Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2256(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0347/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0347/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0467

Elfogadott szövegek
PDF 250kWORD 42k
2016. december 1., Csütörtök - Brüsszel
A rendkívüli tartalék 2016. évi igénybevétele
P8_TA(2016)0467A8-0347/2016
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2016. december 1-jei állásfoglalása a rendkívüli tartalék 2016. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 14. pontjára,

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2015. november 25-én fogadtak el véglegesen(3),

–  tekintettel a Bizottság által 2016. szeptember 30-án javasolt, 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2016)0623),

–  tekintettel a Tanács által 2016. november 8-án elfogadott, a 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  tekintettel a 2016. december 1-jén elfogadott, 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontjára(4),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0347/2016),

A.  mivel a Bizottság a 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezettel együtt javasolta a rendkívüli tartalék 240,1 millió EUR összegű igénybevételét 2016 vonatkozásában az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 3. fejezetének (Biztonság és uniós polgárság) kiadásaihoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatok kiegészítése céljából;

1.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

2.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(2) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(3) HL L 48., 2016.2.24., 1. o.
(4) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0468.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a rendkívüli tartalék 2016. évi igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2017/339 határozattal.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat