Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2256(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0347/2016

Texte depuse :

A8-0347/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0467

Texte adoptate
PDF 248kWORD 48k
Joi, 1 decembrie 2016 - Bruxelles
Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2016
P8_TA(2016)0467A8-0347/2016
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 1 decembrie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2016 (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1), în special articolul 13,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 14,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, adoptat definitiv la 25 noiembrie 2015(3),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016, prezentat de Comisie la 30 septembrie 2016 (COM(2016)0623),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016 adoptată de Consiliu la 8 noiembrie 2016 (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  având în vedere poziția sa privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016, adoptată la 1 decembrie 2016(4),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0347/2016),

A.  întrucât, odată cu prezentarea proiectului de buget rectificativ nr. 4/2016, Comisia a propus ca, în cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, să se mobilizeze, din marja pentru situații neprevăzute pentru 2016, suma de 240,1 milioane EUR pentru completarea creditelor de angajament aferente cheltuielilor de la rubrica 3, „Securitate și cetățenie”;

1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(2) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(3) JO L 48, 24.2.2016, p. 1.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2016)0468.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2016

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2017/339.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate