Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0179(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0369/2016

Texte depuse :

A8-0369/2016

Dezbateri :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Voturi :

PV 13/12/2016 - 5.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0483

Texte adoptate
PDF 242kWORD 47k
Marţi, 13 decembrie 2016 - Strasbourg
Atlanticul de Nord-Est: stocurile de specii de adâncime şi pescuitul în apele internaționale ***II
P8_TA(2016)0483A8-0369/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 decembrie 2016 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 februarie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comisiei (COM(2016)0667),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0371),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru pescuit (A8-0369/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 133, 9.5.2013, p. 41.
(2) Texte adoptate la 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate