Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0179(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0369/2016

Teksty złożone :

A8-0369/2016

Debaty :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Głosowanie :

PV 13/12/2016 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0483

Teksty przyjęte
PDF 387kWORD 47k
Wtorek, 13 grudnia 2016 r. - Strasburg
Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych i połowy na wodach międzynarodowych ***II
P8_TA(2016)0483A8-0369/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębokowodnych w północno-wschodnim Atlantyku i przepisy dotyczące połowów w wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 13 lutego 2013 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komisji (COM(2016)0667),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0371),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rybołówstwa (A8-0369/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 133 z 9.5.2013, s. 41.
(2) Teksty przyjęte w dniu 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności