Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2256(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0347/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0347/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0467

Hyväksytyt tekstit
PDF 238kWORD 45k
Torstai 1. joulukuuta 2016 - Bryssel
Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2016
P8_TA(2016)0467A8-0347/2016
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. joulukuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 14 kohdan,

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016(3),

–  ottaa huomioon komission 30. syyskuuta 2016 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 4/2016 (COM(2016)0623),

–  ottaa huomioon 8. marraskuuta 2016 hyväksytyn neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2016 (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2016 hyväksymänsä kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2016(4),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0347/2016),

A.  ottaa huomioon komission esityksen lisätalousarvioksi nro 4/2016, jonka mukaan ennakoimattomiin menoihin vuodeksi 2016 varatusta liikkumavarasta otetaan käyttöön 240,1 miljoonaa euroa ja tällä määrällä on tarkoitus täydentää maksusitoumusmäärärahoja, jotka liittyvät Euroopan unionin varainhoitovuotta 2016 koskevaan yleiseen talousarvioon sisältyviin otsakkeen 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” menoihin;

1.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

2.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3)EUVL L 48, 24.2.2016, s. 1.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0468.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2017/339.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö