Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0179(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0369/2016

Předložené texty :

A8-0369/2016

Rozpravy :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Hlasování :

PV 13/12/2016 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0483

Přijaté texty
PDF 386kWORD 43k
Úterý, 13. prosince 2016 - Štrasburk
Severovýchodní Atlantik: hlubinné populace a rybolov v mezinárodních vodách ***II
P8_TA(2016)0483A8-0369/2016

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 13. února 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Komise (COM(2016)0667),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2012)0371),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro rybolov (A8-0369/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 133, 9.5.2013, s. 41.
(2) Přijaté texty, 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.

Právní upozornění - Ochrana soukromí