Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2114(REG)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0344/2016

Testi mressqa :

A8-0344/2016

Dibattiti :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Votazzjonijiet :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0484

Testi adottati
PDF 2788kWORD 286k
It-Tlieta, 13 ta' Diċembru 2016 - Strasburgu
Reviżjoni Ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
P8_TA(2016)0484A8-0344/2016

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2016 dwar ir-reviżjoni ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew (2016/2114(REG))(1)

Il-Parlament Ewropew

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 226 u 227 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0344/2016),

1.  Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif jidher hawn taħt;

2.  Jissottolinja li dawk l-emendi għar-Regoli ta' Proċedura kkunsidraw kif dovut id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(2);

3.  Jitlob lis-Segretarju Ġenerali jieħu l-miżuri li hemm bżonn sabiex is-sistemi tal-IT tal-Parlament jiġu adattati minnufih għar-Regoli ta’ Proċedura emendati u jinħolqu għodod elettroniċi xierqa, inter alia biex isir segwitu għall-mistoqsijiet bil-miktub li jsiru lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni;

4.  Jiddeċiedi li jħassar l-Artikolu 106(4) mir-Regoli ta' Proċedura hekk kif il-proċedura regolatorja bi skrutinju tkun tneħħiet minn kwalunkwe leġislazzjoni eżistenti u jitlob li, sadanittant, is-servizzi kkonċernati jżidu ma' dak l-Artikolu nota ta' qiegħ il-paġna b'referenza għal dak it-tħassir futur;

5.  Jistieden lill-Konferenza tal-Presidenti tirrieżamina l-Kodiċi ta' Mġiba għan-negozjar fil-kuntest tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja sabiex tinġieb konformi mal-Artikoli 73 sa 73d adottati b'riżultat ta' din id-Deċiżjoni;

6.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li l-Annessi għar-Regoli ta' Proċedura jerġgħu jiġu organizzati sabiex ikun fihom biss testi li jkollhom l-istess valur legali u jkunu suġġetti għall-istess maġġoranza proċedurali bħar-Regoli ta' Proċedura nfushom u l-Anness VI li, minkejja li jeħtieġ proċedura differenti u maġġoranza differenti għall-adozzjoni tiegħu, jikkonsisti f'miżuri ta' implimentazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura; jitlob li l-annessi eżistenti l-oħra u kwalunkwe test addizzjonali li jista' jkun rilevanti għall-ħidma tal-Membri, jerġgħu jiġu organizzati f'kompendju li jkun jakkumpanja r-Regoli ta' Proċedura;

7.  Jinnota li l-emendi għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura għandhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel jum tas-sessjoni parzjali ta' wara dak tal-adozzjoni tagħhom, bl-eċċezzjoni ta':

   (a) l-emendi għall-Artikolu 212(1) u (2) dwar il-kompożizzjoni ta’ delegazzjonijiet interparlamentari, li għandhom jidħlu fis-seħħ għad-delegazzjonijiet eżistenti mal-ftuħ tal-ewwel sessjoni parzjali ta’ wara l-elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament Ewropew li se jsiru fl-2019;
   (b) l-emendi għall-Artikolu 199 dwar il-kompożizzjoni tal-kumitati u t-tħassir tal-Artikolu 200 dwar is-Sostituti, li għandhom jidħlu fis-seħħ fil-ftuħ tal-ewwel sessjoni parzjali wara l-elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament Ewropew li se jsiru fl-2019;

Jinnota wkoll li l-modalitajiet attwali għall-elezzjoni tal-membri tal-kumitati ta' inkjesta u l-kumitati speċjali għandhom jibqgħu fis-seħħ sal-ftuħ tal-ewwel sessjoni wara l-elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament Ewropew li se jsiru fl-2019, minkejja l-emendi għall-Artikolu 196, l-Artikolu 197(1) u 198(3).

8.  Jitlob li tiġi kkunsidrata reviżjoni ulterjuri tar-Regoli ta' Proċedura f'dak li jirrigwarda l-proċeduri interni tal-baġit;

9.  Jiddeċiedi li l-Membri għandhom jadattaw id-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji tagħhom biex jirriflettu l-bidliet fl-Artikolu 4 tal-Anness I għar-Regoli ta' Proċedura sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dawk il-bidliet; jitlob lill-Bureau tiegħu u lis-Segretarju Ġenerali tiegħu biex, fi żmien tliet xhur mid-data ta’ dak id-dħul fis-seħħ, jieħdu l-miżuri xierqa biex jippermettu dak l-adattament mill-Membri; jiddeċiedi li d-dikjarazzjonijiet sottomessi abbażi tad-dispożizzjonijiet tar-Regoli ta’ Proċedura fis-seħħ fid-data li tiġi adottata din id-deċiżjoni ser jibqgħu validi sa sitt xhur wara d-data ta' dak id-dħul fis-seħħ; jiddeċiedi, barra minn hekk, li dawn id-dispożizzjonijiet imsemmija l-aħħar se jkunu japplikaw ukoll għal kull Membru li l-mandat tiegħu jibda jseħħ matul dak l-istess perjodu;

10.  Jikkritika l-preżentazzjoni ta' data statistika dwar l-ispjegazzjonijiet tal-votazzjoni, id-diskorsi fil-plenarja, il-mistoqsijiet parlamentari, l-emendi u l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq is-sit web tal-Parlament, li tidher li mfassla b'mod biex turi, fuq pjattaformi bħal MEPRanking, liema Membri tal-Parlament Ewropew huma allegatament ''attivi''; jistieden lill-Bureau tiegħu jieqaf jipprovdi numri mhux ittrattati f'forma statistika u biex jikkunsidra kriterji aktar xierqa biex jidentifika Membru bħala ''attiv'';

11.  Jitlob lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jirrieżamina l-Artikolu 168a rigward id-definizzjonijiet il-ġodda tal-limiti, kif ukoll biex sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dak l-Artikolu jirrieżamina l-applikazzjoni ta' dawk il-limiti għal Artikoli speċifiċi;

12.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni għal skopijiet ta' informazzjoni.

Test fis-seħħ   Emenda
Emenda 1
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 2
Artikolu 2
Artikolu 2
Mandat indipendenti
Mandat indipendenti
Il-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom jeżerċitaw il-mandat tagħhom b'mod indipendenti. M'għandhomx jiġu mxekkla minn xi istruzzjonijiet u m'għandhomx jirċievu mandat li jorbothom.
Skont l-Artikolu 6(1) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 u l-Artikolu 2(1) u l-Artikolu 3(1) tal-Istatut għall-Membri tal-Parlament Ewropew, il-Membri għandhom jeżerċitaw il-mandat tagħhom b'mod ħieles u indipendenti, m'għandhomx jiġu mxekkla minn xi istruzzjonijiet u m'għandhomx jirċievu mandat li jorbothom.
Emenda 2
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 3
Artikolu 3
Artikolu 3
Verifika ta' kredenzjali
Verifika ta' kredenzjali
1.  Wara l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, il-President għandu jistieden lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri sabiex jgħaddu lill-Parlament mingħajr dewmien l-ismijiet tal-Membri eletti sabiex il-Membri kollha jieħdu l-kariga fil-Parlament b'effet mill-ftuħ ta' l-ewwel seduta wara l-elezzjonijiet.
1.  Wara l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, il-President għandu jistieden lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri sabiex jgħaddu lill-Parlament mingħajr dewmien l-ismijiet tal-Membri eletti sabiex il-Membri kollha jieħdu l-kariga fil-Parlament b'effet mill-ftuħ tal-ewwel seduta wara l-elezzjonijiet.
Fl-istess ħin, il-President għandu jiġbed l-attenzjoni ta' dawk l-awtoritajiet għad-dispożizzjoniiet rilevanti għall-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976 u jistedinhom jieħdu l-miżuri meħtiega sabiex jevitaw kull inkompatibbiltà mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew.
Fl-istess ħin, il-President għandu jiġbed l-attenzjoni ta' dawk l-awtoritajiet għad-dispożizzjoniiet rilevanti għall-Att tal-20 ta' Settembru 1976 u jistedinhom jieħdu l-miżuri meħtiega sabiex jevitaw kull inkompatibbiltà mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew.
2.  Kull Membru li l-elezzjoni tiegħu jkun mgħarraf biha l-Parlament għandu jagħmel dikjarazzjoni bil-miktub, qabel jidħol fil-kariga fil-Parlament, li huwa ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew fis-sens ta' l-Artikolu 7(1) u (2) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976. Wara l-elezzjonijiet ġenerali, din id-dikjarazzjoni għandha ssir fejn hu possibbli mhux aktar tard minn sitt ijiem qabel is-seduta kostituttiva tal-Parlament. Sakemm il-kredenzjali ta' Membru jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe tilwima u kemm-il darba jkun iffirma minn qabel id-dikjarazzjoni bil-miktub imsemmija aktar 'l fuq, il-Membru għandu jidħol fil-kariga tiegħu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u għandu jgawdi mid-drittijiet marbuta ma' din il-kariga.
2.  Kull Membru li l-elezzjoni tiegħu jkun mgħarraf biha l-Parlament għandu jagħmel dikjarazzjoni bil-miktub, qabel jidħol fil-kariga fil-Parlament, li huwa ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew fis-sens tal-Artikolu 7(1) u (2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976. Wara l-elezzjonijiet ġenerali, din id-dikjarazzjoni għandha ssir fejn hu possibbli mhux aktar tard minn sitt ijiem qabel is-seduta kostituttiva tal-Parlament. Sakemm il-kredenzjali ta' Membru jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe tilwima u kemm-il darba jkun iffirma minn qabel id-dikjarazzjoni bil-miktub imsemmija aktar 'l fuq, il-Membru għandu jidħol fil-kariga tiegħu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u għandu jgawdi mid-drittijiet marbuta ma' din il-kariga.
Fejn ikun stabbilit minn fatti vverifikati minn sorsi disponibbli għall-pubbliku li Membru għandu kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew, fis-sens ta' l-Artikolu 7(1) u (2) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976, il-Parlament, fuq il-bażi ta' tagħrif provdut mill-President tiegħu, għandu jistabbilixxi li hemm post vakanti.
Fejn ikun stabbilit minn fatti vverifikati minn sorsi disponibbli għall-pubbliku li Membru għandu kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew, fis-sens tal-Artikolu 7(1) u (2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, il-Parlament, fuq il-bażi ta' tagħrif provdut mill-President tiegħu, għandu jistabbilixxi li hemm post vakanti.
3.  Fuq il-bażi ta' rapport magħmul mill-kumitat responsabbli mill-verifika tal-kredenzjali, il-Parlament għandu jivverifika l-kredenzjali mingħajr dewmien u jiddeċiedi dwar il-validità tal-mandat ta' kull wieħed mill-Membri li jkunu għadhom kemm ġew eletti kif ukoll dwar xi kontestazzjoni skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976, ħlief għad-dispożizzjonijiet ibbażati fuq il-liġijiet elettorali nazzjonali.
3.  Fuq il-bażi ta' rapport magħmul mill-kumitat responsabbli, il-Parlament għandu jivverifika l-kredenzjali mingħajr dewmien u jiddeċiedi dwar il-validità tal-mandat ta' kull wieħed mill-Membri tiegħu li jkunu għadhom kemm ġew eletti kif ukoll dwar kwalunkwe kontestazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, għajr dawk li, skont dak l-Att, jaqgħu esklużivament taħt id-dispożizzjonijiet nazzjonali li għalihom jirreferi dak l-Att.
Ir-rapport tal-kumitat għandu jkun ibbażat fuq in-notifika uffiċjali tar-riżultati sħaħ tal-elezzjoni min naħa ta' kull Stat Membru. Fin-notifika għandhom ikunu speċifikati l-ismijiet tal-kandidati eletti u l-ismijiet ta' xi sostituti flimkien mal-ordni tagħhom skond ir-riżultat tal-votazzjoni.
Il-validità tal-mandat ta' Membru ma tistax tiġi kkonfermata jekk ma jkunux saru d-dikjarazzjonijiet bil-miktub meħtieġa taħt dan l-Artikolu u l-Anness I ta' dawn ir-Regoli ta' Proċedura.
4.   Ir-rapport tal-kumitat għandu jkun ibbażat fuq in-notifika uffiċjali tar-riżultati sħaħ ta' l-elezzjoni min naħa ta' kull Stat Membru. Fin-notifika għandhom ikunu speċifikati l-ismijiet tal-kandidati eletti u l-ismijiet ta' xi sostituti flimkien ma' l-ordni tagħhom skond ir-riżultat tal-votazzjoni.
Il-validità tal-mandat ta' xi Membru ma tistax tkun ikkonfermata jekk ma jkunux saru d-dikjarazzjonijiet bil-miktub meħtieġa taħt dan l-Artikolu u l-Anness I ta' dawn ir-regoli.
Fuq il-bażi ta' rapport tal-kumitat, il-Parlament jista' f'kull ħin jieħu deċiżjoni dwar xi kontestazzjoni tal-validità tal-mandat ta' xi wieħed mill-Membri tiegħu.
4.   Fuq il-bażi ta' proposta tal-kumitat responsabbli, il-Parlament għandu, mingħajr dewmien, jivverifika l-kredenzjali tal-Membri individwali li jkunu qed jieħdu post Membri li jkunu temmew il-mandat tagħhom u jista' f'kull ħin jieħu deċiżjoni dwar xi kontestazzjoni tal-validità tal-mandat ta' xi wieħed mill-Membri tiegħu.
5.  Meta l-ħatra ta' Membru sseħħ minħabba l-irtirar ta' kandidati mill-istess lista, il-kumitat responsabbli għandu jiżgura li l-irtirar fil-kwistjoni jkun sar skond l-ispirtu u l-kelma ta' l-Att tal-20 ta' Settembru 1976 u ta' l-Artikolu 4(3).
5.  Meta l-ħatra ta' Membru sseħħ minħabba l-irtirar ta' kandidati mill-istess lista, il-kumitat responsabbli għandu jiżgura li l-irtirar fil-kwistjoni jkun sar skond l-ispirtu u l-kelma tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 u tal-Artikolu 4(3).
6.  Il-kumitat għandu jiżgura li kull informazzjoni li tista' teffettwa l-qadi tad-dmirijiet ta' xi Membru tal-Parlament Ewropew jew l-ordni tas-sostituti tintbagħat minnufih lill-Parlament mill-awtoritajiet ta' l-Istati Membri jew ta' l-Unjoni, b'indikazzjoni tad-data tas-seħħ fejn jikkonċerna xi ħatra.
6.  Il-kumitat għandu jiżgura li kull informazzjoni li tista' teffettwa l-eliġibilità ta' xi Membru tal-Parlament Ewropew jew l-eliġibilità jew l-ordni tas-sostituti tintbagħat minnufih lill-Parlament mill-awtoritajiet tal-Istati Membri jew tal-Unjoni, b'indikazzjoni tad-data tas-seħħ fejn jikkonċerna xi ħatra.
Jekk l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jagħtu bidu għal proċedura li tista' twassal għall-iskwalifika ta' Membru milli jieħu l-kariga, il-President għandu jitlobhom biex iżommuh infurmat regolarment dwar l-istadju li fih tkun waslet il-proċedura. Huwa għandu jirreferi l-każ lill-kumitat responsabbli. Fuq proposta ta' dak il-kumitat, il-Parlament jista' jieħu pożizzjoni dwar il-każ.
Jekk l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jagħtu bidu għal proċedura li tista' twassal għall-iskwalifika ta' Membru milli jieħu l-kariga, il-President għandu jitlobhom biex iżommuh infurmat regolarment dwar l-istadju li fih tkun waslet il-proċedura. Huwa għandu jirreferi l-każ lill-kumitat responsabbli. Fuq proposta ta' dak il-kumitat, il-Parlament jista' jieħu pożizzjoni dwar il-każ.
Emenda 3
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 4
Artikolu 4
Artikolu 4
Tul tal-mandat tal-Membri
Tul tal-mandat tal-Membri
1.  Il-mandat tal-membri għandu jibda u jispiċċa skond kif imniżżel fl-Att tal-20 ta' Settembru 1976. Jintemm ukoll mal-mewt jew mar-riżenja.
1.  Il-mandat tal-membri jibda u jispiċċa skont kif imniżżel fl-Artikoli 5 u 13 tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976.
2.   Kull membru għandu jibqa' fil-kariga sal-ftuħ ta' l-ewwel seduta tal-Parlament wara l-elezzjonijiet.
3.  Membru li jkun se jirriżenja għandu jgħarraf lill-President bir-riżenja tiegħu u bid-data li fiha r-riżenja tkun ser sseħħ, liema data m'għandhiex tkun aktar tard minn tliet xhur wara n-notifika. Din in-notifika għandu jkollha forma ta' dokument uffiċjali mħejji fil-preżenza tas-Segretarju Ġenerali jew tar-rappreżentant tiegħu, iffirmat minn dan ta' l-aħħar u mill-Membru konċernat u ppreżentat minnufih lill-kumitat responsabbli li għandu jdaħħlu fl-aġenda ta' l-ewwel laqgħa tiegħu li tiġi wara li jkun irċieva d-dokument.
3.  Membru li jkun se jirriżenja għandu jgħarraf lill-President bir-riżenja tiegħu u bid-data li fiha r-riżenja tkun ser sseħħ, liema data m'għandhiex tkun aktar tard minn tliet xhur wara n-notifika. Din in-notifika għandu jkollha forma ta' dokument uffiċjali mħejji fil-preżenza tas-Segretarju Ġenerali jew tar-rappreżentant tiegħu, iffirmat minn dan tal-aħħar u mill-Membru konċernat u ppreżentat minnufih lill-kumitat responsabbli li għandu jdaħħlu fl-aġenda tal-ewwel laqgħa tiegħu li tiġi wara li jkun irċieva d-dokument.
Jekk il-kumitat responsabbli jqis li r-riżenja ma tkunx skond l-ispirtu u l-kelma ta' l-Att tal-20 ta' Settembru 1976 huwa għandu jinforma b'dan lill-Parlament ħalli l-Parlament ikun jista' jistabilixxi jekk il-post ikunx vakanti jew le.
Jekk il-kumitat responsabbli jqis li r-riżenja hija skont l-Att tal-20 ta' Settembru 1976, għandu jiġi dikjarat post vakanti b'effett mid-data indikata mill-Membru li jkun qed jirriżenja fid-dokument uffiċjali, u l-President għandu jgħarraf lill-Parlament dwar dan.
F'każ li jiġi meqjus vakanti, il-post jitqies vakanti sa mid-data li l-Membru li jkun qed jirriżenja jkun niżżel fid-dokument uffiċjali. M'għandux jittieħed vot fil-Parlament dwar dan.
Jekk il-kumitat responsabbli jqis li r-riżenja ma tkunx f'konformità mal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, huwa għandu jipproponi lill-Parlament li ma jiddikjarax li hemm post vakanti.
Ġiet introdotta proċedura simplifikata għal ċerti ċirkustanzi eċċezzjonali, b'mod partikulari fejn issir sessjoni parzjali waħda jew aktar bejn id-data effettiva tar-riżenja u l-ewwel laqgħa tal-kumitat responsabbli u fejn, peress li l-post ma jkunx għadu ġie meqjus vakanti, il-grupp politiku li minnu jagħmel parti l-Membru li jkun qed jirriżenja ma jkollux il-possibiltà li jpoġġi Membru minfloku waqt dawk is-sessjonijiet parzjali. Taħt din il-proċedura, ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli minn dawn il-każijiet għandu s-setgħa li jeżamina minnufih kull riżenja nnotifikata kif jistħoqq u, fil-każ fejn kwalunkwe dewmien fil-kunsiderazzjoni tan-notifika jista' jkun ta' preġudizzju, li jirreferi l-kwistjoni lill-president tal-kumitat, filwaqt li jitolbu, skond il-paragrafu 3:
–   jew li jgħarraf lill-President għan-nom tal-kumitat li l-post jista' jitqies vakanti; or
–   jew li jsejjaħ laqgħa straordinarja tal-kumitat sabiex jeżamina xi diffikultajiet speċifiċi nnutati mir-rapporteur.
3a.   Meta l-ebda laqgħa tal-kumitat responsabbli ma tiġi skedata qabel is-sessjoni parzjali li jkun imiss, ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli għandu immedjatament jeżamina kwalunkwe riżenja li tkun ġiet debitament notifikata. Fejn dewmien fil-kunsiderazzjoni tan-notifika jkun ta' preġudizzju, ir-rapporteur għandu jirreferi l-kwistjoni lill-president tal-kumitat, filwaqt li jitlob, skont il-paragrafu 3, li:
–   il-President jiġi mgħarraf f'isem il-kumitat li l-post jista' jitqies vakanti; jew
–   tissejjaħ laqgħa straordinarja tal-kumitat sabiex jeżamina xi diffikultajiet speċifiċi nnutati mir-rapporteur;
4.   Fejn awtorità kompetenti ta' Stat Membru tinnotifika lill-President bit-tmiem tal-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew skond id-dispożizzjonijiet tal-Liġi ta' dak l-Istat Membru, b'riżultat jew ta' inkompatibbiltajiet fis-sens ta' l-Artikolu 73 ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976 jew ta' l-irtirar tal-mandat skond l-Artikolu 13(3) ta' dak l-Att, il-President għandu jinforma lill-Parlament li l-mandat spiċċa fid-data kkomunikata mill-Istat Membru u jistieden lill-Istat Membru jimla l-post vakanti mingħajr dewmien.
4.   Fejn jew l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jew tal-Unjoni jew il-Membru konċernat jgħarrfu lill-President b'xi ħatra jew elezzjoni għal kariga li tkun inkompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew fis-sens tal-Artikolu 7(1) jew (2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, il-President għandu jinforma lill-Parlament b'dan, u l-Parlament għandu jiddikjara li jeżisti post vakanti mid-data tal-inkompatibilità.
Jekk l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jew ta' l-Unjoni jew il-Membru konċernat jgħarrfu lill-President dwar xi ħatra jew elezzjoni għal kariga li tkun inkompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew, fis-sens ta' l-Artikolu 7(1) u (2) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976, il-President għandu jgħarraf lill-Parlament u l-Parlament għandu jistabilixi li hemm post vakanti.
Jekk l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jinnotifikaw lill-President bit-tmiem tal-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew bħala riżultat jew ta' inkompatibilità addizzjonali stabbilita bil-liġi ta' dak l-Istat Membru skont l-Artikolu 7(3) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 jew tal-irtirar tal-mandat tal-Membru skont l-Artikolu 13(3) ta' dak l-Att, il-President għandu jgħarraf lill-Parlament li l-mandat ta' dak il-Membru spiċċa fid-data kkomunikata mill-Istat Membru. Fejn l-ebda tali data ma tiġi kkomunikata, id-data ta' tmiem il-mandat għandha tkun id-data tan-notifika minn dak l-Istat Membru.
5.  L-awtoritajiet ta' l-Istati Membri jew ta' l-Unjoni għandhom jgħarrfu lill-President b'xi kariga li jkunu bi ħsiebhom jagħtu lil xi Membru. Il-President għandu jirreferi lill-kumitat responsabbli l-kwistjoni tal-kompatibilità tal-kariga proposta ma' l-ispirtu u l-kelma ta' l-Att tal-20 ta' Settembru 1976. Huwa għandu jgħarraf lill-Parlament, lill-Membru u lill-awtoritajiet konċernati bil-konklużjonijiet li jkun wasal għalihom il-kumitat.
5.  Meta l-awtoritajiet tal-Istati Membri jew tal-Unjoni jgħarrfu lill-President b'kariga li jkunu bi ħsiebhom jagħtu lil xi Membru, il-President għandu jirreferi lill-kumitat responsabbli l-kwistjoni tal-kompatibilità tal-kariga proposta mal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 u għandu jgħarraf lill-Parlament, lill-Membru u lill-awtoritajiet konċernati bil-konklużjonijiet li jkun wasal għalihom il-kumitat.
6.   Id-data tat-tmiem tal-kariga u d-data effettiva ta' post vakanti għandhom jitqiesu kif imniżżel hawn taħt:
–   f'każ ta' riżenja: id-data li fiha l-Parlament iqis il-post bħala vakanti, skond in-notifika tar-riżenja;
–   f'każ ta' ħatra jew elezzjoni għal kariga li hija inkompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew, fis-sens ta' l-Artikolu 7(1) jew (2) ta' l-Att tal-20 ta' Settembru 1976: id-data notifikata mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jew ta' l-Unjoni jew mill-Membru konċernat.
7.  Meta l-Parlament jistabilixxi li jeżisti post vakanti, għandu jgħarraf b'dan lill-Istat Membru konċernat u jistiednu jimla il-kariga mingħajr dewmien.
7.  Meta l-Parlament jistabilixxi post vakanti, il-President għandu jgħarraf lill-Istat Membru konċernat b’dan, u jistiednu jimla l-kariga mingħajr dewmien.
8.   Kull kontestazzjoni li tikkonċerna l-validità tal-ħatra ta' Membru li l-kredenzjali tiegħu ikunu diġà ġew verifikati għandha tiġi rreferuta lill-kumitat responsabbli, li min-naħa tiegħu għandu jirraporta minnufih lill-Parlament u mhux aktar tard mill-bidu tas-sessjoni parzjali li jkun imiss.
9.  Il-Parlament jirriżerva d-dritt li jiddikjara li l-ħatra li qed tiġi kkunsidrata tkun invalida jew li jirrifjuta li jqis il-post vakanti jekk l-aċċettazzjoni jew it-tmiem tal-kariga jkunu jidhru li huma bbażati fuq ineżattezzi materjali jew fuq vizzju tal-kunsens.
9.  Il-Parlament jista' jiddikjara li l-ħatra li qed tiġi kkunsidrata tkun invalida jew jista' jirrifjuta li jqis il-post vakanti jekk l-aċċettazzjoni jew it-tmiem tal-kariga jkunu jidhru li huma bbażati fuq ineżattezzi materjali jew fuq vizzju tal-kunsens.
Emenda 4
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 5
Artikolu 5
Artikolu 5
Privileġġi u immunitajiet
Privileġġi u immunitajiet
1.  Il-Membri għandhom igawdu l-privileġġi u l-immunitajiet skond il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea.
1.  Il-Membri jgawdu l-privileġġi u l-immunitajiet stabbiliti fil-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea.
2.  L-immunità parlamentari mhix privileġġ personali ta' Membru imma garanzija tal-indipendenza tal-Parlament kollu kemm hu u tal-Membri tiegħu.
2.  Fl-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam ma' privileġġi u immunitajiet, il-Parlament għandu jaġixxi biex iħares l-integrità tiegħu bħala assemblea leġislattiva demokratika u jiżgura l-indipendenza tal-Membri tiegħu fil-qadi ta' dmirijiethom. L-immunità parlamentari mhix privileġġ personali ta' Membru imma garanzija tal-indipendenza tal-Parlament kollu kemm hu u tal-Membri tiegħu.
3.  Malli l-President jiġi mgħarraf bl-elezzjoni tal-Membri, huwa għandu joħroġ permessi lill-Membri biex huma jkunu jistgħu jiċċirkulaw bla xkiel fl-Istati Membri.
3.  Fuq talba u suġġett għall-awtorizzazzjoni mill-President tal-Parlament, l-Unjoni Ewropea għandha toħroġ laissez-passer tal-Unjoni Ewropea lil Membru li jippermetti li l-Membru jiċċirkola bla xkiel fl-Istati Membri u f’pajjiżi oħra li jirrikonoxxu dan il-laissez-passer bħala dokument tal-ivjaġġar validu.
3a.   Għall-fini tal-qadi ta’ dmirijiethom, il-Membri kollha għandu jkollhom id-dritt li jipparteċipaw b’mod attiv fil-ħidma tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet tal-Parlament skont id-dispożizzjonijiet ta’ dawn ir-Regoli ta’ Proċedura.
4.  Il-Membri għandhom jingħataw is-setgħa li jispezzjonaw il-fajls miżmuma mill-Parlament jew minn xi kumitat, ħlief fajls personali u ta' kontabilità li l-Membri konċernati biss jingħatalhom il-permess li jispezzjonawhom. Eċċezzjonijiet għal din ir-regola għall-immaniġġjar ta' dokumenti li l-aċċess għalihom jista' ma jkunx permess, skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni għandhom jitniżżlu fl-Anness VII ta' dawn ir-Regoli ta' Proċedura.
4.  Il-Membri għandhom jingħataw is-setgħa li jispezzjonaw il-fajls miżmuma mill-Parlament jew minn xi kumitat, ħlief fajls personali u ta' kontabilità li l-Membri konċernati biss jingħatalhom il-permess li jispezzjonawhom. Eċċezzjonijiet għal din ir-regola għall-immaniġġjar ta' dokumenti li l-aċċess għalihom jista' ma jkunx permess, skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni għandhom jitniżżlu fl-Artikolu 210a.
Bl-approvazzjoni tal-Bureau, Membru jista', fuq il-bażi ta' deċiżjoni motivata, jiġi mċaħħad mid-dritt li jispezzjona dokument Parlamentari jekk, wara li jkun instema' l-Membru kkonċernat, il-Bureau jasal għall-konklużjoni li tali spezzjoni tista' toħloq ħsara mhux aċċettabbli għall-interessi istituzzjonali tal-Parlament jew għall-interess pubbliku, u li l-Membru kkonċernat ikun qed ifittex li jispezzjona d-dokument għal raġunijiet privati u personali. Il-Membru jista’ jressaq appell bil-miktub kontra deċiżjoni bħal din fi żmien xahar minn meta tiġi notifikata. Biex ikunu ammissibbli, l-appelli bil-miktub għandhom jinkludi r-raġunijiet. Il-Parlament għandu jasal għal deċiżjoni dwar l-appell mingħajr dibattitu waqt is-sessjoni parzjali li tiġi wara li jkun tressaq l-appell.
Emenda 5
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 6
Artikolu 6
Artikolu 6
Revoka ta' l-immunità
Revoka ta' l-immunità
1.  Fl-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam ma' privileġġi u immunitajiet, il-Parlament jaġixxi biex iħares l-integrità tiegħu bħala assemblea leġislattiva demokratika u biex jiżgura l-indipendenza tal-Membri tiegħu fil-qadi ta' dmirijiethom. Kull talba għat-tneħħija tal-immunità għandha tkun ivvalutata skont it-termini tal-Artikoli 7, 8 u 9 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea u skont il-prinċipji li hemm riferiment għalihom f'dan l-Artikolu.
1.  Kull talba għat-tneħħija tal-immunità għandha tkun ivvalutata skont it-termini tal-Artikoli 7, 8 u 9 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea u skont il-prinċipji li hemm riferiment għalihom fl-Artikolu 5(2).
2.  Meta jkun meħtieġ li Membru jidher bħala xhud jew li jixhed bħala espert, ma jkunx hemm għalfejn issir talba għat-tneħħija tal-immunità kemm-il darba:
2.  Meta jkun meħtieġ li Membru jidher bħala xhud jew li jixhed bħala espert, ma jkunx hemm għalfejn issir talba għat-tneħħija tal-immunità kemm-il darba:
–  li ma jkunux obbligati jidhru f'data u f'ħin li ma jippermettilhomx iwettqu d-dmirijiet parlamentari tagħhom, jew jagħmluhielhom diffiċli li jwettqu dawk id-dmirjiet, jew li se jkunu jistgħu jagħtu stqarrija bil-miktub jew b'xi forma oħra li ma tkunx tagħmilha diffiċli għalihom li jwettqu d-dmirijiet parlamentari tagħhom; and
–  li ma jkunux obbligati jidhru f'data u f'ħin li ma jippermettilhomx iwettqu d-dmirijiet parlamentari tagħhom, jew jagħmluhielhom diffiċli li jwettqu dawk id-dmirjiet, jew li se jkunu jistgħu jagħtu stqarrija bil-miktub jew b'xi forma oħra li ma tkunx tagħmilha diffiċli għalihom li jwettqu d-dmirijiet parlamentari tagħhom; u
–  li ma jkunux obbligati jixhdu dwar informazzjoni miksuba b'mod kunfidenzjali fl-eżerċizzju tal-mandat tagħhom u li hu ma jkunux iħossu li għandhom jagħtu.
–  li ma jkunux obbligati jixhdu dwar informazzjoni miksuba b'mod kunfidenzjali fl-eżerċizzju tal-mandat tagħhom u li hu ma jkunux iħossu li għandhom jagħtu.
Emenda 6
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 7
Artikolu 7
Artikolu 7
Ħarsien tal-privileġġi u l-immunità
Ħarsien tal-privileġġi u l-immunità
1.  Fil-każijiet fejn il-privileġġi u l-immunitajiet ta' Membru jew ex-Membru jkun allegat li ġew miksura mill-awtoritajiet ta' Stat Membru, tista' ssir talba għal deċiżjoni tal-Parlament dwar jekk fil-fatt kienx hemm ksur ta' dawk il-privileġġi u immunitajiet skont it-termini tal-Artikolu 9(1).
1.  Fil-każijiet fejn jiġi allegat li seħħ jew li jkun se jseħħ ksur tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Membru jew ex-Membru mill-awtoritajiet ta' Stat Membru, tista' ssir talba għal deċiżjoni tal-Parlament dwar jekk seħħx ksur jew hux probabbli li se jseħħ ksur ta' dawk il-privileġġi u immunitajiet skont it-termini tal-Artikolu 9(1).
2.  B'mod partikolari, tali talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet tista' ssir jekk jitqies li ċ-ċirkostanzi jikkostitwixxu restrizzjoni amministrattiva jew ta' xort' oħra fuq il-moviment liberu ta' Membri li jivvjaġġaw lejn jew mill-post tal-laqgħa tal-Parlament jew fuq l-opinjoni espressa jew vot mixħut fit-twettiq ta' dmirijiethom, jew li jkunu jinkwadraw ruħhom fl-ambitu tal-Artikolu 9 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea.
2.  B'mod partikolari, tali talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet tista' ssir jekk jitqies li ċ-ċirkostanzi jkunu jikkostitwixxu restrizzjoni amministrattiva jew ta' xort' oħra fuq il-moviment liberu ta' Membri li jivvjaġġaw lejn jew mill-post tal-laqgħa tal-Parlament jew fuq l-opinjoni espressa jew vot mixħut fit-twettiq ta' dmirijiethom, jew li jkunu jinkwadraw ruħhom fl-ambitu tal-Artikolu 9 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea.
3.  Talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Membru ma titqiesx ammissibbli jekk talba għal tneħħija jew ħarsien tal-immunità ta' dak il-Membru tkun ġa ġiet riċevuta f'dak li għandu x'jaqsam mal-istess proċedimenti legali, kemm jekk ittieħdet deċiżjoni kemm jekk le f'dak iż-żmien.
3.  Talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Membru ma titqiesx ammissibbli jekk talba għal tneħħija jew ħarsien tal-immunità ta' dak il-Membru tkun ġa ġiet riċevuta f'dak li għandu x'jaqsam mal-istess fatti, kemm jekk ittieħdet deċiżjoni kemm jekk le f'dak iż-żmien.
4.  L-ebda konsiderazzjoni oħra ma tingħata lil talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Membru jekk it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' dak il-Membru tasal b'rabta mal-istess proċedimenti legali.
4.  L-ebda konsiderazzjoni oħra ma tingħata lil talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Membru jekk it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' dak il-Membru tasal b'rabta mal-istess fatti.
5.  F'każijiet fejn deċiżjoni tkun ittieħdet li ma jkunux imħarsin il-privileġġi u l-immunitajiet ta' Membru, il-Membru jista' jagħmel talba għar-rikunsiderazzjoni tad-deċiżjoni, billi jippreżenta evidenza ġdida. It-talba għar-rikunsiderazzjoni għandha tkun inammissibbli jekk ikunu nbdew proċedimenti kontra d-deċiżjoni skont l-Artikolu 263 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jew jekk il-President iqis li l-evidenza l-ġdida preżentata ma tkunx suffiċjentement sostanzjali li titlob għar-rikunsiderazzjoni.
5.  F'każijiet fejn tkun ittieħdet deċiżjoni li l-privileġġi u l-immunitajiet ta' Membru ma jiġux imħarsa, il-Membru eċċezzjonalment jista' jagħmel talba għar-rikunsiderazzjoni tad-deċiżjoni, billi jippreżenta evidenza ġdida skont l-Artikolu 9(1). It-talba għar-rikunsiderazzjoni għandha tkun inammissibbli jekk ikunu nbdew proċedimenti kontra d-deċiżjoni skont l-Artikolu 263 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jew jekk il-President iqis li l-evidenza l-ġdida preżentata ma tkunx suffiċjentement sostanzjali li titlob għar-rikunsiderazzjoni.
Emenda 7
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 9
Artikolu 9
Artikolu 9
Proċeduri dwar l-immunità
Proċeduri dwar l-immunità
1.  Kull talba indirizzata lill-President minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru għat-tneħħija tal-immunità ta’ xi Membru, jew minn Membru jew xi ħadd li kien Membru sabiex jitħarsu l-privileġġi u l-immunitajiet, għandha titħabbar fil-Parlament u tkun riferuta lill-kumitat responsabbli.
1.  Kull talba indirizzata lill-President minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru għat-tneħħija tal-immunità ta' xi Membru, jew minn Membru jew xi ħadd li kien Membru sabiex jitħarsu l-privileġġi u l-immunitajiet, għandha titħabbar fil-Parlament u tkun riferuta lill-kumitat responsabbli.
Il-Membru jew l-ex-Membru jista' jkun rappreżentat minn Membru ieħor. It-talba ma tistax issir minn Membru ieħor mingħajr il-qbil tal-Membru kkonċernat.
1a.   Bil-qbil tal-Membru jew tal-ex-Membru kkonċernat, it-talba tista' ssir minn Membru ieħor, li għandu jitħalla jirrappreżenta lill-Membru jew lill-ex-Membru kkonċernat fl-istadji kollha tal-proċedura.
Il-Membru li jirrapreżenta lill-Membru jew lill-ex-Membru kkonċernat m'għandux ikun involut fid-deċiżjonijiet meħuda mill-kumitat.
2.  Il-kumitat għandu jikkunsidra mingħajr dewmien, imma billi titqies il-komplessità relattiva tagħhom, it-talbiet għat-tneħħija tal-immunità jew it-talbiet għall-ħarsien tal-privileġġi u tal-immunitajiet.
2.  Il-kumitat għandu jikkunsidra mingħajr dewmien, imma billi titqies il-komplessità relattiva tagħhom, it-talbiet għat-tneħħija tal-immunità jew it-talbiet għall-ħarsien tal-privileġġi u tal-immunitajiet.
3.  Il-kumitat għandu jagħmel proposta għal deċiżjoni motivata li tirrakkomanda l-adozzjoni jew iċ-ċaħda tat-talba għat-tneħħija ta' l-immunità jew għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet.
3.  Il-kumitat għandu jagħmel proposta għal deċiżjoni motivata li tirrakkomanda l-adozzjoni jew iċ-ċaħda tat-talba għat-tneħħija tal-immunità jew għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet. Mhumiex ammissibbli emendi. Jekk proposta tiġi miċħuda, id-deċiżjoni kuntrarja għandha titqies li tkun ġiet adottata .
4.  Il-kumitat jista' jitlob lill-awtorità kkonċernata għal informazzjoni jew spjegazzjoni li l-kumitat iqis li hija meħtieġa sabiex ikun jista' jifforma opinjoni dwar għandhiex l-immunità tiġi mneħħija jew imħarsa.
4.  Il-kumitat jista' jitlob lill-awtorità kkonċernata għal informazzjoni jew spjegazzjoni li l-kumitat iqis li hija meħtieġa sabiex ikun jista' jifforma opinjoni dwar għandhiex l-immunità tiġi mneħħija jew imħarsa.
5.  Il-Membru kkonċernat għandu jingħata l-opportunità li jinstema', jista' jippreżenta dokumenti jew evidenza bil-miktub li jħoss li huma meħtieġa. Huwa jista' jkun rappreżentat minn Membru ieħor.
5.  Il-Membru kkonċernat għandu jingħata l-opportunità li jinstema' u jista' jippreżenta kwalunkwe dokument jew evidenza oħra bil-miktub li jħoss li huma rilevanti.
Il-Membru ma għandux ikun preżenti matul id-dibattiti dwar it-talba għat-tneħħija jew il-ħarsien tal-immunità tiegħu, ħlief għas-smigħ innifsu.
Il-Membru ma għandux ikun preżenti matul id-dibattiti dwar it-talba għat-tneħħija jew il-ħarsien tal-immunità tiegħu, ħlief għas-smigħ innifsu.
Il-President tal-Kumitat għandu jistieden lill-Membru għas-smigħ, billi jindika d-data u l-ħin. Il-Membru jista’ jirrinunzja d-dritt tiegħu li jipparteċipa fis-smigħ.
Il-President tal-Kumitat għandu jistieden lill-Membru għas-smigħ, billi jindika d-data u l-ħin. Il-Membru jista' jirrinunzja d-dritt tiegħu li jipparteċipa fis-smigħ.
Jekk il-Membru ma jipparteċipax fis-smigħ wara dik l-istedina, jitqies li rrinunzja dak il-jedd li jkun mismugħ, sakemm ma jitlobx li jkun eżonerat mis-smigħ f’dik id-data u ħin kif proposti, u jagħti r-raġunijiet. Il-President tal-Kumitat għandu jagħti deċiżjoni dwar jekk tali talba li dak li jkun ikun skużat tintlaqax fid-dawl tar-raġunijiet mogħtija, u ma jkun permess l-ebda appell fuq dan il-punt.
Jekk il-Membru ma jipparteċipax fis-smigħ wara dik l-istedina, jitqies li rrinunzja dak il-jedd li jkun mismugħ, sakemm ma jitlobx li jkun eżonerat mis-smigħ f'dik id-data u ħin kif proposti, u jagħti r-raġunijiet. Il-President tal-Kumitat għandu jagħti deċiżjoni dwar jekk tali talba li dak li jkun ikun skużat tintlaqax fid-dawl tar-raġunijiet mogħtija, u ma jkun permess l-ebda appell fuq dan il-punt.
Jekk il-President tal-Kumitat jilqa’ t-talba għal eżoneru, allura jistieden lill-Membru jinstema’ f’data u ħin ġodda. Jekk il-Membru jonqos li jimxi mat-tieni stedina li jinstema’, il-proċedura tissokta mingħajr ma jinstema’ l-Membru. Ebda talba oħra għal eżoneru, jew għas-smigħ, ma tintlaqa’ minn dan l-istadju ’l quddiem.
Jekk il-President tal-Kumitat jilqa' t-talba għal eżoneru, allura jistieden lill-Membru jinstema' f'data u ħin ġodda. Jekk il-Membru jonqos li jimxi mat-tieni stedina li jinstema', il-proċedura tissokta mingħajr ma jinstema' l-Membru. Ebda talba oħra għal eżoneru, jew għas-smigħ, ma tintlaqa' minn dan l-istadju 'l quddiem.
6.  Jekk it-talba tfittex li tneħħi l-immunità għal iktar minn raġuni waħda, kull waħda minn dawn ir-raġunijiet tista' tkun suġġetta għal deċiżjoni separata. Ir-rapport tal-kumitat jista', bħala eċċezzjoni, jipproponi li t-tneħħija ta' l-immunità tapplika biss għal proċeduri ta' prosekuzzjoni u li, sakemm tingħata sentenza definittiva, il-Membru għandu jkun immuni minn kull forma ta' detenzjoni jew limitazzjoni tal-libertà jew minn kull miżura li ma tħallihx iwettaq id-dmirijiet marbuta mal-mandat tiegħu.
6.  Jekk it-talba tfittex li tneħħi jew li tiddefendi l-immunità għal iktar minn raġuni waħda, kull waħda minn dawn ir-raġunijiet tista' tkun suġġetta għal deċiżjoni separata. Ir-rapport tal-kumitat jista', bħala eċċezzjoni, jipproponi li t-tneħħija jew id-difiża tal-immunità tapplika biss għal proċeduri ta' prosekuzzjoni u li, sakemm tingħata sentenza definittiva, il-Membru għandu jkun immuni minn kull forma ta' detenzjoni jew rimandar jew minn kull miżura oħra li ma tħallihx iwettaq id-dmirijiet marbuta mal-mandat tiegħu.
7.  Il-kumitat jista' jagħti parir motivat dwar il-kompetenza ta' l-awtorità in kwistjoni u dwar l-ammissibiltà tat-talba, iżda fl-ebda ċirkustanza m'għandu jippronunzja ruħu dwar il-ħtija jew l-innoċenza tal-Membru, u lanqas dwar jekk l-opinjonijiet u l-atti attribwiti lilu jiġġustifikawx jew le l-prosekuzzjoni tiegħu, anke jekk, waqt li jkun qed jikkunsidra t-talba, jikseb tagħrif dettaljat tal-fatti tal-każ.
7.  Il-kumitat jista' jagħti parir motivat dwar il-kompetenza tal-awtorità in kwistjoni u dwar l-ammissibiltà tat-talba, iżda fl-ebda ċirkustanza m'għandu jippronunzja ruħu dwar il-ħtija jew l-innoċenza tal-Membru, u lanqas dwar jekk l-opinjonijiet u l-atti attribwiti lilu jiġġustifikawx jew le l-prosekuzzjoni tiegħu, anke jekk, waqt li jkun qed jikkunsidra t-talba, jikseb tagħrif dettaljat tal-fatti tal-każ.
8.  Ir-rapport tal-kumitat għandu jitqiegħed fil-bidu ta' l-aġenda ta' l-ewwel seduta wara l-jum li fih ikun imqiegħed fuq il-Mejda. Ebda emenda għall-proposta/proposti għal deċiżjoni ma tista' tiġi mqiegħda fuq il-Mejda.
8.  Il-proposta għal deċiżjoni tal-kumitat għandha titqiegħed fuq l-aġenda tal-ewwel seduta wara l-jum li fih ikun imqiegħed fuq il-Mejda. L-ebda emenda għal tali proposta ma tista' tiġi mqiegħda fuq il-Mejda.
Id-diskussjoni għandha tiġi ristretta għar-raġunijiet favur jew kontra kull proposta biex jitneħħa jew jitħares il-privileġġ jew l-immunità.
Id-diskussjoni għandha tiġi ristretta għar-raġunijiet favur jew kontra kull proposta biex jitneħħa jew jitħares il-privileġġ jew l-immunità.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 164, il-Membru li tiegħu l-privileġġi u l-immunitajiet ikunu qed jitqiesu, m'għandux jieħu sehem fid-dibattitu.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 164, il-Membru li tiegħu l-privileġġi u l-immunitajiet ikunu qed jitqiesu, m'għandux jieħu sehem fid-dibattitu.
Il-proposta/proposti għal deċiżjoni li jinsabu fir-rapport għandu jittieħed vot fuqhom fl-ewwel ħin ta' votazzjoni wara d-dibattitu.
Il-proposta/proposti għal deċiżjoni li jinsabu fir-rapport għandu jittieħed vot fuqhom fl-ewwel ħin ta' votazzjoni wara d-dibattitu.
Wara li l-Parlament ikun ikkunsidra l-każ, għandu jittieħed vot separat fuq kull waħda mill-proposti li jinsabu fir-rapport. Jekk proposta tiġi miċħuda, jitqies li tkun ġiet adottata d-deċiżjoni kuntrarja.
Wara li l-Parlament ikun ikkunsidra l-każ, għandu jittieħed vot separat fuq kull waħda mill-proposti li jinsabu fir-rapport. Jekk proposta tiġi miċħuda, jitqies li tkun ġiet adottata d-deċiżjoni kuntrarja.
9.  Il-President għandu jikkomunika minnufih id-deċiżjoni tal-Parlament lill-Membru konċernat u lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru konċernat, b'talba li l-President għandu jinżamm infurmat dwar żviluppi fil-proċedimenti rilevanti u dwar sentenzi ġudizzjarji mogħtija bħala konsegwenza ta' dawn. Meta l-President jirċievi l-informazzjoni għandu jgħaddiha lill-Parlament bil-mod li huwa jaħseb li jkun xieraq, u jekk ikun meħtieġ wara li jkun ikkonsulta l-kumitat responsabbli.
9.  Il-President għandu jikkomunika minnufih id-deċiżjoni tal-Parlament lill-Membru konċernat u lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru konċernat, b'talba li l-President għandu jinżamm infurmat dwar żviluppi fil-proċedimenti rilevanti u dwar sentenzi ġudizzjarji mogħtija bħala konsegwenza ta' dawn. Meta l-President jirċievi l-informazzjoni għandu jgħaddiha lill-Parlament bil-mod li huwa jaħseb li jkun l-aktar xieraq, u jekk ikun meħtieġ wara li jkun ikkonsulta l-kumitat responsabbli.
10.  Il-kumitat għandu jittratta dawn l-affarijiet u juża d-dokumenti li jkun irċieva bl-akbar kunfidenzjalità.
10.  Il-kumitat għandu jittratta dawn l-affarijiet u juża d-dokumenti li jkun irċieva bl-akbar kunfidenzjalità. Il-kumitat għandu dejjem jikkunsidra t-talbiet relatati mal-proċeduri dwar l-immunità bil-magħluq.
11.  Wara li jkun ikkonsulta l-Istati Membri, il-kumitat jista' jagħmel lista indikattiva ta' l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri li jistgħu jressqu talba biex titneħħa l-immunità ta' xi Membru.
11.  Il-Parlament għandu jeżamina biss talbiet biex titneħħa l-immunità ta' xi Membru li jkunu ġew trażmessi lilu mill-awtoritajiet ġudizzjarji jew mir-Rappreżentanzi Permanenti tal-Istati Membri.
12.  Il-kumitat għandu jistabbilixxi l-prinċipji għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu.
12.  Il-kumitat għandu jistabbilixxi l-prinċipji għall-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.
13.  Kull talba għal informazzjoni dwar il-firxa tal-privileġġi u l-immunitajiet tal-Membri magħmula minn awtorità kompetenti għandha tiġi ttrattata skond ir-regoli t'hawn fuq.
13.  Kull talba għal informazzjoni dwar il-firxa tal-privileġġi u l-immunitajiet tal-Membri magħmula minn awtorità kompetenti għandha tiġi ttrattata skond ir-regoli t'hawn fuq.
Emenda 8
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 10
Artikolu 10
imħassar
Implimentazzjoni ta' l-Istatut tal-Membri
Il-Parlament għandu jadotta l-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew u kwalunkwe modifika għalih fuq il-bażi ta’ proposta mill-kumitat responsabbli. L-Artikolu 150(1) għandu japplika mutatis mutandis. Il-Bureau għandu jkun responsabbli għall-applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli u għandu jiddeċiedi dwar il-pakketti finanzjarji fuq il-bażi tal-baġit annwali.
Emendi 9 u 314
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 11.
Artikolu 11.
Artikolu 11.
Interessi finanzjarji tal-Membri, standards ta' mġiba, reġistru ta' trasparenza obbligatorju u aċċess għall-Parlament
Interessi finanzjarji u standards ta' mġiba tal-Membri
1.  Il-Parlament għandu jistabbilixxi regoli li jirregolaw it-trasparenza ta' l-interessi finanzjarji tal-Membri tiegħu, taħt forma ta' kodiċi ta' mġiba adottat mill-maġġoranza tal-Membri, skont l-Artikolu 232 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u mehmuż ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura bħala anness.
1.  Il-Parlament għandu jistabbilixxi regoli li jirregolaw it-trasparenza tal-interessi finanzjarji tal-Membri tiegħu, taħt forma ta' kodiċi ta' mġiba adottat mill-maġġoranza tal-Membri, u mehmuż ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura bħala anness1.
Dawn ir-regoli m'għandhom bl-ebda mod joħolqu preġudizzju jew restrizzjoni għall-Membri fil-qadi tal-kariga tagħhom jew fi kwalunkwe attività politika jew ta' xort'oħra li għandha x'taqsam ma' l-imsemmija kariga.
Dawn ir-regoli m'għandhomx joħolqu preġudizzju jew restrizzjoni bi kwalunkwe mod ieħor għall-Membri fil-qadi tal-kariga tagħhom jew fi kwalunkwe attività politika jew ta' xort'oħra li għandha x'taqsam mal-imsemmija kariga.
1a.   Il-Membri għandhom jadottaw il-prattika sistematika li jiltaqgħu biss ma' rappreżentanti ta' gruppi ta' interess li jkunu rreġistrati fir-Reġistru ta' Trasparenza1a.
2.  L-imġiba tal-Membri għandha tkun ikkaratterizzata b'rispett reċiproku, għandha tkun ibbażata fuq il-valuri u l-priċipji stabbiliti fit-testi bażiċi li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea, għandha tirrispetta d-dinjità tal-Parlament u m'għandhiex tikkomprometti t-tmexxija bla xkiel tal-ħidma parlamentari jew itellef il-paċi u l-kwiet ta' kwalunkwe bini tal-Parlament. Il-Membri għandhom jimxu mar-regoli tal-Parlament dwar it-trattament ta' tagħrif kunfidenzjali.
2.  L-imġiba tal-Membri għandha tkun ikkaratterizzata minn rispett reċiproku, għandha tkun ibbażata fuq il-valuri u l-prinċipji stabbiliti fit-Trattati, u b'mod partikolari fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u tirrispetta d-dinjità tal-Parlament. Barra minn hekk, m'għandhiex tikkomprometti t-tmexxija bla xkiel tal-ħidma parlamentari, iż-żamma tas-sigurtà u tal-ordni fil-bini tal-Parlament jew il-funzjonament tal-apparat tiegħu.
Il-Membri m'għandhomx jirrikorru għal lingwaġġ jew imġiba malafamanti, razzist jew ksenofobiku fid-dibattiti parlamentari, u f'dak il-kuntest l-anqas ma għandhom jiftħu strixxuni.
Il-Membri għandhom jimxu mar-regoli tal-Parlament dwar it-trattament ta' tagħrif kunfidenzjali.
In-nuqqas ta' osservazzjoni ta' dawn l-istandards u r-regoli jista' jwassal għal applikazzjoni tal-miżuri skont l-Artikoli 165, 166 u 167.
In-nuqqas ta' osservanza ta' dawn l-istandards u r-regoli jista' jwassal għal applikazzjoni tal-miżuri skont l-Artikoli 165, 166 u 167.
3.  L-applikazzjoni ta' din ir-Regola bl-ebda mod m'għandha tnaqqas mill-ħeġġa tad-dibattiti parlamentari jew tippreġudika l-libertà tal-kelma tal-Membri.
3.  L-applikazzjoni ta' din ir-Regola m'għandhiex bi kwalunkwe mod ieħor tnaqqas mill-ħeġġa tad-dibattiti parlamentari jew tippreġudika l-libertà tal-kelma tal-Membri.
Għandha tkun ibbażata fuq rispett sħiħ għall-prerogattivi tal-Membri, kif stipulat fil-liġi primarja u l-Istatut tal-Membri.
Għandha tkun ibbażata fuq rispett sħiħ għall-prerogattivi tal-Membri, kif stipulat fil-liġi primarja u l-Istatut tal-Membri.
Għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' trasparenza u titwettaq b'mod tali li d-dispożizzjonijiet relevanti jkunu ċari għall-Membri, li għandhom ikunu mgħarrfa individwalment bid-drittijiet u l-obbligi tagħhom.
Għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' trasparenza u titwettaq b'mod tali li d-dispożizzjonijiet relevanti jkunu ċari għall-Membri, li għandhom ikunu mgħarrfa individwalment bid-drittijiet u l-obbligi tagħhom.
3a.   Meta persuna impjegata minn Membru, jew persuna oħra li għaliha Membru jkun irranġa biex ikollha aċċess għall-bini jew għal apparat tal-Parlament, ma tikkonformax mal-istandards ta' mġiba stabbiliti fil-paragrafu 2, il-penali definiti fl-Artikolu 166 jistgħu, fejn ikun xieraq, jiġu imposti fuq il-Membru kkonċernat.
4.  Fil-bidu ta' kull leġislatura, il-Kwesturi għandhom jiddeterminaw l-ikbar numru ta' assistenti li jistgħu jiġu akkreditati minn kull Membru (assistenti akkreditati).
4.  Il-Kwesturi għandhom jiddeterminaw l-ikbar numru ta' assistenti li jista' jiġi akkreditat minn kull Membru.
5.   Il-kards ta' aċċess fit-tul għandhom jinħarġu lill-persuni esterni għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni taħt ir-responsabilità tal-Kwesturi. Dawn il-kards huma validi għal mhux aktar minn sena. Dan il-perjodu jista' jiġġedded. Id-dettalji dwar l-użu ta’ dawn il-kards huma ffissati mill-Bureau.
Dawn il-kards ta' aċċess jistgħu jinħarġu:
lill-persuni li huma rreġistrati fir-reġistru ta' trasparenza2, jew li jirrappreżentaw jew jaħdmu għal organizzazzjonijiet li huma rreġistrati fih, għalkemm r-reġistrazzjoni ma tagħtix dritt awtomatiku għal tali kards ta' aċċess;
lill-persuni li jixtiequ jidħlu l-bini tal-Parlament ta' spiss iżda ma jaqgħux fl-ambitu tal-ftehim dwar l-istabbilment tar-reġistru ta' trasparenza3;
–  lill-assistenti lokali tal-Membri kif ukoll lill-persuni li jgħinu lill-Membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u tal-Kumitat tar-Reġjuni.
6.   Il-persuni rreġistrati fir-reġistru ta' trasparenza għandhom, fil-kuntest tar-relazzjonijiet tagħhom mal-Parlament, josservaw:
–  il-kodiċi ta' mġiba anness mal-ftehim4;
–  il-proċeduri u l-obbligi l-oħra stabbiliti fil-ftehim; u
–  id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu, kif ukoll id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tiegħu;
7.   Il-Kwesturi għandhom jiddeterminaw sa fejn il-kodiċi ta' mġiba huwa applikabbli għall-persuni li, filwaqt li għandhom kard ta' aċċess fit-tul, ma jaqgħux fl-ambitu tal-ftehim.
8.   Il-kard ta' aċċess għandha tiġi rtirata permezz ta' deċiżjoni motivata mill-Kwesturi fil-każijiet li ġejjin:
–  it-tneħħija mir-reġistru ta' trasparenza, ħlief jekk ikun hemm argumenti sinifikattivi kontra l-irtirar;
–  nuqqas serju tal-osservanza tal-obbligi stabbiliti fil-paragrafu 6.
9.   Il-Bureau, fuq proposta tas-Segretarju Ġenerali, għandu jistabbilixxi l-miżuri meħtieġa sabiex jimplimenta r-reġistru ta' trasparenza skont id-dispożizzjonijiet tal-ftehim dwar l-istabbiliment tal-imsemmi reġistru;
Id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tal-paragrafi 5 sa 8 għandhom jiġu stabbiliti fl-anness5.
10.  Il-kodiċi ta' mġiba u d-drittijiet u l-privileġġi ta' ex-Membri għandhom jitħejjew b'deċiżjoni tal-Bureau. M'għandhiex issir distinzjoni fit-trattament ta' ex-Membri.
10.  Il-kodiċi ta' mġiba u d-drittijiet u l-privileġġi ta' ex-Membri għandhom jitħejjew b'deċiżjoni tal-Bureau. M'għandhiex issir distinzjoni fit-trattament ta' ex-Membri.
__________________
__________________
1 Ara l-Anness I.
1 Ara l-Anness I.
2 Reġistru stabbilit permezz tal-ftehim bejn il-Parlament Ewropej u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-istabbiliment ta' Reġistru ta' Trasparenza għall-organizzazzjonijiet u l-persuni li jaħdmu għal rashom li huma involuti fl-abbozzar u fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni Ewropea (ara l-Anness IX, Parti B).
1a Reġistru stabbilit permezz tal-ftehim bejn il-Parlament Ewropej u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-istabbiliment ta' Reġistru ta' Trasparenza għall-organizzazzjonijiet u l-persuni li jaħdmu għal rashom li huma involuti fl-abbozzar u fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 277, 19.9.2014, p.11)
3 Ara l-Anness IX, Parti B.
4Ara l-Anness 3 tal-ftehim li jinsab fl-Anness IX, Parti B.
5Ara l-Anness IX, Parti A.
Emenda 10
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 12
Artikolu 12
Artikolu 12
Investigazzjonijiet interni mmexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)
Investigazzjonijiet interni mmexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)
Ir-regoli komuni mniżżla fil-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta' Mejju 1999 dwar l-investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) li jinkludu l-miżuri meħtieġa biex jiġu ffaċilitati l-investigazzjonijiet magħmula mill-Uffiċċju għandhom ikunu applikabbli fil-Parlament, skond id-Deċiżjoni tal-Parlament annessa ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura.
Ir-regoli komuni mniżżla fil-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta' Mejju 1999 dwar l-investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) li jinkludu l-miżuri meħtieġa biex jiġu ffaċilitati l-investigazzjonijiet magħmula mill-Uffiċċju għandhom ikunu applikabbli fil-Parlament, skond id-Deċiżjoni tal-Parlament tat-18 ta' Novembru 1999 rigward it-termini u l-kundizzjonijiet għall-investigazzjonijiet interni b'rabta mal-prevenzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni u kwlaunkwe attività illegali ta' detriment għall-interessi tal-Komunità.
__________________
6 Ara l-Anness XI.
Emenda 11
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 13
Artikolu 13
Artikolu 13
Osservaturi
Osservaturi
1.  Meta jkun ġie ffirmat Trattat dwar l-adeżjoni ta' xi Stat mal-Unjoni Ewropea, il-President jista', wara li jkun kiseb il-qbil tal-Konferenza tal-Presidenti, jistieden lill-parlament tal-Istat li qed jaderixxi biex, minn fost il-membri tiegħu stess, jaħtar numru ta' osservaturi li jkun daqs in-nurmu ta' siġġijiet ġejjienin fil-Parlament Ewropew allokati lil dak l-Istat.
1.  Meta jkun ġie ffirmat Trattat dwar l-adeżjoni ta' xi Stat mal-Unjoni Ewropea, il-President jista', wara li jkun kiseb il-qbil tal-Konferenza tal-Presidenti, jistieden lill-parlament tal-Istat li qed jaderixxi biex, minn fost il-membri tiegħu stess, jaħtar numru ta' osservaturi li jkun daqs in-nurmu ta' siġġijiet ġejjienin fil-Parlament Ewropew allokati lil dak l-Istat.
2.  Dawk l-osservaturi għandhom jieħdu sehem fil-proċeduri tal-Parlament sakemm jidħol fis-seħħ it-Trattat ta' Adeżjoni, u għandu jkollhom id-dritt li jitkellmu fil-kumitati u l-gruppi politiċi. M'għandux ikollhom id-dritt li jivvutaw jew li joħorġu għall-elezzjoni għal pożizzjonijiet fi ħdan il-Parlament. Il-parteċipazzjoni tagħhom m'għandu jkollha l-ebda effett legali fuq il-proċeduri tal-Parlament.
2.  Dawk l-osservaturi għandhom jieħdu sehem fil-proċeduri tal-Parlament sakemm jidħol fis-seħħ it-Trattat ta' Adeżjoni, u għandu jkollhom id-dritt li jitkellmu fil-kumitati u l-gruppi politiċi. M'għandux ikollhom id-dritt li jivvutaw jew li joħorġu għall-elezzjoni għal pożizzjonijiet fi ħdan il-Parlament, u lanqas li jirrapreżentaw lill-Parlament esternament. Il-parteċipazzjoni tagħhom m'għandu jkollha l-ebda effett legali fuq il-proċeduri tal-Parlament.
3.  It-trattament tagħhom għandu jkun assimilat ma' dak ta' Membru tal-Parlament f'dak li għandu x'jaqsam mal-użu tal-faċilitajiet tal-Parlament u r-rimborż tal-ispejjeż li jġarrbu fl-attivitajiet tagħhom bħala osservaturi.
3.  It-trattament tagħhom għandu jkun assimilat ma' dak ta' Membru tal-Parlament f'dak li għandu x'jaqsam mal-użu tal-faċilitajiet tal-Parlament u r-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza li jġarrbu fl-attivitajiet tagħhom bħala osservaturi.
Emenda 12
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 14
Artikolu 14
Artikolu 14
President proviżorju
President proviżorju
1.  Fis-seduta li tinżamm skont l-Artikolu 146(2), u fi kwalunkwe seduta oħra miżmuma bil-għan li jiġu eletti l-President u l-Bureau, il-President uxxenti jew, fin-nuqqas tiegħu, xi wieħed mill-Viċi Presidenti uxxenti fl-ordni ta' preċedenza jew, fl-assenza tagħhom, il-Membru li jkun żamm il-mandat għall-itwal perijodu għandu jippresiedi sakemm ikun elett il-President.
1.  Fis-seduta li tinżamm skont l-Artikolu 146(2), u fi kwalunkwe seduta oħra miżmuma bil-għan li jiġu eletti l-President u l-Bureau, il-President uxxenti jew, fin-nuqqas tiegħu, xi wieħed mill-Viċi Presidenti uxxenti fl-ordni ta' preċedenza jew, fl-assenza tagħhom, il-Membru li jkun żamm il-mandat għall-itwal perijodu għandu jippresiedi sakemm ikun elett il-President.
2.  M'għandu jsir l-ebda xogħol sakemm xi Membru jkun qiegħed jippresiedi proviżorjament skont il-paragrafu 1, ħlief jekk ix-xogħol ikollu x'jaqsam ma' l-elezzjoni tal-President jew mal-verifika tal-kredenzjali.
2.  M'għandu jsir l-ebda xogħol sakemm xi Membru jkun qiegħed jippresiedi proviżorjament skont il-paragrafu 1, ħlief jekk ix-xogħol ikun jikkonċerna l-elezzjoni tal-President jew il-verifika tal-kredenzjali skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(2). Kull kwistjoni oħra li għandha x'taqsam mal-verifika ta' kredenzjali li titqajjem waqt li hu jkun qiegħed jippresiedi, għandha tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli.
Il-Membru li jkun qiegħed jippresiedi proviżorjament skont il-paragrafu 1 jeżerċita s-setgħat tal-President imsemmija fl-Artikolu 3(2). Kull kwistjoni oħra li għandha x' taqsam mal-verifika ta' kredenzjali li titqajjem waqt li hu jkun qiegħed jippresiedi, għandha tkun riferuta lill-kumitat responsabbli mill-verifika tal-kredenzjali.
Emendi 13 u 383
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 15
Artikolu 15
Artikolu 15
Nominazzjonijiet u dispożizzjonijiet ġenerali
Nominazzjonijiet u dispożizzjonijiet ġenerali
1.  Il-President, il-Viċi Presidenti u l-Kwesturi għandhom ikunu eletti b'vot sigriet, skond l-Artikolu 182. In-nominazzjonijiet għandhom ikunu bil-kunsens. Dawn jistgħu isiru biss minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru. Madankollu, jekk in-numru ta' nominazzjonijiet ma jkunx jisboq in-numru ta' karigi li jridu jimtlew, il-kandidati jistgħu ikunu eletti b'akklamazzjoni.
1.  Il-President għandu jkun elett b'vot sigriet, segwit mill-Viċi Presidenti u l-Kwesturi, skont l-Artikolu 182.
In-nominazzjonijiet għandhom ikunu bil-kunsens tal-innominat, u jistgħu jsiru biss minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn 40 Membru. Nominazzjonijiet ġodda jistgħu jiġu ppreżentati qabel kull votazzjoni.
Jekk in-numru ta' nominazzjonijiet ma jaqbiżx in-numru ta' siġġijiet li jridu jimtlew, il-kandidati għandhom jiġu eletti b' akklamazzjoni, sakemm ma jkunx hemm talba għal votazzjoni sigrieta minn tal-inqas wieħed minn kull ħamsa tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament.
Filkaż ta' votazzjoni waħda għal aktar minn detentur ta' kariga wieħed, il-karta tal-vot għandha tkun valida biss jekk aktar minn nofs il-voti disponibbli jkunu ntużaw.
Jekk ikun meħtieġ li jittieħed il-post ta' Viċi President wieħed, u jkun hemm kandidat wieħed biss, dan jistà jiġi elett b'akklamazzjoni. Il-President għandu diskrezzjoni biex jiddeċiedi jekk l-elezzjoni ssirx b'akklamazzjoni jew b'vot sigriet. Il-kandidat elett għandu jieħu l-post tal-predeċessur tiegħu fl-ordni ta' preċedenza
2.  Fl-elezzjoni tal-President, tal-Viċi Presidenti u tal-Kwesturi għandha titqies il-ħtieġa li tiġi żgurata b'mod ġenerali rappreżentazzjoni ġusta ta' l-Istati Membri u ta' fehmiet politiċi.
2.  Meta jkunu qegħdin jiġu eletti il-President, il-Viċi Presidenti u tal-Kwesturi, għandha titqies il-ħtieġa li jiġu żgurati b'mod ġenerali rappreżentanza ġusta tal-fehmiet politiċi, kif ukoll bilanċ tal-ġeneru u bilanċ ġeografiku.
Emenda 14
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 16
Artikolu 16
Artikolu 16
Elezzjoni ta' President - indirizz tal-ftuħ
Elezzjoni ta' President - indirizz tal-ftuħ
1.  Il-President għandu jkun elett l-ewwel. In-nominazzjonijiet għandhom jingħataw qabel kull votazzjoni lill-Membru li jkun qiegħed jippresiedi proviżorjament skont l-Artikolu 14, li għandu jħabbarhom lill-Parlament. Jekk wara tliet votazzjonijiet ebda kandidat ma jġib maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa, ir-raba' votazzjoni għandha tkun biss bejn dawk iż-żewġ kandidati li jkunu ġabu l-akbar numru ta' voti fit-tielet votazzjoni. F' każ ta' voti ndaqs, l-aktar kandidat anzjan għandu jiġi dikjarat elett.
1.  In-nominazzjonijiet għal President għandhom jingħataw lill-Membru li jkun qiegħed jippresiedi proviżorjament skont l-Artikolu 14, li għandu jħabbarhom lill-Parlament. Jekk wara tliet votazzjonijiet ebda kandidat ma jġib maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa, ir-raba' votazzjoni għandha, bħala deroga mill-Artikolu 15(1), tkun biss bejn dawk iż-żewġ kandidati li jkunu ġabu l-akbar numru ta' voti fit-tielet votazzjoni. F' każ ta' voti ndaqs, l-aktar kandidat anzjan għandu jiġi dikjarat elett.
2.  Malli jiġi elett il-President, il-Membru li jkun qiegħed jippresiedi proviżorjament skont l-Artikolu 14 m'għandux jibqa jippresiedi. Huwa biss il-President elett li jista' jagħmel l-indirizz tal-ftuħ.
2.  Malli jiġi elett il-President, il-Membru li jkun qiegħed jippresiedi proviżorjament skont l-Artikolu 14 m'għandux jibqa jippresiedi. Huwa biss il-President elett li jista' jagħmel l-indirizz tal-ftuħ.
Emenda 15
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 17
Artikolu 17
Artikolu 17
Elezzjoni ta' Viċi Presidenti
Elezzjoni ta' Viċi Presidenti
1.  Il-Viċi Presidenti għandhom imbagħad jiġu eletti fuq karta tal-vot waħda. Għandhom ikunu dikjarati eletti fl-ewwel votazzjoni dawk illi jġibu maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa, sakemm jimtlew erbatax-il post u fl-ordni skont in-numru ta' voti li jkunu kisbu. Jekk in-numru ta' kandidati eletti jkun inqas min-numru ta' karigi li jridu jimtlew, għandha ssir it-tieni votazzjoni skond l-istess kundizzjonijiet sabiex jimtlew il-karigi li jkun fadal. Jekk tkun meħtieġa it-tielet votazzjoni, maġġoranza relattiva għandha tkun biżżejjed għall-elezzjoni fil-karigi li jkun fadal. Fil-każ ta' riżultat ndaqs, l-aktar kandidati anzjani għandhom ikunu dikjarati eletti.
1.  Il-Viċi Presidenti għandhom imbagħad jiġu eletti fuq votazzjoni waħda. Għandhom ikunu dikjarati eletti fl-ewwel votazzjoni dawk illi jġibu maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa, sakemm jimtlew erbatax-il post u fl-ordni skont in-numru ta' voti li jkunu kisbu. Jekk in-numru ta' kandidati eletti jkun inqas min-numru ta' karigi li jridu jimtlew, għandha ssir it-tieni votazzjoni skond l-istess kundizzjonijiet sabiex jimtlew il-karigi li jkun fadal. Jekk tkun meħtieġa it-tielet votazzjoni, maġġoranza relattiva għandha tkun biżżejjed għall-elezzjoni fil-karigi li jkun fadal. Fil-każ ta' riżultat ndaqs, l-aktar kandidati anzjani għandhom ikunu dikjarati eletti.
Għalkemm dan l-Artikolu, kuntrarju għall-Artikolu 16(1), ma jiddisponix espressament għat-tfigħ ta' nominazzjonijiet ġodda bejn votazzjoni u oħra matul l-elezzjoni ta' Viċi Presidenti, azzjoni ta' dan it-tip hija permissibbli għaliex il-Parlament, li huwa korp sovran, għandu jkun jista' jikkunsidra l-kandidati kollha possibbli, speċjalment billi n-nuqqas ta' din il-possibilita` jista' jfixkel l-iżvolġiment kalm ta' l-elezzjoni.
2.  Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 20(1), il-Viċi Presidenti għandu jkollhom preċedenza skond l-ordni li fih ikunu ġew eletti u, fil-każ ta' voti ndaqs, skond l-eta`.
2.  Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 20(1), il-Viċi Presidenti għandu jkollhom preċedenza skond l-ordni li fih ikunu ġew eletti u, fil-każ ta' voti ndaqs, skond l-eta`.
Meta jkunu ġew eletti b’akklamazzjoni, għandu jittieħed vot sigriet biex tiġi stabbilita l-ordni ta’ preċedenza.
Meta jkunu ġew eletti b'akklamazzjoni, għandu jittieħed vot sigriet biex tiġi stabbilita l-ordni ta' preċedenza.
Emenda 16
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 18
Artikolu 18
Artikolu 18
Elezzjoni ta' Kwesturi
Elezzjoni ta' Kwesturi
Wara l-elezzjoni tal-Viċi Presidenti, il-Parlament għandu jeleġġi ħames Kwesturi
Il-Parlament għandu jeleġġi ħames Kwesturi bl-istess proċedura bħal dik użata fl-elezzjoni tal-Viċi Presidenti.
Il-Kwesturi għandhom jiġu eletti bl-istess proċedura bħall-Viċi Presidenti.
Emenda 17
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 19
Artikolu 19
Artikolu 19
Tul tal-Kariga ta' Uffiċjali
Tul tal-Kariga ta' Uffiċjali
1.  Il-mandat tal-President, tal-Viċi Presidenti u tal-Kwesturi għandu jkun ta' sentejn u nofs.
1.  Il-mandat tal-President, tal-Viċi Presidenti u tal-Kwesturi għandu jkun ta' sentejn u nofs.
Meta Membru jibdel il-grupp politiku tiegħu huwa jżomm, sakemm jiskadi ż-żmien tal-kariga ta' sentejn u nofs, kwalunkwe siġġu li jkollu fil-Bureau jew fil-Kulleġġ tal-Kwesturi.
Meta Membru jibdel il-grupp politiku tiegħu huwa jżomm, sakemm jiskadi ż-żmien tal-kariga ta' sentejn u nofs, kwalunkwe siġġu li jkollu fil-Bureau jew bħala Kwestur.
2.  Jekk xi waħda minn dawn il-karigi ssir vakanti qabel ma jiskadi dan iż-żmien, il-Membru elett għandu jservi biss għall-perjodu li jkun jifdal miż-żmien tal-kariga tal-predeċessur tiegħu.
2.  Jekk xi waħda minn dawn il-karigi ssir vakanti qabel ma jiskadi dan iż-żmien, il-Membru elett għandu jservi biss għall-perjodu li jkun jifdal miż-żmien tal-kariga tal-predeċessur tiegħu.
Emenda 18
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 20
Artikolu 20
Artikolu 20
Postijiet vakanti
Postijiet vakanti
1.  Jekk ikun meħtieġ li l-President, xi Viċi President jew xi Kwestur jinbidlu, kull wieħed mis-suċċessuri rispettivi tagħhom għandu jiġi elett skond ir-regoli ta' qabel.
1.  Jekk ikun meħtieġ li l-President, xi Viċi President jew xi Kwestur jinbidlu, kull wieħed mis-suċċessuri rispettivi tagħhom għandu jiġi elett skond ir-regoli ta' qabel.
Viċi President elett ġdid għandu jieħu l-post tal-predeċessur tiegħu fl-ordni ta' preċedenza.
Viċi President elett ġdid għandu jieħu l-post tal-predeċessur tiegħu fl-ordni ta' preċedenza.
2.  Jekk il-kariga ta' President issir vakanti, l-ewwel Viċi President għandu jieħu rwol ta' President sakemm jiġi elett il-President il-ġdid.
2.  Jekk il-kariga ta' President issir vakanti, Viċi President, li jkun ġie determinat skont l-ordni ta' preċedenza, għandu jieħu r-rwol ta' President sakemm jiġi elett il-President il-ġdid.
Emenda 19
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 22
Artikolu 22
Artikolu 22
Dmirijiet tal-President
Dmirijiet tal-President
1.  Il-President għandu jmexxi l-attivitajiet kollha tal-Parlament u tal-korpi tiegħu skond il-kundizzjonijiet stipulati f'dawn l-artikoli. Huwa għandu jgawdi s-setgħat kollha meħtieġa sabiex jippresjedi l-proċeduri tal-Parlament u sabiex jiżgura li dawn jitmexxew kif għandu jkun.
1.  Il-President għandu jmexxi l-attivitajiet kollha tal-Parlament u tal-korpi tiegħu skont dawn ir-Regoli. Huwa għandu jgawdi s-setgħat kollha meħtieġa sabiex jippresjedi l-proċeduri tal-Parlament u sabiex jiżgura li dawn jitmexxew kif għandu jkun.
Din id-dispożizzjoni tista' tiġi interpretata li tfisser li s-setgħat mogħtija minnha jinkludu s-setgħa li jiġi mitmum l-użu żejjed ta' mozzjonijiet bħal punti ta' ordni, mozzjonijiet proċedurali, spjegazzjonijiet tal-vot u talbiet għal votazzjonijiet separati, votazzjonijiet maqsuma jew votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet meta l-President ikun konvint li dawn ikunu manifestament maħsuba biex joħolqu tħarbit imtawwal u gravi tal-proċeduri tal-Kamra jew tad-drittijiet tal-Membri l-oħra u jkunu se jirriżultaw f'dan.
Is-setgħat mogħtija permezz ta' din id-dispożizzjoni jinkludu s-setgħa li jippreżenta testi għall-votazzjoni f'ordni differenti minn dak elenkat fid-dokument li fuqu tkun qed issir il-votazzjoni.
2.  Id-dmirijiet tal-President huma li jiftaħ, jissospendi u jagħlaq is-seduti; li jagħti deċiżjonijiet dwar l-ammissibilità ta' emendi, dwar mistoqsijiet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u dwar il-konformità ta' rapporti ma' dawn ir-Regoli; li jiżgura l-osservanza ta' dawn ir-Regoli, li jżomm l-ordni, li jsejjaħ lill-kelliema, li jagħlaq diskussjonijiet, li jressaq kwistjonijiet biex jittieħed vot fuqhom u li jħabbar ir-riżultat tal-votazzjonijiet; u li jirreferi lill-kumitati dawk il-komunikazzjonijiet li jkunu jikkonċernawhom.
2.  Id-dmirijiet tal-President huma li jiftaħ, jissospendi u jagħlaq is-seduti; li jagħti deċiżjonijiet dwar l-ammissibilità ta' emendi u testi oħra li jistressqu għall-votazzjoni, kif ukoll dwar l-ammissibilità tal-mistoqsijiet parlamentari; li jiżgura l-osservanza ta' dawn ir-Regoli, li jżomm l-ordni, li jsejjaħ lill-kelliema, li jagħlaq diskussjonijiet, li jressaq kwistjonijiet biex jittieħed vot fuqhom u li jħabbar ir-riżultat tal-votazzjonijiet; u li jirreferi lill-kumitati dawk il-komunikazzjonijiet li jkunu jikkonċernawhom.
3.  Il-President jista' jitkellem waqt diskussjoni biss sabiex jagħlaq jew sabiex jitlob lill-kelliema jżommu l-ordni. Jekk ikun jixtieq jieħu sehem f'diskussjoni, huwa għandu jħalli s-Sedja u m'għandux jerġa jeħodha qabel ma tispiċċa d-diskussjoni.
3.  Il-President jista' jitkellem waqt diskussjoni biss sabiex jagħlaq jew sabiex jitlob lill-kelliema jżommu l-ordni. Jekk ikun jixtieq jieħu sehem f'diskussjoni, huwa għandu jħalli s-Sedja u m'għandux jerġa jeħodha qabel ma tispiċċa d-diskussjoni.
4.  F'relazzjonijiet internazzjonali, f'okkażjonijiet ċerimonjali u f'affarijiet amministrattivi, legali u finanzjarji mill-President, li jista' jiddelega dawn is-setgħat.
4.  F'relazzjonijiet internazzjonali, f'okkażjonijiet ċerimonjali u f'affarijiet amministrattivi, legali u finanzjarji mill-President, li jista' jiddelega dawn is-setgħat.
4a.   Il-President huwa responsabbli għas-sigurtà u l-invjolabilità tal-binjiet tal-Parlament Ewropew.
Emenda 20
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 23
Artikolu 23
Artikolu 23
Dmirijiet tal-Viċi Presidenti
Dmirijiet tal-Viċi Presidenti
1.  Jekk il-President ikun assenti jew ma jkunx f'pożizzjoni li jaqdi dmirijietu, jew jekk ikun jixtieq li jieħu sehem f'diskussjoni skond l-Artikolu 22(3), wieħed mill-Viċi Presidenti skond l-Artikolu 17(2) għandu jeħodlu postu.
1.  Jekk il-President ikun assenti jew ma jkunx f'pożizzjoni li jaqdi dmirijietu, jew jekk ikun jixtieq li jieħu sehem f'diskussjoni skond l-Artikolu 22(3), wieħed mill-Viċi Presidenti skond l-Artikolu 17(2) għandu jeħodlu postu.
2.  Il-Viċi Presidenti għandhom ukoll jaqdu d-dmirijiet mogħtija lilhom skond l-Artikoli 25, 27(3) u (5) u 71(3).
2.  Il-Viċi Presidenti għandhom ukoll jaqdu d-dmirijiet mogħtija lilhom skond l-Artikoli 25, 27(3) u (5) u 71(3).
3.  Il-President jista' jiddelega lill-Viċi Presidenti kwalunkwe dmir bħal ma hu d-dmir li jirrappreżenta lill-Parlemant f'ċerimonji speċifiċi u atti. B'mod partikulari, il-President jista' jinnomina lil wieħed mill-Viċi Presidenti sabiex jinkariga ruħu minn ċerti responsabbiltajiet mogħtija lill-President fl-Artikolu 130(2) u l-paragrafu 3 tal-Anness II.
3.  Il-President jista' jiddelega lill-Viċi Presidenti kwalunkwe dmir bħal ma hu d-dmir li jirrappreżenta lill-Parlemant f'ċerimonji speċifiċi u atti. B'mod partikulari, il-President jista' jinnomina lil wieħed mill-Viċi Presidenti sabiex jinkariga ruħu minn ċerti responsabbiltajiet mogħtija lill-President fl-Artikoli 129 u 130(2).
Emenda 21
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 25
Artikolu 25
Artikolu 25
Dmirijiet tal-Bureau
Dmirijiet tal-Bureau
1.  Il-Bureau għandu jaqdi d-dmirijiet mogħtija lilu skond ir-Regoli ta' Proċedura.
1.  Il-Bureau għandu jaqdi d-dmirijiet mogħtija lilu skond ir-Regoli ta' Proċedura.
2.  Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet ta' xorta finanzjarja, organizzattiva u amministrattiva dwar affarijiet li jikkonċernaw l-organizzazzjoni interna tal-Parlament u tas-Segretarjat u l-korpi tiegħu.
2.  Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet ta' xorta finanzjarja, organizzattiva u amministrattiva dwar affarijiet li jikkonċernaw l-organizzazzjoni interna tal-Parlament u tas-Segretarjat u l-korpi tiegħu.
3.  Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet ta' xorta finanzjarja, organizzattiva u amministrattiva dwar affarijiet li jikkonċernaw lill-Membri fuq proposta tas-Segretarju Ġenerali jew ta' grupp politiku.
3.  Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet ta' xorta finanzjarja, organizzattiva u amministrattiva dwar affarijiet li jikkonċernaw lill-Membri fuq proposta tas-Segretarju Ġenerali jew ta' grupp politiku.
4.  Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet dwar affarijiet li jkollhom x'jaqsmu mat-tmexxija tas-seduti.
4.  Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet dwar affarijiet li jkollhom x'jaqsmu mat-tmexxija tas-seduti.
It-terminu 'tmexxija tas-seduti' jinkludi l-kwistjoni ta' l-imġiba tal-Membri fil-bini kollu tal-Parlament.
5.  Il-Bureau għandu jadotta d-disposizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 35 dwar Membri mhux affiljati.
5.  Il-Bureau għandu jadotta d-disposizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 35 dwar Membri mhux affiljati.
6.  Il-Bureau għandu jiddeċiedi dwar it-twaqqif ta' l-organigramma tas-Segretarjat u jagħmel regolamenti dwar is-sitwazzjoni amministrattiva u finanzjarja ta' l-uffiċjali u ta' impjegati oħra.
6.  Il-Bureau għandu jiddeċiedi dwar it-twaqqif tal-organigramma tas-Segretarjat u jagħmel regolamenti dwar is-sitwazzjoni amministrattiva u finanzjarja tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra.
7.  Il-Bureau għandu jħejji l-abbozz preliminari tal-baġit tal-Parlament.
7.  Il-Bureau għandu jħejji l-abbozz preliminari tal-baġit tal-Parlament.
8.  Il-Bureau għandu jadotta l-linji gwida għall-kwesturi skond l-Artikolu 28.
8.  Il-Bureau għandu jadotta l-linji gwida għall-Kwesturi u jista' jitlobhom iwettqu ċerti kompiti.
9.  Il-Bureau għandu jkun l-awtorità responsabbli li tawtorizza laqgħat ta' kumitati li jsiru barra mill-postijiet tax-xogħol tas-soltu, seduti, kif ukoll vjaġġi li jsiru għal studju u għal ġbir ta' informazzjoni minn rapporteurs.
9.  Il-Bureau għandu jkun l-awtorità responsabbli li tawtorizza laqgħat jew missjonijiet ta' kumitati li jsiru barra mill-postijiet tax-xogħol tas-soltu, seduti kif ukoll vjaġġi li jsiru għal studju u għal ġbir ta' informazzjoni minn rapporteurs.
F'każ li dawn il-laqgħat ikunu awtorizzati, l-arranġamenti lingwistiċi għandhom jiġu stabbiliti skond il-lingwi uffiċjali użati u mitluba mill-membri u mis-sostituti tal-kumitat konċernat.
F'każ li dawn il-laqgħat jew missjonijiet ikunu awtorizzati, l-arranġamenti lingwistiċi għandhom jiġu stabbiliti skont il-Kodiċi ta' Kondotta dwar il-Multilingwiżmu adottat mill-Bureau. L-istess artikolu għandu japplika wkoll għad-delegazzjonijiet.
L-istess għandu japplika fil-każ ta' delegazzjonijiet, ħlief fejn il-membri u s-sostituti konċernati jiftiehmu mod ieħor.
10.  Il-Bureau għandu jaħtar is-Segretarju Ġenerali skond l-Artikolu 222.
10.  Il-Bureau għandu jaħtar is-Segretarju Ġenerali skond l-Artikolu 222.
11.  Il-Bureau għandu jħejji r-regoli ta' implimentazzjoni skond ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 2004/2003 dwar id-diżposizzjonijiet li jirregolaw il-partiti politiċi fil-livell Ewropew u r-regoli dwar iffinanzjar tagħhom. Fl-implimentazzjoni ta' dak ir-Regolament huwa għandu jieħu fuqu d-dmirijiet mogħtija lilu permezz ta' dawn ir-Regoli ta' Proċedura.
11.  Il-Bureau għandu jħejji r-regoli ta' implimentazzjoni li jirrigwardaw ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi fil-livell Ewropew u r-regoli dwar l-iffinanzjar tagħhom.
12.  Il-Bureau għandu jistipula r-regoli dwar it-trattament ta' tagħrif kunfidenzjali mill-Parlament u mill-korpi, mid-detenturi ta' karigi u minn Membri oħrajn tiegħu, filwaqt li titqies kwalunkwe ftehima interistituzzjonali dwar kwistjonijiet bħal dawn. Dawk ir-regoli għandhom ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u annessi ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura7.
12.  Il-Bureau għandu jistipula r-regoli dwar it-trattament ta' tagħrif kunfidenzjali mill-Parlament u mill-korpi, mid-detenturi ta' karigi u minn Membri oħrajn tiegħu, filwaqt li titqies kwalunkwe ftehima interistituzzjonali dwar kwistjonijiet bħal dawn. Dawk ir-regoli għandhom ikunu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
13.  Il-President u/jew il-Bureau jistgħu jagħtu lil xi membru jew lil membri tal-Bureau dmirijiet ġenerali jew speċifiċi li jaqgħu fi ħdan il-kompetenzi tal-President u/jew tal-Bureau. Fl-istess ħin għandu jkun speċifikat il-mod kif dawn id-dmirijiet għandhom jitwettqu.
13.  Il-President u/jew il-Bureau jistgħu jagħtu lil xi membru jew lil membri tal-Bureau dmirijiet ġenerali jew speċifiċi li jaqgħu fi ħdan il-kompetenzi tal-President u/jew tal-Bureau. Fl-istess ħin għandu jkun speċifikat il-mod kif dawn id-dmirijiet għandhom jitwettqu.
14.  Il-Bureau għandu jinnomina żewġ Viċi Presidenti li jkunu inkarigati mill-implimentazzjoni tar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali.
14.  Il-Bureau għandu jinnomina żewġ Viċi Presidenti li jkunu inkarigati mill-implimentazzjoni tar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali.
Huma għandhom jirrapurtaw lura b'mod regolari lill-Konferenza tal-Presidenti dwar l-attivitajiet tagħhom f'dan ir-rigward.
14a.   Il-Bureau għandu jinnomina żewġ Viċi Presidenti li għandhom jiġu inkarigati mill-implimentazzjoni ta' konsultazzjoni strutturata mas-soċjetà ċivili Ewropea dwar suġġetti maġġuri.
14b.   Il-Bureau għandu jkun responsabbli għall-applikazzjoni tal-Istatut għall-Membri u għandu jiddeċiedi dwar l-ammonti tal-allowances fuq il-bażi tal-baġit annwali.
15.   Meta jkun elett Parlament ġdid, il-Bureau li jkun se jispiċċa għandu jibqa' fil-kariga sa l-ewwel seduta tal-Parlament il-ġdid.
__________________
7 Ara l-Anness VII, Parti E.
Emenda 22
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 26
Artikolu 26
Artikolu 26
Kompożizzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti
Kompożizzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti
1.  Il-Konferenza tal-Presidenti tkun magħmula mill-President tal-Parlament u mill-presidenti tal-gruppi politiċi. Il-president ta' grupp politiku jista' jagħmel arranġamenti sabiex ikun rappreżentat minn xi membru tal-grupp tiegħu.
1.  Il-Konferenza tal-Presidenti tkun magħmula mill-President tal-Parlament u mill-presidenti tal-gruppi politiċi. Il-president ta' grupp politiku jista' jagħmel arranġamenti sabiex ikun rappreżentat minn xi membru tal-grupp tiegħu.
2.  Il-President tal-Parlament għandu jistieden lil wieħed mill-Membri mhux affiljati sabiex jattendi għal-laqgħat tal-Konferenza tal-Presidenti, mingħajr ma jkollu d-dritt għall-vot.
2.  Il-President tal-Parlament għandu, wara li jagħti l-opportunità lill-Membri mhux affiljati biex jesprimu l-fehmiet tagħhom, jistieden wieħed minnhom sabiex jattendi għal-laqgħat tal-Konferenza tal-Presidenti, mingħajr ma jkollu d-dritt għall-vot.
3.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tagħmel ħilitha sabiex jintlaħaq konsensus fuq kwistjonijiet riferiti lilha.
3.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tagħmel ħilitha sabiex jintlaħaq konsensus fuq kwistjonijiet riferiti lilha.
Meta ma jistax jintlaħaq kunsens, il-kwistjoni għandu jittieħed vot fuqha li jvarja skond piż ibbażat fuq in-numru ta' Membri f'kull grupp politiku.
Meta ma jistax jintlaħaq kunsens, il-kwistjoni għandu jittieħed vot fuqha li jvarja skond piż ibbażat fuq in-numru ta' Membri f'kull grupp politiku.
Emendi 23 u 387
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 27
Artikolu 27
Artikolu 27
Dmirijiet tal-Konferenza tal-Presidenti
Dmirijiet tal-Konferenza tal-Presidenti
1.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha twettaq id-dmirijiet mogħtija lilha skond ir-Regoli ta' Proċedura.
1.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha twettaq id-dmirijiet mogħtija lilha skond ir-Regoli ta' Proċedura.
2.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deċiżjonijiet dwar l-organizzazzjoni tax-xogħol tal-Parlament u ta' affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' ppjanar leġislattiv.
2.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deċiżjonijiet dwar l-organizzazzjoni tax-xogħol tal-Parlament u ta' affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' ppjanar leġislattiv.
3.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli għal affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet u l-organi l-oħra ta' l-Unjoni Ewropea u mal-parlamenti nazzjonali ta' l-Istati Membri.
3.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli għal affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet u l-organi l-oħra tal-Unjoni Ewropea u mal-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri. Id-deċiżjonijiet li jirrigwardaw il-mandat u l-kompożizzjoni tad-delegazzjoni mill-Parlament, li tkun ser tipparteċipa f’konsultazzjonijiet fi ħdan il-Kunsill u f’Istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea dwar kwistjonijiet fundamentali li jirrigwardaw l-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea (il-proċess Sherpa) għandhom jittieħdu fuq il-bażi tal-pożizzjonijiet relevanti adottati mill-Parlament u filwaqt li titqies id-diversità tal-fehmiet politiċi rappreżentati fil-Parlament. Il-Viċi Presidenti li jkunu ġew inkarigati mill-implimentazzjoni tar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali għandhom jirrappurtaw lura regolarment lill-Konferenza tal-Presidenti dwar l-attivitajiet tagħhom f'dak ir-rigward.
4.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli għal affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' relazzjonijiet ma' pajjiżi li m'humiex membri u ma' istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet li m'humiex ta' l-Unjoni.
4.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli għal affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' relazzjonijiet ma' pajjiżi li m'humiex membri u ma' istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet li m'humiex tal-Unjoni.
5.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun responsabbli biex torganizza konsultazzjonijiet strutturati mas-soċjetà ċivili Ewropea dwar kwistjonijiet ewlenin. Dan għandu jinkludi ż-żamma ta' dibattiti pubbliċi, li jkunu miftuħa għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini interessati, dwar suġġetti ta’ interess ġenerali Ewropew. Il-Bureau għandu jaħtar Viċi President responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ konsultazzjonijiet ta' dan it-tip, li għandu jirrapporta lura lill-Konferenza tal-Presidenti.
5.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun responsabbli biex torganizza konsultazzjonijiet strutturati mas-soċjetà ċivili Ewropea dwar kwistjonijiet ewlenin. Dan għandu jinkludi ż-żamma ta' dibattiti pubbliċi, li jkunu miftuħa għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini interessati, dwar suġġetti ta' interess ġenerali Ewropew. Il-Viċi President responsabbli għall-implimentazzjoni ta' tali konsultazzjoni għandu regolarment jirrapporta lura lill-Konferenza tal-Presidenti dwar l-attivitajiet tiegħu jew tagħha f'dak ir-rigward.
6.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tħejji l-abbozz ta' l-aġenda għas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament.
6.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tħejji l-abbozz tal-aġenda għas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament.
7.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli mill-kompożizzjoni u l-kompetenza ta' kumitati, kumitati ta' inkjesta u kumitati parlamentari konġunti, delegazzjonijiet permanenti u delegazzjonijiet 'ad hoc'.
7.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tressaq proposti lill-Parlament rigward il-kompożizzjoni u l-kompetenza ta' kumitati, kumitati ta' inkjesta, kumitati parlamentari konġunti u delegazzjonijiet permanenti. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun responsabbli għall-awtorizzazzjoni tad-delegazzjonijiet 'ad hoc'.
8.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi dwar kif għandhom jiġu allokati is-siġġijiet fil-Kamra skond l-Artikolu 36.
8.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi dwar kif għandhom jiġu allokati is-siġġijiet fil-Kamra skond l-Artikolu 36.
9.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli li tawtorizza li jsiru rapporti fuq inizjattiva proprja.
9.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli li tawtorizza li jsiru rapporti fuq inizjattiva proprja.
10.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tippreżenta proposti lill-Bureau dwar affarijiet amministrattivi u baġitarji li jkollhom x'jaqsmu mal-gruppi politiċi.
10.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tippreżenta proposti lill-Bureau dwar affarijiet amministrattivi u baġitarji li jkollhom x'jaqsmu mal-gruppi politiċi.
Emenda 24
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 28
Artikolu 28
Artikolu 28
Dmirijiet tal-Kwesturi
Dmirijiet tal-Kwesturi
Il-Kwesturi għandhom ikunu responsabbli għal affarijiet amministrattivi u finanzjarji li jolqtu direttament lill-Membri, skond il-linji gwida stabbiliti mill-Bureau.
Il-Kwesturi għandhom ikunu responsabbli għal affarijiet amministrattivi u finanzjarji li jolqtu direttament lill-Membri, skont il-linji gwida stabbiliti mill-Bureau kif ukoll għal kompiti oħra fdati lilhom.
Emenda 25
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 29
Artikolu 29
Artikolu 29
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
1.  Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tkun magħmula mill-presidenti tal-kumitati permanenti jew temporanji kollha. Hija għandha teleġġi l-president tagħha.
1.  Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tkun magħmula mill-presidenti tal-kumitati permanenti jew temporanji kollha. Hija għandha teleġġi l-president tagħha.
Fl-assenza tal-President, il-laqgħa tal-Konferenza għandha tiġi ppreseduta mill-Membru l-akbar fl-età, jew fl-assenza tiegħu, mill-Membru l-akbar fl-età li jkun preżenti.
1a.   Fl-assenza tal-President, il-laqgħa tal-Konferenza għandha tiġi ppreseduta mill-Membru preżenti li jkun l-akbar fl-età.
2.  Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tista' tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti dwar ix-xogħol tal-kumitati u dwar il-preparazzjoni ta' l-abbozz ta' l-aġenda tas-sessjonijiet parzjali.
2.  Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tista' tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti dwar ix-xogħol tal-kumitati u dwar il-preparazzjoni tal-abbozz tal-aġenda tas-sessjonijiet parzjali.
3.  Il-Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti jistgħu jagħtu struzzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati sabiex twettaq doveri speċifiċi.
3.  Il-Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti jistgħu jagħtu struzzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati sabiex twettaq doveri speċifiċi.
Emenda 26
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 30
Artikolu 30
Artikolu 30
Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet
Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet
1.  Il-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet għandha tkun magħmula mill-presidenti tad-delegazzjonijiet interparlamentari permanenti kollha. Hija għandha teleġġi l-president tagħha.
1.  Il-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet għandha tkun magħmula mill-presidenti tad-delegazzjonijiet interparlamentari permanenti kollha. Hija għandha teleġġi l-president tagħha.
Fl-assenza tal-President, il-laqgħa tal-Konferenza għandha tiġi ppreseduta mill-Membru l-akbar fl-età, jew fl-assenza tiegħu, mill-Membru l-akbar fl-età li jkun preżenti.
1a.   Fl-assenza tal-President, il-laqgħa tal-Konferenza għandha tiġi ppreseduta mill-Membru preżenti li jkun l-akbar fl-età.
2.  Il-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet tista' tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti dwar ix-xogħol tad-delegazzjonijiet.
2.  Il-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet tista' tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti dwar ix-xogħol tad-delegazzjonijiet.
3.  Il-Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti jistgħu jagħtu struzzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet sabiex twettaq dmirijiet speċifiċi.
3.  Il-Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti jistgħu jagħtu struzzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet sabiex twettaq dmirijiet speċifiċi.
Emenda 27
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 30a (ġdid)
Artikolu 30a
Il-kontinwità ta' kariga waqt il-perijodu tal-elezzjoni
Meta jkun elett Parlament ġdid, il-korpi u d-detenturi ta' kariga kollha tal-Parlament li jkun se jispiċċa għandhom jibqgħu jeżerċitaw dmirijiethom sal-ewwel seduta tal-Parlament il-ġdid.
Emenda 28
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 31
Artikolu 31
Artikolu 31
Responsabbiltà tal-Bureau u tal-Konferenza tal-Presidenti
Responsabbiltà tal-Bureau u tal-Konferenza tal-Presidenti
1.  Il-minuti tal-Bureau u tal-Konferenza tal-Presidenti għandhom ikunu tradotti fil-lingwi uffiċjali, stampati u mqassma lill-Membri kollha tal-Parlament u għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku, ħlief jekk il-Bureau jew il-Konferenza tal-Presidenti, f'każi eċċezzjonali u għal raġunijiet ta' kunfidenzjalità, kif stipulat fl-Artikolu 4(1) sa (4) tar-Regolament (KE) Nru. 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jiddeċiedu mod ieħor dwar ċerti punti tal-minuti.
1.  Il-minuti tal-Bureau u tal-Konferenza tal-Presidenti għandhom ikunu tradotti fil-lingwi uffiċjali, stampati u mqassma lill-Membri kollha tal-Parlament u għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku, ħlief jekk il-Bureau jew il-Konferenza tal-Presidenti, f'każi eċċezzjonali u għal raġunijiet ta' kunfidenzjalità, suġġett għall-Artikolu 4(1) sa (4) tar-Regolament (KE) Nru. 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jiddeċiedu mod ieħor dwar ċerti punti tal-minuti.
2.  Kull Membru jista' jagħmel mistoqsijiet li jkollhom x'jaqsmu max-xogħol tal-Bureau, tal-Konferenza tal-Presidenti u tal-Kwesturi. Dawn il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati lill-President bil-miktub, innotifikati lill-Membri u ppubblikati fuq is-sit elettroniku tal-Parlament, flimkien mat-tweġibiet li jingħataw, fi żmien tletin jum minn meta jitqiegħdu fuq il-Mejda.
2.  Kull Membru jista' jagħmel mistoqsijiet li jkollhom x'jaqsmu mal-prestazzjoni tal-Bureau, tal-Konferenza tal-Presidenti u tal-Kwesturi tad-dmirijiet rispettivi tagħhom. Dawn il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati lill-President bil-miktub, innotifikati lill-Membri u ppubblikati fuq is-sit elettroniku tal-Parlament, flimkien mat-tweġibiet li jingħataw, fi żmien tletin jum minn meta jitqiegħdu fuq il-Mejda.
Emenda 29
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 32
Artikolu 32
Artikolu 32
Tiswir ta' gruppi politiċi
Stabbiliment u xoljiment ta' gruppi politiċi
1.  Il-Membri jistgħu jingħaqdu fi gruppi skond l-affinitajiet politiċi tagħhom.
1.  Il-Membri jistgħu jingħaqdu fi gruppi skond l-affinitajiet politiċi tagħhom.
Il-Parlament normalment m'għandux għalfejn jevalwa l-affinità politika tal-membri ta' grupp. Meta jsawwru grupp flimkien skond dan l-Artikolu, il-Membri konċernati jaċċettaw bħala definizzjoni li huma għandhom affinità politika. Huwa biss meta din tiġi miċħuda mill-Membri konċernati li jkun meħtieġ li l-Parlament jevalwa jekk dan il-grupp ġiex imwaqqaf skont ir-Regoli.
Il-Parlament normalment m'għandux għalfejn jevalwa l-affinità politika tal-membri ta' grupp. Meta jsawwru grupp flimkien skond dan l-Artikolu, il-Membri konċernati jaċċettaw bħala definizzjoni li huma għandhom affinità politika. Huwa biss meta din tiġi miċħuda mill-Membri konċernati li jkun meħtieġ li l-Parlament jevalwa jekk dan il-grupp ġiex imwaqqaf skont ir-Regoli.
2.  Grupp politiku għandu jkun magħmul minn Membri eletti minn mhux inqas minn kwart ta' l-Istati Membri. In-numru ta’ Membri meħtieġ biex jissawwar grupp politiku għandu jkun ta’ ħamsa u għoxrin.
2.  Grupp politiku għandu jkun magħmul minn Membri eletti minn mhux inqas minn kwart tal-Istati Membri. In-numru ta' Membri meħtieġ biex jissawwar grupp politiku għandu jkun ta' 25.
3.  Jekk grupp jinżel taħt il-limitu meħtieġ, il-President, bi ftehim mal-Konferenza tal-Presidenti, jista’ jippermetti li l-grupp ikompli jeżisti sas-seduta kostituttiva tal-Parlament li jkun imiss, kemm-il darba jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:
3.  Jekk grupp jinżel taħt wieħed mil-limiti meħtieġa, il-President, bi ftehim mal-Konferenza tal-Presidenti, jista' jippermetti li l-grupp ikompli jeżisti sas-seduta kostituttiva tal-Parlament li jkun imiss, kemm-il darba jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:
–  il-membri jkomplu jirrappreżentaw mhux inqas minn wieħed minn kull ħames Stati Membri;
–  il-membri jkomplu jirrappreżentaw mhux inqas minn wieħed minn kull ħames Stati Membri;
–  il-grupp ikun ilu jeżisti għal perjodu ta’ aktar minn sena.
–  il-grupp ikun ilu jeżisti għal perjodu ta' aktar minn sena.
Il-President m’għandux japplika din id-deroga fejn ikun hemm biżżejjed evidenza li wieħed jissuspetta li tkun qed tiġi abbużata.
Il-President m'għandux japplika din id-deroga fejn ikun hemm biżżejjed evidenza li wieħed jissuspetta li tkun qed tiġi abbużata.
4.  Membru ma jistax ikun f'iktar minn grupp wieħed.
4.  Membru ma jistax ikun f'iktar minn grupp wieħed.
5.  Il-President għandu jkun mgħarraf permezz ta' stqarrija meta jitwaqqaf grupp politiku. Din l-istqarrija għandha tispeċifika l-isem tal-grupp u l-ismijiet tal-membri tiegħu u tal-membri tal-Bureau tiegħu.
5.  Il-President għandu jkun mgħarraf permezz ta' stqarrija meta jitwaqqaf grupp politiku. Din l-istqarrija għandha tispeċifika l-isem tal-grupp u l-ismijiet tal-membri tiegħu u tal-membri tal-Bureau tiegħu. Għandha tiġi ffirmata mill-membri kollha tal-grupp.
6.  Din l-istqarrija għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.
6.  Din l-istqarrija għandha tiġi annessa mal-minuti tas-sessjoni parzjali li waqtha jkun sar it-tħabbir tal-istabbiliment tal-grupp politiku.
6a.   Il-President għandu jħabbar l-istabbiliment ta' gruppi politiċi fil-Parlament. Tali tħabbir għandu jkollu effett legali retroattiv mill-mument meta l-grupp ikun innotifika l-istabbiliment tiegħu lill-President f'konformità ma' dan l-Artikolu.
Il-President għandu wkoll iħabbar ix-xoljiment ta' gruppi politiċi fil-Parlament. Tali tħabbir ikollu effett legali fil-jum ta' wara dak li fih il-kundizzjonijiet għall-eżistenza tal-grupp politiku ma jkunux għadhom issodisfati.
Emendi 30 u 461
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 33
Artikolu 33
Artikolu 33
Attivitajiet u sitwazzjoni legali tal-gruppi politiċi
Attivitajiet u sitwazzjoni legali tal-gruppi politiċi
1.  Il-gruppi politiċi għandhom iwettqu dmirijiethom bħala parti mill-attivitajiet ta' l-Unjoni, inklużi l-ħidmiet allokati lilhom mir-Regoli ta' Proċedura. Il-gruppi politiċi għandhom ikunu provduti b'segretarjat skond l-organigramma tas-Segretarjat, b'faċilitajiet amministrattivi u bl-approprijazzjonijiet imdaħħla għal dak il-għan fil-baġit tal-Parlament.
1.  Il-gruppi politiċi għandhom iwettqu dmirijiethom bħala parti mill-attivitajiet tal-Unjoni, inklużi l-ħidmiet allokati lilhom mir-Regoli ta' Proċedura. Il-gruppi politiċi għandhom ikunu provduti b'segretarjat skond l-organigramma tas-Segretarjat, b'faċilitajiet amministrattivi u bl-approprijazzjonijiet imdaħħla għal dak il-għan fil-baġit tal-Parlament.
1a.  Fil-bidu ta' kull leġislatura, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tagħmel ħilitha biex tilħaq qbil fuq proċeduri bil-għan li d-diversità politika tal-Parlament tkun riflessa fil-kumitati u d-delegazzjonijiet u l-korpi deċiżjonali.
2.  Il-Bureau għandu jħejji r-regoli dwar il-forniment, l-implimentazzjoni u l-issorveljar ta' dawk il-faċilitajiet u approprjazzjonijiet, kif ukoll dwar id-delegi relatati ta' setgħat għall-implimentazzjoni tal-baġit.
2.  Il-Bureau , wara li jkun ikkunsidra kwalunkwe proposta magħmula mill-Konferenza tal-Presidenti, għandu jħejji r-regoli dwar il-forniment, l-implimentazzjoni u l-issorveljar ta' dawk il-faċilitajiet u approprjazzjonijiet, kif ukoll dwar id-delegi relatati ta' setgħat għall-implimentazzjoni tal-baġit u l-konsegwenzi ta' kwalunkwe nuqqas ta' rispett tagħhom.
3.  Dawk ir-regoli għandhom jiddeterminaw il-konsegwenzi amministrattivi u finanzjarji f'każ li grupp politiku jiġi xolt.
3.  Dawk ir-regoli għandhom jiddeterminaw il-konsegwenzi amministrattivi u finanzjarji f'każ li grupp politiku jiġi xolt.
Emenda 31
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 34
Artikolu 34
Artikolu 34
Intergruppi
Intergruppi
1.  Membri individwali jistgħu jiffurmaw Intergruppi, jew gruppi mhux uffiċjali oħrajn ta' Membri, minn fost il-gruppi politiċi kollha biex jiġu organizzati skambji informali ta’ fehmiet dwar kwistjonijiet speċifiċi, bil-parteċipazzjoni ta' membri ta’ kumitati parlamentari differenti, u biex jiġi promoss il-kuntatt bejn il-Membri u s-soċjetà ċivili.
1.  Membri individwali jistgħu jiffurmaw Intergruppi, jew gruppi mhux uffiċjali oħrajn ta' Membri, minn fost il-gruppi politiċi kollha biex jiġu organizzati skambji informali ta' fehmiet dwar kwistjonijiet speċifiċi, bil-parteċipazzjoni ta' membri ta' kumitati parlamentari differenti, u biex jiġi promoss il-kuntatt bejn il-Membri u s-soċjetà ċivili.
2.  Dawn il-gruppi ma jistgħux jinvolvu ruħhom f’attivitajiet li jistgħu jirriżultaw f’konfużjoni mal-attivitajiet uffiċjali tal-Parlament jew tal-korpi tiegħu. Kemm-il darba jiġu rispettati l-kundizzjonijiet stipulati fir-regoli li jirregolaw l-istabbiliment ta' dawn il-gruppi, kif adottati mill-Bureau, il-gruppi politiċi jistgħu jiffaċilitaw l-attivitajiet ta' dawn il-gruppi billi jipprovdulhom appoġġ loġistiku.
2.  Dawn il-gruppi għandhom ikunu trasparenti għalkollox fl-azzjonijiet tagħhom u ma jistgħux jinvolvu ruħhom f’attivitajiet li jistgħu jirriżultaw f’konfużjoni mal-attivitajiet uffiċjali tal-Parlament jew tal-korpi tiegħu. Kemm-il darba jiġu rispettati l-kundizzjonijiet stipulati fir-regoli li jirregolaw l-istabbiliment ta' dawn il-gruppi, kif adottati mill-Bureau, il-gruppi politiċi jistgħu jiffaċilitaw l-attivitajiet ta' dawn il-gruppi billi jipprovdulhom appoġġ loġistiku.
Dawn il-gruppi għandhom ikunu marbuta li jiddikjaraw kwalunkwe appoġġ, sew fi flus u sew in natura (eż. assistenza fix-xogħol tas-segretarjat) li, jekk ġie offrut lill-Membri bħala individwi, irid ikun iddikjarat skont l-Anness I.
3.  L-intergruppi għandhom ikunu marbuta li jiddikjaraw annwalment kwalunkwe appoġġ, sew fi flus u sew in natura (eż. assistenza fix-xogħol tas-segretarjat) li, jekk ġie offrut lill-Membri bħala individwi, irid ikun iddikjarat skont l-Anness I.
Il-Kwesturi għandhom iżommu reġistru tad-dikjarazzjonijiet imsemmija fit-tieni subparagrafu. Dan ir-reġistru għandu jkun ippubblikat fis-sit web tal-Parlament. Il-Kwesturi għandhom jadottaw regoli dettaljati dwar dawn id-dikjarazzjonijiet.
4.  Il-Kwesturi għandhom iżommu reġistru tad-dikjarazzjonijiet imsemmija fit-tielet paragrafu. Dan ir-reġistru għandu jkun ippubblikat fis-sit web tal-Parlament. Il-Kwesturi għandhom jadottaw regoli dettaljati dwar dawn id-dikjarazzjonijiet u għandhom jiżguraw l-infurzar effettiv ta’ dan l-Artikolu.
Emenda 32
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – titolu
PROĊEDURI LEĠISLATTIVI, TAL-BAĠIT U OĦRAJN
PROĊEDURI LEĠISLATTIVI, TAL-BAĠIT, TAL-KWITTANZA U OĦRAJN
Emenda 33
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 37
Artikolu 37
Artikolu 37
Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni
Programmazzjoni annwali
1.  Il-Parlament għandu jaħdem flimkien mal-Kummissjoni u mal-Kunsill sabiex jiddetermina l-ippjanar leġislattiv ta' l-Unjoni Ewropea.
1.  Il-Parlament għandu jaħdem flimkien mal-Kummissjoni u mal-Kunsill sabiex jiddetermina l-ippjanar leġislattiv tal-Unjoni Ewropea.
Il-Parlament u l-Kummissjoni għandhom jikkoperaw fit-tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni - li huwa l-kontribuzzjoni tal-Kummissjoni għall-ipprogrammar annwali u multiannwali tal-Unjoni - skont l-iskeda u l-arranġamenti miftiehma bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u annessi ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura8.
Il-Parlament u l-Kummissjoni għandhom jikkoperaw fit-tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni - li huwa l-kontribuzzjoni tal-Kummissjoni għall-ipprogrammar annwali u multiannwali tal-Unjoni - skont l-iskeda u l-arranġamenti miftiehma bejn iż-żewġ istituzzjonijiet8.
1a.   Wara l-adozzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni, il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, skont il-paragrafu 7 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil tal-Liġijiet Aħjar 8a, ser jiskambjaw fehmiet u jaqblu dwar dikjarazzjoni konġunta dwar il-programmazzjoni interistituzzjonali annwali li tistabbilixxi objettivi u prijoritajiet wiesgħa.
Qabel jinnegozja mal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dikjarazzjoni konġunta, il-President għandu jiskambja l-fehmiet mal-Konferenza tal-Presidenti u mal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati rigward l-objettivi u l-prijoritajiet wiesgħa tal-Parlament.
Qabel ma jiffirma d-dikjarazzjoni konġunta, il-President għandu jfittex li jikseb l-approvazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti.
2.   F'ċirkustanzi urġenti u mhux previsti, istituzzjoni tista', fuq inizjattiva tagħha stess u skont il-proċeduri mniżżla fit-Trattati, tipproponi ż-żieda ta' miżura leġislattiva mal-miżuri proposti fil-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni.
3.  Il-President għandu jgħaddi r-riżoluzzjoni adottata mill-Parlament lill-istituzzjonijiet l-oħra li jipparteċipaw fil-proċedura leġislattiva u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri.
3.  Il-President għandu jgħaddi kwalunkwe riżoluzzjoni adottata mill-Parlament dwar l-ippjanar u l-prijoritajiet leġislattivi lill-istituzzjonijiet l-oħra li jipparteċipaw fil-proċedura leġislattiva tal-Unjoni Ewropea u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
Il-President għandu jitlob lill-Kunsill jesprimi opinjoni fuq il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni u fuq ir-riżoluzzjoni tal-Parlament.
4.   Fejn istituzzjoni ma tkunx tista timxi mal-kalendarju stabbilit, għandha tinnotifika lill-istituzzjonijiet l-oħra dwar ir-raġunijiet għad-dewmien u tipproponi kalendarju ġdid.
4a.   Jekk il-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li tirtira proposta, il-Kummissarju kompetenti għandu jiġi mistieden mill-kumitat responsabbli għal laqgħa biex dik l-intenzjoni tiġi diskussa. Il-Presidenza tal-Kunsill tista' tiġi mistiedna wkoll għal din il-laqgħa. Jekk il-kumitat responsabbli ma jaqbilx mal-irtirar intenzjonat, jista' jitlob li l-Kummissjoni tagħmel stqarrija lill-Parlament. Għandu japplika l-Artikolu 123.
__________________
__________________
8 Ara l-Anness XIII.
8 Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni (ĠU L 304, 20.11.2010, p. 47).
8a ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
Emenda 34
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 38
Artikolu 38
Artikolu 38
Rispett tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea
Rispett tad-drittijiet fundamentali
1.  Il-Parlament għandu fl-attivitajiet kollha tiegħu jirrispetta b’mod sħiħ id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.
1.  Il-Parlament għandu fl-attivitajiet kollha tiegħu jirrispetta b'mod sħiħ id-drittijiet, il-libertajiet u l-prinċipji rikonoxxuti mill-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-valuri minquxa fl-Artikolu 2 tiegħu.
Il-Parlament għandu jirrispetta wkoll b'mod sħiħ id-drittijiet u l-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 2 u fl-Artikolu 6(2) u (3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
2.  Fejn il-kumitat responsabbli mis-suġġett, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jkunu tal-opinjoni li proposta għal att leġislattiv jew partijiet minnha ma jkunux konformi ma’ drittijiet stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-kwistjoni għandha, fuq talba tagħhom, tkun riferuta lill-kumitat responsabbli mill-interpretazzjoni tal-Karta. L-opinjoni ta’ dak il-kumitat għandha tkun annessa mar-rapport tal-kumitat responsabbli mis-suġġett.
2.  Fejn il-kumitat responsabbli mis-suġġett, grupp politiku jew mhux inqas minn 40 Membru jkunu tal-opinjoni li proposta għal att leġislattiv jew partijiet minnha ma jkunux konformi mad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-kwistjoni għandha, fuq talba tagħhom, tkun riferuta lill-kumitat responsabbli għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali.
2a.   Dik it-talba għandha titressaq fi żmien erba' ġimgħat tax-xogħol mit-tħabbira fil-Parlament tar-referenza lill-kumitat.
2b.   L-opinjoni ta' dak il-kumitat responsabbli għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali għandha tiġi annessa mar-rapport tal-kumitat responsabbli mis-suġġett.
Emenda 36
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 39
Artikolu 39
Artikolu 39
Verifika tal-bażi legali
Verifika tal-bażi legali
1.  Fil-każijiet kollha ta' proposti għal atti leġislattivi u ta' dokumenti oħra ta' xorta leġislattiva, l-kumitat responsabbli mis-suġġett għandu l-ewwel jivverifika l-bażi legali.
1.  Fil-każijiet kollha ta' proposti għal atti legalment vinkolanti, il-kumitat responsabbli mis-suġġett għandu l-ewwel jivverifika l-bażi legali.
2.  Jekk dak il-kumitat jikkontesta l-validità u x-xerqien tal-bażi legali, anke fil-kuntest tal-verifika skont l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, huwa għandu jitlob l-opinjoni tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali.
2.  Jekk dak il-kumitat jikkontesta l-validità u x-xerqien tal-bażi legali, anke fil-kuntest tal-verifika skont l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, huwa għandu jitlob l-opinjoni tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali.
3.  Il-kumitat responsabbli mill-affarijiet legali jista' wkoll, fuq inizjattiva tiegħu stess, jittratta mistoqsijiet dwar il-bażi legali tal-proposti għal atti leġislattivi. F'każijiet bħal dawn, għandu jgħarraf kif jistħoqq lill-kumitat responsabbli mis-suġġett.
3.  Il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jista' wkoll, fuq inizjattiva tiegħu stess, jittratta mistoqsijiet dwar il-bażi legali fi kwalunkwe stadju tal-proċedura leġislattiva. F'każijiet bħal dawn, għandu jgħarraf kif jistħoqq lill-kumitat responsabbli mis-suġġett.
4.  Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jiddeċiedi li jikkontesta l-validità u x-xerqien tal-bażi legali, huwa għandu jirraporta il-konklużjonijiet tiegħu lill-Parlament. Il-Parlament għandu jivvota fuq din il-kontestazzjoni qabel ma jivvota fuq il-kontenut tal-proposta.
4.  Fejn xieraq, wara l-iskambju tal-fehmiet mal-Kunsill u mal-Kummissjoni skont l-arranġamenti miftiehma fil-livell interistituzzjonali1a, jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jiddeċiedi li jikkontesta l-validità u x-xerqien tal-bażi legali, huwa għandu jirraporta il-konklużjonijiet tiegħu lill-Parlament. Mingħajr ħsara għall-Artkolu 63, il-Parlament għandu jivvota fuq din il-kontestazzjoni qabel ma jivvota fuq il-kontenut tal-proposta.
5.  M'humiex ammissibbli emendi mqiegħda fuq il-Mejda fil-Parlament sabiex tinbidel il-bażi legali ,ta' proposta għal att leġislattiv, jekk il-kumitat responsabbli mis-suġġett jew il-kumitat responsabbli mill-affarijiet legali ma jkunux ikkontestaw il-validità jew ix-xerqien tal-bażi legali.
5.  M'humiex ammissibbli emendi mqiegħda fuq il-Mejda fil-Parlament sabiex tinbidel il-bażi legali jekk il-kumitat responsabbli mis-suġġett jew il-kumitat responsabbli mill-affarijiet legali ma jkunux ikkontestaw il-validità jew ix-xerqien tal-bażi legali.
6.   Jekk il-Kummissjoni ma taqbilx li l-proposta tagħha għandha tigi emendata sabiex tikkonforma mal-bażi legali approvata mill-Parlament, ir-rapporteur jew il-president tal-kumitat responsabbli għall-affarjiiet legali jew tal-kumitat responsabbli mis-suġġett jistgħu jipproponu li l-votazzjoni fuq il-kontenut tal-proposta tiġi posposta għal seduta suċċessiva.
__________________
1a Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, paragrafu 25 (ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1).
Emenda 37
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 40
Artikolu 40
Artikolu 40
Delega tas-setgħat leġislattivi
Delega tas-setgħat leġislattivi u konferiment tas-setgħat leġislattivi
1.  Meta tiġi eżaminata proposta għal att leġislattiv li jiddelega setgħat lill-Kummissjoni kif previst mill-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament għandu jagħti attenzjoni partikolari għall-objettivi, il-kontenut, l-ambitu u t-tul ta' żmien tad-delega, kif ukoll għall-kundizzjonijiet li għalihom tkun soġġetta.
1.  Meta tiġi eżaminata proposta għal att leġislattiv li jiddelega setgħat lill-Kummissjoni kif previst mill-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament għandu jagħti attenzjoni partikolari għall-objettivi, il-kontenut, l-ambitu u t-tul ta' żmien tad-delega, kif ukoll għall-kundizzjonijiet li għalihom tkun soġġetta.
1a.   Meta tiġi eżaminata proposta għal att leġislattiv li jikkonferixxi setgħat ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament għandu joqgħod attent, b'mod partikolari, għall-fatt li waqt li teżerċita setgħa ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni la tista' temenda u lanqas tissupplimenta l-att leġislattiv, lanqas fl-elementi mhux essenzjali tiegħu.
2.  Il-kumitat responsabbli għas-suġġett jista', f'kull ħin, jitlob l-opinjoni tal-kumitat responsabbli għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni.
2.  Il-kumitat responsabbli għas-suġġett jista', f'kull ħin, jitlob l-opinjoni tal-kumitat responsabbli għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni.
3.  Il-kumitat responsabbli għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni jista' wkoll, bl-inizjattiva tiegħu, jittratta kwistjonijiet dwar id-delega tas-setgħat leġislattivi. F'każijiet bħal dawn, għandu jgħarraf kif jistħoqq lill-kumitat responsabbli mis-suġġett.
3.  Il-kumitat responsabbli għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni jista' wkoll, bl-inizjattiva tiegħu, jittratta kwistjonijiet dwar id-delega tas-setgħat leġislattivi u l-konferiment tas-setgħat ta' implimentazzjoni. F'każijiet bħal dawn, għandu jgħarraf kif jistħoqq lill-kumitat responsabbli għas-suġġett.
Emenda 38
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 41
Artikolu 41
Artikolu 41
Verifika ta' kompatibilità finanzjarja
Verifika ta' kompatibilità finanzjarja
1.  Fejn proposta għal att legislattiv ikollha implikazzjonijet finanzjarji, il-Parlament għandu jistabbilixxi jekk ikunux ipprovduti riżorsi finanzjarji biżżejjed.
1.  Fejn proposta għal att legalment vinkolanti jkollha implikazzjonijet finanzjarji, il-Parlament għandu jistabbilixxi jekk ikunux ipprovduti riżorsi finanzjarji biżżejjed.
2.  Bla ħsara għall-Artikolu 47, il-kumitat responsabbli mis-suġġett għandu jivverifika l-kompatibilità finanzjarja ta' kull proposta għal att leġislattiv, jew ta' kull dokument ieħor ta' natura leġislattiva, mal-qafas finanzjarju plurijennali.
2.  Il-kumitat responsabbli għas-suġġett għandu jivverifika li kull proposta għal att legalment vinkolanti tkun kompatibbli mil-lat finanzjarju mar-regolament tal-qafas finanzjarju pluriennali.
3.  Meta l-kumitat responsabbli mis-suġġett jemenda l-allokazzjoni finanzjarja tal-att li qed jeżamina, għandu jitlob il-fehma tal-kumitat responsabbli mill-affarijiet tal-baġit.
3.  Meta l-kumitat responsabbli mis-suġġett jemenda l-allokazzjoni finanzjarja tal-att li qed jeżamina, għandu jitlob il-fehma tal-kumitat responsabbli mill-affarijiet tal-baġit.
4.  Il-kumitat responsabbli mill-affarijiet tal-baġit jista' wkoll, fuq inizjattiva tiegħu stess, jittratta mistoqsijiet dwar il-kompatibilità finanzjarja tal-proposti għal atti leġislattivi. F'każijiet bħal dawn, għandu jgħarraf kif jistħoqq lill-kumitat responsabbli mis-suġġett.
4.  Il-kumitat responsabbli għall-affarijiet tal-baġit jista' wkoll, fuq inizjattiva tiegħu stess, jittratta mistoqsijiet dwar il-kompatibilità finanzjarja tal-proposti għal atti legalment vinkolanti. F'każijiet bħal dawn, għandu jgħarraf kif jistħoqq lill-kumitat responsabbli għas-suġġett.
5.  Jekk il-kumitat responsabbli mill-affarijiet tal-baġit jiddeċiedi li jikkontesta il-kompatibilità finanzjarja, għandu jirraporta l-konklużjonijiet tiegħu lill-Parlament li għandu jressaqhom biex jittieħed vot fuqhom.
5.  Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet tal-baġit jiddeċiedi li jikkontesta il-kompatibilità finanzjarja tal-proposta, għandu jirraporta l-konklużjonijiet tiegħu lill-Parlament qabel ma l-Parlament jivvota fuq il-proposta.
6.   Att li jiġi ddikjarat inkompatibbli jista' jiġi adottat mill-Parlament suġġett għad-deċiżjonijiet ta' l-Awtorità dwar il-Baġit.
Emenda 39
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 42
Artikolu 42
Artikolu 42
Eżami tal-osservanza tal-prinċipju tas-sussidjarjetà
Eżami tal-osservanza tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità
1.  Waqt l-eżami ta’ proposta għal att legislattiv, il-Parlament għandu jagħti attenzjoni partikulari lill-osservanza tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u ta’ proporzjonalità.
1.  Waqt l-eżami ta’ proposta għal att legislattiv, il-Parlament għandu jagħti attenzjoni partikulari lill-osservanza tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u ta’ proporzjonalità.
2.  Il-kumitat responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà jista’ jiddeċiedi li jagħmel rakkomandazzjonijiet għall-attenzjoni tal-kumitat responsabbli mis-suġġett fir-rigward ta’ kwalunkwe proposta għal att leġislattiv.
2.  Il-kumitat responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà biss jista’ jiddeċiedi li jagħmel rakkomandazzjonijiet għall-attenzjoni tal-kumitat responsabbli mis-suġġett fir-rigward ta’ kwalunkwe proposta għal att leġislattiv.
3.   Jekk parlament nazzjonali jibgħat lill-President opinjoni motivata skont l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar l-irwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 6 tal-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, dak id-dokument għandu jkun riferut lill-kumitat responsabbli mis-suġġett u mgħoddi għall-informazzjoni lill-kumitat responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà.
4.  Ħlief fil-każijiet ta’ urġenza stabbiliti fl-Artikolu 4 tal-Protokoll dwar l-irwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, il-kumitat responsabbli mis-suġġett m’għandux jgħaddi għall-votazzjoni aħħarija tiegħu qabel tmiem l-iskadenza ta’ tmien ġimgħat li hija stipulata fl-Artikolu 6 tal-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.
4.  Ħlief fil-każijiet ta’ urġenza stabbiliti fl-Artikolu 4 tal-Protokoll Nru 1 dwar l-irwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, il-kumitat responsabbli għas-suġġett m’għandux jgħaddi għall-votazzjoni aħħarija tiegħu qabel tmiem l-iskadenza ta’ tmien ġimgħat li hija stipulata fl-Artikolu 6 tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.
4a.   Jekk parlament nazzjonali jibgħat lill-President opinjoni motivata skont l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, dak id-dokument għandu jkun riferut lill-kumitat responsabbli għas-suġġett u mgħoddi, għall-informazzjoni, lill-kumitat responsabbli għall-osservanza tal-prinċipju ta' sussidjarjetà.
5.  Meta l-opinjonijiet motivati dwar in-nuqqas ta’ konformità ta’ proposta għall-att leġislattiv mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà jirrappreżentaw mhux inqas minn terz tal-voti kollha allokati għall-parlamenti nazzjonali jew kwart fil-każ ta’ proposta għall-att leġislattiv ippreżentat skont l-Artikolu 76 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament m'għandux jieħu deċiżjoni sakemm l-awtur tal-proposta jistipula kif ikun biħsiebu jipproċedi.
5.  Meta l-opinjonijiet motivati dwar in-nuqqas ta’ konformità ta’ proposta għall-att leġislattiv mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà jirrappreżentaw mhux inqas minn terz tal-voti kollha allokati għall-parlamenti nazzjonali jew kwart fil-każ ta’ proposta għall-att leġislattiv ippreżentat skont l-Artikolu 76 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament m'għandux jieħu deċiżjoni sakemm l-awtur tal-proposta jistipula kif ikun biħsiebu jipproċedi.
6.  Meta, skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, opinjonijiet motivati li jallegaw in-nuqqas ta’ konformità ta’ proposta għal att leġislattiv mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà jirrappreżentaw mhux inqas minn maġġoranza sempliċi tal-voti allokati lill-parlamenti nazzjonali, il-kumitat responsabbli mis-suġġett, wara li jkun qies l-opinjonijiet motivati mressqa mill-parlamenti nazzjonali u mill-Kummissjoni, u wara li jkun sema’ l-fehmiet tal-kumitat responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, jista’ jirrakkomanda lill-Parlament li jiċħad il-proposta fuq il-bażi ta’ ksur tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà jew jippreżenta lill-Parlament kwalunkwe rakkomandazzjoni oħra, li tista’ tinkludi suġġerimenti għal emendi li jkollhom x'jaqsmu mal-osservanza tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. L-opinjoni mogħtija mill-kumitat responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà għandha tkun annessa ma’ kwalunkwe rakkomandazzjoni bħal din.
6.  Meta, skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, opinjonijiet motivati li jallegaw in-nuqqas ta’ konformità ta’ proposta għal att leġislattiv mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà jirrappreżentaw mhux inqas minn maġġoranza sempliċi tal-voti allokati lill-parlamenti nazzjonali, il-kumitat responsabbli mis-suġġett, wara li jkun qies l-opinjonijiet motivati mressqa mill-parlamenti nazzjonali u mill-Kummissjoni, u wara li jkun sema’ l-fehmiet tal-kumitat responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, jista’ jirrakkomanda lill-Parlament li jiċħad il-proposta fuq il-bażi ta’ ksur tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà jew jippreżenta lill-Parlament kwalunkwe rakkomandazzjoni oħra, li tista’ tinkludi suġġerimenti għal emendi li jkollhom x'jaqsmu mal-osservanza tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. L-opinjoni mogħtija mill-kumitat responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà għandha tkun annessa ma’ kwalunkwe rakkomandazzjoni bħal din.
Ir-rakkomandazzjoni għandha tiġi ippreżentata lill-Parlament għal dibattitu u għal votazzjoni. Jekk rakkomandazzjoni biex tkun miċħuda l-proposta tkun adottata b’maġġoranza tal-voti mitfugħa, il-President għandu jiddikjara l-proċedura magħluqa. Meta l-Parlament ma jiċħadx il-proposta, il-proċedura għandha tkompli, filwaqt li jitqiesu kwalunkwe rakkomandazzjonijiet approvati mill-Parlament.
Ir-rakkomandazzjoni għandha tiġi ippreżentata lill-Parlament għal dibattitu u għal votazzjoni. Jekk rakkomandazzjoni biex tkun miċħuda l-proposta tkun adottata b’maġġoranza tal-voti mitfugħa, il-President għandu jiddikjara l-proċedura magħluqa. Meta l-Parlament ma jiċħadx il-proposta, il-proċedura għandha tkompli, filwaqt li jitqiesu kwalunkwe rakkomandazzjonijiet approvati mill-Parlament.
Emenda 40
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 44
Artikolu 44
Artikolu 44
Rappreżentanza tal-Parlament fil-laqgħat tal-Kunsill
Rappreżentanza tal-Parlament fil-laqgħat tal-Kunsill
Meta l-Kunsill jistieden lill-Parlament biex jieħu sehem f'laqgħa tal-Kunsill li fiha l-Kunsill jaġixxi f'kapacità leġislattiva, il-President għandu jitlob lill-president jew lir-rapporteur tal-kumitat responsabbli, jew lil xi Membru ieħor maħtur mill-kumitat, biex jirrappreżenta lill-Parlament.
Meta l-Kunsill jistieden lill-Parlament biex jieħu sehem f'laqgħa tal-Kunsill, il-President għandu jitlob lill-president jew lir-rapporteur tal-kumitat responsabbli għas-suġġett, jew lil xi Membru ieħor maħtur mill-kumitat, biex jirrappreżenta lill-Parlament.
Emenda 41
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 45
Artikolu 45
Artikolu 45
Id-drittijiet ta' inizjattiva mogħtija lill-Parlament mit-Trattati
Id-dritt tal-Parlament li jressaq proposti
F'każijiet fejn it-Trattati jagħtu dritt ta' inizjattiva lill-Parlament, il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jfassal rapport fuq inizjattiva proprja
F'każijiet fejn it-Trattati jagħtu dritt ta' inizjattiva lill-Parlament, il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jfassal rapport fuq inizjattiva proprja f'konformità mal-Artikolu 52.
Ir-rapport għandu jinkludi:
Ir-rapport għandu jinkludi:
(a)  mozzjoni għal riżoluzzjoni;
(a)  mozzjoni għal riżoluzzjoni;
(b)  fejn hu xieraq, abbozz ta' deċiżjoni jew abbozz ta' proposta;
(b)  abbozz ta' proposta;
(c)  stqarrija spjegattiva li tinkludi, fejn ikun xieraq, dikjarazzjoni finanzjarja.
(c)  nota spjegattiva li tinkludi, fejn ikun xieraq, dikjarazzjoni finanzjarja.
Fejn l-adozzjoni ta' att mill-Parlament jeħtieġ l-approvazzjoni jew il-kunsens tal-Kunsill u l-opinjoni jew il-kunsens tal-Kummissjoni, il-Parlament jista', wara l-votazzjoni għall-att propost, u fuq proposta tar-rapporteur, jiddeċiedi li jipposponi l-votazzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni sakemm il-Kunsill jew il-Kummissjoni jkunu ddikjaraw il-pożizzjoni tagħhom.
Fejn l-adozzjoni ta' att mill-Parlament jeħtieġ l-approvazzjoni jew il-kunsens tal-Kunsill u l-opinjoni jew il-kunsens tal-Kummissjoni, il-Parlament jista', wara l-votazzjoni għall-att propost, u fuq proposta tar-rapporteur, jiddeċiedi li jipposponi l-votazzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni sakemm il-Kunsill jew il-Kummissjoni jkunu ddikjaraw il-pożizzjoni tagħhom.
Emenda 42
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 46
Artikolu 46
Artikolu 46
Inizjattiva skond l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
Talbiet lill-Kummissjoni għat-tressiq ta' proposti
1.  Il-Parlament jista', billi jadotta riżoluzzjoni fuq il-bażi ta' rapport fuq inizjattiva proprja mħejji mill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 52, jagħmel talba lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sabiex tressaq quddiemu kull proposta xierqa sabiex jiġu adottati atti ġodda jew jiġu emendati atti eżistenti. Ir-riżoluzzjoni għandha tiġi adottata mill-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament fil-votazzjoni aħħarija. Il-Parlament jista', fl-istess ħin, jistabbilixxi limitu ta' żmien għall-preżentazzjoni ta' din il-proposta.
1.  Il-Parlament jista', billi jadotta riżoluzzjoni fuq il-bażi ta' rapport fuq inizjattiva proprja mħejji mill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 52, jagħmel talba lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sabiex tressaq quddiemu kull proposta xierqa sabiex jiġu adottati atti ġodda jew jiġu emendati atti eżistenti. Ir-riżoluzzjoni għandha tiġi adottata mill-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament fil-votazzjoni aħħarija. Il-Parlament jista', fl-istess ħin, jistabbilixxi limitu ta' żmien għall-preżentazzjoni ta' din il-proposta.
2.  Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda proposta għal att tal-Unjoni fuq il-bażi tad-dritt ta' inizjattiva mogħti lill-Parlament skont l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
2.  Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda proposta għal att tal-Unjoni fuq il-bażi tad-dritt ta' inizjattiva mogħti lill-Parlament skont l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Tali proposta tista' titressaq f'daqqa minn mhux aktar minn għaxar Membri. Il-proposta għandha tindika l-bażi legali tagħha u tista' tkun akkumpanjata min nota ta' spjegazzjoni ta' mhux aktar minn 150 kelma.
Tali proposta tista' titressaq b'mod konġunt minn mhux aktar minn għaxar Membri. Il-proposta għandha tindika l-bażi legali li fuqha ssir u tista' tkun akkumpanjata minn nota spjegattiva ta' mhux aktar minn 150 kelma.
Il-proposta għandha tiġi ppreżentata lill-President, li għandu jivverifika jekk ir-rekwiżiti legali humiex sodisfati. Huwa jista' jirreferi l-proposta għal opinjoni dwar jekk il-bażi legali hix xierqa lill-kumitat responsabbli għal tali verifika. Jekk il-President jiddikjara li l-proposta hija ammissibbli, għandu jħabbar dan fil-plenarja u jirreferiha lill-kumitat responsabbli.
Qabel ma jsir dan ir-riferiment lill-kumitat responsabbli, il-proposta għandha tiġi tradotta għal dawk il-lingwi uffiċjali li l-president ta' dak il-kumitat iqis li huma meħtieġa biex issir possibbli kunsiderazzjoni sommarja.
Il-kumitat responsabbli għandu jieħu deċiżjoni dwar azzjoni ulterjuri fi żmien tliet xhur mir-riferiment, u wara li jkun ta lill-awturi tal-proposta l-opportunità li jindirizzaw lill-kumitat.
L-awturi tal-proposta għandhom jissemmew b'isimhom fit-titolu tar-rapport.
3.   Il-proposta għandha tiġi ppreżentata lill-President, li għandu jivverifika jekk ir-rekwiżiti legali humiex sodisfati. Huwa jista' jirreferi l-proposta għal opinjoni dwar jekk il-bażi legali hix xierqa lill-kumitat responsabbli għal tali verifika. Jekk il-President jiddikjara li l-proposta hija ammissibbli, għandu jħabbar dan fil-plenarja u jirreferiha lill-kumitat responsabbli.
Qabel ma jsir dan ir-riferiment lill-kumitat responsabbli, il-proposta għandha tiġi tradotta għal dawk il-lingwi uffiċjali li l-president ta' dak il-kumitat iqis li huma meħtieġa biex issir possibbli kunsiderazzjoni sommarja.
Il-kumitat jista' jirrakkomanda lill-President li l-proposta tinfetaħ għall-firma minn kwalunkwe Membru, soġġett għall-modalitajiet u l-iskadenzi stabbiliti fl-Artikolu 136(2), 136(3) u 136(7).
Meta tali proposta tkun iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, ir-rapport dwar il-proposta għandu jitqies li ġie awtorizzat mill-Konferenza tal-Presidenti. Il-kumitat għandu jfassal rapport skont l-Artikolu 52, wara li jkun sema’ lill-awturi tal-proposta.
Meta proposta ma tinfetaħx għal firem addizzjonali jew ma tiġix iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, il-kumitat responsabbli għandu jieħu deċiżjoni dwar azzjoni ulterjuri fi żmien tliet xhur mir-riferiment, u wara li jkun sema' lill-awturi tal-proposta.
L-awturi tal-proposta għandhom jissemmew b'isimhom fit-titolu tar-rapport.
4.  Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament għandha tindika l-bażi legali xierqa u tiġi akkumpanjata minn rakkomandazzjonijiet dettaljati rigward il-kontenut tal-proposti meħtieġa li għandhom jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u l-prinċipju ta' sussidjarjetà.
4.  Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament għandha tindika l-bażi legali xierqa u tiġi akkumpanjata minn rakkomandazzjonijiet rigward il-kontenut tal-proposti meħtieġa.
5.  F'każ li proposta jkollha implikazzjonijiet finanzjarji, il-Parlament għandu jindika kif jistgħu jiġu pprovduti riżorsi finanzjarji adegwati.
5.  F'każ li proposta jkollha implikazzjonijiet finanzjarji, il-Parlament għandu jindika kif jistgħu jiġu pprovduti riżorsi finanzjarji adegwati.
6.  Il-kumitat responsabbli għandu jikkontrolla l-progress fit-tħejjija ta' kull att leġislattiv propost imfassal wara talba speċifika mill-Parlament.
6.  Il-kumitat responsabbli għandu jikkontrolla l-progress fit-tħejjija ta' kull att legali propost tal-Unjoni imfassal wara talba speċifika mill-Parlament.
6a.   Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha timmonitorja regolarment jekk il-Kummissjoni hijiex tikkonforma mal-paragrafu 10 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li skontu l-Kummissjoni għandha twieġeb għal talbiet għat-tressiq ta' proposti fi żmien tliet xhur billi tadotta komunikazzjoni speċifika li tiddikjara l-azzjonijiet ta' segwitu intiżi li għandhom jittieħdu. Hija għandha regolarment tirrapporta dwar ir-riżultati ta’ tali monitoraġġ lill-Konferenza tal-Presidenti.
Emenda 43
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 47
Artikolu 47
Artikolu 47
Eżami ta' dokumenti leġislattivi
Eżami ta' atti legalment vinkolanti
1.  Il-proposti għal atti leġislattivi u dokumenti oħra ta' xorta leġislattiva għandhom jiġu referuti mill-President lill-kumitat responsabbli mill-eżami.
1.  Il-proposti għal atti legalment vinkolanti rċevuti minn istituzzjonijiet jew Stati Membri oħra għandhom jiġu referuti mill-President lill-kumitat responsabbli għall-eżami.
F'każijiet ta' dubju, il-President jista' japplika l-Artikolu 201(2) qabel jitħabbar fil-Parlament ir-referiment lill-kumitat responsabbli.
F'każijiet fejn proposta tkun mniżżla fil-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni, il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jaħtar rapporteur biex isegwi l-fażi ta' tħejjija tal-proposta.
Konsultazzjonijiet mill-Kunsill jew talbiet għal opinjoni mill-Kummissjoni għandhom jintbagħtu mill-President lill-kumitat responsabbli mill-eżami tal-proposta kkonċernata.
Id-dispożizzjonijiet għall-ewwel qari stipulati fl-Artikoli 38 sa 46, 57 sa 63 u 75 għandhom japplikaw għall-proposti għal atti leġislattivi sew jekk ikunu jeħtieġu qari wieħed, jew tnejn jew tlieta.
1a.   Fil-każ ta’ dubju, il-President jista', qabel it-tħabbira fil-Parlament ta' referiment lill-kumitat responsabbli, iressaq mistoqsija dwar il-kompetenza lill-Konferenza tal-Presidenti. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tadotta d-deċiżjoni tagħha fuq il-bażi ta' rakkomandazzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, jew mill-president ta' din tal-aħħar, skont l-Artikolu 201a(2).
1b.   Il-kumitat responsabbli jista’, fi kwalunkwe ħin, jiddeċiedi li jaħtar rapporteur biex isegwi l-fażi preparatorja ta' proposta. Huwa għandu jagħti attenzjoni partikolari biex isir hekk fejn il-proposta tkun mniżżla fil-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni.
2.   Il-pożizzjonijiet tal-Kunsill għandhom jiġu referuti lill-kumitat responsabbli biex jiġu eżaminati fl-ewwel qari.
Id-dispożizzjonijiet dwar it-tieni qari mniżżla fl-Artikoli 64 sa 69 u 76 għandhom japplikaw għall-pożizzjonijiet tal-Kunsill.
3.   Waqt il-proċedura ta' konċiljazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill li tiġi wara t-tieni qari, ma jistax ikun hemm referenza lura lill-kumitat.
Id-dispożizzjonijiet dwar it-tielet qari mniżzla fl-Artikoli 70, 71 u 72 għandhom japplikaw fil-każ tal-proċedura ta' konċiljazzjoni.
4.  L-Artikoli 49, 50, 53, 59(1) u (3), 60, 61 u 188 m'għandhomx japplikaw waqt it-tieni u t-tielet qari.
5.  Fil-każ ta' konflitt bejn dispożizzjoni tar-Regoli ta' Proċedura li għandha x'taqsam mat-tieni u t-tielet qari u kull dispożizzjoni oħra tar-Regoli, id-dispożizzjoni li għandha x'taqsam mat-tieni u t-tielet qari għandha tieħu l-preċedenza.
5.  Fil-każ ta' konflitt bejn dispożizzjoni tar-Regoli ta' Proċedura li għandha x'taqsam mat-tieni u t-tielet qari u kull dispożizzjoni oħra tar-Regoli, id-dispożizzjoni li għandha x'taqsam mat-tieni u t-tielet qari għandha tieħu l-preċedenza.
Emenda 44
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 47a (ġdid)
Artikolu 47a
Aċċelerazzjoni tal-proċeduri leġislattivi
L-aċċelerazzjoni tal-proċeduri leġislattivi f'koordinazzjoni mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar proposti speċifiċi, magħżula b'mod partikolari minn fost dawk identifikati bħala prijoritajiet fid-dikjarazzjoni konġunta dwar il-programmazzjoni interistituzzjonali annwali skont l-Artikolu 37(1a), jista' jsir qbil dwarha mill-kumitat jew kumitati responsabbli.
Emenda 45
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 48
Artikolu 48
Artikolu 48
Proċeduri leġislattivi dwar inizjattivi preżentati minn Stati Membri
Proċeduri leġislattivi dwar inizjattivi preżentati minn istituzzjonijiet, apparti l-Kummissjoni, jew mill-Istati Membri
1.  Inizjattivi ppreżentati minn Stati Membri skont l-Artikolu 76 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu trattati skont dan l-Artikolu u skont l-Artikoli 38 sa 43, 47 u 59.
1.  Meta jkunu qed jiġu trattati inizjattivi ppreżentati minn istituzzjonijiet oħra, apparti l-Kummissjoni, jew mill-Istati Membri, il-kumitat responsabbli jista' jistieden rappreżentanti tal-istituzzjonijiet jew tal-Istati Membri li jkunu ppreżentaw l-inizjattiva biex jippreżentaw l-inizjattiva tagħhom lill-kumitat. Ir-rappreżentanti tal-Istati Membri li jkunu ppreżentaw l-inizjattiva jistgħu jiġu akkumpanjati mill-Presidenza tal-Kunsill.
2.  Il-kumitat responsabbli jista' jistieden rappreżentanti ta' l-Istati Membri li ppreżentaw l-inizjattiva biex jippreżentawha lill-kumitat. Ir-rappreżentanti jistgħu jiġu akkompanjati mill-Presidenza tal-Kunsill.
3.  Qabel ma l-kumitat responsabbli jgħaddi għall-votazzjoni, għandu jistaqsi lill-Kummissjoni jekk hux qed tħejji opinjoni fuq l-inizjattiva. F'każ li jkun hekk, il-kumitat m'għandux jadotta r-rapport tiegħu qabel ma jirċievi l-opinjoni tal-Kummissjoni.
3.  Qabel ma l-kumitat responsabbli jgħaddi għall-votazzjoni, għandu jistaqsi lill-Kummissjoni jekk hix qed tħejji opinjoni fuq l-inizjattiva, jew jekk għandhiex l-intenzjoni li tressaq proposta alternattiva fi żmien qasir. Jekk it-tweġiba li jirċievi tkun waħda pożittiva, il-kumitat m'għandux jadotta r-rapport tiegħu qabel ma jirċievi l-opinjoni tal-Kummissjoni jew il-proposta alternattiva tagħha.
4.  Fejn żewġ proposti jew aktar li joriġinaw mill-Kummissjoni u/jew minn Stat Membru bl-istess għan leġislattiv jiġu ppreżentati lill-Parlament fl-istess ħin jew f'perjodu qasir ta' żmien, dawn għandhom jitqiesu f'rapport wieħed. Fir-rapport tiegħu, il-kumitat responsabbli għandu jindika għal liema test qed jiġu proposti l-emendi u jsemmi it-testi l-oħra kollha fir-riżoluzzjoni leġislattiva.
4.  Fejn żewġ proposti jew aktar li joriġinaw mill-Kummissjoni u/jew minn istituzzjoni oħra u/jew minn Stat Membru bl-istess għan leġislattiv jiġu ppreżentati lill-Parlament fl-istess ħin jew f'perjodu qasir ta' żmien, dawn għandhom jitqiesu mill-Parlament f'rapport wieħed. Fir-rapport tiegħu, il-kumitat responsabbli għandu jindika għal liema test qed jiġu proposti l-emendi u jsemmi it-testi l-oħra kollha fir-riżoluzzjoni leġislattiva.
Emenda 46
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 49
Artikolu 49
Artikolu 49
Rapporti leġislattivi
Rapporti leġislattivi
1.  Il-president tal-kumitat li quddiemu tkun tressqet xi proposta għal att leġislattiv għandu jipproponi lill-kumitat il-proċedura li għandha tkun segwita.
1.  Il-president tal-kumitat li quddiemu tkun tressqet xi proposta għal att legalment vinkolanti għandu jipproponi lill-kumitat il-proċedura li għandha tkun segwita.
2.  Wara li tittieħed deċiżjoni dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita, u jekk l-Artikolu 50 ma jkunx japplika, il-kumitat għandu jaħtar rapporteur dwar il-proposta għal att leġislattiv minn fost il-membri tiegħu jew minn fost is-sostituti permanenti jekk ikun għadu ma għamilx dan fuq il-bażi tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni miftiehem skond l-Artikolu 37.
2.  Wara li tittieħed deċiżjoni dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita, u jekk il-proċedura simplifikata skont l-Artikolu 50 ma tkunx tapplika, il-kumitat għandu jaħtar rapporteur dwar il-proposta għal att leġislattiv minn fost il-membri tiegħu jew minn fost is-sostituti permanenti jekk ikun għadu ma għamilx dan fuq il-bażi tal-Artikolu 47(1b).
3.  Ir-rapport tal-kumitat għandu jkun fih:
3.  Ir-rapport tal-kumitat għandu jkun fih:
(a)  emendi, jekk ikun hemm, għall-proposta, flimkien ma', jekk ikun il-każ, ġustifikazzjonijiet qosra li għandhom ikunu r-responsabiltà tar-rapporteur u m'għandhux jittieħed vot fuqhom;
(a)  emendi, jekk ikun hemm, għall-proposta, flimkien ma', jekk ikun il-każ, ġustifikazzjonijiet qosra li għandhom ikunu r-responsabilità tal-awtur u m'għandux jittieħed vot fuqhom;
(b)  abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva, skond l-Artikolu 59(2);
(b)  abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva, skond l-Artikolu 59(2);
(c)  jekk ikun il-każ, nota spjegattiva li tinkludi dikjarazzjoni finanzjarja li tistabbilixxi l-impatt finanzjarju u l-kompatibilità tiegħu mal-qafas finanzjarju plurijennali.
(c)  jekk ikun xieraq, nota spjegattiva li tinkludi, fejn meħtieġ, dikjarazzjoni finanzjarja li tistabbilixxi l-kobor tal-impatt finanzjarju li jista' jkollu r-rapport u l-kompatibilità tiegħu mal-qafas finanzjarju plurijennali.
(ca)   jekk disponibbli, referenza għall-Valutazzjoni tal-Impatt mill-Parlament.
Emenda 47
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 50
Artikolu 50
Artikolu 50
Proċedura simplifikata
Proċedura simplifikata
1.  Wara l-ewwel diskussjoni dwar proposta għal att leġislattiv, il-president tal-kumitat jista' jipproponi li din tkun approvata mingħajr emendi. Ħlief jekk ikun hemm oġġezzjoni minn mill-inqas wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-kumitat, il-president tal-kumitat għandu jippreżenta lill-Parlament rapport li japprova l-proposta. L-Artikolu 150(1), it-tieni sub-paragrafu, (2) u (4) għandu japplika.
1.  Wara l-ewwel diskussjoni dwar proposta għal att leġislattiv, il-president tal-kumitat jista' jipproponi li din tkun approvata mingħajr emendi. Ħlief jekk ikun hemm oġġezzjoni minn mill-inqas wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-kumitat, il-proċedura proposta għandha titqies bħala approvata. Il-president tal-kumitat, jew ir-rapporteur, jekk ikun inħatar wieħed, għandu jippreżenta lill-Parlament rapport li japprova l-proposta. L-Artikolu 150(1), it-tieni sub-paragrafu, (2) u (4) għandu japplika.
2.  Inkella, il-president tal-kumitat jista' jipproponi li huwa jew ir-rapporteur jagħmlu abbozz ta' sett ta' emendi li jirriflettu d-diskussjoni tal-kumitat. Jekk il-kumitat jaqbel ma dan, dawn l-emendi għandhom jintbagħtu lill-membri tal-kumitat. Ħlief jekk ikun hemm oġġezzjoni minn mill-inqas wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-kumitat fil-limitu ta' żmien mogħti, li m'għandux ikun inqas minn wieħed u għoxrin ġurnata mid-data ta' meta jintbagħat, ir-rapport għandu jitqies li kien adottat mill-kumitat. F'dan il-każ l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva u l-emendi għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament mingħajr dibattitu skond l-Artikolu 150(1), it-tieni subparagrafu, (2) u (4).
2.  Inkella, il-president tal-kumitat jista' jipproponi li huwa jew ir-rapporteur jagħmlu abbozz ta' sett ta' emendi li jirriflettu d-diskussjoni tal-kumitat. Kemm-il darba ma jkunx hemm mill-inqas wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-Kumitat li joġġezzjonaw, il-proċedura proposta għandha titqies bħala approvata u l-emendi għandhom jintbagħtu lill-membri tal-kumitat.
Kemm-il darba ma jkunx hemm oġġezzjoni għall-emendi minn mill-inqas wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-kumitat fil-limitu ta' żmien mogħti, li m'għandux ikun ta' inqas minn għaxart ijiem tax-xogħol mid-data ta' meta jintbagħat, ir-rapport għandu jitqies li kien adottat mill-kumitat. F'dan il-każ l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva u l-emendi għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament mingħajr dibattitu skond l-Artikolu 150(1), it-tieni subparagrafu, (2) u (4).
Jekk ikun hemm oġġezzjoni għall-emendi minn mill-inqas wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-kumitat, l-emendi għandu jittieħed vot fuqhom fil-laqgħa tal-kumitat li jkun imiss .
3.   Jekk ikun hemm oġġezzjoni minn mill-inqas wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-kumitat, l-emendi għandu jittieħed vot fuqhom fil-laqgħa tal-kumitat li jkun imiss.
4.  L-ewwel u t-tieni sentenza ta' l-ewwel paragrafu, u l-ewwel, it-tieni u t-tielet sentenza tat-tieni paragrafu u t-tielet paragrafu għandhom japplikaw, 'mutatis mutandis', fir-rigward ta' opinjonijiet tal-kumitati skond it-tifsira ta' l-Artikolu 53.
4.  Bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-preżentazzjoni lill-Parlament, dan l-Artikolu għandu japplika, 'mutatis mutandis', fir-rigward ta' opinjonijiet tal-kumitati skond it-tifsira tal-Artikolu 53.
Emenda 48
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 51
Artikolu 51
Artikolu 51
Rapporti mhux leġislattivi
Rapporti mhux leġislattivi
1.  Meta kumitat iħejji rapport mhux leġislattiv, il-kumitat għandu jaħtar rapporteur minn fost il-membri tiegħu jew minn fost is-sostituti permanenti.
1.  Meta kumitat iħejji rapport mhux leġislattiv, il-kumitat għandu jaħtar rapporteur minn fost il-membri tiegħu jew minn fost is-sostituti permanenti.
2.   Ir-rapporteur għandu jkollu r-responsabiltà li jipprepara r-rapport tal-kumitat u li jippreżentah lill-Parlament f'isem il-kumitat.
3.  Ir-rapport tal-kumitat għandu jkun fih:
3.  Ir-rapport tal-kumitat għandu jkun fih:
(a)  mozzjoni għal riżoluzzjoni;
(a)  mozzjoni għal riżoluzzjoni;
(b)  nota spjegattiva li tinkludi dikjarazzjoni finanzjarja li tistabilixxi l-impatt finanzjarju u l-kompatibilità tiegħu mal-qafas finanzjarju plurijennali;
(b)  nota spjegattiva li tinkludi, fejn meħtieġ, dikjarazzjoni finanzjarja li tistabilixxi l-kobor tal-impatt finanzjarju li jista' jkollu r-rapport u l-kompatibilità tiegħu mal-qafas finanzjarju plurijennali;
(c)  it-testi ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li għandhom ikunu inklużi skond l-Artikolu 133(4).
(c)  it-testi ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li għandhom ikunu inklużi skond l-Artikolu 133(4).
Emenda 49
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 52
Artikolu 52
Artikolu 52
Rapporti fuq inizjattiva proprja
Rapporti fuq inizjattiva proprja
1.  Kumitat li jkollu l-ħsieb li jħejji rapport u li jippreżenta lill-Parlament mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar xi suġġett li jaqa' fi ħdan il-kompetenza tiegħu, li dwaru la kien ikkonsultat u lanqas intalab jagħti opinjoni skont l-Artikolu 201(1), jista' jagħmel dan biss bl-awtorizzazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti. Meta din l-awtorizzazzjoni ma tingħatax, għandha dejjem tingħata raġuni. Fejn is-suġġett tar-rapport ikun proposta mqiegħda fuq il-Mejda minn Membru skont l-Artikolu 46(2), l-awtorizzazzjoni tista' tiġi miċħuda biss jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 tal-Istatut tal-Membri u fl-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ma jiġux sodisfatti.
1.  Kumitat li jkollu l-ħsieb li jħejji rapport mhux leġislattiv jew rapport skont l-Artikolu 45 jew 46 dwar xi suġġett li jaqa' fi ħdan il-kompetenza tiegħu, li dwaru ma jkun sar l-ebda riferiment, jista' jagħmel dan biss bl-awtorizzazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deċiżjoni dwar talbiet għal awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti mressqa skont l-ewwel subparagrafu fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni, li hija għandha tistabilixxi.
Il-Konferenza tal-Presidenti tieħu deċiżjoni għal talbiet għal awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti skont il-paragrafu 1 fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni li għandha tistabilixxi hija stess. Jekk il-kompetenza ta' kumitat li jħejji rapport tiġi kontestata, il-Konferenza tal-Presidenti tieħu deċiżjoni fi żmien sitt ġimgħat fuq il-bażi ta' rakkomandazzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, jew, jekk ma jkun hemm ebda rakkomandazzjoni ta' dan it-tip, mill-President ta' din ta' l-aħħar. Jekk il-Konferenza tal-Presidenti tonqos milli tieħu deċiżjoni f'dak iż-żmien, ir-rakkomandazzjoni tiġi dikjarata li ġiet approvata.
1a.   Meta din l-awtorizzazzjoni ma tingħatax, għandha dejjem tingħata raġuni għaliex ma ngħatatx.
Fejn is-suġġett tar-rapport jaqa' taħt id-dritt ta' inizjattiva tal-Parlament imsemmi fl-Artikolu 45, l-awtorizzazzjoni tista' ma tingħatax biss fuq il-bażi li l-kundizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati ma jkunux ġew issodisfati.
1b.   Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 45 u fl-Artikolu 46, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deċiżjoni fi żmien xahrejn.
2.  Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li jkunu f' rapporti fuq inizjattiva proprja għandhom jiġu eżaminati mill-Parlament skond il-proċedura bi preżentazzjoni qasira stipulata fl-Artikolu 151. Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoniijiet bħal dawn għandhom ikunu ammissibbli biss biex jitqiesu fil-plenarja jekk jitqiegħdu fuq il-Mejda mir-rapporteur biex jitqies tagħrif ġdid jew minn mhux inqas minn wieħed minn kull g ħaxra tal-Membri tal-Parlament. Il-gruppi politiċi jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet alternattivi skond l-Artikolu 170(4). L-Artikoli 176 u 180 għandhom japplikaw għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-kumitat u għall-emendi li din tkun suġġetta għalihom. L-Artikolu 180 għandu japplika wkoll għall-votazzjoni waħdanija fuq mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi.
2.  Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li jitressqu lill-Parlament għandhom jiġu eżaminati skont il-proċedura bi preżentazzjoni qasira stipulata fl-Artikolu 151. Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet bħal dawn u talbiet għal votazzjonijiet maqsuma jew għal votazzjonijiet separati għandhom ikunu ammissibbli biss biex jitqiesu fil-plenarja jekk jitressqu jew mir-rapporteur biex jitqies tagħrif ġdid jew minn mhux inqas minn wieħed minn kull għaxra tal-Membri tal-Parlament. Il-gruppi politiċi jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet alternattivi skond l-Artikolu 170(4). L-Artikolu 180 għandu japplika għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-kumitat u għall-emendi li din tkun suġġetta għalihom. L-Artikolu 180 għandu japplika wkoll għall-votazzjoni waħdanija fuq mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi.
L-ewwel subparagrafu m'għandux japplika fil-każijiet fejn is-suġġett tar-rapport jikkwalifika għal dibattitu ta' prijorità fil-plenarja, fejn ir-rapport jitfassal skond id-dritt ta' inizjattiva msemmi fl-Artikoli 45 jew 46, jew fejn ir-rapport ikun ġie awtorizzat bħala rapport strateġiku9 .
2a.   Il-paragrafu 2 m'għandux japplika fil-każjijet fejn is-suġġett tar-rapport jikkwalifika għal dibattitu ta' prijorità fil-plenarja, fejn ir-rapport jitfassal skond id-dritt ta' inizjattiva msemmi fl-Artikoli 45 jew 46, jew fejn ir-rapport ikun ġie awtorizzat bħala rapport strateġiku9a.
3.   Fejn is-suġġett tar-rapport jaqa' taħt id-dritt ta' inizjattiva msemmi fl-Artikolu 45, l-awtorizzazzjoni tista' tinżamm biss fuq il-bażi li l-kundizzjonijiet stipulati fit-Trattati ma ġewx sodisfatti.
4.   Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 45 u l-Artikolu 46, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deċiżjoni fi żmien xahrejn.
__________________
__________________
9 Ara d-deċiżjoni relevanti tal-Konferenza tal-Presidenti, riprodotta fl-Anness XVII tar-Regoli ta' Proċedura.
9a Ara d-deċiżjoni rilevanti tal-Konferenza tal-Presidenti.
Emenda 50
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 53
Artikolu 53
Artikolu 53
Opinjonijiet ta' kumitati
Opinjonijiet ta' kumitati
1.  Jekk il-kumitat li quddiemu tkun tressqet għall-ewwel darba l-mistoqsija jkun jixtieq li jisma' l-fehmiet ta' kumitat ieħor, jew jekk kumitat ieħor ikun jixtieq jagħti l-fehmiet tiegħu dwar ir-rapport tal-kumitat li quddiemu tkun tressqet għall-ewwel darba l-mistoqsija, dawn il-kumitati jistgħu jitolbu lill-President biex, skond l-Artikolu 201(3), wieħed mill-kumitati jiġi nominat bħala l-kumitat responsabbli u l-ieħor bħala l-kumitat li jintalab jagħti opinjoni.
1.  Jekk il-kumitat li quddiemu tkun tressqet għall-ewwel darba l-mistoqsija jkun jixtieq li jisma' l-fehmiet ta' kumitat ieħor, jew jekk kumitat ieħor ikun jixtieq jagħti l-fehmiet tiegħu lill-kumitat li quddiemu tkun tressqet għall-ewwel darba l-mistoqsija, dawn il-kumitati jistgħu jitolbu lill-President biex, skond l-Artikolu 201(3), wieħed mill-kumitati jiġi nominat bħala l-kumitat responsabbli u l-ieħor bħala l-kumitat li jintalab jagħti opinjoni.
Il-kumitat li jagħti l-opinjoni jista' jaħtar rapporteur għal opinjoni minn fost il-membri jew is-sostituti permanenti tiegħu jew jibgħat il-fehmiet tiegħu fil-forma ta' ittra mill-president.
2.  Fil-każ ta' dokumenti ta' xorta leġislattiva skond it-tifsira ta' l-Artikolu 47(1), l-opinjoni għandha tkun tikkonsisti f'emendi għat-test li jkun tressaq quddiem il-kumitat flimkien ma', jekk ikun il-każ, ġustifikazzjonijiet qosra. Dawn il-ġustifikazzjonijiet għandhom ikunu r-responsabilità tar-rapporteur għal opinjoni u m'għandhomx jitressqu għall-vot. Jekk ikun meħtieġ, il-kumitat li jintalab opinjoni jista' jippreżenta ġustifikazzjoni qasira bil-miktub għall-opinjoni sħiħa.
2.  Meta l-opinjoni tikkonċerna proposta għal att legalment vinkolanti, hija għandha tkun tikkonsisti f'emendi għat-test li jkun tressaq quddiem il-kumitat flimkien ma', jekk ikun il-każ, ġustifikazzjonijiet qosra. Dawn il-ġustifikazzjonijiet għandhom ikunu r-responsabiltà tal-awtur tagħhom u m'għandux jittieħed vot fuqhom. Jekk ikun meħtieġ, il-kumitat li jintalab opinjoni jista' jippreżenta ġustifikazzjoni qasira bil-miktub għall-opinjoni sħiħa. Din il-ġustifikazzjoni qasira bil-miktub għandha tkun ir-responsabilità tar-rapporteur.
Fil-każ ta' testi mhux leġislattivi, l-opinjoni għandha tkun tikkonsisti f'suġġerimenti li jolqtu partijiet mill-mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata mill-kumitat responsabbli.
Meta l-opinjoni ma tkunx tikkonċerna proposta għal att legalment vinkolanti, hija għandha tkun tikkonsisti f'suġġerimenti li jolqtu partijiet mill-mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata mill-kumitat responsabbli.
Il-kumitat responsabbli għandu jivvota fuq dawn l-emendi jew suġġerimenti.
Il-kumitat responsabbli għandu jivvota fuq dawn l-emendi jew suġġerimenti.
L-opinjonijiet għandhom ikunu biss dwar dawk il-kwistjonijiet li jaqgħu taħt l-oqsma ta' responsabilità tal-kumitat li jkun qed jagħti opinjoni.
L-opinjonijiet għandhom ikunu biss dwar dawk il-kwistjonijiet li jaqgħu taħt l-oqsma ta' responsabilità tal-kumitat li jkun qed jagħti opinjoni.
3.  Il-kumitat responsabbli għandu jistabbilixxi żmien li fih il-kumitat li jintalab jagħti opinjoni għandu jagħti din l-opinjoni, biex din tiġi kkunsidrata mill-kumitat responsabbli. Kwalunkwe tibdil fil-programm imħabbar għandu jkun ikkomunikat minnufih mill-kumitat responsabbli lill-kumitat/i li jintalbu jagħtu opinjoni. Il-kumitat responsabbli m'għandux jasal għall-konklużjonijiet aħħarin tiegħu qabel ma jkun skada dak iż-żmien.
3.  Il-kumitat responsabbli għandu jistabbilixxi żmien li fih il-kumitat li jintalab jagħti opinjoni għandu jagħti din l-opinjoni, biex din tiġi kkunsidrata mill-kumitat responsabbli. Kwalunkwe tibdil fil-programm imħabbar għandu jkun ikkomunikat minnufih mill-kumitat responsabbli lill-kumitat/i li jintalbu jagħtu opinjoni. Il-kumitat responsabbli m'għandux jasal għall-konklużjonijiet aħħarin tiegħu qabel ma jkun skada dak iż-żmien.
3a.   B'mod alternattiv, il-kumitat li jagħti l-opinjoni jista' jiddeċiedi li jippreżenta l-pożizzjoni tiegħu fil-forma ta' emendi li għandhom jitqegħdu fuq il-Mejda direttament fil-kumitat responsabbli wara li jkunu ġew adottati. Dawn l-emendi għandhom jitqegħdu fuq il-Mejda mill-President jew mir-rapporteur f'isem il-kumitat.
3b.   Il-kumitat li jagħti l-opinjoni għandu jqiegħed fuq il-Mejda l-emendi msemmija fil-paragrafu 3a sal-iskadenza għall-emendi stabbilita mill-kumitat responsabbli.
4.  L-opinjonijiet kollha adottati għandhom ikunu annessi mar-rapport tal-kumitat responsabbli.
4.  L-opinjonijiet u l-emendi kollha adottati mill-kumitat li jagħti l-opinjoni għandhom ikunu annessi mar-rapport tal-kumitat responsabbli.
5.  Il-kumitat responsabbli biss jista' jqiegħed fuq il-Mejda emendi fis-seduta plenarja.
5.  Il-kumitati li jagħtu l-opinjonijiet skont dan l-Artikolu ma jistgħux iressqu emendi għall-kunsiderazzjoni mill-Parlament.
6.  Il-president u r-rapporteur għal opinjoni tal-kumitat li jintalab jagħti opinjoni għandhom ikunu mistiedna sabiex jieħdu sehem f'kapaċità konsultattiva fil-laqgħat tal-kumitat responsabbli, sa fejn dawn il-laqgħat ikunu dwar il-kwistjoni ta' interess komuni.
6.  Il-president u r-rapporteur għal opinjoni tal-kumitat li jintalab jagħti opinjoni għandhom ikunu mistiedna sabiex jieħdu sehem f'kapaċità konsultattiva fil-laqgħat tal-kumitat responsabbli, sa fejn dawn il-laqgħat ikunu dwar il-kwistjoni ta' interess komuni.
Emenda 51
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 54
Artikolu 54
Artikolu 54
Proċedura b'kumitati assoċjati
Proċedura ta' kumitati assoċjati
Meta titressaq kwistjoni ta’ kompetenza quddiem il-Konferenza tal-Presidenti skont l-Artikoli 201(2) jew 52, u l-Konferenza tal-Presidenti tqis li, fuq il-bażi ta' l-Anness VI, il-kwistjoni taqa' kważi b'mod indaqs taħt il-kompetenza ta' żewġ kumitati jew aktar, jew li partijiet differenti tal-kwistjoni jaqgħu taħt il-kompetenza ta' żewġ kumitati jew aktar, l-Artikolu 53 għandu japplika b'dawn id-dispożizzjonijiet miżjuda li ġejjin:
1.   Meta titressaq kwistjoni ta’ kompetenza quddiem il-Konferenza tal-Presidenti skont l-Artikoli 201a, u l-Konferenza tal-Presidenti tqis li, fuq il-bażi tal-Anness VI, il-kwistjoni taqa' kważi b'mod indaqs taħt il-kompetenza ta' żewġ kumitati jew aktar, jew li partijiet differenti tal-kwistjoni jaqgħu taħt il-kompetenza ta' żewġ kumitati jew aktar, l-Artikolu 53 għandu japplika b'dawn id-dispożizzjonijiet miżjuda li ġejjin:
–  il-programm għandu jkun miftiehem bejn il-kumitati kkonċernati flimkien;
–  il-programm għandu jiġi miftiehem bejn il-kumitati kkonċernati flimkien;
–  ir-rapporteur u r-rapporteurs għal opinjoni għandhom iżommu lil xulxin mgħarrfa u għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jilħqu qbil dwar it-testi li huma jipproponu lill-kumitati tagħhom u dwar il-pożizzjoni tagħhom dwar l-emendi;
–  ir-rapporteur u r-rapporteurs għal opinjoni għandhom iżommu lil xulxin mgħarrfa u għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jilħqu qbil dwar it-testi li huma jipproponu lill-kumitati tagħhom u dwar il-pożizzjoni tagħhom dwar l-emendi;
–  il-presidenti tal-kumitati, ir-rapporteur u r-rapporteurs għal opinjoni kkonċernati għandhom jidentifikaw flimkien l-oqsma tat-test li jaqgħu taħt il-kompetenzi esklużivi jew konġunti tagħhom u jilħqu qbil dwar l-arranġamenti preċiżi għall-koperazzjoni tagħhom. Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil dwar id-delimitazzjoni tal-kompetenzi il-kwistjoni għandha titressaq, fuq talba ta' wieħed mill-kumitati involuti, quddiem il-Konferenza tal-Presidenti, li tista' tiddeċiedi dwar il-kwistjoni tal-kompetenzi rispettivi jew tiddeċiedi li għandha tapplika l-proċedura b'laqgħat ta' kumitati konġunti skont l-Artikolu 55; it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 201(2) għandu japplika mutatis mutandis;
–  il-presidenti tal-kumitati, ir-rapporteur u r-rapporteurs għal opinjoni kkonċernati huma marbuta bil-prinċipju ta’ kooperazzjoni tajba u sinċiera u għandhom jidentifikaw flimkien l-oqsma tat-test li jaqgħu taħt il-kompetenzi esklużivi jew maqsuma tagħhom u jilħqu qbil dwar l-arranġamenti preċiżi għall-koperazzjoni tagħhom. Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil dwar id-delimitazzjoni tal-kompetenzi il-kwistjoni għandha titressaq, fuq talba ta' wieħed mill-kumitati involuti, quddiem il-Konferenza tal-Presidenti, li tista' tiddeċiedi dwar il-kwistjoni tal-kompetenzi rispettivi jew tiddeċiedi li għandha tapplika l-proċedura b'laqgħat ta' kumitati konġunti skont l-Artikolu 55. Dik id-deċiżjoni għandha tittieħed f'konformità mal-proċedura u sal-iskadenza stabbilita fl-Artikolu 201a.
–  il-kumitat responsabbli għandu jaċċetta mingħajr votazzjoni emendi minn kumitat assoċjat meta dawn ikunu dwar kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza esklussiva tal-kumitat assoċjat. Jekk l-emendi dwar kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza konġunta tal-kumitat responsabbli u ta' kumitat assoċjat jiġu miċħuda mill-kumitat responsabbli, il-kumitat assoċjat jista' jqiegħed dawk l-emendi direttament fuq il-Mejda fil-plenarja;
–  il-kumitat responsabbli għandu jaċċetta mingħajr votazzjoni emendi minn kumitat assoċjat meta dawn ikunu dwar kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza esklussiva tal-kumitat assoċjat. Jekk il-kumitat responsabbli jonqos milli jirrispetta l-kompetenza esklussiva tal-kumitat assoċjat, il-kumitat assoċjat jista’ jqiegħed fuq il-Mejda emendi direttament fil-plenarja. Jekk l-emendi dwar kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza maqsuma tal-kumitat responsabbli u ta' kumitat assoċjat ma jiġux adottati mill-kumitat responsabbli, il-kumitat assoċjat jista' jqiegħed dawk l-emendi direttament fuq il-Mejda fil-plenarja;
–  fil-każ li jkun hemm proċedura ta' konċiljazzjoni fuq il-proposta, id-delegazzjoni tal-Parlament għandha tinkludi lir-rapporteur ta' kwalunkwe kumitat assoċjat.
–  fil-każ li jkun hemm proċedura ta' konċiljazzjoni fuq il-proposta, id-delegazzjoni tal-Parlament għandha tinkludi lir-rapporteur ta' kwalunkwe kumitat assoċjat.
Il-formulazzjoni ta' dan l-Artikolu ma tqiegħed ebda limiti għall-applikabilità tiegħu. Talbiet għall-applikazzjoni tal-proċedura b'kumitati assoċjati dwar rapporti mhux leġislattivi imsejsa fuq l-Artikolu 52(1) u l-Artikolu 132(1) u (2) huma ammissibbli.
Il-proċedura b'kumitati assoċjati stabbilita f'dan l-Artikolu m'għandhiex tapplika bi rbit mar-rakkomandazzjoni li jkun għandha tiġi adottata mill-kumitat responsabbliskont l-Artikolu 99.
Id-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti li tiġi applikata l-proċedura b'kumitati assoċjati tapplika fl-istadji kollha tal-proċedura in kwistjoni.
Id-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti li tiġi applikata l-proċedura b'kumitati assoċjati tapplika fl-istadji kollha tal-proċedura in kwistjoni.
Il-jeddijiet marbuta mal-istatus ta' "kumitat resonsabbli" għandhom jitwettqu mill-kumitat ewlieni. Fit-twettiq ta' dawn il-jeddijiet, il-kumitat ewlieni għandu jirrispetta l-prerogattivi tal-kumitat assoċjat, b'mod partikolari l-obbligu ta' kooperazzjoni leali fir-rigward tal-kalendarju u l-jedd tal-kumitat assoċjat li jiddetermina l-emendi li jiġu ppreżentati lill-Parlament fil-qasam ta' kompetenza esklussiva tiegħu.
Il-jeddijiet marbuta mal-istatus ta' "kumitat resonsabbli" għandhom jitwettqu mill-kumitat ewlieni. Fit-twettiq ta' dawn il-jeddijiet, il-kumitat ewlieni għandu jirrispetta l-prerogattivi tal-kumitat assoċjat, b'mod partikolari l-obbligu ta' kooperazzjoni leali fir-rigward tal-kalendarju u l-jedd tal-kumitat assoċjat li jiddetermina l-emendi li jiġu ppreżentati lill-Parlament fil-qasam ta' kompetenza esklussiva tiegħu.
Fil-każ li l-kumitat ewlieni ma jagħrafx il-prerogattivi tal-kumitat assoċjat, id-deċiżjonijiet meħuda minn tal-ewwel jibqgħu validi, imma tal-aħħar ikun jista' jqiegħed l-emendi direttament fuq il-Mejda fil-plenarja, fil-limiti tal-kompetenzi esklussivi tiegħu.
1a.   Il-proċedura stabbilita f'dan l-Artikolu m'għandhiex tapplika għar-rakkomandazzjonijiet li jkunu se jiġu adottati mill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 99.
Emenda 52
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 55
Artikolu 55
Artikolu 55
Proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati
Proċedura ta’ kumitat konġunt
1.  Meta tiġi riferita lilha kwistjoni ta' kompetenza skont l-Artikolu 201(2), il-Konferenza tal-Presidenti tista' tiddeċiedi li għandha tiġi applikata l-proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati u b'votazzjoni konġunta jekk:
1.  Meta tiġi riferita lilha kwistjoni ta' kompetenza skont l-Artikolu 201a, il-Konferenza tal-Presidenti tista' tiddeċiedi li għandha tiġi applikata l-proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati u b'votazzjoni konġunta jekk:
–  il-kwistjoni taqa', skont l-Anness VI, b'mod inseparabbli taħt il-kompetenzi ta' aktar minn kumitat wieħed, u and
–  il-kwistjoni taqa', skont l-Anness VI, b'mod inseparabbli taħt il-kompetenzi ta' aktar minn kumitat wieħed, u u
–  hija tkun tal-fehma li l-kwistjoni hija ta' importanza maġġuri.
–  hija tkun tal-fehma li l-kwistjoni hija ta' importanza maġġuri.
2.  F'dak il-każ, ir-rapporteurs rispettivi għandhom ifasslu abbozz ta' rapport uniku, li għandu jkun eżaminat u li għandha ssir votazzjoni dwaru mill-kumitati involuti fil-laqgħat konġunti li jiġu ppreseduti b'mod konġunt mill-presidenti tal-kumitati involuti.
2.  F'dak il-każ, ir-rapporteurs rispettivi għandhom ifasslu abbozz ta' rapport uniku, li għandu jkun eżaminat u li għandha ssir votazzjoni dwaru mill-kumitati involuti fil-laqgħat konġunti li jiġu ppreseduti b'mod konġunt mill-presidenti tal-kumitati involuti.
Fl-istadji kollha tal-proċedura, id-drittijiet relatati mal-istatus ta' kumitat kompetenti ma jistgħux jiġu eżerċitati mill-kumitati involuti ħlief meta jaġixxu b'mod konġunt. Il-kumitati involuti jistgħu jistabbilixxu gruppi ta' ħidma biex jitħejjew il-laqgħat u l-votazzjonijiet.
Fl-istadji kollha tal-proċedura, id-drittijiet relatati mal-istatus ta' kumitat kompetenti ma jistgħux jiġu eżerċitati mill-kumitati involuti ħlief meta jaġixxu b'mod konġunt. Il-kumitati involuti jistgħu jistabbilixxu gruppi ta' ħidma biex jitħejjew il-laqgħat u l-votazzjonijiet.
3.  Fit-tieni qari tal-proċedura leġislattiva ordinarja, il-pożizzjoni tal-Kunsill tiġi e żaminata waqt laqgħa konġunta tal-kumitati kkonċernati li, fin-nuqqas ta' qbil bejn il-presidenti ta' dawn il-kumitati, issir nhar l-Erbgħa tal-ewwel ġimgħa prevista għal-laqgħat tal-organi parlamentari wara li tiġi kkomunikata l-pożizzjoni tal-Kunsill lill-Parlament. Fin-nuqqas ta' qbil dwar is-sejħa ta' laqgħa ulterjuri, din tissejjaħ mill-president tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati. Il-votazzjoni dwar r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari issir f'laqgħa konġunta fuq il-bażi ta' abbozz konġunt imħejji mir-rapporteurs rispettivi tal-kumitati kkonċernati jew, fin-nuqqas ta' abbozz konġunt, tal-emendi preżentati fil-kumitati kkonċernati.
3.  Fit-tieni qari tal-proċedura leġislattiva ordinarja, il-pożizzjoni tal-Kunsill tiġi e żaminata waqt laqgħa konġunta tal-kumitati kkonċernati li, fin-nuqqas ta' qbil bejn il-presidenti ta' dawn il-kumitati, issir nhar l-Erbgħa tal-ewwel ġimgħa prevista għal-laqgħat tal-organi parlamentari wara li tiġi kkomunikata l-pożizzjoni tal-Kunsill lill-Parlament. Fin-nuqqas ta' qbil dwar is-sejħa ta' laqgħa ulterjuri, din tissejjaħ mill-president tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati. Il-votazzjoni dwar r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari issir f'laqgħa konġunta fuq il-bażi ta' abbozz konġunt imħejji mir-rapporteurs rispettivi tal-kumitati kkonċernati jew, fin-nuqqas ta' abbozz konġunt, tal-emendi preżentati fil-kumitati kkonċernati.
Fit-tielet qari tal-proċedura leġislattiva ordinarja, il-presidenti u r-rapporteurs tal-kumitati kkonċernati jkunu ex officio membri tad-delegazzjoni fil-kumitat ta' konċiljazzjoni.
Fit-tielet qari tal-proċedura leġislattiva ordinarja, il-presidenti u r-rapporteurs tal-kumitati kkonċernati jkunu ex officio membri tad-delegazzjoni fil-kumitat ta' konċiljazzjoni.
Dan l-Artikolu jista' jiġi applikat għall-proċedura li twassal għal rakkomandazzjoni għall-approvazzjoni jew għaċ-ċaħda tal-konklużjoni ta' ftehima internazzjonali skont l-Artikoli 108(5) u 99(1) kemm-il darba jkunu sodisfati l-kundizzjonijiet fih stipulati.
Emenda 53
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 56
Artikolu 56
Artikolu 52a
Abbozzar tar-rapporti
Abbozzar tar-rapporti
-1.   Ir-rapporteur għandu jkollu r-responsabiltà li jipprepara r-rapport tal-kumitat u li jippreżentah lill-Parlament f'isem il-kumitat.
1.  In-nota spjegattiva għandha taqa' taħt ir-responsabilità tar-rapporteur u m'għandux jittieħed vot fuqha. Madankollu, din għandha tkun taqbel mat-test tal-mozzjoni għal risoluzzjoni kif adottata u ma kwalunkwe emendi proposti mill-kumitat. Jekk ma jkunx hekk, il-president tal-kumitat jista' jħassar in-nota spjegattiva.
1.  In-nota spjegattiva għandha taqa' taħt ir-responsabilità tar-rapporteur u m'għandux jittieħed vot fuqha. Madankollu, din għandha tkun taqbel mat-test tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni kif adottata u ma kwalunkwe emendi proposti mill-kumitat. Jekk ma jkunx hekk, il-president tal-kumitat jista' jħassar in-nota spjegattiva.
2.  Ir-rapport għandu jagħti r-riżultat tal-vot meħud fuq ir-rapport fis-sħuħija tiegħu. Barra minn hekk, jekk mhux inqas minn terz tal-membri preżenti hekk jitolbu meta jittieħed il-vot, ir-rapport għandu jindika kif ivvota kull membru.
2.  Ir-rapport għandu jagħti r-riżultat tal-vot meħud fuq ir-rapport fis-sħuħija tiegħu u għandu jindika f'konformità mal-Artikolu 208(3) kif kull membru jkun ivvota.
3.  Meta l-opinjoni tal-kumitat ma tkunx unanima, ir-rapport għandu jagħti wkoll ġabra fil-qosor ta' l-opinjoni tal-minoranza. Opinjonijiet tal-minoranza għandhom ikunu espressi meta jittieħed il-vot fuq it-test sħiħ, u jistgħu, fuq talba ta' l-awturi, ikunu s-suġġett ta' dikjarazzjoni bil-miktub li ma tkunx itwal minn 200 kelma, u li tkun annessa man-nota spjegattiva.
3.  Il-pożizzjonijiet tal-minoranza jistgħu jiġu espressi meta jittieħed il-vot fuq it-test sħiħ, u jistgħu, fuq talba tal-awturi tagħhom, ikunu s-suġġett ta' dikjarazzjoni bil-miktub li ma tkunx itwal minn 200 kelma, u li tkun annessa man-nota spjegattiva.
Il-president tal-kumitat għandu jsolvi kwalunkwe nuqqas ta' ftehim li jista' jinqala' bħala riżultat ta' l-applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet.
Il-president tal-kumitat għandu jsolvi kwalunkwe nuqqas ta' ftehim li jista' jinqala' bħala riżultat tal-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu.
4.  Fuq proposta mill-bureau tiegħu, kumitat jista' jiffissa limitu ta' żmien li fih ir-rapporteur ikollu jippreżenta l-abbozz tar-rapport tiegħu. Dan il-limitu ta' żmien jista' jittawwal jew jista' jinħatar rapporteur ieħor.
4.  Fuq proposta mill-president tiegħu, kumitat jista' jiffissa skadenza li fiha r-rapporteur ikollu jippreżenta l-abbozz tar-rapport tiegħu. Din l-iskadenza tista' tittawwal jew jista' jinħatar rapporteur ieħor.
5.  Malli jiskadi ż-żmien, il-kumitat jista' jagħti struzzjonijiet lill-president tiegħu sabiex jitlob li l-kwistjoni mressqa quddiemu titqiegħed fl-aġenda ta' waħda mis-seduti tal-Parlament li jkun imiss. Id-dibattiti jistgħu imbagħad jitmexxew fuq il-bażi ta' rapport bil-fomm mill-kumitat konċernat.
5.  Malli jiskadi t-terminu, il-kumitat jista' jagħti struzzjonijiet lill-president tiegħu sabiex jitlob li l-kwistjoni mressqa quddiemu titqiegħed fl-aġenda ta' waħda mis-seduti tal-Parlament li jkun imiss. Id-dibattiti u l-votazzjonijiet jistgħu imbagħad jitmexxew fuq il-bażi ta' rapport bil-fomm mill-kumitat konċernat.
(Dan l-Artikolu kif emendat għandu jitpoġġa qabel l-Artikolu 53)
Emenda 54
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 3 – titolu
KAPITOLU 3
KAPITOLU 3
L-EWWEL QARI
PROĊEDURA LEĠISLATTIVA ORDINARJA
Emenda 55
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 3 – taqsima 1 (ġdida)
TAQSIMA 1
L-EWWEL QARI
Emenda 56
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 3 – sottotitolu 1
Stadju tal-Kumitat
imħassar
Emenda 57
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 57
Artikolu 57
imħassar
Modifika ta' proposta għal att leġislattiv
1.   Jekk il-Kummissjoni tinforma lill-Parlament jew jekk il-kumitat responsabbli jinduna b'xi mod ieħor li l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li timmodifika l-proposta tagħha, il-kumitat responsabbli għandu jipposponi l-eżaminazzjoni tal-każ sakemm jirċievi l-proposta l-ġdida jew l-emendi tal-Kummissjoni.
2.   Jekk il-Kunsill jimmodifika sostanzjalment il-proposta għal att leġislattiv, għandhom jiġu applikati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 63.
Emenda 58
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 58
Artikolu 58
imħassar
Pożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-Kunsill dwar emendi
1.   Qabel ma jgħaddi għall-votazzjoni aħħarija dwar proposta għal att leġislattiv, il-kumitat responsabbli għandu jitlob lill-Kummissjoni biex tiddikjara l-pożizzjoni tagħha dwar l-emendi għall-proposta adottata mill-kumitat, u jitlob lill-Kunsill biex jagħmel l-osservazzjonijiet tiegħu.
2.   Jekk il-Kummissjoni ma tkunx f'pożizzjoni li tagħmel stqarrija simili, jew jekk tiddikjara li mhix preparata li taċċetta l-emendi kollha adottati mill-kumitat responsabbli, il-kumitat jista' jipposponi l-votazzjoni aħħarija.
3.   Jekk ikun il-każ, il-pożizzjoni tal-Kummissjoni għandha tiġi inkluża fir-rapport.
Emenda 59
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 3 – sottotitolu 2
Stadju tas-seduta plenarja
imħassar
Emenda 60
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 59
Artikolu 59
Artikolu 59
Konklużjoni tal-ewwel qari
Votazzjoni fil-Parlament – l-ewwel qari
-1.   Il-Parlament jista' japprova, jemenda jew jiċħad l-abbozz ta' att leġislattiv.
1.  Il-Parlament għandu jeżamina l-proposta għal att leġislattiv fuq il-bażi ta' rapport imħejji mill-kumitat responsabbli skond l-Artikolu 49.
1.  Il-Parlament għandu l-ewwel jivvota fuq kwalunkwe proposta għaċ-ċaħda immedjata tal-abbozz ta' att leġislattiv li jkun tqiegħed fuq il-Mejda bil-miktub mill-kumitat responsabbli, grupp politiku jew mill-inqas 40 Membru.
Jekk il-proposta għaċ-ċaħda tiġi adottata, il-President għandu jitlob lill-istituzzjoni li minnha toriġina l-proposta biex tirtira l-abbozz ta’ att leġislattiv.
Jekk l-istituzzjoni li minnha toriġina l-proposta tagħmel dan, il-President għandu jiddikjara l-proċedura magħluqa.
Jekk l-istituzzjoni li minnha toriġina l-proposta ma tirtirax l-abbozz ta’ att leġislattiv, il-President għandu jħabbar li l-ewwel qari tal-Parlament huwa magħluq, ħlief jekk, fuq proposta tal-President jew tar-rapporteur tal-kumitat responsabbli jew ta' grupp politiku jew ta' mill-inqas 40 Membru, il-Parlament jiddeċiedi li jirriferi l-kwistjoni lura lill-kumitat responsabbli għal rikonsiderazzjoni.
Jekk il-proposta għaċ-ċaħda ma tiġix adottata, il-Parlament għandu mbagħad jipproċedi skont il-paragrafi 1a sa 1c.
1a.   Kull ftehim proviżorju mqiegħed fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 73d(4), għandu jingħata prijorità fil-votazzjoni u għandu jitressaq għal votazzjoni waħdanija, sakemm, fuq talba ta' grupp politiku jew ta' mill-inqas 40 Membru, il-Parlament ma jiddeċidix li jipproċedi bil-votazzjoni fuq l-emendi bi qbil mal-paragrafu 1b. F'dan il-każ, il-Parlament għandu jiddeċiedi wkoll jekk il-votazzjoni fuq l-emendi għandhiex issir minnufih. Jekk le, il-Parlament għandu jistabbilixxi skadenza ġdida għat-tressiq tal-emendi u l-votazzjoni għandha ssir f'seduta suċċessiva.
Jekk, b'votazzjoni waħdanija, il-ftehim proviżorju jiġi adottat, il-President għandu jħabbar li l-ewwel qari tal-Parlament ġie konkluż.
Jekk, b'votazzjoni waħdanija, il-ftehim proviżorju jonqos milli jiżgura l-maġġoranza tal-voti mitfugħa, il-President għandu jistabbilixxi skadenza ġdida għall-emendi għall-abbozz ta' att leġislattiv. Dawn l-emendi mbagħad għandhom jitpoġġew għal votazzjoni f'seduta suċċessiva biex il-Parlament jikkonkludi l-ewwel qari tiegħu.
1b.   Ħlief fejn proposta għal ċaħda tkun ġiet adottata skont il-paragrafu 1 jew ftehim proviżorju jkun ġie adottat skont il-paragrafu 1a, kull emenda għall-abbozz ta’ att leġislattiv għandu mbagħad jittieħed vot fuqha, inkluż, fejn applikabbli, partijiet individwali tal-ftehim proviżorju, meta jkunu saru talbiet għal votazzjonijiet maqsuma jew separati jew ikunu tressqu emendi li jikkompetu.
Qabel il-votazzjoni fuq l-emendi, il-President jista' jitlob lill-Kummissjoni sabiex tiddikjara l-pożizzjoni tagħha u jista' jitlob lill-Kunsill sabiex jagħmel il-kummenti tiegħu.
Wara li tkun saret il-votazzjoni fuq dawk l-emendi, il-Parlament għandu jivvota fuq l-abbozz ta’ att leġislattiv kollu kemm hu, emendat jew le.
Jekk l-abbozz ta’ att leġislattiv kollu, emendat jew le, jiġi adottat, il-President għandu jħabbar li l-ewwel qari jkun ġie konkluż, sakemm, fuq proposta tal-President jew tar-rapporteur tal-kumitat responsabbli, jew ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn 40 Membru, il-Parlament ma jiddeċidix li jirreferi l-kwistjoni lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali bi qbil mal-Artikoli 59a, 73a u 73d.
Jekk l-abbozz tal-att leġislattiv kollu, kif emendat jew le, jonqos milli jiżgura maġġoranza tal-voti mitfugħa, il-President għandu jħabbar li l-ewwel qari jkun ġie konkluż, sakemm, fuq proposta tal-President jew tar-rapporteur tal-kumitat responsabbli, jew ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn 40 Membru, il-Parlament ma jiddeċidix li jirreferi l-kwistjoni lura lill-kumitat responsabbli għal rikonsiderazzjoni.
1c.   Wara l-votazzjonijiet li jittieħdu skont il-paragrafi 1 sa 1b, u l-votazzjonijiet li mbagħad jittieħdu fuq l-emendi għall-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva rigward talbiet proċedurali, jekk ikun hemm, ir-riżoluzzjoni leġislattiva għandha titqies li ġiet adottata. Jekk ikun hemm bżonn, ir-riżoluzzjoni leġislattiva għandha tiġi modifikata, skont l-Artikolu 193(2), sabiex tirrifletti r-riżultat tal-votazzjonijiet li jittieħdu skont il-paragrafi 1 sa 1b.
It-test tar-riżoluzzjoni leġislattiva u tal-pożizzjoni tal-Parlament għandhom jitressqu, mill-President, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll, fejn l-abbozz ta' att leġislattiv joriġina minnhom, lill-grupp ta' Stati Membri, lill-Qorti tal-Ġustizzja jew lill-Bank Ċentrali Ewropew.
2.   Il-Parlament għandu l-ewwel jivvota fuq l-emendi għall-proposta li dwarha jkun ir-rapport tal-kumitat responsabbli, imbagħad fuq il-proposta, emendata jew le, imbagħad fuq l-emendi għall-abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva, imbagħad fuq l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva fis-sħuħija tagħha, li għandu jkun fiha biss stqarrija dwar jekk il-Parlament japprovax, jiċħadx jew jipproponix emendi għall-proposta għal att leġislattiv u kwalunkwe talbiet proċedurali.
L-ewwel qari jiġi konkluż jekk jiġi adottat l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva. Jekk il-Parlament ma jadottax ir-riżoluzzjoni leġislattiva, il-proposta għandha tiġi referuta lura lill-kumitat responsabbli.
Kull rapport imqiegħed fuq il-Mejda skond il-proċedura leġislattiva għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti 39, 47 u 49. Kull mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġislattiva imqiegħda fuq il-Mejda minn kumitat għandha ssir skond il-proċeduri ta' referenza kif stipulat fl-Artikoli 52 jew 201.
3.  It-test tal-proposta kif approvat mill-Parlament u r-riżoluzzjoni li takkumpanjah għandhom jintbagħtu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni mill-President bħala l-pożizzjoni tal-Parlament.
Emenda 61
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 59a (ġdid)
Artikolu 59a
Riferiment lura lill-kumitat responsabbli
Jekk skont l-Artikolu 59, il-kwistjoni tiġi riferuta lura lill-kumitat responsabbli biex terġa' tiġi eżaminata jew għal negozjati interistituzzjonali bi qbil mal-Artikoli 73a u 73d, il-kumitat responsabbli għandu, oralment jew bil-miktub, jirrapporta lill-Parlament fi żmien erba' xhur, liema perjodu jista' jiġi estiż b'deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti.
Wara riferiment lura lill-kumitat, il-kumitat ewlieni għandu, qabel ma jieħu deċiżjoni dwar il-proċedura, jippermetti li kumitat assoċjat, kif jipprevedi l-Artikolu 54, jagħmel għażliet dwar l-emendi li huma rilevanti għall-kompetenza esklussiva tiegħu, u b'mod partikolari l-għażla ta' emendi li għandhom jiġu ppreżentati mill-ġdid fil-plenarja.
Xejn ma jipprevjeni lill-Parlament milli jiddeċiedi li jagħmel, jekk ikun il-każ, dibattitu ta' konklużjoni wara r-rapport mill-kumitat responsabbli li għalih tkun ġiet irriferuta lura l-kwistjoni
(L-aħħar żewġ paragrafi huma mdaħħla bħala interpretazzjonijiet)
Emenda 62
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 60
Artikolu 60
imħassar
Ċaħda ta' proposta tal-Kummissjoni
1.   Jekk proposta tal-Kummissjoni ma jirnexxilhiex tikseb il-maġġororanza tal-voti mitfugħa jew jekk tkun ġiet adottata mozzjoni għaċ-ċaħda tagħha, li tista’ titqiegħed fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru, il-President għandu, qabel ma l-Parlament jivvota fuq l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva, jitlob lill-Kummissjoni biex tirtira l-proposta.
2.   Jekk il-Kummissjoni tirtira l-proposta tagħha, il-President għandu jiddikjara li l-proċedura ngħalqet u għandu jinforma lill-Kunsill b'dan.
3.   Jekk il-Kummissjoni ma tirtirax il-proposta tagħha, il-Parlament għandu jirreferi l-kwistjoni lura lill-kumitat responsabbli mingħajr ma ssir il-votazzjoni fuq l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva, ħlief jekk il-Parlament, wara proposta tal-president jew ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli jew ta’ xi grupp politiku jew ta’ mhux inqas minn erbgħin Membru, jgħaddi għall-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva.
Fil-każ li l-proposta tiġi rreferuta lura lill-kumitat, il-kumitat responsabbli għandu jiddeċiedi dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita u għandu jirraporta lura lill-Parlament, bil-fomm jew bil-miktub, fi żmien stabbilit mill-Parlament li ma jistax ikun itwal minn xahrejn.
Wara referenza lura lill-kumitat skont il-paragrafu 3, il-kumitat ewlieni għandu, qabel ma jieħu id-deċiżjoni tiegħu dwar il-proċedura, jippermetti li kumitat assoċjat skont l-Artikolu 54 jagħmel l-għażliet tiegħu dwar l-emendi li huma rilevanti għall-kompetenza esklussiva tiegħu, b'mod partikolari l-għażla ta' emendi li għandhom jiġu ppreżentati mill-ġdid lill-Parlament.
L-iskadenza stabbilita skont it-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3 għandha tapplika għat-tqegħid fuq il-Mejda, bil-fomm jew bil-miktub, tar-rapport tal-kumitat reponsabbli. Dan ma jaffettwax l-istabbiliment mill-Parlament tal-mument opportun sabiex jitkompla l-eżami tal-proċedura in kwistjoni.
4.   Jekk il-kumitat responsabbli ma jkunx jista' jirrapporta lura sad-data ta' l-iskadenza, għandu jitlob referenza lura lill-kumitat skond l-Artikolu 188(1). Jekk ikun meħtieġ, il-Parlament jista' jistabbilixxi data ta' skadenza ġdida skond l-Artikolu 188(5). Jekk it-talba tal-kumitat ma tiġix aċċettata, il-Parlament għandu jgħaddi għall-votazzjoni fuq l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva.
Emenda 63
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 61
Artikolu 61
imħassar
Addozzjoni ta' emendi għal proposta tal-Kummissjoni
1.   Meta proposta tal-Kummissjoni tiġi approvata fis-sħuħija tagħha, imma fuq bażi ta' emendi li wkoll ikunu ġew adottati, il-votazzjoni fuq l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva għandha tiġi posposta sa meta l-Kummissjoni tistqarr il-pożizzjoni tagħha fuq kull emenda tal-Parlament.
Jekk il-Kummissjoni ma tkunx f'qagħda li tagħmel dan it-tip ta' stqarrija fi tmiem il-votazzjoni il-Parlament fuq il-proposta tagħha, għandha tinforma lill-President jew lill-kumitat responsabbli dwar meta tkun tista' tagħmel dan; il-proposta għandha mbagħad titqiegħed fl-abbozz ta' l-aġenda ta' l-ewwel seduta parzjali li jkun imiss.
2.   Jekk il-Kummissjoni tħabbar li ma jkollhiex il-ħsieb li tadotta l-emendi kollha tal-Parlament, ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli jew, fin-nuqqas tiegħu, il-president tal-kumitat responsabbli għandu jagħmel proposta formali lill-Parlament dwar jekk għandhiex titkompla l-votazzjoni fuq l- abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva. Qabel jippreżenta din il-proposta, ir-rapporteur jew il-president tal-kumitat responsabbli jistgħu jitolbu lill-President sabiex jissospendi l-eżami tal-punt imqajjem.
Jekk il-Parlament jiddeċiedi li jipposponi l-votazzjoni, il-punt imqajjem jitqies li ġie mgħoddi lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa jiġi eżaminat.
F'dan il-każ, il-kumitat responsabbli għandu jirraporta lura lill-Parlament, oralment jew bil-miktub, fi żmien stabbilit mill-Parlament li ma jistax ikun itwal minn xahrejn.
Jekk il-kumitat responsabbli ma jkunx jista' jirrapporta lura sad-data ta' skadenza, għandha tiġi applikata l-proċedura stipulata fl-Artikolu 60(4).
Huma biss l-emendi li jkunu tqiegħdu fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli u li jfittxu li jintlaħaq kompromess mal-Kummissjoni li għandhom ikunu ammissibbli f'dan l-stadju.
Xejn ma jipprevjeni lill-Parlament milli jiddeċiedi li jagħmel, jekk ikun il-każ, dibattitu ta’ konklużjoni wara r-rapport mill-Kumitat responsabbli li għaliha tkun ġiet irriferita lura l-kwistjoni.
3.   L-applikazzjoni tal-paragrafu 2 ma teskludix il-possibiltà li titqiegħed fuq il-Mejda talba għar-riferenza minn Membri oħra skond l-Artikolu 188.
Kumitat li lilu jkun ġie referut każ lura, skond il-paragrafu 2, għandu qabel kollox, skond il-kundizzjonijiet tal-mandat li l-paragrafu hawn imsemmi jassenjalu, jirrapporta sad-data ta' skadenza mogħtija u, fejn ikun xieraq, iqiegħed fuq il-Mejda emendi li jfittxu li jintlaħaq kompromess mal-Kummissjoni, iżda mhux li jerġgħu jiġu eżaminati d-dispożizzjonijiet kollha approvati mill-Parlament.
Madankollu, f' dawn it-termini ta' referenza, minħabba l-effett ta' sospensjoni fuq il-każ meta jiġi mgħoddi lura, il-kumitat ikollu iktar libertà u jista', fejn iħoss il-bżonn biex jintlaħaq kompromess, jipproponi li jerġa' jeżamina fil-Parlament dawk id-dispożizzjonijiet li kisbu vot favorevoli.
F'każi bħal dawn, peress li l-uniċi emendi li jistgħu jitressqu mill-kumitat huma dawk l-emendi li jfittxu li jintlaħaq kompromess, u bil-għan li tiġi mħarsa s-sovranità tal-Parlament, ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jiddikjara b'mod ċar liema minn dawk id-dispożizzjonijiet diġà approvati jaqgħu jekk l-emendi proposti jiġu adottati.
Emenda 64
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 3 – sottotitolu 3
Proċedura ta' segwitu
imħassar
Emenda 65
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 62
Artikolu 62
imħassar
Segwitu għall-pożizzjoni tal-Parlament
1.   Fiż-żmien li jiġi wara li l-Parlament ikun adotta il-pożizzjoni tiegħu dwar xi proposta mill-Kummissjoni, il-president u r-rapporteur tal-kumitat responsabbli għandhom isegwu l-progress tal-proposta fil-kors tal-proċedura li twassal għall-adozzjoni tagħha mill-Kunsill, b'mod partikolari sabiex jiżguraw li l-impenji meħuda mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni lejn il-Parlament fir-rigward tal-pożizzjoni tiegħu jkunu osservati kif jixraq.
2.   Il-kumitat responsabbli jista` jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex jiddiskuti l-kwistjoni magħhom.
3.   F'kull stadju tal-proċedura ta' segwitu il-kumitat responsabbli jista', jekk iqis li jkun meħtieġ, iqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal risoluzzjoni skond dan l-Artikolu li tirrakkomanda li l-Parlament:
jitlob lill-Kummissjoni sabiex tirtira l-proposta tagħha, jew
jitlob lill-Kummissjoni jew lill-Kunsill biex jirreferu l-kwistjoni mill-ġdid lill-Parlament skond l-Artikolu 63, jew jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta ġdida, jew
jiddeċiedi li jieħu kull azzjoni oħra li jqis li tkun xierqa.
Din il-mozzjoni għandha titqiegħed fl-abbozz ta' l-aġenda tas-sessjoni parzjali li taħbat wara d-deċiżjoni mill-kumitat.
Emenda 66
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 63
Artikolu 63
Artikolu 63
Referenza mill-ġdid lill-Parlament
Riferiment mill-ġdid lill-Parlament
Proċedura leġislattiva ordinarja
1.  Il-President għandu, fuq talba tal-kumitat responsabbli, jitlob lill-Kummissjoni sabiex terġa' tirreferi l-proposta tagħha lill-Parlament:
1.  Il-President għandu, fuq talba tal-kumitat responsabbli, jitlob lill-Kummissjoni sabiex terġa' tirreferi l-proposta tagħha lill-Parlament meta:
–   meta l-Kummissjoni tirtira l-proposta inizjali tagħha wara li l-Parlament ikun adotta l-pożizzjoni tiegħu sabiex tibdilha b'test ieħor, ħlief meta dan isir sabiex titqies il-pożizzjoni tal-Parlament; or
–  l-Kummissjoni temenda jew ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta inizjali b'mod sostanzjali, ħlief meta dan isir sabiex titqies il-pożizzjoni tal-Parlament; or
–  il-Kummissjoni tissostitwixxi, temenda b'mod sostanzjali jew ikollha l-ħsieb li temenda b'mod sostanzjali l-proposta inizjali tagħha wara li l-Parlament ikun adotta l-pożizzjoni tiegħu, ħlief meta dan isir sabiex titqies il-pożizzjoni tal-Parlament.
–  meta, minħabba l-mogħdija taż-żmien jew il-bidliet fiċ-ċirkustanzi, in-natura tal-problema li magħha jkollha x'taqsam il-proposta tinbidel b'mod sostanzjali; or
–  in-natura tal-problema li magħha jkollha x'taqsam il-proposta tinbidel b'mod sostanzjali minħabba l-mogħdija taż-żmien jew il-bidliet fiċ-ċirkustanzi; or
–  meta jkunu saru elezzjonijiet ġodda tal-Parlament minn mindu dan kien adotta l-pożizzjoni tiegħu, u l-Konferenza tal-Presidenti tqis li dan ikun opportun.
–  ikunu saru elezzjonijiet ġodda tal-Parlament minn mindu dan kien adotta l-pożizzjoni tiegħu, u l-Konferenza tal-Presidenti tqis li dan ikun opportun.
1a.   Fejn modifika tal-bażi legali ta' proposta hija ppjanata, li tirriżulta fil-fatt li l-proċedura leġislattiva ordinarja ma tibqax tapplika għal dik il-proposta, il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, skont il-paragrafu 25 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, jiskambjaw opinjonijiet dwarha permezz tal-Presidenti rispettivi tagħhom jew ir-rappreżentanti tagħhom.
2.  Il-Parlament għandu, fuq talba tal-kumitat responsabbli, jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jirreferi lill-Parlament proposta ppreżentata mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 294 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, meta l-Kunsill ikollu l-ħsieb jimmodifika l-bażi legali tal-proposta bir-riżultat li l-proċedura leġislattiva ordinarja ma tibqax tapplika.
2.  Wara l-iskambju ta' fehmiet imsemmi fil-paragrafu 1a, il-President, fuq talba tal-kumitat responsabbli, għandu jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jirreferi lill-Parlament l-abbozz ta' att leġislattiv, meta l-Kummissjoni jew il-Kunsill ikollhom il-ħsieb jimmodifikaw il-bażi legali prevista fil-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari, bir-riżultat li l-proċedura leġislattiva ordinarja ma tibqax tapplika.
Proċeduri oħra
3.   Fuq talba tal-kumitat responsabbli, il-President għandu jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsulta lill-Parlament fl-istess ċirkustanzi u bl-istess kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1, kif ukoll meta l-Kunsill jemenda jew ikollu l-ħsieb li jemenda b'mod sostanzjali l-proposta li dwarha l-Parlament kien oriġinarjament ta l-opinjoni tiegħu, ħlief meta dan isir sabiex jiddaħħlu l-emendi tal-Parlament.
4.   Il-President għandu wkoll jitlob li proposta għal att terġa titressaq quddiem il-Parlament fiċ-ċirkustanzi stabbiliti f'dan l-artikolu meta l-Parlament hekk jiddeċiedi fuq proposta minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru.
Emenda 67
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 4 – titolu
KAPITOLU 4
TAQSIMA 2
IT-TIENI QARI
IT-TIENI QARI
Emenda 68
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 4 – sottotitolu 1
Stadju tal-Kumitat
imħassar
Emenda 69
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 64
Artikolu 64
Artikolu 64
Komunikazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill
Komunikazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill
1.  Il-komunikazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill skond l-Artikolu 294 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sseħħ meta titħabbar mill-President fil-Parlament. Il-President għandu jagħmel it-tħabbira wara li jkun irċieva d-dokumenti li jkun fihom il-pożizzjoni nnifisha, id-dikjarazzjonijiet kollha li jsiru fil-minuti tal-Kunsill meta jadotta il-pożizzjoni, ir-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni, tradotti kif imiss fil-lingwi uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. It-tħabbira mill-President għandha ssir waqt l-ewwel sessjoni parzjali li tiġi l-wasla ta' dawn id-dokumenti.
1.  Il-komunikazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill skond l-Artikolu 294 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sseħħ meta titħabbar mill-President fil-Parlament. Il-President għandu jagħmel it-tħabbira wara li jkun irċieva d-dokumenti li jkun fihom il-pożizzjoni nnifisha, id-dikjarazzjonijiet kollha li jsiru fil-minuti tal-Kunsill meta jadotta il-pożizzjoni, ir-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni, tradotti kif imiss fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. It-tħabbira mill-President għandha ssir waqt l-ewwel sessjoni parzjali wara l-wasla ta' dawn id-dokumenti.
Qabel jagħmel it-tħabbira, il-President għandu jistabilixxi, wara li jikkonsulta lill-president tal-kumitat responsabbli u/jew ir-rapporteur, li t-test li jkun rċieva jkun tabilħaqq pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari u li ċ-ċirkustanzi deskritti fl-Artikolu 63 ma japplikawx. Jekk dan ma jkunx il-każ, il-President, flimkien mal-kumitat responsabbli u, fejn hu possibbli, bi ftehim mal-Kunsill, għandu jfittex soluzzjoni xierqa.
Qabel jagħmel it-tħabbira, il-President għandu jistabilixxi, wara li jikkonsulta lill-President tal-kumitat responsabbli u/jew ir-rapporteur, li t-test li jkun rċieva jkun tabilħaqq pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari u li ċ-ċirkustanzi deskritti fl-Artikolu 63 ma japplikawx. Jekk dan ma jkunx il-każ, il-President, flimkien mal-kumitat responsabbli u, fejn hu possibbli, bi ftehim mal-Kunsill, għandu jfittex soluzzjoni xierqa.
1a.   Fil-jum meta titħabbar fil-Parlament, il-pożizzjoni tal-Kunsill għandha titqies li tkun tressqet awtomatikament quddiem il-kumitat responsabbli fl-ewwel qari.
2.  Għandha tiġi pubblikata lista ta' dawn il-komunikazzjonijiet fil-minuti tas-seduta flimkien ma' l-isem tal-kumitat responsabbli.
2.  Għandha tiġi pubblikata lista ta' dawn il-komunikazzjonijiet fil-minuti tas-seduta flimkien mal-isem tal-kumitat responsabbli.
Emenda 70
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 65
Artikolu 65
Artikolu 65
Titwil tal-limiti taż-żmien
Titwil tal-limiti taż-żmien
1.  Fil-każ ta' limitu ta' żmien għat-tieni qari, il-President għandu, fuq talba tal-president tal-kumitat responsabbli, jew fuq talba tad-delegazzjoni tal-konċiljazzjoni tal-Parlament fil-każ ta' limiti ta' żmien għall-konċiljazzjoni, itawwal il-limiti ikkonċernati skond l-Artikolu 294(14) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
1.  Il-President għandu, fuq talba tal-President tal-kumitat responsabbli, jestendi l-iskadenzi għat-tieni qari skont l-Artikolu 294(14) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
2.  Il-President għandu javża lill-Parlament b'kull estensjoni tal-limitu ta' żmien skond l-Artikolu 294(14) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sew jekk ikun fuq inizjattiva tal-Parlament sew jekk ikun fuq inizjattiva tal-Kunsill.
2.  Il-President għandu javża lill-Parlament b'kull estensjoni tal-limitu ta' żmien skond l-Artikolu 294(14) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sew jekk ikun fuq inizjattiva tal-Parlament sew jekk ikun fuq inizjattiva tal-Kunsill.
Emenda 71
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 66
Artikolu 66
Artikolu 66
Riferiment lill-kumitat responsabbli u proċedura fl-istess kumitat
Proċedura fil-kumitat responsabbli
1.   Fil-jum li tiġi kkomunikata lill-Parlament skond l-Artikolu 64(1), il-pożizzjoni tal-Kunsill għandha titqies li tkun tressqet awtomatikament quddiem il-kumitat responsabbli u quddiem il-kumitati li jkunu ntalbu jagħtu opinjoni fl-ewwel qari.
2.  Il-pożizzjoni tal-Kunsill għandha tiddaħħal bħala l-ewwel punt fl-aġenda ta' l-ewwel laqgħa tal-kumitat responsabbli li tiġi wara d-data li fiha ssir il-komunikazzjoni. Il-Kunsill jista' jiġi mistieden jippreżenta l-pożizzjoni tiegħu.
2.  Il-pożizzjoni tal-Kunsill għandha tiddaħħal bħala punt ta' prijorità fl-aġenda tal-ewwel laqgħa tal-kumitat responsabbli li tiġi wara d-data li fiha ssir il-komunikazzjoni. Il-Kunsill jista' jiġi mistieden jippreżenta l-pożizzjoni tiegħu.
3.  Ħlief jekk ikun deċiż xorta oħra, ir-rapporteur fit-tieni qari għandu jkun l-istess bħal fl-ewwel qari.
3.  Ħlief jekk ikun deċiż xorta oħra, ir-rapporteur fit-tieni qari għandu jkun l-istess bħal fl-ewwel qari.
4.  Id-dispożizzjonijiet għat-tieni qari fl-Artikolu 69(2), (3) u (5) għandhom japplikaw għall-proċeduri fil-kumitat responsabbli; membri u sostituti permanenti ta' dak il-kumitat biss jistgħu iqiegħdu fuq il-Mejda proposti għal ċaħda jew għal emendi. Il-kumitat għandu jiddeċiedi b'maġġoranza tal-voti mitfugħa.
4.  Id-dispożizzjonijiet rigward l-ammissibilità tal-emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill fl-Artikolu 69(2) u (3) għandhom japplikaw għall-proċeduri fil-kumitat responsabbli; membri u sostituti permanenti ta' dak il-kumitat biss jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda proposti għal ċaħda jew għal emendi. Il-kumitat għandu jiddeċiedi b'maġġoranza tal-voti mitfugħa.
5.   Qabel il-votazzjoni, il-kumitat jista' jitlob lill-president tal-kumitat u lir-rapporteur sabiex l-emendi li jkunu tqiegħdu fuq il-Mejda fil-kumitat jiġu diskussi mal-President tal-Kunsill jew mar-rappreżentant tiegħu jew mal-Kummissarju responsabbli preżenti. Ir-rapporteur jista' jqiegħed fuq il-Mejda emendi ta' kompromess wara din id-diskussjoni.
6.  Il-kumitat responsabbli għandu jippreżenta rakkomandazzjoni għat-tieni qari li tipproponi li tapprova, temenda jew tiċħad il-pożizzjoni adottata mill-Kunsill. Ir-rakkomandazzjoni għandha tinkludi ġustifikazzjoni qasira għad-deċiżjoni proposta.
6.  Il-kumitat responsabbli għandu jippreżenta rakkomandazzjoni għat-tieni qari li tipproponi li tapprova, temenda jew tiċħad il-pożizzjoni adottata mill-Kunsill. Ir-rakkomandazzjoni għandha tinkludi ġustifikazzjoni qasira għad-deċiżjoni proposta.
6a.   L-Artikoli 49, 50, 53 u 188 m'għandhomx japplikaw waqt it-tieni qari.
Emenda 72
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 4 – sottotitolu 2
Stadju tas-seduta plenarja
imħassar
Emenda 73
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 67
Artikolu 67
Artikolu 67
Tmiem tat-tieni qari
Tressiq lill-Parlament
1.   Il-pożizzjoni tal-Kunsill u, fejn ikun disponibbli, ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-kumitat responsabbli għandhom jitqiegħdu awtomatikament fl-abbozz tal-aġenda għas-sessjoni parzjali li l-jum tal-Erbgħa tagħha jkun jaħbat qabel u jkun eqreb għall-jum li fih jiskadi ż-żmien ta' tliet xhur jew, jekk jiġi estiż skont l-Artikolu 65, ta' erbgħa xhur, ħlief jekk il-kwistjoni kienet ikkunsidrata f'sessjoni partzjali ta' qabel.
Il-pożizzjoni tal-Kunsill u, fejn ikun disponibbli, ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-kumitat responsabbli għandhom jitqiegħdu awtomatikament fl-abbozz tal-aġenda għas-sessjoni parzjali li l-jum tal-Erbgħa tagħha jkun jaħbat qabel u jkun eqreb għall-jum li fih jiskadi ż-żmien ta' tliet xhur jew, jekk jiġi estiż skont l-Artikolu 65, ta' erba' xhur, ħlief jekk il-kwistjoni kienet ikkunsidrata f'sessjoni parzjali ta' qabel.
Ir-rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari ppreżentati minn kumitati parlamentari huma ekwivalenti għal nota spjegattiva li fiha l-kumitat jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu fir-rigward tal-pożizzjoni tal-Kunsill. Ma jittieħed l-ebda vot fuq dawn it-testi.
2.   It-tieni qari jintemm meta l-Parlament japprova, jiċħad jew jemenda l-pożizzjoni tal-Kunsill fil-limitu ta' żmien u skond il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 294 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 74
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 67a (ġdid)
Artikolu 67a
Votazzjoni fil-Parlament – it-tieni qari
1.   Il-Parlament għandu l-ewwel jivvota fuq kwalunkwe proposta għaċ-ċaħda immedjata tal-pożizzjoni tal-Kunsill li tkun tressqet bil-miktub mill-kumitat responsabbli, grupp politiku jew mill-inqas 40 Membru. Biex tiġi adottata, din il-proposta għandha tirrikjedi l-voti tal-maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament.
Jekk din il-proposta għal ċaħda tiġi adottata, u tirriżulta f'ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill, il-President għandu jħabbar fil-Parlament li l-proċedura leġislattiva tkun magħluqa.
Jekk il-proposta għaċ-ċaħda ma tiġix adottata, il-Parlament għandu mbagħad jipproċedi skont il-paragrafi 2 sa 5.
2.   Kull ftehim proviżorju mqiegħed fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 73d(4), għandu jingħata prijorità fil-votazzjoni u għandu jitressaq għal votazzjoni waħdanija, sakemm, fuq talba ta' grupp politiku jew ta' mill-inqas 40 Membru, il-Parlament jiddeċiedi li jipproċedi immedjatament bil-votazzjoni dwar l-emendi bi qbil mal-paragrafu 3.
Jekk, b'votazzjoni waħdanija, il-ftehim proviżorju jikseb il-voti tal-maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament, il-President għandu jħabbar li t-tieni qari tal-Parlament ikun ġie konkluż.
Jekk, b'votazzjoni waħdanija, il-ftehim proviżorju ma jiksibx il-maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament, il-Parlament għandu mbagħad jipproċedi skont il-paragrafi 3 sa 5.
3.   Ħlief fejn proposta għal ċaħda tkun ġiet adottata skont il-paragrafu 1 jew fejn ftehim proviżorju jkun ġie adottat skont il-paragrafu 2, kwalunkwe emenda għall-pożizzjoni tal-Kunsill, inklużi dawk li jinsabu fil-ftehim proviżorju mqiegħed fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 73d(4) għandhom imbagħad jitressqu għall-votazzjoni. Kwalunkwe emenda għall-pożizzjoni tal-Kunsill għandha tiġi adottata biss jekk tikseb il-voti tal-maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament.
Qabel il-votazzjoni fuq l-emendi, il-President jista' jitlob lill-Kummissjoni biex tiddikjara l-pożizzjoni tagħha u jista' jitlob lill-Kunsill biex jagħmel il-kummenti tiegħu.
4.   Minkejja votazzjoni mill-Parlament kontra l-proposta inizjali għaċ-ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill skont il-paragrafu 1, il-Parlament jista', fuq proposta tal-President jew ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli jew ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn 40 Membru, jikkunsidra proposta oħra għaċ-ċaħda wara li jivvota fuq l-emendi skont il-paragrafi 2 jew 3. Biex tiġi adottata, din il-proposta għandha tirrikjedi l-voti tal-maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament.
Jekk il-pożizzjoni tal-Kunsill tkun miċħuda, il-President għandu jħabbar fil-Parlament li l-proċedura leġislattiva tkun magħluqa.
5.   Wara l-votazzjonijiet li jittieħdu skont il-paragrafi 1 sa 4 u kwalunkwe votazzjoni sussegwenti li jittieħdu dwar l-emendi għall-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva dwar talbiet proċedurali, il-President għandu jħabbar li t-tieni qari tal-Parlament ikun ġie konkluż u r-riżoluzzjoni leġislattiva għandha titqies li tkun ġiet adottata. Jekk ikun hemm bżonn, ir-riżoluzzjoni leġislattiva għandha tiġi modifikata, skont l-Artikolu 193(2), sabiex tirrifletti r-riżultat tal-votazzjonijiet li jittieħdu skont il-paragrafi 1 sa 4 jew l-applikazzjoni tal-Artikolu 76.
It-test tar-riżoluzzjoni leġislattiva u tal-pożizzjoni tal-Parlament, jekk ikun hemm, għandhom jintbagħtu mill-President lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.
Meta ma tkun tressqet l-ebda proposta sabiex tiġi miċħuda jew emendata l-pożizzjoni tal-Kunsill, din għandha titqies li ġiet approvata.
Emenda 75
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 68
Artikolu 68
imħassar
Ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill
1.   Il-kumitat responsabbli, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu, bil-miktub u qabel ma jiskadi ż-żmien stabbilit mill-President, iqiegħdu fuq il-Mejda proposta għaċ-ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill. Għall-adozzjoni ta' din il-proposta jkunu jinħtieġu l-voti tal-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament. Il-votazzjoni fuq proposta għaċ-ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill għandha ssir qabel il-votazzjoni fuq kwalunkwe emendi.
2.   Minkejja vot mill-Parlament kontra l-proposta inizjali għaċ-ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill, il-Parlament jista', fuq ir-rakkomandazzjoni tar-rapporteur, jikkunsidra proposta oħra għaċ-ċaħda wara li jsiru l-votazzjonijiet fuq l-emendi u wara li jisma' stqarrija mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 69(5).
3.   Jekk il-pożizzjoni tal-Kunsill tkun miċħuda, il-President għandu jħabbar fil-Parlament li l-proċedura leġislattiva tkun magħluqa.
Emenda 76
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 69
Artikolu 69
Artikolu 69
Emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill
Ammissibilità tal-emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill
1.  Il-kumitat responsabbli, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda emendi għall-posizzjoni tal-Kunsill biex jitqiesu fil-Parlament.
1.  Il-kumitat responsabbli, grupp politiku jew mhux inqas minn 40 Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill biex jitqiesu fil-Parlament.
2.  Emenda għall-pożizzjoni tal-Kunsill tkun ammissibbli biss jekk tkun skont l-Artikoli 169 u 170 u tkun tfittex li:
2.  Emenda għall-pożizzjoni tal-Kunsill għandha tkun ammissibbli biss jekk tkun skont l-Artikoli 169 u 170 u tkun tfittex li:
(a)  terġa' ġġib lura kompletament jew parzjalment il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari tiegħu; jew
(a)  terġa' ġġib lura kompletament jew parzjalment il-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-ewwel qari tiegħu; jew
(b)  tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament; jew
(b)  tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament; jew
(c)  temenda parti mit-test ta' pożizzjoni tal-Kunsill li ma kenitx inkluża fil-proposta ppreżentata fl-ewwel qari jew li kienet differenti minnha fil-kontenut u li ma ssarfitx f'tibdil sostanzjali skond it-tifsira ta' l-Artikolu 63; jew
(c)  temenda parti mit-test ta' pożizzjoni tal-Kunsill li ma kenitx inkluża fil-proposta ppreżentata fl-ewwel qari jew li kienet differenti minnha fil-kontenut; jew
(d)  tqis fatt ġdid jew sitwazzjoni legali ġdida li seħħew minn meta sar l-ewwel qari.
(d)  tqis fatt ġdid jew sitwazzjoni legali ġdida li seħħew minn meta saret l-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari.
Id-diskrezzjoni tal-President li jiddikkjara emenda ammissibbli jew mhux ammissibbli ma tistax tiġi kkontestata.
Id-diskrezzjoni tal-President li jiddikjara emenda ammissibbli jew mhux ammissibbli ma tistax tiġi kkontestata.
3.  Jekk ikunu saru elezzjonijiet ġodda minn mindu jkun sar l-ewwel qari, imma l-Artikolu 63 ma jkunx ġie invokat, il-President jista' jiddeċiedi li jneħħi r-restrizzjonijiet dwar l-ammissibilita stipulati fil-paragrafu 2.
3.  Jekk ikunu saru elezzjonijiet ġodda minn mindu jkun sar l-ewwel qari, imma l-Artikolu 63 ma jkunx ġie invokat, il-President jista' jiddeċiedi li jneħħi r-restrizzjonijiet dwar l-ammissibilità stipulati fil-paragrafu 2.
4.   Emenda għandha tiġi adottata biss jekk tikseb il-voti tal-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament.
5.   Qabel il-votazzjoni fuq l-emendi, il-President jista' jitlob lill-Kummissjoni biex tiddikjara l-pożizzjoni tagħha u jista' jitlob lill-Kunsill biex jagħmel il-kummenti tiegħu.
Emenda 77
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 5 – titolu
KAPITOLU 5
TAQSIMA 4
IT-TIELET QARI
KONĊILJAZZJONI U T-TIELET QARI
Emenda 78
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 5 – sottotitolu 1
Konċiljazzjoni
imħassar
Emenda 79
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 69b (ġdid)
Artikolu 69b
Estensjoni tal-limiti taż-żmien
1.   Il-President għandu, fuq talba tad-delegazzjoni tal-Parlament għall-kumitat ta' konċiljazzjoni, jestendi l-iskadenzi għat-tielet qari skont l-Artikolu 294(14) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
2.   Il-President għandu javża lill-Parlament b'kull estensjoni tal-limitu ta' żmien skont l-Artikolu 294(14) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sew jekk ikun fuq inizjattiva tal-Parlament sew jekk ikun fuq inizjattiva tal-Kunsill.
Emenda 80
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 71
Artikolu 71
Artikolu 71
Delegazzjoni għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni
Delegazzjoni għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni
1.  Id-delegazzjoni tal-Parlament għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandha tkun magħmula minn numru ta' membri illi jkun ugwali għan-numru ta' membri tad-delegazzjoni tal-Kunsill.
1.  Id-delegazzjoni tal-Parlament għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandha tkun magħmula minn numru ta' membri illi jkun ugwali għan-numru ta' membri tad-delegazzjoni tal-Kunsill.
2.  Il-kompożizzjoni politika tad-delegazzjoni għandha tikkorrispondi mal-kompożizzjoni tal-Parlament skkond gruppi politiċi. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tistabbilixxi n-numru eżatt ta' Membri minn kull grupp politiku.
2.  Il-kompożizzjoni politika tad-delegazzjoni għandha tikkorrispondi mal-kompożizzjoni tal-Parlament skond gruppi politiċi. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tistabbilixxi n-numru eżatt ta' Membri minn kull grupp politiku.
3.  Il-membri tad-delegazzjoni għandhom jinħatru mill-gruppi politiċi għal kull każ ta' konċiljazzjoni, preferibilment minn fost il-membri tal-kumitati kkonċernati, ħlief għal tliet membri li għandhom jinħatru bħala membri permanenti ta' delegazzjonijiet konsekuttivi għal perjodu ta' tnax-il xahar. It-tliet membri permanenti għandhom jinħatru mill-partiti politiċi minn fost il-Viċi Presidenti u għandhom ikunu ġejjin minn mhux inqas minn żewġ gruppi politiċi differenti. Il-president u r-rapporteur tal-kumitat responsabbli f'kull każ partikolari għandhom ikunu membri tad-delegazzjoni.
3.  Il-membri tad-delegazzjoni għandhom jinħatru mill-gruppi politiċi għal kull każ ta' konċiljazzjoni, preferibilment minn fost il-membri tal-kumitat responsabbli, ħlief għal tliet membri li għandhom jinħatru bħala membri permanenti ta' delegazzjonijiet konsekuttivi għal perjodu ta' tnax-il xahar. It-tliet membri permanenti għandhom jinħatru mill-partiti politiċi minn fost il-Viċi Presidenti u għandhom ikunu ġejjin minn mhux inqas minn żewġ gruppi politiċi differenti. Il-President u r-rapporteur fit-tieni qari tal-kumitat responsabbli kif ukoll ir-rapporteur ta' kwalunkwe kumitat assoċjat għandhom f'kull każ ikunu membri tad-delegazzjoni.
4.  Il-gruppi politiċi rappreżentati fid-delegazzjoni għandhom jaħtru sostituti.
4.  Il-gruppi politiċi rappreżentati fid-delegazzjoni għandhom jaħtru sostituti.
5.  Gruppi politiċi u Membri mhux affiljati li ma jkunux rappreżentati fid-delegazzjoni jistgħu jibagħtu rappreżentant kull wieħed għal kull laqgħa interna ta' preparazzjoni tad-delegazzjoni.
5.  Gruppi politiċi li ma jkunux rappreżentati fid-delegazzjoni jistgħu jibagħtu rappreżentant kull wieħed għal kull laqgħa interna ta' preparazzjoni tad-delegazzjoni. Jekk id-delega ma tinkludi l-ebda Membru mhux affiljat, Membru mhux affiljat wieħed jista' jattendi kwalunkwe laqgħa interna ta' preparazzjoni tad-delegazzjoni.
6.  Id-delegazzjoni għandha titmexxa mill-President jew minn wieħed mit-tliet membri permanenti.
6.  Id-delegazzjoni għandha titmexxa mill-President jew minn wieħed mit-tliet membri permanenti.
7.  Id-delegazzjoni għandha tiddeċiedi b'maġġoranza tal-membri tagħha. Id-deliberazzjonijiet tagħha m'għandhomx ikunu pubbliċi.
7.  Id-delegazzjoni għandha tiddeċiedi b'maġġoranza tal-membri tagħha. Id-deliberazzjonijiet tagħha m'għandhomx ikunu pubbliċi.
Il-konferenza tal-Presidenti għandha tistabbilixxi linji gwida proċedurali oħra għall-ħidma tad-delegazzjoni għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tistabbilixxi linji gwida proċedurali oħra għall-ħidma tad-delegazzjoni għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.
8.  Ir-riżultati tal-konċiljazzjoni għandhom jingħataw lill-Parlament mid-delegazzjoni.
8.  Ir-riżultati tal-konċiljazzjoni għandhom jingħataw lill-Parlament mid-delegazzjoni.
Emenda 81
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 5 – sottotitolu 2
Stadju tas-seduta plenarja
imħassar
Emenda 82
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 72
Artikolu 72
Artikolu 72
Test konġunt
Test konġunt
1.  Meta jintlaħaq ftehim dwar test konġunt fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, il-kwistjoni għandha titqiegħed fl-aġenda ta' seduta tal-Parlament li għandha ssir fi żmien sitt ġimgħat jew, jekk ikun hemm estensjoni, fi żmien tmien ġimgħat mid-data ta' l-approvazzjoni tat-test konġunt mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.
1.  Meta jintlaħaq ftehim dwar test konġunt fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, il-kwistjoni għandha titqiegħed fl-aġenda ta' seduta tal-Parlament li għandha ssir fi żmien sitt ġimgħat jew, jekk ikun hemm estensjoni, fi żmien tmien ġimgħat mid-data tal-approvazzjoni tat-test konġunt mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.
2.  Il-president jew membru ieħor nominat tad-delegazzjoni tal-Parlament għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandu jagħmel stqarrija dwar it-test konġunt, u din għandha jkollha anness magħha rapport.
2.  Il-President jew membru ieħor nominat tad-delegazzjoni tal-Parlament għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandu jagħmel stqarrija dwar it-test konġunt, u din għandu jkollha anness magħha rapport.
3.  Ma' tista' titressaq l-ebda emenda għat-test konġunt.
3.  Ma' tista' titressaq l-ebda emenda għat-test konġunt.
4.  Għandha tittieħed votazzjoni waħdanija fuq it-test konġunt sħiħ. It-test konġunt għandu jkun approvat jekk iġib il-maġġoranza tal-voti mitfugħa.
4.  Għandha tittieħed votazzjoni waħdanija fuq it-test konġunt sħiħ. It-test konġunt għandu jkun approvat jekk iġib il-maġġoranza tal-voti mitfugħa.
5.  Meta ma jintlaħaq ebda ftehim dwar test konġunt fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, il-president jew membru ieħor nominat tad-delegazzjoni tal-Parlament għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandhom jagħmlu stqarrija. Din l-istqarrija għandha tiġi segwita b'dibattitu.
5.  Meta ma jintlaħaq ebda ftehim dwar test konġunt fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, il-President jew membru ieħor nominat tad-delegazzjoni tal-Parlament għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandhom jagħmlu stqarrija. Din l-istqarrija għandha tiġi segwita b'dibattitu.
5a.   Waqt il-proċedura ta' konċiljazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill li tiġi wara t-tieni qari, ma jistax ikun hemm referenza lura lill-kumitat.
5b.   L-Artikoli 49, 50 u 53 m'għandhomx japplikaw waqt it-tielet qari.
Emenda 83
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 6 – titolu
KAPITOLU 6
TAQSIMA 5
GĦELUQ TAL-PROĊEDURA LEĠISLATTIVA
GĦELUQ TAL-PROĊEDURA
Emenda 84
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 3 – taqsima 3 (ġdid)
TAQSIMA 3
NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI MATUL IL-PROĊEDURA LEĠISLATTIVA ORDINARJA
(Taqsima 3 għandha tiddaħħal qabel it-Taqsima 4 dwar il-Konċiljazzjoni u t-tielet qari u għandu jkun fiha l-Artikolu 73, kif emendat, u l-Artikolu 73a sa 73d).
Emenda 85
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 73
Artikolu 73
Artikolu 73
Negozjati interistituzzjonali fi proċeduri leġislattivi
Dispożizzjonijiet Ġenerali
1.   Negozjati mal-istituzzjonijiet l-oħrajn bil-għan li tintlaħaq ftehima waqt proċedura leġislattiva għandhom jitwettqu filwaqt li jitqies il-Kodiċi ta' Mġiba stipulat mill-Konferenza tal-Presidenti10.
Negozjati mal-istituzzjonijiet l-oħrajn bil-għan li tintlaħaq ftehima waqt proċedura leġislattiva jistgħu jitwettqu biss wara deċiżjoni meħuda skont l-Artikoli 73a sa 73c, jew wara riferiment lura lill-Parlament għal negozjati interistituzzjonali. Tali negozjati għandhom jitwettqu filwaqt li jitqies il-Kodiċi ta' Mġiba stipulat mill-Konferenza tal-Presidenti10.
2.   Tali negozjati m'għandhomx jinbdew qabel l-adozzjoni mill-kumitat responsabbli, fuq bażi ta' każ b'każ għal kull proċedura leġislattiva kkonċernata u, b'maġġoranza tal-membri tiegħu, ta’ deċiżjoni dwar il-ftuħ tan-negozjati. Dik id-deċiżjoni għandha tiddetermina l-mandat u l-kompożizzjoni tat-tim tan-negozjati. Tali deċiżjonijiet għandhom jiġu nnotifikati lill-President, li għandu jżomm il-Konferenza tal-Presidenti infurmata fuq bażi regolari.
Il-mandat għandu jikkonsisti f’rapport adottat fil-kumitat u mqiegħed fuq il-Mejda għal eżami ulterjuri mill-Parlament. Bħala eċċezzjoni, meta l-kumitat responsabbli jqis li jkun debitament ġustifikat li wieħed jidħol f'negozjati qabel l-adozzjoni ta' rapport fil-kumitat, il-mandat jista’ jikkonsisti f'sett ta' emendi jew f’sett ta’ objettivi, prijoritajiet jew orjentazzjonijiet definiti b'mod ċar.
3.   It-tim tan-negozjati għandu jitmexxa mir-rapporteur u għandu jiġi ppresedut mill-President tal-kumitat responsabbli jew minn Viċi President innominat mill-President. Għandu jinkludi għall-inqas ix-shadow rapporteurs minn kull grupp politiku.
4.   Kwalunkwe dokument maħsub biex jiġi diskuss f’laqgħa mal-Kunsill u l-Kummissjoni (“trilogu”) għandu jieħu l-forma ta’ dokument li jindika l-pożizzjonijiet rispettivi tal-istituzzjonijiet involuti u s-soluzzjonijiet ta’ kompromess possibbli u għandu jiġi ċċirkolat mat-tim tan-negozjati għall-inqas 48 siegħa, jew f’każijiet ta’ urġenza għall-inqas 24 siegħa, qabel it-trilogu inkwistjoni.
Wara kull trilogu, it-tim tan-negozjati għandu jirrapporta lura lil-laqgħa sussegwenti tal-kumitat responsabbli. Id-dokumenti li jirriflettu l-eżitu tal-aħħar trilogu għandhom ikunu disponibbli għall-kumitat.
Meta ma jkunx fattibbli li tissejjaħ laqgħa tal-kumitat b'mod f'waqtu, it-tim tan-negozjati għandu jirrapporta lura lill-President, lix-shadow rapporteurs u lill-koordinaturi tal-kumitat, kif xieraq.
Il-kumitat responsabbli jista' jaġġorna l-mandat fid-dawl tal-progress tan-negozjati.
5.   Jekk in-negozjati jwasslu għal kompromess, il-kumitat responsabbli għandu jkun infurmat mingħajr dewmien. It-test miftiehem għandu jiġi ppreżentat lill-kumitat responsabbli biex jeżaminah. Jekk jiġi approvat fil-kumitat, it-test miftiehem għandu jitqiegħed fuq il-Mejda sabiex jiġi eżaminat mill-Parlament fil-forma xierqa, inklużi l-emendi ta’ kompromess. Jista’ jiġi ppreżentat bħala test konsolidat sakemm ikun juri b’mod ċar il-modifiki għall-proposta għal att leġislattiv li tkun qed tiġi eżaminata.
6.   Meta l-proċedura tinvolvi kumitat jew kumitati assoċjati jew laqgħat konġunti tal-kumitati, l-Artikoli 54 u 55 għandhom japplikaw għad-deċiżjoni dwar il-ftuħ tan-negozjati u għall-mod kif jitmexxew dawn in-negozjati.
F'każ ta' nuqqas ta' qbil bejn il-kumitati kkonċernati, il-modalitajiet għall-ftuħ tan-negozjati u għat-tmexxija ta’ tali negozjati għandhom jiġu ddeterminati mill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati b’konformità mal-prinċipji stabbiliti f’dawk l-Artikoli.
__________________
__________________
10 Ara l-Anness XX.
10 Kodiċi ta' Mġiba għal negozjar fil-kuntest tal-proċedura leġislattiva ordinarja.
Emenda 86
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 73a (ġdid)
Artikolu 73a
Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament
1.   Meta l-kumitat ikun adotta rapport leġislattiv skont l-Artikolu 49, huwa jista' jiddeċiedi, permezz tal-maġġoranza tal-membri tiegħu, li jidħol f'negozjati abbażi ta' dak ir-rapport.
2.   Id-deċiżjonijiet biex jibdew negozjati għandhom jitħabbru fil-bidu tas-sessjoni parzjali li ssegwi l-adozzjoni tagħhom fil-kumitat. Sa tmiem il-jum ta' wara t-tħabbira fil-Parlament, gruppi politiċi jew membri individwali, li flimkien jammontaw għal mhux inqas minn wieħed minn kull għaxar Membri tal-Parlament, jistgħu jitolbu bil-miktub li deċiżjoni ta' kumitat li tkun se tidħol f'negozjati titqiegħed għall-votazzjoni. Il-Parlament għandu jivvota fuq dawn it-talbiet matul l-istess sessjoni parzjali.
Jekk ma ssir l-ebda talba sad-data tal-iskadenza stipulata fis-subparagrafu 1, il-President għandu jinforma lill-Parlament li dan huwa l-każ. Jekk issir talba, il-President jista', immedjatament qabel il-votazzjoni, jagħti d-dritt tal-kelma lil kelliem wieħed favur u kelliem wieħed kontra. Kull kelliem jista' jagħmel diskors ta' mhux aktar minn żewġ minuti.
3.   Jekk il-Parlament jirrifjuta d-deċiżjoni tal-kumitat li jidħol f'negozjati, l-abbozz ta' att leġislattiv u r-rapport tal-kumitat responsabbli għandhom jitqiegħdu fl-aġenda tas-sessjoni parzjali ta' wara, u l-President għandu jistabbilixxi skadenza għat-tressiq ta' emendi. L-Artikolu 59(1b) għandu japplika.
4.   In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tkun skadiet l-iskadenza stipulata fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 mingħajr talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati. Jekk din it-talba tkun saret, in-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe żmien wara li d-deċiżjoni tal-kumitat biex jidħol f'negozjati tkun ġiet approvata fil-Parlament.
Emenda 87
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 73b (ġdid)
Artikolu 73b
Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Kunsill
Fejn il-Parlament ikun adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari, din għandha tikkostitwixxi l-mandat għal kwalunkwe negozjati ma' istituzzjonijiet oħra. Il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi, b'maġġoranza tal-membri tiegħu, li jidħol f'negozjati fi kwalunkwe ħin wara dan. Deċiżjonijiet bħal dawn għandhom jitħabbru fil-Parlament matul is-sessjoni parzjali wara l-votazzjoni fil-kumitat u referenza għalihom għandha tiġi inkluża fil-minuti.
Emenda 88
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 73c (ġdid)
Artikolu 73c
Negozjati qabel it-tieni qari tal-Parlament
Meta l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tkun ġiet riferuta lill-kumitat responsabbli, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari għandha, soġġetta għall-Artikolu 69, tikkostitwixxi l-mandat għal kwalunkwe negozjati ma' istituzzjonijiet oħrajn; Il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jidħol f'negozjati fi kwalunkwe ħin sussegwenti.
Meta l-pożizzjoni tal-Kunsill tkun tinkludi elementi li ma jkunux koperti mill-abbozz tal-att leġislattiv jew mill-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari, il-kumitat jista' jadotta linji gwida, inkluż fil-forma ta' emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill, għat-tim tan-negozjati.
Emenda 305
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 73d (ġdid)
Artikolu 73d
Tmexxija tan-negozjati
1.  It-tim tan-negozjati tal-Parlament għandu jitmexxa mir-rapporteur u għandu jiġi ppresedut mill-President tal-kumitat responsabbli jew minn Viċi President innominat mill-President. Għandu jinkludi għall-inqas ix-shadow rapporteurs minn kull grupp politiku li jixtieq jipparteċipa.
2.  Kull dokument maħsub għad-diskussjoni f'laqgħa mal-Kunsill u mal-Kummissjoni ("trilogu") għandu jitqassam mat-tim tan-negozjati tal-anqas 48 siegħa qabel jew, f'każijiet ta' urġenza, tal-anqas 24 siegħa qabel dak it-trilogu.
3.  Wara kull trilogu, il-President tat-tim tan-negozjati u r-Rapporteur, f'isem it-tim tan-negozjati, għandhom jirrapportaw lura għal-laqgħa li jmiss tal-kumitat responsabbli.
Meta ma jkunx fattibbli li tissejjaħ laqgħa tal-kumitat b'mod f'waqtu, il-President tat-tim tan-negozjati u r-Rapporteur, f'isem it-tim tan-negozjati, għandhom jirrapportaw lura għal laqgħa tal-koordinaturi tal-kumitati.
4.  Jekk in-negozjati jwasslu għal ftehim proviżorju, il-kumitat responsabbli għandu jkun infurmat mingħajr dewmien. Id-dokumenti li jirriflettu l-eżitu tat-trilogu konklużiv għandhom ikunu disponibbli għall-kumitat u għandhom jiġu ppubblikati. Il-ftehim proviżorju għandu jitressaq lill-kumitat responsabbli, li għandu jiddeċiedi permezz ta' votazzjoni unika b'maġġoranza tal-voti mitfugħin. Jekk jiġi approvat, għandu jitressaq għall-eżami mill-Parlament, fi preżentazzjoni li turi b'mod ċar il-modifiki li jkunu saru fl-abbozz ta' att leġislattiv.
5.  F'każ ta' nuqqas ta' qbil bejn il-kumitati kkonċernati skont l-Artikoli 54 u 55, ir-regoli ddettaljati għall-ftuħ tan-negozjati u għat-tmexxija ta' tali negozjati għandhom jiġu ddeterminati mill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati b'konformità mal-prinċipji stabbiliti f'dawk l-Artikoli.
Emenda 90
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 74
Artikolu 74
imħassar
Approvazzjoni ta' deċiżjoni dwar il-ftuħ ta' negozjati interistituzzjonali qabel l-adozzjoni ta' rapport fil-kumitat
1.   Kwalunkwe deċiżjoni minn kumitat dwar il-ftuħ tan-negozjati qabel l-adozzjoni ta' rapport fil-kumitat għandha tiġi tradotta fil-lingwi uffiċjali kollha, għandha titqassam lill-Membri kollha tal-Parlament u għandha tiġi ppreżentata lill-Konferenza tal-Presidenti.
Fuq talba ta’ grupp politiku, il-Konferenza tal-Presidenti tista’ tiddeċiedi li tinkludi l-punt, biex jiġi eżaminat b’dibattitu u votazzjoni, fl-abbozz tal-aġenda tas-sessjoni parzjali ta’ wara t-tqassim tad-deċiżjoni, f’liema każ il-Parlament għandu jistabbilixxi skadenza għat-tqegħid ta' emendi fuq il-Mejda.
Fin-nuqqas ta' deċiżjoni mill-Konferenza tal-Presidenti biex il-punt jiġi inkluż fl-abbozz tal-aġenda ta’ dik is-sessjoni parzjali, id-deċiżjoni dwar il-ftuħ tan-negozjati għandha titħabbar mill-President waqt il-ftuħ ta’ dik is-sessjoni parzjali.
2.   Il-punt għandu jiġi inkluż fl-abbozz ta’ aġenda għas-sessjoni parzjali ta' wara t-tħabbir tad-deċiżjoni għal eżami b'dibattitu u votazzjoni, u l-President għandu jistabbilixxi skadenza għat-tressiq ta' emendi meta grupp politiku jew għall-inqas 40 Membru jitolbu dan fi żmien 48 siegħa wara t-tħabbir tad-deċiżjoni.
Inkella, id-deċiżjoni dwar il-ftuħ tan-negozjati għandha titqies approvata.
Emenda 91
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 75
Artikolu 75
Artikolu 63a
Ftehim fl-ewwel qari
Ftehim fl-ewwel qari
Meta, skond l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill ikun għarraf lill-Parlament li jkun approva l-pożizzjoni tal-Parlament, il-President, wara l-finalizzazzjoni skont l-Artikolu 193, għandu jħabbar fil-Parlament li l-proposta tkun ġiet adottata bil-formulazzjoni li tikkorrispondi mal-pożizzjoni tal-Parlament.
Meta, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill ikun għarraf lill-Parlament li jkun approva l-pożizzjoni tal-Parlament, il-President, wara l-finalizzazzjoni skont l-Artikolu 193, għandu jħabbar fil-Parlament li l-att leġislattiv ikun ġie adottat bil-formulazzjoni li tikkorrispondi mal-pożizzjoni tal-Parlament.
(Dan l-Artikolu għandu jitmexxa lejn tmiem it-Taqsima 1 dwar l-ewwel qari.)
Emenda 92
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 76
Artikolu 76
Artikolu 69a
Ftehim fit-tieni qari.
Ftehim fit-tieni qari.
Meta ebda mozzjoni għaċ-ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill, u ebda emendi għal dik il-pożizzjoni ma jiġu adottati skond l-Artikolu 68 u 69 fiż-żmien stabbilit għat-tqegħid fuq il-Mejda u t-teħid ta' vot fuq l-emendi jew fuq proposti għaċ-ċaħda, il-President għandu jħabbar fil-Parlament li l-att propost ġie adottat b'mod aħħari. Huwa għandu, flimkien mal-President tal-Kunsill, jiffirma l-att propost u jagħmel arranġamenti għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, skond l-Artikolu 78.
Meta ebda proposta għaċ-ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill, u ebda emenda għal dik il-pożizzjoni ma jkunu tqiegħdu fuq il-Mejda skont l-Artikoli 67a u 69 fiż-żmien stabbilit għat-tqegħid fuq il-Mejda u t-teħid ta' vot fuq l-emendi jew fuq proposti għaċ-ċaħda, il-President għandu jħabbar fil-Parlament li l-att propost ġie adottat b'mod aħħari.
(Dan l-Artikolu għandu jitmexxa lejn tmiem it-Taqsima 2 waqt it-tieni qari.)
Emenda 93
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 77
Artikolu 77
imħassar
Rekwiżiti għat-tfassil ta' atti leġislattivi
1.   Atti adottati b'mod konġunt mill-Parlament u l-Kunsill skond il-proċedura leġislattiva ordinarja għandhom juru x-xorta ta' l-att rilevanti u jkunu segwiti min-numru tas-serje, mid-data ta' adozzjoni u b'turija ta' xi jkun is-suġġett.
2.   atti adottati b'mod konġunt mill-Parlament u l-Kunsill għandhom jinkludu dan li ġej:
(a)  'Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea';
(b)  referenza għad-disposizzjonijiet li taħthom l-att ikun ġie adottat, preċeduta mill-kelmiet 'Wara li kkunsidraw';
(c)  ċitazzjoni li jkun fiha referenza għall-proposti ppreżentati, opinjonijiet miksuba u konsultazzjonijiet imwettqa;
(d)  stqarrija tal-ġustifikazzjonijiet li fuqhom ikun ibbażat l-att, introdotta bil-kelma 'billi';
(e)  frażi bħal 'adottaw dan ir-Regolament' jew 'adottaw din id-Direttiva' jew 'adottaw din id-Deċiżjoni' jew 'iddeċidew kif ġej', segwita mit-test ta' l-att.
3.   L-atti għandhom ikunu maqsumin f'artikoli, u jekk ikun il-każ miġbura f'kapitoli u f'taqsimiet.
4.   L-aħħar artikolu ta' att għandu jispeċifika id-data tad-dħul fis-seħħ, meta dik id-data tkun taħbat qabel jew wara l-għoxrin jum ta' wara l-pubblikazzjoni.
5.   L-aħħar artikol u tal-att għandu jkun segwit minn:
formulazzjoni xierqa, skond id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattati, fir-rigward tal-applikabilità tiegħu;
'Magħmul …', segwita mid-data li fiha l-att ġie adottat;
'Għall-Parlament Ewropew il-President', 'Għall-Kunsill il-President', segwiti mill-isem tal-President tal-Parlament u tal-President tal-Kunsill li jkun fil-kariga meta l-att ikun adottat.
Emenda 94
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 78
Artikolu 78
Artikolu 78
Iffirmar ta' atti adottati
Iffirmar u pubblikazzjoni ta' atti adottati
Wara li t-test adottat skont l-Artikolu 193 jkun ġie ffinalizzat u ladarba jkun ġie vverifikat li l-proċeduri kollha jkunu ntemmew kif jixraq, l-atti adottati skont il-proċedura leġislattiva ordinarja għandhom jiġu ffirmati mill-President u s-Segretarju Ġenerali u għandhom jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-Segretarji Ġenerali tal-Parlament u tal-Kunsill.
Wara li t-test adottat skont l-Artikolu 193 u l-Anness XVIa jkun ġie ffinalizzat u ladarba jkun ġie vverifikat li l-proċeduri kollha jkunu ntemmew kif jixraq, l-atti adottati skont il-proċedura leġislattiva ordinarja għandhom jiġu ffirmati mill-President u s-Segretarju Ġenerali.
Is-Segretarji Ġenerali tal-Parlament u tal-Kunsill imbagħad għandhom jagħmlu l-arranġamenti għall-pubblikazzjoni tal-att f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 95
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 4 (ġdid)
KAPITOLU 4
DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦALL-PROĊEDURA TA' KONSULTAZZJONI
(Dan għandu jiġi introdott wara l-Artikolu 78)
Emenda 96
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 78a (ġdid)
Artikolu 78a
Proposta modifikata għal att legalment vinkolanti
Jekk il-Kummissjoni biħsiebha tibdel jew timmodifika l-proposta tagħha għal att legalment vinkolanti, il-kumitat responsabbli jista' jipposponi l-eżami tiegħu tal-każ sakemm jirċievi l-proposta l-ġdida jew l-emendi tal-Kummissjoni.
Emenda 97
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 78b (ġdid)
Artikolu 78b
Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar l-emendi
Qabel ma jgħaddi għall-votazzjoni finali dwar proposta għal att legalment vinkolanti, il-kumitat responsabbli jista' jitlob lill-Kummissjoni biex tiddikjara l-pożizzjoni tagħha dwar l-emendi kollha għall-proposta adottati mill-kumitat.
Jekk ikun il-każ, dik il-pożizzjoni għandha tiġi inkluża fir-rapport.
Emenda 98
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 78c (ġdid)
Artikolu 78c
Votazzjoni fil-Parlament
L-Artikolu 59 (-1), (1), (1b) u (1c) għandhom japplikaw mutatis mutandis.
Emenda 99
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 78d (ġdid)
Artikolu 78d
Segwitu għall-pożizzjoni tal-Parlament
1.   Fiż-żmien li jiġi wara li l-Parlament ikun adotta l-pożizzjoni tiegħu dwar abbozz ta' att legalment vinkolanti, il-president u r-rapporteur tal-kumitat responsabbli għandhom isegwu l-progress ta' dak l-abbozz ta' att fil-kors tal-proċedura li twassal għall-adozzjoni tagħha mill-Kunsill, b'mod partikolari sabiex jiżguraw li kwalunkwe impenn meħud mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni lejn il-Parlament fir-rigward tal-pożizzjoni tiegħu jkun osservat kif jixraq. Huma għandhom jirrappurtaw lura lill-kumitat regolarment.
2.   Il-kumitat responsabbli jista' jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex jiddiskuti l-kwistjoni magħhom.
3.   F'kull stadju tal-proċedura ta' segwitu il-kumitat responsabbli jista', jekk iqis li jkun meħtieġ, iqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni li tirrakkomanda li l-Parlament:
–   jitlob lill-Kummissjoni sabiex tirtira l-proposta tagħha,
–   jitlob lill-Kummissjoni jew lill-Kunsill biex jirreferu l-kwistjoni mill-ġdid lill-Parlament skont l-Artikolu 78e, jew jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta ġdida, jew
–   jiddeċiedi li jieħu kull azzjoni oħra li jqis li tkun xierqa.
Din il-mozzjoni għandha titqiegħed fl-abbozz tal-aġenda tas-sessjoni parzjali li sseħħ wara l-adozzjoni tal-mozzjoni mill-kumitat.
Emenda 100
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 78e (ġdid)
Artikolu 78e
Riferiment mill-ġdid lill-Parlament
1.   Fuq talba tal-kumitat responsabbli, il-President għandu jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsulta lill-Parlament fl-istess ċirkustanzi u bl-istess kundizzjonijiet stipulati fil-Artikolu 63(1), kif ukoll meta l-Kunsill jemenda jew ikollu l-ħsieb li jemenda b'mod sostanzjali l-abbozz ta' att legalment vinkolanti li dwaru l-Parlament kien oriġinarjament ta l-pożizzjoni tiegħu, ħlief meta dan isir sabiex jiddaħħlu l-emendi tal-Parlament.
2.   Il-President għandu wkoll jitlob li abbozz ta' att legalment vinkolanti jerġa' jitressaq quddiem il-Parlament fiċ-ċirkustanzi stabbiliti f'dan l-Artikolu meta l-Parlament jiddeċiedi hekk dwar proposta minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn 40 Membru.
Emenda 101
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 7 – enumerazzjoni
KAPITOLU 7
KAPITOLU 5
AFFARIJIET KOSTITUZZJONALI
AFFARIJIET KOSTITUZZJONALI
Emenda 102
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81
Artikolu 81
Artikolu 81
Trattati ta' adeżjoni
Trattati ta' adeżjoni
1.  Kull applikazzjoni minn xi Stat Ewropew sabiex isir membru tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi referuta lill-kumitat responsabbli biex tkun meqjusa.
1.  Kull applikazzjoni minn xi Stat Ewropew sabiex isir membru tal-Unjoni Ewropea bi qbil mal-Artikolu 49 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea għandha tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli biex tkun meqjusa.
2.  Il-Parlament jista' jiddeċiedi, fuq proposta tal-kumitat responsabbli, ta' xi grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, li jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jieħdu sehem f'dibattitu qabel ma jibdew in-negozjati ma' l-Istat applikant.
2.  Il-Parlament jista' jiddeċiedi, fuq proposta tal-kumitat responsabbli, ta' xi grupp politiku jew ta' mhux inqas minn 40 Membru, li jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jieħdu sehem f'dibattitu qabel ma jibdew in-negozjati mal-Istat applikant.
3.  Matul in-negozjati l-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom jgħarrfu lill-kumitat responsabbli regolarment u bis-sħiħ dwar il-progress fin-negozjati u, jekk ikun meħtieġ, dan it-tagħrif għandu jingħata b'mod kunfidenzjali.
3.  Il-kumitat responsabbli għandu jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jipprovduh b'informazzjoni sħiħa u regolari dwar il-progress tan-negozjati u, jekk ikun meħtieġ, dan it-tagħrif għandu jingħata b'mod kunfidenzjali.
4.  Fi kwalunkwe stadju tan-negozjati, l-Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli, jadotta rakkomandazzjonijiet u jitlob li dawn jitqiesu qabel jiġi konkluż xi trattat għall-adeżjoni ta' Stat applikant fl-Unjoni Ewropea.
4.  Fi kwalunkwe stadju tan-negozjati, l-Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli, jadotta rakkomandazzjonijiet u jitlob li dawn jitqiesu qabel jiġi konkluż xi trattat għall-adeżjoni ta' Stat applikant fl-Unjoni Ewropea.
5.  Meta jitlestew in-negozjati, imma qabel ma jiġi ffirmat kwalunkwe ftehim, l-abbozz tal-ftehim għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament għall-approvazzjoni skont l-Artikolu 99.
5.  Meta jitlestew in-negozjati, imma qabel ma jiġi ffirmat kwalunkwe ftehim, l-abbozz tal-ftehim għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament għall-approvazzjoni skont l-Artikolu 99. Bi qbil mal-Artikolu 49 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-approvazzjoni tal-Parlament għandha tirrikjedi l-voti ta' maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti minnu.
Emenda 103
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 83
Artikolu 83
Artikolu 83
Ksur ta' prinċipji findamentali minn Stat Membru
Ksur ta' prinċipji u valuri fundamentali minn Stat Membru
1.  Il-Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport speċifiku tal-kumitat responsabbli mfassal skont l-Artikoli 45 u 52:
1.  Il-Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport speċifiku tal-kumitat responsabbli mfassal skont l-Artikoli 45 u 52:
(a)  jivvota fuq proposta motivata li titlob lill-Kunsill biex jaġixxi skond l-Artikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;
(a)  jivvota fuq proposta motivata li titlob lill-Kunsill biex jaġixxi skond l-Artikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;
(b)  jivvota fuq proposta li titlob lill-Kummissjoni jew lill-Istati Membri sabiex iressqu proposta skond l-Artikolu 7(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;
(b)  jivvota fuq proposta li titlob lill-Kummissjoni jew lill-Istati Membri sabiex iressqu proposta skond l-Artikolu 7(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;
(c)  jivvota fuq proposta li titlob lill-Kunsill sabiex jaġixxi skond l-Artikolu 7(3) jew, sussegwentement, skond l-Artikolu 7(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
(c)  jivvota fuq proposta li titlob lill-Kunsill sabiex jaġixxi skond l-Artikolu 7(3) jew, sussegwentement, skond l-Artikolu 7(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
2.  Kull talba mill-Kunsill għal approvazzjoni ta' proposta ppreżentata skont l-Artikolu 7(1) u (2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea flimkien mal-osservazzjonijiet ippreżentati mill-Istat Membru kkonċernat għandhom jitħabbru lill-Parlament u jiġu riferuti lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 99. Ħlief fil-każ ta' ċirkustanzi urġenti u ġustifikati, il-Parlament għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu fuq proposta mill-Kumitat responsabbli.
2.  Kull talba mill-Kunsill għal approvazzjoni ta' proposta ppreżentata skont l-Artikolu 7(1) u (2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea flimkien mal-osservazzjonijiet ippreżentati mill-Istat Membru kkonċernat għandhom jitħabbru lill-Parlament u jiġu riferuti lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 99. Ħlief fil-każ ta' ċirkustanzi urġenti u ġustifikati, il-Parlament għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu fuq proposta mill-Kumitat responsabbli.
3.  Deċiżjonijiet skont il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu jeħtieġu maġġoranza ta' żewġ terzi tal-voti mitfugħa, li tkun tikkostitwixxi l-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament.
3.  Bi qbil mal-Artikolu 354 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, deċiżjonijiet skont il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu jeħtieġu maġġoranza ta' żewġ terzi tal-voti mitfugħa, li tkun tikkostitwixxi l-maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament.
4.  Il-kumitat responsabbli jista' jippreżenta mozzjoni għal riżoluzzjoni li takkumpanja d-deċiżjoni, bl-awtorizzazzjoni tal-Konferenza ta' Presidenti. Dik il-mozzjoni għal riżoluzzjoni għandha turi l-fehmiet tal-Parlament dwar xi ksur serju minn xi Stat Membru, dwar is-sanzjonijiet xierqa u dwar kif dawk is-sanzjonijiet jiġu mibdula jew revokati.
4.  Il-kumitat responsabbli jista' jippreżenta mozzjoni għal riżoluzzjoni li takkumpanja d-deċiżjoni, bl-awtorizzazzjoni tal-Konferenza ta' Presidenti. Dik il-mozzjoni għal riżoluzzjoni għandha turi l-fehmiet tal-Parlament dwar xi ksur serju minn xi Stat Membru, dwar il-miżuri xierqa li għandhom jittieħdu u dwar kif dawk il-miżuri jiġu mibdula jew revokati.
5.  Il-kumitat responsabbli għandu jiżgura li l-Parlament ikun infurmat b'mod sħiħ u, fejn ikun meħtieġ, li jintalab jagħti l-fehmiet tiegħu dwar il-miżuri li jsegwu l-approvazzjoni tiegħu mogħtija skont il-paragrafu 3. Il-Kunsill għandu jkun mistieden sabiex jispjega l-iżviluppi skont kif ikun xieraq. Fuq proposta mill-kumitat responsabbli, mħejjija bl-awtorizzazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament jista' jadotta rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill.
5.  Il-kumitat responsabbli għandu jiżgura li l-Parlament ikun infurmat b'mod sħiħ u, fejn ikun meħtieġ, jintalab jagħti l-fehmiet tiegħu dwar il-miżuri li jsegwu l-approvazzjoni tiegħu mogħtija skont il-paragrafu 3. Il-Kunsill għandu jkun mistieden sabiex jispjega l-iżviluppi skont kif ikun xieraq. Fuq proposta mill-kumitat responsabbli, imħejjija bl-awtorizzazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament jista' jadotta rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill.
Emenda 104
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 84
Artikolu 84
Artikolu 84
Kompożizzjoni tal-Parlament
Kompożizzjoni tal-Parlament
F'ħin xieraq qabel it-tmiem ta' leġislatura, il-Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport imfassal mill-kumitat responsabbli tiegħu skont l-Artikolu 45, jagħmel proposta biex tinbidel il-kompożizzjoni tiegħu. L-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament għandu jkun eżaminat skont l-Artikolu 99.
F'ħin xieraq qabel it-tmiem ta' leġislatura, il-Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport imfassal mill-kumitat responsabbli tiegħu skont l-Artikolu 14(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 45 u l-Artikolu 52, jagħmel proposta biex tinbidel il-kompożizzjoni tiegħu. L-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament għandu jkun eżaminat skont l-Artikolu 99.
Emenda 105
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 85
Artikolu 85
Artikolu 85
Kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri
Kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri
1.  Talbiet għall-introduzzjoni ta' koperazzjoni msaħħa bejn Stati Membri skont l-Artikolu 20 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea għandhom jitressqu mill-President quddiem il-Kumitat responsabbli biex jitqiesu. L-Artikoli 39, 41, 43, 47, 57 sa 63 u 99 għandhom japplikaw kif jixraq.
1.  Talbiet għall-introduzzjoni ta' koperazzjoni msaħħa bejn Stati Membri skont l-Artikolu 20 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea għandhom jitressqu mill-President quddiem il-Kumitat responsabbli biex jitqiesu. Għandu japplika l-Artikolu 99.
2.  Il-kumitat responsabbli għandu jivverifika l-konformità mal-Artikolu 20 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mal-Artikoli 326 sa 334 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
2.  Il-kumitat responsabbli għandu jivverifika l-konformità mal-Artikolu 20 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mal-Artikoli 326 sa 334 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
3.  Atti sussegwenti proposti taħt reġim ta' koperazzjoni msaħħa, malli dan ikun stabbilit, għandhom ikunu trattati mill-Parlament skond l-istess proċeduri bħal meta l-koperazzjoni msaħħa ma tkunx tapplika. Għandu japplika l-Artikolu 47.
3.  Atti sussegwenti proposti taħt reġim ta' koperazzjoni msaħħa, malli dan ikun stabbilit, għandhom ikunu trattati mill-Parlament skond l-istess proċeduri bħal meta l-koperazzjoni msaħħa ma tkunx tapplika. Għandu japplika l-Artikolu 47.
Emenda 106
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 8 – enumerazzjoni
KAPITOLU 8
KAPITOLU 6
PROĊEDURI TAL-BAĠIT
PROĊEDURI TAL-BAĠIT
Emenda 107
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 86
Artikolu 86
Artikolu 86
Il-Qafas finanzjarju plurijennali
Il-Qafas finanzjarju pluriennali
Fejn il-Kunsill jitlob l-approvazzjoni tal-Parlament għall-proposta għal regolament li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju plurijennali, il-kwistjoni għandha tkun riferuta lill-kumitat responsabbli skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 99. L-approvazzjoni tal-Parlament għandha tkun teħtieġ il-voti tal-maġġoranza tal-Membri kollha tiegħu.
Fejn il-Kunsill jitlob l-approvazzjoni tal-Parlament għall-proposta għal regolament li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali, il-kwistjoni għandha tkun trattata skont l-Artikolu 99. Skont l-Artikolu 312(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-approvazzjoni tal-Parlament għandha tkun teħtieġ il-voti tal-maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti minnu.
Emenda 108
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 86a (ġdid)
Artikolu 86a
Proċedura baġitarja annwali
Il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jfassal rapport li jitqies xieraq rigward il-baġit, wara li jkun ikkunsidra l-Anness għall-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 dwar id-dixxiplina baġitarja, dwar il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u l-ġestjoni finanzjarja soda1a.
Kull kumitat jista' jagħti opinjoni fiż-żmien stipulat mill-kumitat responsabbli.
___________________
1a ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
Emenda 109
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 87
Artikolu 87
imħassar
Dokumenti ta' ħidma
1.   Id-dokumenti li ġejjin għandhom ikunu disponibbli għall-Membri:
(a)  l-abbozz tal-baġit ippreżentat mill-Kummissjoni;
(b)  ġabra fil-qosor mill-Kunsill tad-deliberazzjonijiet tiegħu dwar l-abbozz tal-baġit;
(c)  il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit imfassal skont l-Artikolu 314(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;
(d)  kull abbozz ta’ deċiżjoni dwar il-qsim proviżorju fi tnax-il parti skont l-Artikolu 315 tat-Trattat dwar l-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
2.   Dawk id-dokumenti għandhom ikunu rreferuti lill-kumitat responsabbli. Kull kumitat ikkonċernat jista' jagħti l-opinjoni tiegħu.
3.   Jekk kumitati oħra jkunu jixtiequ jagħtu opinjoni, il-President għandu jistabbilixxi żmien sa meta dawn l-opinjonijiet għandhom jiġu kkomunikati lill-kumitat responsabbli.
Emenda 110
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 88
Artikolu 88
Artikolu 88
Kunsiderazzjoni tal-abbozz tal-baġit - l-ewwel fażi
Pożizzjoni tal-Parlament dwar l-abbozz tal-baġit
1.  Bla ħsara għall-kundizzjonijiet imsemmija hawn taħt, kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda u jitkellem favur abbozzi ta' emendi għall-abbozz tal-baġit.
1.  Emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit jistgħu jitressqu fil-kumitat responsabbli minn Membri individwali.
Emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill jistgħu jitressqu fil-Parlament minn mill-inqas 40 Membru jew f'isem kumitat jew grupp politiku.
2.  L-abbozzi ta' emendi għandhom ikunu ammissibbli biss jekk jiġu ppreżentati bil-miktub, ikunu ffirmati minn mhux inqas minn erbgħin Membru jew jitqiegħdu fuq il-Mejda f'isem grupp politiku jew kumitat, ikunu jindikaw it-titolu tal-baġit li għalih jirreferu u jkunu jiżguraw li jinżamm bilanċ bejn id-dħul u l-infiq. L-abbozzi ta' emendi għandhom jinkludu t-tgħrif rilevanti kollu dwar ir-rimarki li għandhom jitniżżlu ħdejn it-titolu tal-baġit ikkonċernat.
2.  L-emendi għandhom jitressqu u jiġu ġġustifikati bil-miktub, għandhom jinkludu l-firma tal-awturi tagħhom u jispeċifikaw il-linja baġitarja li jirreferu għaliha.
L-abbozzi ta’ emendi kollha għall-abbozz tal-baġit għandhom ikunu ġustifikati bil-miktub.
3.  Il-President għandu jiffissa l-limitu ta' żmien għat-tqegħid fuq il-Mejda ta' abbozzi ta' emendi.
3.  Il-President għandu jiffissa l-limitu ta' żmien għat-tqegħid fuq il-Mejda ta' abbozzi ta' emendi.
4.  Il-kumitat responsabbli għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar it-testi ppreżentati qabel ma jiġu diskussi fil-Parlament.
4.  Il-kumitat responsabbli għandu jivvota dwar l-emendi qabel ma jiġu diskussi fil-Parlament.
M'għandux jittieħed vot fil-Parlament fuq abbozzi ta' emendi li jiġu miċħuda mill-kumitat responsabbli ħlief jekk issir talba bil-miktub għal dan minn kumitat jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru, qabel ma jiskadi ż-żmien iffissat mill-President; din l-iskadenza m'għandha fl-ebda każ tkun ta' anqas minn 24 siegħa qabel ma tibda l-votazzjoni.
4a.   Jista' jittieħed vot fuq emendi li jitressqu fil-Parlament li jiġu miċħuda mill-kumitat responsabbli unikament jekk issir talba bil-miktub għal dan minn kumitat jew minn mhux inqas minn 40 Membru, qabel ma jiskadi ż-żmien iffissat mill-President; din l-iskadenza m'għandha fl-ebda każ tkun ta' anqas minn 24 siegħa qabel ma tibda l-votazzjoni.
5.  L-abbozzi ta' emendi għall-estimi tal-Parlament li jkunu simili għal dawk li jkunu diġà ġew miċħuda mill-Parlament fiż-żmien meta tfasslu l-estimi għandhom jiġu diskussi biss fil-każ fejn il-kumitat responsabbli ikun ta opinjoni favorevoli.
5.  L-emendi għall-estimi tal-Parlament li jkunu simili għal dawk li jkunu diġà ġew miċħuda mill-Parlament fiż-żmien meta tfasslu l-estimi għandhom jiġu diskussi biss fil-każ fejn il-kumitat responsabbli ikun ta opinjoni favorevoli.
6.  Minkejja l-Artikolu 59(2), il-Parlament għandu jieħu votazzjonijiet separati u suċċessivi fuq:
6.  Il-Parlament għandu jieħu votazzjonijiet suċċessivi fuq:
–  kull abbozz ta' emenda,
–  l-emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit, skont it-taqsima,
–   kull taqsima tal-abbozz tal-baġit,
–  mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abbozz tal-baġit.
–  mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abbozz tal-baġit.
Madankollu, għandu japplika l-Artikolu 174(4) sa (8).
Madankollu, għandhom japplikaw l-Artikolu 174(4) sa (8a).
7.  L-artikoli, il-kapitoli, it-titoli u t-taqsimiet tal-abbozz tal-baġit li dwarhom ma tqiegħdu fuq il-Mejda l-ebda abbozzi ta' emendi għandhom jitqiesu bħala li ġew adottati.
7.  L-artikoli, il-kapitoli, it-titoli u t-taqsimiet tal-abbozz tal-baġit li dwarhom ma tqiegħdet fuq il-Mejda l-ebda emenda għandhom jitqiesu bħala li ġew adottati.
8.  Sabiex jiġu adottati, l-abbozzi ta' emendi għandhom jiksbu l-maġġoranza tal-voti tal-Membri kollha tal-Parlament.
8.  Skont l-Artikolu 314(4)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, biex jiġu adottati, l-emendi għandhom jiksbu l-maġġoranza tal-voti tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament.
9.  Jekk il-Parlament ikun emenda l-abbozz tal-baġit, l-abbozz tal-baġit kif emendat għandu jiġi mgħoddi lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, flimkien mal-ġustifikazzjonijiet.
9.  Jekk il-Parlament ikun emenda l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit, il-pożizzjoni kif emendata għandha tiġi mgħoddija lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, flimkien mal-ġustifikazzjonijiet u l-minuti tas-seduta li fiha l-emendi jkunu ġew adottati.
10.   Il-minuti tas-seduta li fiha l-Parlament ikun ta l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz tal-baġit għandhom jiġu mgħoddija lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.
Emenda 111
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 89
Artikolu 89
Artikolu 95a
Trialogu Finanzjarju
Koperazzjoni interistituzzjonali
Il-President għandu jieħu sehem f'laqgħat regolari bejn il-Presidenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni li jissejħu, fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, taħt il-proċeduri tal-baġit imsemmija fit-Titolu II tas-Sitt Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-President għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jippromwovi konsultazzjoni u rikonċiljazzjoni tal-posizzjonijiet tal-istituzzjonijiet sabiex tkun iffaċilitata l-implimentazzjoni tal-proċeduri fuq msemmija.
Bi qbil mal-Artikolu 324 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-President għandu jieħu sehem f'laqgħat regolari bejn il-Presidenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni li jissejħu, fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, taħt il-proċeduri tal-baġit imsemmija fit-Titolu II tas-Sitt Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-President għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jippromwovi konsultazzjoni u rikonċiljazzjoni tal-posizzjonijiet tal-istituzzjonijiet sabiex tkun iffaċilitata l-implimentazzjoni tal-proċeduri fuq msemmija.
Il-President tal-Parlament jista' jiddelega dan id-dover lil xi Viċi President li jkollu esperjenza fi kwistjonijiet baġitarji jew lill-President tal-kumitat responsabbli għal kwistjonijiet baġitarji.
Il-President tal-Parlament jista' jiddelega dan id-dover lil xi Viċi President li jkollu esperjenza fi kwistjonijiet baġitarji jew lill-president tal-kumitat responsabbli għal kwistjonijiet baġitarji.
(Dan l-Artikolu kif emendat se jitmexxa biex jiġi fi tmiem il-kapitolu dwar il-proċeduri baġitarji, wara l-Artikolu 95.)
Emenda 112
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 91
Artikolu 91
Artikolu 91
Adozzjoni definittiva tal-baġit
Adozzjoni definittiva tal-baġit
Fejn il-President ikun sodisfatt li l-baġit ġie adottat skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, huwa għandu jiddikjara fil-Parlament li l-baġit kien adottat b'mod definittiv. Huwa għandu jagħmel l-arranġamenti għall-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Fejn il-President iqis li l-baġit ġie adottat skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, huwa għandu jiddikjara fil-Parlament li l-baġit kien adottat b'mod definittiv. Huwa għandu jagħmel l-arranġamenti għall-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 113
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 93
Artikolu 93
Artikolu 93
Kwittanza lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni tal-baġits
Kwittanza lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġits
Id-dipożizzjonijiet dwar il-proċeduri għall-implimentazzjoni tad-deċiżjoni dwar l-għoti ta' kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit skond id-dispożizzjonijiet finanzjarji tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament Finanzjarju huma mehmuża ma' dawn ir-Regoli bħala anness11. Dan l-anness għandu jiġi adottat skont l-Artikolu 227(2).
Id-dispożizzjonijiet dwar il-proċeduri dwar l-għoti ta' kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit skont id-dispożizzjonijiet finanzjarji tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament Finanzjarju huma mehmuża ma' dawn l-Artikoli bħala anness11.
__________________
__________________
11 Ara l-Anness V.
11 Ara l-Anness V.
Emenda 114
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 94
Artikolu 94
Artikolu 94
Proċeduri oħra ta' kwittanza
Proċeduri oħra ta' kwittanza
Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-proċedura ta' għoti ta' kwittanza lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għandhom japplikaw bl-istess mod għall-proċedura ta' għoti ta' kwittanza:
Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-proċedura ta' għoti ta' kwittanza lill-Kummissjoni bi qbil mal-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għandhom japplikaw bl-istess mod għall-proċedura ta' għoti ta' kwittanza:
–  lill-President tal-Parlament Ewropew dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew;
–  lill-President tal-Parlament Ewropew dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew;
–  lill-persuni responsabbli mill-implimentazzjoni tal-baġits ta' istituzzjoniijiet u organi oħra ta' l-Unjoni Ewropea bħal ma huma l-Kunsill (f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-attivitajiet tiegħu bħala eżekuttiv), il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti ta' l-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni;
–  lill-persuni responsabbli mill-implimentazzjoni tal-baġits ta' istituzzjoniijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea bħal ma huma l-Kunsill, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni;
–  lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp;
–  lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp;
–  lill-organi responsabbli mill-eżekuzzjoni tal-baġit ta' entitajiet li huma legalment indipendenti u li jwettqu dmirijiet tal-Unjoni, sa fejn l-attivitajiet tagħhom ikunu suġġetti għal dispożizzjonijiet legali li jeħtieġu kwittanza mill-Parlament Ewropew.
–  lill-organi responsabbli mill-eżekuzzjoni tal-baġit ta' entitajiet li huma legalment indipendenti u li jwettqu dmirijiet tal-Unjoni, sa fejn l-attivitajiet tagħhom ikunu suġġetti għal dispożizzjonijiet legali li jeħtieġu kwittanza mill-Parlament Ewropew.
Emenda 115
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 95
Artikolu 95
Artikolu 92a
Kontroll tal-Parlament fuq l-implimentazzjoni tal-baġit
L-implimentazzjoni tal-baġit
1.  Il-Parlament għandu jissorvelja l-implimentazzjoni tal-baġit tas-sena kurrenti. Dan id-dover għandu jingħata lill-kumitat responsabbli mill-kontroll tal-baġit u lill-kumitati l-oħra li jkunu kkonċernati.
1.  Il-Parlament għandu jissorvelja l-implimentazzjoni tal-baġit tas-sena kurrenti. Dan id-dover għandu jingħata lill-kumitat responsabbli mill-kontroll tal-baġit u lill-kumitati l-oħra li jkunu kkonċernati.
2.  Kull sena, qabel l-ewwel qari ta' l-abbozz tal-baġit għas-sena finanzjarja ta' wara, il-Parlament għandu jikkonsidra l-problemi ffaċċjati fl-implimentazzjoni tal-baġit kurrenti, jekk ikun il-każ fuq il-bażi ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli.
2.  Kull sena, qabel l-ewwel qari tiegħu tal-abbozz tal-baġit għas-sena finanzjarja ta' wara, il-Parlament għandu jikkunsidra l-problemi ffaċċjati fl-implimentazzjoni tal-baġit kurrenti, jekk ikun il-każ fuq il-bażi ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli.
(Dan l-Artikolu kif emendat se jitmexxa biex jiġi qabel l-Artikolu 93.)
Emenda 116
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 9 – enumerazzjoni
KAPITOLU 9
KAPITOLU 7
PROĊEDURI INTERNI TAL-BAĠIT
PROĊEDURI INTERNI TAL-BAĠIT
Emenda 117
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 98
Artikolu 98
Artikolu 98
Setgħa biex jagħmel u jħallas spejjeż
Setgħa biex jagħmel u jħallas spejjeż, japprova l-kontijiet u jagħti l-kwittanza
1.  Wara li jiġi kkonsultat il-kumitat kompetenti, il-President għandu jagħmel u jħallas, jew iġiegħel li jsiru u jitħallsu, l-ispejjeż koperti mir-regoli finanzjarji interni maħruġa mill-Bureau.
1.  Wara li jiġi kkonsultat il-kumitat kompetenti, il-President għandu jagħmel u jħallas, jew iġiegħel li jsiru u jitħallsu, l-ispejjeż koperti mir-regoli finanzjarji interni maħruġa mill-Bureau.
2.  Il-President għandu jgħaddi l-abbozz tal-kontijiet annwali lill-kumitat responsabbli.
2.  Il-President għandu jgħaddi l-abbozz tal-kontijiet annwali lill-kumitat responsabbli.
3.  Fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli, il-Parlament għandu japprova l-kontijiet tiegħu u jiddeċiedi dwar l-għoti ta' kwittanza.
3.  Fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli, il-Parlament għandu japprova l-kontijiet tiegħu u jiddeċiedi dwar l-għoti ta' kwittanza.
Emenda 118
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 10 – enumerazzjoni
KAPITOLU 10
KAPITOLU 8
PROĊEDURA TA' APPROVAZZJONI
PROĊEDURA TA' APPROVAZZJONI
Emenda 119
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 99
Artikolu 99
Artikolu 99
Proċedura ta' approvazzjoni
Proċedura ta' approvazzjoni
1.  Meta l-Parlament jintalab jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal att propost, għandu, meta jadotta d-deċiżjoni tiegħu, iqis ir-rakkomandazzjoni mill-kumitat responsabbli li japprova jew jiċħad l-att. Ir-rakkomandazzjoni għandha tinkludi kunsiderazzjonijiet, iżda m’għandhiex tinkludi premessi. Tista’ tinkludi ġustifikazzjoni qasira, li għandha taqa’ taħt ir-responsabbiltà tar-rapporteur u li m'għandux jittieħed vot dwarha. L-Artikolu 56(1) għandu japplika mutatis mutandis. Emendi mressqa fil-kumitat għandhom ikunu ammissibbli biss jekk ikollhom l-għan li jaqilbu s-sens tar-rakkomandazzjoni kif proposta mir-rapporteur.
1.  Meta l-Parlament jintalab jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal att legalment vinkolanti, il-kumitat responsabbli għandu jressaq quddiem il-Parlament rakkomandazzjoni li tapprova jew tiċħad l-att propost.
Ir-rakkomandazzjoni għandha tinkludi kunsiderazzjonijiet, iżda m'għandhiex tinkludi premessi. L-emendi fil-kumitat għandhom ikunu ammissibbli biss jekk ikollhom l-għan li jaqilbu s-sens tar-rakkomandazzjoni kif proposta mir-rapporteur.
Ir-rakkomandazzjoni tista' tkun akkumpanjata minn nota spjegattiva qasira, li għandha taqa' taħt ir-responsabilità tar-rapporteur u m'għandux jittieħed vot fuqha. L-Artikolu 56(1) għandu japplika mutatis mutandis.
Il-kumitat responsabbli jista' jressaq mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġislattiva. Kumitati oħra jistgħu jkunu involuti fit-tfassil tar-riżoluzzjoni bi qbil mal-Artikolu 201(3) flimkien mal-Artikoli 53, 54 jew 55.
1a.   Jekk ikun meħtieġ, il-kumitat responsabbli jista' wkoll iqiegħed fuq il-Mejda rapport li jinkludi mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġislattiva li tistabbilixxi r-raġunijiet għaliex il-Parlament għandu jagħti jew jiċħad l-approvazzjoni tiegħu u, meta jkun xieraq, fejn isiru rakkomandazzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-att propost.
1b.   Il-kumitat responsabbli għandu jindirizza t-talba għall-approvazzjoni mingħajr dewmien żejjed. Jekk il-kumitat responsabbli ma jkunx adotta r-rakkomandazzjoni tiegħu fi żmien sitt xhur mid-data li fiha ġiet riferita lilu t-talba għall-approvazzjoni, il-Konferenza tal-Presidenti tista' jew tpoġġi l-kwistjoni fuq l-aġenda għall-kunsiderazzjoni ta' sessjoni parzjali sussegwenti jew inkella, f'każijiet debitament sostanzjati, tiddeċiedi li testendi l-perjodu ta' sitt xhur.
Il-Parlament għandu jiddeċiedi dwar l-att li jkun jeħtieġ l-approvazzjoni tiegħu skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea permezz ta' votazzjoni waħda dwar l-approvazzjoni, irrispettivament minn jekk ir-rakkomandazzjoni tal-kumitat responsabbli tkunx li l-att propost jiġi approvat jew miċħud, u ebda emenda ma tista' titqiegħed fuq il-mejda. Il-maġġoranza meħtieġa għall-adozzjoni tal-approvazzjoni għandha tkun il-maġġoranza stipulata fl-Artikolu tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li joħloq il-bażi legali għall-att propost jew, jekk fih ma tkun indikata l-ebda maġġoranza, il-maġġoranza tal-voti mitfugħa. Jekk il-maġġoranza meħtieġa ma tintlaħaqx, l-att propost għandu jitqies li jkun ġie miċħud.
1c.   Il-Parlament għandu jiddeċiedi dwar l-att propost permezz ta' votazzjoni waħda dwar l-approvazzjoni, irrispettivament minn jekk ir-rakkomandazzjoni tal-kumitat responsabbli tkunx li l-att propost jiġi approvat jew miċħud, u ebda emenda ma tista' titqiegħed fuq il-Mejda. Jekk il-maġġoranza meħtieġa ma tintlaħaqx, l-att propost għandu jitqies li jkun ġie miċħud.
2.   Barra minn hekk, fil-każ ta’ ftehimiet internazzjonali, trattati ta’ adeżjoni, id-determinazzjoni ta’ ksur serju u persistenti ta' prinċipji fundamentali minn Stat Membru, l-istabbiliment tal-kompożizzjoni tal-Parlament, l-istabbiliment ta’ kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri jew l-adozzjoni ta’ qafas finanzjarju pluriennali, għandhom japplikaw l-Artikoli 108, 81, 83, 84, 85 u 86 rispettivament.
3.  Meta l-approvazzjoni tal-Parlament tkun meħtieġa għal xi proposta għal att leġislattiv propost jew xi ftehim internazzjonali previst, il-kumitat responsabbli jista', sabiex jiffaċilita r-riżultat pożittiv tal-proċedura, jiddeċiedi li jippreżenta rapport interim dwar il-proposta lill-Parlament b'mozzjoni għal riżoluzzjoni li jkun fiha rakkomandazzjonijiet għall-modifika jew għall-implimentazzjoni tal-att leġislattiv propost jew tal-ftehim internazzjonali previst.
3.  Meta l-approvazzjoni tal-Parlament tkun meħtieġa, il-kumitat responsabbli jista', fi kwalunkwe waqt, jippreżenta rapport interim lill-Parlament b'mozzjoni għal riżoluzzjoni li jkun fiha rakkomandazzjonijiet għall-modifika jew għall-implimentazzjoni tal-att propost.
4.   Il-kumitat responsabbli għandu jindirizza t-talba għall-approvazzjoni mingħajr dewmien żejjed. Jekk il-kumitat responsabbli jiddeċiedi li ma jagħtix rakkomandazzjoni, jew ma jkunx adotta rakkomandazzjoni fi żmien sitt xhur mid-data li fiha tkun ġiet riferita lilu t-talba għall-approvazzjoni, il-Konferenza tal-Presidenti tista' jew tpoġġi l-kwistjoni fuq l-Aġenda għall-kunsiderazzjoni ta' sessjoni parzjali sussegwenti jew inkella, f'każijiet debitament sostanzjati, tiddeċiedi li testendi l-perjodu ta' sitt xhur.
Meta l-approvazzjoni tal-Parlament hija meħtieġa għal ftehima internazzjonali prevista, il-Parlament jista' jiddeċiedi, fid-dawl ta' rakkomandazzjoni mill-kumitat responsabbli, li jissospendi l-proċedura ta' approvazzjoni għal żmien mhux itwal minn sena.
Emenda 120
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 11 – enumerazzjoni
KAPITOLU 11
KAPITOLU 9
PROĊEDURI OĦRA
PROĊEDURI OĦRA
Emenda 121
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 100
Artikolu 100
Artikolu 100
Proċedura għall-għoti ta' opinjonijiet skond l-Artikolu 140 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
Proċedura għall-għoti ta' opinjonijiet dwar derogi għall-adozzjoni tal-euro
1.  Meta l-Parlament ikun ikkonsultat dwar rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill skond l-Artikolu 140(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għandu, wara li dawn ir-rakkomandazzjonijiet ikunu ppreżentati fis-seduta plenarja mill-Kunsill, jiddelibera fuq il-bażi ta' proposta ppreżentata oralment jew bil-miktub mill-kumitat responsabbli u li tipproponi l-approvazzjoni jew iċ-ċaħda tar-rakkomandazzjonijiet li dwarhom il-Parlament ikun ġie kkonsultat.
1.  Meta l-Parlament ikun ikkonsultat skont l-Artikolu 140(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għandu jiddelibera fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli tiegħu li jipproponi l-approvazzjoni jew iċ-ċaħda tal-att propost.
2.  Il-Parlament għandu mbagħad jieħu vot wieħed kollettiv fuq ir-rakkomandazzjonijiet li għalihom ma jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda l-ebda emendi.
2.  Il-Parlament għandu mbagħad jieħu vot wieħed fuq l-att propost, li għalih ma tista' titqiegħed fuq il-Mejda l-ebda emenda.
Emenda 122
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 102
Artikolu 102
Artikolu 102
Proċeduri għall-iskrutinju ta' ftehimiet volontarji
Proċeduri għall-iskrutinju ta' ftehimiet volontarji previsti
1.  Meta l-Kummissjoni tgħarraf lill-Parlament bil-ħsieb tagħha li tesplora l-użu ta' ftehimiet volontarji bħala alternattiva għal leġislazzjoni, il-kumitat responsabbli jista' jħejji rapport dwar il-mertu tal-kwistjoni skond l-Artikolu 52.
1.  Meta l-Kummissjoni tgħarraf lill-Parlament bil-ħsieb tagħha li tesplora l-użu ta' ftehimiet volontarji bħala alternattiva għal leġislazzjoni, il-kumitat responsabbli jista' jħejji rapport dwar il-mertu tal-kwistjoni skond l-Artikolu 52.
2.  Meta l-Kummissjoni tħabbar li biħsiebha tidħol fi ftehima volontarja, il-kumitat responsabbli jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni li tirrakkomanda l-approvazzjoni jew iċ-ċaħda tal-proposta, u taħt liema kundizzjonijiet.
2.  Meta l-Kummissjoni tħabbar li biħsiebha tidħol fi ftehima volontarja, il-kumitat responsabbli jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni li tirrakkomanda l-approvazzjoni jew iċ-ċaħda tal-proposta, u taħt liema kundizzjonijiet.
Emenda 123
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 103
Artikolu 103
Artikolu 103
Kodifikazzjoni
Kodifikazzjoni
1.  Meta proposta għall-kodifikazzjoni ta' leġislazzjoni tal-Unjoni tiġi ppreżentata lill-Parlament, din għandha titressaq quddiem il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali. Dan il-Kumitat għandu jeżaminaha skond l-arranġamenti milħuqa fuq livell interistituzzjonali sabiex jaċċerta ruħu li din tkun sempliċiment kodifikazzjoni mingħajr tibdil sostanzjali.
1.  Meta proposta għall-kodifikazzjoni ta' leġislazzjoni tal-Unjoni tiġi ppreżentata lill-Parlament, din għandha titressaq quddiem il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali. Dan il-Kumitat għandu jeżaminaha skond l-arranġamenti milħuqa fuq livell interistituzzjonali sabiex jaċċerta ruħu li din tkun sempliċiment kodifikazzjoni mingħajr tibdil sostanzjali.
2.  Il-Kumitat li kien responsabbli għall-atti li kellhom jiġu kkodifikati jistà, fuq talba tiegħu stess jew tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali, jintalab jagħti l-opinjoni tiegħu dwar kemm hi mixtieqa l-kodifikazzjoni.
2.  Il-Kumitat li kien responsabbli għall-atti li kellhom jiġu kkodifikati jistà, fuq talba tiegħu stess jew tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali, jintalab jagħti l-opinjoni tiegħu dwar kemm hi mixtieqa l-kodifikazzjoni.
3.  L-emendi għat-test tal-proposta mhumiex ammissibbli.
3.  L-emendi għat-test tal-proposta mhumiex ammissibbli.
Madankollu, fuq talba tar-rapporteur, il-president tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jistà jippreżenta, għall-approvazzjoni ta' dan ta' l-aħħar, emendi relatati ma' l-adattamenti tekniċi, kemm-il darba dawk l-adattamenti jkunu meħtieġa sabiex ikun żgurat li l-proposta hija konformi mar-regoli dwar il-kodifikazzjoni u ma jinvolvux tibdil sostanzjali tal-proposta.
Madankollu, fuq talba tar-rapporteur, il-president tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jistà jippreżenta, għall-approvazzjoni ta' dan tal-aħħar, emendi relatati mal-adattamenti tekniċi, kemm-il darba dawk l-adattamenti jkunu meħtieġa sabiex ikun żgurat li l-proposta hija konformi mar-regoli dwar il-kodifikazzjoni u ma jinvolvux tibdil sostanzjali tal-proposta.
4.  Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jikkonkludi li l-proposta ma tinvolvix tibdil sostanzjali għall-leġislazzjoni tal-Unjoni, huwa għandu jirreferiha lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu.
4.  Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jikkonkludi li l-proposta ma tinvolvix tibdil sostanzjali għal-leġislazzjoni tal-Unjoni, huwa għandu jirreferiha lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu.
Jekk il-kumitat huwa tal-fehma li l-proposta tinkludi tibdil sostanzjali, huwa għandu jipproponi lill-Parlament iċ-ċaħda tal-proposta.
Jekk il-kumitat huwa tal-fehma li l-proposta tinkludi tibdil sostanzjali, huwa għandu jipproponi lill-Parlament iċ-ċaħda tal-proposta.
Fiż-żewġ każi, il-Parlament għandu jiddeċiedi permezz ta' vot wieħed, mingħajr emendi jew dibattitu.
Fiż-żewġ każi, il-Parlament għandu jiddeċiedi permezz ta' vot wieħed, mingħajr emendi jew dibattitu.
__________________
__________________
12 Ftehima interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994, Metodu ta' ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġislattivi, punt 4 (ĠU C 102, 4.4.1996, p.2).
12 Ftehima interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994, Metodu ta' ħidma aċċellerat għall-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġislattivi, punt 4 (ĠU C 102, 4.4.1996, p.2).
Emenda 124
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 104
Artikolu 104
Artikolu 104
Tfassil mill-ġdid
Tfassil mill-ġdid
1.  Meta proposta għat-tfassil mill-ġdid ta' leġislazzjoni tal-Unjoni tiġi preżentata lill-Parlament, għandha titressaq quddiem il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali u l-kumitat responsabbli mis-suġġett.
1.  Meta proposta għat-tfassil mill-ġdid ta' leġislazzjoni tal-Unjoni tiġi preżentata lill-Parlament, għandha titressaq quddiem il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali u l-kumitat responsabbli mis-suġġett.
2.  Il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali għandu jeżaminaha skond l-arranġamenti milħuqa fuq livell interistituzzjonali bil-għan li jkun żgurat li l-proposta ma tinvolvix tibdiliet sostanzjali minbarra dawk identifikati bħala tali fil-proposta.
2.  Il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali għandu jeżaminaha skond l-arranġamenti milħuqa fuq livell interistituzzjonali bil-għan li jkun żgurat li l-proposta ma tinvolvix tibdiliet sostanzjali minbarra dawk identifikati bħala tali fil-proposta.
Għall-iskop ta' dan l-eżami, l-emendi għat-test tal-proposta mhumiex ammissibbli. Madankollu, l-Artikolu 103(3), it-tieni subparagrafu għandu japplika għal dispożizzjonjiet li ma nbidlux fil-proposta għal tfassil mill-ġdid.
Għall-iskop ta' dan l-eżami, l-emendi għat-test tal-proposta mhumiex ammissibbli. Madankollu, l-Artikolu 103(3), it-tieni subparagrafu għandu japplika għal dispożizzjonjiet li ma nbidlux fil-proposta għal tfassil mill-ġdid.
3.  Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta ma tinkludi l-ebda bidla sostanzjali ħlief għal dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jgħarraf lill-kumitat responsabbli b'dan.
3.  Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta ma tinkludi l-ebda bidla sostanzjali ħlief għal dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jgħarraf lill-kumitat responsabbli b'dan.
F'dan il-każ, minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 169 u 170, l-emendi għandhom ikunu ammissibbli mill-kumitat responsabbli mis-suġġett jekk jikkonċernaw dawk il-partijiet tal-proposta li jinkludu tibdiliet sostanzjali.
F'dan il-każ, minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 169 u 170, l-emendi għandhom ikunu ammissibbli mill-kumitat responsabbli mis-suġġett jekk jikkonċernaw dawk il-partijiet tal-proposta li jinkludu tibdiliet sostanzjali.
Madankollu, jekk f’konformità mal-punt 8 tal-Ftehima Interistituzzjonali l-kumitat responsabbli jkollu l-ħsieb ukoll li jippreżenta emendi għall-partijiet kodifikati tal-proposta, huwa għandu jinnotifika minnufih il-ħsieb tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u din tal-aħħar għandha tgħarraf lill-kumitat, qabel il-vot skont l-Artikolu 58, bil-pożizzjoni tagħha fir-rigward tal-emendi kif ukoll dwar jekk għandhiex il-ħsieb li tirtira l-proposta ta' tfassil mill-ġdid.
Madankollu, emendi ta' partijiet tal-proposta li ma nbidlux jistgħu jiġu aċċettati fuq bażi eċċezzjonali u fuq bażi ta' każ b'każ mill-president tal-kumitat responsabbli għas-suġġett inkwistjoni, jekk iqis/tqis li dan huwa meħtieġ għal raġunijiet imperattivi li għandhom x'jaqsmu mal-koerenza interna tat-test jew għaliex l-emendi huma marbuta mill-qrib ma' emendi oħra li jkunu ammissibbli. Dawn ir-raġunijiet għandhom jitniżżlu f'ġustifikazzjoni bil-miktub tal-emendi.
4.  Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta tinkludi bidliet sostanzjali minbarra dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jipproponi li l-Parlament jiċħad il-proposta u għandu jgħarraf lill-kumitat responsabbli mis-suġġett b'dan.
4.  Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta tinkludi bidliet sostanzjali minbarra dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jipproponi li l-Parlament jiċħad il-proposta u għandu jgħarraf lill-kumitat responsabbli mis-suġġett b'dan.
F'dan il-każ, il-President għandu jsejjaħ lill-Kummissjoni biex tirtira l-proposta tagħha. Jekk il-Kummissjoni tirtira l-proposta tagħha, il-President għandu jinnota li l-proċedura tilfet l-iskop tagħha u għandu jgħarraf lill-Kunsill. Jekk il-Kummissjoni ma tirtirax il-proposta tagħha, il-Parlament għandu jerġà jibgħatha lill-kumitat responsabbli mis-suġġett, sabiex jeżaminaha skond il-proċedura normali.
F'dan il-każ, il-President għandu jsejjaħ lill-Kummissjoni biex tirtira l-proposta tagħha. Jekk il-Kummissjoni tirtira l-proposta tagħha, il-President għandu jinnota li l-proċedura tilfet l-iskop tagħha u għandu jgħarraf lill-Kunsill. Jekk il-Kummissjoni ma tirtirax il-proposta tagħha, il-Parlament għandu jerġà jibgħatha lill-kumitat responsabbli mis-suġġett, sabiex jeżaminaha skond il-proċedura normali.
__________________
__________________
13 Ftehima interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-teknika ta' tfassil mill-ġdid ta' l-atti legali, punt 9 (ĠU C 77, 28.3.2002, p.1).
13 Ftehima interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-teknika ta' tfassil mill-ġdid tal-atti legali, punt 9 (ĠU C 77, 28.3.2002, p.1).
Emenda 125
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu II – kapitolu 9a (ġdid)
KAPITOLU 9A
Atti delegati u ta' implimentazzjoni
Emenda 126
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 105
Artikolu 105
Artikolu 105
Atti delegati
Atti delegati
1.  Meta l-Kummissjoni tibgħat att delegat lill-Parlament, il-President għandu jgħaddih lill-kumitat responsabbli għall-att leġislattiv ta' bażi, li jista' jiddeċiedi li jaħtar rapporteur għall-analiżi ta' att delegat wieħed jew iktar.
1.  Meta l-Kummissjoni tibgħat att delegat lill-Parlament, il-President għandu jgħaddih lill-kumitat responsabbli għall-att leġislattiv ta' bażi, li jista' jiddeċiedi li jinnomina wieħed mill-Membri tiegħu għall-analiżi ta' att delegat wieħed jew iktar.
2.  Il-President għandu jħabbar lill-Parlament id-data meta l-att delegat iku n wasal fil-lingwi uffiċjali kollha u l-perjodu li matulu jistgħu jitqajmu oġġezzjonijiet. Dan il-perjodu għandu jibda minn din id-data.
2.  Matul is-sessjoni parzjali wara li l-att jiġi riċevut, il-President għandu jħabbar lill-Parlament id-data meta l-att delegat ikun wasal fil-lingwi uffiċjali kollha u l-perjodu li matulu jistgħu jitqajmu oġġezzjonijiet. Dan il-perjodu għandu jibda mid-data ta' meta jkun wasal.
It-tħabbira għandha tiġi ppubblikata fil-minuti tas-seduta, flimkien mal-isem tal-kumitat responsabbli.
It-tħabbira għandha tiġi ppubblikata fil-minuti tas-seduta, flimkien mal-isem tal-kumitat responsabbli.
3.  Il-kumitat responsabbli jista', b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-att leġislattiv ta' bażi u, jekk iqis li jkun xieraq, wara li jkun ikkonsulta lil kull kumitat konċernat, iressaq mozzjoni għal riżoluzzjoni motivata lill-Parlament. Dik il-mozzjoni għal riżoluzzjoni għandha tispeċifika r-raġunijiet tal-Parlament għall-oġġezzjonijiet u jista' jkun fiha talba lill-Kummissjoni biex jiġi ppreżentat att delegat ġdid li jqis ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament.
3.  Il-kumitat responsabbli jista', b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-att leġislattiv ta' bażi u, jekk iqis li jkun xieraq, wara li jkun ikkonsulta lil kull kumitat ikkonċernat, iressaq mozzjoni għal riżoluzzjoni motivata fejn joġġezzjona għall-att delegat. Jekk għaxart ijiem tax-xogħol qabel il-bidu tas-sessjoni parzjali li matulha l-jum tal-Erbgħa jaħbat qabel u l-eqreb għall-jum tal-iskadenza msemmija fil-paragrafu 5, u l-kumitat responsabbli ma jkunx qiegħed fuq il-Mejda tali mozzjoni għal riżoluzzjoni, grupp politiku jew mhux inqas minn 40 Membru jistgħu jressqu mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kwistjoni biex tiddaħħal fl-aġenda tas-sessjoni parzjali hawn fuq imsemmija.
4.   Jekk għaxart ijiem tax-xogħol qabel il-bidu tas-sessjoni parzjali li matulha l-jum tal-Erbgħa jaħbat qabel u l-eqreb għall-jum tal-iskadenza msemmija fil-paragrafu 5, il-kumitat responsabbli ma jkunx ressaq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin membru jistgħu jressqu mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kwistjoni biex tiddaħħal fl-aġenda tas-sessjoni parzjali hawn fuq imsemmija.
4a.   Kull mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont il-paragrafu 3 għandha tispeċifika r-raġunijiet għall-oġġezzjonijiet tal-Parlament u jista' jkun fiha talba lill-Kummissjoni biex tippreżenta att delegat ġdid li jqis ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament.
5.  Il-Parlament għandu jiddeċiedi, fiż-żmien stipulat fl-att leġislattiv ta' bażi, dwar kull mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa, bil-maġġoranza stipulata fl-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
5.  Il-Parlament għandu japprova tali mozzjoni fl-iskadenza stipulata fl-att leġislattiv ta' bażi u, skont l-Artikolu 290(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, bil-maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti minnu.
Meta l-kumitat responsabbli jqis li hu xieraq li jestendi, skont l-att leġislattiv ta' bażi, l-iskadenza għat-tressiq ta' oġġezzjonijiet għall-att delegat, il-President tal-kumitat kompetenti għandu jinnotifika, f'isem il-Parlament, din l-estensjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.
Meta l-kumitat responsabbli jqis li hu xieraq li jestendi, skont id-dispożizzjonijiet tal-att leġislattiv ta' bażi, l-iskadenza għat-tressiq ta' oġġezzjonijiet għall-att delegat, il-president tal-kumitat kompetenti għandu jinnotifika, f'isem il-Parlament, din l-estensjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.
6.  Jekk il-kumitat responsabbli jirrakkomanda li, qabel l-iskadenza stipulata fl-att leġislattiv ta' bażi, il-Parlament jiddikjara li mhux se joġġezzjona għall-att delegat:
6.  Jekk il-kumitat responsabbli jirrakkomanda li, qabel l-iskadenza stipulata fl-att leġislattiv ta' bażi, il-Parlament jiddikjara li mhux se joġġezzjona għall-att delegat:
–  huwa għandu jgħarraf lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati permezz ta' ittra li tistipula r-raġunijiet tiegħu u jressaq rakkomandazzjoni dwar dan;
–  huwa għandu jgħarraf lill-president tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati permezz ta' ittra li tistipula r-raġunijiet tiegħu u jressaq rakkomandazzjoni dwar dan;
–  jekk ma titressaq l-ebda oġġezzjoni fil-laqgħa li jkun imiss tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati jew f'każ ta' urġenzail-president tal-kumitat għandu javża, permezz ta' proċedura bil-miktub, lill-President tal-Parlament, li għandu jgħarraf lill-plenarja mill-iktar fis possibbli;
–  jekk ma titressaq l-ebda oġġezzjoni fil-laqgħa li jkun imiss tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati jew f'każ ta' urġenza, il-president tal-kumitat għandu javża, permezz ta' proċedura bil-miktub, lill-President tal-Parlament, li għandu jgħarraf lill-plenarja mill-iktar fis possibbli;
–  jekk, fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa wara t-tħabbir fil-plenarja, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru joġġezzjonaw għar-rakkomandazzjoni, din tal-aħħar għandha titqiegħed għall-votazzjoni;
–  jekk, fi żmien 24 siegħa wara t-tħabbir fil-plenarja, grupp politiku jew mhux inqas minn 40 Membru joġġezzjonaw għar-rakkomandazzjoni, din tal-aħħar għandha titqiegħed għall-votazzjoni;
–  jekk fl-istess perjodu, ma ssir l-ebda oġġezzjoni, ir-rakkomandazzjoni proposta għandha titqies bħala approvata;
–  jekk fl-istess perjodu, ma ssir l-ebda oġġezzjoni, ir-rakkomandazzjoni proposta għandha titqies bħala approvata;
–  l-adozzjoni ta' tali rakkomandazzjoni għandha twassal biex kwalunkwe proposta ta' oġġezzjoni sussegwenti għall-att delegat tkun inammissibbli.
–  l-adozzjoni ta' tali rakkomandazzjoni għandha twassal biex kwalunkwe proposta ta' oġġezzjoni sussegwenti għall-att delegat tkun inammissibbli.
7.  Il-kumitat responsabbli jista', b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-att leġislattiv ta' bażi, jieħu l-inizjattiva li jressaq mozzjoni għal riżoluzzjoni motivata lill-Parlament biex tiġi revokata, kollha kemm hi jew parzjalment, id-delega tas-setgħat stipulati għal dan l-att. Il-Parlament għandu jaġixxi skont il-maġġoranza stipulata fl-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
7.  Il-kumitat responsabbli jista', b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-att leġislattiv ta' bażi, jieħu l-inizjattiva li jressaq mozzjoni għal riżoluzzjoni lill-Parlament biex tiġi revokata, kollha kemm hi jew parzjalment, id-delega tas-setgħat jew li tiġi opposta l-estensjoni awtomatika tad-delega tas-setgħat stipulati għal dan l-att.
Skont l-Artikolu 290(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, deċiżjoni ta' revoka tad-delega tas-setgħat tittieħed biss jekk tinkiseb il-maġġoranza tal-voti tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament.
8.  Il-President għandu jgħarraf lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-pożizzjonijiet meħuda skont dan l-Artikolu.
8.  Il-President għandu jgħarraf lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-pożizzjonijiet meħuda skont dan l-Artikolu.
Emenda 127
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 106
Artikolu 106
Artikolu 106
Atti u miżuri ta' implimentazzjoni
Atti u miżuri ta' implimentazzjoni
1.  Meta l-Kummissjoni tgħaddi abbozz ta' att jew miżura ta' implimentazzjoni lill-Parlament, il-President għandu jibagħtu lill-kumitat responsabbli għall-att leġislattiv ta' bażi, liema kumitat jista’ jiddeċiedi li jaħtar rapporteur għall-analiżi ta' abbozz wieħed jew iżjed ta' atti jew miżuri ta' implimentazzjoni.
1.  Meta l-Kummissjoni tgħaddi abbozz ta' att jew miżura ta' implimentazzjoni lill-Parlament, il-President għandu jibagħtu lill-kumitat responsabbli għall-att leġislattiv ta' bażi, liema kumitat jista' jiddeċiedi li jinnomina wieħed mill-membri tiegħu għall-analiżi ta' abbozz wieħed jew iżjed ta' atti jew miżuri ta' implimentazzjoni.
2.  Il-kumitat responsabbli jista' jippreżenta mozzjoni għal riżoluzzjoni motivata lill-Parlament li tindika li abbozz ta' att jew ta' miżura ta' implimentazzjoni jaqbeż il-kompetenzi ta' implimentazzjoni stipulati fl-att leġislattiv ta' bażi jew mhux konformi mal-leġislazzjoni tal-Unjoni għal raġunijiet oħra.
2.  Il-kumitat responsabbli jista' jippreżenta mozzjoni għal riżoluzzjoni motivata lill-Parlament li tindika li abbozz ta' att jew ta' miżura ta' implimentazzjoni jaqbeż il-kompetenzi ta' implimentazzjoni stipulati fl-att leġislattiv ta' bażi jew mhux konformi mal-leġislazzjoni tal-Unjoni għal raġunijiet oħra.
3.  Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tista' tinkludi talba lill-Kummissjoni biex tirtira l-att, il-miżura jew l-abbozz ta' att jew ta' miżura, biex temendah filwaqt li jitqiesu l-oġġezzjonijiet formulati mill-Parlament jew biex titressaq proposta leġislattiva ġdida. Il-President għandu jgħarraf lill-Kunsill u l-Kummissjoni bil-pożizzjoni li tittieħed.
3.  Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tista' tinkludi talba lill-Kummissjoni biex tirtira l-abbozz ta' att jew miżura ta' implimentazzjoni, biex temendah filwaqt li jitqiesu l-oġġezzjonijiet formulati mill-Parlament jew biex titressaq proposta leġislattiva ġdida. Il-President għandu jgħarraf lill-Kunsill u l-Kummissjoni bil-pożizzjoni li tittieħed.
4.  Jekk il-miżuri ta' implimentazzjoni previsti mill-Kummissjoni jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fid-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet kumplimentari li ġejjin:
4.  Jekk il-miżuri ta' implimentazzjoni previsti mill-Kummissjoni jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fid-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet kumplimentari li ġejjin:
(a)  iż-żmien ta’ l-iskrutinju għandu jibda jgħodd meta l-abbozz ta' miżuri jkun ġie mressaq lill-Parlament bil-lingwi uffiċjali kollha. Fejn japplikaw limiti ta' żmien ta' skrutinju applikati kif previst fl-Artikolu 5a(5)(b) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE u f'każijiet ta' urġenza stipulati fl-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, il-perjodu taż-żmien għall-iskrutinju għandu jibda jgħodd mid-data meta l-Parlament jirċievi l-abbozz aħħari tal-miżuri ta' implimentazzjoni fil-verżjonijiet lingwistiċi ppreżentati lill-membri tal-kumitat stabbilit skond id-Deċiżjoni 1999/468/KE, ħlief jekk ikun hemm oġġezzjoni mill-president tal-kumitat responsabbli. L-Artikolu 158 m'għandux japplika f'dan il-każ;
(a)  iż-żmien tal-iskrutinju għandu jibda jgħodd meta l-abbozz ta' miżuri ta' implimentazzjoni jkun tressaq lill-Parlament bil-lingwi uffiċjali kollha. Fejn japplikaw limiti ta' żmien ta' skrutinju applikati kif previst fl-Artikolu 5a(5)(b) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE u f'każijiet ta' urġenza stipulati fl-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, il-perjodu taż-żmien għall-iskrutinju għandu jibda jgħodd mid-data meta l-Parlament jirċievi l-abbozz aħħari tal-miżuri ta' implimentazzjoni fil-verżjonijiet lingwistiċi ppreżentati lill-membri tal-kumitat stabbilit skond id-Deċiżjoni 1999/468/KE, ħlief jekk ikun hemm oġġezzjoni mill-president tal-kumitat responsabbli. L-Artikolu 158 m'għandux japplika fiż-żewġ każijiet imsemmija fis-sentenza preċedenti;
(b)  jekk l-abbozz ta' miżura ta' implimentazzjoni jkun ibbażat fuq il-paragrafu 5 jew 6 tal-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, li jistipula limiti ta' żmien imqassra għal oppożizzjoni mill-Parlament, tista' titqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni li topponi l-adozzjoni tal-abbozz ta' miżura mill-president tal-kumitat responsabbli jekk dak il-kumitat ma jkunx seta' jiltaqa' fiż-żmien disponibbli;
(b)  jekk l-abbozz ta' miżura ta' implimentazzjoni jkun ibbażat fuq il-paragrafu 5 jew 6 tal-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, li jistipula limiti ta' żmien imqassra għal oppożizzjoni mill-Parlament, tista' titqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni li topponi l-adozzjoni tal-abbozz ta' miżura mill-president tal-kumitat responsabbli jekk dak il-kumitat ma jkunx seta' jiltaqa' fiż-żmien disponibbli;
(c)  il-Parlament, billi jaġixxi b'maġġoranza tal-Membri kollha tiegħu, jista' jopponi l-adozzjoni tal-abbozz ta' miżura ta' implimentazzjoni billi jindika li l-abbozz jisboq is-setgħat ta' implimentazzjoni pprovduti fl-att ta' bażi, li mhux kompatibbli mal-għan jew il-kontenut tal-att ta' bażi jew li ma jirrispettax il-prinċipji tas-sussidjarjetà jew proporzjonalità;
(c)  il-Parlament, billi jaġixxi b'maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti minnu, jista' jadotta riżoluzzjoni li topponi l-adozzjoni tal-abbozz ta' miżura ta' implimentazzjoni u li tindika li l-abbozz jisboq is-setgħat ta' implimentazzjoni pprovduti fl-att ta' bażi, li mhux kompatibbli mal-għan jew il-kontenut tal-att ta' bażi jew li ma jirrispettax il-prinċipji tas-sussidjarjetà jew proporzjonalità;
Jekk, għaxart ijiem tax-xogħol qabel il-bidu tas-sessjoni parzjali li matulha l-jum tal-Erbgħa jaħbat qabel u l-eqreb għall-jum tal-iskadenza għall-oppożizzjoni tal-adozzjoni tal-abbozz tal-miżura ta' implimentazzjoni, il-kumitat responsabbli ma jkunx qiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni, grupp politiku jew mhux inqas minn 40 Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kwistjoni biex tiddaħħal fl-aġenda tas-sessjoni parzjali hawn fuq imsemmija.
(d)  fil-każ li l-kumitat responsabbli, wara talba motivata kif xieraq mill-Kummissjoni, jirrakkomanda permezz ta' ittra motivata lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati li l-Parlament jiddikjara li ma jopponix il-miżura proposta, qabel l-iskadenza taż-żmien normali stipulat fl-Artikolu 5a(3)(c) u/jew l-Artikolu 5a(4)(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, tapplika l-proċedura stipulata fl-Artikolu 105(6), ta' dan l-Artikolu.
(d)  fil-każ li l-kumitat responsabbli, jirrakkomanda permezz ta' ittra motivata lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati li l-Parlament jiddikjara li ma jopponix il-miżura proposta, qabel l-iskadenza taż-żmien normali stipulat fl-Artikolu 5a(3)(c) u/jew l-Artikolu 5a(4)(e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, tapplika l-proċedura stipulata fl-Artikolu 105(6), ta' dan l-Artikolu.
Emenda 128
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 108
Artikolu 108
Artikolu 108
Ftehimiet internazzjonali
Ftehimiet internazzjonali
1.  Meta jkun hemm il-ħsieb li jinfetħu negozjati dwar il-konklużjoni, it-tiġdid jew l-emendar ta' ftehima internazzjonali, il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jfassal rapport jew b'xi mod ieħor jissorvelja l-proċedura u jinforma lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati b'dik id-deċiżjoni. Fejn ikun xieraq, kumitati oħrajn jistgħu jintalbu għal opinjoni skont l-Artikolu 53(1). L-Artikoli 201(2), 54 jew 55 għandhom japplikaw fejn ikun xieraq.
1.  Meta jkun hemm il-ħsieb li jinfetħu negozjati dwar il-konklużjoni, it-tiġdid jew l-emendar ta' ftehim internazzjonali, il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jfassal rapport jew b'xi mod ieħor jissorvelja din il-fażi preparatorja. Huwa għandu jinforma lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati b'dik id-deċiżjoni.
Il-presidenti u r-rapporteurs tal-kumitat responsabbli u ta' kwalunkwe kumitati assoċjati, għandhom, b'mod konġunt, jieħdu azzjoni xierqa biex jiġi żgurat li l-Parlament jingħata tagħrif immedjat, regolari u sħiħ, jekk ikun meħtieġ b'mod kunfidenzjali, fl-istadji kollha tan-negozjar u l-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali, inklużi l-abbozz u t-test adottat b'mod aħħari ta' direttivi ta' negozjar, kif ukoll it-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 3.
–  mill-Kummissjoni skont l-obbligi tagħha taħt it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-impenji tagħha skont il-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, u
–  mill-Kunsill skont l-obbligi tiegħu taħt it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
1a.   Il-kumitat responsabbli għandu, malajr kemm jista' jkun, jikseb tagħrif mill-Kummissjoni dwar il-bażi legali magħżula għall-konklużjoni tal-ftehimiet internazzjonali msemmija fil-paragrafu 1. Il-Kumitat responsabbli għandu jivverifika l-bażi legali magħżula skont l-Artikolu 39.
2.  Il-Parlament jista', fuq proposta tal-kumitat responsabbli, ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, jitlob lill-Kunsill sabiex ma jawtorizzax il-ftuħ ta' negozjati qabel ma l-Parlament ikun iddikjara l-pożizzjoni tiegħu dwar il-mandat ta' nnegozjar propost fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli.
2.  Il-Parlament jista', fuq proposta tal-kumitat responsabbli, ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn 40 Membru, jitlob lill-Kunsill sabiex ma jawtorizzax il-ftuħ ta' negozjati qabel ma l-Parlament ikun iddikjara l-pożizzjoni tiegħu dwar il-mandat ta' negozjar propost fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli.
3.   Meta jkunu se jinfetħu in-negozjati, il-kumitat responsabbli għandu jikseb tagħrif mill-Kummissjoni dwar il-bażi legali magħżula għall-konklużjoni tal-ftehimiet internazzjonali msemmija fil-paragrafu 1. Il-Kumitat responsabbli għandu jivverifika il-bażi legali magħżula skont l-Artikolu 39. Meta l-Kummissjoni tonqos milli tidentifika bażi legali, jew meta jkun hemm dubji dwar il-validità ta' bażi legali, għandu japplika l-Artikolu 39.
4.  Fi kwalunkwe stadju tan-negozjati, u minn tmiem in-negozjati sal-konklużjoni tal-ftehima, il-Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli, u wara li jqis kwalunkwe proposta rilevanti imqiegħda fuq il-Mejda skont l-Artikolu 134, jadotta rakkomandazzjonijiet u jitlob li dawn jitqiesu qabel tiġi konkluża dik il-ftehima.
4.  Fi kwalunkwe stadju tan-negozjati, u minn tmiem in-negozjati sal-konklużjoni tal-ftehim internazzjonali, il-Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli, imfassal fuq inizjattiva proprja jew wara li jqis kwalunkwe proposta rilevanti mqiegħda fuq il-Mejda minn grupp politiku jew mill-inqas 40 Membru, jadotta rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, u jitlob li dawn jitqiesu qabel tiġi konkluża dik il-ftehima.
5.  Talbiet mill-Kunsill għal approvazzjoni jew opinjoni tal-Parlament għandhom jitressqu mill-President quddiem il-kumitat responsabbli għal konsiderazzjoni skont l-Artikolu 99 jew l-Artikolu 47(1).
5.  Talbiet mill-Kunsill għal approvazzjoni jew opinjoni tal-Parlament għandhom jitressqu mill-President quddiem il-kumitat responsabbli għal konsiderazzjoni skont l-Artikolu 99 jew l-Artikolu 47(1).
6.  Qabel ma ssir il-votazzjoni, il-kumitat responsabbli jew grupp politiku jew mhux inqas minn wieħed minn kull għaxar Membri, jistgħu jipproponu li l-Parlament jitlob opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dwar il-kompatibilità ta' ftehima internazzjonali mat-Trattati. Jekk il-Parlament japprova proposta ta' dan it-tip, il-votazzjoni għandha tiġi ddiferita sakemm il-Qorti tagħti l-opinjoni tagħha14.
6.  Fi kwalunkwe ħin qabel ma l-Parlament jivvota fuq talba għal approvazzjoni jew opinjoni, il-kumitat responsabbli jew mhux inqas minn wieħed minn kull għaxar Membri li jagħmlu parti mill-Parlament jistgħu jipproponu li l-Parlament jitlob opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dwar il-kompatibilità ta' ftehim internazzjonali mat-Trattati.
Qabel ma l-Parlament jivvota fuq dik il-proposta, il-President jista' jitlob l-opinjoni tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali, li għandu jirrapporta dwar il-konklużjonijiet tiegħu lill-Parlament.
Jekk il-Parlament japprova l-proposta li tintalab opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-votazzjoni fuq talba għal approvazzjoni jew opinjoni għandha tiġi differita sakemm il-Qorti tagħti l-opinjoni tagħha.
7.  Il-Parlament jagħti l-opinjoni jew l-approvazzjoni tiegħu dwar il-konklużjoni, it-tiġdid jew l-emendar ta' ftehima internazzjonali jew ta' protokoll finanzjarju li jsir mill-Unjoni Ewropea f'votazzjoni waħdanija b'maġġoranza tal-voti mitfugħa. M'għandhomx ikunu ammissibli emendi għat-test tal-ftehima jew tal-protokoll.
7.  Meta l-Parlament jintalab jagħti l-approvazzjoni tiegħu dwar il-konklużjoni, it-tiġdid jew l-emendar ta' ftehim internazzjonali, huwa għandu jiddeċiedi permezz ta' votazzjoni waħdanija skont l-Artikolu 99.
Jekk il-Parlament ma jagħtix l-approvazzjoni tiegħu, il-President għandu javża lill-Kunsill li l-ftehim ikkonċernat ma jistax issir, jiġġedded jew jiġi emendat.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 99(1b), il-Parlament jista' jiddeċiedi, abbażi ta' rakkomandazzjoni mill-kumitat responsabbli, li jissospendi d-deċiżjoni tiegħu dwar il-proċedura ta' approvazzjoni għal żmien mhux itwal minn sena.
8.  Jekk l-opinjoni adottata mill-Parlament tkun waħda negattiva, il-President għandu jitlob lill-Kunsill sabiex ma jidħolx għall-ftehima ikkonċernata.
8.  Meta l-Parlament jintalab jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-konklużjoni, it-tiġdid jew l-emendar ta' ftehim internazzjonali, l-ebda emenda għat-test tal-ftehim ma għandha tkun ammissibbli. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 170(1), emendi għall-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kunsill għandhom ikunu ammissibbli.
Jekk l-opinjoni adottata mill-Parlament tkun waħda negattiva, il-President għandu jitlob lill-Kunsill sabiex ma jikkonkludix il-ftehim kkonċernat.
9.   Jekk il-Parlament ma jagħtix l-approvazzjoni tiegħu għal xi ftehima internazzjonali, il-President għandu javża lill-Kunsill li l-ftehima ikkonċernata ma tistax issir.
9a.   Il-Presidenti u r-rapporteurs tal-kumitat responsabbli u ta' kwalunkwe kumitat assoċjat, għandhom, b'mod konġunt, jiċċekkjaw li, f'konformità mal-Artikolu 218(10) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà jipprovdu lill-Parlament b'tagħrif immedjat, regolari u sħiħ, jekk ikun meħtieġ b'mod kunfidenzjali, fl-istadji kollha tal-preparazzjonijiet għan-negozjar, in-negozjar u l-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali, inkluża informazzjoni dwar l-abbozz u t-test adottat finalment ta' direttivi ta' negozjar, kif ukoll informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' dawk il-ftehimiet.
__________________
14 Ara wkoll l-interpretazzjoni tal-Artikolu 141.
Emenda 129
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 109
Artikolu 109
Artikolu 109
Proċeduri bbażati fuq l-Artikolu 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fil-każ ta' applikazzjoni proviżorja jew is-sospensjoni ta' ftehimiet internazzjonali jew it-teħid ta' pożizzjoni tal-Unjoni f'korp imwaqqaf bi ftehima internazzjonali
L-applikazzjoni proviżorja jew is-sospensjoni tal-applikazzjoni ta' ftehimiet internazzjonali jew it-teħid ta' pożizzjoni tal-Unjoni f'korp imwaqqaf bi ftehim internazzjonali
Meta l-Kummissjoni skont l-obbligi tagħha taħt it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, tgħarraf lill-Parlament u lill-Kunsill bil-ħsieb tagħha li tipproponi l-applikazzjoni proviżorja jew is-sospensjoni ta' ftehim internazzjonali, għandha ssir stqarrija fil-Parlament u tkun segwita b'diskussjoni. Il-Parlament jista' jħejji rakkomandazzjonijiet skond l-Artikoli 108 u 113.
Meta l-Kummissjoni jew il-Viċi President/Rappreżentant Għoli jinfurmaw lill-Parlament u lill-Kunsill dwar l-intenzjoni tagħhom li jipproponi l-applikazzjoni proviżorja jew is-sospensjoni ta' ftehim internazzjonali, il-Parlament jista' jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà biex jagħmlu dikjarazzjoni, u li wara din għandu jkun hemm dibattitu. Il-Parlament jista' jħejji rakkomandazzjonijiet abbażi ta' rapport mill-kumitat responsabbli jew skont l-Artikolu 113, li jista' jinkludi, b'mod partikolari, talba lill-Kunsill biex ma japplikax ftehim b'mod proviżorju sakemm il-Parlament ma jkunx ta l-kunsens tiegħu.
L-istess proċedura għandha tapplika meta l-Kummissjoni tgħarraf lill-Parlament bi proposta li tikkonċerna l-pożizzjonijiet li għandhom jiġu adottati f'isem l-Unjoni f'korp stabbilit minn ftehim internazzjonali.
L-istess proċedura għandha tapplika meta l-Kummissjoni jew il-Viċi-President/Rappreżentant Għoli tipproponi pożizzjonijiet li għandhom jiġu adottati f'isem l-Unjoni f'korp stabbilit minn ftehim internazzjonali.
Emenda 130
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 110
Artikolu 110
Artikolu 110
Rappreżentanti speċjali
Rappreżentanti speċjali
1.  Meta l-Kunsill ikollu l-ħsieb li jaħtar Rappreżentant Speċjali skond l-Artikolu 33 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-President, fuq talba tal-Kumitat responsabbli, għandu jistieden lill-Kunsill sabiex jagħmel stqarrija u jwieġeb mistoqsijiet dwar il-mandat, l-għanijiet u affarijiet oħra rilevanti li jkollhom x'jaqsmu mad-doveri u l-irwol li għandu jwettaq ir-Rappreżentant Speċjali.
1.  Meta l-Kunsill ikollu l-ħsieb li jaħtar Rappreżentant Speċjali skond l-Artikolu 33 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-President, fuq talba tal-Kumitat responsabbli, għandu jistieden lill-Kunsill sabiex jagħmel stqarrija u jwieġeb mistoqsijiet dwar il-mandat, l-għanijiet u affarijiet oħra rilevanti li jkollhom x'jaqsmu mad-doveri u r-rwol li għandu jwettaq ir-Rappreżentant Speċjali.
2.  Meta jkun inħatar ir-Rappreżentant Speċjali, imma qabel ma jieħu l-pożizzjoni tiegħu, il-persuna maħtura tista' tiġi mistiedna sabiex tidher quddiem il-kumitat responsabbli biex tagħmel stqarrija u twieġeb mistoqsijiet.
2.  Meta jkun inħatar ir-Rappreżentant Speċjali, imma qabel ma jieħu l-pożizzjoni tiegħu, il-persuna maħtura tista' tiġi mistiedna sabiex tidher quddiem il-kumitat responsabbli biex tagħmel stqarrija u twieġeb mistoqsijiet.
3.  Fi żmien tliet xhur mis-smigħ, il-kumitat jista' jipproponi rakkomandazzjoni skond l-Artikolu 134 li jkollha x'taqsam direttament ma' l-istqarrija li tkun saret u mat-tweġibiet mogħtija.
3.  Fi żmien xahrejn mis-smigħ, il-kumitat responsabbli jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà relatati direttament mal-ħatra.
4.  Ir-Rappreżentant Speċjali għandu jiġi mistieden sabiex iżomm il-Parlament infurmat b'mod sħiħ u regolari dwar l-implimentazzjoni fil-prattika tal-mandat tiegħu.
4.  Ir-Rappreżentant Speċjali għandu jiġi mistieden sabiex iżomm il-Parlament infurmat b'mod sħiħ u regolari dwar l-implimentazzjoni fil-prattika tal-mandat tiegħu.
5.   Rappreżentant speċjali maħtur mill-Kunsill b'mandat li jkollu x'jaqsam ma' kwistjonijiet ta' politika partikolari jista' jiġi mistieden mill-Parlament, jew jista' jitlob li jiġi mistieden, sabiex jagħmel stqarrija lill-kumitat responsabbli.
Emenda 131
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 111
Artikolu 111
Artikolu 111
Rappreżentanza Internazzjonali
Rappreżentanza Internazzjonali
1.  Meta jkollu jinħatar Kap ta' delegazzjoni barranija tal-Unjoni, il-persuna nominata tista' tiġi mistiedna sabiex tidher quddiem l-organu rilevanti tal-Parlament sabiex tagħmel stqarrija u twieġeb mistoqsijiet.
1.  Meta jkollu jinħatar Kap ta' delegazzjoni barranija tal-Unjoni, il-persuna nominata tista' tiġi mistiedna sabiex tidher quddiem il-kumitat responsabbli sabiex tagħmel stqarrija u twieġeb mistoqsijiet.
2.  Fi żmien tliet xhur mis-smiegħ imsemmi fil-paragrafu 1, il-kumitat responsabbli jista' jadotta risoluzzjoni jew jagħmel rakkomandazzjoni, skond il-każ, liema riżoluzzjoni jew rakkomandazzjoni jkollhom x'jaqsmu direttament ma' l-istqarrija li tkun saret u mat-tweġibiet mogħtija.
2.  Fi żmien xahrejn mis-smigħ imsemmi fil-paragrafu 1, il-kumitat responsabbli jista' jadotta riżoluzzjoni jew jagħmel rakkomandazzjoni, skont il-każ, li jkollhom x'jaqsmu direttament mal-ħatra.
Emenda 132
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 112
Artikolu 112
Artikolu 113a
Konsultazzjoni mal-Parlament u għoti ta' informazzjoni lill-Parlament fil-qafas tal-politika estera u ta' sigurtà komuni
Konsultazzjoni mal-Parlament u għoti ta' informazzjoni lill-Parlament fil-qafas tal-politika estera u ta' sigurtà komuni
1.  Meta l-Parlament jiġi ikkonsultat skond l-Artikolu 36 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-kwistjoni għandha tinġieb quddiem il-kumitat responsabbli li jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet skond l-Artikolu 113.
1.  Meta l-Parlament jiġi ikkonsultat skont l-Artikolu 36 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-kwistjoni għandha tinġieb quddiem il-kumitat responsabbli li jista' jfassal abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet skont l-Artikolu 113.
2.  Il-kumitati kkonċernati għandhom ifittxu li jiżguraw li l-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà jipprovdihom b'tagħrif regolari u f'waqtu dwar l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika barranija u ta' sigurtà komuni ta' l-Unjoni, dwar l-ispiża mistennija kull darba li tiġi adottata deċiżjoni li tinvolvi infiq skond dik il-politika u dwar kwalunkwe konsiderazzjonijiet finanzjarji oħra li jkollhom x'jaqsmu ma' l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet skond dik il-politika. Eċċezzjonalment, fuq talba tal-Viċi President/Rappreżentant Għoli, il-kumitat jista' jiddeċiedi li l-proċeduri tiegħu jsiru fil-magħluq.
2.  Il-kumitati kkonċernati għandhom ifittxu li jiżguraw li l-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà jipprovdihom b'tagħrif regolari u f'waqtu dwar l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika barranija u ta' sigurtà komuni tal-Unjoni, dwar l-ispiża mistennija kull darba li tiġi adottata deċiżjoni li tinvolvi infiq skont dik il-politika u dwar kwalunkwe konsiderazzjoni finanzjarja oħra li jkollha x'taqsam mal-implimentazzjoni ta' azzjonijiet skont dik il-politika. Eċċezzjonalment, fuq talba tal-Viċi President/Rappreżentant Għoli, il-kumitat jista' jiddeċiedi li l-proċeduri tiegħu jsiru fil-magħluq.
3.  Għandu jsir dibattitu darbtejn fis-sena fuq id-do kument konsultattiv stabbilit mill-Viċi-President/Rappreżentant Għoli dwar l-aspetti prinċipali u l-għażliet bażiċi tal-politika estera u ta' sigurta` komuni, inklużi l-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni u l-implikazzjonijiet finanzjarji għall-baġit ta' l-Unjoni. Il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 123 għandhom japplikaw.
3.  Għandu jsir dibattitu darbtejn fis-sena fuq id-dokument konsultattiv stabbilit mill-Viċi-President/Rappreżentant Għoli dwar l-aspetti prinċipali u l-għażliet bażiċi tal-politika estera u ta' sigurta` komuni, inklużi l-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni u l-implikazzjonijiet finanzjarji għall-baġit tal-Unjoni. Il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 123 għandhom japplikaw.
(Ara wkoll l-interpretazzjoni tal-Artikolu 134.)
4.  Il-Viċi President/Rappreżentant Għoli għandu jkun mistieden għal kull dibattitu f'seduta plenarja li jinvolvi politika barranija, politika ta' sigurtà jew politika ta' difiża.
4.  Il-Viċi President/Rappreżentant Għoli għandu jkun mistieden għal kull dibattitu f'seduta plenarja li jinvolvi politika barranija, politika ta' sigurtà jew politika ta' difiża.
(Dan l-Artikolu kif emendat għandu jitressaq wara l-Artikolu 113 u konsegwentement inkluż fil-Kapitolu 2a li għadu kif inħoloq.)
Emenda 133
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu III – kapitolu 2a – titolu (ġdid)
KAPITOLU 2A
RAKKOMANDAZZJONIJIET DWAR L-AZZJONI ESTERNA TAL-UNJONI
(Għandhom jiġu introdotti qabel l-Artikolu 113)
Emenda 134
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 113
Artikolu 113
Artikolu 113
Rakkomandazzjonijiet fil-qafas tal-politika estera u ta' sigurtà komuni
Rakkomandazzjonijiet dwar il-politiki esterni tal-Unjoni
1.  Il-Kumitat responsabbli mill-politika estera u ta' sigurtà komuni jista' jħejji rakkomandazzjonijet lill-Kunsill fl-oqsma li jaqgħu fi ħdan ir-responsabbiltà tiegħu wara li jkun kiseb awtorizzazzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti jew fuq proposta skont l-Artikolu 134.
1.  Il-kumitat responsabbli jista' jfassal abbozz ta' rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar suġġetti li jaqgħu taħt it-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (l-azzjoni esterna tal-Unjoni) jew f'każijiet fejn ftehim internazzjonali jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 108 ma jkunx ġie riferut lill-Parlament jew il-Parlament ma jkunx ġie infurmat bih skont l-Artikolu 109.
2.  F'każi urġenti l-awtorizzazzjoni imsemmija fil-paragrafu 1 tista' tingħata mill-President, li jista' bl-istess mod jawtorizza laqgħa ta' emerġenza tal-kumitat konċernat.
2.  F'każijiet urġenti, il-President jista' jawtorizza laqgħa ta' emerġenza tal-kumitat ikkonċernat.
3.  Waqt il-proċedura għall-adozzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet, li għandu jittieħed vot fuqhom fil-forma ta' test bil-miktub, l-Artikolu 158 m'għandux japplika u għandhom ikunu ammissibbli emendi orali.
3.  Waqt il-proċedura għall-adozzjoni ta' dawn l-abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet fl-istadju tal-kumitati, għandu jkun meħtieġ li jitressaq test bil-miktub għall-votazzjoni.
In-nuqqas ta' applikabilità ta' l-Artikolu 158 huwa possibbli biss fil-kumitat u biss f'każi urġenti. Ma jistax ikun hemm eċċezzjonijiet għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 158, la f'laqgħat tal-kumitat li ma jkunux dikjarati bħala urġenti u l-anqas f'seduti plenarji.
Id-dispożizzjoni li tgħid li emendi orali huma ammissibbli tfisser li membri ma jistgħux joġġezzjonaw għal emendi orali li jittieħed vot fuqhom fil-kumitat.
3a.   Fil-każijiet ta' emerġenza msemmija fil-paragrafu 2, l-Artikolu 158 m'għandux japplika fl-istadju tal-kumitat, u għandhom ikunu ammissibbli emendi orali. Il-Membri ma jistgħux joġġezzjonaw għal emendi orali li jittieħed vot fuqhom fil-kumitat.
4.  Rakkomandazzjonijiet imħejjija b'dan il-mod għandhom ikunu inklużi fl-aġenda għas-sessjoni parzjali li jkun imiss. F'każi urġenti, li dwarhom jiddeċiedi l-President, rakkomandazzjonijiet jistgħu ikunu inklużi fl-aġenda ta' sessjoni parzjali kurrenti. Rakkomandazzjonijiet għandhom jitqiesu li ġew adottati ħlief jekk, qabel il-bidu tas-sessjoni parzjali, mhux inqas minn erbgħin Membru iressqu oġġezzjoni bil-miktub, f'liema każ ir-rakkomandazzjonijiet tal-kumitat għandhom jiġu inklużi fl-aġenda ta' l-istess seduta parzjali għad-diskussjoni u l-votazzjoni. Grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu emendi fuq il-Mejda.
4.  L-abbozz ta' rakkomandazzjonijiet imħejji mill-kumitat għandu jkun inkluż fl-aġenda għas-sessjoni parzjali li jkun imiss. F'każi urġenti, li dwarhom jiddeċiedi l-President, rakkomandazzjonijiet jistgħu jkunu inklużi fl-aġenda ta' sessjoni parzjali kurrenti.
4a.   Ir-Rakkomandazzjonijiet għandhom jitqiesu li ġew adottati ħlief jekk, qabel il-bidu tas-sessjoni parzjali, mill-inqas 40 Membru jressqu oġġezzjoni bil-miktub. Fejn titresssq tali oġġezzjoni, l-abbozz ta' rakkomandazzjonijiet tal-kumitat għandu jiġi inkluż fl-aġenda tal-istess seduta parzjali. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu s-suġġett ta' dibattitu, u kull emenda mressqa minn grupp politiku jew minn tal-anqas 40 Membru għandha tittieħed votazzjoni dwarha.
Emenda 135
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 114
Artikolu 114
Artikolu 114
Ksur tad-drittijiet tal-bniedem
Ksur tad-drittijiet tal-bniedem
F'kull seduta parzjali, mingħajr ma jkollu bżonn ta' awtorizzazzjoni, kull wieħed mill-kumitati responsabbli jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni skond l-istess proċeduri kif stipulat fl-Artikolu 113(4) dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem.
F'kull seduta parzjali, mingħajr ma jkollu bżonn ta' awtorizzazzjoni, kull wieħed mill-kumitati responsabbli jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni skont l-istess proċeduri kif stipulat fl-Artikolu 113(4) u (4a) dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem.
Emenda 136
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 115
Artikolu 115
Artikolu 115
Trasparenza fl-attivitajiet tal-Parlament
Trasparenza fl-attivitajiet tal-Parlament
1.  Il-Parlament għandu jiżgura l-akbar trasparenza fl-attivitajiet tiegħu, skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 1 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 15 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 42 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.
1.  Il-Parlament għandu jiżgura l-akbar trasparenza fl-attivitajiet tiegħu, skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 1 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 15 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 42 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.
2.  Id-dibattiti fil-Parlament għandhom ikunu pubbliċi.
2.  Id-dibattiti fil-Parlament għandhom ikunu pubbliċi.
3.  Il-laqgħat tal-kumitati għandhom normalment ikunu pubbliċi. Il-kumitati jistgħu jiddeċiedu, madankollu, sa mhux aktar tard minn meta l-aġenda tal-laqgħa tkun adottata, li jaqsmu l-aġenda ta' dik il-laqgħa f'punti li jkunu miftuħin għall-pubbliku u punti li jkunu magħluqin għall-pubbliku. Madankollu jekk laqgħa ssir fil-magħluq, il-kumi tat jistà, bla ħsara għall-Artikolu 4(1) sa (4) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jagħmel id-dokumenti u minuti tal-laqgħa aċċessibbli għall-pubbliku. L-Artikolu 166 għandu japplika f'każ ta' kwalunkwe ksur tar-regoli li jirregolaw il-kunfidenzjalità.
3.  Il-laqgħat tal-kumitati għandhom normalment ikunu pubbliċi. Il-kumitati jistgħu jiddeċiedu, madankollu, sa mhux aktar tard minn meta l-aġenda tal-laqgħa tkun adottata, li jaqsmu l-aġenda ta' dik il-laqgħa f'punti li jkunu miftuħin għall-pubbliku u punti li jkunu magħluqin għall-pubbliku. Madankollu jekk laqgħa ssir bil-magħluq, il-kumitat jistà jiddeċiedi li jagħmel id-dokumenti tal-laqgħa aċċessibbli għall-pubbliku.
4.   L-eżami li jsir mill-kumitat responsabbli ta' talbiet li jkollhom x'jaqsmu ma' proċeduri dwar immunità skond l-Artikolu 9 għandu dejjem isir bil-magħluq.
Emenda 137
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 116
Artikolu 116
Artikolu 116
Aċċess pubbliku għal dokumenti
Aċċess pubbliku għal dokumenti
1.  Kull ċittadin ta' l-Unjoni u kull persuna fiżika jew ġuridika li tkun residenti jew li jkollha l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru għandhom id-dritt li jkollhom aċċess għal dokumenti tal-Parlament skont l-Artikolu 15 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, bla ħsara għall-prinċipji, l-kundizzjonijiet u l-limitazzjonijiet stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u skond id-dispożizzjonijiet speċifiċi li jinsabu f'dawn ir-Regoli ta' Proċedura.
1.  Kull ċittadin tal-Unjoni u kull persuna fiżika jew ġuridika li tkun residenti jew li jkollha l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru għandhom id-dritt li jkollhom aċċess għal dokumenti tal-Parlament skont l-Artikolu 15 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, bla ħsara għall-prinċipji, il-kundizzjonijiet u l-limitazzjonijiet stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
Aċċess għal dokumenti tal-Parlament għandu, sa fejn ikun possibbli, jingħata lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħra bl-istess mod.
Aċċess għal dokumenti tal-Parlament għandu, sa fejn ikun possibbli, jingħata lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħra bl-istess mod.
Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandu jkun ippubblikat bħala tagħrif flimkien mar-Regoli ta' Proċedura15.
2.  Għall-għanijiet ta' aċċess għal dokumenti, l-espressjoni 'dokumenti tal-Parlament' tfisser kwalunkwe kontenut li jaqa' fi ħdan it-tifsira ta' l-Artikolu 3(a) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 li jkun tħejja minn jew ġie rċevut minn Uffiċjali tal-Parlament skond it-tifsira tal-Titolu I, Kapitolu 2 ta' dawn ir-Regoli, minn organi li jirregolaw il-Parlament, minn kumitati jew delegazzjonijiet interparlamentari, jew mis-Segretarjat tal-Parlament.
2.  Għall-għanijiet ta' aċċess għal dokumenti, l-espressjoni "dokumenti tal-Parlament" tfisser kwalunkwe kontenut li jaqa' fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3(a) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 li jkun tħejja minn jew ġie rċevut minn uffiċjali tal-Parlament skont it-tifsira tat-Titolu I, Kapitolu 2 ta' dawn ir-Regoli, minn korpi li jirregolaw il-Parlament, minn kumitati jew delegazzjonijiet interparlamentari, jew mis-Segretarjat tal-Parlament.
Jekk jitqiegħdu fuq il-Mejda skond ir-Regoli ta' Proċedura, dokumenti mħejjija minn Membri individwali jew minn gruppi politiċi huma dokumenti tal-Parlament għall-għanijiet ta' aċċess għal dokumenti.
B'konformità mal-Artikolu 4 tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, dokumenti mħejjija minn Membri individwali jew minn gruppi politiċi huma dokumenti tal-Parlament għall-għanijiet ta' aċċess għal dokumenti biss jekk jitqiegħdu fuq il-Mejda skont ir-Regoli ta' Proċedura.
Il-Bureau għandu jagħmel regoli sabiex jiżgura li d-dokumenti kollha tal-Parlament jiġu reġistrati.
Il-Bureau għandu jagħmel regoli sabiex jiżgura li d-dokumenti kollha tal-Parlament jiġu reġistrati.
3.  Il-Parlament għandu jistabbilixxi reġistru ta' dokumenti tal-Parlament. Dokumenti leġislattivi u ċerti kategoriji oħra ta' dokumenti għandhom, skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001, ikunu aċċessibbli direttament mir-reġistru. Referenzi għal dokumenti oħra tal-Parlament għandhom, sa fejn ikun possibbli, ikunu inklużi fir-reġistru.
3.  Il-Parlament għandu jistabbilixxi sit elettroniku ta' reġistru pubbliku ta' dokumenti tal-Parlament. Dokumenti leġislattivi u ċerti kategoriji oħra ta' dokumenti għandhom, skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001, ikunu aċċessibbli direttament permezz tas-sit elettroniku tar-reġistru pubbliku tal-Parlament. Referenzi għal dokumenti oħra tal-Parlament għandhom, sa fejn ikun possibbli, ikunu inklużi fis-sit elettroniku tar-reġistru pubbliku.
Il-kategoriji ta' dokumenti li jkunu aċċessibbli direttament għandhom ikunu stabbiliti f'lista adottata mill-Bureau u ppubblikata fuq is-sit elettoniku tal-Parlament. Din il-lista m'għandhiex tillimita d-dritt ta' aċċess għal dokumenti li ma jkunux fil-kategoriji inklużi fil-lista; dawk id-dokumenti għandhom ikunu disponibbli fuq talba bil-miktub.
Il-kategoriji ta' dokumenti li jkunu aċċessibbli direttament permezz tas-sit elettroniku tal-Parlament tar-reġistru pubbliku għandhom ikunu stabbiliti f'lista adottata mill-Bureau u ppubblikata fuq is-sit elettroniku tar-reġistru pubbliku tal-Parlament. Din il-lista m'għandhiex tillimita d-dritt ta' aċċess għal dokumenti li ma jkunux fil-kategoriji inklużi fil-lista; dawk id-dokumenti jistgħu jkunu disponibbli fuq talba bil-miktub skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001.
Il-Bureau jista' jadotta regoli, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, li jistabbilixxu arranġamenti għall-aċċess, liema regoli għandhom ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.
Il-Bureau għandu jadotta regoli għall-aċċess għal dokumenti, skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001, li għandhom ikunu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
4.  Il-Bureau għandu jinnomina l-organi responsabbli mill-immaniġġar ta' talbiet inizjali (Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001) u għandu jaddotta deċiżjonijiet dwar talbiet ta' konferma (Artikolu 8 tar-Regolament) u talbiet għal dokumenti sensittivi (Artikolu 9 tar-Regoli ta' Proċedura).
4.  Il-Bureau għandu jinnomina l-korpi responsabbli mill-immaniġġjar ta' talbiet inizjali (Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001) u mill-adozzjoni ta' deċiżjonijiet dwar talbiet ta' konferma (Artikolu 8 tar-Regolament) u dwar talbiet għal aċċess għal dokumenti sensittivi (Artikolu 9 tar-Regoli ta' Proċedura).
5.   Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tinnomina r-rappreżentanti tal-Parlament fuq il-kumitat interistituzzjonali mwaqqaf skond l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.
6.  Wieħed mill-Viċi Presidenti għandu jkun responsabbli mis-superviżjoni ta' l-immaniġġjar ta' talbiet għal aċċess għal dokumenti.
6.  Wieħed mill-Viċi Presidenti għandu jkun responsabbli mis-superviżjoni tal-immaniġġjar ta' talbiet għal aċċess għal dokumenti.
6a.   Il-Bureau għandu jadotta r-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.
7.  Il-kumitat responsabbli tal-Parlament għandu, fuq il-bażi ta' tagħrif mogħti mill-Bureau u sorsi oħrajn, jipprepara r-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 u jippreżentah lis-seduta plenarja.
7.  Il-kumitat responsabbli tal-Parlament għandu jeżamina regolarment it-trasparenza tal-attivitajiet tal-Parlament u jressaq rapport bil-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu lis-seduta plenarja.
Il-kumitat responsabbli għandu wkoll jeżamina u jevalwa r-rapporti adottati mill-istituzzjonijiet u l-aġenziji l-oħra skond l-Artikolu 17 tar-Regolament.
Il-kumitat responsabbli jista' wkoll jeżamina u jevalwa r-rapporti adottati mill-istituzzjonijiet u l-aġenziji l-oħra skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.
7a.   Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tinnomina r-rappreżentanti tal-Parlament fuq il-kumitat interistituzzjonali mwaqqaf skont l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.
__________________
15 Ara l-Anness XIV.
Emenda 138
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 116a (ġdid)
Artikolu 116a
Aċċess għall-Parlament
1.   Il-kards ta' aċċess għall-Membri, l-assistenti tal-Membri u terzi persuni għandhom jinħarġu abbażi tar-regoli stabbiliti mill-Bureau. Dawk ir-regoli għandhom jirregolaw ukoll l-użu u l-irtirar ta' kards ta' aċċess.
2.   Il-kards ma għandhomx jinħarġu lil individwi f'entourage ta' Membru li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea dwar ir-reġistru tat-trasparenza għal organizzazzjonijiet u individwi li jaħdmu għal rashom involuti fit-tfassil tal-politika tal-UE u l-implementazzjoni tal-politika 1a.
3.   Entitajiet irreġistrati fir-reġistru ta' trasparenza u r-rappreżentanti tagħhom li ngħataw kards għal aċċess fit-tul għall-Parlament Ewropew għandhom josservaw:
–   il-Kodiċi ta' Mġiba għar-Reġistranti mehmuż mal-ftehim;
–   il-proċeduri u l-obbligi l-oħra stabbiliti fil-ftehim; and
–   id-dispożizzjonijiet li jimplimentaw dan l-Artikolu.
Mingħajr preġudizzju għall-applikabilità tar-regoli ġenerali li jirregolaw l-irtirar jew id-diżattivazzjoni temporanja tal-kards għal aċċess fit-tul, u sakemm ma jkunx hemm argumenti sinifikattivi kontra dan, is-Segretarju Ġenerali għandu, bl-awtorizzazzjoni tal-Kwesturi, jirtira jew jiddiżattiva kard għal aċċess fit-tul fejn id-detentur tagħha jkun tneħħa mir-reġistru ta' trasparenza għal ksur tal-Kodiċi ta' Mġiba għar-Reġistranti, jew ikun ħati ta' ksur serju tal-obbligi stabbiliti f'dan il-paragrafu, jew ikun irrifjuta milli jikkonforma ma' talba formali sabiex jattendi smigħ jew laqgħa tal-kumitat jew li jikkoopera ma' kumitat ta' inkjesta, mingħajr ma jipprovdi ġustifikazzjoni suffiċjenti.
4.   Il-Kwesturi jistgħu jiddeterminaw sa fejn il-kodiċi ta' mġiba msemmi fil-paragrafu 2 huwa applikabbli għall-persuni li, filwaqt li għandhom kard ta' aċċess fit-tul, ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tal-ftehim.
5.   Il-Bureau, fuq proposta tas-Segretarju Ġenerali, għandu jistabbilixxi l-miżuri meħtieġa sabiex jimplimenta r-reġistru ta' trasparenza skont id-dispożizzjonijiet tal-ftehim dwar l-istabbiliment tal-imsemmi reġistru;
__________________
1a ĠU L 277, 19.9.2014, p. 11.
Emenda 139
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 117
Artikolu 117
Artikolu 117
Elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni
Elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni
1 Meta l-Kunsill Ewropew jipproponi kandidat għal President tal-Kummissjoni, il-President għandu jitlob lill-kandidat biex jagħmel stqarrija u jippreżenta l-linji gwida politiċi tiegħu lill-Parlament. L-istqarrija għandha tkun segwita minn dibattitu.
1.  Meta l-Kunsill Ewropew jipproponi kandidat għal President tal-Kummissjoni, il-President għandu jitlob lill-kandidat biex jagħmel stqarrija u jippreżenta l-linji gwida politiċi tiegħu lill-Parlament. L-istqarrija għandha tkun segwita minn dibattitu.
Il-Kunsill Ewropew għandu jkun mistieden jieħu sehem fid-dibattitu.
Il-Kunsill Ewropew għandu jkun mistieden jieħu sehem fid-dibattitu.
2.  Il-Parlament għandu jeleġġi l-President tal-Kummissjoni b'maġġoranza tal-Membri kollha tiegħu.
2.  Bi qbil mal-Artikolu 17(7) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Parlament għandu jeleġġi l-President tal-Kummissjoni b'maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti minnu.
Il-votazzjoni għandha ssir permezz ta' vot sigriet.
Il-votazzjoni għandha ssir permezz ta' vot sigriet.
3.  Jekk il-kandidat jiġi elett, il-President għandu jgħarraf b'dan lill-Kunsill u jitlob lilu u lill-President elett tal-Kummissjoni biex jipproponu bi ftehim bejniethom il-persuni nominati għall-karigi differenti bħala Kummissarji.
3.  Jekk il-kandidat jiġi elett, il-President għandu jgħarraf b'dan lill-Kunsill u jitlob lilu u lill-President elett tal-Kummissjoni biex jipproponu bi ftehim bejniethom il-persuni nominati għall-karigi differenti bħala Kummissarji.
4.  Jekk il-kandidat ma jiksibx il-maġġoranza meħtieġa, il-President għandu jistieden lill-Kunsill Ewropew sabiex fi żmien xahar jipproponi kandidat ieħor għall-elezzjoni, skont l-istess proċedura.
4.  Jekk il-kandidat ma jiksibx il-maġġoranza meħtieġa, il-President għandu jistieden lill-Kunsill Ewropew sabiex fi żmien xahar jipproponi kandidat ieħor għall-elezzjoni, skont l-istess proċedura.
Emenda 140
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 118
Artikolu 118
Artikolu 118
Elezzjoni tal-Kummissjoni
Elezzjoni tal-Kummissjoni
—  1. Il-President għandu jistieden lill-President elett tal-Kummissjoni biex jgħarraf lill-Parlament dwar l-allokazzjoni tar-responsabilitajiet tal-portafolli fil-Kulleġġ tal-Kummissarji propost f'konformità mal-linji gwida politiċi tal-President elett.
1.  Wara li jkun ikkonsulta mal-President elett tal-Kummissjoni, il-President għandu jitlob lill-persuni nominati għall-karigi differenti bħala Kummissarji mill-President elett tal-Kummissjoni u mill-Kunsill sabiex jidhru quddiem il-kumitati parlamentari rispettivi skond l-oqsma li għalihom ġew nominati. Dan is-smigħ għandu jsir fil-pubbliku.
1.  Wara li jkun ikkonsulta mal-President elett tal-Kummissjoni, il-President għandu jitlob lill-persuni nominati għall-karigi differenti bħala Kummissarji mill-President elett tal-Kummissjoni u mill-Kunsill sabiex jidhru quddiem il-kumitati jew korpi parlamentari rispettivi skont l-oqsma li għalihom ġew nominati.
1a.   Is-seduti ta' smigħ għandhom ikunu mmexxija mill-kumitati.
B'mod eċċezzjonali, seduta ta' smigħ tista' ssir f'format differenti meta Kummissarju nnominat ikollu responsabilitajiet li huma primarjament orizzontali, dment li tali seduta ta' smigħ tinvolvi l-kumitati responsabbli. Is-seduti ta' smigħ għandhom isiru fil-pubbliku.
2.   Il-President jista' jistieden lill-President elett tal-Kummissjon biex jgħarraf lill-Parlament dwar l-allokazzjoni tar-responsabilitajiet tal-portafolli fil-Kulleġġ tal-Kummissarji propost f'konformità mal-linji gwida politiċi tiegħu.
3.  Il-kumitat jew kumitati kompetenti għandhom jistiednu lill-Kummissarju nnominat biex jagħmel stqarrija u jwieġeb għall-mistoqsijiet. Is-seduti ta' smigħ għandhom ikunu organizzati b'tali mod li jippermetti li l-Kummissarji nnominati jagħtu lill-Parlament t-tagħrif kollu rilevanti. Id-dispożizzjonijiet dwar l-organizzazzjoni tas-seduti ta' smigħ għandhom ikunu stipulati f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura.
3.  Il-kumitat jew kumitati kompetenti għandhom jistiednu lill-Kummissarju nnominat biex jagħmel stqarrija u jwieġeb għall-mistoqsijiet. Is-seduti ta' smigħ għandhom ikunu organizzati b'tali mod li jippermetti li l-Kummissarji nnominati jagħtu lill-Parlament t-tagħrif kollu rilevanti. Id-dispożizzjonijiet dwar l-organizzazzjoni tas-seduti ta' smigħ għandhom ikunu stipulati f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura16.
4.  Il-President elett għandu jippreżenta l-kulleġġ tal-Kummissarji u l-programm tagħhom f'seduta tal-Parlament li għaliha għandhom ikunu mistiedna jattendu l-President tal-Kunsill Ewropew u l-President tal-Kunsill. L-istqarrija għandha tkun segwita minn dibattitu.
4.  Il-President elett għandu jiġi mistieden jippreżenta l-kulleġġ tal-Kummissarji u l-programm tagħhom f'seduta tal-Parlament li għaliha għandhom ikunu mistiedna jattendu l-President tal-Kunsill Ewropew u l-President tal-Kunsill. L-istqarrija għandha tkun segwita minn dibattitu.
5.  Sabiex jingħalaq id-dibattitu, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni. Għandu japplika l-Artikolu 123(3), (4) u (5).
5.  Sabiex jingħalaq id-dibattitu, grupp politiku jew mhux inqas minn 40 Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni. Għandu japplika l-Artikolu 123(3) sa (5b).
Wara l-votazzjoni fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni, il-Parlament għandu jeleġġi jew jiċħad il-Kummissjoni b'maġġoranza tal-voti mitfugħa.
Il-vot għandu jittieħed permezz ta' sejħa ta' l-ismijiet.
Il-Parlament jista` jiddifferixxi l-votazzjoni għas-seduta ta' wara.
5a.   Wara l-votazzjoni fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni, il-Parlament għandu jeleġġi jew jiċħad il-Kummissjoni b'maġġoranza tal-voti mitfugħa, b'sejħa tal-ismijiet. Il-Parlament jista' jiddifferixxi l-votazzjoni għas-seduta ta' wara.
6.  Il-President għandu jgħarraf lill-Kunsill bl-elezzjoni jew biċ-ċaħda tal-Kummissjoni.
6.  Il-President għandu jgħarraf lill-Kunsill bl-elezzjoni jew biċ-ċaħda tal-Kummissjoni.
7.  F'każ ta' bdil sostanzjali fil-portafolli matul il-mandat tal-Kummissjoni, il-mili ta' post vakanti jew il-ħatra ta' Kummissarju ġdid wara l-adeżjoni ta' Stat Membru ġdid, il-Kummissarji konċernati għandhom jiġu mistiedna jidhru quddiem il-kumitati responsabbli mill-oqsma ta' kompetenza rispettivi, skond il-paragrafu 3.
7.  F'każ ta' bdil sostanzjali fil-portafolli jew bidla fil-kompożizzjoni tal-Kummissjoni matul il-mandat tal-Kummissjoni, il-Kummissarji kkonċernati jew kwalunkwe Kummissarju nnominat ieħor għandhom jiġu mistiedna jipparteċipaw fi smigħ li jsir f'konformità mal-paragrafi 1a u 3.
7a.   Fil-każ ta' bidla fil-portafoll tal-Kummissarju jew fl-interessi finanzjarji ta' Kummissarju matul il-mandat tiegħu jew tagħha, din is-sitwazzjoni għandha tkun soġġetta għal skrutinju mill-Parlament skont l-Anness XVI.
Jekk jiġi identifikat kunflitt ta' interessi matul it-tul tal-kariga ta' Kummissarju, u l-President tal-Kummissjoni jonqos milli jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament sabiex tinstab soluzzjoni għal dan il-kunflitt ta' interessi, il-Parlament jista' jitlob lill-President tal-Kummissjoni biex ma jibqax jagħti fiduċja lill-Kummissarju msemmi, skont il-paragrafu 5 tal-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea u, fejn xieraq, jieħu azzjoni bl-għan li jċaħħad lill-Kummissarju msemmi mid-dritt tiegħu għal pensjoni jew għal benefiċċji oħra minflok pensjoni f'konformità mat-tieni paragrafu tal-Artikolu 245 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
_______________
16 Ara l-Anness XVI.
Emenda 141
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 118a (ġdid)
Artikolu 118a
Programmazzjoni pluriennali
Mal-ħatra ta' Kummissjoni ġdida, il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, skont il-paragrafu 5 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, għandhom jaqsmu l-fehmiet tagħhom u jilħqu qbil dwar konklużjonijiet konġunti dwar l-ipprogrammar pluriennali.
Għal dak l-għan, u qabel ma jinnegozja mal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar konklużjonijiet konġunti rigward l-ipprogrammar pluriennali, il-President għandu jagħmel skambju ta' fehmiet mal-Konferenza tal-Presidenti dwar l-objettivi prinċipali tal-politiki u l-prijoritajiet għal-leġislatura l-ġdida. Dan l-iskambju ta' fehmiet se jieħu inkunsiderazzjoni, inter alia, il-prijoritajiet ippreżentati mill-President elett tal-Kummissjoni, kif ukoll it-tweġibiet mogħtija mill-Kummissarji nnominati waqt is-seduti ta' smigħ previsti fl-Artikolu 118.
Qabel ma jiffirma l-konklużjonijiet konġunti, il-President għandu jfittex li jikseb l-approvazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti.
Emenda 142
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 119
Artikolu 119
Artikolu 119
Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni
Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni
1.  Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni tista' tiġi ppreżentata lill-President minn parti waħda minn għaxra tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament.
1.  Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni tista' tiġi ppreżentata lill-President minn parti waħda minn għaxra tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Jekk mozzjoni ta' ċensura tkun ġiet ivvutata fl-aħħar xahrejn, waħda ġdida tista' titqiegħed fuq il-Mejda minn 20 % biss tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament.
2.  Il-mozzjoni għandha tissejjah 'mozzjoni ta' ċensura' u għandha tigi sostnuta b'raġunijiet. Għandha tintbagħat lill-Kummissjoni.
2.  Il-mozzjoni għandha tissejjaħ "mozzjoni ta' ċensura" u għandha tiddikjara r-raġunijiet. Għandha tintbagħat lill-Kummissjoni.
3.  Il-President għandu jħabbar lill-Membri li tqiegħdet fuq il-Mejda mozzjoni ta' ċensura minnufih malli jirċeviha.
3.  Il-President għandu jħabbar lill-Membri li tqiegħdet fuq il-Mejda mozzjoni ta' ċensura minnufih malli jirċeviha.
4.  Id-dibattitu dwar iċ-ċensura m'għandux jsir biss wara li jgħaddu mill-inqas erbgħa u għoxrin siegħa minn meta tkun tħabbret lill-Membri l-wasla tal-mozzjoni ta' ċensura.
4.  Id-dibattitu dwar iċ-ċensura m'għandux isir biss wara li jgħaddu mill-inqas 24 siegħa minn meta tkun tħabbret lill-Membri l-wasla tal-mozzjoni ta' ċensura.
5.  Il-votazzjoni dwar il-mozzjoni għandha ssir permezz ta' sejħa ta' l-ismijiet u għandha issir wara li jgħaddu mhux inqas minn tmienja u erbgħin siegħa mill-bidu tad-dibattitu.
5.  Il-votazzjoni dwar il-mozzjoni għandha ssir permezz ta' sejħa tal-ismijiet u għandha ssir wara li jgħaddu mhux inqas minn 48 siegħa mill-bidu tad-dibattitu.
6.  Id-dibattitu u l-votazzjoni għandhom isiru, l-aktar tard, waqt is-seduta parzjali ta' wara li tkun giet ippreżentata l-mozzjoni.
6.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 u 5, id-dibattitu u l-votazzjoni għandhom isiru, l-aktar tard, waqt is-seduta parzjali ta' wara li tkun ġiet ippreżentata l-mozzjoni.
7.  Il-mozzjoni ta' ċensura tgħaddi jekk ikollha maġġoranza ta' żewġ terzi tal-voti mitfugħa, maġġoranza li tirraprezenta l-maġġoranza tal-Membri li jiffurmaw il-Parlament. Ir-riżultat għandu jiġi notifikat lill-President tal-Kunsill u lill-President tal-Kummissjoni.
7.  F'konformità mal-Artikolu 234 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-mozzjoni ta' ċensura għandha tgħaddi jekk ikollha maġġoranza ta' żewġ terzi tal-voti mitfugħa, maġġoranza li tirrapreżenta l-maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Ir-riżultat għandu jiġi notifikat lill-President tal-Kunsill u lill-President tal-Kummissjoni.
Emenda 143
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 120
Artikolu 120
Artikolu 120
In-Nomina tal-Imħallfin u l-Avukati Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
In-Nomina tal-Imħallfin u l-Avukati Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Fuq proposta tal-kumitat responsabbli, il-Parlament għandu jaħtar il-persuna nominata minnu fuq il-kumitat ta' seba' persuni inkarigat biex jevalwa x-xerqien tal-kandidati biex jingħataw il-kariga ta' Imħallfin jew Avukati Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali.
Fuq proposta tal-kumitat responsabbli, il-Parlament għandu jaħtar il-persuna nominata minnu fuq il-kumitat ta' seba' persuni inkarigat biex jevalwa x-xerqien tal-kandidati biex jingħataw il-kariga ta' Imħallfin jew Avukati Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali. Il-kumitat responsabbli għandu jiddeċiedi dwar il-persuna nominata li jixtieq jipproponi billi jorganizza votazzjoni b'maġġoranza sempliċi. Għal dan l-iskop, il-koordinaturi ta' dak il-kumitat għandhom jistabbilixxu lista finali ta' kandidati.
Emenda 144
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 121
Artikolu 121
Artikolu 121
Ħatra tal-Membri tal-Qorti ta' l-Awdituri
Ħatra tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri
1.  Il-kandidati nominati bħala Membri tal-Qorti ta' l-Awdituri għandhom jiġu mistiedna jagħmlu stqarrija quddiem il-kumitat responsabbli u jwieġbu l-mistoqsijiet magħmula lilhom mill-membri. Il-kumitat għandu jivvota b'mod sigriet separatament fuq kull nomina.
1.  Il-kandidati nominati bħala Membri tal-Qorti tal-Awdituri għandhom jiġu mistiedna jagħmlu stqarrija quddiem il-kumitat responsabbli u jwieġbu l-mistoqsijiet magħmula lilhom mill-membri. Il-kumitat għandu jivvota b'mod sigriet separatament fuq kull nomina.
2.  Il-kumitat responsabbli għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-Parlament dwar jekk in-nominazzjoni għandhiex tiġi approvata, liema rakkomandazzjoni għandu jkollha l-forma ta' rapport li jinkludi proposta separata għal kull deċiżjoni fuq kull nomina.
2.  Il-kumitat responsabbli għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-Parlament dwar jekk in-nomina għandhiex tiġi approvata.
3.  Il-vot f'seduta plenarja għandu jittieħed fi żmien xahrejn minn meta tkun waslet in-nominazzjoni ħlief jekk il-Parlament, fuq talba tal-kumitat responsabbli, ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, jiddeċiedi mod ieħor. Il-Parlament għandu jivvota b'mod sigriet separatament għal kull nomina u jieħu d-deċiżjoni tiegħu b'maġġoranza tal-voti mitfugħa.
3.  Il-vot f'seduta plenarja għandu jittieħed fi żmien xahrejn minn meta tkun waslet in-nomina ħlief jekk il-Parlament, fuq talba tal-kumitat responsabbli, ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn 40 Membru, jiddeċiedi mod ieħor. Il-Parlament għandu jivvota b'mod sigriet separatament għal kull nomina.
4.  Jekk l-opinjoni adottata mill-Parlament dwar nominazzjoni individuali tkun negattiva, il-President għandu jitlob lill-Kunsill biex jirtira n-nominazzjoni u jippreżenta nominazzjoni ġdida lill-Parlament.
4.  Jekk l-opinjoni adottata mill-Parlament dwar nomina individuali tkun negattiva, il-President għandu jitlob lill-Kunsill biex jirtira n-nomina u jippreżenta nomina ġdida lill-Parlament.
Emenda 145
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 122
Artikolu 122
Artikolu 122
Ħatra tal-Membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew
Ħatra tal-Membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew
1.  Il-kandidat innominat bħala President tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu jiġi mistieden biex jagħmel stqarrija quddiem il-kumitat responsabbli u jwieġeb il-mistoqsijiet magħmula lilu mill-Membri.
1.  Il-kandidat nominat bħala President, Viċi President jew Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu jiġi mistieden biex jagħmel stqarrija quddiem il-kumitat responsabbli u jwieġeb il-mistoqsijiet magħmula lilu mill-Membri.
2.  Il-kumitat responsabbli għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-Parlament dwar jekk in-nominazzjoni għandhiex tiġi approvata.
2.  Il-kumitat responsabbli għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-Parlament dwar jekk in-nomina għandhiex tiġi approvata.
3.  Il-vot għandu jittieħed fi żmien xahrejn minn meta tkun ġiet ippreżentata n-nominazzjoni ħlief jekk il-Parlament, fuq talba tal-kumitat responsabbli, ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, jiddeċiedi mod ieħor.
3.  Il-vot għandu jittieħed fi żmien xahrejn minn meta tkun ġiet ippreżentata n-nomina ħlief jekk il-Parlament, fuq talba tal-kumitat responsabbli, ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn 40 Membru, jiddeċiedi mod ieħor. Il-Parlament għandu jivvota b'mod sigriet separatament għal kull nomina.
4.  Jekk l-opinjoni adottata mill-Parlament tkun negattiva, il-President għandu jitlob lill-Kunsill biex jirtira n-nomina tiegħu u jippreżenta nomina ġdida lill-Parlament.
4.  Jekk l-opinjoni adottata mill-Parlament dwar nomina tkun negattiva, il-President għandu jitlob l-irtirar tan-nomina u s-sottomissjoni ta' nomina ġdida lill-Parlament.
5.   L-istess proċedura għandha tapplika fil-każ tan-nomini ta' Viċi President u ta' Membri oħra tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew.
Emenda 146
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 122a (ġdid)
Artikolu 122a
Ħatriet f'korpi ta' governanza ekonomika
1.   Dan l-Artikolu għandu japplika għall-ħatra ta':
–   il-President u l-Viċi President tal-Bord Superviżorju tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku;
–   il-President, il-Viċi President u l-Membri full-time tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni tal-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni;
–   il-Presidenti u d-Diretturi Eżekuttivi tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol); u
–   id-Direttur Maniġerjali u l-Viċi Direttur Maniġerjali tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi.
2.   Kull kandidat għandu jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat responsabbli u jwieġeb mistoqsijiet magħmula mill-Membri.
3.   Il-kumitat responsabbli għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-Parlament dwar kull proposta għal ħatra.
4.   Il-vot għandu jittieħed fi żmien xahrejn minn meta tasal il-proposta għall-ħatra ħlief jekk il-Parlament, fuq talba tal-kumitat responsabbli, ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn 40 Membru, jiddeċiedi mod ieħor. Il-Parlament għandu jivvota b'mod sigriet separatament għal kull ħatra.
5.   Jekk id-deċiżjoni adottata mill-Parlament dwar proposta għal ħatra tkun negattiva, il-President għandu jitlob l-irtirar tagħha u s-sottomissjoni ta' proposta ġdida lill-Parlament.
Emenda 147
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123
Artikolu 123
Artikolu 123
Stqarrijiet mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Kunsill Ewropew
Stqarrijiet mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Kunsill Ewropew
1.  Il-Membri tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew jistgħu f'kull ħin jitolbu permess mingħand il-President tal-Parlament biex jagħmlu stqarrija. Il-President tal-Kunsill Ewropew għandu jagħmel stqarrija wara kull laqgħa tal-Kunsill Ewropew. Il-President tal-Parlament għandu jiddeċiedi meta l-istqarrija tkun tista' ssir u jekk għandhiex tiġi segwita minn dibattitu sħiħ jew minn tletin minuta ta' mistoqsijiet qosra u konċizi mill-Membri.
1.  Il-Membri tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew jistgħu f'kull ħin jitolbu permess mingħand il-President tal-Parlament biex jagħmlu stqarrija. Il-President tal-Kunsill Ewropew għandu jagħmel stqarrija wara kull laqgħa tal-Kunsill Ewropew. Il-President tal-Parlament għandu jiddeċiedi meta l-istqarrija tkun tista' ssir u jekk għandhiex tiġi segwita minn dibattitu sħiħ jew minn tletin minuta ta' mistoqsijiet qosra u konċiżi mill-Membri.
2.  Meta jpoġġi stqarrija b'dibattitu fl-aġenda tiegħu, il-Parlament għandu jiddeċiedi jekk jagħlaqx jew le d-dibattitu b'riżoluzzjoni. Fil-każ li jkun programmat rapport fuq l-istess argument fl-istess seduta parzjali jew f'dik ta' wara, dan ma jsirx, ħlief jekk il-President, għal raġunijiet eċċezzjonali, jipproponi mod ieħor. Jekk il-Parlament jiddeċiedi li jagħlaq id-dibattitu b'riżoluzzjoni, kumitat, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni.
2.  Meta jpoġġi stqarrija b'dibattitu fl-aġenda tiegħu, il-Parlament għandu jiddeċiedi jekk jagħlaqx jew le d-dibattitu b'riżoluzzjoni. Fil-każ li jkun programmat rapport fuq l-istess argument fl-istess seduta parzjali jew f'dik ta' wara, dan ma jsirx, ħlief jekk il-President, għal raġunijiet eċċezzjonali, jipproponi mod ieħor. Jekk il-Parlament jiddeċiedi li jagħlaq id-dibattitu b'riżoluzzjoni, kumitat, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni.
3.  Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet għandu jittieħed vot fuqhom fl-istess ġurnata. Il-President għandu jiddeċiedi dwar l-eċċezzjonijiet. Spjegazzjonijiet ta' votazzjoni għandhom ikunu ammissibbli.
3.  Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet għandu jittieħed vot fuqhom fil-ħin ta' votazzjoni l-aktar bikri possibbli. Il-President għandu jiddeċiedi dwar l-eċċezzjonijiet. Spjegazzjonijiet ta' votazzjoni għandhom ikunu ammissibbli.
4.  Mozzjoni konġunta għal riżoluzzjoni għandha tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imqiegħda fuq il-Mejda qabel mill-firmatarji tagħha, iżda mhux il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda minn kumitati, gruppi politiċi jew Membri oħra.
4.  Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta għandha tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imqiegħda fuq il-Mejda qabel mill-firmatarji tagħha, iżda mhux il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imqiegħda fuq il-Mejda minn kumitati, gruppi politiċi jew Membri oħra.
4a.   Jekk mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta titqiegħed fuq il-Mejda minn gruppi politiċi li jirrappreżentaw maġġoranza ċara, il-President jista' jpoġġi din il-mozzjoni għall-vot l-ewwel.
5.  Wara li tkun ġiet adottata riżoluzzjoni, ma jistax jittieħed vot fuq mozzjonijiet oħra ħlief jekk il-President, b'eċċezzjoni, jiddeċiedi mod ieħor.
5.  Wara li tkun ġiet adottata riżoluzzjoni, ma jistax jittieħed vot fuq mozzjonijiet oħra ħlief jekk il-President, b'eċċezzjoni, jiddeċiedi mod ieħor.
5a.   L-awtur jew l-awturi ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda skont il-paragrafu 2 jew l-Artikolu 135(2) għandu jkollhom id-dritt li jirtirawha qabel il-votazzjoni aħħarija.
5b.   Mozzjoni għal riżoluzzjoni li tkun ġiet irtirata tista' tittieħed u terġa' titqiegħed fuq il-Mejda minnufih minn grupp, kumitat jew mill-istess numru ta' Membri li jkollhom id-dritt li jqiegħduha fuq il-Mejda. Il-paragrafu 5a u dan il-paragrafu għandhom japplikaw ukoll għal riżoluzzjonijiet imressqa skont l-Artikoli 105 u 106.
Emenda 148
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 124
Artikolu 124
Artikolu 124
Stqarrijiet li jispjegaw id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni
Stqarrijiet li jispjegaw id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni
Wara li jkun ikkonsulta l-Konferenza tal-Presidenti, il-President jista' jistieden lill-President tal-Kummissjoni, lill-Kummissarju responsabbli mir-relazzjonijiet mal-Parlament Ewropew jew, bi ftehim, lil xi Kummissarju ieħor, biex jagħmlu stqarrija lill-Parlament wara kull laqgħa tal-Kummissjoni li tispjega d-deċiżjonijiet ewlenin li jkunu ttieħdu. L-istqarrija għandha tiġi segwita minn dibattitu ta' mhux inqas minn tletin minuta li fih il-Membri jistgħu jagħmlu xi mistoqsijiet qosra.
Il-President għandu jistieden lill-President tal-Kummissjoni, lill-Kummissarju responsabbli mir-relazzjonijiet mal-Parlament Ewropew jew, bi ftehim, lil xi Kummissarju ieħor, biex jagħmlu stqarrija lill-Parlament wara kull laqgħa tal-Kummissjoni li tispjega d-deċiżjonijiet ewlenin li jkunu ttieħdu, ħlief jekk għal raġunijiet ta' skedar ta' ħinijiet jew minħabba relevanza politika relattiva tas-suġġett, il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi li dan mhux meħtieġ. L-istqarrija għandha tiġi segwita minn dibattitu ta' mhux inqas minn tletin minuta li fih il-Membri jistgħu jagħmlu xi mistoqsijiet qosra.
Emenda 149
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 125
Artikolu 125
Artikolu 125
Stqarrijiet mill-Qorti ta' l-Awdituri
Stqarrijiet mill-Qorti tal-Awdituri
1.  Fil-kuntest ta' proċedura ta' kwittanza jew ta' l-attivitajiet tal-Parlament f'dak li għandu x'jaqsam mal-kontroll tal-baġit, il-President tal-Qorti ta' l-Awdituri jista' jiġi mistieden jieħu l-kelma sabiex jippreżenta l-kummenti inklużi fir-Rapport Annwali, fir-rapporti speċjali jew fl-opinjonijiet tal-Qorti, jew sabiex jispjega l-programm ta' ħidma tal-Qorti.
1.  Fil-kuntest ta' proċedura ta' kwittanza jew tal-attivitajiet tal-Parlament f'dak li għandu x'jaqsam mal-kontroll tal-baġit, il-President tal-Qorti tal-Awdituri jista' jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni sabiex jippreżenta l-kummenti inklużi fir-Rapport Annwali, fir-rapporti speċjali jew fl-opinjonijiet tal-Qorti, jew sabiex jispjega l-programm ta' ħidma tal-Qorti.
2.  Il-Parlament jista' jiddeċiedi li jlaqqa dibattitu separat dwar xi kwistjonijiet li jirriżultaw minn stqarrijiet ta' dan it-tip bil-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni u tal-Kunsill, b'mod partikulari fejn ikunu ġew irrapurtati irregolaritajiet fl-immaniġġjar tal-finanzi.
2.  Il-Parlament jista' jiddeċiedi li jlaqqa' dibattitu separat dwar xi kwistjonijiet li jirriżultaw minn stqarrijiet ta' dan it-tip bil-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni u tal-Kunsill, b'mod partikolari fejn ikunu ġew irrappurtati irregolaritajiet fl-immaniġġjar tal-finanzi.
Emenda 150
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 126
Artikolu 126
Artikolu 126
Stqarrijiet mill-Bank Ċentrali Ewropew
Stqarrijiet mill-Bank Ċentrali Ewropew
1.  Il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu jippreżenta lill-Parlament ir-Rapport Annwali tal-Bank dwar l-attivitajiet tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u dwar il-politika monetarja kemm tas-sena ta' qabel kif ukoll tas-sena kurrenti.
1.  Il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu jiġi mistieden biex jippreżenta lill-Parlament ir-Rapport Annwali tal-Bank dwar l-attivitajiet tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u dwar il-politika monetarja kemm tas-sena ta' qabel kif ukoll tas-sena kurrenti.
2.  Din il-preżentazzjoni għandha tiġi segwita minn dibattitu ġenerali.
2.  Din il-preżentazzjoni għandha tiġi segwita minn dibattitu ġenerali.
3.  Il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, mhux inqas minn erba' darbiet fis-sena, għandu jiġi mistieden għal-laqgħat tal-kumitat responsabbli biex jagħmel stqarrija u jwieġeb għall-mistoqsijiet.
3.  Il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, mhux inqas minn erba' darbiet fis-sena, għandu jiġi mistieden għal-laqgħat tal-kumitat responsabbli biex jagħmel stqarrija u jwieġeb għall-mistoqsijiet.
4.  Fuq talba tagħhom jew tal-Parlament, il-President, il-Viċi President u l-Membri l-oħra tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew għandhom jiġu mistiedna għal laqgħat addizzjoni.
4.  Fuq talba tagħhom jew tal-Parlament, il-President, il-Viċi President u l-Membri l-oħra tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew għandhom jiġu mistiedna għal laqgħat addizzjonali.
5.  Għandu jitħejja rapport verbatim fil-lingwi uffiċjali ta' dak li jkun intqal skond il-paragrafi 3 u 4.
5.  Għandu jitħejja rapport verbatim ta' dak li jkun intqal skont il-paragrafi 3 u 4.
Emenda 151
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 127
Artikolu 127
imħassar
Rakkomandazzjoni dwar il-linji gwida ġenerali tal-politika ekonomika.
1.   Ir-rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-linji gwida ġenerali tal-politika ekonomika tal-Istati Membri u tal-Unjoni għandha tiġi ppreżentata lill-kumitat responsabbli li għandu jissottometti rapport lill-Parlament.
2.   Il-Kunsill għandu jiġi mistieden biex jgħarraf lill-Parlament bil-kontenut tar-rakkomandazzjoni tiegħu u bil-pożizzjoni meħuda mill-Kunsill Ewropew.
Emenda 152
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 128
Artikolu 128
Artikolu 128
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu
1.  Jistgħu isiru mistoqsijiet lill-Kunsill jew lill-Kummissjoni minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru, b'talba biex il-mistoqsijiet jidħlu fl-aġenda tal-Parlament.
1.  Jistgħu jsiru mistoqsijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn 40 Membru, b'talba biex il-mistoqsijiet jidħlu fl-aġenda tal-Parlament.
Dawn il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub lill-President li għandu jgħaddihom minnufih lill-Konferenza tal-Presidenti.
Dawn il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub lill-President li għandu jgħaddihom minnufih lill-Konferenza tal-Presidenti.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi jekk il-mistoqsijiet għandhomx jitqiegħu fl-aġenda u f'liema ordni għandhom jitqiegħdu fl-aġenda. Il-mistoqsijiet li ma jitqegħdux fl-aġenda tal-Parlament fi żmien tliet xhur minn meta jkunu ġew imressqa jiskadu.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeċiedi jekk il-mistoqsijiet għandhomx jitqiegħdu fl-abbozz ta' aġenda skont il-proċedura prevista fl-Artikolu 149. Il-mistoqsijiet li ma jitqegħdux fl-abbozz ta' aġenda tal-Parlament fi żmien tliet xhur minn meta jkunu ġew imressqa jiskadu.
2.  Il-mistoqsijiet lill-Kummissjoni għandhom jintbagħtu lil dik l-istituzzjoni mhux inqas minn ġimgħa qabel is-seduta li fl-aġenda tagħha għandhom jidhru dawn il-mistoqsijiet, u l-mistoqsijiet lill-Kunsill għandhom jintbagħtu mhux inqas minn tliet ġimgħat qabel dik id-data.
2.  Il-mistoqsijiet lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà għandhom jintbagħtu lid-destinatarju mhux inqas minn ġimgħa qabel is-seduta li fl-aġenda tagħha għandhom jidhru dawn il-mistoqsijiet, u l-mistoqsijiet lill-Kunsill għandhom jintbagħtu mhux inqas minn tliet ġimgħat qabel dik id-data.
3.  Fejn il-mistoqsijiet ikollhom x'jaqsmu ma' kwistjonijiet imsemmija fl-Artikolu 42 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, id-data ta' skadenza stipulata fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu ma tapplikax, u l-Kunsill għandu jwieġeb kemm jista' jkun malajr u jżomm il-Parlament infurmat kif suppost.
3.  Fejn il-mistoqsijiet ikollhom x'jaqsmu mal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni, il-limiti ta' żmien stipulati fil-paragrafu 2 ma japplikawx, u t-tweġiba trid tingħata kemm jista' jkun malajr sabiex il-Parlament jinżamm infurmat kif suppost.
4.  Wieħed mill-interpellanti jkollu ħames minuti biex jagħmel il-mistoqsija. Għandu jwieġeb membru ta' l-istituzzjoni konċernata.
4.  Wieħed mill-interpellanti jista' jagħmel il-mistoqsija. Id-destinatarju għandu jwieġeb.
L-awtur tal-mistoqsija huwa ntitolat li juża l-ħin kollu għall-intervent kif imsemmi.
5.  L-Artikolu 123(2) sa (5) għandu japplika mutatis mutandis.
5.  L-Artikolu 123(2) sa (5b)rigward it-tqegħid fuq il-Mejda ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet u l-votazzjoni fuqhom għandu japplika mutatis mutandis.
Emenda 153
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 129
Artikolu 129
Artikolu 129
Ħin għall-mistoqsijiet
Ħin għall-mistoqsijiet
1.  Għandu jkun hemm ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni f'kull sessjoni parzjali għal tul ta' 90 minuta dwar tema orizzontali speċifika waħda jew iktar minn waħda deċiżi mill-Konferenza tal-Presidenti xahar qabel is-sessjoni parzjali.
1.  Jista' jkun hemm ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni f'kull sessjoni parzjali għal tul ta' mhux iktar minn 90 minuta dwar tema orizzontali speċifika waħda jew iktar minn waħda deċiżi mill-Konferenza tal-Presidenti xahar qabel is-sessjoni parzjali.
2.  Il-Kummissarji mistiedna mill-Konferenza tal-Presidenti biex jipparteċipaw għandu jkollhom portafoll relatat mat-tema jew it-temi orizzontali speċifiċi li dwarhom ikunu se jsiru mistoqsijiet. In-numru ta' Kummissarji għandu jkun limitat għal tnejn għal kull sessjoni parzjali, bil-possibilità li jiżdied it-tielet wieħed skont it-tema jew temi orizzontali speċifiċi magħżula għall-Ħin għall-Mistoqsijiet.
2.  Il-Kummissarji mistiedna mill-Konferenza tal-Presidenti biex jipparteċipaw għandu jkollhom portafoll relatat mat-tema jew it-temi orizzontali speċifiċi li dwarhom ikunu se jsiru mistoqsijiet. In-numru ta' Kummissarji għandu jkun limitat għal tnejn għal kull sessjoni parzjali, bil-possibilità li jiżdied it-tielet wieħed skont it-tema jew temi orizzontali speċifiċi magħżula għall-Ħin għall-Mistoqsijiet.
3.   Il-ħin għall-mistoqsijiet għandu jsir b'konformita ma' sistema ta' poloz li d-dettalji tagħha huma stabbiliti f'anness ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura17.
4.  Skont il-linji gwida stabbiliti mill-Konferenza tal-Presidenti, jistgħu jiġu organizzati ħinijiet għal mistoqsijiet speċifiċi mal-Kunsill, mal-President tal-Kummissjoni, mal-Viċi President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u mal-President tal-Grupp tal-euro.
4.  Skont il-linji gwida stabbiliti mill-Konferenza tal-Presidenti, jistgħu jiġu organizzati ħinijiet għal mistoqsijiet speċifiċi mal-Kunsill, mal-President tal-Kummissjoni, mal-Viċi President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u mal-President tal-Grupp tal-euro.
4a.   Il-ħin għall-mistoqsijiet ma għandux jiġi speċifikament allokat minn qabel. Il-President għandu jiżgura, sa fejn ikun possibbli, li l-Membri li jkollhom fehmiet politiċi differenti u li jkunu minn Stati Membri differenti jingħataw l-opportunità li jagħmlu mistoqsija wara xulxin.
4b.   Il-Membru għandu jingħata minuta biex jifformula l-mistoqsija u l-Kummissarju jingħata żewġ minuti biex iwieġeb. Dak il-Membru jista' jagħmel mistoqsija supplimentari ta' 30 sekonda li jkollha relevanza diretta mal-mistoqsija prinċipali. Il-Kummissarju mbagħad għandu jingħata żewġ minuti biex jagħti tweġiba supplimentari.
Il-mistoqsijiet u l-mistoqsijiet supplimentari għandhom ikunu direttament relatati mat-tema orizzonatali speċifika magħżula skont il-paragrafu 1. Il-President jista' jiddeċiedi dwar l-ammissibilità.
__________________
17 Ara l-Anness II.
Emenda 154
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 130
Artikolu 130
Artikolu 130
Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub
Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub
1.  Kull Membru jista' jagħmel mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà skont kriterji stipulati f'anness ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura18. L-awturi tal-mistoqsijiet għandhom ikunu esklużivament responsabbli mill-kontenut tal-mistoqsijiet.
1.  Kull Membru jista' jagħmel mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà skont kriterji stipulati f'anness ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura18. L-awturi tal-mistoqsijiet għandhom ikunu esklussivament responsabbli mill-kontenut tal-mistoqsijiet.
2.  Il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati lill-President. Id-dubji dwar l-ammissibilità ta' mistoqsija għandhom jiġu trattati mill-President. Id-deċiżjoni tal-President ma għandhiex tkun bbażata esklussivament fuq id-dispożizzjonijiet tal-anness imsemmi fil-paragrafu 1 iżda fuq id-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-Regoli ta' Proċedura b'mod ġenerali. Id-deċiżjoni tal-President għandha tkun innotifikata lill-persuna li tagħmel il-mistoqsija.
2.  Il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati lill-President. Id-dubji dwar l-ammissibilità ta' mistoqsija għandhom jiġu trattati mill-President. Id-deċiżjoni tal-President ma għandhiex tkun ibbażata esklussivament fuq id-dispożizzjonijiet tal-anness imsemmi fil-paragrafu 1 iżda fuq id-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-Regoli ta' Proċedura b'mod ġenerali. Id-deċiżjoni motivata tal-President għandha tkun innotifikata lill-persuna li tagħmel il-mistoqsija.
3.  Il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati f'format elettroniku. Kull Membru jista' jippreżenta massimu ta' ħames mistoqsijiet fix-xahar.
3.  Il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati f'format elettroniku. Kull Membru jista' jippreżenta massimu ta' 20 mistoqsija fuq perjodu ta' tliet xhur konsekuttivi.
Bħala eċċezzjoni, il-mistoqsijiet addizzjonali jistgħu jiġu ppreżentati fil-forma ta' dokument stampat depożitat u ffirmat personalment mill-Membru kkonċernat fis-servizz rilevanti tas-Segretarjat.
Wara perjodu li jiskadi sena wara l-bidu tat-tmien leġislatura, il-Konferenza tal-Presidenti għandha twettaq valutazzjoni tar-reġim dwar il-mistoqsijiet addizzjonali.
L-espressjoni "bħala eċċezzjoni" għandha tiġi interpretata li tfisser li l-mistoqsija addizzjonali tikkonċerna kwistjoni ta' urġenza u li t-tressiq ta' dik il-mistoqsija ma jkunx jista' jistenna sax-xahar ta' wara. Barra minn hekk, in-numru ta' mistoqsijiet imressqa skont it-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3 għandu jkun iżgħar min-norma ta' ħames mistoqsijiet fix-xahar.
3a.   Mistoqsija tista' tiġi appoġġjata minn Membri minbarra l-interpellant. Tali mistoqsijiet għandhom jgħoddu ma' dawk tal-interpellant u mhux mal-massimu ta' mistoqsijiet ta' min jappoġġja skont il-paragrafu 3.
4.  Jekk mistoqsija ma tkunx tista' titwieġeb fil-ħin stipulat għandha titqiegħed, fuq talba ta' l-interpellant, fl-aġenda tal-laqgħa ta' wara tal-kumitat responsabbli. L-Artikolu 129 għandu japplika mutatis mutandis.
4.  Jekk mistoqsija ma tkunx tista' titwieġeb mid-destinatarju fi żmien tliet ġimgħat (mistoqsija prijoritarja) jew sitt ġimgħat (mistoqsija mhux bi prijorità) minn meta tkun intbagħtet lid-destinatarju, tista' titqiegħed, fuq talba tal-interpellant, fl-aġenda tal-laqgħa ta' wara tal-kumitat responsabbli.
Peress li l-President ta' kumitat għandu s-setgħa li jsejjaħ laqgħa ta' dak il-kumitat, kif stipulat fl-Artikolu 206(1), huwa għandu wkoll, fl-interess ta' organizzazzjoni tajba tal-proċeduri, jiddeċiedi dwar l-abbozz ta' aġenda għal-laqgħa li jsejjaħ. Din il-prerogattiva tapplika mingħajr preġudizzju għall-obbligu tal-President skont l-Artikolu 130(4) li jissottometti mistoqsija bil-miktub, fuq talba tal-awtur tagħha, fl-abbozz ta' aġenda tal-laqgħa li jkun imiss tal-Kumitat. Madankollu, il-President għandu s-setgħa diskrezzjonali li jipproponi, filwaqt li jikkunsidra l-prijoritajiet politiċi, l-ordni tal-ħidma tal-laqgħa u l-modalitjiet tal-proċedura (pereżempju, proċedura mingħajr dibattitu bl-adozzjoni, eventwalment, ta' deċiżjoni dwar is-segwitu, kif ukoll, fejn xieraq, rakkomandazzjoni sabiex il-punt ikompli jiġi diskuss f’laqgħa sussegwenti).
5.  Mistoqsijiet li jeħtieġu tweġiba minnufih iżda ma jeħtiġux riċerka dettaljata (mistoqsijiet ta' prijorità) għandhom jingħataw tweġiba fi żmien tliet ġimgħat minn meta jkunu mibgħuta lid-destinatarji. Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mistoqsija prijoritarja waħda fix-xahar.
5.  Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mistoqsija prijoritarja waħda fix-xahar.
Mistoqsijiet oħra (mistoqsijiet mhux prijoritarji) għandhom jingħataw tweġiba fi żmien sitt ġimgħat minn meta jkunu mibgħuta lill-istituzzjoni kkonċernata.
6.  Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet għandhom jiġu ppubblikati fil-websajt tal-Parlament.
6.  Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet inkluż kwalunkwe anness relatat għandhom jiġu ppubblikati fil-websajt tal-Parlament.
__________________
__________________
18 Ara Anness III.
18 Ara Anness III.
Emenda 295
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 130a (ġdid)
Artikolu 130a
Interpellanzi minuri għal tweġiba bil-miktub
1.  Fl-interpellanzi minuri, li jikkonsistu f’mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub il-Kunsill, il-Kummissjoni jew il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà jistgħu jintalbu minn kumitat, grupp politiku jew mill-inqas ħamsa fil-mija tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament jagħtu informazzjoni dwar kwistjonijiet li jkunu ntgħażlu b’mod speċifiku.
Dawn il-mistoqsijiet għandhom jitressqu lill-President li, sakemm il-mistoqsijiet ikunu skont dawn ir-Regoli ta’ Proċedura b’mod ġenerali u jissodisfaw il-kriterji stabbiliti f’anness għal dawn ir-Regoli ta’ Proċedura1a, għandu jitlob lid-destinatarju jirrispondi fi żmien ġimgħatejn; il-President jista’ jestendi dan il-limitu ta’ żmien b’konsultazzjoni mal-persuni interpellanti.
2.  Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet għandhom jiġu ppubblikati fuq il-websajt tal-Parlament.
____________________________
1a Ara l-Anness III.
Emenda 296
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 130b (ġdid)
Artikolu 130b
Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b’dibattitu
1.  Fl-interpellanzi maġġuri, li jikkonsistu f’mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub b’dibattitu, dawk il-mistoqsijiet jistgħu jsiru lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà minn kumitat, grupp politiku jew mill-inqas ħamsa fil-mija tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Il-mistoqsijiet jistgħu jinkludu memorandum ta’ spjegazzjoni qasir.
Dawn il-mistoqsijiet għandhom jitressqu bil-miktub lill-President li, sakemm dawn ikunu skont dawn ir-Regoli ta’ Proċedura b’mod ġenerali u jissodisfaw il-kriterji stabbiliti f’anness għal dawn ir-Regoli ta’ Proċedura1a, għandu immedjatament jinforma lid-destinatarju tal-mistoqsija u jitlob lid-destinatarju jiddikjara jekk il-mistoqsija hijiex se tiġi mwieġba u, jekk iva, meta.
2.  Malli tasal ir-risposta bil-miktub, l-interpellanza maġġuri għandha titqiegħed fuq l-abbozz tal-aġenda tal-Parlament skont il-proċedura prevista fl-Artikolu 149. Għandu jsir dibattitu jekk kumitat, grupp politiku jew mill-inqas ħamsa fil-mija tal-Membri li jagħmlu parti milll-Parlament jitolbu dan.
3.  Jekk id-destinatarju jirrifjuta li jwieġeb il-mistoqsija jew jonqos milli jagħmel dan fi żmien tliet ġimgħat, il-mistoqsija għandha titqiegħed fl-abbozz tal-aġenda. Għandu jsir dibattitu jekk kumitat, grupp politiku jew mill-inqas ħamsa fil-mija tal-Membri li jagħmlu parti milll-Parlament jitolbu dan. Qabel id-dibattitu wieħed mill-interpellanti jista’ jitħalla jiddikjara r-raġunijiet supplimentari għal din il-mistoqsija.
4.  Wieħed mill-interpellanti jista' jagħmel il-mistoqsija. Għandu jwieġeb membru wieħed ta' l-istituzzjoni konċernata.
L-Artikolu 123(2) sa (5) li jikkonċerna t-tqegħid fuq il-Mejda u l-votazzjoni ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet għandu japplika mutatis mutandis.
5.  Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet għandhom jiġu ppubblikati fuq il-websajt tal-Parlament.
____________________________
1a Ara l-Anness III.
Emenda 155
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 131
Artikolu 131
Artikolu 131
Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-Bank Ċentrali Ewropew
Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-Bank Ċentrali Ewropew
1.  Kwalunkwe Membru jista' jagħmel sa mhux iktar minn sitt mistoqsijiet fix-xahar għal tweġiba bil-miktub lill-Bank Ċentrali Ewropew b'konformità ma' kriterji stipulati f'anness ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura19. L-awturi tal-mistoqsijiet għandhom ikunu esklużivament responsabbli mill-kontenut tal-mistoqsijiet.
1.  Kwalunkwe Membru jista' jagħmel sa mhux iktar minn sitt mistoqsijiet fix-xahar għal tweġiba bil-miktub lill-Bank Ċentrali Ewropew b'konformità ma' kriterji stipulati f'anness ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura19. L-awturi tal-mistoqsijiet għandhom ikunu esklussivament responsabbli mill-kontenut tal-mistoqsijiet.
2.  Tali mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub lill-President tal-kumitat responsabbli li għandu jinnotifikahom lill-Bank Ċentrali Ewropew. Id-dubji dwar l-ammissibilità ta' mistoqsija għandhom jiġu trattati mill-President. Id-deċiżjoni tal-President għandha tkun innotifikata lill-awtur tal-mistoqsija.
2.  Tali mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub lill-President tal-kumitat responsabbli li għandu jinnotifikahom lill-Bank Ċentrali Ewropew. Id-dubji dwar l-ammissibilità ta' mistoqsija għandhom jiġu trattati mill-President. Id-deċiżjoni tal-President għandha tkun innotifikata lill-awtur tal-mistoqsija.
3.  Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet għandhom jiġu ppubblikati fil-websajt tal-Parlament.
3.  Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet għandhom jiġu ppubblikati fil-websajt tal-Parlament.
4.  Jekk mistoqsija ma tkunx ingħatat tweġiba sad-data ta' skadenza stipulata, għandha tiġi inkluża, fuq talba ta' min ikun għamilha, fl-aġenda ta' l-ewwel laqgħa li l-kumitat responsabbli jkollu mal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew.
4.  Jekk mistoqsija ma tkunx ingħatat tweġiba fi żmien sitt ġimgħat, tista' tiġi inkluża, fuq talba ta' min ikun għamilha, fl-aġenda tal-ewwel laqgħa li l-kumitat responsabbli jkollu mal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew.
__________________
_________________
19 Ara Anness III.
19 Ara Anness III.
Emenda 156
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 131a (ġdid)
Artikolu 131a
Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni
1.   L-Artikolu 131(1), (2) u (3) japplika mutatis mutandis fir-rigward ta' mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub dwar il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. In-numru ta' tali mistoqsijiet għandu jitnaqqas mill-massimu ta' sitt mistoqsijiet previsti fl-Artikolu 131(1).
2.   Jekk mistoqsija ma tkunx ingħatat tweġiba fi żmien ħames ġimgħat, tista' tiġi inkluża, fuq talba tal-interpellant tagħha, fl-aġenda tal-ewwel laqgħa li l-kumitat responsabbli jkollu mal-President tad-destinatarju.
Emenda 157
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu V – kapitolu 4 – titolu
RAPPORTI TA' ISTITUZZJONIJIET OĦRA
RAPPORTI TA' ISTITUZZJONIJIET U KORPI OĦRA
Emenda 158
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 132
Artikolu 132
Artikolu 132
Rapporti annwali u rapporti oħra ta' istituzzjonijiet oħra.
Rapporti annwali u rapporti oħra ta' istituzzjonijiet jew korpi oħra.
1.  Rapporti annwali u rapporti oħra ta' istituzzjonijiet oħra, li għalihom it-Trattati jipprovdu l-konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew jew li għalihom dispożizzjonijiet legali oħra jipprovdu għall-opinjoni tal-Parlament, għandhom jiġu ttrattati permezz ta' rapport ippreżentat fis-seduta plenarja.
1.  Rapporti annwali u rapporti oħra ta' istituzzjonijiet jew korpi oħra, li għalihom it-Trattati jipprovdu l-konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew jew li għalihom dispożizzjonijiet legali oħra jipprovdu għall-opinjoni tal-Parlament, għandhom jiġu ttrattati permezz ta' rapport ippreżentat fis-seduta plenarja.
2.  Rapporti annwali u rapporti oħra ta' istituzzjonijiet oħra li ma jaqgħux taħt il-paragrafu 1 għandhom jiġu mgħoddija lill-kumitat responsabbli li jista' jipproponi li jitħejja rapport skond l-Artikolu 52.
2.  Rapporti annwali u rapporti oħra ta' istituzzjonijiet jew korpi oħra li ma jaqgħux taħt il-paragrafu 1 għandhom jiġu mgħoddija lill-kumitat responsabbli li għandu jeżaminahom u li jista' jippreżenta mozzjoni għal riżoluzzjoni qasira lill-Parlament jew jipproponi li jitħejja rapport skont l-Artikolu 52 jekk iqis li l-Parlament għandu jieħu pożizzjoni dwar kwistjoni importanti koperta fir-rapporti.
Emenda 159
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 133
Artikolu 133
Artikolu 133
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet
1.  Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni fuq materja li taqa' taħt l-isferi attività tal-Unjoni Ewropea.
1.  Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kwistjoni li taqa' taħt l-isferi ta' attività tal-Unjoni Ewropea.
Il-mozzjoni m'għandhiex tkun itwal minn 200 kelma.
Il-mozzjoni m'għandhiex tkun itwal minn 200 kelma.
1a.   Il-kontenut ta' tali mozzjoni
–   ma jista' jkun fih ebda deċiżjoni dwar kwistjonijiet li għalihom ġew stabbiliti proċeduri u kompetenzi speċifiċi oħra f'dawn ir-Regoli ta' Proċedura, b'mod partikolari l-Artikolu 46, jew
–   ma jistax jittratta s-suġġett ta' proċedimenti li għaddejjin fil-Parlament.
1b.   Kull Membru jista' jressaq mhux iktar minn mozzjoni waħda bħal din kull xahar.
1c.   Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni għandha tiġi ppreżentata lill-President, li għandu jivverifika jekk tissodisfax il-kriterji applikabbli. Jekk il-President jiddikjara li l-mozzjoni hija ammissibbli, għandu jħabbar dan fil-plenarja u jirreferiha lill-kumitat responsabbli.
2.  Il-kumitat responsabbli għandu jiddeċiedi liema proċeduri għandhom jiġu adottati.
2.  Il-kumitat responsabbli għandu jiddeċiedi liema proċeduri għandhom jiġu adottati, inkluża l-kombinazzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni ma' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jew rapporti oħra, l-adozzjoni ta' opinjoni, li tista' tieħu l-forma ta' ittra, jew it-tfassil ta' rapport skont l-Artikolu 52. Huwa jista' wkoll jiddeċiedi li ma jsegwix il-mozzjoni għal riżoluzzjoni.
Huwa jista' jgħaqqad il-mozzjoni għal riżoluzzjoni ma' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni oħrajn jew ma' rapporti oħra.
Jista' jagħti opinjoni li tista' tieħu l-forma ta' ittra.
Jista' jiddeċiedi li jħejji rapport skond l-Artikolu 52.
3.  L-awturi ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni għandhom jiġu mgħarrfa bid-deċiżjonijiet tal-kumitat u tal-Konferenza tal-Presidenti.
3.  L-awturi ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni għandhom jiġu mgħarrfa bid-deċiżjonijiet tal-President, tal-kumitat u tal-Konferenza tal-Presidenti.
4.  Ir-rapport għandu jinkludi t-test tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni.
4.  Ir-rapport għandu jinkludi t-test tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni.
5.  Opinjonijiet f'forma ta' ittra indirizzata lill-istituzzjonijiet l-oħra ta' l-Unjoni Ewropea għandhom jiġu mgħoddija mill-President.
5.  Opinjonijiet f'forma ta' ittra indirizzata lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu mgħoddija mill-President.
6.   L-awtur jew l-awturi ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda skond l-Artikoli 123(2), 128(5) jew 135(2) għandu jkollhom id-dritt li jirtirawha qabel il-votazzjoni aħħarija.
7.  Mozzjoni għal riżoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda skond il-paragrafu 1 tista' tiġi rtirata mill-awtur, l-awturi jew l-ewwel firmatarju qabel ma l-kumitat jiddeċiedi li jħejji rapport dwarha skond il-paragrafu 2.
7.  Mozzjoni għal riżoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda skond il-paragrafu 1 tista' tiġi rtirata mill-awtur, l-awturi jew l-ewwel firmatarju qabel ma l-kumitat jiddeċiedi li jħejji rapport dwarha skond il-paragrafu 2.
Ladarba l-mozzjoni tkun ittieħdet mill-kumitat, il-kumitat biss ikun jista' jirtiraha sa qabel ma tibda l-votazzjoni aħħarija.
Ladarba l-mozzjoni tkun ittieħdet mill-kumitat, il-kumitat biss ikun jista' jirtiraha sa qabel ma tibda l-votazzjoni aħħarija.
8.   Mozzjoni għal riżoluzzjoni li tkun ġiet irtirata tista' tittieħed u terġa' titqiegħed fuq il-Mejda minnufih minn grupp, kumitat jew mill-istess numru ta' Membri li jkollhom id-dritt li jqiegħduha fuq il-Mejda.
Il-kumitati għandhom id-dmir li jiżguraw li l-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li jitqiegħdu fuq il-Mejda skond dan l-Artikolu u li jissodisfaw ir-rekwiżiti hemm stipulati jiġu segwiti u ssir riferenza għalihom kif imiss f'dokumenti li jitħejjew b'riżultat tagħhom.
Emenda 160
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 134
Artikolu 134
imħassar
Rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill
1.   Grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru, jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar suġġetti li jaqgħu taħt it-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, jew jekk il-Parlament ma jkunx ġie kkonsultat dwar ftehima internazzjonali fl-ambitu tal-Artikoli 108 jew 109.
2.   Dawn il-proposti għandhom jiġu referuti lill-kumitat responsabbli biex jiġu eżaminati.
Fejn ikun il-każ, il-kumitat għandu jirreferi l-kwistjoni lill-Parlament skond il-proċeduri mniżżla f'dawn ir-Regoli.
3.   Fir-rapport tiegħu, il-kumitat responsabbli għandu jressaq proposta lill-Parlament għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill, flimkien ma' nota spjegattiva qasira u, fejn ikun il-każ, flimkien ma' l-opinjonijiet tal-kumitati kkonsultati.
Ma jkunx hemm bżonn ta' awtorizzazzjoni minn qabel mill-Konferenza tal-Presidenti biex jiġi applikat dan il-paragrafu.
4.   Għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 113.
Emenda 161
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 135
Artikolu 135
Artikolu 135
Dibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt
Dibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt
1.  Kumitat, delegazzjoni interparlamentari, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jitolbu bil-miktub lill-President biex isir dibattitu dwar każ urġenti ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (Artikolu 149(3)).
1.  Kumitat, delegazzjoni interparlamentari, grupp politiku jew mhux inqas minn 40 Membru jistgħu jitolbu bil-miktub lill-President biex isir dibattitu dwar każ urġenti ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt.
2.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tagħmel lista ta' suġġetti li għandhom jiġu inklużi fl-abbozz aħħari ta' l-aġenda għad-dibattitu li jkun imiss fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt skond it-talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 u skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Anness IV. In-numru totali ta' suġġetti nklużi fl-aġenda m'għandux ikun akbar minn tlieta, inklużi s-sotto-kapitoli.
2.  Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tagħmel lista ta' suġġetti li għandhom jiġu inklużi fl-abbozz aħħari tal-aġenda għad-dibattitu li jkun imiss fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt skont it-talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 u skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness IV. In-numru totali ta' suġġetti nklużi fl-aġenda m'għandux ikun akbar minn tlieta, inklużi s-sotto-kapitoli.
Skont l-Artikolu 152, il-Parlament jista' jwarrab suġġett li jkun se jiġi diskuss u jibdlu ma' ieħor mhux skedat. Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet fuq is-suġġetti magħżula għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda sa fil-għaxija ta' dak il-jum li fih tkun approvata l-aġenda. Il-President għandu jistabbilixxi data ta' skadenza preċiża sa meta jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda dawn il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet.
Skont l-Artikolu 152, il-Parlament jista' jwarrab suġġett li jkun se jiġi diskuss u jibdlu ma' ieħor mhux skedat. Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet fuq is-suġġetti magħżula jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn Kumitat, grupp politiku jew mill-inqas 40 Membru sa fil-għaxija ta' dak il-jum li fih tkun approvata l-aġenda. Il-President għandu jistabbilixxi data ta' skadenza preċiża sa meta jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda dawn il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet.
3 Il-ħin totali allokat għad-diskorsi tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati għandu jiġi stabbilit skond il-proċedura mniżżla fl-Artikolu 162(4) u (5) fil-limiti tal-ħin massimu ta' 60 minuta mħolli għad-dibattitu għal kull sessjoni parzjali.
3.  Il-ħin totali allokat għad-diskorsi tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati għandu jiġi stabbilit skond il-proċedura mniżżla fl-Artikolu 162(4) u (5) fil-limiti tal-ħin massimu ta' 60 minuta mħolli għad-dibattitu għal kull sessjoni parzjali.
Il-ħin li jifdal wara li jitnaqqas il-ħin meħtieġ għall-introduzzjoni u l-votazzjoni fuq il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet u l-ħin għad-diskorsi, jekk ikun hemm, li jkun allokat lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, għandu jinqasam bejn il-gruppi politiċi u l-Membri mhux affiljati.
Il-ħin li jifdal wara li jitnaqqas il-ħin meħtieġ għall-introduzzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet u l-ħin għad-diskorsi, jekk ikun hemm, li jkun allokat lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, għandu jinqasam bejn il-gruppi politiċi u l-Membri mhux affiljati.
4.  Fl-aħħar tad-dibattitu għandu jittieħed vot immedjat. L-Artikolu 183 ma japplikax.
4.  Fl-aħħar tad-dibattitu għandu jittieħed vot immedjat. L-Artikolu 183 li jikkonċerna l-ispjegazzjonijiet tal-vot ma għandux japplika.
Il-votazzjonijiet li jsiru meħuda skond dan l-Artikolu jistgħu jiġu organizzati fuq bażi kollettiva taħt ir-responsabbiltà tal-President jew tal-Konferenza tal-Presidenti.
Il-votazzjonijiet li jsiru meħuda skond dan l-Artikolu jistgħu jiġu organizzati fuq bażi kollettiva taħt ir-responsabbiltà tal-President jew tal-Konferenza tal-Presidenti.
5.  Jekk jiġu mressqa żewġ mozzjonijiet, jew aktar, għal riżoluzzjonijiet dwar l-istess suġġett, għandha tapplika l-proċedura stipulata fl-Artikolu 123(4).
5.  Jekk jiġu mressqa żewġ mozzjonijiet, jew aktar, għal riżoluzzjonijiet dwar l-istess suġġett, għandha tapplika l-proċedura stipulata fl-Artikolu 123(4) u (4a).
6.  Il-President u l-presidenti tal-gruppi politiċi jistgħu jiddeċiedu li mozzjoni għal riżoluzzjoni għandha titqiegħed għall-vot mingħajr dibattitu. Deċiżjoni ta' dan it-tip teħtieġ il-qbil unanimu tal-presidenti tal-gruppi politiċi kollha.
6.  Il-President u l-presidenti tal-gruppi politiċi jistgħu jiddeċiedu li mozzjoni għal riżoluzzjoni għandha titqiegħed għall-vot mingħajr dibattitu. Deċiżjoni ta' dan it-tip teħtieġ il-qbil unanimu tal-presidenti tal-gruppi politiċi kollha.
Id-dispożizzjonijiet tar-Regoli 187, 188 u 190 m'għandhomx japplikaw għal riżoluzzjonijiet inklużi fl-aġenda għal dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt.
Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 187 u 188 m'għandhomx japplikaw għal riżoluzzjonijiet inklużi fl-aġenda għal dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt.
Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda għal dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt biss wara li tkun ġiet approvata l-lista tas-suġġetti. Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li ma jkunux jistgħu jiġu ttrattati fil-ħin allokat għad-dibattitu jiskadu. L-istess għandu japplika fil-każ tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li għalihom, fuq talba skond l-Artikolu 168(3), ikun ġie stabbilit li m'hemmx kworum. Il-Membri jibqa' jkollhom id-dritt li jerġgħu ipoġġu fuq il-Mejda dawn il-mozzjonijiet, biex jiġu eżaminati fil-kumitat skond l-Artikolu 133 jew biex ikun hemm dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt fis-sessjoni parzjali li jkun imiss.
Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda għal dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt biss wara li tkun ġiet approvata l-lista tas-suġġetti. Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li ma jkunux jistgħu jiġu ttrattati fil-ħin allokat għad-dibattitu jiskadu. L-istess għandu japplika fil-każ tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li għalihom, fuq talba skont l-Artikolu 168(3), ikun ġie stabbilit li m'hemmx kworum. L-awturi jibqa' jkollhom id-dritt li jerġgħu jqiegħdu fuq il-Mejda dawn il-mozzjonijiet, biex jiġu eżaminati fil-kumitat skont l-Artikolu 133 jew biex ikun hemm dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt fis-sessjoni parzjali li jkun imiss.
Suġġett ma jistax jitqiegħed fl-aġenda għal dibattitu fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, u tal-prinċipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt jekk diġà jkun fl-aġenda għal dik is-sessjoni parzjali.
Suġġett ma jistax jitqiegħed fl-aġenda għal dibattitu fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt jekk diġà jkun fl-aġenda għal dik is-sessjoni parzjali.
M'hemm ebda dispożizzjoni fir-Regoli ta' Proċedura li tippermetti li jsir dibattitu konġunt fuq mozzjoni għal riżoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda skond il-paragrafu 2, it-tieni subparagrafu, u fuq rapport ta' kumitat dwar l-istess suġġett.
M'hemm ebda dispożizzjoni fir-Regoli ta' Proċedura li tippermetti li jsir dibattitu konġunt fuq mozzjoni għal riżoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda skond il-paragrafu 2, it-tieni subparagrafu, u fuq rapport ta' kumitat dwar l-istess suġġett.
* * *
Meta ssir talba skond l-Artikolu 168(3) sabiex jiġi stabbilit jekk ikunx hemm kworum, din it-talba għandha tkun valida biss fil-każ tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni li għandha titqiegħed għall-vot u mhux fil-każ tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li jiġu wara.
Meta ssir talba skond l-Artikolu 168(3) sabiex jiġi stabbilit jekk ikunx hemm kworum, din it-talba għandha tkun valida biss fil-każ tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni li għandha titqiegħed għall-vot u mhux fil-każ tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li jiġu wara.
Emenda 162
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 136
Artikolu 136
imħassar
Dikjarazzjonijiet bil-miktub
1.   Mhux inqas minn għaxar Membri minn mhux inqas minn tliet gruppi politiċi jistgħu jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' mhux iżjed minn 200 kelma li jkollha x'taqsam esklussivament ma' kwistjoni li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea. Il-kontenut ta' dikjarazzjoni bħal din ma jistax imur lil hinn mill-forma ta' dikjarazzjoni. B'mod partikolari, dan il-kontenut jista' ma jitlobx azzjoni leġislattiva, ikun fih kwalunkwe deċiżjoni dwar kwistjonijiet li għalihom ġew stabbiliti proċeduri u kompetenzi speċifiċi f'dawn ir-Regoli ta' Proċedura jew jindirizza s-suġġett ta' proċedimenti li għaddejjin fil-Parlament.
2.   L-awtorizzazzjoni biex jitkompla l-proċess għandha tkun soġġetta għal deċiżjoni raġunata mill-President skont il-paragrafu 1 fi kwalunkwe każ partikolari. Id-dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom ikunu ppubblikati bil-lingwi uffiċjali fuq is-sit web tal-Parlament u mqassma elettronikament lill-Membri kollha. Dawn għandhom jiddaħħlu f'reġistru elettroniku flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji. Dan ir-reġistru għandu jkun pubbliku u għandu jkun aċċessibbli permezz tas-sit web tal-Parlament. Kopji stampati tad-dikjarazzjonijiet bil-miktub iffirmati għandhom jinżammu wkoll mill-President.
3.   Kull Membru jista' jżid il-firma tiegħu ma' dikjarazzjoni inkluża fir-reġistru elettroniku. Il-firma tista' tiġi rtirata fi kwalunkwe mument qabel tmiem il-perjodu ta' tliet xhur mid-dħul tad-dikjarazzjoni fir-reġistru. F’każ ta' rtirar bħala dan, il-Membru kkonċernat ma għandux jitħalla jerġa’ jiffirma d-dikjarazzjoni.
4.   Meta, wara perjodu ta' tliet xhur minn meta tkun iddaħħlet fir-reġistru, dikjarazzjoni tkun iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, il-President għandu jgħarraf b'dan lill-Parlament. Bla ma torbot lill-Parlament, id-dikjarazzjoni għandha tiġi ppubblikata fil-minuti bl-ismijiet tal-firmatarji tagħha.
5.   Il-proċedura għandha tingħalaq billi, fl-aħħar tas-sessjoni parzjali, id-dikjarazzjoni tintbagħat lid-destinatarji flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji.
6.   Fejn l-istituzzjonijiet li lilhom tkun ġiet indirizzata d-dikjarazzjoni adottata ma jgħarrfux lill-Parlament dwar is-segwitu maħsub fi żmien tliet xhur minn meta jirċevuha, il-kwistjoni għandha, fuq talba ta' wieħed mill-awturi tad-dikjarazzjoni, titpoġġa fuq l-aġenda ta' laqgħa sussegwenti tal-kumitat responsabbli.
7.   Dikjarazzjoni bil-miktub li tkun ilha fir-reġistru għal aktar minn tliet xhur u ma tkunx iffirmata minn mhux inqas minn nofs il-Membri kollha tal-Parlament għandha taqa', mingħajr il-possibbiltà li l-perjodu ta' tliet xhur ikun imtawwal.
Emenda 163
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu V – Kapitolu 5a (ġdid)
KAPITOLU 5A
KONSULTAZZJONI TA' ISTITUZZJONIJIET U KORPI OĦRA
(Għandha tiġi introdotta wara l-Artikolu 136)
Emenda 164
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 137
Artikolu 137
Artikolu 137
Konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
1.  Fejn it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprevedi konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, il-President għandu jibda l-proċedura ta' konsultazzjoni u jgħarraf lill-Parlament b'dan.
1.  Fejn it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprevedi konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, il-President għandu jibda l-proċedura ta' konsultazzjoni u jgħarraf lill-Parlament b'dan.
2.  Kumitat jista' jitlob li l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew jiġi kkonsultat dwar kwistjonijiet ta' xorta ġenerali jew dwar punti speċifiċi.
2.  Kumitat jista' jitlob li l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew jiġi kkonsultat dwar kwistjonijiet ta' xorta ġenerali jew dwar punti speċifiċi.
Il-kumitat għandu jindika iż-żmien li fih il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għandu jagħti l-opinjoni tiegħu.
Il-kumitat għandu jindika t-terminu li fih il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għandu jagħti l-opinjoni tiegħu.
Talba għall-konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għandha tiġi approvata mill-Parlament mingħajr dibattitu.
Talba għall-konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għandha tiġi mħabbra lill-Parlament fis-sessjoni parzjali tiegħu li jkun imiss u għandha titqies adottata, sakemm grupp politiku jew mill-inqas 40 Membru ma jitolbux fi żmien 24 siegħa mit-tħabbira li titpoġġa għall-vot.
3.  L-opinjonijiet mogħtija mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali għandhom jiġu riferuti lill-kumitat responsabbli.
3.  L-opinjonijiet mogħtija mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali għandhom jiġu riferuti lill-kumitat responsabbli.
Emenda 165
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 138
Artikolu 138
Artikolu 138
Konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni
Konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni
1.  Fejn it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprevedi konsultazzjoni mal-Kumitat tar-Reġjuni, il-President għandu jibda l-proċedura ta' konsultazzjoni u jgħarraf lill-Parlament b'dan.
1.  Fejn it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprevedi konsultazzjoni mal-Kumitat tar-Reġjuni, il-President għandu jibda l-proċedura ta' konsultazzjoni u jgħarraf lill-Parlament b'dan.
2.  Kumitat jista' jitlob li l-Kumitat tar-Reġjuni jiġi kkonsultat dwar kwistjonijiet ta' xorta ġenerali jew dwar punti speċifiċi.
2.  Kumitat jista' jitlob li l-Kumitat tar-Reġjuni jiġi kkonsultat dwar kwistjonijiet ta' xorta ġenerali jew dwar punti speċifiċi.
Il-kumitat għandu jindika ż-żmien li fih il-Kumitat tar-Reġjuni għandu jagħti l-opinjoni tiegħu.
Il-kumitat għandu jindika t-terminu li fih il-Kumitat tar-Reġjuni għandu jagħti l-opinjoni tiegħu.
Talba għall-konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni għandha tiġi approvata mill-Parlament mingħajr dibattitu.
Talba għall-konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni għandha tiġi mħabbra lill-Parlament fis-sessjoni parzjali tiegħu li jkun imiss u għandha titqies approvata, sakemm grupp politiku jew mill-inqas 40 Membru ma jitolbux fi żmien 24 siegħa mit-tħabbira li titpoġġa għall-vot.
3.  L-opinjonijiet mogħtija mill-Kumitat tar-Reġjuni għandhom jiġu riferuti lill-kumitat responsabbli.
3.  L-opinjonijiet mogħtija mill-Kumitat tar-Reġjuni għandhom jiġu riferuti lill-kumitat responsabbli.
Emenda 166
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 140
Artikolu 140
Artikolu 140
Ftehimiet interistituzzjonali
Ftehimiet interistituzzjonali
1.  Il-Parlament jista' jidħol fi ftehimiet ma' istituzzjonijiet oħra fil-kuntest ta' l-applikazzjoni tat-Trattati jew sabiex itejjeb jew jikkjarifika proċeduri.
1.  Il-Parlament jista' jidħol fi ftehimiet ma' istituzzjonijiet oħra fil-kuntest tal-applikazzjoni tat-Trattati jew sabiex itejjeb jew jikkjarifika proċeduri.
Ftehimiet ta' dan it-tip jistgħu jkunu fil-forma ta' dikjarazzjonijiet konġunti, skambju ta' ittri jew kodiċi ta' mġiba jew strumenti oħra xierqa. Dawn għandhom ikunu ffirmati mill-President wara li jiġu eżaminati mill-kumitat responsabbli għall-affarijiet kostituzzjonali u wara li jkunu approvati mill-Parlament. Huma jistgħu jiġu annessi mar-Regoli ta' Proċedura bħala informazzjoni.
Ftehimiet ta' dan it-tip jistgħu jkunu fil-forma ta' dikjarazzjonijiet konġunti, skambju ta' ittri jew kodiċi ta' mġiba jew strumenti oħra xierqa. Dawn għandhom ikunu ffirmati mill-President wara li jiġu eżaminati mill-kumitat responsabbli għall-affarijiet kostituzzjonali u wara li jkunu approvati mill-Parlament.
2.  Meta ftehimiet ta' dan it-tip iġibu magħhom bdil fi drittijiet jew obligazzjonijiet proċedurali eżistenti jew tistabbilixxi drittijiet jew obligazzjonijiet proċedurali ġodda għall-Membri jew għall-organi tal-Parlament, jew b'xi mod ieħor iġibu magħhom bdil jew interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura, il-kwistjoni għandha titressaq quddiem il-kumitat responsabbli sabiex tiġi eżaminata skond l-Artikolu 226(2) sa (6) qabel ma jkunu ffirmati l-ftehimiet.
2.  Meta ftehimiet ta' dan it-tip iġibu magħhom bdil fi drittijiet jew obligazzjonijiet proċedurali eżistenti jew jistabbilixxu drittijiet jew obligazzjonijiet proċedurali ġodda għall-Membri jew għall-korpi tal-Parlament, jew b'xi mod ieħor iġibu magħhom bdil jew interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura, il-kwistjoni għandha titressaq quddiem il-kumitat responsabbli sabiex tiġi eżaminata skont l-Artikolu 226(2) sa (6) qabel ma jkunu ffirmati l-ftehimiet.
Emenda 167
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 141
Artikolu 141
Artikolu 141
Proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
1.  Il-Parlament għandu, fil-limiti ta' żmien mogħtija mit-Trattati u mill-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' azzjoni mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jeżamina l-leġislazzjoni tal-Unjoni u l-miżuri ta' implimentazzjoni sabiex jiżgura li d-drittijiet tiegħu ġew rispettati kompletament.
1.  Il-Parlament għandu, fil-limiti ta' żmien mogħtija mit-Trattati u mill-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' azzjoni mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jeżamina l-leġislazzjoni tal-Unjoni u l-implimentazzjoni tagħha sabiex jiżgura li d-drittijiet tiegħu ġew rispettati kompletament.
2.  Il-kumitat responsabbli għandu jirrapporta lill-Parlament, jekk ikun meħtieġ oralment, meta jissusspetta li jkun hemm ksur tal-ligi tal-Unjoni.
2.  Il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali għandu jirrapporta lill-Parlament, jekk ikun meħtieġ oralment, meta jissusspetta li jkun hemm ksur tal-ligi tal-Unjoni. Fejn xieraq, jista' jisma' l-fehmiet tal-kumitat responsabbli għas-suġġett.
3.  Il-President għandu jippreżenta rikors quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja f'isem il-Parlament skond ir-rakkomandazzjoni tal-kumitat responsabbli.
3.  Il-President għandu jippreżenta rikors quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja f'isem il-Parlament skont ir-rakkomandazzjoni tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali.
Fil-bidu tas-sessjoni parzjali li jkun imiss, huwa jista' jressaq id-deċiżjoni dwar it-tkomplija ta' l-azzjoni quddiem is-seduta plenarja. Jekk is-seduta plenarja tiddeċiedi kontra l-azzjoni b'maġġoranza tal-voti mitfugħa, huwa għandu jirtiraha.
Fil-bidu tas-sessjoni parzjali li jkun imiss, huwa jista' jressaq id-deċiżjoni dwar it-tkomplija tal-azzjoni quddiem il-Parlament. Jekk il-Parlament jiddeċiedi kontra l-azzjoni b'maġġoranza tal-voti mitfugħa, il-President għandu jirtira l-azzjoni.
Jekk il-President jippreżenta rikors kontra r-rakkomandazzjoni tal-kumitat responsabbli, huwa għandu fil-bidu tas-sezzjoni parzjali li jkun imiss iressaq id-deċiżjoni dwar it-tkomplija tal-proċeduri quddiem is-seduta plenarja.
Jekk il-President jippreżenta rikors kontra r-rakkomandazzjoni tal-kumitat responsabbli, huwa għandu fil-bidu tas-sezzjoni parzjali li jkun imiss iressaq id-deċiżjoni dwar it-tkomplija tal-proċeduri quddiem il-Parlament.
4.  Il-President għandu jippreżenta osservazzjonijiet jew jintervjeni f'isem il-Parlament fi proċeduri quddiem il-qorti wara konsultazzjoni mal-kumitat responsabbli.
4.  Il-President għandu jippreżenta osservazzjonijiet jew jintervjeni f'isem il-Parlament fi proċeduri quddiem il-qorti wara konsultazzjoni mal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali.
Fejn il-President ikun bi ħsiebu jitbiegħed mar-rakkomandazzjoni tal-kumitat responsabbli, huwa għandu jinforma lill-kumitat b'dan u għandu jirreferi l-kwistjoni lill-Konferenza tal-Presidenti, filwaqt li jiddikjara r-raġunijiet tiegħu.
Fejn il-President ikun bi ħsiebu jitbiegħed mir-rakkomandazzjoni tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali, huwa għandu jinforma lill-kumitat b'dan u għandu jirreferi l-kwistjoni lill-Konferenza tal-Presidenti, filwaqt li jiddikjara r-raġunijiet tiegħu.
Fejn il-Konferenza tal-Presidenti tkun tal-fehma li l-Parlament, b'mod eċċezzjonali, m'għandux iressaq osservazzjonijiet jew jintervjeni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'sitwazzjonijiet fejn ikun hemm dubji dwar il-validità legali ta' att tal-Parlament, il-kwistjoni għandha titressaq fil-plenarja mingħajr dewmien.
Fejn il-Konferenza tal-Presidenti tkun tal-fehma li l-Parlament, b'mod eċċezzjonali, m'għandux iressaq osservazzjonijiet jew jintervjeni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'sitwazzjonijiet fejn ikun hemm dubji dwar il-validità legali ta' att tal-Parlament, il-kwistjoni għandha titressaq fil-Parlament mingħajr dewmien.
F'każijiet ta' urġenza, il-President jista' jieħu azzjoni kawtelatorja sabiex jikkonforma mal-limiti ta' żmien preskritti mill-qorti kkonċernata. F'każijiet bħal dawn, il-proċedura stipulata f'dan il-paragrafu għandha tiġi implimentata ma' l-ewwel opportunità.
M'hemm xejn fir-Regoli li jżomm lill-kumitat responsabbli milli jiddeċiedi dwar arranġamenti proċedurali xierqa għat-trażmissjoni fil-ħin tar-rakkomandazzjoni tiegħu f'każijiet ta' urġenza.
M'hemm xejn fir-Regoli li jżomm lill-kumitat responsabbli milli jiddeċiedi dwar arranġamenti proċedurali xierqa għat-trażmissjoni fil-ħin tar-rakkomandazzjoni tiegħu f'każijiet ta' urġenza.
L-Artikolu 108(6) jistabbilixxi proċedura speċifika għad-deċiżjoni tal-Parlament dwar l-eżerċitar tad-dritt li l-Qorti tal-Ġustizzja, bis-saħħa tal-Artikolu 218(11) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, tintalab opinjoni dwar il-kompatibilità ta' xi ftehima internazzjonali mat-Trattati. Din id-dispożizzjoni tikkostitwixxi 'lex specialis' li għandha prevalenza fuq ir-regola ġenerali stabbilita fl-Artikolu 141.
Meta jkollhom jiġu eżerċitati d-drittijiet tal-Parlament fir-rigward tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-att ikkonċernat ma jkunx kopert mill-Artikolu 141, il-proċedura tipprevedi li dan l-Artikolu għandu japplika b'analoġija.
Meta jkollhom jiġu eżerċitati d-drittijiet tal-Parlament fir-rigward tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-att ikkonċernat ma jkunx kopert mill-Artikolu 141, il-proċedura tipprevedi li dan l-Artikolu għandu japplika b'analoġija.
4a.   F'każijiet ta' urġenza, il-President, fejn possibbli, wara li jkun ikkonsulta mal-President u r-rapporteur tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali, jista' jieħu azzjoni ta' prekawżjoni sabiex jikkonforma mal-limiti ta' żmien rilevanti. F'każijiet bħal dawn, il-proċedura prevista fil-paragrafi 3 jew 4, skont kif applikabbli, għandha tiġi implimentata mal-ewwel opportunità.
4b.   Il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali għandu jistabbilixxi l-prinċipji li se juża fl-applikazzjoni tiegħu ta' dan l-Artikolu.
Emenda 168
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 143
Artikolu 143
Artikolu 143
Konferenza tal-Kumitati għall-Affarijiet Ewropej (COSAC)
Konferenza tal-Kumitati Parlamentari għall-Affarijiet tal-Unjoni (COSAC)
1.  Fuq proposta tal-President, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tinnomina l-membri tad-delegazzjoni tal-Parlament għall-COSAC, u tista' tagħtihom il-mandat. Id-delegazzjoni għandha titmexxa minn Viċi President tal-Parlament Ewropew responsabbli għall-implimentazzjoni tar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali u mill-President tal-kumitat responsabbli għal kwistjonijiet istituzzjonali.
1.  Fuq proposta tal-President, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tinnomina l-membri tad-delegazzjoni tal-Parlament għall-COSAC, u tista' tagħtihom il-mandat. Id-delegazzjoni għandha titmexxa minn Viċi President tal-Parlament Ewropew responsabbli għall-implimentazzjoni tar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali u mill-president tal-kumitat responsabbli għal affarijiet kostituzzjonali.
2.  Il-membri l-oħra tad-delegazzjoni għandhom jintgħażlu skont is-suġġetti li jkunu se jiġu diskussi fil-laqgħa tal-COSAC, u għandhom ikunu, kemm jista' jkun, rappreżentanti tal-kumitati responsabbli għal dawk is-suġġetti. Id-delegazzjoni għandha tippreżenta rapport wara kull laqgħa.
2.  Il-membri l-oħra tad-delegazzjoni għandhom jintgħażlu skont is-suġġetti li jkunu se jiġu diskussi fil-laqgħa tal-COSAC, u għandhom ikunu, kemm jista' jkun, rappreżentanti tal-kumitati responsabbli għal dawk is-suġġetti.
3.  Għandu jitqies kif jistħoqq il-bilanċ politiku globali fil-Parlament.
3.  Għandu jitqies kif jistħoqq il-bilanċ politiku globali fil-Parlament.
3a.   Id-delegazzjoni għandha tippreżenta rapport lill-Konferenza tal-Presidenti wara kull laqgħa tal-COSAC.
Emenda 169
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 146
Artikolu 146
Artikolu 146
Tlaqqigħ tal-Parlament
Tlaqqigħ tal-Parlament
1.  Il-Parlament għandu jiltaqa', mingħajr il-ħtieġa li jiġi msejjaħ, fit-tieni Tlieta ta' Marzu ta' kull sena u għandu jiddetermina hu nnifsu t-tul ta' l-aġġornamenti tas-sessjoni.
1.  F'konformità mal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 229 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament għandu jiltaqa', mingħajr il-ħtieġa li jiġi msejjaħ, fit-tieni Tlieta ta' Marzu ta' kull sena. Għandu jiddetermina hu nnifsu t-tul tal-aġġornamenti tas-sessjoni.
2.  Barra minn hekk, il-Parlament għandu jiltaqa' mingħajr il-ħtieġa li jiġi msejjaħ fl-ewwel jum tat-Tlieta li jaħbat wara li jgħaddi perjodu ta' xahar mit-tmiem tal-perjodu msemmi fl-Artikolu 10(1) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976.
2.  Barra minn hekk, il-Parlament għandu jiltaqa' mingħajr il-ħtieġa li jiġi msejjaħ fl-ewwel jum tat-Tlieta li jaħbat wara li jgħaddi perjodu ta' xahar mit-tmiem tal-perjodu msemmi fl-Artikolu 10(1) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976.
3.  Il-Konferenza tal-Presidenti, filwaqt li tagħti r-raġunijiet għal dan, tista' tibdel it-tul ta' l-aġġornamenti deċiżi skond il-paragrafu 2 mill-inqas ġimagħtejn qabel id-data li qabel kienet stabbilita mill-Parlament sabiex tkompli s-sessjoni; madankollu, l-ġurnata tat-tkomplija m' għandhiex tkun posposta għal aktar minn ġimagħtejn.
3.  Il-Konferenza tal-Presidenti, filwaqt li tagħti r-raġunijiet għal dan, tista' tibdel it-tul tal-aġġornamenti deċiżi skont il-paragrafu 2 mill-inqas ġimagħtejn qabel id-data li qabel kienet stabbilita mill-Parlament sabiex tkompli s-sessjoni; madankollu, l-ġurnata tat-tkomplija m' għandhiex tkun posposta għal aktar minn ġimagħtejn.
4.  F'każi eċċezzjonali, wara li jikkonsulta mal-Konferenza tal-Presidenti, il-President għandu jlaqqa' l-Parlament fuq talba ta' maġġoranza tal-Membri kollha tiegħu jew fuq talba tal-Kummissjoni jew tal-Kunsill.
4.  F'każi eċċezzjonali, wara li jikkonsulta mal-Konferenza tal-Presidenti, il-President għandu jlaqqa' l-Parlament fuq talba ta' maġġoranza tal-Membri kollha tiegħu jew fuq talba tal-Kummissjoni jew tal-Kunsill.
F'każi eċċezzjonali, bl-approvazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti, il-President jista' jlaqqa l-Parlament f'każi ta' urġenza.
F'każi eċċezzjonali, bl-approvazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti, il-President jista' jlaqqa' l-Parlament f'każi ta' urġenza.
Emenda 170
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 148
Artikolu 148
Artikolu 148
Attendenza tal-Membri għas-seduti
Attendenza tal-Membri għas-seduti
1.  Għandu jkun espost reġistru ta' attendenza għall-firma tal-Membri f'kull seduta.
1.  Għandu jkun espost reġistru ta' attendenza għall-firma tal-Membri f'kull seduta.
2.  L-ismijiet tal-Membri preżenti, skont kif jidhru fir-reġistru ta' attendenza, għandhom jitniżżlu fil-minuti ta' kull seduta bħala "preżenti". L-ismijiet tal-Membri li jkunu ġew skużati milli jattendu mill-President għandhom jitniżżlu fil-minuti ta' kull seduta bħala "skużati".
2.  L-ismijiet tal-Membri reġistrati bħala preżenti fir-reġistru ta' attendenza għandhom jiġu indikati fil-minuti ta' kull seduta bħala "preżenti". L-ismijiet tal-Membri li jkunu ġew skużati milli jattendu mill-President għandhom jiġu indikati fil-minuti ta' kull seduta bħala "skużati".
Emenda 171
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 149
Artikolu 149
Artikolu 149
Abbozz ta' l-aġenda
Abbozz tal-aġenda
1.  Qabel kull sessjoni parzjali l-abbozz ta' l-aġenda għandu jitħejja mill-Konferenza tal-Presidenti fuq il-bażi ta' rakkomandazzjonijiet mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati u wara li jitqies il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni miftiehem imsemmi fl-Artikolu 37.
1.  Qabel kull sessjoni parzjali l-abbozz tal-aġenda għandu jitħejja mill-Konferenza tal-Presidenti fuq il-bażi ta' rakkomandazzjonijiet mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati.
Il-Kummissjoni u l-Kunsill jistgħu, fuq stedina tal-President, jattendu għad-deliberazzjonijiet tal-konferenza tal-Presidenti dwar l-abbozz ta' l-aġenda.
Il-Kummissjoni u l-Kunsill jistgħu, fuq stedina tal-President, jattendu għad-deliberazzjonijiet tal-konferenza tal-Presidenti dwar l-abbozz tal-aġenda.
2.  L-abbozz ta' l-aġenda jista' jindika ħinijiet għall-votazzjoni għal ċerti punti li jitpoġġew għall-konsiderazzjoni.
2.  L-abbozz tal-aġenda jista' jindika ħinijiet għall-votazzjoni għal ċerti punti li jitpoġġew għall-konsiderazzjoni.
3.   Perjodu wieħed jew tnejn li flimkien ma jaqbżux is-60 minuta, jistgħu jiġu riżervati fl-abbozz tal-aġenda għal dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt kif stipulat fl-Artikolu 135.
4.  L-aħħar abbozz ta' l-aġenda għandu jitqassam lill-membri mhux inqas minn tliet siegħat qabel il-bidu tas-sessjoni parzjali.
4.  L-aħħar abbozz tal-aġenda għandu jsir disponibbli għall-Membri mhux inqas minn tliet sigħat qabel il-bidu tas-sessjoni parzjali.
Emenda 172
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 150
Artikolu 150
Artikolu 150
Proċedura f'sessjoni plenarja mingħajr emendi u diskussjoni
Proċedura f'sessjoni plenarja mingħajr emendi u diskussjoni
1.  Kull proposta għal att leġislattiv (l-ewwel qari) u kull mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġislattiva li tkun adottata fil-kumitat b'inqas minn wieħed minn għaxra tal-membri tal-kumitat li jivvutaw kontriha għandha titqiegħed fl-abbozz ta' l-aġenda tal-Parlament għall-votazzjoni mingħajr emendi.
1.  Meta rapport ikun ġie adottat fil-kumitat b'inqas minn wieħed minn għaxra tal-membri tal-kumitat li jivvutaw kontrih, dan għandu jitqiegħed fl-abbozz tal-aġenda tal-Parlament għall-votazzjoni mingħajr emendi.
Għaldaqstant, dak il-punt fl-aġenda għandu jittieħed vot uniku fuqu, ħlief jekk, qabel jitħejja l-aħħar abbozz ta' l-aġenda, gruppi politiċi jew Membri individwali li flimkien jiffurmaw parti waħda minn għaxra tal-Parlament, ikunu talbu bil-miktub li l-punt ikun miftuħ għal emendi, f'liema każ il-President għandu jistabbilixxi żmien sa meta jistgħu jitqiegħdu emendi fuq il-Mejda.
Għaldaqstant, dak il-punt fl-aġenda għandu jittieħed vot uniku fuqu, ħlief jekk, qabel jitħejja l-aħħar abbozz tal-aġenda, gruppi politiċi jew Membri individwali li flimkien jiffurmaw parti waħda minn għaxra tal-Parlament, ikunu talbu bil-miktub li l-punt ikun miftuħ għal emendi, f'liema każ il-President għandu jistabbilixxi t-terminu sa meta jistgħu jitqiegħdu emendi fuq il-Mejda.
2.  Punti mqiegħda fl-aħħar abbozz ta' l-aġenda għal votazzjoni mingħajr emendi għandhom ikunu wkoll mingħajr diskussjoni ħlief jekk il-Parlament, meta jadotta l-aġenda tiegħu fil-bidu ta' sessjoni parzjali, jiddeċiedi mod ieħor fuq proposta tal-Konferenza tal-Presidenti, jew jekk jintalab jagħmel dan minn xi grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru.
2.  Punti mqiegħda fl-aħħar abbozz tal-aġenda għal votazzjoni mingħajr emendi għandhom ikunu wkoll mingħajr diskussjoni ħlief jekk il-Parlament, meta jadotta l-aġenda tiegħu fil-bidu ta' sessjoni parzjali, jiddeċiedi mod ieħor fuq proposta tal-Konferenza tal-Presidenti, jew jekk jintalab jagħmel dan minn xi grupp politiku jew minn mhux inqas minn 40 Membru.
3.  Meta tkun qed tħejji l-aħħar abbozz ta' l-aġenda ta' sessjoni parzjali, il-konferenza tal-Presidenti tista' tipproponi li punti oħra jkunu eżaminati mingħajr emendi jew mingħajr diskussjoni. Meta jkun qed jadotta l-aġenda tiegħu, il-Parlament jista' ma jaċċettax proposta bħal din jekk xi grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jkunu qiegħdu fuq il-Mejda l-oppożizzjoni tagħhom bil-miktub mhux inqas minn siegħa qabel il-ftuħ tas-sessjoni parzjali.
3.  Meta tkun qed tħejji l-aħħar abbozz tal-aġenda ta' sessjoni parzjali, il-Konferenza tal-Presidenti tista' tipproponi li punti oħra jkunu eżaminati mingħajr emendi jew mingħajr diskussjoni. Meta jkun qed jadotta l-aġenda tiegħu, il-Parlament jista' ma jaċċettax proposta bħal din jekk xi grupp politiku jew mhux inqas minn 40 Membru jkunu qiegħdu fuq il-Mejda l-oppożizzjoni tagħhom bil-miktub mhux inqas minn siegħa qabel il-ftuħ tas-sessjoni parzjali.
4.  Meta punt ikun eżaminat mingħajr diskussjoni, ir-rapporteur jew il-president tal-kumitat responsabbli jistgħu jagħmlu diskors ta' mhux iktar minn żewġ minuti minnufih qabel ma jittieħed il-vot.
4.  Meta punt ikun eżaminat mingħajr diskussjoni, ir-rapporteur jew il-president tal-kumitat responsabbli jistgħu jagħmlu diskors ta' mhux iktar minn żewġ minuti minnufih qabel ma jittieħed il-vot.
Emenda 173
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 152
Artikolu 152
Artikolu 149a
Adozzjoni ta' l-Aġenda u emendi għall-Aġenda
Adozzjoni tal-Aġenda u emendi għall-Aġenda
1.  Fil-bidu ta' kull sessjoni parzjali, il-Parlament għandu jieħu deċiżjoni dwar l-aħħar abbozz ta' l-aġenda. Emendi jistgħu jkunu proposti minn xi kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru. Kull proposta bħal din għandha tasal għand il-President mhux inqas minn siegħa qabel il-ftuħ tas-sessjoni parzjali. Il-President jista' jagħti l-kelma lil min iressaq l-emenda, lil kelliem favur u lil kelliem kontra, f'kull każ għal mhux iżjed minn minuta.
1.  Fil-bidu ta' kull sessjoni parzjali, il-Parlament għandu jadotta l-aġenda tiegħu. Emendi għall-aħħar abbozz tal-aġenda jistgħu jkunu proposti minn xi kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn 40 Membru. Kull proposta bħal din għandha tasal għand il-President mhux inqas minn siegħa qabel il-ftuħ tas-sessjoni parzjali. Il-President jista' jagħti l-kelma lil min iressaq l-emenda, u lil kelliem wieħed kontra, f'kull każ għal mhux iżjed minn minuta.
2.  Malli tiġi adottata, l-aġenda ma tistax tiġi emendata, ħlief skond l-Artikoli 154 u 187 sa 191 jew fuq proposta mill-President.
2.  Malli tiġi adottata, l-aġenda ma tistax tiġi emendata, ħlief skond l-Artikoli 154 u 187 sa 191 jew fuq proposta mill-President.
Jekk mozzjoni ta' proċedura sabiex tiġi emendata l-aġenda tiġi miċħuda, ma tistax terġa' titqiegħed fuq il-Mejda fl-istess sessjoni parzjali.
Jekk mozzjoni ta' proċedura sabiex tiġi emendata l-aġenda tiġi miċħuda, ma tistax terġa' titqiegħed fuq il-Mejda fl-istess sessjoni parzjali.
3.  Qabel ma jagħlaq is-seduta, il-President għandu jħabbar id-data, il-ħin u l-aġenda għas-seduta li jkun imiss.
3.  Qabel ma jagħlaq is-seduta, il-President għandu jħabbar id-data, il-ħin u l-aġenda għas-seduta li jkun imiss.
(Dan l-Artikolu għandu jiġi ttrasferit immedjatament wara l-Artikolu 149, peress li jikkonċerna l-abbozz ta' aġenda.)
Emenda 174
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 153a (ġdid)
Artikolu 153a
Dibattitu topiku mitlub minn grupp politiku
1.   F'kull seduta parzjali, perjodu wieħed jew żewġ perjodi ta' mhux inqas minn 60 minuta kull wieħed għandhom jiġu riżervati fl-abbozz tal-aġenda għal dibattiti dwar kwistjoni topika ta' interess kbir għall-politika tal-Unjoni Ewropea.
2.   Kull grupp politiku għandu jkollu d-dritt li jipproponi l-kwistjoni topika tal-għażla tiegħu għal mill-inqas dibattitu wieħed bħal dan kull sena. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiżgura, matul il-perjodu kontinwu ta' sena, tqassim ġust fost il-gruppi politiċi tal-eżerċizzju ta' dak id-dritt.
3.   Il-gruppi politiċi għandhom jittrażmettu l-kwistjoni topika tal-għażla tagħhom lill-President bil-miktub qabel jitfassal l-abbozz tal-aġenda finali mill-Konferenza tal-Presidenti. L-Artikolu 38(1) li jirrigwarda d-drittijiet, il-libertajiet u l-prinċipji rikonoxxuti mill-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-valuri minquxa fl-Artikolu 2 tiegħu għandhom jiġu rispettati bis-sħiħ.
4.   Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddetermina l-ħin li fih isir dibattitu bħal dan. Hija tista' tiddeċiedi b'maġġoranza li tirrappreżenta erbgħa minn kull ħames Membri Parlamentari biex tirrifjuta kwistjoni mressqa minn grupp.
5.   Id-dibattitu għandu jiġi introdott minn rappreżentant tal-grupp politiku li jkun ippropona l-kwistjoni topika. Il-ħin għad-diskorsi wara din l-introduzzjoni għandu jiġi allokat skont l-Artikolu 162(4) u (5).
6.   Id-dibattitu għandu jiġi xolt mingħajr ma tiġi adottata riżoluzzjoni.
Emenda 175
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 154
Artikolu 154
Artikolu 154
Proċedura urġenti
Proċedura urġenti
1.  Talba sabiex dibattitu dwar xi proposta li fuqha l-Parlament kien ikkonsultat skond l-Artikolu 47(1) jitqies bħala urġenti tista' ssir lill-Parlament mill-President, minn xi kumitat, minn xi grupp politiku, minn mhux inqas minn erbgħin Membru, mill-Kummissjoni jew mill-Kunsill. Din it-talba għandha ssir bil-miktub u għandhom jingħataw r-raġunijiet għala qed issir.
1.  Talba sabiex dibattitu dwar xi proposta ppreżentata lill-Parlament skont l-Artikolu 47(1) jitqies bħala urġenti tista' ssir lill-Parlament mill-President, minn xi kumitat, minn xi grupp politiku, minn mhux inqas minn 40 Membru, mill-Kummissjoni jew mill-Kunsill. Din it-talba għandha ssir bil-miktub u għandhom jingħataw r-raġunijiet għala qed issir.
2.  Malli l-President jirċievi talba għal dibattitu urġenti huwa għandu jħabbar dan lill-Parlament. Il-vot fuq it-talba għandu jittieħed fil-bidu tas-seduta li tiġi wara s-seduta li fiha tkun saret it-tħabbira, kemm-il darba il-proposta li tikkonċerna t-talba tkun tqassmet bil-lingwi uffiċjali. Meta jkun hemm diversi talbiet għal dibattitu urġenti dwar l-istess suġġett, l-approvazzjoni jew iċ-ċaħda tat-talba għal dibattitu urġenti għandhom japplikaw għat-talbiet kollha dwar dak l-istess suġġett.
2.  Malli l-President jirċievi talba għal dibattitu urġenti huwa għandu jħabbar dan lill-Parlament. Il-vot fuq it-talba għandu jittieħed fil-bidu tas-seduta li tiġi wara s-seduta li fiha tkun saret it-tħabbira, kemm-il darba il-proposta li tikkonċerna t-talba tkun tqassmet bil-lingwi uffiċjali. Meta jkun hemm diversi talbiet għal dibattitu urġenti dwar l-istess suġġett, l-approvazzjoni jew iċ-ċaħda tat-talba għal dibattitu urġenti għandhom japplikaw għat-talbiet kollha dwar dak l-istess suġġett.
3.  Qabel il-votazzjoni, jistgħu jinstemgħu biss min iressaq it-talba, kelliem wieħed favur u wieħed kontra, u l-president u/jew ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli, f'kull każ dawn ma jistgħux jitkellmu għal iżjed minn tliet minuti.
3.  Qabel il-votazzjoni, jistgħu jinstemgħu biss min iressaq it-talba, kelliem wieħed kontra, u l-president u/jew ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli, u f'kull każ dawn ma jistgħux jitkellmu għal iżjed minn tliet minuti.
4.  Kwistjonijiet li għandhom ikunu trattati bi proċedura urġenti għandhom jingħataw prijorità fuq punti oħra ta' l-aġenda. Il-President għandu jistabbilixxi l-ħin tad-dibattitu u tal-votazzjoni.
4.  Kwistjonijiet li għandhom ikunu trattati bi proċedura urġenti għandhom jingħataw prijorità fuq punti oħra tal-aġenda. Il-President għandu jistabbilixxi l-ħin tad-dibattitu u tal-votazzjoni.
5.  Dibattitu urġenti jista' jsir mingħajr rapport jew, f'każi eċċezzjonali, fuq il-bażi ta' rapport orali mill-kumitat responsabbli.
5.  Proċedura urġenti tista' ssir mingħajr rapport jew, f'każi eċċezzjonali, fuq il-bażi ta' rapport orali mill-kumitat responsabbli.
Fejn tintuża proċedura urġenti u jsiru negozjati interistituzzjonali, l-Artikoli 73 u 73a ma għandhomx japplikaw. L-Artikolu 73d għandu japplika mutatis mutandis.
Emenda 176
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 156
Artikolu 156
Artikolu 156
Skadenzi
Skadenzi
Ħlief fil-każi ta' urġenza msemmija fl-Artikoli 135 u 154, m'għandux jinfetaħ dibattitu u m'għandhiex issir votazzjoni fuq xi test ħlief jekk dan ikun tqassam mhux inqas minn erbgħa u għoxrin siegħa qabel.
Ħlief fil-każi ta' urġenza msemmija fl-Artikoli 135 u 154, m'għandux jinfetaħ dibattitu u m'għandhiex issir votazzjoni fuq xi test ħlief jekk dan ikun sar disponibbli mhux inqas minn 24 siegħa qabel.
Emenda 177
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 157
Artikolu 157
Artikolu 157
Aċċess għall-Kamra
Aċċess għall-Kamra
1.  Ebda persuna ma tista' tidħol fil-Kamra ħlief Membri tal-Parlament, Membri tal-Kummissjoni jew tal-Kunsill, is-Segretarju Ġenerali tal-Parlament, membri tal-persunal li jeħtieġu li jkunu preżenti hemmhekk fil-qadi ta' dmirijiethom, u esperti jew uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.
1.  Ebda persuna ma tista' tidħol fil-Kamra ħlief Membri tal-Parlament, Membri tal-Kummissjoni jew tal-Kunsill, is-Segretarju Ġenerali tal-Parlament, membri tal-persunal li jeħtieġu li jkunu preżenti hemmhekk fil-qadi ta' dmirijiethom, u kwalunkwe persuna mistiedna mill-President.
2.  Huma biss persuni li jkollhom tessera tad-dħul maħruġa kif imiss mill-President jew mis-Segretarju Ġenerali tal-Parlament li jistgħu jitħallew jidħlu fil-gallariji.
2.  Huma biss persuni li jkollhom tessera tad-dħul maħruġa kif imiss mill-President jew mis-Segretarju Ġenerali tal-Parlament li jistgħu jitħallew jidħlu fil-gallariji.
3.  Membri tal-pubbliku li jitħallew jidħlu fil-gallariji għandhom jibqgħu bil-qiegħda u jżommu s-skiet. Kwalunkwe persuna li tesprimi approvazzjoni jew diżapprovazzjoni għandha tinħareġ minnufih mill-'ushers'.
3.  Membri tal-pubbliku li jitħallew jidħlu fil-gallariji għandhom jibqgħu bil-qiegħda u jżommu s-skiet. Kwalunkwe persuna li tesprimi approvazzjoni jew diżapprovazzjoni għandha tinħareġ minnufih mill-'uxxiera'.
Emenda 178
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 158
Artikolu 158
Artikolu 158
Lingwi
Lingwi
1.  Id-dokumenti kollha tal-Parlament għandhom jitħejjew bl-lingwi uffiċjali.
1.  Id-dokumenti kollha tal-Parlament għandhom jitħejjew bil-lingwi uffiċjali.
2.  Il-Membri kollha għandhom id-dritt li jitkellmu fil-Parlament bil-lingwa uffiċjali ta' l-għażla tagħhom. Diskorsi mogħtija f'waħda mill-lingwi uffiċjali għandhom ikunu interpretati simultanjament fil-lingwi uffiċjali l-oħra u fi kwalunkwe lingwa oħra li l-Bureau jidhirlu li jkun hemm il-ħtieġa għaliha.
2.  Il-Membri kollha għandhom id-dritt li jitkellmu fil-Parlament bil-lingwa uffiċjali tal-għażla tagħhom. Diskorsi mogħtija f'waħda mil-lingwi uffiċjali għandhom ikunu interpretati simultanjament fil-lingwi uffiċjali l-oħra u fi kwalunkwe lingwa oħra li l-Bureau jidhirlu li jkun hemm il-ħtieġa għaliha.
3.  Interpretazzjoni għandha tiġi pprovduta fil-laqgħat tal-kumitat minn u għal-lingwi uffiċjali użati u mitluba mill-membri u l-membri sostituti ta' dak il-kumitat jew delegazzjoni.
3.  Interpretazzjoni għandha tiġi pprovduta fil-laqgħat tal-kumitat minn u għal-lingwi uffiċjali użati u mitluba mill-membri u l-membri sostituti ta' dak il-kumitat jew delegazzjoni.
4.  F'laqgħat tal-kumitati u delegazzjonijiet li ma jsirux fil-postijiet normali tax-xogħol, l-interpretazzjoni għandha tigi pprovduta f'dawk il-lingwi tal-membri li jkunu kkonfermaw l-attendenza għal dawn il-laqgħat. Arranġamenti aktar flessibbli jistgħu jsiru f'kazi eċċezzjonali jekk ikun hemm qbil għad dan bejn il-membri tal-kumitat jew tad-delegazzjoni. Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil għandu jiddeċiedi l-Bureau.
4.  F'laqgħat tal-kumitati u delegazzjonijiet li ma jsirux fil-postijiet normali tax-xogħol, l-interpretazzjoni għandha tigi pprovduta f'dawk il-lingwi tal-membri li jkunu kkonfermaw l-attendenza għal dawn il-laqgħat. Arranġamenti aktar flessibbli jistgħu jsiru f'kazi eċċezzjonali. Il-Bureau għandu jadotta d-dispożizzjonijiet meħtieġa.
Meta, wara li jitħabbar ir-riżultat ta' xi votazzjoni, ikun stabbilit illi hemm diskrepanzi bejn il-verżjonijiet tal-lingwi differenti, il-President jiddeċiedi jekk ir-riżultat imħabbar huwiex validu skond l-Artikolu 184(5). Jekk huwa jiddikkjara ir-riżultat validu, huwa għandu jiddeċiedi liema verżjoni għandha titqies bħala li giet adottata. Madankollu, m' hix regola ġenerali li l-verżjoni oriġinali għandha titqies bħala t-test uffiċjali, billi jista' jkun hemm sitwazzjoni li fiha l-lingwi l-oħra kollha jkunu differenti mit-test oriġinali.
4a.   Wara li jitħabbar ir-riżultat ta' votazzjoni, il-President għandu jiddeċiedi dwar kwalunkwe talba dwar l-allegazzjoni ta' diskrepanzi bejn il-verżjonijiet lingwistiċi differenti.
Emenda 179
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 159
Artikolu 159
Artikolu 159
Arranġament tranżitorju
Arranġament tranżitorju
1.  Tul perjodu tranżitorju li jibqa' jgħodd sa tmiem it-tmien leġislatura parlamentari, huma permessi derogi mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 158, meta u sa fejn f'xi lingwa uffiċjali ma jkunux disponibbli interpreti jew tradutturi f'numru biżżejjed minkejja miżuri xierqa
1.  Tul perjodu tranżitorju li jibqa' jgħodd sa tmiem it-tmien leġislatura parlamentari, huma permessi derogi mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 158, meta u sa fejn f'xi lingwa uffiċjali ma jkunux disponibbli interpreti jew tradutturi f'numru biżżejjed minkejja miżuri xierqa
2.  Il-Bureau jiddetermina fuq proposta tas-Segretarju Ġenerali, is-sitwazzjoni tar-rekwiżiti tal-Paragrafu 1 għal kull lingwa uffiċjali kkonċernata u jeżamina d-deċiżjoni tiegħu kull sitt xhur fuq il-bażi ta' rapport tas-Segretarju Ġenerali dwar il-progress li jkun sar. Il-Bureau jiddeċiedi dwar id-dispożizzjonijiet meħtieġa li għandhom jiġu implimentati.
2.  Il-Bureau għandu jiddetermina, fuq proposta tas-Segretarju Ġenerali u bil-kunsiderazzjoni dovuta tal-arranġamenti msemmija fil-paragrafu 3, is-sitwazzjoni tar-rekwiżiti tal-paragrafu 1 għal kull lingwa uffiċjali kkonċernata u jeżamina d-deċiżjoni tiegħu kull sitt xhur fuq il-bażi ta' rapport tas-Segretarju Ġenerali dwar il-progress li jkun sar. Il-Bureau għandu jiddeċiedi dwar id-dispożizzjonijiet meħtieġa li għandhom jiġu implimentati.
3.  Hawnhekk, minħabba t-Trattati, jiġu applikati r-regolamenti tranżitorji speċjali maħruġa mill-Kunsill rigward il-kompożizzjoni ta' dokumenti legali bl-eċċezzjoni ta' regolamenti li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill joħorġu flimkien.
3.  Hawnhekk, minħabba t-Trattati, għandhom jiġu applikati r-regolamenti tranżitorji speċjali maħruġa mill-Kunsill rigward il-kompożizzjoni ta' dokumenti legali.
4.  Fuq rakkomandazzjoni mill-Bureau, il-Parlament jista' jiddeċiedi li dan l-artikolu jitneħħa qabel iż-żmien stipulat, jew li jestendih meta jiskadi l-perjodu stipulat.
4.  Fuq rakkomandazzjoni mill-Bureau, il-Parlament jista' jiddeċiedi li dan l-artikolu jitneħħa qabel iż-żmien stipulat, jew li jestendih meta jiskadi l-perjodu stipulat.
__________________
__________________
20 Estiż b'deċiżjoni tal-Parlament tas-26 ta' Frar 2014.
20 Estiż b'deċiżjoni tal-Parlament tas-26 ta' Frar 2014.
Emenda 180
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 160
Artikolu 160
Artikolu 160
Tqassim ta' dokumenti
Tqassim ta' dokumenti
Dokumenti li jiffurmaw il-bażi għal dibattiti u deċiżjonijiet tal-Parlament għandhom ikunu stampati u mqassma lill-Membri. Lista ta' dawn id-dokumenti għandha tiġi ppubblikata fil-minuti tas-seduti tal-Parlament.
Dokumenti li jiffurmaw il-bażi għal dibattiti u deċiżjonijiet tal-Parlament għandhom ikunu disponibbli għall-Membri.
Bla ħsara għall-applikazzjoni ta' l-ewwel paragrafu, il-Membri u l-gruppi politiċi għandu jkollhom aċċess dirett għas-sistema ta' l-informatika interna tal-Parlament Ewropew għall-konsultazzjoni ta' kwalunkwe dokument ta' tħejjija mhux kunfidenzjali (abbozz ta' rapport, abbozz ta' rakkomandazzjoni, abbozz ta' opinjoni, dokument ta' ħidma, emendi mqiegħda fuq il-Mejda f'kumitat).
Bla ħsara għall-applikazzjoni tal-ewwel paragrafu, il-Membri u l-gruppi politiċi għandu jkollhom aċċess dirett għas-sistema tal-informatika interna tal-Parlament Ewropew għall-konsultazzjoni ta' kwalunkwe dokument ta' tħejjija mhux kunfidenzjali (abbozz ta' rapport, abbozz ta' rakkomandazzjoni, abbozz ta' opinjoni, dokument ta' ħidma, emendi mqiegħda fuq il-Mejda f'kumitat).
Emenda 181
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 162
Artikolu 162
Artikolu 162
Allokazzjoni ta' ħin għad-diskorsi u lista tal-kelliema
Allokazzjoni ta' ħin għad-diskorsi u lista tal-kelliema
1.  Il-Konferenza tal-Presidenti tista' tipproponi lill-Parlament li jkun allokat ħin għad-diskorsi għal xi dibattitu partikulari. Il-Parlament għandu jiddeċiedi fuq din il-proposta mingħajr diskussjoni.
1.  Il-Konferenza tal-Presidenti tista' tipproponi lill-Parlament li jkun allokat ħin għad-diskorsi għal xi dibattitu partikolari. Il-Parlament għandu jiddeċiedi fuq din il-proposta mingħajr diskussjoni.
2.  Ebda membru ma jista' jitkellem ħlief meta jissejjaħ biex jagħmel dan mill-President. Il-Membri għandhom jitkellmu minn posthom u għandhom jindirizzaw lill-President. Jekk kelliem joħroġ barra mis-suġġett, il-President għandu jsejjaħlu għall-ordni.
2.  Ebda membru ma jista' jitkellem ħlief meta jissejjaħ biex jagħmel dan mill-President. Il-Membri għandhom jitkellmu minn posthom u għandhom jindirizzaw lill-President. Jekk kelliem joħroġ barra mis-suġġett, il-President għandu jsejjaħlu għall-ordni.
3.  Għall-ewwel parti ta' dibattitu partikulari, il-President jista' jagħmel lista ta' kelliema li tkun tinkludi dawra waħda jew aktar ta' kelliema minn kull grupp politiku li jkun jixtieq jitkellem, f'ordni skont id-daqs tal-grupp, u Membru wieħed li ma jkunx affiljat ma' grupp.
3.  Għall-ewwel parti ta' dibattitu partikolari, il-President jista' jagħmel lista ta' kelliema li tkun tinkludi dawra waħda jew aktar ta' kelliema minn kull grupp politiku li jkun jixtieq jitkellem, f'ordni skont id-daqs tal-grupp.
4.  Il-ħin għad-diskorsi għal din il-parti tad-dibattitu għandu jiġi allokat skont il-kriterji li ġejjin:
4.  Il-ħin għad-diskorsi għal din il-parti tad-dibattitu għandu jiġi allokat skont il-kriterji li ġejjin:
(a)  l-ewwel parti tal-ħin għad-diskorsi għandha tinqasam b'mod indaqs bejn il-gruppi politiċi kollha;
(a)  l-ewwel parti tal-ħin għad-diskorsi għandha tinqasam b'mod indaqs bejn il-gruppi politiċi kollha;
(b)  parti oħra għandha tinqasam bejn il-gruppi politiċi fi proporzjon skont in-numru totali tal-membri tagħhom;
(b)  parti oħra għandha tinqasam bejn il-gruppi politiċi fi proporzjon skont in-numru totali tal-membri tagħhom;
(c)  il-Membri mhux affiljati għandhom jiġu allokati ħin totali għad-diskorsi li jkun ibbażat fuq il-partijiet allokati lil kull grupp politiku skont il-punti (a) u (b).
(c)  il-Membri mhux affiljati għandhom jiġu allokati ħin totali għad-diskorsi li jkun ibbażat fuq il-partijiet allokati lil kull grupp politiku skont il-punti (a) u (b);
(ca)  l-allokazzjoni tal-ħin għad-diskors fil-plenarja għandha tieħu kont tal-fatt li Membri b’diżabilita’jista’ jkollhom bżonn ta' iżjed ħin.
5.  Meta jkun allokat ħin totali għad-diskorsi għal bosta punti fl-aġenda, il-gruppi politiċi għandhom jgħarrfu lill-President dwar il-parti mill-ħin allokat lilhom li tkun se tintuża għal kull punt individwali. Il-President għandu jiżgura li dawn il-ħinijiet għad-diskorsi jkunu rispettati.
5.  Meta jkun allokat ħin totali għad-diskorsi għal bosta punti fl-aġenda, il-gruppi politiċi għandhom jgħarrfu lill-President dwar il-parti mill-ħin allokat lilhom li tkun se tintuża għal kull punt individwali. Il-President għandu jiżgura li dawn il-ħinijiet għad-diskorsi jkunu rispettati.
6.  Il-bqija tal-ħin maħsub għad-dibattitu m'għandux jiġi allokat b'mod speċifiku minn qabel. Minflok, il-President għandu jistieden lill-Membri biex jitkellmu, bħala regola ġenerali għal mhux aktar minn minuta. Il-President għandu jiżgura – sa fejn ikun possibbli – li kelliema li jkollhom opinjonijiet politiċi differenti u li jkunu minn Stati Membri differenti jitkellmu wara xulxin.
6.  Il-bqija tal-ħin maħsub għad-dibattitu m'għandux jiġi allokat b'mod speċifiku minn qabel. Minflok, il-President jista' jistieden lill-Membri biex jitkellmu, bħala regola ġenerali għal mhux aktar minn minuta. Il-President għandu jiżgura – sa fejn ikun possibbli – li kelliema li jkollhom opinjonijiet politiċi differenti u li jkunu minn Stati Membri differenti jitkellmu wara xulxin.
7.  Fuq talba, tista' tingħata prijorità lill-president jew lir-rapporteur tal-kumitat responsabbli u lill-presidenti ta' gruppi politiċi li jkunu jixtiequ jitkellmu f'isem il-grupp tagħhom, jew lil kelliema li jkunu deputati tagħhom.
7.  Fuq talba, tista' tingħata prijorità mill-President lill-president jew lir-rapporteur tal-kumitat responsabbli u lill-presidenti ta' gruppi politiċi li jkunu jixtiequ jitkellmu f'isem il-grupp tagħhom, jew lil kelliema li jkunu deputati tagħhom.
8.  Il-President jista' jagħti l-kelma lill-Membri li juru, billi jgħollu karta kaħla, ix-xewqa tagħhom li jressqu mistoqsija ta' mhux aktar minn nofs minuta lil Membru ieħor waqt id-diskors tiegħu, jekk il-kelliem jaqbel u jekk il-President iqis li dan ma jkunx se jfixkel id-dibattitu.
8.  Il-President jista' jagħti l-kelma lill-Membri li juru, billi jgħollu karta blu, ix-xewqa tagħhom li jressqu mistoqsija ta' mhux aktar minn nofs minuta lil Membru ieħor waqt id-diskors tiegħu li tkun marbuta ma' dak li jkun qal il-Membru, sakemm il-kelliem jaqbel u l-President ikun sodisfatt li dan ma jkun la se jfixkel id-dibattitu u lanqas, permezz ta' mistoqsijiet suċċessivi mressqa permezz ta' karti blu, ma jwassal għal żbilanċ drastiku fl-affinitajiet tal-grupp politiku ta' Membri li jitkellmu fih.
9.  Ebda Membru ma jista' jitkellem għal iktar minn minuta fuq dawn li ġejjin: il-minuti tas-seduta, il-mozzjonijiet proċedurali, l-emendi għall-aħħar abbozz tal-aġenda jew għall-aġenda.
9.  Ebda Membru ma jista' jitkellem għal iktar minn minuta fuq dawn li ġejjin: il-minuti tas-seduta, il-mozzjonijiet proċedurali, l-emendi għall-aħħar abbozz tal-aġenda jew għall-aġenda.
10.   Bla ħsara għas-setgħat dixxiplinarji l-oħra tiegħu, il-President jista' jordna li d-diskorsi ta' Membri li ma jkunx tahom il-kelma jew li jkomplu jitkellmu iktar mill-ħin mogħti lilhom jitħassru mir-rapporti verbatim tas-seduti.
11.  Fid-dibattitu dwar xi rapport il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom jinstemgħu, bħala regola, minnufih wara l-preżentazzjoni tiegħu mir-rapporteur. Il-Kummissjoni, il-Kunsill u r-rapporteur jistgħu jinstemgħu mill-ġdid, b'mod partikolari biex iwieġbu għall-istqarrijiet magħmula mill-Membri.
11.  Fid-dibattitu dwar xi rapport il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom jinstemgħu, bħala regola, minnufih wara l-preżentazzjoni tiegħu mir-rapporteur. Il-Kummissjoni, il-Kunsill u r-rapporteur jistgħu jinstemgħu mill-ġdid, b'mod partikolari biex iwieġbu għall-istqarrijiet magħmula mill-Membri.
12.  Membri li ma jkunux tkellmu waqt xi dibattitu jistgħu, mhux iżjed minn darba f'kull sessjoni parzjali, jippreżentaw stqarrija bil-miktub ta' mhux iżjed minn 200 kelma li għandha tiġi annessa mar-rapport verbatim tad-dibattitu.
12.  Membri li ma jkunux tkellmu waqt xi dibattitu jistgħu, mhux iżjed minn darba f'kull sessjoni parzjali, jippreżentaw stqarrija bil-miktub ta' mhux iżjed minn 200 kelma li għandha tiġi annessa mar-rapport verbatim tad-dibattitu.
13.  Bla ħsara għall-Artikolu 230 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-President għandu jfittex li jilħaq ftehim mal-Kummissjoni, mal-Kunsill u mal-President tal-Kunsill Ewropew dwar allokazzjoni xierqa ta' ħin għad-diskorsi għalihom.
13.  B'kunsiderazzjoni dovuta tal-Artikolu 230 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-President għandu jfittex li jilħaq ftehim mal-Kummissjoni, mal-Kunsill u mal-President tal-Kunsill Ewropew dwar allokazzjoni xierqa ta' ħin għad-diskorsi għalihom.
Emenda 182
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 164a (ġdid)
Artikolu 164a
Prevenzjoni ta' ostruzzjoni
Il-President għandu jkollu s-setgħa li jtemm l-użu eċċessiv ta' mozzjonijiet bħal punti ta' ordni, mozzjonijiet proċedurali jew spjegazzjonijiet tal-vot, jew talbiet għal votazzjonijiet separati, votazzjonijiet maqsuma jew votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet meta jkun konvint li dawn il-mozzjonijiet jew talbiet ikunu manifestament maħsuba biex joħolqu ostruzzjoni mtawla u serja, jew jirriżultaw fiha, tal-proċeduri tal-Parlament jew tad-drittijiet tal-Membri.
(Fil-Kapitolu 3 "Regoli ġenerali dwar it-tmexxija tas-seduti")
Emenda 183
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 165
Artikolu 165
Artikolu 165
Miżuri immedjati
Miżuri immedjati
1.  Il-President għandu jsejjaħ għall-ordni kwalunkwe Membru li jisfratta t-tmexxija bla xkiel tal-proċeduri jew li l-imġiba tiegħu tonqos milli tkun konformi mad-dispożizzjonijiet relevanti ta' l-Artikolu 11.
1.  Il-President għandu jsejjaħ għall-ordni kwalunkwe Membru li jisfratta t-tmexxija bla xkiel tal-proċeduri jew li l-imġiba tiegħu tonqos milli tkun konformi mad-dispożizzjonijiet relevanti tal-Artikolu 11.
2.  Jekk din l-imġieba tirrepeti ruħha, il-President għandu għal darb'oħra jerġa' jsejjaħ lill-Membru għall-ordni, u l-fatt għandu jiġi rrapurtat fil-minuti.
2.  Jekk din l-imġiba tirrepeti ruħha, il-President għandu għal darb'oħra jerġa' jsejjaħ lill-Membru għall-ordni, u l-fatt għandu jiġi rrapurtat fil-minuti.
3.  Jekk it-tfixkil ikompli, jew jekk l-imġieba terġa tirrepeti ruħha, il-President jista' jċaħħad lil Membru kkonċernat mid-dritt li jitkellem u jkeċċih mill-Kamra għall-bqija tas-seduta. Huwa jista' wkoll jirrikorri għal din il-miżura ta' l-aħħar minnufih u mingħajr it-tieni sejħa għall-ordni f' każijiet ta' serjetà eċċezzjonali. Is-Segretarju Ġenerali għandu, mingħajr dewmien, jara li dawn il-miżuri dixxiplinari jitwettqu, bl-għajnuna ta' l-ushers u, jekk ikun meħtieġ, tas-Servizz tas-Sigurtà tal-Parlament.
3.  Jekk it-tfixkil ikompli, jew jekk l-imġiba terġa' tirrepeti ruħha, il-President jista' jċaħħad lill-Membru kkonċernat mid-dritt li jitkellem u jkeċċih mill-Kamra għall-bqija tas-seduta. Huwa jista' wkoll jirrikorri għal din il-miżura tal-aħħar minnufih u mingħajr it-tieni sejħa għall-ordni f' każijiet ta' serjetà eċċezzjonali. Is-Segretarju Ġenerali għandu, mingħajr dewmien, jara li dawn il-miżuri dixxiplinari jitwettqu, bl-għajnuna tal-uxxiera u, jekk ikun meħtieġ, tas-Servizz tas-Sigurtà tal-Parlament.
4.  Jekk it-tfixkil jhedded li jostakola l-ħidma tal-Kamra, il-President għandu jagħlaq jew jissospendi s-seduta għal żmien speċifiku sabiex jerġa' jġib l-ordni. Jekk ma jkunx jista' jsemma' lilu nnifsu, għandu jħalli s-Sedja; dan għandu jkollu l-effett ta' sospensjoni tas-seduta. Il-President għandu jerġa jsejjaħ s-seduta.
4.  Jekk it-tfixkil jhedded li jostakola l-ħidma tal-Kamra, il-President għandu jagħlaq jew jissospendi s-seduta għal żmien speċifiku sabiex jerġa' jġib l-ordni. Jekk ma jkunx jista' jsemma' lilu nnifsu, għandu jħalli s-Sedja; dan għandu jkollu l-effett ta' sospensjoni tas-seduta. Il-President għandu jerġa jsejjaħ is-seduta.
4a.   Il-President jista' jiddeċiedi li jinterrompi x-xandir dirett tas-seduta fil-każ ta' lingwaġġ jew aġir difamatorju, razzist jew ksenofobiku minn Membru.
4b.   Il-President jista' jiddeċiedi li jħassar mir-rekords awdjoviżivi tal-proċedimenti dawk il-partijiet ta' diskors minn Membru li jkun fihom lingwaġġ difamatorju, razzist jew ksenofobiku.
Din id-deċiżjoni għandu jkollha effett immedjat. Din għandha, madankollu, tkun suġġetta għal konferma mill-Bureau mhux aktar tard minn erba' ġimgħat wara li tittieħed, jew, jekk il-Bureau ma jiltaqax f'dak il-perjodu, fil-laqgħa tiegħu li jmiss.
5.  Is-setgħat stipulati fil-paragrafi 1 sa 4 għandhom jingħataw, mutatis mutandis, lill-uffiċjali li jippresiedu l-organi, il-kumitati u d-delegazzjonijiet kif stipulat fir-Regoli ta' Proċedura.
5.  Is-setgħat stipulati fil-paragrafi 1 sa 4b għandhom jingħataw, mutatis mutandis, lill-uffiċjali li jippresiedu l-korpi, il-kumitati u d-delegazzjonijiet kif stipulat fir-Regoli ta' Proċedura.
6.  Fejn hu xieraq, u filwaqt li titqies is-serjetà tal-ksur ta' l-istandards ta' mġiba tal-Membri, il-Membru li jkun qed jippresiedi jista', sa mhux aktar tard mis-sessjoni parzjali li jkun imiss jew mil-laqgħa li jkun imiss ta' l-organu, kumitat jew delegazzjoni kkonċernati, jsaqsi lill-President biex japplika l-Artikolu 166.
6.  Fejn hu xieraq, u filwaqt li titqies is-serjetà tal-ksur tal-istandards ta' mġiba tal-Membri, il-Membru li jkun qed jippresiedi jista', sa mhux aktar tard mis-sessjoni parzjali li jkun imiss jew mil-laqgħa li jkun imiss tal-korp, kumitat jew delegazzjoni kkonċernati, jsaqsi lill-President biex japplika l-Artikolu 166.
Emenda 184
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 166
Artikolu 166
Artikolu 166
Pieni
Pieni
1.  F'każijiet eċċezzjonalment serji ta' diżordni jew sfrattar tal-Parlament bi ksur tal-prinċipji imniżżla fl-Artikolu 11, il-President, wara li jisma' lill-Membru konċernat, għandu jadotta deċiżjoni motivata li tistipula l-piena xierqa, liema deċiżjoni huwa għandu jinnotifka lill-Membru konċernat u lill-uffiċjali li jippresiedu l-organi, l-kumitati u d-delegazzjonijiet li fihom iservi l-Membru, qabel ma jħabbarha fil-plenarja.
1.  F'każijiet serji ta' diżordni jew sfrattar tal-Parlament bi ksur tal-prinċipji mniżżla fl-Artikolu 11, il-President għandu jadotta deċiżjoni motivata li tistipula l-piena xierqa.
Il-Membru kkonċernat għandu jiġi mistieden mill-President jissottometti osservazzjonijiet bil-miktub qabel ma tiġi adottata d-deċiżjoni. F'każijiet eċċezzjonali, il-President jista' jiddeċiedi li jsejjaħ seduta ta' smigħ tal-Membru kkonċernat.
Id-deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata lill-Membru kkonċernat permezz ta' ittra rreġistrata jew, f'każijiet ta' urġenza, permezz tal-uxxiera.
Wara li tiġi nnotifikata lill-Membru kkonċernat, kwalunkwe piena imposta fuq Membru għandha titħabbar mill-President lill-Parlament, u l-uffiċjali li jippresiedu l-korpi, il-kumitati u d-delegazzjonijiet li fihom iservi l-Membru, għandhom jiġu infurmati.
Ladarba l-piena tkun finali għandha tiġi ppubblikata b'mod prominenti fuq il-websajt tal-Parlament għall-bqija tal-leġislatura.
2.  Waqt il-valutazzjoni ta' l-imġiba osservata għandha titqies in-natura eċċezzjonali, rikorrenti jew permanenti tagħha u s-serjetà tagħha, fuq il-bażi tal-linji gwida annessi ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura.
2.  Waqt il-valutazzjoni tal-imġiba osservata għandha titqies in-natura eċċezzjonali, rikorrenti jew permanenti tagħha, u s-serjetà tagħha.
Għandha ssir distinzjoni bejn azzjonijiet viżivi, li jistgħu jkunu tollerati, dment li ma jkunux offensivi, difamatorji, razzisti jew ksenofobiċi, u jibqgħu f'limiti raġonevoli, u dawk li jisfrattaw b'mod attiv l-attività parlamentari.
3.  Il-piena tista' tikkonsisti f'miżura waħda jew iżjed minn dawn li ġejjin:
3.  Il-piena tista' tikkonsisti f'miżura waħda jew iżjed minn dawn li ġejjin:
(a)  twissija;
(a)  twissija;
(b)  it-telf tal-jedd għall-allowance ta' sussistenza ta' kuljum għal perjodu ta' bejn jumejn u għaxart ijiem;
(b)  it-telf tal-jedd għall-allowance ta' sussistenza ta' kuljum għal perjodu ta' bejn jumejn u tletin jum;
(c)  mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-vot fil-plenarja, u suġġett, f'dan il-każ, għal konformità stretta ma' l-istandards ta' mġiba tal-Membri, sospensjoni temporanja mill-parteċipazzjoni fl-attivitajiet kollha jew uħud minnhom tal-Parlament, għal perjodu ta' bejn jumejn u għaxart ijiem konsekuttivi li fihom jiltaqgħu l-Parlament jew kwalunkwe wieħed mill-organi, kumitati jew delegazzjonijiet tiegħu;
(c)  mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-vot fil-plenarja, u suġġett, f'dan il-każ, għal konformità stretta mal-istandards ta' mġiba tal-Membri, sospensjoni temporanja mill-parteċipazzjoni fl-attivitajiet kollha jew uħud minnhom tal-Parlament, għal perjodu ta' bejn jumejn u tletin jum li fihom jiltaqgħu l-Parlament jew kwalunkwe wieħed mill-korpi, kumitati jew delegazzjonijiet tiegħu;
(d)  preżentazzjoni lill-Konferenza tal-Presidenti, skont l-Artikolu 21, ta' proposta għal sospensjoni jew tneħħija minn waħda jew iżjed mill-karigi li dak il-Membru jkollu fil-Parlament.
(d a)   projbizzjoni għall-Membru milli jirrappreżenta lill-Parlament f'delegazzjoni interparlamentari, konferenza interparlamentari jew kwalunkwe forum interistituzzjonali, sa sena.
(d b)   fil-każ ta' ksur tal-obbligi ta' kunfidenzjalità, limitazzjoni tad-drittijiet ta' aċċess għal informazzjoni kunfidenzjali jew klassifikata sa sena.
3a.   Il-miżuri stipulati fil-paragrafu 3(b) sa (d b) jistgħu jiġu rduppjati fil-każ ta' offiżi ripetuti, jew jekk il-Membru jirrifjuta li jikkonforma ma' miżura meħuda skont l-Artikolu 165(3),
3b.   Il-President jista', addizzjonalment, jippreżenta proposta lill-Konferenza tal-Presidenti għas-sospensjoni jew it-tneħħija tal-Membru minn waħda jew iżjed mill-karigi li dak il-Membru jkollu fil-Parlament, skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 21.
__________________
21 Ara l-Anness XV.
Emenda 185
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 167
Artikolu 167
Artikolu 167
Proċeduri interni ta' appell
Proċeduri interni ta' appell
Il-Membru konċernat jista' jressaq appell intern lill-Bureau fi żmien ġimagħtejn min-notifika tal-piena imposta mill-President. Dan l-appell għandu jkollu l-effett li jissospendi l-applikazzjoni ta' dik il-piena. Il-Bureau jista', sa mhux iktar tard minn erba' ġimgħat wara li jkun tressaq l-appell, jannulla, jikkonferma jew inaqqas il-piena imposta, mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta' appell esterni disponibbli għall-Membru konċernat. Jekk il-Bureau jonqos milli jieħu deċiżjoni fil-limitu ta' żmien stipulat, il-piena għandha tiġi ddikjarata nulla u bla effett.
Il-Membru konċernat jista' jressaq appell intern lill-Bureau fi żmien ġimagħtejn min-notifika tal-piena imposta mill-President bis-saħħa tal-Artikolu 166(1) sa (3a). Dan l-appell għandu jkollu l-effett li jissospendi l-applikazzjoni ta' dik il-piena. Il-Bureau jista', sa mhux iktar tard minn erba' ġimgħat wara li jkun tressaq l-appell jew, jekk dan ma jiltaqax f'dan il-perjodu, fil-laqgħa li jmiss tiegħu, jannulla, jikkonferma jew jimmodifika l-piena imposta, mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta' appell esterni disponibbli għall-Membru konċernat. Jekk il-Bureau jonqos milli jieħu deċiżjoni fil-limitu ta' żmien stipulat, il-piena għandha titqies nulla u bla effett.
Emenda 186
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu VII – kapitolu 5 – titolu
KWORUM U VOTAZZJONI
KWORUM, EMENDI U VOTAZZJONI
Emenda 187
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 168
Artikolu 168
Artikolu 168
Kworum
Kworum
1.  Il-Parlament jista' jiddelibera, jgħaddi l-aġenda u japprova l-minuti, ikun xi jkun in-numru ta' Membri preżenti.
1.  Il-Parlament jista' jiddelibera, jgħaddi l-aġenda u japprova l-minuti, ikun xi jkun in-numru ta' Membri preżenti.
2.  Għandu jitqies li ntlaħaq kworum meta terz tal-Membri kollha tal-Parlament ikunu preżenti fil-Kamra.
2.  Għandu jitqies li ntlaħaq kworum meta terz tal-Membri kollha tal-Parlament ikunu preżenti fil-Kamra.
3.  Il-votazzjonijiet kollha għandhom ikunu validi ikun xi jkun in-numru ta' votanti ħlief jekk il-President, fuq talba li ssir qabel tibda l-votazzjoni minn mhux inqas minn erbgħin Membru, jara fil-ħin tal-votazzjoni li ma hemmx kworum. Jekk il-votazzjoni turi li ma hemmx kworum, il-votazzjoni għandha titqiegħed fl-aġenda tas-seduta li jkun imiss.
3.  Il-votazzjonijiet kollha għandhom ikunu validi jkun xi jkun in-numru ta' votanti ħlief jekk il-President, fuq talba li ssir qabel tibda l-votazzjoni minn mhux inqas minn 40 Membru, jistabbilixxi li ma jkunx hemm kworum. Jekk in-numru ta' Membri meħtieġ sabiex jintlaħaq il-kworum ma jkunx biżżejjed, il-President għandu jiddikjara li ma hemmx kworum, u l-votazzjoni għandha titqiegħed fl-aġenda tas-seduta li jkun imiss.
Talba sabiex ikun ivverifikat il-kworum għandha ssir minn mhux inqas minn erbgħin Membru. Talba f'isem grupp politiku mhix ammissibbli.
Meta jkun qed jiġi stabbilit ir-riżultat tal-votazzjoni, għandhom jitqiesu, skont il-paragrafu 2, il-Membri kollha preżenti fil-Kamra u, skont il-paragrafu 4, tal-Membri kollha li talbu sabiex ikun ivverifikat il-kworum. Is-sistema ta' votazzjoni elettronika ma tistax tintuża għal dan il-għan. Il-bibien tal-Kamra ma jistgħux jingħalqu.
Is-sistema ta' votazzjoni elettronika tista' tintuża sabiex jiġi vverifikat il-limitu minimu ta' 40 Membru, iżda ma tistax tintuża biex jiġi vverifikat kworum. Il-bibien tal-Kamra ma jistgħux jingħalqu.
Jekk in-numru ta' Membri meħtieġ sabiex jintlaħaq il-kworum ma jkunx preżenti, il-President m'għandux iħabbar ir-riżultat tal-votazzjoni imma għandu jiddikjara li ma hemmx kworum.
L-aħħar sentenza tal-paragrafu 3 ma tapplikax għal votazzjonijiet dwar mozzjonijiet proċedurali imma biss għal votazzjonijiet fuq il-mertu.
4.  Membri li jkunu talbu għall-verifika tal-kworum għandhom jitqiesu li huma preżenti skond it-tifsira tal-paragrafu 2, anke jekk ma jkunux għadhom fil-Kamra.
4.  Membri li jitolbu għall-verifika tal-kworum għandhom ikunu preżenti fil-Kamra meta ssir it-talba, u għandhom jitqiesu li huma preżenti skont it-tifsira tal-paragrafi 2 u 3, anke jekk imbagħad jitilqu mill-Kamra.
Membri li jkunu talbu għall-verifika tal-kworum għandhom ikunu preżenti fil-Kamra meta ssir it-talba.
5.  Jekk ikun hemm inqas minn erbgħin Membru preżenti, il-President jista' jagħti deċiżjoni li ma hemmx kworum.
5.  Jekk ikun hemm inqas minn erbgħin Membru preżenti, il-President jista' jagħti deċiżjoni li ma hemmx kworum.
Emenda 188
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 168a (ġdid)
Artikolu 168a
Livelli limitu
1.   Għall-finijiet ta' dawn l-Artikoli, u sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, id-definizzjonijiet li ġejjin japplikaw:
(a)   "limitu baxx" tfisser wieħed minn kull għoxrin tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament jew grupp politiku;
(b)   "limitu medju" tfisser wieħed minn kull għaxra tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament, magħmula minn grupp politiku wieħed jew iktar jew Membri individwali, jew kombinazzjoni tat-tnejn;
(c)   "limitu għoli" tfisser wieħed minn kull ħamsa tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament, magħmula minn grupp politiku wieħed jew iktar jew Membri individwali, jew kombinazzjoni tat-tnejn;
2.   Meta, għall-iskop biex jiġi determinat jekk limitu applikabbli intlaħaqx, tkun meħtieġa firma ta' Membru, dik il-firma tista' tkun jew miktuba bl-idejn jew f'forma elettronika, prodotta bis-sistema ta' firma elettronika tal-Parlament. Fiż-żmien stipulat relevanti, Membru jista' jirtira, iżda mhux sussegwentement iġedded, il-firma tiegħu jew tagħha.
3.   Meta l-appoġġ ta' grupp politiku jkun meħtieġ biex jintlaħaq limitu minimu, il-grupp għandu jaġixxi permezz tal-president tiegħu jew permezz ta' persuna magħżula b'mod dovut minnu jew minnha għal dak l-iskop.
4.   L-appoġġ ta' grupp politiku għandu jitqies kif ġej għall-applikazzjoni tal-limitu medju u għoli:
—   meta Artikolu li jistipula tali limitu minimu jiġi invokat matul seduta jew laqgħa: il-Membri kollha li jifformaw parti mill-grupp ta' appoġġ u huma fiżikament preżenti;
—   fil-każijiet l-oħra: il-Membri kollha li jifformaw parti mill-grupp ta' appoġġ.
Emenda 189
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Allinjament orizzontali
Allinjament orizzontali tal-Artikoli u l-emendi tad-definizzjonijiet il-ġodda tal-limiti minimi stipulati fl-Artikolu 168a
A.  Fl-Artikoli u l-emendi li ġejjin u li jikkonċernaw l-Artikoli li ġejjin, il-kliem "grupp politiku jew mill-inqas 40 Membru", fi kwalunkwe forma grammatikament inflessa, għandu jiġi sostitwit bil-kliem "grupp politiku jew Membri li jilħqu mill-inqas il-limitu baxx", bi kwalunkwe bidla grammatikali neċessarja:
Artikolu 15(1)
Artikolu 38(2)
Artikolu 38a(1) (ġdid)
Artikolu 59(1) subparagrafu 1
Artikolu 59(1b) subparagrafu 4 (ġdid)
Artikolu 59(1a) subparagrafu 1(ġdid)
Artikolu 59(1b) subparagrafu 4 (ġdid)
Artikolu 59(1b) subparagrafu 5 (ġdid)
Artikolu 63(4) u Artikolu 78e (2)
Artikolu 67a(1) subparagrafu 1 (ġdid) u Artikolu 68(1)
Artikolu 67a(2) subparagrafu 1 (ġdid)
Artikolu 67a(4) subparagrafu 1 (ġdid)
Artikolu 69(1)
Artikolu 81(2)
Artikolu 88(1) subparagrafu 2
Artikolu 105(3) u (4)
Artikolu 105(6) it-tielet inċiż
Artikolu 106(4)(c) subparagrafu 2 (ġdid)
Artikolu 108(2)
Artikolu 108(4)
Artikolu 113(4a) (ġdid)
Artikolu 118(5) subparagrafu 1
Artikolu 121(3)
Artikolu 122(3)
Artikolu 122a(4) (ġdid)
Artikolu 123(2)
Artikolu 128(1) subparagrafu 1
Artikolu 135(1)
Artikolu 135(2)
Artikolu 137(2) subparagrafu 3
Artikolu 138(2) subparagrafu 3
Artikolu 150(2)
Artikolu 150(3)
Artikolu 152(1)
Artikolu 153(1)
Artikolu 154(1)
Artikolu 169(1) subparagrafu 1
Artikolu 170(4) subparagrafu 1
Artikolu 174(5)
Artikolu 174(6)
Artikolu 176(1)
Artikolu 180(1)
Artikolu 187(1) subparagrafu 1
Artikolu 188(1) subparagrafu 1 u (2)
Artikolu 189(1) subparagrafu 1
Artikolu 190(1) subparagrafu 1
Artikolu 190(4)
Artikolu 226(4)
Artikolu 231(4)
Anness XVI paragrafu 1c, subparagrafu 7
Fl-Artikoli 88(4) u 113(4a), il-kliem "mill-inqas erbgħin Membru", fi kwalunkwe forma grammatikament inflessa, għandu jiġi sostitwit bil-kliem "grupp politiku jew Membri li jilħqu mill-inqas il-limitu baxx", bi kwalunkwe bidla grammatikali neċessarja.
B.  Fl-Artikoli 50(1) u 50(2) subparagrafu 1, il-kliem "mill-inqas wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-kumitat", fi kwalunkwe forma grammatikament inflessa, għandu jiġi sostitwit bil-kliem "membri jew grupp politiku (gruppi politiċi) li jilħqu mill-inqas il-limitu medju fil-kumitat", bi kwalunkwe bidla grammatikali neċessarja.
Fl-Artikolu 73 a(2) u l-Artikolu 150(1) subparagrafu 2, il-kliem "gruppi politiċi jew Membri individwali li flimkien jikkostitwixxu wieħed minn kull għaxra tal-Membri tal-Parlament", fi kwalunkwe forma grammatikament inflessa, għandu jiġi sostitwit bil-kliem "Membri jew grupp politiku (gruppi politiċi) li jilħqu mill-inqas il-limitu medju", bi kwalunkwe bidla grammatikali neċessarja.
Fl-Artikolu 210 a(4), il-kliem "tliet membri ta' kumitat" għandu jiġi sostitwit bil-kliem "membri jew grupp politiku (gruppi politiċi) li jilħqu mill-inqas il-limitu medju fil-kumitat", bi kwalunkwe bidla grammatikali neċessarja.
C.  Fl-Artikolu 15(1), il-kliem "mill-inqas għoxrin fil-mija tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament" għandu jiġi sostitwit bil-kliem "Membri jew grupp politiku (gruppi politiċi) li jilħqu mill-inqas il-limitu għoli", bi kwalunkwe bidla grammatikali neċessarja.
Fl-Artikolu 182(2) u l-Artikolu 180a(2) , il-kliem "mill-inqas wieħed minn kull ħamsa tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament" għandu jiġi sostitwit bil-kliem "Membri jew grupp politiku (gruppi politiċi) li jilħqu mill-inqas il-limitu għoli", bi kwalunkwe bidla grammatikali neċessarja.
Fl-Artikolu 191(1), il-kliem "grupp politiku jew mill-inqas erbgħin Membru" għandu jiġi sostitwit bil-kliem "Membri jew grupp politiku (gruppi politiċi) li jilħqu mill-inqas il-limitu għoli", bi kwalunkwe bidla grammatikali neċessarja.
Fl-Artikolu 204(2), is-subparagrafu 1 u l-Artikolu 208(2), il-kliem "mill-inqas wieħed minn kull sitta tal-membri tal-kumitat" jew "wieħed minn kull sitta tal-membri tiegħu", fi kwalunkwe forma grammatikament inflessa, għandu jiġi sostitwit bil-kliem "membri jew grupp politiku (gruppi politiċi) li jilħqu mill-inqas il-limitu għoli fil-kumitat", bi kwalunkwe bidla grammatikali neċessarja.
Fl-Artikolu 208(3), il-kliem "kwart tal-membri ta' kumitat" għandu jiġi sostitwit bil-kliem "membri jew grupp politiku (gruppi politiċi) li jilħqu mill-inqas il-limitu għoli fil-kumitat", bi kwalunkwe bidla grammatikali neċessarja.
D.  Dan l-allinjament orizzontali tal-limiti minimi ma jippreġudikax l-adozzjoni, iċ-ċaħda jew il-modifika tal-Artikoli u l-emendi elenkati hawn fuq dwar aspetti li huma differenti mil-limiti minimi.
(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-adozzjoni tagħha teħtieġ bidliet korrispondenti fit-test kollu.)
Emenda 190
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 169
Artikolu 169
Artikolu 169
Tqegħid ta' emendi fuq il-Mejda u t-tressieq tagħhom
Tqegħid ta' emendi fuq il-Mejda u t-tressiq tagħhom
1.  Emendi biex ikunu eżaminati fil-Parlament jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli, minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru.
1.  Emendi biex ikunu eżaminati fil-Parlament jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli, minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn 40 Membru. L-ismijiet tal-kofirmatarji kollha għandhom jiġu ppubblikati.
Emendi għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda bil-miktub u għandhom ikunu ffirmati mill-awturi tagħhom.
Emendi għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda bil-miktub u għandhom ikunu ffirmati mill-awturi tagħhom.
Emendi għal dokumenti ta' natura leġislattiva li jaqgħu fit-tifsira ta' l-Artikolu 47(1) jista' jkollhom magħhom ġustifikazzjoni qasira. Dawn il-ġustifikazzjonijiet għandhom ikunu r-responsabiltà ta' l-awtur u m'għandux jittieħed vot fuqhom.
Emendi għal proposti għal atti legalment vinkolanti jista' jkollhom magħhom ġustifikazzjoni qasira. Dawn il-ġustifikazzjonijiet għandhom ikunu r-responsabiltà tal-awtur u m'għandux jittieħed vot fuqhom.
2.  Bla ħsara għal-limitazzjonijiet stipulati fl-Artikolu 170, emenda jista' jkollha l-għan li tbiddel kwalunkwe parti ta' xi test, jew li tħassar, iżżid jew tissostitwixxi kliem jew numri.
2.  Bla ħsara għal-limitazzjonijiet stipulati fl-Artikolu 170, emenda jista' jkollha l-għan li tbiddel kwalunkwe parti ta' xi test, jew li tħassar, iżżid jew tissostitwixxi kliem jew numri.
F'dan l-Artikolu u fl-Artikolu 170 il-kelma "test" tfisser it-test sħiħ ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni jew ta' abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva, ta' proposta għal deċiżjoni jew ta' proposta għal att leġislattiv.
F'dan l-Artikolu u fl-Artikolu 170 il-kelma "test" tfisser it-test sħiħ ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni jew ta' abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva, ta' proposta għal deċiżjoni jew ta' proposta għal att legalment vinkolanti.
3.  Il-President għandu jistabbilixxi limitu ta' żmien għat-tqegħid ta' emendi fuq il-Mejda.
3.  Il-President għandu jistabbilixxi skadenza għat-tqegħid ta' emendi fuq il-Mejda.
4.  Emenda tista' titressaq waqt id-dibattitu mill-awtur tagħha jew minn kwalunkwe Membru ieħor maħtur mill-awtur sabiex jissostitwih.
4.  Emenda tista' titressaq waqt id-dibattitu mill-awtur tagħha jew minn kwalunkwe Membru ieħor maħtur mill-awtur sabiex jissostitwih.
5.  Meta emenda tiġi rtirata mill-awtur tagħha, din għandha taqa' ħlief fil-każ li tittieħed minnufih minn xi Membru ieħor.
5.  Meta emenda tiġi rtirata mill-awtur tagħha, din għandha taqa' ħlief fil-każ li tittieħed minnufih minn xi Membru ieħor.
6.  mendi għandhom jitqiegħdu għall-vot biss wara li jkunu ġew stampati u mqassma fil-lingwi uffiċjali kollha, ħlief jekk il-Parlament jiddeċiedi mod ieħor. Il-Parlament ma jistax jiddeċiedi mod ieħor jekk joġġezzjonaw mhux inqas minn erbgħin Membru. Il-Parlament għandu jevita li jieħu deċiżjonijiet li jwasslu sabiex Membri li jużaw lingwa partikolari jkunu żvantaġġjati b'mod inaċċettabbli.
6.  L-emendi għandhom jitqiegħdu għall-vot biss wara li jkunu saru disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha, ħlief jekk il-Parlament jiddeċiedi mod ieħor. Il-Parlament ma jistax jiddeċiedi mod ieħor jekk joġġezzjonaw mhux inqas minn 40 Membru. Il-Parlament għandu jevita li jieħu deċiżjonijiet li jwasslu sabiex Membri li jużaw lingwa partikolari jkunu żvantaġġjati b'mod inaċċettabbli.
Meta jkun hemm inqas minn mitt Membru preżenti, il-Parlament ma jistax jiddeċiedi mod ieħor jekk mhux inqas minn wieħed minn kull għaxar Membri preżenti joġġezzjonaw.
Meta jkun hemm inqas minn mitt Membru preżenti, il-Parlament ma jistax jiddeċiedi mod ieħor jekk mhux inqas minn wieħed minn kull għaxar Membri preżenti joġġezzjonaw.
Fuq proposta tal-President, emenda orali jew kwalunkwe modifika orali oħra tiġi trattata bħal emenda mhux mqassma fil-lingwi kollha uffiċjali. Jekk il-President jidhirlu li tali emenda jew modifika hija ammissibbli abbażi tal-Artikolu 170(3), sakemm ma jkunx hemm oppożizzjoni espressa skont l-Artikolu 169(6), għandha tiġi vvotata skont l-ordni stabbilita għall-vot.
Fuq proposta tal-President, emenda orali jew kwalunkwe modifika orali oħra għandha tiġi trattata bħal emenda mhux disponibbli fil-lingwi kollha uffiċjali. Jekk il-President jidhirlu li tali emenda jew modifika hija ammissibbli abbażi tal-Artikolu 170(3), sakemm ma jkunx hemm oppożizzjoni espressa skont l-Artikolu 169(6), għandha tiġi vvotata skont l-ordni stabbilita għall-vot.
Fil-kumitat, in-numru ta' voti meħtieġ biex jiġi oppost il-vot ta' tali emenda jew modifika, huwa stabbilit abbażi tal-Artikolu 209 proporzjonalment għal dak li jipprevali fil-plenarja, aġġustat, jekk ikun il-każ, għall-eqreb numru sħiħ.
Fil-kumitat, in-numru ta' voti meħtieġ biex jiġi oppost il-vot ta' tali emenda jew modifika, huwa stabbilit abbażi tal-Artikolu 209 proporzjonalment għal dak li jipprevali fil-plenarja, aġġustat, jekk ikun il-każ, għall-eqreb numru sħiħ.
Emenda 191
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 170
Artikolu 170
Artikolu 170
Ammissibilità ta' emendi
Ammissibilità ta' emendi
1.  Ebda emenda m'għandha tkun ammissibbli jekk:
1.  Mingħajr ħsara għall-kundizzjonijiet addizzjonali stipulati fl-Artikolu 52(2) li jikkonċerna rapporti ta' inizjattiva proprja u l-Artikolu 69(2) li jikkonċerna emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill, l-ebda emenda m'għandha tkun ammissibbli jekk:
(a)  ma jkollhiex x'taqsam direttament mat-test li tkun temenda;
(a)  ma jkollhiex x'taqsam direttament mat-test li tkun temenda;
(b)  tkun tħassar jew tissostitwixxi t-test sħiħ;
(b)  tkun tħassar jew tissostitwixxi t-test sħiħ;
(c)  tkun temenda iżjed minn wieħed mill-artikoli jew paragrafi individwali tat-test li għalih tirreferi. Din id-disposizzjoni ma tapplikax għal emendi ta' kompromess jew għal emendi li jfittxu li jagħmlu tibdil identiku f'xi espressjonijiet partikulari fit-test kollu;
(c)  tkun temenda iżjed minn wieħed mill-artikoli jew paragrafi individwali tat-test li għalih tirreferi. Din id-dispożizzjoni ma tapplikax għal emendi ta' kompromess jew għal emendi li jfittxu li jagħmlu tibdil identiku f'xi espressjonijiet partikolari fit-test kollu;
(c a)   hija maħsuba biex temenda proposta għall-kodifikazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni; madankollu, it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 103(3) għandu japplika mutatis mutandis;
(c b)   hija intiża li temenda dawk il-partijiet ta' proposta li jinvolvu t-tfassil mill-ġdid tal-leġislazzjoni tal-Unjoni u li jibqgħu l-istess f'tali proposta; madankollu, it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 104(2) u t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 104(3) għandhom japplikaw mutatis mutandis;
(d)  ikun stabbilit li mill-anqas f'waħda mil-lingwi uffiċjali t-test li dwaru qed tintalab emenda ma jkunx jitlob tibdil; f'dan il-każ, il-President għandu, flimkien ma' min hu kkonċernat, ifittex li jsib rimedju lingwistiku xieraq.
(d)  dan ifittex biss li jiżgura l-korrettezza lingwistika jew jindirizza l-konsistenza terminoloġika tat-test fil-lingwa li fiha l-emenda titressaq; f'dan il-każ, il-President għandu, flimkien ma' min hu kkonċernat, ifittex li jsib rimedju lingwistiku xieraq.
2.   Emenda għandha taqa' jekk tkun inkonsistenti ma' deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu qabel fir-rigward tat-test matul l-istess votazzjoni.
3.  Il-President għandu jiddeċiedi jekk emendi humiex ammissibbli jew le.
3.  Il-President għandu jiddeċiedi jekk emendi humiex ammissibbli jew le.
Id-deċiżjoni tal-President skond il-paragrafu 3 dwar l-ammissibilità ta' emendi ma tkunx ibbażata esklussivament fuq id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 jew 2 ta' dan l-Artikolu, imma fuq id-dispożizzjonijiet tar-Regoli b'mod ġenerali.
Id-deċiżjoni tal-President skont il-paragrafu 3 dwar l-ammissibilità ta' emendi ma tkunx ibbażata esklussivament fuq id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, imma fuq id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli b'mod ġenerali.
4.  Grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni alternattiva għal mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġislattiva li tkun f' xi rapport ta' xi kumitat.
4.  Grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni alternattiva għal mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġislattiva li tkun f' xi rapport ta' xi kumitat.
F'każ bħal dan, il-grupp jew il-Membri kkonċernati ma jistgħux iqiegħdu fuq il-Mejda emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni mill-kumitat responsabbli. Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni alternattiva ma tistax tkun itwal mill-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-kumitat. Fuq din għandu jittieħed vot wieħed fil-Parlament mingħajr emendi.
F'każ bħal dan, il-grupp jew il-Membri kkonċernati ma jistgħux iqiegħdu fuq il-Mejda emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni mill-kumitat responsabbli. Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni alternattiva ma tistax tkun itwal mill-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-kumitat. Fuq din għandu jittieħed vot wieħed fil-Parlament mingħajr emendi.
L-Artikolu 123(4) għandu japplika mutatis mutandis.
L-Artikolu 123(4) u (4a) li jikkonċerna mozzjonijiet għar-riżoluzzjonijiet konġunti għandu japplika mutatis mutandis.
4a.   Bi ftehim mal-President, emendi jistgħu jitressqu eċċezzjonalment wara l-għeluq tal-iskadenza għall-emendi jekk ikunu emendi ta' kompromess, jew jekk ikun hemm problemi tekniċi. Il-President għandu jiddeċiedi fuq l-ammissibilità ta' tali emendi. Il-President għandu jkollu l-approvazzjoni tal-Parlament sabiex jagħmel hekk qabel ma jqiegħed tali emendi għall-vot.
Dawn il-kriterji ġenerali għall-ammissibilità tal-emendi ta’ kompromess jistgħu jiġu applikati:
–   bħala regola ġenerali, l-emendi ta' kompromess jirrelataw ma partijiet mit-test li kienu s-suġġett ta' emendi qabel ma skada t-terminu sabiex jitressqu emendi;
–   bħala regola ġenerali, l-emendi ta' kompromess jistgħu jitressqu minn gruppi politiċi li jirrappreżentaw maġġoranza fil-Parlament, mill-Presidenti jew mir-rapporteurs f'isem il-kumitati kkonċernati jew l-awturi ta' emendi oħra;
–   bħala regola ġenerali, emendi ta' kompromess għandhom iġibu l-irtirar ta' emendi oħra għall-istess parti tat-test.
Il-President biss jista' jipproponi li emenda ta' kompromess tiġi kkunsidrata. Sabiex emenda ta' kompromess jittieħed vot fuqha, il-President għandu jkollu l-approvazzjoni tal-Parlament billi jistaqsi jekk hemmx oġġezzjonijiet għal dik il-votazzjoni. Jekk ikun hemm oġġezzjoni, il-Parlament għandu jiddeċiedi fuq il-kwistjoni b'maġġoranza tal-voti mitfugħa.
Emenda 192
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 171
Artikolu 171
Artikolu 171
Proċedura ta' votazzjoni
Proċedura ta' votazzjoni
1.  Din il-proċedura ta' votazzjoni li ġejja tapplika fil-każ ta' rapporti:
1.  Għajr fejn huwa speċifikament previst mod ieħor f'dawn ir-Regoli, il-proċedura ta' votazzjoni li ġejja tapplika għat-testi sottomessi mill-Parlament:
(a)  l-ewwel, votazzjonijiet fuq emendi tat-test li jkollhom x'jaqsmu mar-rapport tal-kumitat responsabbli;
(a)  l-ewwel, fejn applikabbli, votazzjoni fuq kwalunkwe emenda għall-proposta għal att legalment vinkolanti,
(b)  it-tieni, votazzjoni fuq it-test sħiħ, emendat jew mhux,
(b)  it-tieni, fejn applikabbli, votazzjoni fuq dik il-proposta sħiħa, emendata jew mhux,
(c)  votazzjoni fuq emendi għal mozzjoni għal riżoluzzjoni jew għal abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva,
(c)  it-tielet, votazzjoni fuq kwalunkwe emenda għal mozzjoni għal riżoluzzjoni jew għal abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva,
(d)  fl-aħħar, votazzjoni fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni sħiħa jew għal abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva (votazzjoni aħħarija).
(d)  fl-aħħar, votazzjoni fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni sħiħa (votazzjoni aħħarija).
Il-Parlament m'għandux jivvota fuq in-noti spjegattivi li jkun fih ir-rapport.
Il-Parlament m'għandux jivvota fuq kwalunkwe nota spjegattiva li jkun fih ir-rapport.
2.   Il-proċedura li ġejja tapplika għat-tieni qari:
(a)  meta ma tkun tqiegħdet fuq il-Mejda l-ebda proposta sabiex tiġi miċħuda jew emendata l-pożizzjoni tal-Kunsill, din għandha titqies li ġiet approvata skont l-Artikolu 76;
(b)  il-votazzjoni dwar proposta sabiex tiġi miċħuda l-pożizzjoni tal-Kunsill għandha tittieħed qabel il-votazzjoni fuq xi emendi (ara l-Artikolu 68(1));
(c)  meta jiġu mqiegħda fuq il-Mejda bosta emendi għal pożizzjoni tal-Kunsill, il-votazzjoni fuq dawn l-emendi għandha tittieħed fl-ordni stipulat fl-Artikolu 174;
(d)  meta l-Parlament ikun ħa votazzjoni sabiex jemenda il-pożizzjoni tal-Kunsill, votazzjoni oħra fuq it-test sħiħ tista' tittieħed biss skont l-Artikolu 68(2).
3.   Il-proċedura stipulata fl-Artikolu 72 għandha tapplika għat-tielet qari.
4.  F'votazzjonijiet fuq testi leġislattivi u fuq mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet mhux leġislattivi, għandhom isiru l-ewwel il-votazzjonijiet fuq il-mertu u warajhom isiru votazzjonijiet fuq iċ-ċitazzjonijiet u l-premessi. Emendi li jkunu inkonsistenti ma' vot li diġà ttieħed għandhom jaqgħu.
4.  F'votazzjonijiet fuq testi proposti għal atti legali vinkolanti u fuq mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet mhux leġislattivi, għandhom isiru l-ewwel il-votazzjonijiet fuq il-mertu u warajhom isiru votazzjonijiet fuq iċ-ċitazzjonijiet u l-premessi.
4a.   Emenda għandha taqa' jekk tkun inkonsistenti ma' deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu qabel fir-rigward tat-test matul l-istess votazzjoni.
5.  L-uniku Membru li jista' jitkellem waqt il-votazzjoni huwa r-rapporteur li għandu jkollu l-opportunità li jesprimi fil-qosor il-fehmiet tal-kumitat tiegħu dwar l-emendi li ttieħed vot fuqhom.
5.  L-uniku Membru li jista' jitkellem waqt il-votazzjoni huwa r-rapporteur, jew, minfloku, il-president tal-kumitat. Hu għandu jkollu l-opportunità li jesprimi fil-qosor il-fehmiet tal-kumitat responsabbli għall-emendi mressqa għall-vot.
Emenda 193
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 172
Artikolu 172
imħassar
Voti ndaqs
1.   Fil-każ ta' voti ndaqs skond l-Artikolu 171(1)(b) jew (d), it-test sħiħ għandu jerġa' jintbagħat quddiem il-kumitat. Dan japplika wkoll għal votazzjonijiet skond l-Artikoli 3 u 9 u għal votazzjonijiet aħħarin skont l-Artikoli 199 u 212, bil-ftehim li, għal dawn l-aħħar żewġ Artikoli, il-kwistjoni tintbagħat lura quddiem il-Konferenza tal-Presidenti.
2.   Fil-każ ta' voti ndaqs fuq l-aġenda bħala oġġett sħiħ (Artikolu 152) jew fuq il-minuti bħala oġġett sħiħ (Artikolu 192), jew fuq test li jitpoġġa għal votazzjonijiet maqsuma skond l-Artikolu 176, it-test għandu jitqies li ġie adottat.
3.   Fil-każi l-oħra kollha, fejn ikun hemm voti ndaqs, bla ħsara għal dawk l-Artikoli li jeħtieġu maġġoranza kwalifikata, it-test jew il-proposta għandhom jitqiesu li ġew miċħuda.
Artikolu 172(3) għandu jiġi interpretat li jfisser li, fejn ikun hemm vot indaqs fuq abbozz ta' rakkomandazzjoni skont l-Artikolu 14 1(4) sabiex ma jkunx hemm intervenzjoni fi proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, dan il-vot indaqs ma għandux ifisser l-adozzjoni ta' rakkomandazzjoni li l-Parlament għandu jintervjeni f'dawk il-proċeduri. F'każ bħal dan, il-kumitat responsabbli għandu jitqies li ma esprimiex rakkomandazzjoni.
Emenda 194
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 173
Artikolu 173
imħassar
Prinċipji li jirregolaw il-votazzjonijiet
1.   Votazzjoni fuq rapport għandha ssir fuq il-bażi ta' rakkomandazzjoni mill-kumitat responsabbli. Il-kumitat jista' jiddelega dan id-dmir lill-president u lir-rapporteur tiegħu.
2.   Il-kumitat jista' jirrakkomanda li l-emendi kollha jew bosta minnhom jittieħed vot fuqhom f'daqqa sabiex jiġu aċċettati, miċħuda jew iddikjarati bla effett.
Il-kumitat jista' wkoll jipproponi emendi ta' kompromess.
3.   Meta l-kumitat jirrakkomanda li emendi jittieħed vot fuqhom f'daqqa, il-vot kollettiv fuq dawn l-emendi għandu jittieħed l-ewwel.
4.   Meta l-kumitat jipproponi emenda ta' kompromess, din l-emenda ta' kompromess għandha tingħata prijorità fil-votazzjoni.
5.   Emendi li għalihom tintalab votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet għandu jittieħed vot fuqhom individwalment.
6.   Votazzjoni maqsuma mhix ammissibbli f'każ ta' votazzjoniji kollettiva jew f'każ ta' votazzjoni fuq emenda ta' kompromess.
Emenda 195
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 174
Artikolu 174
Artikolu 174
Ordni tal-votazzjoni dwar emendi
Ordni tal-votazzjoni dwar emendi
1.  Emendi jieħdu prijorità fuq it-test li miegħu jkollhom x'jaqsmu u għandu jittieħed vot fuqhom qabel it-test.
1.  Emendi għandhom jieħdu prijorità fuq it-test li miegħu jkollhom x'jaqsmu u għandu jittieħed vot fuqhom qabel it-test.
2.  Jekk jitqiegħdu fuq il-Mejda żewġ emendi jew iżjed għall-istess parti ta' xi test li jkunu jeskludu lil xulxin, l-emenda li l-aktar titbiegħed mit-test oriġinali għandha tieħu l-prijorità u għandu jittieħed vot fuqha l-ewwel. Jekk tkun adottata, l-emendi l-oħra għandhom jitqiesu bħala miċħuda; jekk tkun miċħuda, għandu jittieħed vot fuq l-emenda li jkun imiss fil-prijorità u l-istess għal kull waħda mill-emendi li jkun fadal. Fejn ikun hemm dubju dwar il-prijorità, il-President għandu jiddeċiedi. Jekk l-emendi kollha jiġu miċħuda, it-test oriġinali għandu jitqies bħala adottat ħlief fil-każ li jkun intalab vot separat fiż-żmien speċifikat.
2.  Jekk jitqiegħdu fuq il-Mejda żewġ emendi jew iżjed għall-istess parti ta' xi test li jkunu jeskludu lil xulxin, l-emenda li l-aktar titbiegħed mit-test oriġinali għandha tieħu l-prijorità u għandu jittieħed vot fuqha l-ewwel. Jekk tkun adottata, l-emendi l-oħra għandhom jitqiesu bħala miċħuda; jekk tkun miċħuda, għandu jittieħed vot fuq l-emenda li jkun imiss fil-prijorità u l-istess għal kull waħda mill-emendi li jkun fadal. Fejn ikun hemm dubju dwar il-prijorità, il-President għandu jiddeċiedi. Jekk l-emendi kollha jiġu miċħuda, it-test oriġinali għandu jitqies bħala adottat ħlief fil-każ li jkun intalab vot separat fiż-żmien speċifikat.
3.  Il-President jista' jqiegħed it-test oriġinali għall-vot l-ewwel, jew iqiegħed għall-vot, qabel l-emenda li l-aktar titbiegħed mit-test oriġinali, emenda li hija eqreb lejn it-test oriġinali.
3.   Madankollu, meta l-President iqis li dan jiffaċilita l-votazzjoni, hu jista' jqiegħed it-test oriġinali għall-vot l-ewwel, jew iqiegħed għall-vot, qabel l-emenda li l-aktar titbiegħed mit-test oriġinali, emenda li hija eqreb lejn it-test oriġinali.
Jekk xi waħda minn dawn iġib maġġoranza, l-emendi l-oħra kollha li jkunu tqiegħdu fuq il-Mejda għall-istess test għandhom jaqgħu.
Jekk xi waħda minn dawn iġib maġġoranza, l-emendi l-oħra kollha li jkunu tqiegħdu fuq il-Mejda għall-istess parti mit-test għandhom jaqgħu.
4.   F'każi eċċezzjonali, fuq proposta mill-President, emendi mqiegħda fuq il-Mejda wara l-għeluq tad-dibattitu jista' jittieħed vot fuqhom jekk ikunu emendi ta' kompromess, jew jekk ikun hemm problemi tekniċi. Il-President għandu jkollu l-approvazzjoni tal-Parlament sabiex jittieħed vot fuq dawn l-emendi.
Skont l-Artikolu 170(3), il-President għandu jiddeċiedi jekk emendi jkunux ammissibbli. Fil-każ ta' emendi ta' kompromess imqiegħda fuq il-Mejda qabel l-għeluq ta' dibattitu, bi qbil ma' dan il-paragrafu, Il-President għandu jiddeċiedi dwar l-ammissibilità tagħhom każ b'każ, filwaqt li jqis in-natura ta' kompromess ta' l-emendi.
Il-President biss jista' jipproponi li emenda ta' kompromess tiġi kkunsidrata. Sabiex emenda ta' kompromess jittieħed vot fuqha, il-President għandu jkollu l-approvazzjoni tal-Parlament billi jistaqsi jekk hemmx oġġezzjonijiet għal dik il-votazzjoni. Jekk ikun hemm oġġezzjoni, il-Parlament għandu jiddeċiedi fuq il-kwistjoni b'maġġoranza tal-voti mitfugħa.
4a.   Meta emendi ta' kompromess jitpoġġew għall-vot, dawn għandhom jingħataw prijorità fil-votazzjoni.
4b.   Votazzjoni maqsuma mhijiex ammissibbli f'każ ta' votazzjoni fuq emenda ta' kompromess.
5.  Meta l-kumitat responsabbli jkun qiegħed fuq il-Mejda sett ta' emendi għat-test li jkun is-suġġett tar-rapport, il-President għandu jqiegħdhom għall-vot flimkien, ħlief fil-każ li xi grupp politiku jew grupp ta' mhux inqas minn erbgħin Membru jkunu talbu votazzjonijiet separati jew ħlief fil-każ li jkunu tqiegħdu emendi oħra fuq il-Mejda.
5.  Meta l-kumitat responsabbli jkun qiegħed fuq il-Mejda sett ta' emendi għat-test li jkun is-suġġett tar-rapport, il-President għandu jqegħedhom għall-vot flimkien, ħlief jekk fuq punti partikolari xi grupp politiku jew grupp ta' mhux inqas minn 40 Membru jkunu talbu votazzjonijiet separati jew maqsuma jew ħlief fil-każ li jkunu tqiegħdu emendi oħra fuq il-Mejda li joħolqu kunflitt.
6.  Il-President jista' jqiegħed emendi oħra għall-vot b'mod kollettiv meta dawn l-emendi jkunu kumplimentari. F'każi bħal dawn huwa għandu jsegwi l-proċedura stipulata fil-paragrafu 5. Awturi ta' emendi bħal dawn jistgħu jipproponu voti kollettivi meta l-emendi tagħhom ikunu kumplimentari.
6.  Il-President jista' jqiegħed emendi oħra għall-vot b'mod kollettiv meta dawn l-emendi jkunu kumplimentari, sakemm grupp politiku jew mill-inqas 40 Membru ma jkunux talbu votazzjonijiet separati jew maqsuma. Awturi ta' emendi bħal dawn jistgħu jipproponu wkoll voti kollettivi meta l-emendi tagħhom ikunu kumplimentari.
7.  Il-President jista' jiddeċiedi, wara l-adozzjoni jew iċ-ċaħda ta' xi emenda partikulari, li bosta emendi oħra li jkollhom kontenut simili jew li jkollhom l-istess għanijiet għandu jittieħed vot fuqhom flimkien. Il-President jista' jitlob l-approvazzjoni tal-Parlament qabel ma jagħmel dan.
7.  Il-President jista' jiddeċiedi, wara l-adozzjoni jew iċ-ċaħda ta' xi emenda partikulari, li bosta emendi oħra li jkollhom kontenut simili jew li jkollhom l-istess għanijiet għandu jittieħed vot fuqhom flimkien. Il-President jista' jitlob l-approvazzjoni tal-Parlament qabel ma jagħmel dan.
Sett ta' emendi bħal dan jista' jkun jirreferi għal partijiet differenti tat-test oriġinali.
Sett ta' emendi bħal dan jista' jkun jirreferi għal partijiet differenti tat-test oriġinali.
8.  Meta żewġ emendi identiċi jew iżjed jitqiegħdu fuq il-Mejda minn awturi differenti, dawn għandu jittieħed vot fuqhom bħala emenda waħda.
8.  Meta żewġ emendi identiċi jew iżjed jitqiegħdu fuq il-Mejda minn awturi differenti, dawn għandu jittieħed vot fuqhom bħala emenda waħda.
8a.   Emendi li għalihom tintalab votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet għandu jittieħed vot fuqhom individwalment.
Emenda 196
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 175
Artikolu 175
Artikolu 175
Eżami f'kumitat ta' emendi tas-seduta plenarja
Filtru tal-kumitat ta' emendi tas-seduta plenarja
Meta jitqiegħdu fuq il-Mejda aktar minn ħamsin emenda u talba għal votazzjoni maqsuma jew separata għal rapport li jkun qed jiġi eżaminat mill-Parlament, il-President jista' jitlob lill-kumitat responsabbli, wara li jikkonsulta lill-president tal-istess kumitat, sabiex jiltaqa' biex jeżamina dawk l-emendi jew talbiet. Kull emenda jew talba għal votazzjoni maqsuma jew separata li ma tirċevix voti favorevoli f'dan l-istadju minn mhux inqas minn wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-kumitat m'għandux jittieħed vot fuqha fil-Parlament.
Meta jitqiegħdu fuq il-Mejda aktar minn ħamsin emenda jew talba għal votazzjoni maqsuma jew separata li jikkonċernaw test imressaq minn kumitat li jkun qed jiġi eżaminat mill-Parlament, il-President jista' jitlob lill-kumitat responsabbli, wara li jikkonsulta lill-president tal-istess kumitat, sabiex jiltaqa' biex jivvota fuq kull waħda minn dawk l-emendi jew talbiet. Kull emenda jew talba għal votazzjoni maqsuma jew separata li ma tirċevix voti favorevoli f'dan l-istadju minn mhux inqas minn wieħed minn kull tlieta tal-membri tal-kumitat m'għandux jittieħed vot fuqha fil-Parlament.
Emenda 197
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 176
Artikolu 176
Artikolu 176
Votazzjonijiet maqsuma
Votazzjonijiet maqsuma
1.  Meta t-test li għandu jitqiegħed għall-vot ikun fih żewġ dispożizzjonijiet jew iżjed, jew referenzi għal żewġ punti jew iżjed, jew ikun jista' jinqasam f'żewġ partijiet jew iżjed li jkollhom tifsira distinta u/jew valur normattiv distint, tista' tintalab votazzjoni maqsuma minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru.
1.  Meta t-test li għandu jitqiegħed għall-vot ikun fih żewġ dispożizzjonijiet jew iżjed, jew referenzi għal żewġ punti jew iżjed, jew ikun jista' jinqasam f'żewġ partijiet jew iżjed li jkollhom tifsira distinta u/jew valur normattiv distint, tista' tintalab votazzjoni maqsuma minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru.
2.  It-talba għandha ssir sa mhux aktar tard minn filgħaxija tal-ġurnata ta' qabel il-votazzjoni, ħlief fil-każ li l-President jistabbilixxi skadenza differenti. Il-President għandu jiddeċiedi fuq it-talba.
2.  L-aktar tard, it-talba għandha ssir filgħaxija tal-ġurnata ta' qabel il-votazzjoni, ħlief fil-każ li l-President jistabbilixxi skadenza differenti. Il-President għandu jiddeċiedi fuq it-talba.
Emendi 198 u 347
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 178
Artikolu 178
Artikolu 178
Votazzjonijiet
Votazzjonijiet
1.  Bħala regola ġenerali, l-Parlament għandu jivvota b'turija ta' l-idejn.
1.  Bħala regola ġenerali, l-Parlament għandu jivvota b'turija tal-idejn.
Madankollu, il-President jista', fi kwalunkwe ħin, jiddeċiedi li l-votazzjonijiet isiru permezz tas-sistema ta' votazzjoni elettronika.
1a.   Il-President għandu jiddikjara l-votazzjonijiet miftuħin u magħluqin.
Malli l-President jiddikjara votazzjoni miftuħa, ħadd ħlief il-President ma jitħalla jitkellem sakemm il-votazzjoni ma tkunx iddikjarata magħluqa.
1b.   Meta jiġi kkalkulat jekk test ġiex adottat jew micħud, għandhom jitqiesu biss il-voti mitfugħa favur u kontra, ħlief fejn maġġoranza speċifika tkun stipulata mit-Trattati.
2.  Jekk il-President jiddeċiedi li r-riżultat huwa dubjuż, għandu jittieħed vot mill-ġdid permezz tas-sistema ta' votazzjoni elettronika u, jekk din ma tkunx qed taħdem, jittieħed vot billi l-Membri jpoġġu bil-qiegħda u jqumu bil-wieqfa.
2.  Jekk il-President jiddeċiedi li r-riżultat ta' votazzjoni b'turija tal-idejn huwa dubjuż, għandu jittieħed vot mill-ġdid permezz tas-sistema ta' votazzjoni elettronika u, jekk din ma tkunx qed taħdem, jittieħed vot billi l-Membri jpoġġu bil-qiegħda u jqumu bil-wieqfa.
2a.   Il-President għandu jistabbilixxi u jħabbar ir-riżultat.
3.  Ir-riżultat tal-vot għandu jiġi reġistrat.
3.  Ir-riżultat tal-vot għandu jiġi reġistrat.
Emenda 199
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 179
Artikolu 179
Artikolu 179
Votazzjoni aħħarija
Votazzjoni aħħarija
Meta tittieħed deċiżjoni abbażi ta' rapport, il-Parlament għandu jieħu kwalunkwe votazzjoni waħdanija u/jew aħħarija b'sejħa tal-ismijiet skont l-Artikolu 180(2). Il-votazzjoni dwar l-emendi għandha tittieħed b'sejħa tal-ismijiet biss wara li tkun saret talba skont l-Artikolu 180.
Meta tittieħed deċiżjoni abbażi ta' rapport, il-Parlament għandu jieħu kwalunkwe votazzjoni waħdanija u/jew aħħarija b'sejħa tal-ismijiet skont l-Artikolu 180(2).
Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 179 fuq votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet ma japplikawx għar-rapporti previsti fl-Artikolu 8(2) u l-Artikolu 9(3), (6) u (8) fil-kuntest ta' proċeduri relatati mal-immunità ta' Membru.
Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 179 fuq votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet ma japplikawx għar-rapporti previsti fl-Artikolu 8(2) u l-Artikolu 9(3), (6) u (8) fil-kuntest ta' proċeduri relatati mal-immunità ta' Membru.
Emenda 200
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 179a (ġdid)
Artikolu 179a
Voti ndaqs
1.   Fil-każ ta' voti ndaqs skont l-Artikolu 171(1)(b) jew (d), it-test sħiħ għandu jerġa' jintbagħat quddiem il-kumitat. Dan għandu japplika għall-votazzjonijiet skont l-Artikoli 3 u 9.
2.   Fil-każ ta' voti ndaqs fuq test li jitpoġġa għal votazzjoni maqsuma skont l-Artikolu 176, it-test għandu jitqies li ġie adottat.
3.   Fil-każi l-oħra kollha, fejn ikun hemm voti ndaqs, bla ħsara għal dawk l-Artikoli li jeħtieġu maġġoranza kwalifikata, it-test jew il-proposta għandhom jitqiesu li ġew miċħuda.
L-Artikolu 179a(3) għandu jiġi interpretat li jfisser li, fejn ikun hemm vot indaqs fuq abbozz ta' rakkomandazzjoni skont l-Artikolu 141(4) sabiex ma jkunx hemm intervent fi proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, dan il-vot indaqs ma għandux ifisser l-adozzjoni ta' rakkomandazzjoni li skontha l-Parlament għandu jintervjeni f'dawk il-proċeduri. F'każ bħal dan, il-kumitat responsabbli għandu jitqies li ma esprimiex rakkomandazzjoni.
Il-President jista' jivvota, iżda mingħajr ma jkollu vot deċiżiv.
(l-aħħar żewġ subparagrafi għandhom jiddaħħlu bħala interpretazzjonijiet)
Emenda 201
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 180
Artikolu 180
Artikolu 180
Votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
Votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
1.  Barra mill-każi msemmijin fl-Artikoli 118(5), 119(5) u 179, il-vot għandu jittieħed b'sejħa tal-ismijiet jekk issir talba bil-miktub għal dan minn xi grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru sa mhux aktar tard minn filgħaxija tal-ġurnata ta' qabel il-votazzjoni, ħlief fil-każ li l-President jistabbilixxi skadenza differenti.
1.  Barra mill-każi msemmijin f'dawn ir-Regoli, il-vot għandu jittieħed b'sejħa tal-ismijiet jekk issir talba bil-miktub għal dan minn xi grupp politiku jew minn mhux inqas minn 40 Membru mhux aktar tard minn filgħaxija tal-ġurnata ta' qabel il-votazzjoni, ħlief fil-każ li l-President jistabbilixxi skadenza differenti.
Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 180(1) fuq votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet ma japplikawx għar-rapporti previsti fl-Artikolu 8(2) u l-Artikolu 9(3), (6) u (8) fil-kuntest ta' proċeduri relatati mal-immunità ta' Membru.
Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 180 fuq votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet ma japplikawx għar-rapporti previsti fl-Artikolu 8(2) u l-Artikolu 9(3), (6) u (8) fil-kuntest ta' proċeduri relatati mal-immunità ta' Membru.
1a.   Kull grupp politiku jista' jressaq mhux iktar minn mitt talba għal votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet għal kull sessjoni parzjali.
2.  Il-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet għandha ssir permezz tas-sistema ta' votazzjoni elettronika. Meta din ma tkunx tista' tintuża għal raġunijiet tekniċi, l-ismijiet għandhom jissejħu f'ordni alfabetiku, u jibdew bl-isem ta' Membru li jittella' bil-polza. Il-President għandu jkun l-aħħar wieħed li jissejjaħ biex jivvota.
2.  Il-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet għandha ssir permezz tas-sistema ta' votazzjoni elettronika.
Meta din ma tkunx tista' tintuża għal raġunijiet tekniċi, l-ismijiet jistgħu jissejħu f'ordni alfabetiku, u jibdew bl-isem ta' Membru li jittella' bil-polza. Il-President għandu jkun l-aħħar wieħed li jissejjaħ biex jivvota. Il-votazzjoni għandha ssir bil-fomm u għandha tiġi espressa permezz ta' "Iva", "Le", jew "Nastjeni".
Il-votazzjoni għandha ssir bil-fomm u għandha tiġi espressa permezz ta' "Iva", "Le", jew "Nastjeni". Meta jiġi kkalkulat jekk mozzjoni kenitx adottata jew miċħuda għandhom jitqiesu biss voti favur u kontra. Il-President għandu jistabbilixxi u jħabbar ir-riżultat.
Ir-riżultat tal-votazzjoni għandu jitniżżel fil-minuti tas-seduta skond il-grupp politiku fl-ordni alfabetiku ta' l-ismijiet tal-Membri, b'indikazzjoni ta' kif ivvutaw.
2a.   Ir-riżultat tal-votazzjoni għandu jitniżżel fil-minuti tas-seduta skont il-grupp politiku fl-ordni alfabetiku tal-ismijiet tal-Membri, b'indikazzjoni ta' kif ivvutaw.
Emenda 202
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 180a (ġdid)
Artikolu 180a
Votazzjonijiet permezz ta' vot sigriet
1.   Fil-każ ta' ħatriet, il-votazzjonijiet għandhom isiru b'vot sigriet, bla ħsara għall-Artikolu 15(1) u l-Artikolu 204(2), it-tieni subparagrafu.
Fil-kalkolu tan-numru ta' voti mitfugħa għandhom jitqiesu biss karti tal-vot li jkun fihom l-ismijiet ta' Membri li ġew nominati.
2.   Votazzjoni tista' wkoll issir b'vot sigriet jekk jintalab dan minn mhux inqas minn parti waħda minn ħamsa tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Dawn it-talbiet jridu jsiru qabel tibda l-votazzjoni.
3.   Talba għal vot sigriet għandha tieħu prijorità fuq talba għal vot b'sejħa tal-ismijiet.
4.   Minn tnejn sa tmien Membri mtellgħin bil-polza għandhom jgħoddu l-voti mitfugħa f'vot sigriet, ħlief jekk issir votazzjoni elettronika.
Fil-każ ta' votazzjonijiet skont il-paragrafu 1, m'għandux ikun hemm kandidati fost dawk li jgħoddu l-voti.
L-ismijiet ta' Membri li jieħdu sehem f'vot sigriet għandhom jitniżżlu fil-minuti tas-seduta li fiha jkun ittieħed il-vot.
Emenda 203
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 181
Artikolu 181
Artikolu 181
Votazzjonijiet elettroniċi
Użu tas-sistema tal-votazzjoni elettronika.
1.  Il-President jista', fi kwalunkwe ħin, jiddeċiedi li l-votazzjonijiet indikati fl-Artikoli 178, 180 u 182 għandhom isiru permezz tas-sistema ta' votazzjoni elettronika.
Meta s-sistema ta' votazzjoni elettronika ma tkunx tista' tintuża għal raġunijiet tekniċi, il-votazzjonji għandha ssir skond l-Artikoli 178, 180(2) jew 182.
L-arranġamenti tekniċi għall-użu tas-sistema ta' votazzjoni elettronika għandhom jkunu rregolati b' istruzzjonijiet mill-Bureau.
1.  L-arranġamenti tekniċi għall-użu tas-sistema ta' votazzjoni elettronika għandhom jkunu rregolati b'istruzzjonijiet mill-Bureau.
2.  Meta jittieħed vot elettroniku, ir-riżultat numeriku tal-vot biss jiġi rreġistrat.
2.  Meta jittieħed vot elettroniku, u sakemm ma jikkonċernax votazzjoni bis-sejħa tal-ismijiet, ir-riżultat numeriku tal-vot biss jiġi rreġistrat.
Madankollu, jekk tkun intalbet votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet skond l-Artikolu 180(1), il-voti għandhom jitniżżlu fil-minuti tas-seduta skond il-grupp politiku fl-ordni alfabetiku ta' l-ismijiet tal-Membri.
3.   Il-votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet għandha tittieħed skond l-Artikolu 180(2) jekk il-maġġoranza tal-Membri preżenti jitolbu dan. Is-sistema indikata fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu tista' tintuża sabiex tistabbilixxi jekk ikunx hemm maġġoranza.
3a.   Il-President jista' fi kwalunkwe ħin jiddeċiedi li juża s-sistema tal-votazzjoni elettronika sabiex jivverifika limitu minimu.
Emenda 204
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 182
Artikolu 182
imħassar
Votazzjonijiet permezz ta' vot sigriet
1.   Fil-każ ta' ħatriet il-votazzjonijiet għandhom isiru b'vot sigriet, bla ħsara għall-Artikolu 15(1), l-Artikolu 199(1) u t-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 204(2).
Fil-kalkolu tan-numru ta' voti mitfugħa għandhom jitqiesu biss karti tal-vot li jkun fihom l-ismijiet ta' Membri li ġew nominati.
2.   Votazzjoni tista' wkoll ssir b'vot sigriet jekk jintalab dan minn mhux inqas minn parti waħda minn ħamsa tal-Membri kollha tal-Parlament. Dawn it-talbiet għandhom isiru qabel tibda l-votazzjoni.
Meta ssir talba għal votazzjoni sigrieta qabel il-bidu tal-votazzjoni minn mhux inqas minn wieħed minn kull ħamsa tal-Membri tal-Parlament, il-Parlament għandu jagħmel din il-votazzjoni.
3.   Talba għal vot sigriet għandha tieħu prijorità fuq talba għal vot b'sejħa ta' l-ismijiet.
4.   Minn tnejn sa tmien Membri mtellgħa bil-polza għandhom jgħoddu l-voti mitfugħa f'vot sigriet, ħlief jekk issir votazzjoni elettronika.
Fil-każ ta' votazzjonijiet skond il-Paragrafu 1, m'għandux ikun hemm kandidati fost dawk li jgħoddu l-voti.
L-ismijiet ta' Membri li jieħdu sehem f'vot sigriet għandhom jitniżżlu fil-minuti tas-seduta li fiha jkun ittieħed il-vot.
Emenda 205
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 182a (ġdid)
Artikolu 182a
Diżgwid dwar votazzjonijiet
1.   Punti ta' ordni li jikkonċernaw il-validità ta' votazzjoni jistgħu jitqajmu wara li l-President ikun iddikjara l-votazzjoni magħluqa.
2.   Wara li jitħabbar ir-riżultat ta' votazzjoni b'turija tal-idejn, Membru jista' jitlob li dan ir-riżultat ikun ivverifikat billi tintuża s-sistema ta' votazzjoni elettronika.
3.   Il-President għandu jiddeċiedi jekk ir-riżultat imħabbar ikunx validu. Id-deċiżjoni tiegħu għandha tkun aħħarija.
Emenda 206
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 183
Artikolu 183
Artikolu 183
Spjegazzjonijiet tal-vot
Spjegazzjonijiet tal-vot
1.  Malli jintemm id-dibattitu ġenerali, kull Membru jista' jagħti spjegazzjoni bil-fomm ta' mhux iżjed minn minuta jew jagħmel spjegazzjoni bil-miktub ta' mhux iżjed minn 200 kelma dwar il-votazzjoni aħħarija. L-ispegazzjoni għandha tiġi inkluża fir-rapport verbatim tal-proċeduri.
1.  Malli s-sessjoni ta' votazzjoni tintemm, kwalunkwe Membru jista' jagħti spjegazzjoni bil-fomm ta' mhux iżjed minn minuta dwar il-votazzjoni waħdanija u/jew aħħarija dwar punt sottomess lill-Parlament. Kull Membru jista' jagħti mhux iktar minn tliet spjegazzjonijiet orali tal-vot f'kull sessjoni parzjali.
Kwalunkwe Membru jista' jagħti rigward tali vot spjegazzjoni bil-miktub tal-vot ta' mhux iżjed minn 200 kelma li għandha tiġi inkluża fil-paġna tal-Membri fuq il-websajt tal-Parlament.
Kull grupp politiku jista' jagħti spjegazzjoni tal-vot li ma ddumx aktar minn żewġ minuti.
Kull grupp politiku jista' jagħti spjegazzjoni tal-vot li ma ddumx aktar minn żewġ minuti.
Ma jintlaqgħux iżjed talbiet għal spjegazzjoni tal-vot malli tibda l-ewwel spjegazzjoni tal-vot.
Ma jintlaqgħux iżjed talbiet għal spjegazzjoni tal-vot malli tibda l-ewwel spjegazzjoni tal-vot fuq l-ewwel punt.
Spjegazzjonijiet tal-vot huma ammissibbli fil-każ ta' votazzjoni aħħarija fuq kwalunkwe suġġett imressaq quddiem il-Parlament. Għall-iskopijiet ta' dan l-Artikolu l-espressjoni "votazzjoni aħħarija" ma tirreferix għat-tip ta' votazzjoni, imma tfisser l-aħħar votazzjoni fuq kwalunkwe suġġett.
Spjegazzjonijiet tal-vot huma ammissibbli fil-każ ta' votazzjoni waħdanija u/jew aħħarija fuq kwalunkwe punt imressaq quddiem il-Parlament. Għall-iskopijiet ta' dan l-Artikolu l-espressjoni "votazzjoni aħħarija" ma tirreferix għat-tip ta' votazzjoni, imma tfisser l-aħħar votazzjoni fuq kwalunkwe suġġett.
2.  Spjegazzjonijiet tal-vot m'humiex ammissibbli fil-każ ta' votazzjonijiet dwar affarijiet proċedurali.
2.  Spjegazzjonijiet tal-vot m'humiex ammissibbli fil-każ ta' votazzjonijiet permezz ta' vot sigriet jew votazzjonijiet dwar affarijiet proċedurali.
3.  Meta xi proposta għal att leġislattiv jew xi rapport jiddaħħlu fl-aġenda tal-Parlament skond l-Artikolu 150, il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub skont il-paragrafu 1.
3.  Meta punt ikun ġie inkluż fl-aġenda tal-Parlament mingħajr emendi jew mingħajr dibattitu, il-Membri jistgħu jressqu biss spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub skont il-paragrafu 1.
Spjegazzjonijiet tal-vot, sew bil-fomm u sew bil-miktub, għandu jkollhom relevanza diretta għat-test li fuqu tkun qed tittieħed il-votazzjoni.
Spjegazzjonijiet tal-vot, sew bil-fomm u sew bil-miktub, għandu jkollhom relevanza diretta għall-punt sottomess lill-Parlament.
Emenda 207
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 184
Artikolu 184
imħassar
Diżgwid dwar votazzjonijiet
1.  Il-President għandu jiddikjara l-votazzjonijiet miftuħin u magħluqin.
2.  Malli l-President jiddikjara votazzjoni miftuħa, ħadd ħlief il-President ma jitħalla jitkellem sakemm il-votazzjoni ma tkunx dikjarata magħluqa.
3.  Punti ta' ordni li jikkonċernaw il-validità ta' xi votazzjoni jistgħu jitqajmu wara li l-President ikun iddikkjara l-votazzjoni magħluqa.
4.  Wara li jitħabbar ir-riżultat ta' votazzjoni b'turija ta' l-idejn, kwalunkwe Membru jista' jitlob li dan ir-riżultat ikun ivverifikat billi tintuża s-sistema ta' votazzjoni elettronika.
5.  Il-President għandu jiddeċiedi jekk ir-riżultat imħabbar ikunx validu. Id-deċiżjoni tiegħu għandha tkun aħħarija.
Emenda 208
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu VII – kapitolu 6 – titolu
KAPITOLU 6
KAPITOLU 6
MOZZJONIJIET TA' INTERRUZZJONI U TA' PROĊEDURA
PUNTI TA' ORDNI U MOZZJONIJIET TA' PROĊEDURA
Emenda 209
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 185
Artikolu 185
Artikolu 185
Mozzjonijiet ta' proċedura
Mozzjonijiet ta' proċedura
1.  Talbiet sabiex jitressqu mozzjonijiet ta' proċedura, jiġifieri:
1.  Talbiet sabiex jitressqu mozzjonijiet ta' proċedura, jiġifieri:
(a)  l-inammissibilità ta' xi kwistjoni (Artikolu 187);
(a)  l-inammissibilità ta' xi kwistjoni (Artikolu 187);
(b)  referenza lura lill-kumitat (Artikolu 188);
(b)  referenza lura lill-kumitat (Artikolu 188);
(c)  l-għeluq ta' xi dibattitu (Artikolu 189);
(c)  l-għeluq ta' xi dibattitu (Artikolu 189);
(d)  l-aġġornament ta' xi dibattitu u votazzjoni (Artikolu 190); jew
(d)  l-aġġornament ta' xi dibattitu u votazzjoni (Artikolu 190); jew
(e)  is-sospensjoni jew l-għeluq tas-seduta (Artikolu 191);
(e)  is-sospensjoni jew l-għeluq tas-seduta (Artikolu 191);
għandhom jieħdu preċedenza fuq talbiet sabiex tingħata l-kelma.
għandhom jieħdu preċedenza fuq talbiet sabiex tingħata l-kelma.
Fuq dawn il-mozzjonijiet għandhom jinstemgħu biss dawk li jkunu ressquhom u dawn li ġejjin: kelliem wieħed favur u wieħed kontra u l-president jew ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli.
Fuq dawn il-mozzjonijiet għandhom jinstemgħu biss dawk li jkunu ressquhom u dawn li ġejjin: kelliem wieħed kontra u l-president jew ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli.
2.  Il-ħin tad-diskorsi m'għandux jisboq il-minuta.
2.  Il-ħin tad-diskorsi m'għandux jisboq il-minuta.
Emenda 210
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 186
Artikolu 186
Artikolu 184a
Punti ta' ordni
Punti ta' ordni
1.  Membru jista' jitħalla jitkellem sabiex jiġbed l-attenzjoni tal-President dwar kull nuqqas ta' rispett tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament. Il-Membru għandu l-ewwel jispeċifika għal liema Artikolu jkun qed jirreferi.
1.  Membru jista' jitħalla jitkellem sabiex jiġbed l-attenzjoni tal-President dwar kull nuqqas ta' rispett tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament. Il-Membru għandu l-ewwel jispeċifika għal liema Artikolu jkun qed jirreferi.
2.  Talba sabiex jitqajjem punt ta' ordni għandha tieħu preċedenza fuq kull talba oħra sabiex tingħata l-kelma.
2.  Talba sabiex jitqajjem punt ta' ordni għandha tieħu preċedenza fuq kull talba oħra sabiex tingħata l-kelma jew għal mozzjonijiet ta' proċedura.
3.  Il-ħin tad-diskorsi m'għandux jisboq il-minuta.
3.  Il-ħin tad-diskorsi m'għandux jisboq il-minuta.
4.  Il-President għandu jieħu deċiżjoni minnufih dwar punti ta' ordni skond ir-Regoli ta' Proċedura u għandu jħabbar id-deċiżjoni tiegħu minnufih wara li jitqajjem il-punt ta' ordni. M'għandu jittieħed l-ebda vot fuq id-deċiżjoni tal-President.
4.  Il-President għandu jieħu deċiżjoni minnufih dwar punti ta' ordni skont ir-Regoli ta' Proċedura u għandu jħabbar id-deċiżjoni tiegħu minnufih wara li jitqajjem il-punt ta' ordni. M'għandu jittieħed l-ebda vot fuq id-deċiżjoni tal-President.
5.  F'każi eċċezzjonali, huwa jista' jgħid li se jħabbar id-deċiżjoni tiegħu aktar tard, iżda mhux iżjed tard minn erbgħa u għoxrin siegħa wara li jkun tqajjem il-punt ta' ordni. Il-posponiment ta' deċiżjoni ma jġibx miegħu l-aġġornament tad-dibattitu. Il-President jista' jirreferi l-kwistjoni lill-kumitat responsabbli.
5.  F'każi eċċezzjonali, huwa jista' jgħid li se jħabbar id-deċiżjoni tiegħu aktar tard, iżda mhux iżjed tard minn erbgħa u għoxrin siegħa wara li jkun tqajjem il-punt ta' ordni. Il-posponiment ta' deċiżjoni ma jġibx miegħu l-aġġornament tad-dibattitu. Il-President jista' jirreferi l-kwistjoni lill-kumitat responsabbli.
It-talba biex isir punt ta' ordni għandha tkun relatata mal-punt ta' l-aġenda li jkun qiegħed jiġi diskuss f'dak il-mument. Il-President jista' jieħu punt ta' ordni dwar kwistjoni differenti f'mument xieraq, eż. wara li l-punt ta' l-aġenda in kwistjoni ikun magħluq jew qabel ma s-seduta tiġi aġġornata.
It-talba biex isir punt ta' ordni għandha tkun relatata mal-punt tal-aġenda li jkun qiegħed jiġi diskuss f'dak il-mument. Il-President jista' jieħu punt ta' ordni dwar kwistjoni differenti f'mument xieraq, eż. wara li l-punt tal-aġenda in kwistjoni jkun magħluq jew qabel ma s-seduta tiġi aġġornata.
(Dan l-Artikolu kif emendat se jitressaq biex jiġi qabel l-Artikolu 185.)
Emenda 211
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 187
Artikolu 187
Artikolu 187
Tressiq ta' l-inammissibilità ta' xi kwistjoni
Tressiq tal-inammissibilità ta' xi kwistjoni
1.  Fil-bidu tad-dibattitu dwar xi punt speċifiku ta' l-aġenda, tista' titressaq l-inammissibilità ta' dak il-punt. Mozzjoni bħal din għandu jittieħed vot fuqha minnufih.
1.  Fil-bidu tad-dibattitu dwar xi punt speċifiku tal-aġenda tista' titressaq l-inammissibilità ta' dak il-punt minn grupp politiku jew minn 40 Membru. Mozzjoni bħal din għandu jittieħed vot fuqha minnufih.
Meta jkun hemm il-ħsieb li jitressaq każ ta' inammisibilità, dan għandu jkun notifikat mhux inqas minn erbgħa u għoxrin siegħa qabel lill-President li għandu jinforma lill-Parlament minnufih.
Meta jkun hemm il-ħsieb li jitressaq każ ta' inammisibilità, dan għandu jkun notifikat mhux inqas minn erbgħa u għoxrin siegħa qabel lill-President li għandu jinforma lill-Parlament minnufih.
2.  Jekk il-mozzjoni tiġi approvata, il-Parlament għandu jgħaddi minnufih għall-punt li jkun imiss fl-aġenda.
2.  Jekk il-mozzjoni tiġi approvata, il-Parlament għandu jgħaddi minnufih għall-punt li jkun imiss fl-aġenda.
Emenda 212
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 188
Artikolu 188
Artikolu 188
Referenza lura lill-Kumitat
Referenza lura lill-Kumitat
1.  Grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jagħmlu talba għal referenza lura lill-kumitat meta tkun stabbilita l-aġenda jew qabel il-bidu tad-dibattitu.
1.  Grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jagħmlu talba għal referenza lura lill-kumitat meta tkun stabbilita l-aġenda jew qabel il-bidu tad-dibattitu.
Għandha tingħata notifika dwar l-intenzjoni li titressaq referenza lura lill-kumitat mhux inqas minn erbgħa u għoxrin siegħa qabel. In-notifika għandha ssir lill-President li għandu jinforma lill-Parlament minnufih.
Għandha tingħata notifika dwar l-intenzjoni li titressaq referenza lura lill-kumitat mhux inqas minn erbgħa u għoxrin siegħa qabel. In-notifika għandha ssir lill-President li għandu jinforma lill-Parlament minnufih.
2.  Referenza lura lill-kumitat tista' wkoll tintalab minn xi grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru qabel jew matul il-votazzjoni. Mozzjoni bħal din għandu jittieħed vot fuqha minnufih.
2.  Referenza lura lill-kumitat tista' wkoll tintalab minn xi grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru qabel jew matul il-votazzjoni. Mozzjoni bħal din għandu jittieħed vot fuqha minnufih.
3 Talba tista' ssir darba biss f'kull wieħed minn dawn l-istadji proċedurali.
3.  Talba tista' ssir darba biss f'kull wieħed minn dawn l-istadji proċedurali.
4.  Referenza lura lill-kumitat iġġib magħha sospensjoni tad-diskussjoni dwar dak il-punt.
4.  Referenza lura lill-kumitat iġġib magħha sospensjoni tal-eżami ta' dak il-punt.
5.  Il-Parlament jista' jistabbilixxi limitu ta' żmien li fih il-kumitat ikollu jagħti l-konklużjonijiet tiegħu.
5.  Il-Parlament jista' jistabbilixxi limitu ta' żmien li fih il-kumitat ikollu jagħti l-konklużjonijiet tiegħu.
Emenda 213
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 190
Artikolu 190
Artikolu 190
Aġġornament ta' dibattitu u ta' votazzjoni
Aġġornament ta' dibattitu jew ta' votazzjoni
1.  Fil-bidu ta' dibattitu dwar xi punt fl-aġenda, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu iressqu mozzjoni li d-dibattitu jiġi aġġornat għal data u ħin speċifiċi. Mozzjoni bħal din għandu jittieħed vot fuqha minnufih.
1.  Fil-bidu ta' dibattitu dwar xi punt fl-aġenda, grupp politiku jew mhux inqas minn 40 Membru jistgħu jressqu mozzjoni li d-dibattitu jiġi aġġornat għal data u ħin speċifiċi. Mozzjoni bħal din għandu jittieħed vot fuqha minnufih.
Il-ħsieb li se titressaq mozzjoni ta' aġġornament għandu jkun ikkomunikat lill-President mill-inqas 24 siegħa bil-quddiem u l-President għandu jgħarraf lill-Parlament minnufih.
Il-ħsieb li se titressaq mozzjoni ta' aġġornament għandu jkun ikkomunikat lill-President mill-inqas 24 siegħa bil-quddiem u l-President għandu jgħarraf lill-Parlament minnufih.
2.  Jekk il-mozzjoni tiġi approvata, il-Parlament għandu jgħaddi minnufih għall-punt li jkun imiss fl-aġenda. Id-dibattitu li jkun ġie aġġornat għandu jissokta fid-data u l-ħin speċifikati.
2.  Jekk il-mozzjoni tiġi approvata, il-Parlament għandu jgħaddi minnufih għall-punt li jkun imiss fl-aġenda. Id-dibattitu li jkun ġie aġġornat għandu jissokta fid-data u l-ħin speċifikati.
3.  Jekk il-mozzjoni tiġi miċħuda, ma tistax terġa' titqiegħed fuq il-Mejda f'dik is-sessjoni parzjali.
3.  Jekk il-mozzjoni tiġi miċħuda, ma tistax terġa' titqiegħed fuq il-Mejda f'dik is-sessjoni parzjali.
4.  Qabel jew waqt votazzjoni, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu iressqu mozzjoni li l-votazzjoni tkun aġġornata. Mozzjoni bħal din għandu jittieħed vot fuqha minnufih.
4.  Qabel jew waqt votazzjoni, grupp politiku jew mhux inqas minn 40 Membru jistgħu jressqu mozzjoni li l-votazzjoni tkun aġġornata. Mozzjoni bħal din għandu jittieħed vot fuqha minnufih.
Kull deċiżjoni mill-Parlament sabiex dibattitu jiġi aġġornat għal sessjoni parzjali sussegwenti għandha tispeċifika s-sessjoni parzjali li fl-aġenda tagħha se jitqiegħed id-dibattitu, bil-ftehim li l-aġenda għal dik is-sessjoni parzjali ikollha titħejja skond l-Artikoli 149 u 152.
Emenda 214
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 191
Artikolu 191
Artikolu 191
Sospensjoni jew għeluq tas-seduta
Sospensjoni jew għeluq tas-seduta
Is-seduta tista' tiġi sospiża jew magħluqa waqt dibattitu jew votazzjoni jekk il-Parlament hekk jiddeċiedi fuq proposta mill-President jew fuq talba ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru. Għandu jittieħed vot fuq proposta jew talba bħal din minnufih.
Is-seduta tista' tiġi sospiża jew magħluqa waqt dibattitu jew votazzjoni jekk il-Parlament hekk jiddeċiedi fuq proposta mill-President jew fuq talba ta' grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru. Għandu jittieħed vot fuq proposta jew talba bħal din minnufih.
Jekk tiġi ppreżentata talba biex seduta tiġi sospiża jew biex tingħalaq, il-proċedura għall-votazzjoni fuq talba bħal din għandha tkun mibdija bla dewmien. Il-mod normali ta' kif jitħabbru l-votazzjonijiet fil-plenarja għandu jintuża u, skont il-prattika attwali, għandu jingħata biżżejjed żmien biex il-Membri jaslu fl-Awla.
Jekk tiġi ppreżentata talba biex seduta tiġi sospiża jew biex tingħalaq, il-proċedura għall-votazzjoni fuq talba bħal din għandha tkun mibdija bla dewmien. Il-mod normali ta' kif jitħabbru l-votazzjonijiet fil-plenarja għandu jintuża u, skont il-prattika attwali, għandu jingħata biżżejjed żmien biex il-Membri jaslu fl-Awla.
B'analoġija mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 152(2), jekk tali talba tiġi miċħuda, talba simili ma tkunx tista' titressaq mill-ġdid matul l-istess jum. Skont l-interpretazzjoni tal-Artikolu 22(1), il-President għandu d-dritt li jtemm l-użu eċċessiv ta' talbiet ippreżentati taħt dan l-Artikolu.
B'analoġija mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 149a(2), jekk tali talba tiġi miċħuda, talba simili ma tkunx tista' titressaq mill-ġdid matul l-istess jum. Skont l-Artikolu 164a, il-President għandu d-dritt li jtemm l-użu eċċessiv ta' talbiet ippreżentati taħt dan l-Artikolu.
Emenda 215
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 192
Artikolu 192
Artikolu 192
Minuti
Minuti
1.  Il-minuti ta' kull seduta, bid-dettalji tal-proċeduri u d-deċiżjonijiet tal-Parlament u l-ismijiet tal-kelliema, għandhom jitqassmu mhux inqas minn nofs siegħa qabel il-bidu tal-parti ta' wara nofsinhar tas-seduta li jkun imiss.
1.  Il-minuti ta' kull seduta, bid-dettalji tal-proċeduri, l-ismijiet tal-kelliema u d-deċiżjonijiet tal-Parlament, inkluż ir-riżultat ta' kwalunkwe vot dwar kwalunkwe emenda, għandhom ikunu disponibbli mhux inqas minn nofs siegħa qabel il-bidu tal-parti ta' waranofsinhar tas-seduta li jkun imiss.
Fil-kuntest ta' proċeduri leġislattivi, l-emendi kollha adottati mill-Parlament għandhom ukoll jitqiesu li jkunu deċiżjonijiet skont it-tifsira ta' din id-dispożizzjoni, wkoll jekk il-proposta relevanti tal-Kummissjoni jew il-pożizzjoni tal-Kunsill ikunu fl-aħħar mill-aħħar miċħuda, skont l-Artikolu 60(1) jew l-Artikolu 68(3) rispettivament.
1a.   Lista ta' dokumenti li jiffurmaw il-bażi għad-dibattiti u d-deċiżjonijiet tal-Parlament għandha tkun ippubblikata fil-minuti.
2.  Fil-bidu tal-parti ta' wara nofsinhar ta' kull seduta, il-President għandu jqiegħed quddiem il-Parlament, għall-approvazzjoni tiegħu, il-minuti tas-seduta ta' qabel.
2.  Fil-bidu tal-parti ta' wara nofsinhar ta' kull seduta, il-President għandu jqiegħed quddiem il-Parlament, għall-approvazzjoni tiegħu, il-minuti tas-seduta ta' qabel.
3.  Jekk jitqajjmu oġġezzjonijiet għall-minuti, il-Parlament għandu, jekk ikun meħtieġ, jiddeċiedi jekk il-bidliet mitluba għandhomx ikunu kkunsidrati. Ebda Membru ma jista' jitkellem fuq is-suġġett għal aktar minn minuta.
3.  Jekk jitqajmu oġġezzjonijiet għall-minuti, il-Parlament għandu, jekk ikun meħtieġ, jiddeċiedi jekk il-bidliet mitluba għandux jittieħed kont tagħhom. Ebda Membru ma jista' jitkellem fuq is-suġġett għal aktar minn minuta.
4.  Il-minuti għandhom ikunu ffirmati mill-President u mis-Segretarju Ġenerali u jinżammu fl-arkivji tal-Parlament. Il-minuti għandhom ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
4.  Il-minuti għandhom ikunu ffirmati mill-President u mis-Segretarju Ġenerali u jinżammu fl-arkivji tal-Parlament. Il-minuti għandhom ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 216
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 194
Artikolu 194
Artikolu 194
Rapporti Verbatim
Rapporti Verbatim
1.  Għandu jsir rapport verbatim tad-diskussjonijiet ta' kull seduta bħala dokument multilingwi li fih jidhru l-kontribuzzjonijiet orali kollha bil-lingwa oriġinali tagħhom.
1.  Għandu jsir rapport verbatim tad-diskussjonijiet ta' kull seduta bħala dokument multilingwi li fih jidhru l-kontribuzzjonijiet orali kollha bil-lingwa oriġinali uffiċjali.
1a.   Bla ħsara għas-setgħat dixxiplinarji l-oħra tiegħu, il-President jista' jordna li d-diskorsi ta' Membri li ma jkunx tahom il-kelma jew li jkomplu jitkellmu iktar mill-ħin mogħti lilhom jitħassru mir-rapporti verbatim tad-dibattiti.
2.  Il-kelliema jistgħu jagħmlu korrezzjonijiet għat-test ittajpjat tal-kontribuzzjonijiet orali tagħhom fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol. Il-korrezzjonjiet għandhom jintbagħtu sal-iskadenza lis-Segretarjat.
2.  Il-kelliema jistgħu jagħmlu korrezzjonijiet għat-test ittajpjat tal-kontribuzzjonijiet orali tagħhom fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol. Il-korrezzjonjiet għandhom jintbagħtu sal-iskadenza lis-Segretarjat.
3.  Ir-rapport verbatim multilingwi għandu jkun ippubblikat bħala anness mal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu jinżamm fir-rekords tal-Parlament.
3.  Ir-rapport verbatim multilingwi għandu jkun ippubblikat bħala anness mal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu jinżamm fir-rekords tal-Parlament.
4.  Għandha ssir traduzzjoni bi kwalunkwe lingwa uffiċjali ta' silta mir-rapport verbatim fuq talba minn Membru. Jekk ikun meħtieġ, it-traduzzjoni għandha tingħata fi żmien qasir.
4.  Għandha ssir traduzzjoni bi kwalunkwe lingwa uffiċjali ta' silta mir-rapport verbatim fuq talba minn Membru. Jekk ikun meħtieġ, it-traduzzjoni għandha tingħata fi żmien qasir.
Emenda 217
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 195
Artikolu 195
Artikolu 195
Rekord awdjoviżiv tad-diskussjonijiet
Rekord awdjoviżiv tad-diskussjonijiet
1.  Id-diskussjonijiet tal-Parlament bil-lingwi li jsiru, kif ukoll is-soundtrack multilingwi minn kull kabina attiva tal-interpretazzjon, għandhom jixxandru fil-ħin reali fil-websajt tiegħu.
1.  Id-diskussjonijiet tal-Parlament bil-lingwi li jsiru, kif ukoll is-soundtrack multilingwi minn kull kabina attiva tal-interpretazzjon, għandhom jixxandru fil-ħin reali fil-websajt tiegħu.
2.  Eżatt wara s-seduta għandu jsir rekord awdjoviżiv indiċiżżat tad-diskussjonijiet bil-lingwi li jsiru fihom, kif ukoll is-soundtracks multilingwi minn kull kabina attiva tal-interpretazzjoni u dawn għandhom isiru disponibbli fil-websajt tal-Parlament matul il-mandat parlamentari kurrenti u dak li jmiss, u wara dan iż-żmien dawn għandhom jinħażnu fir-rekords tal-Parlament. Dan ir-rekord awdjoviżiv għandu jkun marbut permezz ta' ħolqa mar-rapporti verbatim tad-diskussjonijiet malli dawn ikunu disponibbli.
2.  Eżatt wara s-seduta għandu jsir rekord awdjoviżiv indiċizzat tad-diskussjonijiet bil-lingwi li jsiru fihom, kif ukoll is-soundtracks multilingwi minn kull kabina attiva tal-interpretazzjoni u dawn għandhom isiru disponibbli fil-websajt tal-Parlament għall-kumplament tal-mandat parlamentari u matul il-mandat parlamentari li jmiss, u wara dan iż-żmien dawn għandhom jinħażnu fir-rekords tal-Parlament. Dan ir-rekord awdjoviżiv għandu jkun marbut permezz ta' ħolqa mar-rapporti verbatim tad-diskussjonijiet malli dawn ikunu disponibbli.
Emenda 218
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu VIII – kapitolu 1 – titolu
KUMITATI - TWAQQIF U SETGĦAT
KUMITATI
Emenda 219
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 196
Artikolu 196
Artikolu 196
Twaqqif ta' Kumitati Permanenti
Twaqqif ta' Kumitati Permanenti
Fuq proposta tal-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament għandu jwaqqaf kumitati permanenti li s-setgħat tagħhom għandhom ikunu stabbiliti f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura22. Il-Membri tagħhom għandhom ikunu eletti fl-ewwel sessjoni parzjali wara l-elezzjoni ta' Parlament ġdid u mill-ġdid sentejn u nofs wara.
Fuq proposta tal-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament għandu jwaqqaf kumitati permanenti. Ir-responsabilitajiet tagħhom għandhom ikunu stabbiliti f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura22 li għandhom jiġu adottati minn maġġoranza tal-voti mitfugħa. Il-Membri tagħhom għandhom ikunu maħtura fl-ewwel sessjoni parzjali wara l-elezzjoni ta' Parlament ġdid u mill-ġdid sentejn u nofs wara.
Is-setgħat tal-kumitati permanenti għandhom jigu stabbiliti f'ħin differenti mill-ħin meta l-kumitat ikun qed jitwaqqaf.
Ir-responsabilitajiet tal-kumitati permanenti jistgħu jiġu stabbiliti f'ħin differenti mill-ħin meta l-kumitat ikun qed jitwaqqaf.
__________________
__________________
22 Ara l-Anness VI.
22 Ara l-Anness VI.
Emenda 220
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 197
Artikolu 197
Artikolu 197
Twaqqif ta' Kumitati Speċjali
Kumitati Speċjali
Fuq proposta mill-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament jista' f'kull ħin iwaqqaf kumitati speċjali, li s-setgħat, il-kompożizzjoni u l-mandat tagħhom għandhom ikunu stabbiliti fl-istess ħin li tittieħed id-deċiżjoni li jitwaqqfu; il-mandat tagħhom m'għandux jisboq it-tnax-il xahar, ħlief meta l-Parlament jestendi dan il-mandat malli jiskadi.
1.   Fuq proposta mill-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament jista' f'kull ħin iwaqqaf kumitati speċjali, li r-responsabilitajiet, is-saħħa numerika u l-mandat tagħhom għandhom ikunu stabbiliti fl-istess ħin li tittieħed id-deċiżjoni li jitwaqqfu;
Billi s-setgħat, il-kompożizzjoni u l-mandat tal-kumitati speċjali jiġu deċiżi fl-istess ħin li jitwaqqfu dawk il-kumitati, il-Parlament ma jistax sussegwentement jiddeċiedi li jibdel is-setgħat tagħhom, sew billi jżidhom u sew billi jnaqqashom.
1a.   Il-mandat tal-kumitati speċjali m'għandux jisboq it-tnax-il xahar, ħlief meta l-Parlament jestendi dak il-mandat malli jiskadi. Sakemm ma jkunx ġie deċiż mod ieħor fid-deċiżjoni tal-Parlament li biha jitwaqqaf il-kumitat speċjali, il-mandat tal-imsemmi kumitat speċjali għandu jibda jiddekorri mid-data tal-laqgħa kostitwenti tiegħu.
1b.   Il-kumitati speċjali ma għandux ikollhom il-jedd li jagħtu opinjonijiet lil kumitati oħra.
Emendi 221 u 307
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 198
Artikolu 198
Artikolu 198
Kumitati ta' inkjesta
Kumitati ta' inkjesta
1.  Il-Parlament jista' fuq talba ta' kwart tal-Membri tiegħu, iwaqqaf kumitat ta' inkjesta biex jinvestiga allegazzjoni ta' ksur tal-liġi tal-Unjoni jew allegazzjoni ta' amministrazzjoni ħazina fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni li jkunu jidhru li jkunu atti ta' xi istituzzjoni jew organu tal-Komunitajiet Ewropej, ta' xi korp ta' amministrazzjoni pubblika ta' xi Stat Membru, jew ta' persuni li għandhom setgħa mogħtija mil-liġi tal-Unjoni sabiex jimplimentaw dik il-liġi.
1.  Skont l-Artikolu 226 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 95/167/KE, Euratom, KEFA tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tad-19 ta' April 1995 dwar id-dispożizzjonijiet dettaljati li jirregolaw l-eżerċitar tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew, il-Parlament jista', fuq talba ta' kwart tal-Membri tiegħu, iwaqqaf kumitat ta' inkjesta biex jinvestiga allegazzjoni ta' ksur jew amministrazzjoni ħazina fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni li jkunu jidhru li jkunu atti ta' xi istituzzjoni jew organu tal-Komunitajiet Ewropej, ta' xi korp ta' amministrazzjoni pubblika ta' xi Stat Membru, jew ta' persuni li għandhom setgħa mogħtija mil-liġi tal-Unjoni sabiex jimplimentaw dik il-liġi.
Id-deċiżjoni li jitwaqqaf kumitat ta' inkjesta għandha tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea fi żmien xahar. Barra minn hekk, il-Parlament għandu jieħu l-passi kollha meħtieġa sabiex kemm jista' jkun jiċċirkula din id-deċiżjoni.
Is-suġġett tal-inkjesta, kif definit minn kwart tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament, u l-perjodu ta' żmien stipulat fil-paragrafu 10 m'għandhomx ikunu jistgħu jiġu emendati.
1a.   Id-deċiżjoni li jitwaqqaf kumitat ta' inkjesta għandha tkun ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fi żmien xahar minn meta tittieħed.
2.  Il-modus operandi ta' kumitat ta' inkjesta għandu jkun regolat mid-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-Regoli dwar il-kumitati, ħlief jekk ikun stipulat speċifikament mod ieħor f'dan l-Artikolu u fid-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tad-19 ta' April 1995 dwar id-disposizzjonijiet dettaljati li jirregolaw l-eżerċizzju tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew li hija annessa ma dawn ir-Regoli.
2.  Il-modus operandi ta' kumitat ta' inkjesta għandu jkun regolat mid-dispożizzjonijiet tal-Artikoli dwar il-kumitati, ħlief jekk ikun stipulat speċifikament mod ieħor f'dan l-Artikolu u fid-Deċiżjoni 95/167/KE, Euratom, KEFA.
3.  It-talba sabiex jitwaqqaf kumitat ta' inkjesta għandha tispeċifika b'mod preċiż is-suġġett tal-inkjesta u tinkludi stqarrija dettaljata tar-raġunijiet għala qed issir. Il-Parlament, fuq proposta mill-Konferenza ta' Presidenti, għandu jiddeċiedi jekk għandux jitwaqqaf kumitat u, jekk jiddeċiedi li għan