Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2139(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0322/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0322/2016

Συζήτηση :

PV 21/11/2016 - 17
CRE 21/11/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2016 - 5.10
CRE 22/11/2016 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0437

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 474kWORD 67k
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας
P8_TA(2016)0437A8-0322/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας (2016/2139(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το τελικό κείμενο που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030), και ειδικότερα τον στόχο 17 των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που ορίζονται στο κείμενο αυτό, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη του ΟΗΕ δεσμεύονται να ενισχύσουν τα μέσα υλοποίησης του θεματολογίου και να αναζωογονήσουν την παγκόσμια εταιρική σχέση για τη βιώσιμη ανάπτυξη(1),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο δράσης της Αντίς Αμπέμπα, το κείμενο αποτελεσμάτων που εγκρίθηκε από την Τρίτη Διεθνή Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης (Αντίς Αμπέμπα, Αιθιοπία, 13-16 Ιουλίου 2015) και από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με το ψήφισμά της αριθ. 69/313 της 27ης Ιουλίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματεία του ΟΗΕ με τίτλο «Trends and progress in international development cooperation» (Τάσεις και πρόοδος στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία), η οποία υποβλήθηκε στη σύνοδο του 2016 του Φόρουμ Αναπτυξιακής Συνεργασίας (E/2016/65)(3),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο του δεύτερου φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας το 2005, το θεματολόγιο δράσης της Άκκρα, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του τρίτου φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας το 2008 στην Άκκρα (Γκάνα)(4), και το αποτέλεσμα του τέταρτου φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που πραγματοποιήθηκε στο Μπουσάν (Δημοκρατία της Κορέας) τον Δεκέμβριο του 2011 στο πλαίσιο του οποίου δρομολογήθηκε η Παγκόσμια εταιρική σχέση για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία (Global Partnership for Effective Development Cooperation, GPEDC)(5),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Dili της 10ης Απριλίου 2010, σχετικά με την οικοδόμηση της ειρήνης και την ενίσχυση του κράτους, καθώς και τη νέα συμφωνία δέσμευσης για τα ασταθή κράτη που δρομολογήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2011 στο τέταρτο φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας,

–  έχοντας υπόψη το δελτίο Τύπου της πρώτης συνεδρίασης υψηλού επιπέδου της GPEDC, που πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού τον Απρίλιο του 2014(6),

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη δεύτερη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ναϊρόμπι από τις 28 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2016(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του ΟΟΣΑ και του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών του 2014 με τίτλο «Making Development Co-operation More Effective» (Για μια αποτελεσματικότερη αναπτυξιακή συνεργασία)(8),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο που καταρτίστηκε στο Siem Reap το 2011 για την κοινή αντίληψη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) σχετικά με το διεθνές πλαίσιο για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης των ΟΚΠ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει τον περιορισμό και την εξάλειψη της φτώχειας ως κύριο στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και απαιτεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη της να σέβονται τις υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του ΟΗΕ και άλλων αρμόδιων οργανισμών και να λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας στις πολιτικές που εφαρμόζουν και οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν αναπτυσσόμενες χώρες,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη του 2005 για την ανάπτυξη(9) και τα σχέδια για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μια νέα κοινή αντίληψη το 2017,

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμπληρωματικότητα και τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική(10),

–  έχοντας υπόψη το ενοποιημένο κείμενο του επιχειρησιακού πλαισίου ως προς την αποτελεσματικότητα της βοήθειας(11), το οποίο βασίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2009 για «ένα επιχειρησιακό πλαίσιο ως προς την αποτελεσματικότητα της βοήθειας», στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2010 για τον «καταμερισμό της εργασίας μεταξύ χωρών» και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2010 για την «αμοιβαία ευθύνη και διαφάνεια»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2015 με τίτλο «Δρομολόγηση του πλαισίου αποτελεσμάτων διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης της ΕΕ» (SWD(2015)0080), και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015 σχετικά με το πλαίσιο αποτελεσμάτων(12),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την κοινή θέση της ΕΕ για την πρώτη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία(13),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη νέα παγκόσμια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015(14),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης του κοινού προγραμματισμού(15),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 για την ετήσια έκθεση του 2016 προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τους στόχους αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ(16),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2015, «2015 EU Accountability Report on Financing for Development - Review of progress by the EU and its Member States» (Έκθεση του 2015 για τη λογοδοσία της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη - Επισκόπηση της προόδου που έχουν σημειώσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της) (SWD(2015)0128),

–  έχοντας υπόψη τη «Συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας - κοινό όραμα, κοινές δράσεις: μια ισχυρότερη Ευρώπη» που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο 2016 από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρο της Επιτροπής(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με την παρακολούθηση της Διακήρυξης του Παρισιού του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με το μέλλον της δημοσιονομικής στήριξης της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το τέταρτο φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον συντονισμό των δωρητών της ΕΕ όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 για τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου του 2030(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής(25),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0322/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές που θεσπίστηκαν με τη Διακήρυξη του Παρισιού και το θεματολόγιο δράσης της Άκκρα εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη ισχύ και έχουν αποδείξει την αξία τους όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και την ενίσχυση της δημόσιας υποστήριξης για τη βοήθεια στις χώρες δωρητές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υψηλού επιπέδου πολιτικές δεσμεύσεις της Συναίνεσης του Μοντερέι (2002), της Δήλωσης της Ρώμης (2003), της Δήλωσης του Παρισιού (2005), του θεματολογίου δράσης της Άκκρα (2008) και του 4ου Φόρουμ του Μπουσάν για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας (2011), επιδιώκουν όλες τον ίδιο στόχο για βελτίωση της ποιότητας της εφαρμογής, της διαχείρισης και της χρήσης της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας με σκοπό τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές που πρέπει να διέπουν την αποτελεσματικότητα της βοήθειας έχουν συμβάλει σαφώς στην πρόοδο προς την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας σε πολλές χώρες, όμως η πρόοδος εξακολουθεί να είναι άνιση και δεν εφαρμόζονται πλήρως και πάντα όλες οι αρχές σε όλες τις χώρες και από όλους τους αναπτυξιακούς φορείς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τον καίριο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η παγκόσμια εταιρική σχέση στην υλοποίηση του θεματολογίου για το 2030 και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, μεταθέτοντας την προσοχή από την έννοια της «αποτελεσματικότητας της βοήθειας», που αφορά την παραδοσιακή επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, στην «αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του θεματολογίου για το 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις χώρες χαμηλού εισοδήματος και στον τομέα της καταπολέμησης της ακραίας φτώχειας και της ανισότητας, εάν είναι περισσότερο στοχευμένη και εάν τηρεί τις αρχές της αποτελεσματικής αναπτυξιακής συνεργασίας, δηλαδή την δημοκρατική ανάληψη ιδίας ευθύνης από τη χώρα, την ευθυγράμμιση, την ενίσχυση της τοπικής ικανότητας, τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία, την εστίαση στα αποτελέσματα και την απουσία αποκλεισμών· τονίζει ότι η επιβολή όρων για τη χορήγηση βοήθειας οφείλει να σέβεται τις αρχές της δημοκρατικής ανάληψης ευθύνης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από την αναπτυξιακή βοήθεια και συνεργασία, χρειάζονται και άλλα μέσα αναπτυξιακής πολιτικής για την αποτελεσματική εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική βοήθεια παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η υπευθυνότητα του κράτους, η ακριβέστερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων, η μεγαλύτερη συνοχή των πολιτικών, η καλύτερη προβλεψιμότητα της βοήθειας και η βέλτιστη χρήση των μέσων απευθείας προς όφελος των λαών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας μετατρέπεται σε πραγματικό εταίρο στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στρατηγικών μας για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, από κοινού με άλλες παραδοσιακές κυβερνητικές και μη κυβερνητικές αναπτυξιακές οργανώσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας οι δικαιούχες χώρες να εφαρμόζουν παράλληλα οικονομικές πολιτικές που ευνοούν την ανάπτυξη, μέσω της θέσπισης μηχανισμών της οικονομίας της αγοράς, της κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων και της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων της εγγείου ιδιοκτησίας, όπως και μέσω του σταδιακού ανοίγματος των αγορών τους στον παγκόσμιο ανταγωνισμό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της βοήθειας αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής, πρόσθετο κόστος ύψους 2 έως 3 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια εταιρική σχέση για την αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία (GPEDC) αποτελεί ένα φόρουμ χωρίς αποκλεισμούς στο οποίο συμμετέχουν κυβερνήσεις, διμερείς και πολυμερείς οργανώσεις, η κοινωνία των πολιτών, κοινοβούλια, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ο ιδιωτικός τομέας, από όλες ανεξαιρέτως τις χώρες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η GPEDC εστιάζει στη συμπεριφορά και στις σχέσεις μεταξύ των αναπτυξιακών φορέων, στην αποτελεσματική εφαρμογή των αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων και στην παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την τήρηση των κρίσιμων αρχών που ορίστηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών προσπαθειών όλων των φορέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η σχέση της με την παγκόσμια αναπτυξιακή αρχιτεκτονική που επιβλέπει την υλοποίηση του θεματολογίου για το 2030·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Τουρκία, η Ρωσία και η Ινδία διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο τόσο ως αναδυόμενοι δωρητές όσο και για τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης και τεχνολογίας στον τομέα της ανάπτυξης, κυρίως λόγω της δικής τους πρόσφατης και τρέχουσας αναπτυξιακής εμπειρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία τους με πιο παραδοσιακούς δωρητές για την προαγωγή των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών και η συμμετοχή τους στην χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακή συνεργασία στο πλαίσιο της GPEDC μπορούν να ενισχυθούν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη συντονιστική επιτροπή της GPEDC και ότι ένας από τους συμπροέδρους της κατάγεται από κράτος μέλος της ΕΕ, τις Κάτω Χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία αναλαμβάνει τώρα αυτόν τον ρόλο της συμπροεδρίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ανάληψη ιδίας ευθύνης στην αναπτυξιακή συνεργασία απαιτείται η ευθυγράμμιση των δωρητών με τα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια και τους διεθνώς συμφωνημένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και επιμέρους στόχους, καθώς και η εγχώρια συμμετοχή όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη λογοδοσία κατά την υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων και προγραμμάτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια παράγει διπλά οφέλη όταν όχι μόνο χρηματοδοτεί αναπτυξιακά έργα αλλά και δαπανάται τοπικά, σε τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι η ενίσχυση των συστημάτων των χωρών και των εθνικών συστημάτων σύναψης συμβάσεων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, σε συμφωνία με τη Διακήρυξη του Παρισιού σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, καθώς και για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και της δημοκρατικής λογοδοσίας στις χώρες εταίρους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεματολόγια συνεργασίας και ανάπτυξης που ορίζονται με βάση τους παρόχους και η συνδεδεμένη βοήθεια, μεταξύ άλλων και στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, μπορεί να αποτελούν έκφραση διαφόρων πολιτικών συμφερόντων τα οποία ενίοτε έρχονται σε αντίθεση με τις αναπτυξιακές πολιτικές και ενδέχεται να υπονομεύουν την ανάληψη ιδίας ευθύνης και τη βιωσιμότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την ευθυγράμμιση, οδηγώντας σε αναποτελεσματικότητα και σε αύξηση της εξάρτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάληψη ιδίας ευθύνης σε τοπικό επίπεδο έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως προς τη διασφάλιση αποτελεσματικής ανάπτυξης για τους πολίτες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαίσια αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό για τη μέτρηση των επιτευγμάτων των προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, αλλά η ανάληψη πλήρους ιδίας ευθύνης και η χρήση των πλαισίων αυτών από τις αναπτυσσόμενες χώρες παραμένουν ένα διαρκές πρόβλημα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον γύρο παρακολούθησης της GPEDC για το 2016 προκύπτει ότι η πρόοδος στη χρήση των εθνικών συστημάτων παραμένει περιορισμένη και ότι δεν έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την αποσύνδεση της βοήθειας από όρους, και παραμένει στο 80%, ένα ρεκόρ που σημειώθηκε το 2010·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη των κοινοβουλίων των χωρών εταίρων, οι τοπικές αρχές και η κοινωνία των πολιτών εξακολουθούν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με τον βαθμό στον οποίο συμμετέχουν και ενημερώνονται για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της αναπτυξιακής συνεργασίας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, η οποία νοείται ως η αποτελεσματική χρήση όλων των μέσων και των πόρων που διοχετεύονται στην ανάπτυξη, εξαρτάται τόσο από τους δωρητές βοήθειας και τις χώρες αποδέκτες όσο και από την ύπαρξη αποτελεσματικών θεσμικών οργάνων που να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην προσφορά, ορθών πολιτικών, από τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών με βάση την αρχή της επικουρικότητας, από την ύπαρξη κράτους δικαίου, δημοκρατικής διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς, αποτελεσματικών και διαφανών μηχανισμών παρακολούθησης και διασφαλίσεων κατά της διαφθοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες και κατά των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών σε διεθνές επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η GPEDC θα πρέπει να διαδραματίζει αυξημένο ρόλο στη διευκόλυνση και προώθηση της προόδου σχετικά με τους ανωτέρω καθοριστικούς παράγοντες ανάπτυξης·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της βοήθειας παραμένει ένα διαρκές πρόβλημα που οφείλεται στην αύξηση των δωρητών και των οργανισμών παροχής βοήθειας, και στον μη συντονισμό των δραστηριοτήτων και των έργων τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών του Νότου συνεχίζει να αυξάνεται παρά την επιβράδυνση των αναδυόμενων οικονομιών και την πτώση των τιμών των βασικών εμπορευμάτων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αναπτυξιακό τοπίο γίνεται όλο και πιο ανομοιογενές, καθώς περισσότεροι άποροι ζουν σε χώρες μεσαίου εισοδήματος από ό,τι σε χώρες χαμηλού εισοδήματος· λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα ότι έχει μεταβληθεί η φύση των αναπτυξιακών προκλήσεων, καθώς αναδύονται νέες παγκόσμιες απειλές όπως η μετανάστευση, η επισιτιστική ασφάλεια, η ειρήνη και σταθερότητα και η κλιματική αλλαγή

1.  καλεί όλους τους αναπτυξιακούς φορείς να αξιοποιήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από το Παρίσι μέχρι το Μπουσάν, καθώς και να ανανεώσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να γίνει η αναπτυξιακή συνεργασία όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, με σκοπό την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που ορίζονται στο θεματολόγιο για το 2030 και τη βέλτιστη δυνατή χρήση των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για την ανάπτυξη·

2.  ζητεί να χρησιμοποιηθούν όλα τα εργαλεία αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης για να εξαλειφθεί η φτώχεια και να προωθηθούν οι ΣΒΑ· εκτιμά πως η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής χρηματοδότησης πρέπει να αξιολογείται με βάση συγκεκριμένα αποτελέσματα και τη συμβολή της στη συνολική αναπτυξιακή πολιτική·

3.  τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) στην υλοποίηση του θεματολογίου για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, για την εξάλειψη της φτώχειας, τη μείωση των ανισοτήτων, την παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών και την υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης· υπογραμμίζει ότι η ΕΑΒ είναι περισσότερο ευέλικτη, προβλέψιμη και αξιόπιστη από άλλες ροές που συμβάλλουν δυνητικά στην ανάπτυξη·

4.  υπενθυμίζει ότι η επαρκής χρηματοδότηση αποτελεί προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία· επισημαίνει ότι οι περισσότεροι πάροχοι ΕΑΒ δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει τη δέσμευσή τους για χορήγηση του 0,7 % του ΑΕΕ τους στην αναπτυξιακή βοήθεια έως το 2015, με αποτέλεσμα περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ να μην έχουν διατεθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας·

5.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν στην από καιρό αναληφθείσα δέσμευσή τους, ότι θα αφιερώσουν το 0,7 % του ΑΕΕ στη βοήθεια και θα αυξήσουν την αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχουν, μεταξύ άλλων, μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), καθώς και να θεσπίσουν έναν αποτελεσματικό χάρτη πορείας, προκειμένου να εκπληρώσουν τη δέσμευση με διαφανή, προβλέψιμο και υπεύθυνο τρόπο· προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος χαλάρωσης των κριτηρίων χορήγησης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) με σκοπό την κάλυψη και άλλων δαπανών εκτός εκείνων που συνδέονται άμεσα με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

6.  επισημαίνει με ανησυχία ότι έως τα μέσα του 2015 μόνον πέντε κράτη μέλη της ΕΕ είχαν δημοσιεύσει σχέδια υλοποίησης του Μπουσάν· παροτρύνει τα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν σχέδια υλοποίησης και έκθεση σχετικά με τις προσπάθειές τους πριν από τη δεύτερη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου (HLM2) της GPEDC, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ναϊρόμπι από τις 28 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2016·

7.  ζητεί το τελικό κείμενο της δεύτερης συνεδρίασης υψηλού επιπέδου να αναφέρει σαφώς και να αναθέτει διαφοροποιημένους ρόλους και αρμοδιότητες των αναπτυξιακών φορέων και θεσμικών οργάνων για την υλοποίηση του θεματολογίου και την εφαρμογή των αρχών, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόοδος και να διευκολυνθεί η μελλοντική συνεργασία·

8.  επισημαίνει την πρόταση του Μεξικού για την προσθήκη μιας πέμπτης αρχής της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, βάσει της οποίας «κανείς δεν μένει πίσω»· αναγνωρίζει τη σημασία του να δοθεί ισχυρή έμφαση στους απόρους και στις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ισότητας των φύλων και των καταστάσεων αστάθειας και σύγκρουσης, στο πλαίσιο του θεματολογίου για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης· εκφράζει την άποψη ότι, παρότι η αρχή αυτή συνάδει με τη γενικότερη φιλοσοφία και την πρωταρχική δέσμευση του θεματολογίου για το 2030, η πιθανή προσθήκη της θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατόπιν σοβαρής συζήτησης και προβληματισμού όσον αφορά τη λειτουργικότητά της, ιδίως σε σχέση με ζητήματα εξορθολογισμού και δεικτών·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ισχυρός ρόλος στην GPEDC στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεματολογίου για το 2030 και του θεματολογίου δράσης της Αντίς Αμπέμπα· θεωρεί ότι η GPEDC μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία, εάν το έργο της διαμορφωθεί σε στάδια και προσαρμοστεί με στρατηγικό τρόπο με βάση τις εργασίες και το χρονοδιάγραμμα του Φόρουμ Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) του ΟΗΕ, του Φόρουμ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, και του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου·

10.  τονίζει ότι η GPEDC θα πρέπει να διαδραματίζει ισχυρό ρόλο στις πτυχές της παρακολούθησης και της λογοδοσίας βάσει αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά τις αρχές της αποτελεσματικότητας για την επίτευξη των ΣΒΑ και για τη στήριξη της πληρέστερης υλοποίησής τους από όλους τους φορείς σε εθνικό επίπεδο· υπογραμμίζει την ανάγκη η GPEDC να παρέχει σαφώς καθορισμένους διαύλους συνεργασίας για συγκεκριμένους αναπτυξιακούς φορείς πέραν των δωρητών του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων δωρητών, των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των ιδιωτών φιλάνθρωπων, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα και των συνδικαλιστικών οργανώσεων· πιστεύει ότι οι ρυθμίσεις για την προεδρία της GPEDC θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία των ενδιαφερόμενων φορέων·

11.  υπενθυμίζει ότι το 1% της ανάπτυξης στην Αφρική είναι υπερδιπλάσιο της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας·

12.  πιστεύει ότι η GPEDC θα πρέπει να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη διασφάλιση της προόδου προς την επίτευξη του ΣΒΑ 17, δηλαδή όσον αφορά την παρακολούθηση και τη λογοδοσία, τις πτυχές της ποιότητας και της ικανότητας χρηματοδότησης για την ανάπτυξη, τη φορολογία και τη βιωσιμότητα του χρέους, την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και την ευθύνη του για βιώσιμη ανάπτυξη, διαφάνεια, συνεκτικότητα πολιτικής, εταιρικές σχέσεις πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων και τη συνεργασία Νότου-Νότου και την τριμερή συνεργασία·

13.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η GPEDC όσον αφορά τον δείκτη ΣΒΑ 17.16.1, κυρίως για την επίτευξη αποτελεσματικότερων και χωρίς αποκλεισμούς εταιρικών σχέσεων με τη συμμετοχή πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων με σκοπό τη στήριξη και τη διατήρηση της εφαρμογής του θεματολογίου για το 2030, μέσω της μέτρησης της ποιότητας των αναπτυξιακών τους προσπαθειών· επιδοκιμάζει τον γύρο παρακολούθησης για το 2016, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των αναπτυξιακών εταίρων που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή έχει αυξηθεί και προσβλέπει στην έκδοση της έκθεσης προόδου·

14.  ενθαρρύνει τα μέρη της GPEDC να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μια περισσότερο ανεξάρτητης και κατάλληλα στελεχωμένης μόνιμης γραμματείας της, αξιοποιώντας το έργο της κοινής ομάδας υποστήριξης, και παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες εταίρους να ορίσουν εθνικά σημεία επαφής·

15.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκτελεί τον βασικό του ρόλο της άσκησης δημοκρατικού ελέγχου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών, και ζητεί να λαμβάνει τακτική και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις που λαμβάνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της συντονιστικής επιτροπής της GPEDC·

16.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και συνιστά στην Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων σε πληροφορίες σχετικές με τη διαφάνεια του προγραμματισμού της αναπτυξιακής συνεργασίας, τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, τα έργα και τις ροές βοήθειας, ιδίως στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια της διεθνούς βοήθειας (ΙΑΤΙ/ΠΔΔΒ) και τη δημιουργία της ιστοσελίδας «EU Aid Explorer»· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα σημαντικά βήματα στο συγκεκριμένο θέμα και ζητεί από όλους τους δωρητές να καταβάλουν επειγόντως περαιτέρω σημαντικές προσπάθειες ώστε να αυξηθεί η προσβασιμότητα, η έγκαιρη παροχή και η συγκρισιμότητα των πληροφοριών και των δεδομένων· καλεί τα κράτη μέλη που δεν συνεισφέρουν ήδη στην ΙΑΤΙ/ΠΔΔΒ να αρχίσουν να το πράττουν· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα δεδομένα και να στηρίξουν και τις χώρες εταίρους με την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε αυτόν τον τομέα·

17.  θεωρεί ότι η παρακολούθηση, επανεξέταση, και ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την αναπτυξιακή πρόοδο έχουν τεράστια σημασία για μια μεγαλύτερη λογοδοσία και καλύτερα αποτελέσματα στη συνεργασία, ιδίως σε επίπεδο χώρας· προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλλει εκθέσεις, τουλάχιστον κάθε 24 μήνες, σχετικά με τις προσπάθειες και τα σχέδια δράσης της ΕΕ και των κρατών μελών για πλήρη εφαρμογή των αρχών του Μπουσάν· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει περαιτέρω τις χώρες εταίρους για να βελτιώσουν τη διοικητική και υλικοτεχνική ικανότητά τους, και ιδίως τα στατιστικά τους συστήματα·

18.  επικροτεί τις πρωτοβουλίες του ΟΟΣΑ οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και καλεί τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει τη συνεργασία ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια των φορολογικών καθεστώτων και, γενικότερα, των χρηματοοικονομικών ροών· επιμένει στον κρίσιμο ρόλο και στις ευθύνες των πολυεθνικών εταιρειών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στον τομέα αυτόν·

19.  καλεί την Επιτροπή και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, καθώς και τους οργανισμούς των κρατών μελών, να ενημερώνουν τα εθνικά κοινοβούλια και, στον βαθμό που είναι εφικτό, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και τους ενδιαφερόμενους φορείς του ιδιωτικού τομέα και την κοινωνία των πολιτών, σχετικά με τον προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις που συνδέονται με την αναπτυξιακή βοήθεια, δημοσιεύοντας ειδικές ανά χώρα ανασκοπήσεις της αναπτυξιακής συνεργασίας, οι οποίες θα πρέπει να παρέχουν μια γενική επισκόπηση των στρατηγικών εγγράφων, του συντονισμού των δωρητών, των ετήσιων σχεδίων δράσης και των συνεχιζόμενων και προγραμματισμένων προγραμμάτων, καθώς και των προσκλήσεων υποβολής προσφορών για έργα και προμήθειες ή άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης που εφαρμόζονται·

20.  ενθαρρύνει τα κοινοβούλια των δικαιούχων χωρών να θεσπίσουν εθνικές πολιτικές σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια προκειμένου να βελτιωθεί η λογοδοσία των κυβερνήσεων των χωρών δωρητών και των δικαιούχων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, να ενισχυθεί η δημοσιονομική διαχείριση και η ικανότητα απορρόφησης, να εξαλειφθεί η διαφθορά και κάθε μορφή διασποράς της βοήθειας, να καταστούν αποτελεσματικά τα φορολογικά συστήματα και να βελτιωθούν οι όροι για τη λήψη δημοσιονομικής στήριξης καθώς και, μακροπρόθεσμα, να μειωθεί η εξάρτηση από τη βοήθεια·

21.  θεωρεί σημαντικό να προωθήσουν όλα τα κράτη μέλη τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία «Addis Tax» προκειμένου να διπλασιαστεί έως το 2020 η τεχνική βοήθεια, με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων των χωρών εταίρων στον τομέα της φορολογίας·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών εταίρων προκειμένου να υποστηρίξουν με εποικοδομητικό τρόπο την ανάπτυξη τέτοιου είδους πολιτικών, τις οποίες θα συμπληρώσουν με ρυθμίσεις αμοιβαίας λογοδοσίας· επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για βελτίωση της εγχώριας λογοδοσίας στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης μέσω της ενίσχυσης των θεσμικών ικανοτήτων των εθνικών κοινοβουλίων και των ανώτατων ελεγκτικών αρχών·

23.  υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν για την ανάπτυξη οι πολίτες, οι τοπικές κοινότητες, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, οι οργανώσεις με βάση την πίστη, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), οι ακαδημαϊκοί φορείς, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και ο ιδιωτικός τομέας και τονίζει ότι όλοι αυτοί οι φορείς πρέπει να συμμετέχουν στην προώθηση και την υλοποίηση του θεματολογίου για την αποτελεσματικότητα σε διάφορα επίπεδα· πιστεύει ότι για την αποτελεσματική τους συμβολή απαιτείται η συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση, στην αμοιβαία λογοδοσία και στη διαφάνεια, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση καθώς και ότι οι δωρητές θα πρέπει να βελτιώσουν τις ικανότητες πρόβλεψης και την ταχύτητά τους όταν συνεργάζονται με τους φορείς αυτούς ως εταίρους υλοποίησης και εταίρους παροχής βασικών υπηρεσιών ούτως ώστε να επωφελούνται πραγματικά οι πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού·

24.  υπογραμμίζει ότι η βοήθεια μπορεί να είναι βιώσιμη μόνον όταν οι αποδέκτες επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον και υπευθυνότητα· τονίζει τη σημασία της κοινής ευθύνης για τα αναπτυξιακά αποτελέσματα, μεταξύ άλλων για την εφαρμογή των αρχών της Κωνσταντινούπολης, και υπενθυμίζει ότι η δημοκρατική ανάληψη ευθύνης απαιτεί ισχυρά θεσμικά όργανα ικανά να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή των τοπικών παραγόντων στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων·

25.  υπογραμμίζει τη σημασία του να δοθεί η δυνατότητα στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) να ασκήσουν τον ρόλο τους ως ανεξάρτητοι αναπτυξιακοί φορείς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος, που να είναι σύμφωνο με τα εγκεκριμένα διεθνή δικαιώματα και να μεγιστοποιεί τη συμβολή των ΟΚΠ στην ανάπτυξη· εκφράζει την ανησυχία του για το υπό συρρίκνωση πεδίο των ΟΚΠ σε πολλές χώρες εταίρους· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την πρόσβαση των OKΠ σε χρηματοδότηση·

26.  επιδοκιμάζει την πρόοδο και τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τον κοινό προγραμματισμό· σημειώνει ότι ο κοινός προγραμματισμός αναμένεται να μειώσει τον κατακερματισμό της βοήθειας και το κόστος των συναλλαγών, να αυξήσει τη συμπληρωματικότητα μέσω του καλύτερου καταμερισμού της εργασίας και να ενισχύσει την εγχώρια και αμοιβαία λογοδοσία καθώς και την προβλεψιμότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας, προσφέροντας κατά συνέπεια σαφή πλεονεκτήματα τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες εταίρους· παρατηρεί ότι ο κοινός προγραμματισμός έχει διερευνηθεί σε 59 από τις 110 χώρες εταίρους που λαμβάνουν αναπτυξιακή βοήθεια από την ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη και από τις χώρες εταίρους να προωθήσουν τη δέσμευσή τους για κοινό προγραμματισμό προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη του σε όλες τις πιθανές χώρες·

27.  υπενθυμίζει το αίτημά του(26) για κωδικοποίηση και ενίσχυση των μηχανισμών και των πρακτικών, για καλύτερη συμπληρωματικότητα και αποτελεσματικό συντονισμό της αναπτυξιακής βοήθειας μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, για έκδοση σαφών και υποχρεωτικών κανόνων, για δημοκρατική ανάληψη ευθύνης σε εθνικό επίπεδο, εναρμόνιση, ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές και τα συστήματα της κάθε χώρας, προβλεψιμότητα των κονδυλίων, διαφάνεια και αμοιβαία λογοδοσία· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν δόθηκε συνέχεια στο αίτημα αυτό και να αναφέρει τα εναλλακτικά μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει εν προκειμένω·

28.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευθεί να προβούν σε αποσύνδεση της βοήθειας που χορηγούν και αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε αυτόν τον τομέα· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για επίσπευση της αποσύνδεσης της βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο από όλους τους χορηγούς αναπτυξιακής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων οικονομιών· καλεί τους χορηγούς βοήθειας να χρησιμοποιούν ως πρώτη επιλογή τα συστήματα δημόσιων προμηθειών των χωρών εταίρων·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουν τα εμβληματικά έργα συνεργασίας Nότου-Nότου και τριμερούς συνεργασίας, με τη συμμετοχή νέων αναδυόμενων δωρητών και άλλων χωρών μεσαίου εισοδήματος με βάση την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, χωρίς να χαθεί η προοπτική εξάλειψης της φτώχειας· τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης του πλήρους δυναμικού της αποκεντρωμένης συνεργασίας προκειμένου να προωθηθεί το θεματολόγιο για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας και παράλληλα να τηρηθούν όλες οι διασφαλίσεις όσον αφορά τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή και να αποτραπεί ο περαιτέρω κατακερματισμός της δομής του συστήματος διεθνούς βοήθειας·

30.  τονίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και στην προώθηση της ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, και στην ενίσχυση της πρόσβασης των πιο άπορων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και να ενεργοποιήσει άλλους κρίσιμους συστημικούς παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη, όπως η προαγωγή της ισότητας των φύλων (όπως διατυπώνεται στη Σύμπραξη του Μπουσάν), της εκπαίδευσης και των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης των ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια, εάν χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της νόμιμης διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς με βάση το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

31.  υπογραμμίζει τη σημασία του ΣΒΑ 16 για τη συνολική αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και προειδοποιεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν μπορεί να εκπληρώσει αποτελεσματικά τον στόχο της όταν δεν επικρατεί ειρήνη, δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, δεν υπάρχει ένα αμερόληπτο, αποτελεσματικό και ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, ούτε διεθνώς αναγνωρισμένα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα και διασφαλίσεις για την ακεραιότητα των δημόσιων οργανισμών και των κατόχων αξιωμάτων, για ανοικτές σε όλους, συμμετοχικές και αντιπροσωπευτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα καθώς και για διαφάνεια και λογοδοσία·

32.  υπενθυμίζει ότι η διαφθορά στις δικαιούχους χώρες, είτε συνδέεται άμεσα με την αναπτυξιακή βοήθεια είτε όχι, συνιστά σημαντική παραβίαση της δημοκρατικής νομιμότητας και ζημιώνει την υποστήριξη της αναπτυξιακής βοήθειας από την κοινή γνώμη στις χώρες δωρητές· επικροτεί, ως εκ τούτου, όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την οριστική εξάλειψη της διαφθοράς, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση σε πολλές χώρες εταίρους ενέχει εξ ορισμού έναν ορισμένο βαθμό κινδύνου·

33.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και άλλους δωρητές να αυξήσουν τις προσπάθειες και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν για τη διαμόρφωση καλύτερης αντίληψης της αποτελεσματικότητας και για τη διενέργεια περισσότερο εις βάθος ανάλυσης σε πλαίσια αστάθειας, μετασυγκρουσιακά πλαίσια και πλαίσια πρόληψης των συγκρούσεων, όπου τα επιθυμητά αποτελέσματα ενδέχεται να μην αποτυπώνονται πάντοτε με τη μορφή δεδομένων και εντός των πλαισίων αποτελεσμάτων·

34.  πιστεύει ακράδαντα ότι ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί σημαντικό εταίρο για την επίτευξη των ΣBA και την κινητοποίηση περισσότερων πόρων για την ανάπτυξη· τονίζει ότι, με δεδομένο τον αυξανόμενο ρόλο τους στην αναπτυξιακή συνεργασία, οι παράγοντες του ιδιωτικού τομέα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και να συμμορφώνονται με τις αρχές της εταιρικής λογοδοσίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχεδίων· αναγνωρίζει τις προσπάθειες ορισμένων φορέων του ιδιωτικού τομέα να λάβουν υπόψη τους τις δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική ένταξη και τη βιωσιμότητα, ως κεντρικό στοιχείο των επιχειρηματικών τους μοντέλων και ζητεί να γενικευθεί αυτή η προσέγγιση· τονίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να σέβεται τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα βασικά εργασιακά πρότυπα της ΔΟΕ και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείες που έχουν ως βάση φορολογικούς παραδείσους δεν θα συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕAB· υπογραμμίζει παράλληλα ότι οι χώρες εταίροι πρέπει να προωθήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων διαφανών νομικών και κανονιστικών συστημάτων·

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ, στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Κένυας, ως διοργανώτριας της δεύτερης συνεδρίασης υψηλού επιπέδου της GPEDC, στους συμπροέδρους της GPEDC, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, στον ΟΟΣΑ και στη Διακοινοβουλευτική Ένωση.

(1) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(2) http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
(3) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/132/05/PDF/N1613205.pdf?OpenElement
(4) http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf
(5) http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf
(6) http://effectivecooperation.org/2014/03/draft-communique-for-the-first-high-level-meeting-of-the-global-partnership/
(7) http://effectivecooperation.org/events/2016-high-level-meeting/
(8) http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/05/4314021e.pdf
(9) ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1.
(10) Συμπεράσματα του Συμβουλίου 9558/07 της 15.5.2007.
(11) Έγγραφο του Συμβουλίου 18239/10.
(12) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9145-2015-INIT/el/pdf
(13) http://www.consilium.europa.eu/en/workarea/downloadasset.aspx?id=15603
(14) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9241-2015-INIT/el/pdf
(15) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8831-2016-INIT/el/pdf
(16) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8822-2016-INIT/el/pdf
(17) Έγγραφο του Συμβουλίου 10715/16.
(18) ΕΕ C 279 E της 19.11.2009, σ. 100.
(19) ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 38.
(20) ΕΕ C 131 Ε της 8.5.2013, σ. 80.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0558.
(22) ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 2.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0137.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0224.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0246.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 11ης Δεκεμβρίου 2013, P7_TA(2013)0558.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου