Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0096(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0336/2016

Ingivna texter :

A8-0336/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0460

Antagna texter
PDF 233kWORD 41k
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel
Avtal mellan EU och Salomonöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser ***
P8_TA(2016)0460A8-0336/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Salomonöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (09785/2016 – C8-0422/2016 – 2016/0096(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09785/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Salomonöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (09783/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0422/2016),

–  med beaktande av artiklarna 99.1 första och tredje styckena, 99.2 och 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0336/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och på Salomonöarna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy