Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0200(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0334/2016

Esitatud tekstid :

A8-0334/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0459

Vastuvõetud tekstid
PDF 232kWORD 47k
Neljapäev, 1. detsember 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
ELi ja Kiribati vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping ***
P8_TA(2016)0459A8-0334/2016

Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Kiribati Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12092/2015 – C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12092/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Kiribati Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu eelnõu (12091/2015),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktile a ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0253/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A8-0334/2016),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Kiribati Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika