Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2934(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1232/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0456

Prijaté texty
PDF 186kWORD 49k
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Situácia v Bielorusku
P8_TA(2016)0456RC-B8-1232/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a odporúčania týkajúce sa Bieloruska,

–  so zreteľom na parlamentné voľby, ktoré sa konali 11. septembra 2016, a prezidentské voľby, ktoré sa konali 11. októbra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu svojej Delegácie pre vzťahy s Bieloruskom z 13. septembra 2016 o nedávnych parlamentných voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 12. septembra 2016 o parlamentných voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na predbežné vyhlásenie OBSE/ODIHR, Parlamentného zhromaždenia OBSE a Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PACE) z 12. septembra 2016 o parlamentných voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na závery Rady týkajúce sa Bieloruska, najmä závery zo 16. februára 2016 rušiace reštriktívne opatrenia voči 170 jednotlivcom a trom bieloruským spoločnostiam,

–  so zreteľom na záverečnú správu OBSE z 28. januára 2016 o prezidentských voľbách v Bielorusku, ktoré sa konali 11. októbra 2015,

–  so zreteľom na početné vyhlásenia bieloruských orgánov, že niektoré odporúčania OBSE/ODIHR po prezidentských voľbách v roku 2015 sa vykonajú pred parlamentnými voľbami v roku 2016,

–  so zreteľom na prepustenie šiestich politických väzňov bieloruskými orgánmi 22. augusta 2015 a na následné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannesa Hahna o prepustení politických väzňov v Bielorusku 22. augusta 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vo svojej záverečnej správe o prezidentských voľbách v Bielorusku v roku 2015 OBSE/ODIHR spolu s Benátskou komisiou Rady Európy pripravili súbor odporúčaní, ktoré malo Bielorusko vykonať pred parlamentnými voľbami v roku 2016;

B.  keďže bieloruské orgány v záujme vybudovania lepších vzťahov so Západom prijali neochotné kroky, ktoré umožňujú demokratickým opozičným stranám ľahšiu registráciu než v predchádzajúcich voľbách a poskytujú zahraničným pozorovateľom lepší prístup k sčítavaniu hlasov;

C.  keďže 6. júna 2016 bieloruský prezident vyhlásil voľby do snemovne reprezentantov; keďže tieto voľby sa konali 11. septembra 2016; keďže na voľby bolo akreditovaných viac ako 827 medzinárodných a 32 100 občianskych pozorovateľov; keďže podľa záverov OBSE/ODIHR bola väčšina občianskych pozorovateľov členmi štátom financovaných verejných združení, ktoré sa tiež aktívne podieľali na kampani na podporu provládnych kandidátov; keďže volebná pozorovateľská misia OBSE/ODIHR bola vyslaná na pozorovanie volieb na pozvanie bieloruského ministerstva zahraničných vecí;

D.  keďže podľa hodnotenia OBSE/ODIHR boli parlamentné voľby v roku 2016 zorganizované efektívne, ale pretrvávajú viaceré dlhodobé systémové nedostatky vrátane obmedzení právneho rámca pre politické práva a základné slobody; keďže sčítavanie a spracúvanie hlasov sa vyznačovalo množstvom procesných nezrovnalostí a nedostatkom transparentnosti;

E.  keďže po dlhom čase bude v bieloruskom parlamente zastúpená demokratická opozícia; keďže podľa správy osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Bielorusku, zostáva právny a správny systém, z ktorého vyplýva obmedzovanie ľudských práv, nezmenený; keďže dvaja nezávislí poslanci parlamentu majú podľa očakávaní pôsobiť ako skutočná opozícia;

F.  keďže od roku 1994 sa v Bielorusku neuskutočnili žiadne slobodné a spravodlivé voľby podľa volebných právnych predpisov v súlade s medzinárodne uznávanými normami OBSE/ODIHR;

G.  keďže EÚ vo februári 2016 zrušila väčšinu svojich reštriktívnych opatrení voči bieloruským predstaviteľom a právnickým osobám ako gesto dobrej vôle s cieľom podnietiť Bielorusko, aby zlepšilo situáciu v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu; keďže Rada vo svojich záveroch z 15. februára 2016 týkajúcich sa Bieloruska zdôraznila potrebu posilniť spoluprácu medzi EÚ a Bieloruskom v mnohých oblastiach hospodárstva, obchodu a pomoci, čo poskytlo Bielorusku možnosť požiadať o financovanie zo strany EIB a EBOR; keďže pred voľbami v roku 2016 bolo zaznamenaných niekoľko pokusov o vyriešenie niektorých dlhodobých problémov, no zároveň pretrváva mnoho nevyriešených otázok, pokiaľ ide o právny a procedurálny volebný rámec;

H.  keďže dve bieloruské volebné pozorovateľské skupiny – Obhajcovia ľudských práv za slobodné voľby (HRD) a Právo vybrať si – 2016 – odsúdili posledné voľby s tým, že nesplnili viacero kľúčových medzinárodných noriem a neboli spoľahlivým odrazom vôle bieloruských občanov;

I.  keďže bieloruské pozorovateľské skupiny zozbierali konkrétne dôkazy o rozsiahlych celoštátnych pokusoch o umelé zvýšenie celkovej účasti na voľbách počas päťdňového obdobia predčasného hlasovania (6. až 10. septembra 2016) a vo volebný deň (11. septembra 2016) a keďže jediný nezávislý inštitút prieskumu verejnej mienky v Bielorusku (NISEPI) prerušil svoju činnosť v dôsledku tlaku vlády, takže bolo veľmi ťažké zistiť, aké sú skutočné volebné preferencie Bielorusov;

J.  keďže časť bieloruských opozičných síl 18. novembra 2015 prvýkrát predstavila spoločnú dohodu o spolupráci s cieľom jednotne kandidovať v parlamentných voľbách v roku 2016;

K.  keďže 18. a 19. júna 2015 sa uskutočnila prvá návšteva Delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Bieloruskom v Minsku od roku 2002; keďže Európsky parlament v súčasnosti neudržiava oficiálne vzťahy s bieloruským parlamentom;

L.  keďže Bielorusko zohralo konštruktívnu úlohu pri umožnení dohody o prímerí na Ukrajine;

M.  keďže ruská agresia proti Ukrajine a protiprávna anexia Krymu prehĺbili obavy bieloruskej spoločnosti z destabilizácie vnútornej situácie v dôsledku zmeny režimu; keďže sa však bieloruskí občania nevzdali svojich nádejí na uskutočnenie zásadných reforiem a mierovej transformácie vo svojej krajine;

N.  keďže bieloruské hospodárstvo prežíva viac ako dvadsaťročné obdobie stagnácie, pričom hlavné odvetvia stále zostávajú vo vlastníctve štátu a sú riadené a kontrolované v rámci správneho systému; keďže hospodárska závislosť Bieloruska od ruskej hospodárskej pomoci sa neustále zvyšuje a keďže hospodárska výkonnosť Bieloruska patrí k najnižším spomedzi krajín Euroázijskej hospodárskej únie – napríklad jeho HDP klesol v rokoch 2015 – 2016 o viac ako 30 miliárd USD;

O.  keďže Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, ktorá stále vykonáva trest smrti; keďže 4. októbra 2016 bieloruský najvyšší súd potvrdil rozsudok smrti vynesený nad Sjarhejom Vostrykauom, čo bol štvrtý rozsudok smrti potvrdený týmto súdom v roku 2016;

P.  keďže organizácie pre ľudské práva upozornili na nové metódy prenasledovania opozície; keďže bieloruské orgány neupustili od represívnych praktík proti svojim politickým oponentom: pokojní demonštranti stále podliehajú administratívnym postihom, obmedzené sú aj iné občianske a politické práva a v krajine sú noví politickí väzni; keďže bieloruské orgány neprijali žiadne opatrenia zamerané na systémové a kvalitatívne zmeny v oblasti ľudských práv, najmä na legislatívnej úrovni;

Q.  keďže predpokladom zlepšenia vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom je výrazné zlepšenie v oblasti slobody prejavu a slobody médií, dodržiavania politických práv bežných občanov, ako aj opozičných aktivistov a dodržiavania zásad právneho štátu a základných práv; keďže Európska únia je stále pevne odhodlaná ďalej obhajovať ľudské práva v Bielorusku vrátane slobody prejavu a médií;

R.  keďže 25. októbra 2016 Bielorusko prijalo svoj prvý národný akčný plán pre ľudské práva, ktorý bol schválený uznesením Rady ministrov; keďže podľa bieloruských orgánov tento plán určuje hlavné smery činnosti zameranej na vykonávanie záväzkov Bieloruska v oblasti ľudských práv;

S.  keďže jedným z cieľov účasti Bieloruska vo Východnom partnerstve a v jeho parlamentnom orgáne Euronest je zintenzívnenie spolupráce medzi touto krajinou a EÚ; keďže bieloruský parlament nemá v Parlamentnom zhromaždení Euronest žiadny oficiálny status;

T.  keďže Bielorusko v súčasnosti buduje svoju prvú jadrovú elektráreň v Ostrovci na hraniciach s EÚ; keďže každá krajina, ktorá vyvíja jadrovú energiu, musí prísne dodržiavať medzinárodné požiadavky a normy v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany životného prostredia; keďže vláda Bieloruska, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu jadrových zariadení na svojom území, musí plniť svoje záväzky voči svojim vlastným občanom, ale aj voči susedným krajinám; keďže rozvoj, prevádzka a vyraďovanie z prevádzky akéhokoľvek jadrového zariadenia sa musí riadiť zásadou otvorenosti a transparentnosti;

U.  keďže Bielorusko je členom Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (CSTO) a zúčastňuje sa na spoločných vojenských manévroch (Zapad) s Ruskom, ktoré zahŕňajú scenáre s útokmi na jeho západných susedov vrátane simulácie použitia jadrových zbraní proti Poľsku; keďže Bielorusko sa má budúci rok zúčastniť na manévroch Zapad-2017 s možnými ďalšími útočnými scenármi;

1.  je naďalej hlboko znepokojený nedostatkami, na ktoré poukázali nezávislí medzinárodní pozorovatelia počas prezidentských volieb v roku 2015 a parlamentných volieb v roku 2016; uznáva snahy o dosiahnutie pokroku, ktorý je však stále nedostatočný; poznamenáva, že v novozvolenom parlamente bude jeden predstaviteľ opozičnej strany a jeden predstaviteľ mimovládneho sektora; považuje ich však skôr za politicky menovaných ako za odraz volebných výsledkov; konštatuje, že pri prerokúvaní budúcich legislatívnych návrhov predložených týmito dvoma poslancami sa preukážu politické zámery orgánov, ktoré stoja za ich vymenovaním;

2.  vyzýva bieloruské orgány, aby bezodkladne obnovili prácu na komplexnej volebnej reforme ako súčasti širšieho procesu demokratizácie, a to v spolupráci s medzinárodnými partnermi; zdôrazňuje potrebu zaviesť odporúčania OBSE/ODIHR v dostatočnom predstihu pred komunálnymi voľbami v marci 2018, ako aj potrebu ich pozorovania domácimi a medzinárodnými pozorovateľmi; podčiarkuje, že je to nevyhnutné na dosiahnutie žiadaného pokroku vo vzťahoch medzi EÚ a Bieloruskom;

3.  opätovne vyzýva bieloruské orgány, aby za každých okolností zabezpečili dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a medzinárodnými a regionálnymi nástrojmi v oblasti ľudských práv, ktoré Bielorusko ratifikovalo;

4.  vyzýva vládu Bieloruska, aby rehabilitovala prepustených politických väzňov a v plnej miere obnovila ich občianske a politické práva;

5.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že od roku 2000 nebola v Bielorusku zaregistrovaná žiadna nová politická strana; požaduje, aby boli všetky obmedzenia v tejto súvislosti zrušené; zdôrazňuje, že všetkým politickým stranám treba umožniť neobmedzenú politickú činnosť, najmä počas volebnej kampane;

6.  očakáva, že orgány prestanú prenasledovať nezávislé médiá z politických dôvodov; požaduje ukončenie administratívneho prenasledovania a svojvoľného uplatňovania článku 22 ods. 9 časti 2 správneho poriadku voči novinárom v slobodnom povolaní, ktorí spolupracujú so zahraničnými médiami bez akreditácie, čím obmedzujú právo na slobodu prejavu a šírenie informácií;

7.  vyzýva bieloruskú vládu, aby bezodkladne zrušila článok 193.1 trestného zákona, ktorý postihuje organizovanie činností neregistrovaných verejných združení a organizácií a účasť na nich, a aby umožnila plné, slobodné a neobmedzované zákonné fungovanie verejných združení a organizácií; upriamuje pozornosť Komisie najmä na skutočnosť, že v súčasnosti je v dôsledku uplatňovania článku 193.1 a iných reštriktívnych opatrení zaregistrovaných vyše 150 bieloruských MVO v Litve, Poľsku, Českej republike a inde;

8.  nalieha na bieloruské orgány, aby prehodnotili politiku, podľa ktorej medzinárodná finančná podpora mimovládnemu sektoru v Bielorusku podlieha vysokému zdaneniu;

9.  dôrazne odsudzuje politiku bieloruskej vlády, ktorá využíva osobitné jednotky na zasahovanie do vnútorných záležitostí organizácií občianskej spoločnosti vrátane tých, ktoré zastupujú národnostné menšiny, ako napríklad nezávislá MVO Zväz Poliakov v Bielorusku;

10.  nalieha na Bielorusko, ako na jedinú krajinu v Európe, ktorá stále vykonáva trest smrti a ktorá ho nedávno obnovila, aby sa zapojilo do globálneho moratória na vykonávanie trestu smrti, ktoré je prvým krokom k jeho trvalému zrušeniu; pripomína, že trest smrti je neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, nemá žiadny preukázaný odrádzajúci účinok a v dôsledku jeho výkonu sú justičné omyly nezvratné; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiu, aby v rámci pokračujúceho dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Bieloruskom dôrazne uprednostňovali uvedené otázky; víta v tejto súvislosti, že Rada ministrov Bieloruska prijala akčný plán na realizáciu odporúčaní pracovnej skupiny všeobecného pravidelného preskúmavania Rady OSN pre ľudské práva, a očakáva, že tento plán bude v plnom rozsahu splnený;

11.  vyzýva EÚ, aby si udržala dynamiku v záujme ďalšej normalizácie vzťahov s Bieloruskom: opakuje svoj postoj, že existujúce rozdiely možno najlepšie riešiť prostredníctvom posilnených komunikačných kanálov, a že ďalšie zapojenie EÚ, a najmä Európskeho parlamentu, do dialógu s Bieloruskom a predovšetkým jeho občanmi a občianskou spoločnosťou, ako aj s parlamentom a rôznymi politickými stranami, môže priniesť hmatateľné výsledky a prispieť k nezávislosti, zvrchovanosti a prosperite tejto krajiny;

12.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby naďalej vykonávali a rozšírili svoju podporu organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v Bielorusku i v zahraničí; zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu podporovať všetky nezávislé zdroje informácií pre bieloruskú spoločnosť vrátane mediálneho vysielania v bieloruštine a zo zahraničia;

13.  konštatuje, že v januári 2014 sa začali rokovania o zjednodušení vízového režimu zamerané na zlepšenie medziľudských kontaktov a podporu rozvoja občianskej spoločnosti; zdôrazňuje, že Komisia a ESVČ by mali prijať potrebné opatrenia s cieľom urýchliť pokrok v tejto oblasti;

14.  podporuje EÚ v jej politike „kritickej spolupráce“ s bieloruskými orgánmi a vyjadruje ochotu prispieť k nej prostredníctvom svojej Delegácie pre vzťahy s Bieloruskom; vyzýva Komisiu, aby dôkladne monitorovala legislatívne iniciatívy a kontrolovala ich vykonávanie; pripomína, že EÚ musí zabezpečiť, aby sa jej zdroje nevyužívali na potláčanie organizácií občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv, novinárov v slobodnom povolaní a opozičných lídrov;

15.  je znepokojený bezpečnostnými problémami, ktoré vznikli pri výstavbe bieloruskej jadrovej elektrárne v meste Ostrovec nachádzajúcom sa menej ako 50 km od hlavného mesta Litvy Vilniusu a blízko poľských hraníc; zdôrazňuje potrebu komplexného medzinárodného dohľadu nad realizáciou tohto projektu, aby sa zabezpečil jeho súlad s medzinárodnými požiadavkami a normami v oblasti jadrovej a environmentálnej bezpečnosti vrátane Dohovoru OSN z Espoo a Aarhuského dohovoru OSN; vyzýva Komisiu, aby otázku bezpečnosti a transparentnosti tejto jadrovej elektrárne vo výstavbe zaradila do dialógu s Bieloruskom a Ruskom, keďže ju financuje Rusko a je založená na technológiách Rosatom, a aby Európskemu parlamentu a najmä členským štátom susediacim s Bieloruskom podávala pravidelné správy; vyzýva Radu a Komisiu, aby využili svoj vplyv vrátane podmienenia makrofinančnej pomoci EÚ s cieľom zabezpečiť, aby Bielorusko dodržiavalo medzinárodné bezpečnostné normy v súvislosti s jadrovou elektrárňou Ostrovec, a to najmä pokiaľ ide o uskutočnenie jej záťažových skúšok v súlade s dohodou s Komisiou z 23. júna 2011;

16.  očakáva pristúpenie Bieloruska k Parlamentnému zhromaždeniu Euronest v súlade s ustanovujúcim aktom, hneď ako budú splnené politické podmienky, a pripisuje tomuto pristúpeniu veľký význam, pretože by išlo o prirodzené rozšírenie účasti Bieloruska v rámci mnohostrannej spolupráce Východného partnerstva;

17.  opakuje svoj záväzok pracovať v prospech bieloruského ľudu, podporovať jeho demokratické ambície a iniciatívy a prispievať k stabilnej, demokratickej a úspešnej budúcnosti krajiny;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii, členským štátom, OBSE/ODIHR, Rade Európy a bieloruským orgánom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia