Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2011(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0299/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0299/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.26
CRE 01/12/2016 - 6.26
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0481

Usvojeni tekstovi
PDF 168kWORD 50k
Četvrtak, 1. prosinca 2016. - Bruxelles
Primjena postupka za europski platni nalog
P8_TA(2016)0481A8-0299/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o primjeni postupka za europski platni nalog (2016/2011(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Zelenu knjigu Komisije o postupku za europski platni nalog i mjerama za pojednostavljenje i ubrzanje postupaka u sporovima male vrijednosti (COM(2002)0746),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EU) br. 936/2012 od 4. listopada 2012. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog(2),

–  uzimajući u obzir Izvješće Komisije o primjeni Uredbe (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog (COM(2015)0495),

–  uzimajući u obzir ocjenu provedbe postupka za europski platni nalog na europskoj razini koju je provela Služba Europskog parlamenta za istraživanja,

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0299/2016),

A.  budući da je Komisija predala svoje izvješće u kojem preispituje funkcioniranje postupka za europski platni nalog u skladu s člankom 32. Uredbe (EZ) br. 1896/2006;

B.  budući da je to izvješće staro gotovo dvije godine i da ne sadrži potrebnu proširenu procjenu utjecaja za svaku državu članicu, s obzirom na različite pravne odredbe u državama članicama i njihovu interoperabilnost, već samo nepotpunu statističku tablicu s informacijama uglavnom iz 2012. godine; budući da je europski platni nalog neobavezni postupak koji se može primjenjivati u prekograničnim slučajevima kao alternativa domaćim platnim nalozima;

C.  budući da je taj postupak uveden kako bi se omogućila brza i jeftina naplata iznosa koji proizlaze iz sigurnih i dospjelih dugova utvrđenog iznosa koje tuženik nije osporio; budući da se, prema statistikama, funkcioniranje tog postupka čini uglavnom zadovoljavajućim, ali da on funkcionira ispod granica svojeg punog potencijala jer se uglavnom primjenjuje u državama članicama čije zakonodavstvo sadrži sličan nacionalni postupak;

D.  budući da europski postupak za platni nalog spada u kategoriju mjera u području pravosudne suradnje u građanskim stvarima s prekograničnim posljedicama te je potreban za funkcioniranje unutarnjeg tržišta;

E.  budući da su kašnjenja u plaćanju ključni su uzrok nelikvidnosti, koja je prijetnja za opstanak poslovnih subjekata, a posebno malih i srednjih poduzeća, te dovodi do gubitka brojnih radnih mjesta;

F.  budući da bi trebalo poduzeti konkretne mjere, uključujući ciljane kampanje podizanja razine svijesti, kako bi se građani, poslovni subjekti, pravni stručnjaci i ostale relevantne strane informirali o dostupnosti, funkcioniranju, primjeni i prednostima tog postupka;

G.  budući da bi u nekim državama članicama u kojima se postupak za europski platni nalog ne primjenjuje u skladu s trenutačnim propisima naloge trebalo izdavati brže, a u svakom bi slučaju trebalo poštovati rok od 30 dana utvrđen propisima, imajući u vidu da se platni nalozi mogu nametnuti samo onda kad tražbine nisu osporene;

H.  budući da dodatnim mjerama usmjerenima na učinkovitiju primjenu postupka treba potaknuti razvoj sustava e-Codex kako bi se omogućilo podnošenje zahtjeva preko interneta;

I.  budući da bi veći broj država trebao slijediti primjer Francuske, Češke Republike, Estonije, Cipra i Švedske te omogućiti podnositeljima zahtjeva da zahtjeve podnose na dodatnim jezicima i općenito poduzeti mjere potpore kako bi se mogućnosti za nastanak pogrešaka zbog upotrebe stranog jezika svele na najmanju moguću mjeru;

J.  budući da jednostavnost postupka ne znači da ga se može zloupotrebljavati za nametanje nepoštenih ugovornih uvjeta jer se u članku 8. Uredbe (EZ) br. 1896/2006 poziva sud da na temelju informacija koje ima ispita je li tražbina osnovana, čime se osigurava usklađenost s relevantnom sudskom praksom Suda Europske unije u području te teme; budući da bi, štoviše, o pravima i postupcima trebalo informirati sve relevantne strane;

K.  budući da standardne obrasce treba revidirati i ubuduće ih periodično preispitivati kako bi se ažurirao popis država članica i valuta te stvorili bolji uvjeti za isplatu kamata na tražbine, a potrebno je uključiti i odgovarajući opis kamate koja se potražuje;

L.  budući da bi Komisija trebala razmotriti mogućnost da predloži reviziju odredbi o području primjene tog postupka i preispitivanju platnih naloga u iznimnim slučajevima;

1.  pozdravlja uspješno funkcioniranje postupka za europski platni nalog u svim državama članicama, a to je postupak koji se primjenjuje u građanskim i trgovačkim stvarima koje se odnose na neosporene tražbine, čiji je glavni cilj pojednostavljivanje i ubrzavanje postupka prekograničnog priznavanja i ostvarivanja vjerovničkih prava u EU-u;

2.  žali zbog toga što je Komisije podnijela izvješće o reviziji provedbe Uredbe (EZ) br. 1896/2006 sa znatnim zakašnjenjem od gotovo dvije godine;

3.  žali zbog toga što u izvješću Komisije nema proširene procjene učinka za svaku državu članicu, kao što se zahtijeva člankom 32. Uredbe (EZ) br. 1896/2006; žali zbog toga što izvješće ne sadrži ažurirane podatke o stanju u državama članicama u vezi s funkcioniranjem i primjenom postupka za europski platni nalog; stoga poziva Komisiju da izradi proširenu, ažuriranu i detaljnu procjenu učinka;

4.  također žali zbog toga što se primjena postupka za europski platni nalog uvelike razlikuje među državama članicama; s tim u vezi ističe da se, unatoč pojednostavljenom modernom postupku koji nudi zakonodavstvo EU-a, zbog razlika pri primjeni u državama članicama i poželjnosti odabira nacionalnog zakonodavstva umjesto postupka za europski platni nalog ne uspijevaju postići maksimalni rezultati pri primjeni Uredbe (EZ) br. 1896/2006, a europski građani zbog toga ne mogu ostvarivati svoja prava na prekograničnoj razini, zbog čega nastaje rizik od slabljenja povjerenja u zakonodavstvo EU-a;

5.  ističe da javnost najčešće koristi taj postupak te je o njemu najbolje informirana u državama članicama koje imaju slične instrumente na nacionalnoj razini;

6.  smatra da treba poduzeti praktične mjere kako bi se građani, poslovni subjekti, pravni stručnjaci i ostale relevantne strane dodatno informirali o dostupnosti, funkcioniranju, primjeni i prednostima postupka za europski platni nalog u prekograničnim slučajevima; nadalje ističe da javnosti, a posebno malim i srednjim poduzećima, treba pomoći da unaprijede primjenu, razumijevanje i poznavanje postojećih pravnih instrumenata kako bi se tražbine na prekograničnoj razini mogle naplaćivati u okviru relevantnog zakonodavstva EU-a;

7.  ističe da države članice trebaju Komisiji pružati točne, sveobuhvatne i ažurirane podatke u svrhu djelotvornog nadzora i ocjenjivanja;

8.  potiče države članice da nastoje izdavati naloge u roku od 30 dana i da, kad je to moguće, prihvaćaju zahtjeve na stranim jezicima, uzimajući u obzir da se potreba za prevođenjem negativno odražava na troškove postupka i vrijeme obrade;

9.  u potpunosti podupire rad na tome da se u budućnosti omogući elektroničko podnošenje zahtjeva za postupak za europski platni nalog; stoga poziva Komisiju da s tim u vezi potiče upotrebu pilot projekta e-CODEX i da ga proširi na sve države članice nakon što je provela studiju u pogledu izvedivosti elektroničkih zahtjeva za postupak za europski platni nalog;

10.  poziva Komisiju da u skladu sa zahtjevima usvoji ažurirane standardne obrasce kako bi se, među ostalim, pružila mogućnost davanja odgovarajućeg opisa kamate koju treba platiti na tražbine;

11.  smatra da bi se buduća revizija Uredbe trebala usmjeriti na uklanjanje određenih iznimki u području primjene postupka za europski platni nalog i na preispitivanje odredbi o njegovoj reviziji;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te parlamentima i vladama država članica.

(1) SL L 399, 30.12.2006., str. 1.
(2) SL L 283, 16.10.2012., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti