Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2992(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1261/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.3

Приети текстове :

P8_TA(2016)0446

Приети текстове
PDF 471kWORD 53k
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - Страсбург
Случаят на Илдар Дадин, затворник поради убежденията си в Русия
P8_TA(2016)0446RC-B8-1261/2016

Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2016 г. относно случая на Илдар Дадин, лишен от свобода заради убежденията си в Русия (2016/2992(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си доклади, препоръки и резолюции относно Русия, и по-специално своята препоръка към Съвета от 23 октомври 2012 г. относно общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски(1), своите резолюции от 13 юни 2013 г. относно принципите на правовата държава в Русия(2) и от 13 март 2014 г. относно Русия: осъждането на демонстранти, участвали в събитията на площад „Болотная“(3); своята препоръка до Съвета от 2 април 2014 г. относно установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски(4); и своите резолюции от 23 октомври 2014 г. относно закриването на неправителствената организация „Мемориал“ (носител на наградата „Сахаров“ за 2009 г.) в Русия(5), от 12 март 2015 г. относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия(6), от 10 юни 2015 г. относно състоянието на отношенията между ЕС и Русия(7), и от 10 септември 2015 г. относно Русия, по-специално случаите на Естон Кохвер, Олег Санцов и Александър Колченко(8),

—  като взе предвид резултатите от среща на високо равнище между ЕС и Русия, проведена на 3 и 4 юни 2013 г., и консултации във връзка с правата на човека, проведени на 19 май 2013 г.,

—  като взе предвид Конституцията на Русия, и в частност нейния член 29, който защитава свободата на словото, и член 31, който включва правото на мирни събирания,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в началото на декември 2015 г. руският опозиционен активист Илдар Дадин беше осъден на три години затвор след организирането на мирни антивоенни протести и събрания, като той е първият човек в Русия, осъден съгласно строг закон за публичните събрания, приет през 2014 г.;

Б.  като има предвид, че Илдар Дадин беше осъден на три години лишаване от свобода, в допълнение към препоръчаното от прокурора наказание от две години; като има предвид, че присъдата беше намалена на обжалване на две и половина години;

В.  като има предвид, че по време на неговото продължаващо лишаване от свобода г-н Дадин многократно е бил жертва на изтезания, побой, нечовешко третиране и заплахи за убийство от страна на руските власти, в наказателна колония № 7 в Карелия;

Г.  като има предвид, че Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е одобрил искането на адвоката на г-н Дадин и е задължил Руската федерация да осигури ефективно разследване, да премести г-н Дадин в друго място за лишаване от свобода и да осигури неговата комуникация с неговия законен представител;

Д.  като има предвид, че случаят на Илдар Дадин не е единичен, и надеждни доклади за правата на човека посочват системното използване на мъчения, малтретиране и нечовешкото отношение в руската наказателна система; като има предвид, че извършителите и носещите отговорност за изтезания и злоупотреби спрямо лицата, които са лишени от свобода или са в места за наказание и задържане, често се радват на безнаказаност;

Е.  като има предвид, че на 3 ноември 2016 г. Торбьорн Ягланд, генералният секретар на Съвета на Европа, изрази своето безпокойство по повод на твърденията за малтретиране на г-н Дадин пред Александър Коновалов, министър на правосъдието на Руската федерация;

Ж.  като има предвид, че броят на политическите затворници в Русия се е увеличил рязко през последните години, като понастоящем, според Центъра за права на човека „Мемориал“, той достига 102 души, сред които Александър Костенко Федорович, Иван Непомнящих, Дмитрий Бученков, Владимир Ионов, Максим Панфилов и др.; като има предвид, че през 2015 г. за Русия беше констатирано, че е нарушила Европейската конвенция за правата на човека 109 пъти, с други думи повече от която и да е друга държава;

З.  като има предвид, че 197 смъртни случаи на лица, задържани от полицията, бяха регистрирани през 2015 г., включително 109 от „внезапно влошаване на здравословното състояние“ и 62 самоубийства, предполагащи наличието на широко разпространено малтретиране, изтезания и малтретиране на задържани лица в системата на местата за лишаване от свобода на Руската федерация;

И.  като има предвид, че на 26 октомври 2016 г. Московският съд налага глоба от 300 000 рубли на Аналитичен център „Юрий Левада“, една от трите основни организации за проучване на общественото мнение в Русия, тъй като не е успяла да се регистрира като „чуждестранен агент“;

Й.  като има предвид, че президентът Путин наскоро подписа разпореждане, съобразно което Русия вече отказва да участва в Римския статут на Международния наказателен съд (МНС); като има предвид, че в изявление на Министерството на външните работи на Русия работата на Международния наказателен съд е определена като „неефективна и едностранна“ и е изразена загриженост във връзка с разследването му на събитията от август 2008 г. в Южна Осетия; като има предвид, че прокурори на МНС са публикували доклад на уебсайта на съда, в който се констатира, че „руската окупация е била придружена от тормоз и сплашване на кримските татари“;

К.  като има предвид, че през октомври 2016 г. Съветът на ООН по правата на човека взе решение да не избере Русия отново за член, след като над 80 организации по правата на човека и международни хуманитарни организации са подписали писмо с настоятелен призив към членовете на ООН да блокират избора на Русия в този орган;

1.  Призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Илдар Дадин и на всички задържани въз основа на неверни или недоказани обвинения или за упражняване на правото си на свобода на изразяване и на събрания;

2.  Дълбоко е загрижен, че Наказателният кодекс на Руската федерация е изменен от член, която поставя нови ограничения относно обществените събирания и предвижда тези събирания да се считат за престъпление;

3.  Настоятелно призовава руските органи да проведат пълно и прозрачно разследване на твърденията, направени от Илдар Дадин за изтезание и малтретиране, с участието на независими експерти в областта на правата на човека; призовава за независимо разследване на твърденията за случаи на изтезания, злоупотреби и унизително и нечовешко отношение от страна на руските държавни служители в руските места за задържане, трудови лагери и затвори;

4.  Призовава Руската федерация, в тази връзка, да извърши задълбочен преглед на своята система от места за лишаване от свобода с оглед на извършването на задълбочена реформа на системата, и да прилага изцяло стандартите, договорени в рамките на съответните международни конвенции;

5.  Изразява своята солидарност с лицата, арестувани в Русия и временно окупираните територии на Украйна, включително кримските татари, въз основа на неверни и необосновани обвинения, и призовава за тяхното незабавно освобождаване;

6.  Припомня на Русия важността на пълното спазване на нейните международни правни задължения, като член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на основните права на човека и принципите на правовата държава, както са залегнали в различни международни договори и споразумения, които Русия е подписала или по които е страна; подчертава, че Руската федерация може да бъде считана за надежден партньор в областта на международното сътрудничество само ако продължи да поддържа задълженията си съгласно международното право; в тази връзка изразява безпокойството си във връзка с президентския указ, с който Русия се оттегля от Римския статут на МНС;

7.  Призовава руското правителство да предприеме конкретни и незабавни мерки за спазване на всички решения на ЕСПЧ срещу Русия; във връзка с това изразява съжаление поради факта, че Руската федерация, в новото законодателство, прието през декември 2015 г., е упълномощила своя конституционен съд да отменя решенията на ЕСПЧ;

8.  Настоятелно призовава Съвета да разработи единна политика по отношение на Русия, която ангажира 28-те държави — членки на ЕС и институциите на ЕС със силно общо послание относно ролята на правата на човека в отношенията ЕС—Русия и спазването на международното право; призовава ЗП/ВП, заедно с ЕСВД и Комисията, да разработи стратегия по същество и с конкретни стъпки в подкрепа за руското гражданско общество, като използва Европейския инструмент за демокрация и права на човека;

9.  Призовава Съвета да приеме редица целенасочени санкции срещу лицата, отговорни за малтретирането на Илдар Дадин и други защитници на правата на човека;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на ЕСВД, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.

(1) OВ C 68 E, 7.3.2014 г., стр. 13.
(2) ОВ C 65, 19.2.2016 г., стр. 150.
(3) Приети текстове, P7_TA(2014)0253.
(4) Приети текстове, P7_TA(2014)0258.
(5) OВ C 274, 27.7.2016 г., стр. 21.
(6) OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 126.
(7) OВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 35.
(8) Приети текстове, P8_TA(2015)0314.

Правна информация - Политика за поверителност