Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2988(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-1285/2016

Rasprave :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.21
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0476

Usvojeni tekstovi
PDF 179kWORD 54k
Četvrtak, 1. prosinca 2016. - Bruxelles
Prijedlozi rezolucija - Stanje u Italiji nakon potresa
P8_TA(2016)0476RC-B8-1285/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o stanju u Italiji nakon potresa (2016/2988(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članak 174., članak 175. stavak 3. i članak 212. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2016/369 od 15. ožujka 2016. o pružanju hitne potpore unutar Unije(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(3) i Uredbu (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014.(4) o izmjeni te Uredbe,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 375/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć (inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a)(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći(6),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 11. travnja 2011. o daljnjem razvijanju procjene rizika za upravljanje katastrofama u Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 28. studenoga 2008. koji pozivaju na poboljšanje mogućnosti civilne zaštite pomoću europskog sustava uzajamne pomoći koji se temelji na modularnom pristupu civilnoj zaštiti (16474/08),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije naslovljeno „Fond solidarnosti Europske unije - godišnje izvješće za 2014.” (COM(2015)0502),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. studenoga 2007. o regionalnom utjecaju potresa(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. lipnja 2008. o jačanju kapaciteta Unije za odgovaranje na katastrofe(8),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. listopada 2009.(9) o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije: Italija, potres u regiji Abruzzo,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2013. o Fondu solidarnosti Europske unije, provedbi i primjeni(10),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 28. studenoga 2013. o Fondu solidarnosti Europske unije(11),

–  uzimajući u obzir pitanja upućena Komisiji o stanju u Italiji nakon potresa (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 i O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  uzimajući obzir tematsko izvješće br. 24/2012 Revizorskog suda naslovljeno „Reakcija Fonda solidarnosti Europske unije na potres u regiji Abruzzo 2009. godine: važnost i troškovi operacija”,

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da su nakon razornog potresa koji je pogodio središnju Italiju 24. kolovoza 2016., još tri velika potresa, uz niz manjih potresa, pogodila regije u središnjoj Italiji, i to 26. listopada 2016. jačine 5,5 i 6,1 te 30. listopada 2016. jačine 6,5 stupnjeva prema Richterovoj ljestvici;

B.  budući da su se potresi i naknadna podrhtavanja tla u središnjoj Italiji nastavili tijekom proteklih mjeseci; budući da je najnoviji potres, od 30. listopada 2016., najjači koji je pogodio tu državu u više od tri desetljeća te su čitava sela potpuno uništena, velik broj stanovnika na tim područjima doveden je na rub očaja i prouzročeni su razni oblici neizravne štete u okolnim područjima;

C.  budući da je u nedavnim potresima prema izvješćima ozlijeđeno više od 400 osoba, a 290 ih je poginulo;

D.  budući da su ti razorni potresi doveli do „domino-efekta” te su prouzročili raseljavanje 100 000 stanovnika;

E.  budući da su u nedavnim potresima uništeni gradovi, da je ozbiljno oštećena lokalna i regionalna infrastruktura, uništena povijesna i kulturna baština, da su štetu pretrpjele i gospodarske aktivnosti, osobito one malih i srednjih poduzeća, kao i okoliš, poljoprivreda i potencijal turističkih i ugostiteljskih industrija;

F.  budući da je na pogođenim područjima prisutna deformacija koja se proteže na oko 130 kvadratnih kilometara, uz maksimalni pomak od barem 70 centimetara, te budući da bi nepredvidljive hidrogeološke posljedice u oštrim zimskim vremenskim uvjetima mogle dovesti do daljnjih prirodnih katastrofa poput poplava i odrona tla te kumulativne štete;

G.  budući da su određena područja u Europskoj uniji ugroženija i izložena većem riziku od potresa; budući da u njima može doći čak i do ponavljanja raznih prirodnih katastrofa, katkad i u razmaku kraćem od jedne godine, što je u posljednje vrijeme zabilježeno u Italiji, Portugalu, Grčkoj i na Cipru;

H.  budući da napore koji se ulažu u održivu obnovu treba na odgovarajući način koordinirati kako bi se nadoknadili ekonomski i društveni gubici te budući da bi posebnu pozornost trebalo posvetiti neprocjenjivoj talijanskoj kulturnoj baštini promicanjem međunarodnih i europskih projekata usmjerenih na zaštitu povijesnih zgrada i lokaliteta;

I.  budući da je Fond solidarnosti Europske unije (EUSF) osnovan Uredbom (EZ) br. 2012/2002 kao odgovor na katastrofalne poplave koje su pogodile srednju Europu tijekom ljeta 2002. godine;

J.  budući da se različiti instrumenti Unije poput europskih strukturnih i investicijskih fondova ili mehanizma civilne zaštite i financijskog instrumenta za civilnu zaštitu mogu upotrijebiti za jačanje preventivnih mjera u slučaju potresa i mjera obnove;

