Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2258(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0348/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0348/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0469

Elfogadott szövegek
PDF 249kWORD 43k
2016. december 1., Csütörtök - Brüsszel
5/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A saját forrásokról szóló határozat végrehajtása
P8_TA(2016)0469A8-0348/2016

Az Európai Parlament 2016. december 1-jei állásfoglalása az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, 5/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: A saját forrásokról szóló 2014/335/EU, Euratom határozat végrehajtása a megerősítési folyamat lezárását és a határozat 2016. október 1-jei hatálybalépését követően (13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2015. november 25-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2016. október 7-én elfogadott, 5/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2016)0660),

–  tekintettel a Tanács által 2016. november 8-án elfogadott, és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon továbbított, az 5/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (13584/2016 – C8‑0462/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0348/2016),

A.  mivel az 5/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet a 2014/335/EU, Euratom határozat megerősítési folyamatának lezárásából és hatálybalépéséből következik, mely határozat korlátozott mértékű változtatásokat tartalmaz, úgymint a tradicionális saját források beszedési költségeinek csökkentése, a héaalapú forrás lehívási mértékének csökkentése egyes tagállamok esetében és a GNI-alapú hozzájárulás bruttó csökkentése néhány tagállam esetében;

B.  mivel az 5/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2014-es, a 2015-ös és a 2016-os pénzügyi évekre visszamenőleges hatállyal a 2014/335/EU, Euratom határozat végrehajtásából eredő sajátforrás-kiigazítások hatásának a 2016-os uniós költségvetés bevételi oldalába való beépítése;

C.  mivel ezért az 5/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet valamennyi tagállam egyéni hozzájárulásának módosulását eredményezi, ugyanakkor nem változtat az uniós költségvetés teljes bevételi és kiadási oldalán sem;

1.  jóváhagyja az 5/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

2.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az 5/2016. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 48., 2016.2.24.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(5) HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat