Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2990(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1256/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.1

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0444

Prijaté texty
PDF 265kWORD 46k
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg
Prípad Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne
P8_TA(2016)0444RC-B8-1256/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o prípade Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne (2016/2990(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Číne, najmä uznesenie zo 4. februára 2016 o prípade nezvestných vydavateľov v Hongkongu(1), zo 16. decembra 2015 o vzťahoch medzi EÚ a Čínou(2) a z 13. marca 2014 o prioritách EÚ pre 25. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zo 7. januára 2016 o zmiznutí osôb spojených s vydavateľstvom Mighty Current v Hongkongu,

–  so zreteľom na 18. výročnú správu Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť o osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (OAO) z apríla 2016,

–  so zreteľom na rozhovory medzi EÚ a Čínou o ľudských právach, ktoré sa začali v roku 1995 a ktorých 34. kolo sa konalo v Pekingu 30. novembra a 1. decembra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva zo 16. februára 2016,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Európskej komisie a ESVČ Európskemu parlamentu a Rade s názvom Prvky pre novú stratégiu EÚ pre Čínu z 22. júna 2016,

–  so zreteľom na ústavu osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Hongkong, najmä na jej články o osobných slobodách a slobode tlače a na hongkonské nariadenie o právach,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na prijatie nového zákona o národnej bezpečnosti, ktorý prijal stály výbor Čínskeho národného ľudového kongresu 1. júla 2015, prijatie nového zákona o správe zahraničných MVO, ktorý prijal národný ľudový kongres 28. apríla 2016 a prijatie nového zákona o kybernetickej bezpečnosti zo 7. novembra 2016,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Kuej Min-chaj, vydavateľ a akcionár vydavateľstva a kníhkupectva, ktoré predáva literárne diela kritické voči Pekingu, zmizol v Pattayi v Thajsku 17. októbra 2015 bez stopy;

B.  keďže medzi októbrom a decembrom 2015 zmizli ďalší štyria obyvatelia Hongkongu (Lui Bo, Čang Č-pching, Lam Wing-Kee a Lee Bo), ktorí pracovali pre to isté kníhkupectvo;

C.  keďže Kuej Min-chaj je švédsky občan čínskeho pôvodu a preto občan EÚ;

D.  keďže 17. januára 2016 sa Kuej Min-chaj objavil v čínskom televíznom vysielaní a nepochybne uznal, že sa dobrovoľne vrátil do kontinentálnej Číny, aby mohol byť súdený za údajný trestný čin súvisiaci s automobilovou nehodou v roku 2003; keďže existujú vážne dôvody domnievať sa, že jeho vystúpenie v televízii bolo zinscenované a že dostal text, ktorý mal prečítať;

E.  keďže Kuej Min-chaj bol vyše roka v samoväzbe a keďže miesto jeho pobytu nie je známe; keďže Kuej Min-chaj je jediný kníhkupec zo skupiny, ktorý je stále vo väzení;

F.  keďže švédske orgány požiadali čínske orgány o plnú podporu pri ochrane práv svojich občanov, ako aj ďalších nezvestných osôb; keďže ani Kuej Min-chajova rodina, ani švédska vláda neboli informované o akýchkoľvek formálnych obvineniach ani oficiálnom mieste jeho väzby;

G.  keďže Lui Bo a Čang Č-pching sa mohli vrátiť do Hongkongu 4. marca a 8. marca 2016 po zadržiavaní v kontinentálnej Číne; keďže požiadali políciu, aby zastavila vyšetrovanie ich prípadov a ešte v deň ich príchodu sa vrátili do kontinentálnej Číny; keďže Lee Bo sa vrátil do Hongkongu 24. marca 2016 a popiera, že bol unesený; keďže Lam Wing-Kee sa 16. júna 2016 vrátil do Hongkongu;

H.  keďže v júni 2016 sa Lam Wing-Kee, jeden z vydavateľov, vrátil do Hongkongu, aby zastavil vyšetrovanie jeho zmiznutia, ale namiesto návratu do kontinentálnej Číny pre médiá uviedol, že bol unesený čínskymi bezpečnostnými službami, držaný v izolácii a donútený k priznaniu pred televíznymi kamerami k trestným činom, ktoré nespáchal;

I.  keďže Hongkong dodržiava a chráni slobodu slova, prejavu a publikovania; keďže zverejňovanie akéhokoľvek materiálu kritického voči čínskemu vedeniu je v Hongkongu v súlade so zákonom, hoci v kontinentálnej Číne je zakázané; keďže zásada „jedna krajina, dva systémy“ zaručuje nezávislosť Hongkongu od Pekingu, pokiaľ ide o slobody, ktoré sú zakotvené v článku 27 ústavy;

J.  keďže vo výročnej správe za rok 2015 o osobitnej administratívnej oblasti Hongkong ESVČ a Komisia zastávajú názor, že prípady piatich vydavateľov sú najzávažnejšou výzvou pre ústavu Hongkongu a zásadu „jedna krajina, dva systémy“ od vrátenia Hongkongu Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) v roku 1997; keďže len orgány presadzovania práva v Hongkongu majú právomoc presadzovať právo v Hongkongu;

K.  keďže Výbor OSN proti mučeniu vyjadril vážne znepokojenie nad viacerými správami z rôznych zdrojov o pokračujúcom nezákonnom zadržiavaní osôb v neznámych a neoficiálnych väzenských zariadeniach, takzvaných čiernych väzniciach; keďže zároveň vyjadril vážne znepokojenie v súvislosti so sústavnými správami, v ktorých sa uvádza, že mučenie a zlé zaobchádzanie je stále hlboko zakorenené v systéme trestného súdnictva, v ktorom sa ako základ pre odsúdenie v prílišnej miere používa priznanie;

L.  keďže Čína podpísala, ale zatiaľ neratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach; keďže Čína ani nepodpísala, ani neratifikovala Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím;

M.  keďže na 17. samite EÚ – Čína 29. júna 2015 boli dvojstranné vzťahy rozšírené na novú úroveň a keďže vo svojom strategickom rámci pre ľudské práva a demokraciu sa EÚ zaväzuje, že ľudské práva budú základom jej vzťahov so všetkými tretími krajinami vrátane jej strategických partnerov; keďže 18. samit EÚ – Čína, ktorý sa konal 12. – 13. júla 2016, sa skončil vyhlásením, podľa ktorého sa do konca roku 2016 medzi EÚ a Čínou uskutoční ďalšie kolo rozhovorov o ľudských právach;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedostatkom informácií o mieste pobytu Kuej Min-chaja; požaduje okamžité zverejnenie podrobných informácií o mieste jeho pobytu a jeho okamžité bezpečné prepustenie a aby mu bolo priznané právo na komunikáciu;

2.  so znepokojením berie na vedomie tvrdenia, že čínske orgány presadzovania práva pôsobia v Hongkongu; pripomína čínskym orgánom, že akákoľvek činnosť ich orgánov presadzovania práva v Hongkongu by bola v rozpore so zásadou „jedna krajina, dva systémy“;

3.  naliehavo žiada príslušné orgány Thajska, Číny a Hongkongu, aby objasnili okolnosti zmiznutí v súlade so zásadami právneho štátu;

4.  dôrazne odsudzuje všetky prípady porušovania ľudských práv, najmä bezdôvodné zatýkanie, vydávanie osôb, vynútené priznania, tajné zadržiavanie, samoväzbu a porušovanie slobody publikovania a prejavu; pripomína, že musí byť zaručená nezávislosť vydavateľov, novinárov a blogerov; požaduje okamžité ukončenie porušovania ľudských práv a politického zastrašovania;

5.  odsudzuje obmedzenia a kriminalizáciu slobody prejavu a vyjadruje poľutovanie nad sprísnením obmedzení slobody prejavu; vyzýva čínsku vládu, aby prestala potláčať slobodný tok informácií vrátane obmedzovania používania internetu;

6.  vyjadruje znepokojenie nad novým zákonom o kybernetickej bezpečnosti prijatým 7. novembra 2016, ktorý by posilnil a inštitucionalizoval praktiky cenzúry a monitorovania kybernetického priestoru, a nad prijatým zákonom o národnej bezpečnosti a návrhom zákona o boji proti terorizmu; poznamenáva, že čínski právnici a obhajcovia občianskych práv presadzujúci reformy sa obávajú, že tieto zákony budú aj naďalej obmedzovať slobodu vyjadrovania a zvýši sa autocenzúra;

7.  vyzýva Čínu, aby prepustila všetkých mierumilovných kritikov vlády, protikorupčných aktivistov, právnikov a novinárov a stiahla všetky obvinenia proti nim;

8.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s blížiacim sa nadobudnutím účinnosti nového zákona o zaobchádzaní so zahraničnými MVO 1. januára 2017, keďže by znamenal výrazné obmedzenie činností čínskej občianskej spoločnosti a výrazne by obmedzil slobodu združovania a prejavu v krajine, a to vrátane zákazu, aby „zámorské mimovládne organizácie“, ktoré nie sú zaregistrované na čínskom ministerstve verejnej bezpečnosti a na bezpečnostných útvaroch provincií, poskytovali finančné prostriedky akýmkoľvek čínskym jednotlivcom alebo organizáciám, ako aj zákazu, aby čínske skupiny vykonávali „činnosti“ v mene zámorských neregistrovaných MVO alebo s ich súhlasom vrátane tých, ktoré majú sídlo v Hongkongu a Macau; vyzýva čínske orgány, aby zabezpečili bezpečné a spravodlivé prostredie a umožnili transparentné postupy, ktoré mimovládnym organizáciám v Číne umožnia pracovať slobodne a účinne;

9.  zdôrazňuje odhodlanie Európskej únie posilňovať v Hongkongu demokraciu vrátane zásad právneho štátu, nezávislosti súdnictva, základných slobôd a práv, transparentnosti a slobody informácií a prejavu;

10.  vyzýva Čínu, aby ratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a podpísala a ratifikovala Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím;

11.  zdôrazňuje, že Európska únia je odhodlaná posilniť zásadu právneho štátu, nezávislosť súdnictva, základné slobody a práva, najmä transparentnosť a slobodu slova a prejavu vo všetkých krajinách, s ktorými má dvojstranné vzťahy; domnieva sa, že treba vytvoriť zmysluplný a otvorený dialóg o ľudských právach, založený na vzájomnom rešpekte; domnieva sa, že pevné a trvalé vzťahy medzi EÚ a Čínou musia poskytnúť účinnú platformu pre vyspelý, zmysluplný a otvorený dialóg o ľudských právach, založený na vzájomnom rešpektovaní;

12.  trvá na tom, že obchodné a hospodárske vzťahy sú dôležité pre zlepšenie životných podmienok na oboch stranách; pripomína, že takéto vzťahy sa môžu rozvíjať iba v dobrej viere a vo vzájomnej dôvere; zdôrazňuje, že dodržiavanie ľudských práv a transparentnosť sú súčasťou moderných obchodných dohôd;

13.  naliehavo vyzýva príslušné inštitúcie EÚ, aby konali rýchlo a zaradili prípad Kuej Min-chaja do programu ďalších rozhovorov medzi EÚ a Čínou o ľudských právach;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky a vedúcemu správy a zhromaždeniu osobitnej administratívnej oblasti Hongkong.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0045.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2015)0458.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2014)0252.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia