Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0229(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0329/2016

Внесени текстове :

A8-0329/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.1
CRE 01/12/2016 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0457

Приети текстове
PDF 468kWORD 48k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух ***I
P8_TA(2016)0457A8-0329/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух (COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0477),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0328/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0329/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 1 декември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух
P8_TC1-COD(2016)0229

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/2339.)

Правна информация - Политика за поверителност