Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0197(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0296/2016

Předložené texty :

A8-0296/2016

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 15
CRE 23/11/2016 - 15

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0447

Přijaté texty
PDF 405kWORD 43k
Čtvrtek, 24. listopadu 2016 - Štrasburk
Makrofinanční pomoc Jordánsku ***I
P8_TA(2016)0447A8-0296/2016
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2016 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0431),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 212 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0242/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady přijaté současně s rozhodnutím č. 778/2013/EU ze dne 12. srpna 2013 o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii(1),

–  s ohledem na dopis Výboru pro zahraniční věci a na dopis Rozpočtového výboru,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 4. listopadu 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0296/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 15.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. listopadu 2016 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/... o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království
P8_TC1-COD(2016)0197

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2016/2371.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise

Ve světle finančních výzev a mimořádných okolností, kterým Jordánsko čelí v důsledku toho, že hostí více než 1,3 miliónu Syřanů, Komise předloží, pokud to bude vhodné, v roce 2017 nový návrh na rozšíření a navýšení MFA Jordánsku po úspěšném ukončení druhé MFA a za předpokladu, že budou splněny obvyklé předpoklady pro tento druh pomoci, a to včetně aktualizovaného posouzení jordánských potřeb externího financování Komisí. Tato pomoc, kritická pro Jordánsko, by měla zemi pomoci udržet si makroekonomickou stabilitu a rovněž zachovat zisky z rozvoje a pokračovat v agendě reforem země.

Právní upozornění - Ochrana soukromí