Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0443(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0249/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0249/2015

Viták :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Szavazatok :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 23/11/2016 - 10.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Elfogadott szövegek
PDF 250kWORD 57k
2016. november 23., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátásai ***I
P8_TA(2016)0438A8-0249/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2016. november 23-i jogalkotási állásfoglalása az egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről és a 2003/35/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0920),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0004/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. július 10-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2014. október 7-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2016. június 30-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0249/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(3);

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 451., 2014.12.16., 134. o.
(2) HL C 415., 2014.11.20., 23. o.
(3) Ezen állásfoglalás a 2015. október 28-án elfogadott módosítások helyébe lép (Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0381).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. november 23-án került elfogadásra az egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről, a 2003/35/EK irányelv módosításáról, valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2013)0443

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2016/2284 irányelvvel.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat