Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2256(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0347/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0347/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0467

Usvojeni tekstovi
PDF 325kWORD 48k
Četvrtak, 1. prosinca 2016. - Bruxelles
Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke za 2016.
P8_TA(2016)0467A8-0347/2016
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2016. (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 14.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016., konačno donesen 25. studenoga 2015.(3),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 4/2016, koji je Komisija predložila 30. rujna 2016. (COM(2016)0623),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2016 koje je Vijeće usvojilo dana 8. studenoga 2016. (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2016 usvojeno 1. prosinca 2016.(4),

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0347/2016),

A.  budući da je Komisija, zajedno s nacrtom izmjene proračuna br. 4/2016, predložila mobilizaciju pričuve za nepredviđene izdatke za 2016. u iznosu od 240,1 milijun EUR kako bi se dopunila odobrena sredstva za preuzimanje obveza u vezi s rashodima u naslovu 3. „Sigurnost i građanstvo” u općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2016.;

1.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

2.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(2) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(3) SL L 48, 24.2.2016., str. 1.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0468.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2016.

(Tekst ovog priloga ne navodi se ovdje jer odgovara tekstu konačnog akta, Odluci (EU) 2017/339.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti