Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0100(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0333/2016

Внесени текстове :

A8-0333/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0462

Приети текстове
PDF 451kWORD 47k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
Споразумение между ЕС и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
P8_TA(2016)0462A8-0333/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението между Съюза и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09764/2016– C8-0268/2016 – 2016/0100(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09764/2016),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09760/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, буква a), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0268/2016),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0333/2016),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Тувалу.

Правна информация - Политика за поверителност