Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2990(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1256/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.1

Приети текстове :

P8_TA(2016)0444

Приети текстове
PDF 474kWORD 54k
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - Страсбург
Случаят на Гуй Минхай, лишен от свобода издател в Китай
P8_TA(2016)0444RC-B8-1256/2016

Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2016 г. относно Гуй Минхай, лишен от свобода издател в Китай (2016/2990(RSP)

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Китай, и по-специално резолюцията от 4 февруари 2016 г. относно случая на изчезналите книгоиздатели в Хонконг(1), резолюцията от 16 декември 2015 г. относно отношенията между ЕС и Китай(2) и резолюцията от 13 март 2014 г. относно приоритетите на ЕС за 25-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека(3),

—  като взе предвид изявлението от 7 януари 2016 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно изчезването на лица, свързани с издателството „Майти кърънт“ в Хонконг,

—  като взе предвид 18-ия годишен доклад на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност от април 2016 г. относно специалния административен район Хонконг,

—  като взе предвид диалога между ЕС и Китай относно правата на човека, чието начало беше поставено през 1995 г., и 34-ия кръг от този диалог, проведен в Пекин на 30 ноември и 1 декември 2015 г.,

—  като взе предвид изявлението, направено от върховния комисар на ООН по правата на човека на 16 февруари 2016 г.,

—  като взе предвид съвместното съобщение на Европейската комисия и ЕСВД до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Елементи за нова стратегия на ЕС за Китай“, от 22 юни 2016 г.,

—  като взе предвид Основния закон на специалния административен район Хонконг, който е част от Китайската народна република, и по-специално членовете относно личните свободи и свободата на печата, както и Наредбата относно Хартата на Хонконг за правата,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид приемането на новия закон за националната сигурност от постоянната комисия на Китайския национален народен конгрес на 1 юли 2015 г., приемането на новия закон за управлението на чуждестранни НПО от Националния народен конгрес на 28 април 2016 г. и приемането на новия закон за киберсигурността на 7 ноември 2016 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 17 октомври 2015 г. в Патая, Тайланд, безследно изчезна Гуй Минхай, книгоиздател и собственик на издателството и на книжарница, в която се продават литературни творби, критикуващи Пекин;

Б.  като има предвид, че в периода октомври — декември 2015 г. са изчезнали също така и четирима други жители на Хонконг (Луи Бо, Джан Дзипин, Лам Уинг Ки и Лий Бо), които са работели за същата книжарница;

В.  като има предвид, че Гуй Минхай е шведски гражданин от китайски произход, и следователно е гражданин на ЕС;

Г.  като има предвид, че на 17 януари 2016 г. Гуй Минхай се е явил в китайско телевизионно предаване и очевидно е признал, че доброволно се е завърнал в континентален Китай, с цел да бъде съден за предполагаемо престъпление, свързано с пътнотранспортно произшествие през 2003 г.; като има предвид, че са налице сериозни основания да се смята, че явяването му по телевизията е било инсценирано и че му е бил даден текст, който да прочете;

Д.  като има предвид, че Гуй Минхай е лишен от свобода вече повече от година, без възможност да комуникира с външния свят, и че местонахождението му е неизвестно; като има предвид, че Гуй Минхай е единственият издател от групата, който все още е в затвора;

Е.  като има предвид, че шведските власти поискаха пълно съдействие от китайските органи за защитата на правата на техния гражданин, както и тези на другите „изчезнали“ лица; като има предвид, че нито семейството на Гуй Минхай, нито шведското правителство са информирани за каквито и да било официални обвинения срещу него или за официалното място на задържането му;

Ж.  като има предвид, че Луи Бо и Джан Дзипин получиха разрешението да се върнат в Хонконг съответно на 4 и 8 март 2016 г., след като бяха задържани в континентален Китай; като има предвид, че те са поискали от полицията да прекрати съответните им дела и са се върнали в континентален Китай на същия ден, в който са пристигнали; като има предвид, че Лий Бо се е върнал в Хонконг на 24 март 2016 г. и отрича да е бил отвличан; като има предвид, че Лам Уинг Ки се е върнал в Хонконг на 16 юни 2016 г.;

З.  като има предвид, че през юни 2016 г. Лам Уинг Ки, един от издателите, се е върнал в Хонконг, за да приключи разследването във връзка с неговото изчезване, но вместо да се върне в континентален Китай, той е съобщил на медиите, че е бил отвлечен от китайските служби за сигурност, че е бил държан в изолация и е бил принуден да направи пред телевизионните камери признания за престъпления, които не е извършвал;

И.  като има предвид, че Хонконг утвърждава и защитава свободата на словото, свободата на изразяване на мнение и на публикуване; като има предвид, че публикуването на всякакви материали, критични към китайското ръководство, е законно в Хонконг, макар да е забранено в континентален Китай; като има предвид, че принципът „една държава, две системи“ гарантира автономността на Хонконг от Пекин по отношение на свободите, залегнали в член 27 от Основния закон;

Й.  като има предвид, че в годишния доклад за 2015 г. относно специалния административен район Хонконг ЕСВД и Комисията разглеждат случая с петимата книгоиздатели като едно от най-сериозните предизвикателства за прилагането на Основния закон на Хонконг и на принципа „една държава, две системи“ от връщането на Хонконг на Китайската народна република (КНР) през 1997 г.; като има предвид, че единствено официалните правоприлагащи органи на Хонконг имат законови правомощия да прилагат законодателството в Хонконг;

К.  като има предвид, че Комитетът на ООН срещу изтезанията изразява сериозна загриженост във връзка с последователните твърдения от различни източници, че не е прекратена практиката на незаконно задържане в непризнати и неофициални места за задържане, т.нар. „черни затвори“; като има предвид, че той е изразил също така и сериозни опасения относно последователните твърдения, че практиката на изтезания и малтретиране все още е дълбоко вкоренена в системата на наказателното правосъдие, което разчита прекомерно на признанията като основа за издаването на присъди;

Л.  като има предвид, че Китай е подписал, но все още не е ратифицирал Международния пакт за граждански и политически права; като има предвид, че Китай не е подписал, нито е ратифицирал Международната конвенция за защита на всички лица срещу насилствено изчезване;

М.  като има предвид, че 17-ата среща на високо равнище ЕС—Китай на 29 юни 2015 г. пренесе двустранните отношения на ново равнище, и като има предвид, че в своята стратегическа рамка относно правата на човека и демокрацията ЕС се ангажира да постави въпросите за правата на човека в центъра на отношенията си с всички трети държави, в т.ч. и стратегическите си партньори; като има предвид, че 18-ата среща на високо равнище ЕС-Китай на 12—13 юли 2016 г. приключи с изявление, че до края на 2016 г. ще се проведе още един кръг от диалога между ЕС и Китай относно правата на човека;

1.  Изразява сериозната си загриженост относно липсата на информация за местонахождението на Гуй Минхай; призовава за незабавното публикуване на подробна информация относно неговото местонахождение и иска неговото незабавно и безопасно освобождаване, както и гарантирането на правото му за комуникация с външния свят;

2.  Отбелязва със загриженост твърденията, че правоприлагащите органи на континентален Китай действат в Хонконг; припомня на китайските власти, че всякакви действия на техните правоприлагащи органи в Хонконг биха били несъвместими с принципа „една държава, две системи“;

3.  Призовава съответните органи в Китай, Хонконг и Тайланд да изяснят обстоятелствата около изчезването на лица, в съответствие с принципите на правовата държава;

4.  Решително осъжда всички случаи на нарушаване на правата на човека, и по-специално произволните арести, предаването, насилствено изтръгнатите признания, тайното задържане, задържането на лица, без да им се позволява комуникация с външния свят, както и нарушенията на свободата на публикуване и на изразяване на мнение; припомня, че независимостта на редакторите на книги, на журналистите и на блогърите трябва да бъде гарантирана; призовава за незабавно прекратяване на нарушенията на правата на човека, както и на политическото сплашване;

5.  Осъжда ограниченията и инкриминирането на свободата на изразяване на мнение и изразява съжаление относно затягането на ограниченията върху свободата на изразяване на мнение; призовава китайското правителство да прекрати потискането на свободното движение на информация, включително чрез ограничаване на употребата на интернет;

6.  Изразява своята загриженост във връзка с новия закон относно киберсигурността, приет на 7 ноември 2016 г., който ще стимулира и институционализира практиките на цензура и наблюдение на киберпространството, както и във връзка с приетия закон за националната сигурност и проектозакона за борба с тероризма; отбелязва безпокойствата на китайските адвокати реформатори и защитници на гражданските права, че тези закони допълнително ще ограничат свободата на изразяване на мнение и че автоцензурата ще се увеличи;

7.  Призовава Китай да освободи и да оттегли всички обвинения, повдигнати срещу мирни критици на правителството, активисти за борба с корупцията, адвокати и журналисти;

8.  Изразява своята загриженост във връзка с предстоящото влизане в сила на новия закон за управлението на чуждестранни НПО на 1 януари 2017 г., защото той би затруднил драстично дейността на гражданското общество в Китай и би ограничил силно свободата на сдружаване и свободата на изразяване на мнение в страната, по-специално чрез забраната на чуждестранни НПО, които не са регистрирани в китайското Министерство на обществената сигурност, чрез забраната за финансиране на китайски лица или организации от провинциалните отдели за обществена сигурност, както и чрез забраната китайски групи да провеждат „дейности“ от името или с разрешението на нерегистрирани чуждестранни НПО, включително и такива със седалища в Хонконг и Макао; призовава китайските органи да гарантират сигурна и справедлива среда и прозрачни процедури, които да позволяват на НПО да работят свободно и ефективно в Китай;

9.  Подчертава ангажимента на Европейския съюз за укрепване на демокрацията, включително принципите на правовата държава, независимостта на съдебната система, основните свободи и права, прозрачността, свободата на информацията и свободата на изразяване на мнение в Хонконг;

10.  Призовава Китай да ратифицира Международния пакт за граждански и политически права и да подпише и ратифицира незабавно Международната конвенция за защита на всички лица срещу насилствено изчезване;

11.  Подчертава ангажимента на Европейския съюз за укрепване на принципите на правовата държава, независимостта на съдебната система и основните свободи и права, и по-специално прозрачността, свободата на словото и свободата на изразяване на мнение във всички държави, с които Съюзът поддържа двустранни отношения; счита, че трябва да бъде установен съдържателен и открит диалог по въпросите на правата на човека, основан на взаимно уважение; смята, че крепките текущи отношения между ЕС и Китай трябва да осигурят ефективна платформа за провеждането на зрял, съдържателен и открит диалог по въпросите на правата на човека, основан на взаимно уважение;

12.  Настоява, че търговските и икономическите отношения са важен фактор за стимулиране на благосъстоянието на двете страни; припомня, че тези отношения могат да се развиват единствено в дух на добра воля и взаимно доверие; подчертава, че зачитането на правата на човека и прозрачността са част от съвременните търговски споразумения;

13.  Настоятелно призовава съответните институции на ЕС да действат бързо и да включат случая с Гуй Минхай в дневния ред на следващия диалог между ЕС и Китай относно правата на човека;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителството и парламента на Китайската народна република, както и на ръководителя на администрацията и Законодателния съвет на специалния административен район Хонконг.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0045.
(2) Приети текстове, P8_TA(2015)0458.
(3) Приети текстове, P7_TA(2014)0252.

Правна информация - Политика за поверителност