K.  budući da je reformom EUSF-a iz 2014. uvedena mogućnost da država članica zatraži predujam, o čijem dodjeljivanju odlučuje Komisija, ako su dostupna dostatna sredstva; budući da, međutim, iznos predujma ne smije premašiti 10 % ukupnog očekivanog iznosa financijskog doprinosa iz EUSF-a te je njegova gornja granica postavljena na 30 milijuna EUR;

L.  budući da država članica koju je pogodila katastrofa mora Komisiji podnijeti zahtjev za dodjelu pomoći iz EUSF-a najkasnije 12 tjedana nakon što su uočene prve posljedice katastrofe; budući da je država korisnica odgovorna za korištenje bespovratnih sredstava te za reviziju trošenja tih sredstava, ali Komisija može izvršiti provjere na terenu za operacije koje se financiraju iz EUSF-a;

M.  budući da se tijekom procesa obnove mora voditi računa o prošlim iskustvima te budući da se održiva obnova treba temeljiti na hitrom provođenju obnove, adekvatnim sredstvima, pojednostavljenoj administraciji i transparentnosti, kao i na potrebi da se stanovnicima u pogođenim područjima pruži sigurnost i stabilnost kako bi se zajamčilo da će moći nastaviti živjeti u tim regijama;

N.  budući da bi prevencija trebala biti sve važnija faza u upravljanju katastrofama i trebalo bi joj pridavati veću društvenu važnost te je u tom kontekstu nužan pažljivo razrađen akcijski program o širenju informacija, osviještenosti i edukaciji;

O.  budući da se mjere za sprečavanje katastrofa trebaju unaprijediti u skladu s prijašnjim prijedlozima Parlamenta kako bi se konsolidirala strategija za sprečavanje prirodnih katastrofa i katastrofa prouzročenih ljudskim djelovanjem na razini EU-a;

1.  izražava duboku solidarnost i suosjećanje sa svim pojedincima pogođenima potresima i njihovim obiteljima, kao i s talijanskim nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima uključenima u aktivnosti pružanja pomoći nakon katastrofe;

2.  izražava zabrinutost zbog velikog broja raseljenih osoba koje će tijekom predstojeće zime biti izložene oštrim vremenskim uvjetima; stoga poziva Komisiju da utvrdi na koje se sve načine talijanskim vlastima može pružiti pomoć kako bi se zajamčili dostojni životni uvjeti za osobe koje su ostale bez domova;

3.  cijeni neumorne napore spasilačkih jedinica, djelatnika civilne zaštite, volontera, organizacija civilnog društva te lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela u razorenim područjima u cilju spašavanja života, ograničavanja štete i jamčenja odvijanja osnovnih aktivnosti kako bi se održao pristojan životni standard;

4.  ističe ozbiljnost ekonomskih i društvenih posljedica uzastopnih potresa i štete koju su prouzročili;

5.  ističe težinu situacije na terenu zbog koje su talijanska nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela izložena znatnom i intenzivnom financijskom pritisku;

6.  pozdravlja veću razinu fleksibilnosti koja je Italiji odobrena u izračunu deficita za troškove nastale zbog potresa, u skladu s Ugovorima, kako bi joj se omogućilo da učinkovito i brzo reagira na aktualnu izvanrednu situaciju i u budućim intervencijama potrebnim za osiguravanje pogođenih područja; također poziva talijansku vladu da se pobrine za to da se sva dodatna primljena sredstva zaista upotrebljavaju za tu konkretnu namjenu;

7.  u svjetlu ove izvanredne i vrlo ozbiljne situacije traži od Komisije da razmotri mogućnost da se iz izračuna nacionalnih deficita u okviru Pakta o stabilnosti i rastu isključe ulaganja u održivu obnovu i u svaki oblik protupotresnih mjera, uključujući ulaganja sufinancirana preko europskih strukturnih i investicijskih fondova i dodijeljena tematskom cilju br. 5 („prevencija, promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i upravljanje njima”);

8.  pozdravlja solidarnost koju su institucije EU-a, druge države članice, europske regije i međunarodni akteri pokazali u obliku uzajamne pomoći u izvanrednim situacijama;

9.  traži od Komisije da razmotri proširenje aktualne metode izračuna za potporu iz Fonda solidarnosti, koja se trenutačno temelji na posljedicama štete koju prouzroči jedna prirodna katastrofa, na kumulativni obračun štete koju prouzroči nekoliko prirodnih katastrofa koje zadese isto područje u jednoj godini;

10.  ističe da u sustavima za predviđanje potresa postoje poteškoće te naglašava činjenicu da su Sredozemlje i jugoistočna Europa područja snažne seizmičke aktivnosti; poziva države članice da ubrzaju istraživanja u cilju sprečavanja štete, upravljanja krizama i minimiziranja razmjera posljedica katastrofa u kombinaciji s mjerama u okviru programa Obzor 2020.; sa zabrinutošću napominje da su tisuće osoba poginule, a stotine tisuća ostale bez domova u posljednjih 15 godina kao posljedica razornih potresa koji su pogodili Europu;

11.  podsjeća da je važno da se poštuju pravila o protupotresnoj gradnji kada je riječ o zgradama i infrastrukturi; potiče nacionalna, regionalna i lokalna tijela da pojačaju napore kako bi građevine bile u skladu s postojećim standardima u vezi s potresima i da obrate potrebnu pozornost na taj aspekt prilikom izdavanja građevinskih dozvola;

12.  ističe važnost koju mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu ima u poticanju suradnje u kriznim situacijama među nacionalnim tijelima civilne zaštite diljem Europe te u minimiziranju posljedica izvanrednih događaja; poziva Komisiju i države članice da dodatno pojednostave postupke za aktivaciju tog mehanizma kako bi ga se brzo i učinkovito moglo staviti na raspolaganje odmah nakon što do katastrofe dođe;

13.  prima na znanje da je talijanska vlada podnijela zahtjev za dodjelu sredstava iz Europskog fonda solidarnosti te poziva Komisiju da poduzme sve potrebne mjere kako bi brzo analizirala zahtjeve za potporu u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, u cilju jamčenja njegove brze mobilizacije; u tom kontekstu ističe da je važno da predujmovi čim prije budu stavljeni na raspolaganje nacionalnim vlastima kako bi mogle odgovoriti na hitne potrebe povezane s nastalom situacijom;

14.  smatra da bi djelomično „uvrštavanje u proračun” godišnje dodjele financijskih sredstava EUSF-a predviđeno u predloženoj „skupnoj” uredbi moglo pomoći da se u budućnosti ubrza postupak mobilizacije sredstava u cilju pružanja ranijeg i učinkovitijeg odgovora za osobe pogođene katastrofom; nadalje poziva Komisiju da u kontekstu mogućih budućih reformi analizira izvedivost povećanja praga za predujmove i skraćivanja rokova za obradu zahtjeva;

15.  ističe važnost stvaranja sinergija među svim postojećim instrumentima, uključujući europske strukturne i investicijske fondove, te jamčenja da se sredstva efektivno koriste za obnovu i sve druge potrebne intervencije u punoj suradnji s talijanskim nacionalnim i regionalnim vlastima; poziva Komisiju da u tu svrhu bude spremna donijeti izmjene programa i operativnih programa čim određena država članica podnese zahtjev za izmjenu; također ističe mogućnost uporabe Europskog fonda za ruralni razvoj za pružanje potpore poljoprivrednim aktivnostima i ruralnim područjima pogođenim potresima;

16.  nadalje, ističe važnost optimizacije uporabe postojećih sredstava EU-a za ulaganje u sprečavanje prirodnih katastrofa i važnost jamčenja konsolidacije i dugoročnog održivog razvoja projekata obnove, te ponovno ističe potrebu za pojednostavljenjem administrativnih postupaka za koordinaciju sredstava; ističe da bi, nakon dobivanja pomoći u okviru EUSF-a, dotične države članice trebale pojačati svoje napore za uspostavljanje odgovarajućih strategija za upravljanje rizicima i ojačati svoje mehanizme za sprečavanje katastrofa;

17.  prima na znanje da je na zahtjev talijanske vlade aktivirana služba EU-a za upravljanje hitnim situacijama Copernicus kako bi se dobila procjena štete u pogođenim područjima na temelju satelitskih snimaka; potiče suradnju među međunarodnim istraživačkim centrima i pozdravlja upotrebu radara sa sintetskom antenom kojima se može procijeniti i u centimetrima izmjeriti pomicanje tla čak i uz prisutnost oblaka, i danju i noću, među ostalim i za svrhe prevencije rizika i upravljanja njima;

18.  ističe važnost javnog istraživanja i razvoja u sprečavanju katastrofa i upravljanju njima te poziva na snažniju koordinaciju i suradnju među ustanovama za istraživanje i razvoj u državama članicama, posebno u onima koje se suočavaju sa sličnim rizicima; poziva na uspostavu poboljšanih sustava za rano upozoravanje u državama članicama te stvaranje i jačanje veza među raznim sustavima za rano upozoravanje;

19.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, talijanskoj vladi te regionalnim i lokalnim vlastima pogođenih područja.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 320.
(2) SL L 70, 16.3.2016., str. 1.
(3) SL L 311, 14.11.2002., str. 3.
(4) SL L 189, 27.6.2014., str. 143.
(5) SL L 122, 24.4.2014., str. 1.
(6) SL L 163, 2.7.1996., str. 1.
(7) SL C 282 E, 6.11.2008., str. 269.
(8) SL C 286 E, 27.11.2009., str. 15.
(9) SL C 230 E, 26.8.2010., str. 13.
(10) SL C 440, 30.12.2015., str. 13.
(11) SL C 114, 15.4.2014., str. 48.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti