Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2258(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0348/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0348/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.14
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0469

Usvojeni tekstovi
PDF 317kWORD 48k
Četvrtak, 1. prosinca 2016. - Bruxelles
Nacrt izmjene proračuna br. 5/2016.: Provedba Odluke o vlastitim sredstvima
P8_TA(2016)0469A8-0348/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Provedba Odluke o vlastitim sredstvima 2014/335/EU, Euratom, nakon zaključenja postupka ratifikacije i njezina stupanja na snagu 1. listopada 2016. (13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016., konačno donesen 25. studenog 2015.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 5/2016 koji je Komisija usvojila 7. listopada 2016. (COM(2016)0660),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2016, koje je Vijeće usvojilo 8. studenoga 2016. i proslijedilo Parlamentu istoga dana (13584/2016 – C8-0462/2016),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0348/2016),

A.  budući da nacrt proračuna br. 5/2016 proistječe iz dovršetka postupka ratifikacije i stupanja na snagu Odluke 2014/335/EU, Euratom, kojom se uvode neznatne izmjene poput smanjenja troškova prikupljanja tradicionalnih vlastitih sredstava, novih smanjenih udjela sredstava na osnovi PDV-a za jedne države članice i velika smanjenja doprinosa na temelju BND-a za druge;

B.  budući da se nacrtom proračuna br. 5/2016 u prihodovnu stranu proračuna Unije za 2016. nastoji integrirati učinak prilagodbi sustava vlastitih sredstava koje proistječu iz provedbe Odluke 2014/335/EU, Euratom, s retroaktivnim učinkom za financijske godine 2014., 2015. i 2016.;

C.  budući da se nacrtom proračuna br. 5/2016 stoga izmjenjuju individualni doprinosi svih država članica, no time se ne utječe ni na ukupnu prihodovnu ni na ukupnu rashodovnu stranu proračuna Unije;

1.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2016;

2.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 5/2016 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 48, 24.2.2016.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti