Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0195(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0367/2016

Texte depuse :

A8-0367/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/12/2016 - 5.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0482

Texte adoptate
PDF 241kWORD 47k
Marţi, 13 decembrie 2016 - Strasbourg
Acordul-cadru UE-Algeria privind principiile generale de participare a Algeriei la programele Uniunii ***
P8_TA(2016)0482A8-0367/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 decembrie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene Democratice și Populare la programele Uniunii (16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16152/2014),

–  având în vedere proiectul de Protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene Democratice și Populare la programele Uniunii (16150/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 212 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0152/2015),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0367/2016),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Algeriene Democratice și Populare.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate