Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2076(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0303/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0303/2016

Rasprave :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Glasovanja :

PV 24/11/2016 - 8.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0454

Usvojeni tekstovi
PDF 295kWORD 62k
Četvrtak, 24. studenog 2016. - Strasbourg
Akcijski plan EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom
P8_TA(2016)0454A8-0303/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. o Akcijskom planu EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom (2016/2076(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije pod nazivom „Akcijski plan EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom” (COM(2016)0087),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2014. o kriminalu povezanom s divljom florom i faunom(1),

–  uzimajući u obzir Konvenciju o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), provedenu u Europskoj uniji putem Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima, te Uredbu Komisije (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2015/451 od 6. ožujka 2015. o pristupanju Europske unije Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES)(2),

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv korupcije iz 2003.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta iz 2000. godine,

–  uzimajući u obzir Konvenciju o biološkoj raznolikosti i Konvenciju o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija),

–  uzimajući u obzir Izvješće o kaznenim djelima u području divlje faune i flore u svijetu iz 2016. koje je sastavio Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju br. 69/314 Opće skupštine UN-a od 30. srpnja 2015. o suzbijanju nezakonitog trgovanja divljom faunom i florom,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Skupštine Ujedinjenih naroda za okoliš br. 2/14 o nezakonitoj trgovini divljom faunom i florom te proizvodima dobivenima od njih,

–  uzimajući u obzir ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda za razdoblje 2015. – 2030.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni konzorcij za borbu protiv kriminala povezanog s divljom faunom i florom (ICCWC) kojim su obuhvaćeni CITES, Interpol, UNODC, Svjetska banka i Svjetska carinska organizacija,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju koja je potpisana na Konferenciji o nezakonitoj trgovini divljom florom i faunom održanoj 2014. u Londonu,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju iz Buckhingamske palače o sprečavanju nezakonite trgovine divljom faunom i florom u sektoru prijevoza,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva(3) te izvješće Komisije iz 2016. o provedbi te Uredbe,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 605/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1185/2003 o uklanjanju peraja morskih pasa na plovilima(5) i Uredbu Komisije (EZ) br. 206/2009 od 5. ožujka 2009.(6) kojom se dozvoljava uvoz 20 kg ribljih proizvoda za osobnu potrošnju,

–  uzimajući u obzir važnost Europske agencije za kontrolu ribarstva, koja je utemeljena Uredbom Vijeća (EZ) br. 768/2005, za suzbijanje nezakonitog ulova i prodaje vodenih vrsta,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava(7),

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 1999/22/EZ od 29. ožujka 1999. o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima(8),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica(9),

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore(10),

–  uzimajući u obzir studiju o kaznenim djelima povezanima s divljom florom i faunom koju je u ožujku 2016. objavio resorni odjel pri Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir mrežu Natura 2000 kojom su obuhvaćena ključna mjesta za razmnožavanje i odmaranje rijetkih i ugroženih vrsta te neka rijetka prirodna staništa koja su sama po sebi zaštićena,

–  uzimajući u obzir izvješće o istraživačkom projektu iz 2014. „Djelovanje EU-a za suzbijanje kaznenih djela povezanih s okolišem” (EFFACE),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 12. veljače 2016. o borbi protiv financiranja terorizma,

–  uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika Komisije UN-a za sprječavanje kriminala i kazneno pravosuđe od 4. ožujka 2003. pod nazivom „Nezakonita trgovina zaštićenim vrstama divlje flore i faune te nezakonit pristup genetskim resursima”,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 20. lipnja 2016. o Akcijskom planu EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom,

–  uzimajući u obzir procjenu brzog odgovora pod nazivom „Porast kaznenih djela povezanih s okolišem”, koju su 2016. zajedno proveli Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) i Interpol,

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenja Odbora za razvoj, Odbora za međunarodnu trgovinu, Odbora za ribarstvo i Odbora za pravna pitanja (A8-0303/2016),

A.  budući da je nezakonita trgovina divljom faunom i florom oblik organiziranog međunarodnog kriminala čija se godišnja vrijednost procjenjuje na iznos od otprilike 20 milijardi EUR i koji je posljednjih godina porastao u svijetu, što ga čini jednim od najvećih i najunosnijih oblika organiziranog prekograničnog kriminala; budući da se nezakonitom trgovinom divljom faunom i florom financiraju drugi oblici teškog i organiziranog kriminala te da je uz njih usko vezana;

B.  budući da se zbog ozbiljnosti globalnog smanjenja biološke raznolikosti može govoriti o šestom valu masovnog izumiranja vrsta;

C.  budući da su svjetska biološka raznolikost i usluge ekosustava pod prijetnjom zbog promjena u uporabi zemlje, neodrživoga korištenja prirodnim izvorima, onečišćenja i klimatskih promjena; budući da su, posebice, mnoge ugrožene vrste suočene s većim izazovima nego prije zbog brze urbanizacije, nestanka staništa i nezakonite trgovine divljom faunom i florom;

D.  budući da nezakonita trgovina divljom faunom i florom ima ozbiljne negativne učinke na biološku raznolikost, postojeće ekosustave, prirodnu baštinu matičnih zemalja, prirodne resurse i očuvanje vrsta;

E.  budući da je nezakonita trgovina divljom faunom i florom ozbiljna i rastuća prijetnja svjetskoj sigurnosti, političkoj stabilnosti, ekonomskom razvoju, izvorima prihoda lokalnog stanovništva i vladavini prava te stoga zahtijeva strateški i koordiniran pristup EU-a koji bi obuhvaćao sve relevantne dionike;

F.  budući da je zaustavljanje nezakonite trgovine ugroženim vrstama flore i faune i od njih dobivenih proizvoda od ključne važnosti za ostvarivanje UN-ovih ciljeva održivog razvoja;

G.  budući da je CITES važan međunarodni sporazum koji obuhvaća 35 000 životinjskih i biljnih vrsta, koji je na snazi od 1975. i ima 183 stranke (uključujući sve države članice EU-a, a od srpnja 2015. i sam EU);

H.  budući da bi trgovinske i razvojne politike, među ostalim, trebale služiti kao sredstvo za postizanje većeg poštovanja ljudskih prava te poboljšanja dobrobiti životinja i zaštite okoliša;

I.  budući da se sustavom EU-a za razmjenu podataka o divljoj fauni i flori (EU-TWIX) nadzire nezakonita trgovina divljom faunom i florom stvaranjem baze podataka o zapljenama i komunikacijskim kanalima među službenicima u europskim zemljama od 2005.;

J.  budući da su nedostatak osviještenosti i političkog angažmana velika prepreka za učinkovitost borbe protiv nezakonite trgovine divljom faunom i florom;

K.  budući da su u okviru Programa sigurnosti EU-a za razdoblje 2015. – 2020. kaznena djela u području divlje faune i flore okarakterizirana kao oblik organiziranog kriminala koji je potrebno suzbiti na razini EU-a razmatranjem daljnjih kaznenih sankcija diljem EU-a s pomoću revizije postojećeg zakonodavstva o kaznenim djelima povezanima s okolišem;

L.  budući da je Operacija COBRA III, koja je provedena u svibnju 2015., bila najveća dosad koordinirana međunarodna operacija kaznenog progona nezakonite trgovine ugroženim vrstama koja je dovela do 139 uhićenja i više od 247 zapljena, uključujući zapljenu slonove bjelokosti, medicinskog bilja, rogova nosoroga, ljuskavaca, palisandra, kornjača te mnogih drugih biljnih i životinjskih primjeraka;

M.  budući da se potražnjom za nezakonitim proizvodima divlje faune i flore na ciljnim tržištima promiče korupcija diljem opskrbnog lanca u nezakonitoj trgovini divljom faunom i florom;

N.  budući da EU važno ciljno tržište i tranzitni put za nezakonitu trgovinu divljom faunom i florom, ali i izvorište nezakonite trgovine određenim europskim ugroženim biljnim i životinjskim vrstama;

O.  budući da se rezolucijom UN-ove Komisije za sprečavanje kriminala i kazneno pravosuđe iz travnja 2013., koju je 25. srpnja 2013. podržalo Gospodarsko i socijalno vijeće UN-a, potiče njegove „države članice da proglase nezakonitu trgovinu zaštićenim vrstama divlje faune i flore teškim kaznenim djelom kada u njoj sudjeluju skupine organiziranog kriminala”, čime se tu trgovinu smješta na istu razinu kao i trgovinu ljudima i krijumčarenje droge;

Opće napomene

1.  pozdravlja Akcijski plan Komisije za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom u kojem se ističe potreba za koordiniranim djelovanjem u cilju suzbijanja uzroka nezakonite trgovine divljom faunom i florom, učinkovite provedbe i primjene postojećih pravila te jačanja globalne suradnje matičnih, tranzitnih i ciljnih zemalja;

2.  poziva Komisiju, države članice, Europsku službu za vanjsko djelovanje i agencije EU-a Europol i Eurojust da prime na znanje da su kaznena djela u području divlje faune i flore ozbiljna prijetnja u porastu te da ih hitno rješavaju na političkoj razini; ističe potrebu za sveobuhvatnim i koordiniranim pristupima u svim područjima politika, uključujući trgovinu, razvoj, vanjske poslove, promet i turizam te pravosuđe i unutarnje poslove;

3.  ističe da je utvrđivanje i dodjeljivanje prikladnih financijskih i ljudskih resursa ključno za provedbu Akcijskog plana; naglašava potrebu da se u proračunu EU-a i nacionalnim proračunima država članica predvide odgovarajuća financijska sredstva kako bi se osigurala učinkovita provedba tog plana;

4.  uviđa važnost Akcijskog plana, no ističe da je nedovoljno pozornosti posvećeno vodenim vrstama;

5.  ustraje na potpunoj i pravodobnoj provedbi svih elemenata Akcijskog plana kako bi se odrazila hitna potreba da se zaustave nezakonite i neodržive prakse i spriječi daljnji gubitak vrsta; poziva Komisiju da Parlamentu i Vijeću jednom godišnje pisanim putem dostavi najnovije informacije o provedbi te da uspostavi kontinuirani i detaljni mehanizam praćenja i evaluacije radi mjerenja napretka, uključujući i mjere koje poduzimaju države članice;

6.  poziva Komisiju i države članice da poboljšaju zaštitu staništa ciljanih vrsta te ističe da povećanu zaštitu treba zajamčiti za područja koja su označena kao osjetljivi morski ekosustavi, morska područja od ekološkog ili biološkog značaja i područja koja su dio mreže Natura 2000;

7.  poziva Komisiju da u tu svrhu osnuje ured koordinatora za borbu protiv nezakonite trgovine divljom faunom i florom nalik modelu koji se koristi za borbu protiv trgovine ljudima kako bi se akumulirali učinci napora koje u tom smislu ulažu različite službe Komisije i države članice;

8.  podsjeća Komisiju da su mnoge vodene vrste također u opasnosti od izumiranja, što će utjecati na održivost mnogih ekosustava;

9.  poziva Komisiju i države članice da nastave razvijati znanstvene studije o tehnološkim prilagodbama ribolovnih alata kako bi se izbjegao usputni ulov, s obzirom na činjenicu da su brojne vrste, uključujući kornjače, ugrožene i usputnim ulovom i krijumčarenjem divljih životinjskih vrsta;

Sprečavanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom te uklanjanje njezinih temeljnih uzroka

10.  poziva EU, treće zemlje, dionike i civilno društvo da počnu provoditi ciljane i koordinirane serije kampanja za podizanje razine osviještenosti kako bi se istinskim i trajnim promjenama ponašanja pojedinaca i društva postiglo smanjenje potražnje povezane s nezakonitom trgovinom divljom faunom i florom; prepoznaje ulogu koju organizacije civilnog društva mogu imati u pogledu pružanja podrške Akcijskom planu;

11.  poziva EU da podrži inicijative kojima se promiču alternativni održivi izvori prihoda ruralnih zajednica koje žive u blizini divljih vrsta, čime bi se povećale lokalne koristi od mjera za očuvanje, smanjio sukob između ljudi i divlje faune i flore te promicale divlje vrste kao vrijedan izvor prihoda za zajednicu; smatra da će se takvim inicijativama, ako se provode u savjetovanju s predmetnim zajednicama, povećati podrška očuvanju i doprinijeti oporavku i očuvanju populacije divljih vrsta i njihovih staništa te održivom upravljanju tim populacijama i staništima;

12.  ističe da zaštita divlje flore i faune mora biti ključan element strategije EU-a za globalno smanjenje siromaštva i poziva da se mjere kojima bi se lokalnim zajednicama omogućile izravne koristi od sudjelovanja u zaštiti divljih flore i faune obuhvate raznim sporazumima o suradnji o kojima se pregovara s trećim zemljama;

13.  podsjeća Komisiju da nezakonita trgovina vodenim vrstama također utječe na gospodarski razvoj obalnih zajednica i na ekološku prihvatljivost naših voda;

14.  poziva EU da se hitno pozabavi problemom korupcije i nedostacima mjera međunarodnog upravljanja duž lanca nezakonite trgovine divljom faunom i florom; poziva EU i njegove države članice da se na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije (UNCAC) povežu s partnerskim zemljama te drugim forumima kako bi problem rješavali na matičnim, tranzitnim i ciljnim tržištima; poziva sve države članice da u potpunosti poštuju i učinkovito provode odredbe UNCAC-a; pozdravlja međunarodno obvezivanje na borbu protiv korupcije člankom 10. Rezolucije br. 69/314 Opće skupštine UN-a iz srpnja 2015.;

15.  prepoznaje da postoji potreba za pružanjem pomoći, smjernica i osposobljavanja tijelima u matičnim, tranzitnim i ciljnim zemljama u pogledu istražnih i sudskih postupaka te postupaka kaznenog progona na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini; naglašava potrebu da se te napore učinkovito koordinira među svim agencijama uključenima u taj posao; poziva EU da podrži razmjenu primjera najbolje prakse i da omogući stavljanje specijalizirane opreme i stručnog znanja na raspolaganje ondje gdje je to potrebno;

16.  prima na znanje zaključke Vijeća od 20. lipnja 2016. o Akcijskom planu EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom u kojima se navodi da kaznena djela u području divlje faune i flore predstavljaju ozbiljnu i sve veću prijetnju biološkoj raznolikosti i okolišu te svjetskoj sigurnosti, vladavini prava, ljudskim pravima i održivom razvoju; ozbiljno žali što nema jasne predanosti država članica; ističe da države članice imaju ključnu ulogu u punoj i usklađenoj provedbi Akcijskog plana na nacionalnoj razini i u ostvarivanju ciljeva koji su u njemu sadržani;

17.  snažno potiče vlade zemalja koje opskrbljuju tržište: (i) da poboljšaju vladavinu prava i stvore djelotvorna sredstva odvraćanja od te prakse jačanjem kriminalnih istraga, progona i kažnjavanja; (ii) da donesu oštrije zakone u kojima se nezakonito trgovanje divljom faunom i florom određuje kao „ozbiljan zločin” koji zaslužuje jednak stupanj pozornosti i težinu kao i drugi oblici transnacionalnoga organiziranoga kriminala; (iii) da dodijele više sredstava za borbu protiv kriminala povezanoga s divljom faunom i florom, posebno kako bi se ojačalo provođenje zakona o divljoj fauni i flori, trgovinske kontrole, praćenje te carinsko otkrivanje i oduzimanje; (iv) da se obvežu na politiku nulte tolerancije u pogledu korupcije;

Povećanje učinkovitosti provedbe i primjene

18.  poziva države članice da osmisle akcijske planove za nezakonito trgovanje divljom faunom i florom u kojima će razraditi detaljne politike provedbe propisa i kaznene mjere te da objavljuju i razmjenjuju podatke o zapljenama i uhićenjima povezanima s kaznenim djelima u području divlje faune i flore kako bi se osigurala dosljednost i usklađeni pristupi država članica; podržava uspostavu mehanizma putem kojeg će Komisija dobivati redovite podatke i ažurirane informacije o zapljenama i uhićenjima u državama članicama te promicati razmjenu dobre prakse;

19.  ustraje na važnosti potpune primjene i provedbe uredaba EU-a o trgovini divljom faunom i florom;

20.  predlaže da kazne za nezakonitu trgovinu divljim vrstama, posebno na područjima osjetljivih morskih sustava i mreže Natura 2000, budu dovoljno stroge kako bi imale odvraćajući učinak kod potencijalnih počinitelja;

21.  poziva države članice da osiguraju da tijela odgovorna za provođenje zakona, tužiteljstva te nacionalna sudska tijela imaju potrebne financijske i ljudske resurse te prikladnu stručnost za borbu protiv kaznenih djela u području divlje faune i flore; odlučno potiče Komisiju i države članice da povećaju napore za osposobljavanje svih relevantnih agencija i institucija te podizanje njihove razine osviještenosti;

22.  pozdravlja napore Mreže Europske unije za primjenu i izvršenje prava u području okoliša (IMPEL), Europske mreže državnih odvjetnika koji se bave okolišem (ENPE), Europskog foruma sudaca koji se bave okolišem (EUFJE) i mreže policajaca koji se bave suzbijanjem kaznenih djela povezanih s okolišem (EnviCrimeNet);

23.  prima na znanje uvrštavanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom u Program sigurnosti EU-a za razdoblje 2015. – 2020., u kojem se navodi da se trgovinom divljom faunom i florom prijeti biološkoj raznolikosti u izvornim regijama, održivom razvoju i regionalnoj stabilnosti;

24.  predlaže da države članice ulože sredstva koja prikupe od kazni za nezakonitu trgovinu u zaštitu i očuvanje divlje flore i faune;

25.  poziva na znatnu promjenu u području prikupljanja obavještajnih podataka, donošenja zakona i kaznenog progona, borbe protiv korupcije, u vezi s nezakonitom trgovinom divljom faunom i florom u državama članicama EU-a te u drugim odredišnim i tranzitnim zemljama; stoga poziva Komisiju da posveti puno pozornosti tim aspektima upravljanja i praćenja primjene međunarodnih normi u vezi s trgovinom divljom faunom i florom;

26.  naglašava da je usklađivanje politika i pravnih okvira posebno važno u pogledu kriminala povezanoga s divljom faunom i florom kako bi se izbjegla „migracija” kriminalnih mreža koje nezakonito trguju divljom faunom i florom;

27.  ističe da je potrebno poboljšati suradnju među agencijama i uvesti djelotvornu i pravovremenu razmjenu podataka između nacionalnih i europskih provedbenih agencija i agencija za izvršavanje zakonodavstva; poziva na uspostavu strateških mreža za provedbu na razini EU-a i država članica kako bi se takva suradnja olakšala i poboljšala; poziva države članice da utemelje jedinice za borbu protiv kaznenih djela u području divlje faune i flore kako bi se olakšala provedba u različitim agencijama;

28.  poziva države članice da Europolu kontinuirano dostavljaju relevantne obavještajne informacije i podatke; poziva Europol da razmotri uključivanje kaznenih djela u području divlje faune i flore u sljedeću procjenu prijetnje teškog i organiziranog kriminala za EU; poziva na uspostavljanje specijalizirane jedinice za borbu protiv kaznenih djela u području divlje faune i flore u sklopu Europola koja bi imala transnacionalne ovlasti i dužnosti te dovoljne financijske i ljudske resurse, čime bi se omogućilo centralizirano prikupljanje i analiza informacija te koordinirana provedba strategija i istraga;

29.  poziva Komisiju da promiče sustav EU-TWIX kao provjeren i funkcionalan alat s pomoću kojeg države članice mogu razmjenjivati podatke i informacije te da osigura dugoročnu financijsku potporu tom sustavu; smatra da organizacije civilnog društva mogu imati važnu ulogu u praćenju provođenja zakona o kriminalu povezanom s divljom faunom i florom te izvješćivanju o njemu; poziva Komisiju i države članice na daljnju suradnju kako bi podržali takve napore nevladinih organizacija;

30.  napominje da postoji poveznica između kaznenih djela u području divlje faune i flore te drugih oblika organiziranog kriminala, uključujući pranje novca i financiranje paravojnih i terorističkih skupina, te u tom smislu vidi međunarodnu suradnju radi borbe protiv nezakonitih financijskih tokova kao prioritet; poziva EU i države članice da upotrijebe sve relevantne instrumente, uključujući suradnju s financijskom sektoru, te da prate i istražuju učinke financijskih proizvoda i praksi u nastajanju koji su povezani s ovom aktivnošću;

31.  apelira na države članice da u potpunosti provedu odredbe Direktive 2008/99/EZ o zaštiti okoliša putem kaznenog prava i da odrede primjerenu razinu sankcija za kaznena djela povezana s divljom faunom i florom; zabrinut je da neke države članice još nisu u potpunosti provele tu direktivu te poziva Komisiju da procijeni provedbu u svakoj državi članici, posebno u pogledu kazni, i da ponudi smjernice; poziva Komisiju da u roku koji je predviđen Programom sigurnosti EU-a revidira Direktivu 2008/99/EZ, prije svega u pogledu njezine djelotvornosti u borbi protiv kriminala u području divlje faune i flore, te da po potrebi predloži njezinu reviziju; poziva Komisiju da poduzme mjere u cilju utvrđivanja i provođenja zajedničkih minimalnih pravila u vezi s definiranjem kaznenih djela i sankcija u vezi s nezakonitom trgovinom divljom faunom i florom, u skladu s člankom 83. stavkom 1. UFEU-a o osobito teškom kriminalitetu s prekograničnim elementima;

32.  smatra da bi carinsku dimenziju Akcijskog plana trebalo dodatno naglasiti, kako u pogledu suradnje s partnerskim zemljama tako i u pogledu bolje i učinkovitije provedbe unutar Unije; stoga iščekuje da Komisija 2016. provede preispitivanje primjene i provedbe trenutačnog zakonskog okvira EU-a i traži da se u to preispitivanje uključi ocjena carinskih postupaka;

33.  poziva države članice da uspješno provode i poštuju Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (UNTOC) kao temelj za međunarodno djelovanje i uzajamnu pravnu pomoć te kao ključni korak u zajedničkom koordiniranom pristupanju borbi protiv kriminala u području divlje faune i flore; s tim u vezi duboko žali zbog činjenice da jedanaest država članica još uvijek nije provelo UNTOC; poziva te države članice da u što skorijem roku provedu Konvenciju;

34.  smatra da su za djelovanje protiv kriminala u području divlje faune i flore potrebne dosljedne, učinkovite i odvraćajuće kaznenopravne sankcije; poziva države članice da nezakonitu trgovinu divljom faunom i florom definiraju kao ozbiljno kazneno djelo u skladu s člankom 2. točkom (b) UNTOC-a;

35.  prepoznaje potrebu za davanjem smjernica sudskim tijelima i tužiteljstvima država članica u pogledu kaznenog progona i izricanja kazni te potrebu za obučavanjem carinskih i pravosudnih službenika na ulaznim točkama u EU; smatra da su „Svjetski program UNEP-a za suce” i „Inicijativa zelene carine” modeli koje treba slijediti;

36.  poziva Komisiju, relevantne agencije EU-a i države članice da uvide razmjere internetske trgovine divljom faunom i florom te da ojačaju kapacitete jedinica za borbu protiv kaznenih djela protiv okoliša i carinskih jedinica, pokrenu suradnju s jedinicama za borbu protiv kiberkriminaliteta i potiču angažman organizacija civilnog društva kako bi osigurale postojanje kanala mobilizacije pomoći prekograničnih jedinica specijaliziranih za kiberkriminalitet;

37.  poziva države članice i Komisiju da zajedno s operatorima platformi za društvene medije, pretraživačkim servisima i platformama za e-trgovinu rješavaju problem nezakonite internetske trgovine divljom faunom i florom; poziva Komisiju i države članice da pooštre mjere kontrole i razrade politike za borbu protiv potencijalnih nezakonitih aktivnosti na internetu; u tom smislu poziva Komisiju da izradi smjernice za rješavanje problema internetskog kriminala povezanog s divljom faunom i florom na razini EU-a;

38.  poziva EU i tijela za provedbu zakona država članica da utvrde i prate obrasce drugih oblika teškog i organiziranog kriminala, kao što je trgovina ljudima, kako bi pripomogli u preventivnim aktivnostima i istragama o nepravilnostima u opskrbnom lancu u slučaju rješavanja problema nezakonite trgovine divljom faunom i florom, na primjer sumnjivih pošiljki i financijskih transakcija;

39.  pozdravlja činjenicu da je EU prvi put kao stranka CITES-a sudjelovao na 17. Konferenciji stranaka (COP17) i činjenicu da EU i države članice pokazuju snažnu predanost i daju znatnu financijsku potporu za CITES;

40.  pozdravlja proces stručne revizije u okviru Programa Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša (UNEP) čiji je cilj donijeti opće priznatu definiciju kaznenog djela protiv okoliša; u tom pogledu napominje da su pravne granice između različitih vrsta kaznenih djela protiv okoliša ponekad nejasne, što može ograničiti mogućnosti uspješnog kaznenog progona i kažnjavanja;

Jačanje globalnog partnerstva

41.  poziva Komisiju i države članice da pojačaju dijalog i suradnju s matičnim, tranzitnim i ciljnim zemljama u opskrbnom lancu nezakonite trgovine divljom faunom i florom te da im pruže tehničku i ekonomsku pomoć te diplomatsku podršku; smatra da EU mora djelovati na međunarodnoj razini kako bi se treće zemlje poduprlo u borbi protiv nezakonitoga trgovanja divljom faunom i florom te kako bi se doprinijelo daljnjem razvoju nužnih zakonskih okvira bilateralnim i multilateralnim sporazumima;

42.  ističe raširenu korupciju, institucijske nedostatke, slabljenje države, loše upravljanje i slabe kazne za kaznena djela povezana s divljom faunom i florom kao najveće izazove koje treba riješiti da bi se transnacionalna nezakonita trgovina divljom faunom i florom učinkovito suzbila; snažno potiče EU da podupre zemlje u razvoju u njihovim nastojanjima da smanje poticaje za krivolov poboljšanjem ekonomskih prilika te promicanjem dobrog upravljanja i vladavine prava;

43.  poziva institucije EU-a, države članice i sve uključene države da sustavnije istražuju veze između nezakonite trgovine divljom faunom i florom te regionalnih sukoba i terorizma;

44.  poziva Komisiju i države članice da uspostave uzajamni fond ili sličan instrument na temelju članka 187. revidirane Uredbe o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, s ciljem očuvanja zaštićenih područja i borbe protiv nezakonite trgovine divljom faunom i florom i krivolova, kao dio Akcijskog plana za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom;

45.  poziva EU da unaprijedi svoju financijsku i tehničku potporu koju pruža preko Instrumenta za razvojnu suradnju i Europskog razvojnog fonda radi potpore zemljama u razvoju u provedbi nacionalnih propisa o divljoj fauni i flori u skladu s preporukama iz CITES-a, a posebno onima s nedostatnim resursima za provođenje zakonodavstva i sudski progon krijumčara;

46.  poziva Komisiju da razmotri mogućnost da se u okviru Instrumenta za partnerstvo financiraju inicijative kojima je cilj smanjenje potražnje za nezakonitim proizvodima od divlje faune i flore na ključnim tržištima, u skladu s prioritetom 1. Akcijskog plana; ističe da uključenost civilnog društva u strukture praćenja u sklopu poglavlja o trgovini i održivom razvoju unutar trgovinskih sporazuma EU-a može imati znatan doprinos u tom pogledu;

47.  ističe važnost toga da se, u kontekstu strateškog partnerstva između EU-a i Kine, uhvati u koštac s osjetljivim pitanjem sve veće potražnje za proizvodima od divlje faune i flore, poput slonove bjelokosti, nosorogova roga i tigrovih kosti, što je istinska prijetnja očuvanju tih vrsta i biološkoj raznolikosti općenito;

48.  poziva Komisiju da u sve trgovinske sporazume EU-a i pregovore o njima uključi obvezujuća i provediva poglavlja o održivom razvoju u kojima se izričito navodi obveza zaustavljanja nezakonite trgovine divljom faunom i florom u svim gospodarskim sektorima i poziva Komisiju da u svoja izvješća o provedbi uvrsti analizu tih odredbi; apelira na Komisiju da u kontekstu sustava OSP+ naglasi provedbu Konvencije CITES i mjera borbe protiv kaznenih djela povezanih s divljom faunom i florom;

49.  konstatira da je korupcija jedan od glavnih faktora kojim se otvara put i doprinosi trgovini nezakonitom faunom i florom i nezakonitim proizvodima dobivenima od njih; pozdravlja činjenicu da je Komisija u strategiji pod nazivom „Trgovina za sve” preuzela obvezu da u sve buduće trgovinske sporazume uključi ambiciozne antikorupcijske odredbe za suprotstavljanje izravnom i neizravnom učinku korupcije i nezakonite trgovine divljom faunom i florom; stoga traži da Komisija posveti najveću moguću pozornost administrativnim aspektima i praćenju primjene međunarodnih normi u vezi s trgovinom divljom faunom i florom;

50.  poziva EU da u granicama okvira koji je postavio WTO istraži načine na koje bi se svjetska trgovina i ekološki sustavi mogli bolje uzajamno potpomagati, prije svega u kontekstu tekućih napora oko povećanja dosljednosti između WTO-a i multilateralnih sporazuma o okolišu, te u svjetlu Sporazuma o olakšavanju trgovine kojim se otvara put suradnji među carinskim službenicima te onima koji se bave zaštitom divlje faune i flore i trgovinom, posebice u zemljama u razvoju; smatra da bi trebalo istražiti dodatne prilike za suradnju između WTO-a i CITES-a, posebno u vidu pružanja tehničke pomoći službenicima iz zemalja u razvoju i jačanja njihova kapaciteta u području trgovine i okoliša;

51.  ističe ključnu ulogu međunarodne suradnje organizacija u lancu provedbe zakona; poziva EU i države članice da i dalje podupiru Međunarodni konzorcij za borbu protiv kriminala povezanog s divljom faunom i florom (ICCWC); pozdravlja svako jačanje te potpore, među ostalim osiguravanjem financijskih resursa i ustupanjem stručnog znanja, kako bi se olakšala izgradnja kapaciteta, promicala razmjena informacija i obavještajnih podataka te poduprlo provođenje i pridržavanje zakona; poziva Komisiju da pri ocjenjivanju učinkovitosti financijske potpore EU-a trećim zemljama za potporu aktivnostima suzbijanja nezakonite trgovine divljom faunom i florom koristi pokazatelje ICCWC-a i da omogući ujednačenu i vjerodostojnu procjenu financiranja razvoja;

52.  pozdravlja međunarodne operacije provedbe zakona, kao što je operacija COBRA III, čiji su rezultat velike zapljene nezakonitih proizvoda od divljih vrsta, uhićenja trgovaca i veća prepoznatljivost nezakonite trgovine divljom faunom i florom kao teškog organiziranog kriminala u javnosti;

53.  poziva države članice da povećaju proračun za CITES kako bi ta organizacija mogla proširiti svoje aktivnosti u vezi s praćenjem i utvrđivanjem vrsta; u tom pogledu žali što šest država članica još ima nepodmirena plaćanja u korist CITES-a za razdoblje 1992. – 2015.;

54.  također pozdravlja činjenicu da Akcijski plan EU-a predstavlja velik doprinos postizanju ciljeva održivog razvoja utvrđenih u okviru Programa održivog razvoja do 2030., koji su šefovi država donijeli na sastanku na vrhu UN-a u rujnu 2015.;

EU kao ciljno tržište, izvorište i tranzitna točka

55.  napominje da CITES-a, Uredba EU-a o drvu i regulatorni okvir EU-a za borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova predstavljaju važne alate za reguliranje međunarodne trgovine divljom faunom i florom; međutim, zabrinut je zbog nepostojanja pravilne provedbe i primjenu tog zakonodavstva i poziva države članice da pojačaju zajedničke i koordinirane napore kako bi osigurale učinkovitu provedbu; nadalje je zabrinut zbog nedostataka u pogledu životinjskih vrsta i dionika u sadašnjem regulatornom okviru; stoga poziva EU da revidira postojeći zakonodavni okvir kako bi ga dopunio zabranom da se divlja flora i fauna koja je protuzakonito ulovljena ili ubrana te kojom se protuzakonito trguje u trećim zemljama stavlja na raspolaganje i na tržište, kao i njezin prijevoz, nabava i posjedovanje; smatra da bi se takvim zakonodavstvom mogao uskladiti postojeći okvir EU-a te da transnacionalni učinak takvog zakonodavstva može imati ključnu ulogu u smanjenju nezakonite trgovine divljom faunom i florom na svjetskoj razini; u tom pogledu naglašava da, radi pravne sigurnosti za one koji su uključeni u zakonitu trgovinu, takvo zakonodavstvo mora osigurati potpunu transparentnost u pogledu zabrane trgovanja vrstama jer je ona nezakonita u nekoj trećoj zemlji;

56.  ističe da je lov na trofeje doprinio masovnom nestajanju ugroženih vrsta navedenih u dodacima I. i II. CITES-u te odlučno poziva Komisiju i države članice da zauzmu oprezan pristup pri uvozu lovačkih trofeja vrsta zaštićenih propisima EU-a o trgovini divljim vrstama, da podupru daljnje jačanje pravnih odredbi EU-a koje se odnose na uvoz lovačkih trofeja u države članice EU-a i da uvedu obvezu izdavanja dozvola za uvoz trofeja svih vrsta navedenih u Prilogu B Uredbi (EZ) br. 338/97;

57.  pozdravlja Deklaraciju iz Buckinghamske palače donesenu 2016. u kojoj se potpisani predstavnici zrakoplovnih kompanija, brodarskih poduzeća, lučkih operatora, carinskih agencija, međuvladinih organizacija i organizacija za očuvanje vrsta obvezuju na podizanje standarda u cijelom prometnom sektoru, s naglaskom na razmjeni informacija, obuci zaposlenika, tehnološkim poboljšanjima i razmjeni resursa među poduzećima i organizacijama u cijelom svijetu; poziva sve strane da u potpunosti provedu obveze iz te Deklaracije; potiče države članice da promiču dobrovoljno preuzimanje obveza po uzoru na Deklaraciju iz Buckinghamske palače i u drugim sektorima, prije svega financijskom sektoru i sektoru e-trgovine;

58.  poziva da se na europskoj razini uvede apsolutna i trenutna zabrana trgovine, izvoza ili ponovnog izvoza slonovače, uključujući i slonovaču iz razdoblja prije Konvencije i rogove nosoroga, u Europsku uniju i izvan nje; poziva na uspostavu mehanizma za procjenu nužnosti sličnih mjera zabrane za druge ugrožene vrste;

59.  napominje da je Uredbom EU-a o uspostavi sustava za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova postignut određeni rezultat, ali ustraje u tome da bi provedba trebala biti snažnija kako bi se zajamčilo da nezakonito ulovljena riba ne može ući na europsko tržište; smatra da bi države članice EU-a trebale biti dosljednije i učinkovitije kada je riječ o provjerama dokumentacije o ulovu (certifikati o ulovu) i pošiljaka (posebno iz zemalja koje se smatraju visokorizičnima) kako bi se zajamčilo da je riba ulovljena na zakonit način;

60.  ističe važnost uključivanja privatnog sektora u borbu protiv nezakonite trgovine divljom faunom i florom samoreguliranjem i društveno odgovornim poslovanjem; smatra da je sljedivost u opskrbnom lancu ključna za zakonitu i održivu trgovinu, bilo komercijalnu ili nekomercijalnu; naglašava potrebu za suradnjom i koordinacijom na međunarodnoj razini, kao i između javnog i privatnog sektora, te poziva EU da ojača postojeće instrumente kontrole, uključujući upotrebu mehanizama sljedivosti; smatra da bi prometni sektor u tome trebao imati središnju ulogu, npr. tako što bi se u područje prijevoza mogao uvesti sustav ranog upozoravanja i otkrivanja; napominje da u tom pogledu javno-privatna partnerstva mogu imati važnu ulogu;

61.  poziva države članice da, uz granične kontrole propisane Uredbom (EZ) br. 338/97, uvedu unutardržavno nadziranje pridržavanja propisa u sklopu kojeg bi se provodile redovne provjere trgovaca i nositelja dozvola, kao što su trgovine kućnim ljubimcima, uzgajivači, istraživački centri i rasadnici, te uključujući praćenje modnih, umjetničkih, zdravstvenih i uslužnih obrta u kojima se možda koriste nezakoniti biljni ili životinjski materijali;

62.  poziva države članice da osiguraju mogućnost trenutačne zapljene svih oduzetih primjeraka te odgovarajuću brigu o oduzetim ili zaplijenjenim živim primjercima u centrima za dobrobit životinja kao i njihovo udomljavanje; poziva Komisiju da ponudi smjernice kojima bi se osiguralo da svi centri za spašavanje divljih vrsta koje koriste države članice imaju odgovarajuće standarde; nadalje poziva EU i države članice da osiguraju odgovarajuće financiranje centara za spašavanje životinja;

63.  poziva države članice da donesu nacionalne planove za postupanje sa živim zaplijenjenim primjercima u skladu s Prilogom 3. Rezoluciji 10.7. (Rev. CoP15) s Konferencije stranaka CITES-a; ističe da bi države članice trebale prijaviti sve slučajeve oduzimanja živih primjeraka u sustav EU-TWIX, da treba objavljivati godišnja sažeta izvješća i da bi države članice trebale službenicima za provedbu zakona osigurati obuku koja će obuhvaćati i aspekte dobrobiti životinja i sigurnost pri postupanju sa živim životinjama; poziva EU i države članice da osiguraju odgovarajuću financijsku potporu za centre za spašavanje divljih vrsta;

64.  poziva države članice da razmotre sustave „pozitivnih popisa” dopuštenih vrsta u okviru kojih će se objektivno i u skladu sa znanstvenim kriterijima ocjenjivati sigurnost egzotičnih vrsta i njihova prikladnost za trgovanje i da budu kućni ljubimci;

o
o   o

65.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0031.
(2) SL L 75, 19.3.2015., str. 1.
(3) SL L 295, 12.11.2010., str. 23.
(4) SL L 286, 29.10.2008., str. 1.
(5) SL L 181, 29.6.2013., str. 1.
(6) SL L 77, 24.3.2009., str. 1.
(7) SL L 328, 6.12.2008., str. 28.
(8) SL L 94, 9.4.1999., str. 24.
(9) SL L 20, 26.1.2010., str. 7.
(10) SL L 206, 22.7.1992., str. 7.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti