Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0323(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0332/2016

Внесени текстове :

A8-0332/2016

Разисквания :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.2
CRE 14/12/2016 - 9.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0489

Приети текстове
PDF 459kWORD 49k
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия ***
P8_TA(2016)0489A8-0332/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на Споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (16384/1/2010),

—  като взе предвид проекта на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на Споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия (16388/2010),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0097/2011),

—  като взе предвид своята междинна резолюция от 15 декември 2011 г.(1) относно проекта на решение на Съвета,

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от14 декември 2016 г.(2) относно проекта на решение на Съвета,

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (A8-0332/2016),

1.  дава своето одобрение за сключване на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Узбекистан.

(1) OВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 195.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0490.

Правна информация - Политика за поверителност