Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0159(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0324/2016

Předložené texty :

A8-0324/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/12/2016 - 9.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0488

Přijaté texty
PDF 396kWORD 43k
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk
Insolvenční řízení a insolvenční správci ***I
P8_TA(2016)0488A8-0324/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazují seznamy insolvenčních řízení a insolvenčních správců v přílohách A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení (COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

(Řádný legislativní postup:první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0317),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 81 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0196/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 17. listopadu 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0324/2016),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. prosince 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a (EU) 2017/..., kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení
P8_TC1-COD(2016)0159

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/353.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí