Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0323(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0332/2016

Ingediende teksten :

A8-0332/2016

Debatten :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Stemmingen :

PV 14/12/2016 - 9.2
CRE 14/12/2016 - 9.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0489

Aangenomen teksten
PDF 244kWORD 43k
Woensdag 14 december 2016 - Straatsburg
Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Oezbekistan en bilaterale handel in textiel ***
P8_TA(2016)0489A8-0332/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 december 2016 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst teneinde de bepalingen van de overeenkomst uit te breiden tot de bilaterale handel in textiel, gelet op het vervallen van de bilaterale overeenkomst inzake textiel (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (16384/1/2010),

–  gezien het ontwerp van Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, tot wijziging van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst teneinde de bepalingen van de overeenkomst uit te breiden tot de bilaterale handel in textiel naar aanleiding van het verstrijken van de bilaterale textielovereenkomst (16388/2010),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0097/2011),

–  gezien zijn interimresolutie van 15 december 2011(1) over het ontwerp van besluit van de Raad,

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van 14 december 2016(2) over het ontwerp van besluit van de Raad,

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0332/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Oezbekistan.

(1) PB C 168 E van 14.6.2013, blz. 195.
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0490.

Juridische mededeling - Privacybeleid