Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0159(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0324/2016

Indgivne tekster :

A8-0324/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0488

Vedtagne tekster
PDF 240kWORD 42k
Onsdag den 14. december 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere ***I
P8_TA(2016)0488A8-0324/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af listerne over insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere i bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling (COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0317),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 81 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0196/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 17. november 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0324/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om erstatning af bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling
P8_TC1-COD(2016)0159

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/353.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik