Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0197(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0296/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0296/2016

Keskustelut :

PV 23/11/2016 - 15
CRE 23/11/2016 - 15

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0447

Hyväksytyt tekstit
PDF 238kWORD 39k
Torstai 24. marraskuuta 2016 - Strasbourg
Makrotaloudellinen lisärahoitusapu Jordanialle ***I
P8_TA(2016)0447A8-0296/2016
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. marraskuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle (COM(2016)0431 – C8‑0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0431),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 212 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0242/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen julistuksen, joka on annettu yhdessä makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle 12. elokuuta 2013 annetun päätöksen N:o 778/2013/EU kanssa(1),

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan kirjeen ja budjettivaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 4. marraskuuta 2016 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0296/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 218, 14.8.2013, s. 15.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. marraskuuta 2016, Euroopan parlametin ja neuvoston päätöksen (EU) 2016/… antamiseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle
P8_TC1-COD(2016)0197

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2016/2371.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma

Ottaen huomioon julkisen talouden haasteet ja poikkeukselliset olosuhteet, joissa Jordania on otettuaan vastaan yli 1,3 miljoonaa syyrialaista, komissio tekee tarvittaessa vuonna 2017 uuden ehdotuksen Jordanialle myönnettävän makrotaloudellisen rahoitusavun jatkamisesta ja kasvattamisesta, kun toinen makrotaloudellinen rahoitusaputoimi on saatu onnistuneesti päätökseen ja edellyttäen, että tämän tyyppisen rahoitusavun tavanomaiset edellytykset täyttyvät, mukaan lukien komission päivitetty arvio Jordanian ulkoisista rahoitustarpeista. Jordania tarvitsee kyseistä rahoitusapua kipeästi, jotta maan makrotaloudellista vakautta voidaan ylläpitää ja samalla säilyttää saavutettu kehitystulos ja jatkaa maan uudistusohjelmaa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö