Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/3001(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1310/2016

Разисквания :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.24
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0479

Приети текстове
PDF 480kWORD 54k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
Положението в Демократична република Конго
P8_TA(2016)0479RC-B8-1310/2016

Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Демократична република Конго (ДРК), и по-специално резолюциите си от 10 март 2016 г.(1) и от 23 юни 2016 г.(2),

—  като взе предвид изявленията на делегацията на ЕС в Демократична република Конго относно положението с правата на човека в страната, и по-специално тези от 23 ноември 2016 г. и от 24 август 2016 г.,

—  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС от 15 юни 2016 г. относно положението в предизборния период и в областта на сигурността в ДРК,

—  като взе предвид изявленията на местно равнище на ЕС от 25 юни 2016 г. относно положението с правата на човека в ДРК и от 2 август 2016 г. и 24 август 2016 г. относно избирателния процес в ДРК вследствие на стартирането на националния диалог в ДРК,

—  като взе предвид годишния доклад на върховния комисар на ООН по правата на човека, публикуван на 27 юли 2015 г., относно положението с правата на човека и дейностите на Съвместната служба на ООН за правата на човека в Демократична република Конго,

—  като взе предвид съвместните изявления за пресата от 16 февруари 2016 г. и от 5 юни 2016 г. от Африканския съюз, Организацията на обединените нации, Европейския съюз и Международната организация на франкофонията относно необходимостта от всеобхватен политически диалог в ДРК и ангажимента им да подкрепят конгоанските участници в усилията им за консолидиране на демокрацията в страната,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 15 август 2016 г. относно насилието в ДРК,

—  като взе предвид заключенията на Съвета на ЕС относно Демократична република Конго от 23 май 2016 г. и от 17 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно ДРК, и по-специално Резолюция 2293 (2016) относно подновяване на режима на санкции по отношение на ДРК и мандата на експертната група и Резолюция 2277(2016), с която се подновява мандатът на мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO),

—  като взе предвид изявлението за медиите на Съвета за сигурност на ООН от 15 юли 2016 г. и 21 септември 2016 г. относно положението в ДРК,

—  като взе предвид декларацията от 20 септември 2016 г. на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, в която се призовава към спокойствие за уреждане на кризата посредством диалог и при спазване на конституцията,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство от Котону, подписано на 23 юни 2000 г. и преразгледано на 25 юни 2005 г. и 22 юни 2010 г.,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

—  като все предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

—  като взе предвид конституцията на Демократична република Конго, приета на 18 февруари 2006 г.,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Джоузеф Кабила е президент на ДРК от 2001 г. насам; като има предвид, че мандатът на президента Кабила изтича на 20 декември 2016 г. и според Конституцията президентът на ДРК може да бъде избиран най-много за два мандата, като първоначално бе планирано следващите президентски и парламентарни избори да бъдат проведени до края на 2016 г.;

Б.  като има предвид през последните две години президентът Кабила използва административни и технически средства за забавяне на изборите и оставане на власт след края на конституционния си мандат;

В.  като има предвид, че първият опит за изменение на конституцията на ДРК, за да се позволи на президента Кабила да се кандидатира за трети мандат, беше изоставен през 2015 г. поради силното противопоставяне и мобилизацията от страна на гражданското общество; като има предвид, че подобни опити причиниха нарастващо политическо напрежение, вълнения и насилие из цялата страна, която сега изглежда е в безизходно положение по отношение на изборите;

Г.  като има предвид, че през ноември 2015 г. президентът Кабила обяви започването на национален диалог; като има предвид, че впоследствие Африканският съюз назначи бившия министър-председател на Того Едем Коджо за посредник в националния политически диалог; като има предвид, че двете основни опозиционни групи отказаха да участват в диалога, който считат за неприобщаващ и недемократичен, както и тактика за отлагане;

Д.  като има предвид, че Африканският съюз, ООН, Европейският съюз и Международната организация на франкофонията съвместно подчертаха важността на диалога и търсенето на споразумение между политическите участници, което зачита демокрацията и принципите на правовата държава, и приканиха всички конгоански политически участници да сътрудничат в пълна степен на Едем Коджо;

Е.  като има предвид, че на 18 октомври 2016 г. бе подписано споразумение между президента Кабила и част от опозицията за отлагане на президентските избори до април 2018 г.; като има предвид, че съгласно условията на това споразумение, президентът Кабила, на когото бе следователно разрешено да остане на власт след 2016 г., назначи нов временен министър-председател – Сами Бадибанга, член на опозицията, отговарящ за сформирането на ново правителство;

Ж.  като има предвид, че от януари 2015 г. насам конгоански служители от службите за сигурност и разузнаване предприемат репресивни мерки срещу мирни активисти и представители на опозицията и гражданското общество, които се противопоставят на опитите да се позволи на президента Кабила да остане на власт след конституционно определеното ограничение от два мандата;

З.  като има предвид, че групи за защита на правата на човека нееднократно съобщават за влошаване на положението с правата на човека и свободата на изразяване на мнение и на събранията в страната в периода преди изборите, включително използването на прекомерна сила срещу мирни демонстранти, журналисти, политически лидери и други лица;

И.  като има предвид, че непрекъснато увеличаващото се равнище на насилие и на нарушения на правата на човека и на международното право, и по-специално целевите действия и произволните задържания, имат отрицателно въздействие върху усилията за уреждане и стабилизиране на положението в ДРК;

Й.  като има предвид по-специално, че се съобщава за над 50 убити по време на демонстрациите на 19 и 20 септември 2016 г. в Киншаса и за много други изчезнали; като има предвид, че членове на движенията LUCHA и „Филимби“ и все още са незаконно задържани; като има предвид, че медии като „Радио Франс Интернасионал“ (RFI) и Радио „Окапи“ биват спирани или заглушавани; като има предвид, че според доклад на Съвместната служба за правата на човека на ООН, по време на проведените между 19 и 21 септември 2016 г. демонстрации са били докладвани 422 случая на нарушения на правата на човека от служители на полицията и силите за сигурност;

К.  като има предвид, че по преценка на хуманитарни агенции политическата нестабилност хвърля страната в хаос и кара населението ѝ, което вече е обезсилено от различни предишни и настоящи кризи, да изпада в крайна бедност и несигурност, като понастоящем над 5 милиона души се нуждаят от помощ за предоставяне на храна;

Л.  като има предвид, че Европейският съюз изтъкна, че всяко решение за отлагане на изборите трябва да бъде взето в рамките на един приобщаващ, безпристрастен и прозрачен политически диалог между конгоанските заинтересовани участници преди края на мандата на президента Кабила през декември 2016 г.;

М.  като има предвид, че Националната индикативна програма за ДРК за периода 2014 – 2020 г., финансирана с 620 милиона евро от 11-ия Европейски фонд за развитие, отдава приоритет на укрепването на управлението и на принципите на правовата държава, включително провеждането на реформи в съдебната система, полицията и армията;

1.  изразява съжаление за загубата на човешки живот по време на демонстрациите през последните няколко седмици и изразява най-дълбоката си съпричастност със семействата на жертвите и с народа на ДРК;

2.  изразява дълбока загриженост предвид все по-нестабилното положение в ДРК в условията на напрегнатата предизборна обстановка; припомня на властите на ДРК, и най-вече на нейния президент, че тяхно задължение е да защитават живеещите на националната територия граждани, и по-специално да ги защитават от злоупотреби и престъпления, както и да изпълняват управленческата си задача при най-стриктно спазване на принципите на правовата държава;

3.  изразява съжаление във връзка с неуспеха на правителството и на независима национална избирателна комисия (ННИК) да проведат президентски избори в рамките на конституционния срок; отново призовава за успешно и навременно провеждане на изборите, в пълно съответствие с конгоанската конституция и Африканската харта за демокрация, избори и управление, и настоява на отговорността, която конгоанското правителство носи за гарантиране на благоприятна среда за прозрачни, надеждни и приобщаващи избори във възможно най-кратки срокове;

4.  припомня ангажимента, поет от ДРК в рамките на Споразумението от Котону, за зачитане на демокрацията, принципите на правовата държава и принципите на правата на човека, които включват свободата на изразяване на мнение, свободата на медиите, доброто управление и прозрачността при изпълняване на политическа длъжност; отбелязва неуспеха на диалога, провеждан с органите на ДРК съгласно член 8 от Споразумението от Котону, за да се получат окончателни разяснения относно изборния процес;

5.  настоятелно призовава ЕС да предприеме по0конкретни действия и незабавно да стартира процедура по член 96 от Споразумението от Котону и да приеме целенасочени санкции, включително забрана за издаване на визи и замразяване на активи, срещу висшите длъжностни лица и военнослужещи от въоръжените сили, отговорни за насилствените репресии срещу демонстрациите и политическата безизходица, която възпрепятства мирното и съобразено с конституцията предаване на властта, а именно Калев Мутонд, генерал-майор Джон Нумби, генерал Илунга Кампете, генерал-майор Габриел Амиси Кумба и генерал Селестен Каняма;

6.  настоятелно призовава всички политически участници да започнат мирен и конструктивен диалог, за да се предотврати задълбочаване на настоящата политическа криза и да се въздържат от по-нататъшно насилие и провокации; приветства положените от Национална конференция на католическите епископи (CENCO ) усилия за изграждането на по-широк консенсус относно политическия преход; призовава органите на властта, както и опозицията, да се въздържат от всякакви действия или изявление, които биха могли да предизвикат допълнителни размирици; в същото време отчита необходимостта от преходен период, през който президентската длъжност може да бъде упражняване единствено под контрола на преходен съвет, в който опозицията да играе ключова роля;

7.  изразява дълбока загриженост по отношение на влошаващото се положение с правата на човека и увеличаващите се ограничения на политическото пространство в ДРК, и по-специално инструментализирането на съдебната система и насилието и заплахите, пред които са изправени защитниците на правата на човека, политическите опоненти и журналистите; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички политически затворници; призовава органите незабавно да отменят всички наложени на медиите ограничения;

8.  продължава да бъде дълбоко загрижен относно ефективната роля на Независимата национална избирателна комисия (ННИК), от която в голяма степен ще зависи легитимността на изборния процес; припомня, че избирателната комисия следва да е безпристрастна и приобщаваща институция с достатъчно ресурси, за да се създадат условия за един всеобхватен и прозрачен процес;

9.  призовава за пълно, задълбочено и прозрачно разследване на твърденията за нарушения на правата на човека, извършени по време на протестите с оглед идентифициране на виновниците и потърсване на отговорност;

10.  призовава делегацията на ЕС да продължи да следи отблизо развитието на ситуацията в ДРК и да използва всички подходящи средства и инструменти за подкрепа на защитниците на правата на човека и движенията в защита на демокрацията; призовава заместник-председателя/върховен представител да обмисли възможността за увеличаване на капацитета за посредничество на делегацията на ЕС за сътрудничество с Африканския съюз с цел оказването на подкрепа за провеждането на един по-приобщаващ политически диалог и предотвратяване на задълбочаването на политическата криза и на по-нататъшното разпространение на насилието;

11.  призовава за по-усилено участие на Африканския съюз за гарантиране на пълното зачитане на конгоанската конституция; призовава за постоянен диалог между страните от региона на Големите африкански езера, за да бъде предотвратена всяка по-нататъшна дестабилизация; в тази връзка приветства провеждането на Международната конференция на региона на Големите африкански езера с цел оценка на ситуацията в ДРК, състояла се в Луанда през октомври 2016 г.;

12.  припомня, че мирът и сигурността са предпоставки за успешни избори и стабилна политическа среда; в тази връзка приветства подновяването на мандата на MONUSCO и засилването на неговите правомощия за защита на цивилното население и за отстояване на правата на човека в контекста на изборите;

13.  отново изразява дълбоката си загриженост по повод на тревожното хуманитарно положение в ДРК; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат своята помощ за народа на ДРК с цел подобряване на условията на живот на най-уязвимите групи от населението и преодоляване на последиците от разселването, продоволствената несигурност и природните бедствия;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителството и парламента на ДРК, на Африканския съюз, на Съвета на АКТБ—ЕС, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0085.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0290.

Правна информация - Политика за поверителност