Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0179(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0369/2016

Pateikti tekstai :

A8-0369/2016

Debatai :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Balsavimas :

PV 13/12/2016 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0483

Priimti tekstai
PDF 311kWORD 42k
Antradienis, 2016 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras
Giliavandenių žuvų ištekliai ir jų žvejyba šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse ***II
P8_TA(2016)0483A8-0369/2016

2016 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos bei žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2016)0667),

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą(2) priimtą savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0371),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0369/2016),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 133, 2013 5 9, p. 41.
(2) Priimti tekstai, 2013 12 10, P7_TA(2013)0539.

Teisinė informacija - Privatumo politika