Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0195(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0367/2016

Внесени текстове :

A8-0367/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/12/2016 - 5.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0482

Приети текстове
PDF 452kWORD 47k
Вторник, 13 декември 2016 г. - Страсбург
Рамково споразумение между ЕС и Алжир за общите принципи на участие на Алжир в програми на Съюза ***
P8_TA(2016)0482A8-0367/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за общите принципи на участие на Алжирската демократична народна република в програми на Съюза (16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (16152/2014),

—  като взе предвид проекта на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за общите принципи на участие на Алжирската демократична народна република в програми на Съюза (16150/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 212 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0152/2015),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0367/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Алжирската демократична народна република.

Правна информация - Политика за поверителност