Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0159(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0324/2016

Texte depuse :

A8-0324/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/12/2016 - 9.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0488

Texte adoptate
PDF 324kWORD 47k
Miercuri, 14 decembrie 2016 - Strasbourg
Procedurile de insolvență și practicienii în insolvență ***I
P8_TA(2016)0488A8-0324/2016
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 decembrie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a listelor cu procedurile de insolvență și cu practicienii în insolvență din anexele A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență (COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0317),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 81 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0196/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 17 noiembrie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0324/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 decembrie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexelor A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență
P8_TC1-COD(2016)0159

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/353.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate