Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0179(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0369/2016

Indgivne tekster :

A8-0369/2016

Forhandlinger :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Afstemninger :

PV 13/12/2016 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0483

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 47k
Tirsdag den 13. december 2016 - Strasbourg
Det nordøstlige Atlanterhav: dybhavsbestande og fiskeri i internationale farvande ***II
P8_TA(2016)0483A8-0369/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. december 2016 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  der henviser til udtalelse af 13. februar 2013(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse fra Kommissionen (COM(2016)0667),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0371),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Fiskeriudvalget (A8-0369/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 133 af 9.5.2013, s. 41.
(2) Vedtagne tekster af 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik