Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0126(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0354/2016

Ingivna texter :

A8-0354/2016

Debatter :

PV 30/11/2016 - 14
CRE 30/11/2016 - 14

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.10
CRE 01/12/2016 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0465

Antagna texter
PDF 234kWORD 41k
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel
Avtal mellan USA och EU om skydd av personuppgifter i samband med brott ***
P8_TA(2016)0465A8-0354/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott (08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (08523/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott (08557/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 16 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0329/2016),

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för utrikesfrågor,

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0354/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy