Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2268(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0349/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0349/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.16
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0471

Usvojeni tekstovi
PDF 316kWORD 48k
Četvrtak, 1. prosinca 2016. - Bruxelles
Nacrt izmjene proračuna br. 6/2016 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti EU-a radi pružanja pomoći Njemačkoj
P8_TA(2016)0471A8-0349/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj (13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016., konačno donesen 25. studenog 2015.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EUZ, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj, koju je Komisija usvojila 19. listopada 2016. (COM(2016)0681),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 6/2016 koji je Komisija usvojila 19. listopada 2016. (COM(2016)0680),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2016 koje je Vijeće usvojilo 15. studenoga 2016. i proslijedilo Europskom parlamentu istoga dana (13852/2016 – C8-0473/2016),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0349/2016),

A.  budući da se nacrtom proračuna br. 6/2016 obuhvaća predložena mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije za poplave koje su u svibnju i lipnju 2016. pogodile Njemačku;

B.  budući da Komisija stoga predlaže izmjenu proračuna za 2016. i povećanje proračunske stavke 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama za životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” za 31 475 125 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje;

C.  budući da je Fond solidarnosti Europske unije poseban instrument kao što je to utvrđeno Uredbom o VFO-u i da bi odgovarajuća odobrena sredstva za obveze i plaćanja u proračun trebalo unijeti iznad gornjih granica VFO-a;

1.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2016;

2.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 6/2016 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, Revizorskom sudu te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 48, 24.2.2016.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti