Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2933(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1249/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0449

Hyväksytyt tekstit
PDF 177kWORD 45k
Torstai 24. marraskuuta 2016 - Strasbourg
Syyrian tilanne
P8_TA(2016)0449RC-B8-1249/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2016 Syyrian tilanteesta (2016/2933(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta, myös 6. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon YK:n peruskirjan periaatteet,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyt Geneven sopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Da’eshista ja al-Nusran rintamasta sekä sen päätöslauselmat konfliktista Syyrian arabitasavallassa, erityisesti päätöslauselmat 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) ja 2268 (2016),

–  ottaa huomioon 17. lokakuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät ja 18.–19. helmikuuta 2016 sekä 20. ja 21. lokakuuta 2016 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja humanitaarisesta avusta ja pelastuspalveluasioista vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidisin 16. syyskuuta 2016 antaman julkilausuman Syyriasta, 20. syyskuuta 2016 antaman julkilausuman ilmaiskuista YK:n ja Syyrian Punaisen Puolikuun humanitaarista saattuetta vastaan, 24. syyskuuta 2016 antaman julkilausuman Aleppon tilanteesta, 2. lokakuuta 2016 antaman julkilausuman humanitaarisesta hätäavusta Aleppoon ja 25. lokakuuta 2016 antaman julkilausuman humanitaarisen avun kiireellisestä saannista Aleppoon,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston perustaman Syyrian arabitasavallan tilannetta käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission raportit ja YK:n ihmisoikeusneuvoston 27. syyskuuta 2016 ja 21. lokakuuta 2016 antamat päätöslauselmat Syyrian arabitasavallasta,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin 17. marraskuuta 2016 antaman julkilausuman Venäjästä ja kansainvälisestä rikostuomioistuimesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että kuusi vuotta kestänyt konflikti, äärimmäinen väkivalta ja julmuudet Syyriassa ovat johtaneet yli 400 000 ihmisen kuolemaan ja että yli 13 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa; toteaa, että 8,7 miljoonan ihmisen ennustetaan joutuvan pakenemaan kodistaan Syyrian sisällä vuonna 2016 ja 4,8 miljoonaa ihmistä on paennut maasta;

B.  toteaa, että taistelut ja pommitukset jatkuvat kiivaina Syyriassa ja humanitaarinen tilanne on heikentynyt entisestään; toteaa, että Syyrian konflikti kulminoituu Aleppossa ja tämän lisäksi taistelut jatkuvat Hamassa, Idlibissä, Koillis-Syyriassa, Damaskoksen esikaupunkialueilla ja Deir ez-Zorissa; ottaa huomioon, että yli neljä miljoonaa ihmistä elää piiritetyissä kaupungeissa ja vaikeapääsyisillä alueilla, joissa elintärkeät vesi- ja sähköinfrastruktuurit ovat tuhoutuneet; ottaa huomioon, että Assadin hallinnon ja Venäjän julistamista yksipuolisista humanitaarisista tauoista huolimatta vakava pula peruselintarvikkeista ja lääkintätarvikkeista koettelee väestöä Aleppon itäosissa ja muissa piiritetyissä kaupungeissa, kuten kapinallisten hallinnassa olevassa Zabadanin kaupungissa ja hallituksen valvonnassa olevissa Kafriyan ja al-Fu’an kylissä Idlibin maakunnassa; toteaa, että Aleppon piiritettyihin itäosiin ei ole heinäkuun 2016 jälkeen voitu toimittaa humanitaarista apua;

C.  ottaa huomioon, että Aleppossa ja koko Syyriassa vallitsee pysyvä terveydenhuoltokriisi; ottaa huomioon, että Unicefin mukaan yli kahdella kolmasosalla syyrialaisista ei ole mahdollisuutta saada säännöllisesti vettä ja lähes kuusi miljoonaa lasta tarvitsee kiireesti ihmishenkiä pelastavaa apua;

D.  huomauttaa, että konfliktin kaikki osapuolet, pahiten tosin Venäjän ja Iranin tukema Assadin hallinto, ovat syyllistyneet ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakaviin loukkauksiin, kuten vaikutuksiltaan umpimähkäisten aseiden, polttoaseiden, tynnyripommien ja bunkkeripommien käyttöön siviilialueilla sekä sellaisten aineiden käyttöön, jotka määritellään kemiallisiksi aseiksi kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevassa yleissopimuksessa; ottaa huomioon, että varovaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita ei ole noudatettu lainkaan; huomauttaa, että siviilialueet, koulut, sairaalat, humanitaariset avustustyöntekijät ja pakolaisleirit ovat olleet tarkoituksellisesti iskujen kohteena; toteaa, että sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan eivät saa jäädä rankaisematta;

E.  huomauttaa, että YK:n valtuuttama Syyrian arabitasavallan tilannetta käsittelevä riippumaton kansainvälinen tutkintakomissio ja ihmisoikeusryhmät ovat keränneet todisteita siitä, että Syyrian hallitus on pitänyt vähintään 200 000:ta ihmistä vankina epäinhimillisissä vankilaoloissa; huomauttaa, että tuhansia syyrialaisia on kuollut viime vuosina kidutukseen ja tauteihin Syyrian hallituksen vankiloissa; huomauttaa, että tahdonvastaiset katoamiset ja vankien julma hyväksikäyttö ovat erittäin yleisiä; huomauttaa, että Syyrian viranomaiset ovat yrittäneet salata vankilaolosuhteitaan koskevia tietoja ja kieltäneet tunnustetuilta kansainvälisiltä pidätysoloja tarkkailevilta henkilöiltä pääsyn vankiloihinsa; huomauttaa, että Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on vuoden 2011 jälkeen päässyt ainoastaan harvoihin vankiloihin;

F.  toteaa, että maailmaa ovat toistuvasti järkyttäneet Da’eshin ja muiden jihadistiryhmien julmuudet, raa’at teloitukset ja silmitön seksuaalinen väkivalta, sieppaukset, kidutus, pakkokäännytykset sekä naisten ja tyttöjen orjuuttaminen; ottaa huomioon, että lapsia on värvätty ja käytetty terrori-iskuihin; ottaa huomioon, että Da’esh pitää yhä hallussaan suuria osia Syyriasta ja Irakista; toteaa, että Da’esh syyllistyy uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen joukkotuhontaan, harjoittaa julmaa kidutusta ja tuhoaa kulttuuriperintöä; toteaa, että nykyisin Da’eshin hallinnassa olevien alueiden väestön hyvinvointi ja sen mahdollinen käyttö ihmiskilpenä alueiden vapauttamiseksi käytävien taistelujen aikana ovat vakavia huolenaiheita;

G.  ottaa huomioon, että aiemmin al-Nusran rintamana tunnettu Jabhat Fateh al-Sham, al‑Qaidan sisarjärjestö Syyriassa, on terroristijärjestö, joka vastustaa neuvotteluratkaisuun perustuvaa poliittista muutosta ja osallistavaa demokraattista tulevaisuutta Syyriassa;

H.  huomauttaa, että Syyria on allekirjoittanut Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön, muttei ole ratifioinut sitä; ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri Ban Ki‑moon on toistuvasti kehottanut YK:n turvallisuusneuvostoa antamaan Syyrian tilanteen Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi; toteaa, että Venäjä ja Kiina ovat estäneet yritykset saattaa Syyria vastaamaan teoistaan käyttämällä veto-oikeuttaan turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin, joilla tuomioistuimelle olisi annettu valtuudet tutkia Syyrian konfliktin aikana tehtyjä hirvittäviä rikoksia; ottaa huomioon, että Venäjä päätti 16. marraskuuta 2016 vetäytyä Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännöstä; huomauttaa, että tällainen vastuuvelvollisuuden puuttuminen ruokkii julmuuksia ja pahentaa uhrien kärsimystä;

I.  ottaa huomioon, että konfliktiin osallistuvia maita ja osapuolia on muistutettava niiden YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2254 (2015) mukaisista sitoumuksista ja etenkin velvollisuudesta lopettaa kaikki hyökkäykset siviilejä ja siviili-infrastruktuureja vastaan sekä velvollisuudesta taata humanitaarisen avun pääsy kaikkialle maahan; ottaa huomioon, että Euroopan unionin on käytettävä kaikkia välineitään, myös pakotteita, jotta se voi varmistaa kaikkien osapuolten noudattavan tätä päätöslauselmaa;

J.  ottaa huomioon, että EU on suurimpia humanitaarisen avun antajia Syyrian ennennäkemätöntä väkivaltaa ja hävitystä pakeneville ihmisille; toteaa, että kansainvälisen yhteisymmärryksen puuttuminen vaikeuttaa neuvotteluratkaisun aikaansaamista Syyrian sotaan;

1.  tuo jälleen julki erittäin vakavan huolensa taistelujen ja pommitusten jatkumisesta ja humanitaarisen tilanteen heikkenemisestä Syyriassa; tuomitsee ankarasti kaikki hyökkäykset siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan, kaikkien piiritysten jatkamisen Syyriassa sekä humanitaarisen avun epäämisen sitä tarvitsevalta Syyrian kansalta; vaatii kaikkia osapuolia sallimaan humanitaarisen avun ja hätäaputarviketoimitusten esteettömän ja jatkuvan pääsyn erityisesti piiritetyille ja vaikeapääsyisille alueille; korostaa, että kansainvälinen humanitaarinen oikeus kieltää väestöryhmien tahallisen näännyttämisen, ja kehottaa kaikkia osapuolia sallimaan välittömät lääkinnälliset evakuoinnit Itä-Alepposta ja kaikilta muilta piiritetyiltä alueilta;

2.  tuomitsee mitä jyrkimmin julmuudet sekä laajalle levinneet ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joihin Venäjän ja Iranin tukemat Assadin joukot ovat syyllistyneet, samoin kuin muiden kuin valtiollisten aseistettujen ryhmittymien, erityisesti Da’eshin, Jabhat Fateh al-Shamin / al-Nusran rintaman ja muiden jihadistiryhmien, tekemät ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset;

3.  vaatii pommitusten ja siviilejä vastaan tehtyjen summittaisten hyökkäysten välitöntä lopettamista; korostaa, että kaikkien osapuolten on kiinnitettävä mahdollisimman paljon huomiota siviilien suojeluun ja toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet siviilien suojelemiseksi riippumatta heidän etnisestä alkuperästään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan; tuomitsee ankarasti sen, että aseistetut oppositioryhmät ovat ampuneet summittaisesti suuren määrän ohjuksia siviilien asuttamiin Aleppon länsiosien esikaupunkeihin; korostaa, että monet siviilit, myös lapset, ovat raporttien mukaan haavoittuneet ja kuolleet; kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet suojellakseen siviilejä kansainvälisen oikeuden mukaisesti; edellyttää myös, että lopetetaan iskut siviilikohteisiin, kuten sairaaloihin, kouluihin ja vesitorneihin, että tällaiset siviilikohteet demilitarisoidaan välittömästi, että pyritään välttämään sotilasasemien perustamista tiheään asutuille alueille ja että mahdollistetaan haavoittuneiden ja kaikkien piiritetyiltä alueilta pakenemaan pyrkivien siviilien evakuointi; korostaa, että Syyrian hallinnolla on pääasiallinen vastuu Syyrian väestön suojelemisesta;

4.  kiittää suuresti humanitaaristen avustustyöntekijöiden ponnisteluja kipeästi kaivatun hätäavun, ruoan, veden ja lääkkeiden kuljettamiseksi konfliktialueille saarroksiin jääneille ihmisille, ja kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia varmistamaan avustusjärjestöille turvallisen ja esteettömän pääsyn sodasta kärsivien siviilien luokse;

5.  kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita antamaan täyden tukensa YK:lle ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestölle (OPCW), jotta voidaan jatkaa kaikkien Syyrian osapuolten kemiallisten aseiden käytön ja hävittämisen tutkimista; vaatii ehdottomasti saattamaan kemiallisten aseiden käyttöön syyllistyneet vastuuseen teoistaan; tukee OPCW:n yhteisen tutkintamekanismin toimeksiannon laajentamista siten, että se voi selvittää, ketkä ovat vastuussa kemiallisten aseiden käytöstä Syyriassa;

6.  on huolestunut laittomista pidätyksistä sekä pidätettyjen kidutuksesta, huonosta kohtelusta, tahdonvastaisesta katoamisesta ja tappamisesta hallituksen vankiloissa ja ulkomaiden tukemien puolisotilaallisten joukkojen ylläpitämissä salaisissa säilöönottokeskuksissa; vaatii näistä säilöönottokeskuksista vastaavia Syyrian viranomaisia lopettamaan teloitukset ja epäinhimillisen kohtelun;

7.  kehottaa vapauttamaan välittömästi kaikki mielivaltaisesti vangitut henkilöt ja lopettamaan YK:n turvallisuusneuvoston 22. helmikuuta 2014 antaman päätöslauselman 2139 mukaisesti kidutuksen ja muunlaisen pahoinpitelyn sekä tahdonvastaisten katoamisten käyttämisen; vaatii, että kansainväliset pidätettyjen oloja tarkkailevat tahot, kuten Punaisen Ristin kansainvälinen komitea, pääsevät välittömästi ja esteettä seuraamaan kaikkien Syyriassa pidätettyinä olevien tilannetta sekä antamaan tietoja pidätettyjen perheenjäsenille ja tukemaan näitä;

8.  tuomitsee jyrkästi kaikki Assadin hallinnon, Da’eshin, Jabhat Fateh al-Shamin /al-Nusran rintaman ja muiden terroristijärjestöjen julmuudet, joita voidaan pitää vakavina sotarikoksina ja rikoksina ihmisyyttä vastaan; tukee viiden kansakunnan (Ranskan, Italian, Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen) ja varapuheenjohtajan / korkean edustajan kaikille Syyriassa taisteleville ryhmille suuntaamaa kehotusta lopettaa kaikki yhteistyö Jabhat Fateh al-Shamin kanssa; korostaa, että on tärkeää estää tehokkaasti Da’eshin toiminnan rahoitus, ottaa kiinni vierastaistelijat ja katkaista asetoimitukset jihadistiryhmille; kehottaa Syyrian oppositiota tekemään selvän pesäeron tällaisiin ääriaineksiin ja tällaiseen ideologiaan; toteaa jälleen, että toimet olisi keskitettävä Da’eshin ja muiden YK:n nimeämien terroristiryhmien kukistamiseen; kehottaa ryhtymään toimiin, joilla estetään aineellisen ja rahallisen avun joutuminen YK:n terroristeiksi luokittelemiin ryhmittymiin kytköksissä oleville yksilöille, ryhmille, yrityksille ja yhteisöille;

9.  kehottaa jälleen määräämään seuraamuksia sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan syyllistyneille henkilöille ja vaatii saattamaan heidät vastuuseen; korostaa, että rikoksiin uskonnollisia, etnisiä ja muita ryhmiä ja vähemmistöjä vastaan syyllistyvät olisi saatava oikeuden eteen; on edelleen vakuuttunut siitä, että konfliktia ei saada ratkaistua eikä Syyriassa saada sovituksi kestävää rauhaa ilman, että rikoksia tehneet joutuvat vastuuseen; katsoo, että kysymystä siitä, kuka on vastuussa sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, ei saa politisoida; katsoo, että velvoite noudattaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta kaikissa olosuhteissa koskee kaikkia konfliktin osapuolia ja että kyseisiä rikoksia tehneiden on tajuttava joutuvansa oikeuteen ennemmin tai myöhemmin;

10.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin syyllistyneet joutuvat oikeuden eteen asianmukaisissa, puolueettomissa kansainvälisen rikosoikeuden mekanismeissa tai kansallisissa tuomioistuimissa ja soveltamalla tuomioistuimen yleistoimivallan periaatetta; toistaa tukevansa Syyrian tapauksen antamista kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi mutta – turvallisuusneuvoston ollessa kykenemätön päättämään asiasta – vetoaa jälleen EU:hun ja sen jäsenvaltioihin, jotta ne johtaisivat YK:n yleiskokouksen puitteissa toteutettavia toimia ja harkitsisivat Syyrian sotarikoksia käsittelevän tuomioistuimen perustamista odoteltaessa, että asia viedään Kansainväliseen rikostuomioistuimeen; korostaa, että konfliktin päätyttyä on tärkeää sitouttaa Syyria prosessiin sovinnonteon edistämiseksi;

11.  pitää myönteisenä paikallisten ja kansainvälisten kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden työtä sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien todisteiden ja muiden väärinkäytösten, myös kulttuuriperinnön tuhoamisen, dokumentoimiseksi; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita antamaan näille toimijoille lisäapua;

12.  pitää valitettavana Venäjän presidentin Vladimir Putinin päätöstä vetäytyä Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta, vaikka Venäjän federaatio ei itse asiassa ikinä ratifioinutkaan Rooman perussääntöä, ja katsoo, että päätöksen ajankohta heikentää maan uskottavuutta ja herättää kysymyksiä siitä, miten sitoutunut se on kansainväliseen oikeuteen;

13.  suhtautuu myönteisesti 17. lokakuuta 2016 annettuihin neuvoston päätelmiin Syyriasta ja 20. ja 21. lokakuuta 2016 annettuihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin Syyriasta; tukee EU:n kehotuksia lopettaa kaikki sotilaslennot Aleppon yllä, lopettaa vihamielisyydet välittömästi ja luoda tehokas ja avoin mekanismi tulitauon valvomiseksi sekä lopettaa piiritykset ja saada aikaan kaikkien osapuolien hyväksymä humanitaarisen avun täysin esteetön ja kestävä pääsy koko maahan;

14.  pitää myönteisenä Syyriaan ja siviiliväestön sortamisesta maassa vastuussa oleviin henkilöihin kohdistettujen rajoittavien EU:n toimenpiteiden uudelleentarkastelua; korostaa, että EU:n olisi harkittava kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, mukaan lukien lentokieltoalueen perustaminen Aleppon ylle, jotta kaikille mitä hirvittävimpiin ihmisoikeusloukkauksiin ja väärinkäytöksiin syyllistyneille voitaisiin langettaa seuraamuksia, jos julmuudet ja humanitaarisen oikeuden räikeät loukkaukset jatkuvat;

15.  vaatii kaikkia kunnioittamaan Syyrian etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia jatkaa elämäänsä historiallisilla ja perinteisillä kotiseuduillaan arvokkaasti, tasa-arvoisesti ja turvallisesti ja harjoittaa täysimääräisesti ja vapaasti uskontoaan ilman minkäänlaista pakkoa, väkivaltaa tai syrjintää; tukee uskontojen välistä vuoropuhelua keskinäisen ymmärryksen edistämiseksi ja fundamentalismin torjumiseksi;

16.  kehottaa kaikkia kansainvälisen Syyrian tukiryhmän jäseniä käynnistämään neuvottelut uudelleen, jotta voidaan helpottaa pysyvän aselevon aikaansaamista ja vauhdittaa työtä kestävän poliittisen sovintoratkaisun löytämiseksi Syyriaan; korostaa, että alueellisilla toimijoilla, erityisesti naapurimailla, on erityinen vastuu;

17.  kehottaa jälleen korkea edustajaa / komission varapuheenjohtajaa tehostamaan toimia unionin yhteisen Syyriaa koskevan strategian laatimiseksi; pitää myönteisinä ja tukee täysin viimeaikaisia diplomaattisia aloitteita, joita varapuheenjohtaja / korkea edustaja Federica Mogherini on käynnistänyt Eurooppa-neuvostolta saadun toimeksiannon mukaisesti ja joiden tavoitteena on saada konfliktin osapuolet takaisin neuvottelupöytään ja käynnistää uudelleen poliittinen prosessi Genevessä; panee kiinnostuneena merkille alueelliset keskustelut, joita hän on käynyt Iranin ja Saudi-Arabian kanssa, ja pitää hänen toimintaansa arvokkaana ja hyödyllisenä lisänä YK:n erityislähettilään Staffan de Misturan työhön; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia jatkamaan ja tehostamaan mahdollisimman pian poliittisia neuvotteluja, kunnes saadaan aikaan uusi ja pysyvä aselepo, johon olisi sisällytettävä säännökset siirtymäkauden oikeusjärjestelyjen varmistamiseksi konfliktin jälkeisessä Syyriassa; korostaa, että rauhanneuvottelujen olisi johdettava vihamielisyyksien päättymiseen ja Syyrian johdolla ja vastuulla toteutettavaan poliittiseen muutokseen; korostaa, että EU voi tehdä oman osuutensa konfliktin jälkeisessä jälleenrakentamisessa ja sovinnonteossa;

18.  toteaa jälleen tukevansa täysin EU:n tämänhetkistä humanitaarista aloitetta Aleppossa ja kehottaa kaikkia osapuolia helpottamaan sen täytäntöönpanoa;

19.  panee tyytyväisenä merkille kumppanuuden prioriteetit ja sopimukset Jordanian kanssa vuosiksi 2016–2018 ja Libanonin kanssa vuosiksi 2016–2020; toteaa, että sopimukset muodostavat puitteet, joiden avulla Lontoossa 4. helmikuuta 2016 järjestetyssä Syyrian ja sen lähialueiden avunantajien konferenssissa tehdyt sitoumukset muutetaan teoiksi; ottaa huomioon Syyrian naapurimaiden kasvavat rahoitustarpeet sekä niille annettavaa humanitaarista apua koskevan pysyvän rahoitusvajeen; kehottaa unionin jäsenvaltioita pitämään kiinni lupauksistaan ja antamaan YK:lle, sen erityisvirastoille ja muille humanitaarisen alan toimijoille niiden kipeästi kaipaamaa tukea, jotta miljoonille Syyriassa maan sisäisesti siirtymään joutuneille sekä vastaanottaviin maihin ja yhteisöihin paenneille syyrialaisille saadaan toimitettua humanitaarista apua;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneille kansakunnille, kansainvälisen Syyrian tukiryhmän jäsenille ja kaikille konfliktin osapuolille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0382.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö