Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2934(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1232/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0456

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 422kWORD 57k
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Η κατάσταση στη Λευκορωσία
P8_TA(2016)0456RC-B8-1232/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα και συστάσεις του σχετικά με τη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2016 και τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 11 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου της αντιπροσωπείας του για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία, της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της 12ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική δήλωση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΔΘΑΔ) του ΟΑΣΕ, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), της 12ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Λευκορωσία, και ιδίως αυτά της 16ης Φεβρουαρίου 2016, με τα οποία αίρονται τα περιοριστικά μέτρα κατά 170 προσώπων και τριών λευκορωσικών εταιρειών,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του ΟΑΣΕ, της 28ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 11 Οκτωβρίου 2015 στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη πολυάριθμες δηλώσεις εκ μέρους των αρχών της Λευκορωσίας ότι ορισμένες από τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από τον ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ έπειτα από τις προεδρικές εκλογές του 2015, επρόκειτο να υλοποιηθούν πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2016,

–  έχοντας υπόψη την απελευθέρωση έξι πολιτικών κρατουμένων από τις αρχές της Λευκορωσίας στις 22 Αυγούστου 2015, και την επακόλουθη δήλωση, της 22ας Αυγούστου 2015, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, και του αρμόδιου Επιτρόπου για την πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, Johannes Hahn, σχετικά με την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τελική έκθεσή του για τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν το 2015 στη Λευκορωσία, ο ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ μαζί με την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης εκπόνησαν ένα σύνολο συστάσεων που θα πρέπει να εφαρμοστούν από τη Λευκορωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2016·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις της Λευκορωσίας με τη Δύση, οι αρχές της χώρας έλαβαν διστακτικά μέτρα προκειμένου να επιτρέψουν σε κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να δηλώσουν τη συμμετοχή τους πιο εύκολα από ό,τι σε προηγούμενες εκλογές, και να διευκολύνουν την πρόσβαση των ξένων παρατηρητών στην καταμέτρηση των ψήφων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Ιουνίου 2016 ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας προκήρυξε εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές αυτές έλαβαν χώρα στις 11 Σεπτεμβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 827 διεθνείς παρατηρητές και 32 100 πολίτες-παρατηρητές έλαβαν διαπίστευση για τις εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, οι περισσότεροι πολίτες-παρατηρητές εκπροσωπούσαν δημόσιες ενώσεις επιδοτούμενες από το κράτος οι οποίες είχαν επίσης συμμετάσχει ενεργά σε εκστρατείες φιλοκυβερνητικών υποψηφίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εξωτερικών της Λευκορωσίας, στη χώρα αναπτύχθηκε αποστολή παρατήρησης εκλογών του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, η οργάνωση των βουλευτικών εκλογών του 2016 ήταν αποτελεσματική, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται διάφορες μακροχρόνιες συστημικές ελλείψεις, μεταξύ των οποίων περιορισμοί του νομικού πλαισίου όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την καταμέτρηση και την καταγραφή των ψήφων σημειώθηκε σημαντικός αριθμός διαδικαστικών παρατυπιών και έλλειψη διαφάνειας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από πολύ καιρό, μια δημοκρατική αντιπολίτευση θα εκπροσωπηθεί στο κοινοβούλιο της Λευκορωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, τα νομικά και διοικητικά συστήματα στα οποία στηρίζονται οι περιορισμοί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν αμετάβλητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως πραγματική αντιπολίτευση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 1994, δεν έχουν διεξαχθεί στη χώρα ελεύθερες και δίκαιες εκλογές βάσει εκλογικής νομοθεσίας που συνάδει με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο 2016, η ΕΕ ήρε τα περισσότερα από τα περιοριστικά μέτρα κατά αξιωματούχων και νομικών οντοτήτων της Λευκορωσίας, ως ένδειξη καλής θέλησης με στόχο να ενθαρρυνθεί η βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματά του της 15ης Φεβρουαρίου 2016 για τη Λευκορωσία, το Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας σε μια σειρά τομέων που σχετίζονται με την οικονομία, το εμπόριο και τη βοήθεια, γεγονός που έδωσε στη Λευκορωσία τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και την ΕTAA· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι σημειώθηκαν κάποιες προσπάθειες να αντιμετωπιστούν ορισμένα μακροχρόνια ζητήματα πριν από τις εκλογές του 2016, πολλά ζητήματα στο νομικό και διαδικαστικό πλαίσιο των εκλογών παραμένουν ανεπίλυτα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο ομάδες παρακολούθησης εκλογών της Λευκορωσίας, «Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για Ελεύθερες Εκλογές (HRD)» και «Δικαίωμα στην Επιλογή-2016 (R2C)», καταδίκασαν τις τελευταίες εκλογές θεωρώντας ότι δεν συνάδουν με διάφορα βασικά διεθνή πρότυπα και δεν αποτελούν πιστή απεικόνιση της βούλησης των πολιτών της Λευκορωσίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομάδες παρατηρητών της Λευκορωσίας συγκέντρωσαν απτά στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη μαζικών προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο να διογκωθεί το ποσοστό συμμετοχής κατά την πενθήμερη περίοδο πρώιμης ψηφοφορίας (6-10 Σεπτεμβρίου 2016) και την ημέρα των εκλογών (11 Σεπτεμβρίου 2016), και λαμβάνοντας υπόψη ότι το μοναδικό ανεξάρτητο ινστιτούτο δημοσκοπήσεων στη Λευκορωσία (NISEPI) ανέστειλε τη δραστηριότητά του ως αποτέλεσμα πιέσεων που ασκήθηκαν από την κυβέρνηση, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη την αξιολόγηση των πραγματικών πολιτικών προτιμήσεων των Λευκορώσων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος των δυνάμεων της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία παρουσίασε για πρώτη φορά, στις 18 Νοεμβρίου 2015, κοινή συμφωνία συνεργασίας για ενιαία κάθοδο στις βουλευτικές εκλογές του 2016·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη από το 2002 επίσημη επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία πραγματοποιήθηκε στο Μινσκ στις 18 και 19 Ιουνίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει επίσημες σχέσεις με το κοινοβούλιο της Λευκορωσίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είχε εποικοδομητικό ρόλο στην προώθηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και η παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας έχουν εντείνει τους φόβους της λευκορωσικής κοινωνίας για αποσταθεροποίηση της εσωτερικής κατάστασης ως αποτέλεσμα τυχόν μετατόπισης της εξουσίας· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι ο λαός της Λευκορωσίας δεν έχει χάσει την ελπίδα για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και έναν ειρηνικό μετασχηματισμό της χώρας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λευκορωσική οικονομία βρίσκεται σε στασιμότητα εδώ και πάνω από 20 έτη, με μείζονες τομείς να παραμένουν υπό κρατική κυριότητα και υπό ένα σύστημα διοικητικής διαχείρισης και ελέγχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση της Λευκορωσίας από την οικονομική ενίσχυση της Ρωσίας αυξάνεται συνεχώς, και ότι οι οικονομικές επιδόσεις της Λευκορωσίας συγκαταλέγονται στις χαμηλότερες μεταξύ των χωρών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης – για παράδειγμα, το ΑΕγχΠ της μειώθηκε κατά περισσότερο από 30 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κατά την περίοδο 2015-2016·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Οκτωβρίου 2016 το Ανώτατο Δικαστήριο της Λευκορωσίας επικύρωσε την καταδίκη του Siarhei Vostrykau σε θάνατο, και ότι αυτή ήταν η τέταρτη επικύρωση θανατικής καταδίκης από το Ανώτατο Δικαστήριο της Λευκορωσίας εντός του 2016·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επιστήσει την προσοχή σε νέες μεθόδους παρενόχλησης της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας δεν έχουν εγκαταλείψει τις κατασταλτικές πρακτικές σε βάρος των πολιτικών τους αντιπάλων: ειρηνικοί διαδηλωτές εξακολουθούν να υποβάλλονται σε διοικητικές κυρώσεις, άλλα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα περιορίζονται και η χώρα έχει και πάλι πολιτικούς κρατουμένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο με στόχο συστημικές και ποιοτικές αλλαγές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε νομοθετικό επίπεδο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία του λόγου και των μέσων ενημέρωσης, ο σεβασμός των πολιτικών δικαιωμάτων τόσο των απλών πολιτών όσο και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, και ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν προαπαιτούμενα για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περαιτέρω προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου και των μέσων ενημέρωσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Λευκορωσία υιοθέτησε το πρώτο εθνικό σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις αρχές της Λευκορωσίας, το σχέδιο αυτό ορίζει τις κύριες γραμμές δράσης για την εφαρμογή των δεσμεύσεων της χώρας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της συμμετοχής της Λευκορωσίας στην Aνατολική Eταιρική Σχέση και στο κοινοβουλευτικό της σκέλος, Euronest, είναι η εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ της χώρας αυτής και της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινοβούλιο της Λευκορωσίας δεν έχει επίσημο καθεστώς στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή την περίοδο η Λευκορωσία κατασκευάζει τον πρώτο της πυρηνικό σταθμό στο Ostrovets, στα σύνορα με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χώρα που παράγει πυρηνική ενέργεια πρέπει να σέβεται αυστηρά τις διεθνείς απαιτήσεις και πρότυπα πυρηνικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Λευκορωσίας, η οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο έδαφός της, πρέπει να πληροί τις υποχρεώσεις της προς τους πολίτες της χώρας αλλά και προς τις γειτονικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του ανοιχτού χαρακτήρα και της διαφάνειας πρέπει να αποτελούν την κύρια βάση για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τον παροπλισμό οποιασδήποτε πυρηνικής εγκατάστασης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι μέλος της Οργάνωσης του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO) και συμμετέχει στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις «Zapad» με τη Ρωσία, οι οποίες καλύπτουν σενάρια που προβλέπουν επιθέσεις κατά των δυτικών γειτόνων της και περιλαμβάνουν την προσομοίωση της χρήσης πυρηνικών όπλων κατά της Πολωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία πρόκειται να συμμετάσχει το επόμενο έτος στην άσκηση «Zapad-2017», η οποία πιθανόν θα περιλαμβάνει περαιτέρω επιθετικά σενάρια·

1.  εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν από ανεξάρτητους διεθνείς παρατηρητές κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2015 και των βουλευτικών εκλογών του 2016· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έγιναν για να επιτευχθεί πρόοδος, οι οποίες ωστόσο παραμένουν ανεπαρκείς· σημειώνει ότι στο νεοεκλεγέν κοινοβούλιο θα υπάρχει ένας εκπρόσωπος του κόμματος της αντιπολίτευσης και ένας εκπρόσωπος του μη κυβερνητικού τομέα· θεωρεί, ωστόσο, ότι, εν προκειμένω, πρόκειται μάλλον για πολιτικούς διορισμούς και όχι για συνέπεια του εκλογικού αποτελέσματος· επισημαίνει ότι η εξέταση των νομοθετικών προτάσεων που θα υποβάλουν στο μέλλον οι δύο αυτοί βουλευτές θα αποτελέσει λυδία λίθο για τις πολιτικές προθέσεις των αρχών που βρίσκονται πίσω από τον διορισμό τους·

2.  καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να συνεχίσουν χωρίς αναβολή τις εργασίες για μια συνολική μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας εκδημοκρατισμού και σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους· τονίζει την ανάγκη να υιοθετηθούν οι συστάσεις του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ εγκαίρως, πριν από τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2018, υπό την παρακολούθηση εγχώριων και διεθνών παρατηρητών· τονίζει ότι αυτό έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Λευκορωσίας να εξασφαλίζουν, σε όλες τις περιπτώσεις, τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει κυρώσει η Λευκορωσία·

4.  καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να αποκαταστήσει τους πολιτικούς κρατούμενους που απελευθερώθηκαν και να τους αποδώσει και πάλι πλήρη ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι από το 2000 δεν έχει καταχωρηθεί κανένα νέο πολιτικό κόμμα στη Λευκορωσία· ζητεί να αρθούν όλοι οι σχετικοί περιορισμοί· τονίζει ότι πρέπει να επιτραπεί σε όλα τα πολιτικά κόμματα να ασκούν απεριόριστες πολιτικές δραστηριότητες, ιδίως κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας·

6.  αναμένει από τις αρχές να σταματήσουν την παρενόχληση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης για πολιτικούς λόγους· ζητεί μετ’ επιτάσεως να σταματήσουν η πρακτική της διοικητικής δίωξης και η αυθαίρετη εφαρμογή του άρθρου 22.9(2) του Διοικητικού Κώδικα κατά ανεξάρτητων δημοσιογράφων για τη συνεργασία τους με ξένα μέσα ενημέρωσης χωρίς διαπίστευση, που περιορίζουν το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και τη διάδοση πληροφοριών·

7.  καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να καταργήσει χωρίς καθυστέρηση το άρθρο 193/1 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο τιμωρεί την οργάνωση και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες μη καταχωρημένων δημοσίων ενώσεων και οργανώσεων, και να επιτρέψει την πλήρη, ελεύθερη και απρόσκοπτη νόμιμη λειτουργία δημοσίων ενώσεων και οργανώσεων· εφιστά ιδίως την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι σήμερα, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 193/1 και άλλων περιοριστικών μέτρων, υπάρχουν περισσότερες από 150 λευκορωσικές ΜΚΟ που είναι καταχωρημένες στη Λιθουανία, την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία και αλλού·

8.  παροτρύνει τις αρχές της Λευκορωσίας να επανεξετάσουν την πολιτική βάσει της οποίας η διεθνής χρηματοδοτική στήριξη προς τον μη κυβερνητικό τομέα στη Λευκορωσία εξακολουθεί να υπόκειται σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις·

9.  καταδικάζει έντονα την πολιτική της κυβέρνησης της Λευκορωσίας όσον αφορά τη χρήση ειδικών δυνάμεων οι οποίες παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εκπροσωπούν εθνικές μειονότητες όπως η ανεξάρτητη ΜΚΟ «Ένωση των Πολωνών στη Λευκορωσία»·

10.  καλεί μετ’ επιτάσεως τη Λευκορωσία, μόνη χώρα στην Ευρώπη που εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή, και η οποία προσφάτως ξεκίνησε εκ νέου τις εκτελέσεις, να προσχωρήσει σε ένα παγκόσμιο μορατόριουμ όσον αφορά την εκτέλεση της θανατικής ποινής, ως πρώτο βήμα προς την οριστική κατάργησή της· υπενθυμίζει ότι η θανατική ποινή αποτελεί απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, δεν έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί αποτρεπτικά, και καθιστά τα δικαστικά σφάλματα ανεπανόρθωτα· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να δώσουν άμεση προτεραιότητα στις προαναφερθείσες ανησυχίες στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Υπουργικό Συμβούλιο της Λευκορωσίας ενέκρινε το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των συστάσεων της ομάδας εργασίας για την καθολική περιοδική εξέταση, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και αναμένει ότι το σχέδιο θα υλοποιηθεί πλήρως·

11.  καλεί την ΕΕ να διατηρήσει την κεκτημένη δυναμική για την περαιτέρω εξομάλυνση των σχέσεων με τη Λευκορωσία· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι οι υφιστάμενες διαφορές μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα μέσω ενισχυμένων διαύλων επικοινωνίας και ότι η περαιτέρω συμμετοχή της ΕΕ, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε διάλογο με τη Λευκορωσία, και κυρίως με τους πολίτες της και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και με το κοινοβούλιο και τα διάφορα πολιτικά κόμματα, μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα και να συμβάλει στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την ευημερία της χώρας·

12.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συνεχίσουν και να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη Λευκορωσία και το εξωτερικό· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να υποστηριχθούν όλες οι ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών για την κοινωνία της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης που εκπέμπουν στη λευκορωσική γλώσσα, και από το εξωτερικό·

13.  σημειώνει την έναρξη, τον Ιανουάριο 2014, των διαπραγματεύσεων για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να επισπευσθεί η επίτευξη προόδου στο θέμα αυτό·

14.  υποστηρίζει την ΕΕ στην πολιτική της «ανάπτυξης σχέσεων με κριτικό πνεύμα» που εφαρμόζει έναντι των αρχών της Λευκορωσίας, και εκφράζει την προθυμία του να συμβάλει επίσης σε αυτήν μέσω της αντιπροσωπείας του για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και να εξετάζει προσεκτικά την εφαρμογή τους· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πόροι της δεν χρησιμοποιούνται για την καταστολή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητων δημοσιογράφων και ηγετών της αντιπολίτευσης·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για τα προβλήματα ασφαλείας που προκύπτουν από την κατασκευή του λευκορωσικού πυρηνικού σταθμού στο Ostrovets, σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από το Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, και κοντά στα πολωνικά σύνορα· τονίζει την ανάγκη για ολοκληρωμένη διεθνή εποπτεία της υλοποίησης αυτού του έργου, ώστε να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται με τις διεθνείς απαιτήσεις και πρότυπα πυρηνικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων Espoo και Aarhus του ΟΗΕ· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει το ζήτημα της ασφάλειας και της διαφάνειας του εν λόγω υπό κατασκευή πυρηνικού σταθμού στον διάλογο με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, δεδομένου ότι χρηματοδοτείται από τη Ρωσία και βασίζεται σε τεχνολογία της Rosatom, και να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα που γειτνιάζουν με τη Λευκορωσία· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους, μεταξύ άλλων θέτοντας όρους για οποιαδήποτε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Λευκορωσία συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας όσον αφορά τον πυρηνικό σταθμό του Ostrovets, ιδίως σε σχέση με τη διεξαγωγή της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή στις 23 Ιουνίου 2011·

16.  αποδίδει μεγάλη σημασία και προσβλέπει στην προσχώρηση της Λευκορωσίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest, σύμφωνα με τη συστατική της πράξη, μόλις εκπληρωθούν οι πολιτικές προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η προσχώρηση αυτή θα αποτελούσε τη φυσική επέκταση της συμμετοχής της Λευκορωσίας στο πλαίσιο πολυμερούς συνεργασίας της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

17.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εργαστεί προς όφελος του λαού της Λευκορωσίας, υποστηρίζοντας τις φιλοδημοκρατικές προσδοκίες και πρωτοβουλίες του και συμβάλλοντας σε ένα μέλλον σταθερότητας, δημοκρατίας και ευημερίας για τη χώρα·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στον ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στις αρχές της Λευκορωσίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου