Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0103(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0335/2016

Ingivna texter :

A8-0335/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0463

Antagna texter
PDF 234kWORD 41k
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel
Avtal mellan EU och Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser ***
P8_TA(2016)0463A8-0335/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2016 om utkastet till rådets beslut om undertecknande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (09775/2016 – C8-0252/2016 – 2016/0103(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09775/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (09774/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0252/2016),

–  med beaktande av artiklarna 99.1 första och tredje styckena, 99.2 och 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0335/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Marshallöarna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy