Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2118(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0346/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0346/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.17
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0472

Usvojeni tekstovi
PDF 327kWORD 49k
Četvrtak, 1. prosinca 2016. - Bruxelles
Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke za 2017.
P8_TA(2016)0472A8-0346/2016
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke 2017. (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 14.,

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koji je Komisija usvojila 18. srpnja 2016. (COM(2016)0300), kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koje je Vijeće usvojilo 12. rujna 2016. i proslijedilo Europskom parlamentu 14. rujna 2016. (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište od 26. listopada 2016. o nacrtu općeg proračuna za 2017.(3),

–  uzimajući u obzir zajednički tekst koji je Odbor za mirenje odobrio 17. studenog 2016. (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0346/2016),

A.  budući da je, nakon što su istražene sve mogućnosti za financiranje dodatnih i nepredviđenih potreba za sredstvima za preuzimanje obveza, Komisija u svom nacrtu proračuna predložila da se pričuva za nepredviđene izdatke mobilizira u iznosu od 1 164,4 milijuna EUR kako bi se odobrena sredstva za preuzimanje obveza namijenjena za rashode u okviru naslova 3. općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. dopunila iznad gornje granice za preuzete obveze u visini od 2 578 milijuna EUR u sadašnjim cijenama;

B.  budući da će tijekom 2017. vjerojatno doći do nastajanja dodatnih financijskih potreba u odnosu na krizu unutarnje sigurnosti te trenutačne humanitarne, migracijske i izbjegličke izazove uzima u obzir da bi te potrebe mogle znatno premašiti sredstva dostupna unutar naslova 3.; podsjeća da nema više dostupne razlike u okviru gornje granice naslova 3.; stoga od Komisije traži da objasni je li moguće, i kako, mobilizirati dodatna sredstva koristeći se pričuvom za nepredviđene izdatke radi reagiranja na moguće dodatne financijske potrebe u naslovu 3. tijekom 2017.;

C.  budući da je Komisija u pismu izmjene br. 1/2017 izmijenila svoj prijedlog mobilizacije kako bi se njime pokrili i rashodi u okviru naslova 4.;

D.  budući da se Odbor za mirenje, sazvan u vezi s proračunom za 2016., suglasio s mobilizacijom pričuve za nepredviđene izdatke u visini od 1 906,2 milijuna EUR za naslov 3. i naslov 4. koja će biti nadoknađena u 2016. u visini od 575,0 milijuna EUR do nedodijeljene razlike do gornje granice u naslovu 2. Održivi rast: prirodni resursi te u visini od 507,3 milijuna EUR 2017., 570 milijuna EUR 2018. i 253,9 milijuna 2019. do nedodijeljene razlike do gornje granice u naslovu 5. Administracija;

1.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

2.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(2) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0411.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2017.

(Tekst ovog priloga ne navodi se ovdje jer odgovara tekstu konačnog akta, Odluci (EU) 2017/344.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti