Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/3001(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-1310/2016

Dezbateri :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.24
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0479

Texte adoptate
PDF 264kWORD 53k
Joi, 1 decembrie 2016 - Bruxelles
Situația din Republica Democratică Congo
P8_TA(2016)0479RC-B8-1310/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 1 decembrie 2016 referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2016/3001(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Republica Democratică Congo (RDC), în special cea din 10 martie 2016(1) și cea din 23 iunie 2016(2),

–  având în vedere declarațiile Delegației UE în Republica Democratică Congo privind situația drepturilor omului în țară, în special cele din 23 noiembrie 2016 și din 24 august 2016,

–  având în vedere rezoluția Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 15 iunie 2016 privind situația preelectorală și de securitate din Republica Democratică Congo,

–  având în vedere declarațiile locale ale UE din 25 iunie 2016 privind situația drepturilor omului din RDC, și din 2 august 2016 și 24 august 2016 privind procesul electoral în RDC în urma lansării dialogului național în RDC,

–  având în vedere raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, publicat la 27 iulie 2015, privind situația drepturilor omului și activitățile Biroului comun al ONU pentru drepturile omului din Republica Democratică Congo,

–  având în vedere comunicatul de presă publicat în comun la 16 februarie 2016 și la 5 iunie 2016 de Uniunea Africană, Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și Organizația Internațională a Francofoniei cu privire la necesitatea unui dialog politic incluziv în RDC și angajamentul părților de a sprijini actorii congolezi în eforturile acestora de a consolida democrația în această țară,

–  având în vedere declarația din 15 august 2016 a purtătorului de cuvânt al Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintă a Comisiei (VP/ÎR) privind violențele din RDC,

–  având în vedere concluziile Consiliului UE referitoare la Republica Democratică Congo din 23 mai 2016 și 17 octombrie 2016,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU cu privire la RDC, în special Rezoluția nr. 2293 (2016) privind prelungirea regimului de sancțiuni aplicat RDC și prelungirea mandatului Grupului de experți și Rezoluția nr. 2277 (2016) prin care a fost prelungit mandatul Misiunii ONU pentru stabilizare în RDC (MONUSCO),

–  având în vedere declarațiile de presă ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 15 iulie 2016 și din 21 septembrie 2016 privind situația din RDC,

–  având în vedere declarația din 20 septembrie 2016 a copreședinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, în care se face apel la calm pentru soluționarea crizei pe calea dialogului și cu respectarea Constituției,

–  având în vedere Acordul de parteneriat de la Cotonou, semnat la 23 iunie 2000 și revizuit la 25 iunie 2005 și 22 iunie 2010,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din iunie 1981,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța,

–  având în vedere Constituția Republicii Democratice Congo, adoptată la 18 februarie 2006,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Joseph Kabila este președintele Republicii Democratice Congo (RDC) din 2001; întrucât mandatul președintelui Kabila se încheie la 20 decembrie 2016 și întrucât această funcție este limitată în RDC, prin Constituție, la două mandate, iar următoarele alegeri prezidențiale și legislative au fost inițial programate să aibă loc până la sfârșitul anului 2016;

B.  întrucât, în ultimii doi ani, președintele Kabila s-a folosit de mijloace administrative și tehnice pentru a încerca să amâne alegerile și să rămână la putere și după încheierea mandatului său constituțional;

C.  întrucât o primă încercare de modificare a constituției RDC în scopul de a permite Președintelui Kabila să candideze pentru un al treilea mandat a fost abandonată în 2015, ca urmare a opoziției puternice manifestate de societatea civilă și a mobilizării acesteia; întrucât aceste încercări au provocat tensiuni politice tot mai puternice, tulburări și violențe în întreaga țară, care în prezent pare a fi ajuns într-un impas electoral;

D.  întrucât, în noiembrie 2015, președintele Kabila a anunțat lansarea unui dialog național; întrucât, în consecință, Uniunea Africană l-a numit pe fostul prim-ministru din Togo, dl Edem Kodjo, în funcția de facilitator al dialogului politic național; întrucât două grupări majore de opoziție au refuzat să participe la ceea ce ele consideră a fi un dialog neincluziv și nedemocratic și o tactică de amânare;

E.  întrucât Uniunea Africană, Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și Organizația Internațională a Francofoniei au subliniat împreună importanța dialogului și a căutării unui acord care să respecte democrația și statul de drept între actorii politici și au îndemnat toți actorii politici congolezi să coopereze pe deplin cu Edem Kodjo;

F.  întrucât, la 18 octombrie 2016, președintele Kabila și o parte a opoziției au semnat un acord privind amânarea alegerilor prezidențiale până în aprilie 2018; întrucât, în temeiul acestui acord, președintele Kabila, care poate rămâne astfel la putere după 2016, a încredințat noului prim-ministru interimar, Samy Badibanga, sarcina de a forma un nou guvern;

G.  întrucât, din ianuarie 2015, funcționarii serviciului congolez de securitate și informații supune la represalii activiști pașnici și membri ai opoziției și ai societății civile care se opun încercărilor de a permite președintelui Kabila să modifice Constituția pentru a rămâne la putere peste limita de două mandate impusă constituțional;

H.  întrucât grupurile care militează pentru respectarea drepturilor omului au semnalat în repetate rânduri înrăutățirea situației drepturilor omului și a libertății de exprimare, de întrunire și de participare la demonstrații în țară în perioada premergătoare alegerilor, inclusiv utilizarea forței excesive împotriva demonstranților pașnici, a jurnaliștilor, a liderilor politici și a altora;

I.  întrucât nivelurile tot mai ridicate de violență, abuzuri și încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional, în special acțiunile cu țintă precisă și arestările arbitrare, au un impact negativ asupra eforturilor de a reglementa și a stabiliza situația din RDC;

J.  întrucât, în special, există informații că peste 50 de persoane au fost ucise în timpul demonstrațiilor la 19 și 20 septembrie 2016, la Kinshasa, și multe altele au dispărut; întrucât membri ai mișcărilor LUCHA și Filimbi sunt în continuare deținuți în mod ilegal; întrucât o serie de organisme de presă precum Radio France Internationale (RFI) și Radio Okapi au fost închise sau bruiate; întrucât, potrivit unui raport al Biroului comun al ONU pentru drepturile omului, au fost semnalate 422 de încălcări ale drepturilor omului de către agenții de poliție și forțele de securitate în cursul demonstrațiilor care au avut loc între 19 și 21 septembrie 2016;

K.  întrucât agențiile umanitare consideră că instabilitatea politică aruncă țara în haos și împinge populația, deja afectată de diversele crize trecute și actuale, într-o situație de sărăcie și insecuritate extremă, peste 5 milioane de persoane având în prezent nevoie de ajutor alimentar;

L.  întrucât Uniunea Europeană a subliniat că decizia de a amâna alegerile până în 2017 trebuie în orice caz luată în cadrul unui dialog politic incluziv, imparțial și transparent între actorii congolezi, înainte de încheierea mandatului președintelui Kabila, în decembrie 2016;

M.  întrucât Programul indicativ național 2014-2020 pentru RDC, finanțat cu 620 de milioane de euro din cel de Al 11-lea Fond european de dezvoltare, acordă prioritate consolidării guvernării și statului de drept, inclusiv realizării unor reforme în sistemul judiciar, poliție și armată;

1.  regretă pierderea de vieți omenești în urma demonstrațiilor din ultimele săptămâni și își exprimă profunda compasiune față de familiile victimelor și populația RDC;

2.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la instabilitatea crescândă a situației din RDC, într-un climat preelectoral tensionat; reamintește autorităților din RDC, în special președintelui, că este responsabilitatea lor să protejeze cetățenii de pe întreg teritoriul național, în special împotriva abuzurilor și crimelor, și să-și exercite atribuțiile de guvernare cu respectarea strictă a statului de drept;

3.  regretă eșecul guvernului și al Comisiei electorale naționale independente (CENI) de a organiza alegeri prezidențiale în termenul impus de Constituție; își reiterează apelul pentru o organizare reușită și la timp a alegerilor, în deplină conformitate cu Constituția congoleză și Carta africană privind democrația, alegerile și guvernarea, și insistă asupra responsabilității guvernului congolez de a garanta un mediu favorabil pentru organizarea cât mai curând a unor alegeri transparente, credibile și incluzive;

4.  reamintește angajamentul asumat de RDC în temeiul Acordului de la Cotonou, de a respecta principiile democrației, statului de drept și drepturilor omului, care includ libertatea de exprimare, libertatea mass-mediei, buna guvernanță și transparența în funcțiile politice; remarcă faptul că dialogul desfășurat cu autoritățile din RDC în conformitate cu articolul 8 din Acordul de la Cotonou, cu scopul de a obține clarificări definitive în ceea ce privește procesul electoral, nu a avut succes;

5.  solicită insistent UE să ia măsuri mai concrete și să lanseze imediat procedura prevăzută la articolul 96 din Acordul de la Cotonou și să aplice sancțiuni specifice, inclusiv interdicția de acordare a vizelor și înghețarea activelor, împotriva înalților funcționari și a membrilor forțelor armate responsabili de reprimarea violentă a demonstrațiilor și de impasul politic care împiedică o tranziție pașnică și constituțională către un nou regim politic, în special împotriva lui Kalev Mutond, Major General John Numbi, General Ilunga Kampete, Major General Gabriel Amisi Kumba și a generalului Célestin Kanyama;

6.  solicită insistent tuturor actorilor politici să se angajeze într-un dialog pașnic și constructiv, pentru a împiedica agravarea actualei crize politice și a evita continuarea violențelor și a provocărilor; salută eforturile depuse de Conferința Episcopală Naționale a Congo (CENCO) pentru a crea un consens mai larg cu privire la o tranziție politică; invită autoritățile și opoziția să se abțină de la orice acțiune sau declarație care ar putea conduce la propagarea tulburărilor; în același timp, recunoaște că este necesară o perioadă de tranziție, în care funcția prezidențială să fie exercitată exclusiv sub autoritatea unui Consiliu de tranziție în cadrul căruia opoziția să aibă un rol esențial;

7.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea situației drepturilor omului și la restricționarea crescândă a spațiului politic în RDC, în special în legătură cu instrumentalizarea sistemului judiciar și violențele și intimidările la care sunt supuși apărătorii drepturilor omului, oponenții politici și jurnaliștii; solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor prizonierilor politici; solicită autorităților să elimine imediat toate restricțiile impuse mass-media;

8.  este în continuare profund îngrijorat cu privire la rolul real al CENI, de care va depinde în mare măsură legitimitatea procesului electoral; reamintește că comisia electorală ar trebui să fie o instituție imparțială și incluzivă, care să dispună de resurse suficiente pentru a asigura un proces electoral suficient de amplu și transparent;

9.  solicită o anchetă completă, aprofundată și transparentă cu privire la încălcările drepturilor omului semnalate în timpul protestelor, pentru a identifica vinovații și a-i trage la răspundere;

10.  solicită delegației UE să continue să urmărească îndeaproape evoluția situației din RDC și să folosească toate metodele și instrumentele potrivite pentru a susține apărătorii drepturilor omului și mișcările prodemocratice; invită VP/ÎR să aibă în vedere creșterea capacităților de mediere ale delegației UE, pentru a coopera cu Uniunea Africană în vederea susținerii unui dialog politic mai larg și a împiedica agravarea crizei politice și extinderea violenței;

11.  solicită o mai mare implicare a Uniunii Africane în asigurarea respectării depline a Constituției congoleze; solicită instituirea unui dialog permanent între țările din regiunea Marilor Lacuri, pentru a preveni destabilizările ulterioare; salută, în acest sens, organizarea Conferinței internaționale a regiunii Marilor Lacuri pentru a evalua situația din RDC, care a avut loc la Luanda, în octombrie 2016;

12.  reamintește că pacea și securitatea reprezintă condiții indispensabile pentru organizarea cu succes a alegerilor și pentru stabilitatea mediului politic; salută, în această privință, reînnoirea mandatului MONUSCO și consolidarea competențelor sale de a proteja civilii și a susține drepturile omului în contextul electoral;

13.  își reiterează profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară alarmantă din RDC; solicită UE și statele membre să continue să ofere asistență populației din RDC, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale persoanelor cele mai vulnerabile și contracararea consecințelor strămutărilor, insecurității alimentare și catastrofelor naturale;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și parlamentului RDC, Uniunii Africane, Consiliului ACP-UE, Secretarului General al ONU și Consiliului ONU pentru Drepturile omului.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0085.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0290.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate