Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0323(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0332/2016

Esitatud tekstid :

A8-0332/2016

Arutelud :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Hääletused :

PV 14/12/2016 - 9.2
CRE 14/12/2016 - 9.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0489

Vastuvõetud tekstid
PDF 235kWORD 47k
Kolmapäev, 14. detsember 2016 - Strasbourg
EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiilitoodetega kauplemine ***
P8_TA(2016)0489A8-0332/2016

Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu juurde kuuluva protokolli (millega muudetakse lepingut, et laiendada partnerlus- ja koostöölepingu sätteid kahepoolsele tekstiiltoodetega kauplemisele, kuna tekstiiltoodetega kauplemist käsitleva kahepoolse lepingu kehtivus lõpeb) sõlmimise kohta (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (16384/1/2010),

–  võttes arvesse Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu juurde kuuluva protokolli projekti, millega muudetakse lepingut, et laiendada partnerlus- ja koostöölepingu sätteid kahepoolsele tekstiiltoodetega kauplemisele, kuna tekstiiltoodetega kauplemist käsitleva kahepoolse lepingu kehtivus lõpeb (16388/2010),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 207 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C7-0097/2011),

–  võttes arvesse oma 15. detsembri 2011. aasta vaheresolutsiooni(1) nõukogu otsuse eelnõu kohta,

–  võttes arvesse oma 14. detsembri 2016. aasta muud kui seadusandlikku resolutsiooni(2) nõukogu otsuse eelnõu kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust ja väliskomisjoni arvamust (A8-0332/2016),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Usbekistani Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT C 168 E, 14.6.2013, lk 195.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0490.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika