Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2256(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0347/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0347/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0467

Pieņemtie teksti
PDF 401kWORD 49k
Ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris - Brisele
Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2016. gadā
P8_TA(2016)0467A8-0347/2016
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2016. gada 1. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2016. gadā (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 14. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. gada vispārējo budžetu, kas galīgajā variantā pieņemts 2015. gada 25. novembrī(3),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projektu, ko Komisija ierosināja 2016. gada 30. septembrī (COM(2016)0623),

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 8. novembrī pieņemto nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projektu (13583/2016 – C8‑0459/2016),

–  ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 1. decembrī pieņemto nostāju par budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projektu(4),

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0347/2016),

A.  tā kā Komisija kopā ar budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projektu ierosināja 2016. gadam izmantot neparedzēto izdevumu rezervi EUR 240,1 miljona apmērā, lai papildinātu saistību apropriācijas, kas attiecas uz izdevumiem, kuri radušies 3. izdevumu kategorijā “Drošība un pilsoniskums” Eiropas Savienības vispārējā budžetā 2016. finanšu gadam,

1.  apstiprina šīs rezolūcijas pielikumā pievienoto lēmumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(2) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(3) OV L 48, 24.2.2016., 1. lpp.
(4) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0468.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2016. gadā

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2017/339.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika