Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0179(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0369/2016

Esitatud tekstid :

A8-0369/2016

Arutelud :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Hääletused :

PV 13/12/2016 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0483

Vastuvõetud tekstid
PDF 236kWORD 49k
Teisipäev, 13. detsember 2016 - Strasbourg
Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde‑Atlandi rahvusvahelistes vetes ***II
P8_TA(2016)0483A8-0369/2016

Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2016. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi eritingimused Kirde-Atlandil ja kalapüügisätted Kirde‑Atlandi rahvusvahelistes vetes ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2347/2002 (11625/1/2016 – C8‑0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (11625/1/2016 – C8‑0427/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 13. veebruari 2013. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse komisjoni arvamust (COM(2016)0667),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2012)0371) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8‑0369/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 133, 9.5.2013, lk 41.
(2) Vastuvõetud tekstid, 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika