Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0200(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0334/2016

Ingivna texter :

A8-0334/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0459

Antagna texter
PDF 234kWORD 41k
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel
Avtal mellan EU och Kiribati om undantag från viseringskravet för kortare vistelser ***
P8_TA(2016)0459A8-0334/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kiribati om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12092/2015 – C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12092/2015),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kiribati om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12091/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0253/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0334/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Kiribati.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy