Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2256(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0347/2016

Předložené texty :

A8-0347/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0467

Přijaté texty
PDF 400kWORD 42k
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - Brusel
Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016
P8_TA(2016)0467A8-0347/2016
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016 (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na článek 14 této dohody,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 přijatý s konečnou platností dne 25. listopadu 2015(3),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2016, který Komise navrhla dne 30. září 2016 (COM(2016)0623),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2016 (13583/2016 – C8-0459/2016), který Rada přijala dne 8. listopadu 2016,

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2016, který Parlament přijal dne 1. prosince 2016(4),

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0347/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Komise spolu s návrhem opravného rozpočtu č. 4/2016 navrhla uvolnit z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016 prostředky ve výši 240,1 milionu EUR za účelem doplnění prostředků na závazky určených na výdaje v okruhu 3 „Bezpečnost a občanství“ souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016;

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Úř. věst. L 48, 24.2.2016, s. 1.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2016)0468.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2017/339.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí