Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0323(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0332/2016

Indgivne tekster :

A8-0332/2016

Forhandlinger :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.2
CRE 14/12/2016 - 9.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0489

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 48k
Onsdag den 14. december 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Partnerskabs- og samarbejdsaftale EF-Usbekistan og bilateral handel med tekstiler ***
P8_TA(2016)0489A8-0332/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2016 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side om ændring af aftalen med henblik på at udvide aftalens bestemmelser til også at omfatte bilateral handel med tekstiler under hensyn til udløbet af den bilaterale tekstilaftale (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (16384/1/2010),

–  der henviser til udkast til protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side om ændring af aftalen med henblik på at udvide aftalens bestemmelser til også at omfatte bilateral handel med tekstiler under hensyn til udløbet af den bilaterale tekstilaftale (16388/2010),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0097/2011),

–  der henviser til sin interimsbeslutning af 15. december 2011(1) om udkastet til Rådets afgørelse,

–  der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2016(2) om udkastet til Rådets afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0332/2016),

1.  godkender indgåelsen af protokollen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Usbekistans regering og parlament.

(1) EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 195.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0490.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik