Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0195(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0367/2016

Ingivna texter :

A8-0367/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/12/2016 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0482

Antagna texter
PDF 234kWORD 41k
Tisdagen den 13 december 2016 - Strasbourg
Ramavtal mellan EU och Algeriet om de allmänna principerna för Algeriets deltagande i unionens program ***
P8_TA(2016)0482A8-0367/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 december 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om de allmänna principerna för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i unionsprogram (16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (16152/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om de allmänna principerna för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i unionsprogram (16150/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 212 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0152/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0367/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Demokratiska folkrepubliken Algeriet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy