Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0179(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0369/2016

Внесени текстове :

A8-0369/2016

Разисквания :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Гласувания :

PV 13/12/2016 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0483

Приети текстове
PDF 457kWORD 48k
Вторник, 13 декември 2016 г. - Страсбург
Североизточната част на Атлантическия океан: дълбоководни запаси и риболов в международни води ***II
P8_TA(2016)0483A8-0369/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2016 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11625/1/2016 – C8‑0427/2016),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 13 февруари 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комисията (СОМ(2016)0667),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0371),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 76 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по рибно стопанство (A8-0369/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 133, 9.5.2013 г., стр. 41.
(2) Приети текстове от 10.12.2013 г., P7_TA(2013)0539.

Правна информация - Политика за поверителност